__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 4

xornal oficial do festival de Cans Maio 2012

As curtas

xuradoDascurtas

O Festival de Cans recibiu este ano 166 producións unha participación sen precedentes. En total presentáronse 99 curtametraxes de ficción, 10 de animación. Aquí tedes as seleccionadas.

( FICCiÓN

/Federico Pérez, guionista e actor / Ángel de la Cruz, director, produtor e guionista/ Antón Losada, xornalista / María Mera, actriz / Marta Piñeiro, realizadora / Yolanda Muíños, actriz / Edu Soto, actor/

) Mr. BEAR

AURORA

DÚAS LETRAS

LVOLUTEN OSKEN (HAZLOPORMÍ)

Dirección: Andrés Rosende

Dirección, guión e montaxe: Manuel Macou

Dirección, montaxe e fotografía: Eloy Varela

Guión: Andrés Rosende e Marin DeSoto

Elenco: Xúlio Abonjo, Mª Ángeles Prieto, Camila

Guión: Fina Casalderrey0

Dirección, montaxe e fotografía: Javi Camino

Elenco: Dan Daily, Geraldine Librandi, James Holloway

Bossa, Antonio Mourelos e Abi Buceta

Elenco: Teresa Fraga, Fina Casalderrey, Mariano

Guión: Cain Maijo

e Glenn Fleary

Vai de: Todos temos un pasado e un don. Tamén

García Claudina Casalderrey,

Elenco: Enrique Lojo, Stela Kaminova e Doreen

Vai de: Unha parella viaxa no seu coche para pasar a

Aurora, aínda que non sexa quen de lembralo.

Vai de: As ausencias, a diglosia, a emigración, os silen-

Slater

noiteboa en familia. O coche detense de forma inespe-

cios... van tatuando no rostro de Áurea as cicatrices

Vai de: cinco minutos de pesimismo, absurdo e

rada e teñen que pedir axuda nun taller.

do seu drama persoal. Mentres, a esperanza de vol-

batido de fresa.

ANACOS

ver ver ao seu fillo vai crebando.

CONVERSA COA ADIVINA QUIEN

MULLER MORTA

VIENE A COMER MAÑANA

Dirección, guión, montaxe e produción: Xacio Baño Fotografía: Lucía C. Pan

Dirección, guión e produción: Sonia Méndez

Elenco: Mabel Rivera, Fernando Morán, Xosé Barato

Elenco: Luis Zahera e Camila Bossa

Vai de: A vida dunha persoa pode ser tan simple e sin-

Dirección e guión: Pepe Jordana

Vai de: Luís acaba de saír do cárcere onde cumpría

xela coma a súa receita de biscoito.

Montaxe: Fernando Guariniello

condena polo asasinato da súa muller Elena, cometi-

Elenco: Chete Lera, María Castro, Jorge Bosch e

do quince anos atrás.

HISTORIA DE

Vai de: Unha moza volve á casa para anunciar que

MACARENO Y LA O OLLÁPARO

PUTA MILAGROSA

)

O XIGANTE

LA INCREIBLE

Óscar Hernández vai casar cun prestixioso neurólogo. O pai, movido

( ANIMACiÓN

Dirección: Luis Matta e Julio Vanzeler

polos celos e a ignorancia, confunde a neuroloxía coa

Dirección: Iria Ares

Vai de: O Xigante é unha xanela que amosa a fantásti-

maxia negra.

Elenco: Daniel Currás, Camila Bossa, Carolina

ca aventura de medrar. Simboliza o corazón de todos

Dirección, guión, montaxe, produción e fotografía:

Vázquez, Milo Taboada e Amalia Gómez

os pais, homes e mulleres que a través da súa mira-

Sonia e Miriam Albert Sobrino

Vai de: Nada é o que parece. Nin Macareno é un des-

da lle revelan o mundo aos seus fillos, axudándolles a

SEFA SOUND

Elenco: Antonio Mourelos, Julio Barja e FranciscoAres

almado proxeneta nin a Sarita unha puta calquera.

construír o seu universo e a deixalos marchar cando

SYSTEM

Vai de: O Pai (86 anos) e O Fillo (46 anos) terán que

chegue o momento.

enfrontarse ao Olláparo, unha poderosa criatura dun só ollo e apetito caníbal da mitoloxía galega.

EL BAILE MALDITO

Dirección, guión, montaxe, produción e fotografía:

LORCHOS E

Sabela Pernas Soto e Sol Álvarez

FANECAS

Elenco: Josefa Lamas Novo

SOPA OPERA

Vai de: Como cada mañá, Josefa fai as súas tarefas

Elenco: Igor Szpakowski e Joana Vilapuig

Dirección e guión: Lucas Ricoy Castro

Vai de: Nubes negras achéganse polo horizonte... a

Vai de: Un conto sobre o mar. Unha historia onde se

Dirección: Eva Quintas Froufe

xente foxe aterrada das catastróficas consecuencias

mesturan realidade, ficción e memoria para recons-

Elenco: Will Cart, Jody Flader e Matt Farber

do ataque so se maligno e o seu baile maldito.

truír a vida dun mariñeiro galego a través dos ollos do

domésticas creando unha banda sonora orixinal da súa propia vida.

Dirección: Rafa de los Arcos

Vai de: Nun lugar tan pouco inspirador como unha lavandería xorde o amor entre Cheryl e Charlie, que vai evolucionando á par dos ciclos de lavado.

seu neto.

Profile for Festival Cans

CanZine 2012  

Publicación oficial do IX Festival de Cans. Dirixida por Diego Giráldez e Amparo Ojea.

CanZine 2012  

Publicación oficial do IX Festival de Cans. Dirixida por Diego Giráldez e Amparo Ojea.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded