Page 1

THEATERFESTIVAL

BOULEVARD EVALUATIEVERSLAG 2014

1


Compagnie KAiET! – ZWART ZAAD (Trilogie van de vieze verol’tjes deel III) – Locatie: Coudewater

THEATER FESTIVAL BOULEVARD

Foto: Jean Philipse

3


Roma B – TUSSENLAND – Locatie: Stationsplein

4

Foto: Karin Jonkers

5


Opening Theaterfestival Boulevard – Locatie: De Heus

6

Foto: Jean Philipse

7


I

Mayke Verhoeven – Locatie: De Heus

NHOUDSOPGAVE

12

1.

VOORWOORD

17

2.

MISSIE & AMBITIE

21

3.

ARTISTIEKE UITGANGSPUNTEN

24

4.

DE CIJFERS 4.1 4.2

26

5.

DE PROGRAMMERING IN 2014 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

30

6.

7.

8. 9.

Foto: Karin Jonkers

KOSTEN & BATEN SPONSORING, PARTICULIERE CULTUURFONDSEN, VRIENDEN EN RELATIEMARKETING HORECA

BIJLAGEN 1. 2. 3. 4. 5.

8

PRODUCTIE VERBONDEN MET DE STAD VRIJWILLIGERS

12. ONDERNEMERSCHAP 12.1 12.2 12.3

63

MARKETING SAMEN MET MAKERS EN GEZELSCHAPPEN LANDELIJKE, REGIONALE EN LOKALE RTV REACTIES UIT PERS EN MEDIA

11. PRODUCTIE 11.1 11.2 11.3

60

PERSOONLIJKE COMMUNICATIE PROGRAMMABOEK LAST MINUTE TICKETSHOP BLVRD DIGITAAL MEDIA PARTNERS PUBLIEKSONDERZOEK

10. MEDIABEREIK 10.1 10.2 10.3

56

BOULEVARD THEATERROUTES

MARKETING / COMMUNICATIE 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

52

JHERONIMUS BOSCH 500 COMMISSIE CULTUREEL VERDRAG VLAANDEREN EN NEDERLAND (CVN) NOVEMBER MUSIC STEDELIJK OVERLEG CAMPAGNE BRABANTSE FESTIVALS I.S.M. VISIT BRABANT LANDELIJK FESTIVALOVERLEG AVANS HOGESCHOOL KONING WILLEM I COLLEGE STAGES ARRANGEMENTEN MET NS EN VVV NOORD-OOST BRABANT VOEDSELBANK ALTIJDIETSTEDOEN.NL

WERKEN AAN VERDIEPING / EDUCATIE 8.1

48

TALENTONTWIKKELING / BLVRD PITCH / BLVRD PITCH NIGHT TALENTONTWIKKELING / BLVRD FABRIKAAT TALENTONTWIKKELING / MASTERPLAN BRABANT THEATER EN DANS TALENTONTWIKKELING / FONTYS HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN TALENTONTWIKKELING / KUNSTBENDE NOORD-BRABANT

BIJZONDERE PARTNERS 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12

44

EEN NIEUW EXTRA FESTIVALHART PREMIÈRES EN COPRODUCTIES NATIONAAL ONDERSCHEIDENDE MAKERS VLAAMSE MAKERS BRABANTSE MAKERS

TALENTONTWIKKELING 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

38

HET PROGRAMMA 2014 IN CIJFERS PUBLIEKSBEREIK

PUBLIEKSONDERZOEK OVERZICHT MAKERS EN VOORSTELLINGEN 2014 OVERZICHT MEERJARIGE SAMENWERKINGEN 2009-2014 OVERZICHT SUBSIDIËNTEN / BEGUNSTIGERS, SPONSOREN EN PARTNERS 2014 ORGANISATIE 2014

9


Teatro Pavana – GIRAFFE – Festivalplein

10

Foto: Jean Philipse

11


V

Tg Nomen / Hanna van Mourik Broekman – STAAT VAN GELUK (mini) – Locatie: De Heus

1.

Theatergroep Hertog Zout – WEES – Locatie: Voormalige R.K. Meisjesschool

OORWOORD

Foto: Jean Philipse

D

e dertigste editie van Theaterfestival Boulevard was de laatste waaraan ik leiding mocht geven. Na twaalf fantastische festivaledities nam ik op 10 december 2014 in Theater aan de Parade afscheid tijdens een wonderbaarlijk mooie avond. Tijdens die bijeenkomst sprak ik aan het einde van die avond een dankwoord uit met wat persoonlijke wensen voor de toekomst van de kunsten. Ik wenste de stad ’s-Hertogenbosch toe dat er snel veel ruimte komt voor al die jonge kunstenaars en jonge creatieve ondernemers, meest twintigers en dertigers die in de stad aan de deur kloppen van iedereen die nu aan de touwtjes trekt. Ruimte geven aan hen zal de stad verder brengen, omdat de nieuwe energie van die jongeren gaat over avontuur, over ontwikkeling, over vooruitgang in plaats van over stilstand en kritiek. Ik maakte melding van goed nieuws, namelijk dat de Provincie Noord-Brabant de komende jaren flink gaat investeren in kunst en cultuur. Dat doet de Provincie via de nieuwe provinciale marketingorganisatie, VisitBrabant en via het Brabant C Fonds. De ambities van de Provincie komen precies op tijd om makers en kunst- en culturele instellingen in de Provincie die al lang op een nieuwe manier werken aan de verbinding van hun artistieke werk met de samenleving stevig te omarmen. Ik brak een lans voor het beter ondersteunen van festivals, immers festivals hebben al langere tijd een belangrijke producerende en presenterende functie. Ze zijn de podia van de toekomst. Veel kunstfestivals slagen er al jarenlang in om avontuurlijk aanbod aan een omvangrijk publiek, aan professionals, en aan de media te tonen, terwijl dat in het reguliere theater-, dans- en muziekcircuit moeilijker is geworden. Daarom moeten, vind ik, een flink aantal van de grotere festivals een plek krijgen in de landelijke basisinfrastructuur. De kleinere festivals verdienen een betere meerjarige ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten. Ik wenste de kunstfestivals, het Fonds Podiumkunsten, het Ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur toe dat ze samen voor de periode 2017-2020 een toekomstgericht festivalbeleid ontwikkelen. 10 december markeerde niet alleen mijn afscheid als directeur van Theaterfestival Boulevard. Ik sloot een lange periode af. Op 15 februari 1971 begon ik daaraan. Steeds stond het artistieke gesprek met makers voorop. Met makers bedenken hoe we hun verhalen het beste bij het publiek kunnen brengen was en is het mooiste wat er is. De laatste jaren heb ik steeds meer geprobeerd om niet meer vooraf alles te willen weten. Ik heb ontdekt dat vooral in het niet willen weten, in de vrije ruimte, de meeste kansen ontstaan. Samen in gesprek, samen op weg naar wat we nog niet weten, zo moet het.

12

Foto: Karin Jonkers

Ik heb al die jaren mijn werk persoonlijk gemaakt. What you see is what you get geldt zeker voor mij. Ik heb blindelings vertrouwen in mensen, ik ga op mijn intuïtie af en kies voor het avontuur. Kunst en cultuur is van levensbelang en dat wil ik doorgeven en dat heb ik doorgegeven. Zeker de laatste maanden heb ik me gerealiseerd dat ik een zondagskind ben. Ik heb er hard voor gewerkt, ik heb veel gegeven en er is me veel moois overkomen. Mijn succes is een geschenk dat ik kreeg van iedereen die mij z’n wensen en dromen toevertrouwde. De vele gesprekken die ik, vooral met makers, daarover had, hebben mij de weg gewezen. Die gesprekken zorgden ervoor dat ik voortdurend emotioneel en intellectueel werd gevoed. Ik heb zo geleerd mijn leven te leven, dat is wat kunst doet. En dat kon door het vertrouwen en de loyaliteit van de vele makers, van mijn bestuursleden, van de medewerkers van Boulevard, van de vele stagiaires, van onze trouwe leveranciers, de vele vrijwilligers, heel veel ambtenaren en bestuurders, van sommige politici, van publieke en particuliere fondsen, van onze sponsoren en vooral ook van het publiek. Elk jaar bedacht ik me, hoe geweldig het is dat Theaterfestival Boulevard zorgt voor verbroedering, voor troost en voor nieuwsgierigheid naar het onbekende. Zolang we die momenten koesteren komen we verder, gaan we weg van de angst en het negativisme van deze tijd en komt er ruimte voor nieuw vertrouwen in elkaar en in de toekomst. In een tijd waarin de samenleving is verhard ligt daarin de enige juiste legitimering voor het investeren in kunst en cultuur. Theaterfestival Boulevard is nu van Viktorien van Hulst, ga met haar op pad, op weg naar het onbekende, naar het niet weten! Tot ziens, Geert Overdam, directeur van Theaterfestival Boulevard van 1-3-2003 tot 1-12-2014.

13


Charlotte Caeckaert – DEMARRAGE – Locatie: De Heus

14

Foto: Karin Jonkers

15


Studio Orka – JACOBSNEUS – Locatie: Paardskerkhofweg

M

T.R.A.S.H. Dance Performance Group – SWAMP – Locatie: Poeldonk

2.

ISSIE & AMBITIE

VAN THEATERFESTIVAL BOULEVARD ’S-HERTOGENBOSCH

Foto: Karin Jonkers

MISSIE

S

tichting Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch stelt zich ten doel op nationaal niveau bij te dragen aan de ontwikkeling van de podiumkunsten. Daarvoor organiseert het jaarlijks een (inter)nationaal podiumkunstenfestival van allure. De focus van het festival ligt op het presenteren van werk van belangwekkende makers en gezelschappen uit Noord-Brabant, de rest van Nederland en Vlaanderen; de nadruk op het presenteren van podiumkunsten op locatie en op het verbinden van het zomertheatercircuit met dat van de reguliere podia.

AMBITIE

T

heaterfestival Boulevard wil hét internationale stads- en zomertheaterfestival zijn van Zuid-Nederland. Waar publiek uit binnen- en buitenland komt voor een dwarsdoorsnede van belangwekkende podiumkunst producties.

16

Foto: Fred Debrock

17


BonteHond – ASO – Locatie: Carolus

18

Foto: Jean Philipse

19


MATZER Theaterproducties – LUI – Locatie: Museum Slager

A

Dries Verhoeven – HOMO DESPERATUS – Locatie: Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch

3.

RTISTIEKE UITGANGSPUNTEN

Foto: Karin Jonkers

T

heaterfestival Boulevard verbindt op een laagdrempelige manier hoogwaardige, eigentijdse podiumkunsten van gezelschappen en makers met bewezen kwaliteit aan werk van een nieuwe generatie theatermakers. Dat doen we door vakmanschap en zeggingskracht als voornaamste criteria te gebruiken bij de selectie van makers, gezelschappen en hun producties. We hechten aan ontwikkeling en vernieuwing: we bieden ruimte aan onderzoek en aan een interdisciplinaire aanpak, waarbij kwaliteit, onderscheidingsvermogen, maatschappelijke betrokkenheid, uitdaging en toegankelijkheid voorop staan. Het festival programmeert makers en gezelschappen meerdere jaren. Het festival kiest voor zowel jonge als gerenommeerde theatermakers, choreografen, dansers, componisten en musici die hun toeschouwers letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. We kiezen voor makers die passen bij de zuidelijke landsaard: brutaal, gastvrij en Bourgondisch – met een kort lijntje tussen hoofd en hart. Zie bijlage 2 voor het overzicht van de gezelschappen en makers die Theaterfestival Boulevard in de periode 2009 – 2014 heeft geprogrammeerd. Theaterfestival Boulevard werkt langs drie programmalijnen: • De eerste lijn (het hoofdprogramma) leidt naar het presenteren van grote en middelgrote, kwalitatief hoogstaande (nieuwe) voorstellingen en concerten van vooraanstaande makers. • De tweede lijn, BLVRD FABRIKAAT, leidt naar de oorsprong en de noodzaak. Naar de kunsten van de toekomst door nieuwe makers van vandaag. BLVRD FABRIKAAT biedt die makers ondersteuning en de kans op een ontmoeting met een groot en breed publiek, professionals en met elkaar. • Op het festivalplein (de derde lijn) initieert en presenteert Theaterfestival Boulevard kleinere theater-, dans-,muziektheater- en kleinkunstproducties en internationaal straattheater. De programmering op het festivalplein zorgt voor het veelzijdige en laagdrempelige karakter van het festival.

20

Foto: Karin Jonkers

21


Kopergietery & Mambocito Mio – GEBROKEN DROMEN – Azijnfabriek

22

Foto: Karin Jonkers

23


D

Compagnie KAiET! – ZWART ZAAD (Trilogie van de vieze verol’tjes deel III) – Locatie: Coudewater

4.

Stichting Nieuwe Helden / Het Zuidelijk Toneel – OOG – Locatie: De Heus

E CIJFERS

VAN THEATERFESTIVAL BOULEVARD 2014

Foto: Jean Philipse

Foto: Karin Jonkers

4.1 HET PROGRAMMA 2014 IN CIJFERS

H

et programma van Theaterfestival Boulevard 2014 bestond uit in totaal 117 verschillende producties met 692 speelmomenten in 11 dagen, gemaakt door 850 artiesten. 40 producties werden gespeeld op locatie, met in totaal 335 speelmomenten; 28 producties, totaal 80 speelmomenten, werden uitgevoerd op de Bossche podia en in culturele instellingen in de stad; 49 producties, totaal 277 speelmomenten, speelden op het festivalplein. We ontvingen 87 gezelschappen uit Nederland, waarvan er 55 uit Noord-Brabant kwamen, 30 gezelschappen kwamen uit Vlaanderen.

Genres Theater Dans Muziektheater/ kleinkunst Animatie/ tentjestheater Muziek Beeldende Kunst Fontys Entreeprijs en studenten in de etalage Kunstbende

4.2. PUBLIEKSBEREIK

H

et weer zat niet mee, het was te nat en iets te koud, toch werd het festival bezocht door zo’n 135.000 mensen, dat is iets minder dan in vorige jaren (145.00 in 2013 en 2012). In totaal werden echter nagenoeg evenveel kaartjes verkocht als in 2013 d.w.z. 57.002 (57.976 in 2013, 58.507 in 2012, 50.565 in 2011). Daarnaast bezochten naar schatting 15.000 mensen de gratis optredens van het straattheater, de kindervoorstellingen en de dj’s.

Aantal 33 3 8 38 11 11 12 1

Zie bijlage 2 voor het overzicht makers en voorstellingen 2014.

24

25


D

Wunderbaum & De Veenfabriek – THE HOUSE – Verkadefabriek/Clubzaal

5.

Studio Gebroed – DAGEN – Locatie: De Heus

E PROGRAMMERING IN 2014

Foto: Karin Jonkers

EEN NIEUW EXTRA FESTIVALHART, PREMIERES EN COPRODUCTIES, NATIONAAL ONDERSCHEIDENDE MAKERS. VLAAMSE EN BRABANTSE MAKERS 5.1 EEN NIEUW EXTRA FESTIVALHART

Voor BLVRD FABRIKAAT ontwikkelden we, in samenwerking met de Verkadefabriek, naast het vertrouwde festivalplein midden in de stad, een tweede gloednieuw festivalhart. De oude mengvoederfabriek De Heus, in de wijk het Zand, werd tijdens het festival overgenomen door theatermakers, regisseurs, choreografen en muzikanten. Programmeur Tessa Smeulers: ‘De Heus ontpopte zich als een creatieve plek met prikkelende voorstellingen in een industriële setting. De Heus biedt veel mogelijkheden voor de toekomst en zal in de komende jaren zeker groeien. We moeten het publiek en onszelf de tijd gunnen om het te ontdekken.’ NRC schreef: ‘De Heus tekent de explosieve expansie van dit festival.’

5.2 PREMIERES EN COPRODUCTIES

T

ijdens Theaterfestival Boulevard is ’s-Hertogenbosch een belangrijk podium voor nieuw artistiek werk. Theaterfestival Boulevard presenteert jaarlijks (nieuwe) voorstellingen van makers en gezelschappen. Voor een aantal producties is het festival ook coproducent. In 2014 bevatte het programma in totaal 19 Nederlandse- en wereldpremières, d.w.z. 16% van het totale programma. Dankzij de financiële steun van de Gemeente ’s-Hertogenbosch, de Provincie Noord-Brabant, het VSBfonds, het SNS Reaal Fonds (nu Fonds 21), Stichting DOEN, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Het Cultuurfonds van de BNG en bkkc waren we coproducent van 17 nieuwe producties.

5.3 NATIONAAL ONDERSCHEIDENDE MAKERS

J

aarlijks presenteert Theaterfestival Boulevard gezelschappen en makers die zich op nationaal niveau onderscheiden door hun kwaliteit en zeggingskracht, en die passen binnen het DNA van Theaterfestival Boulevard. In 2014 resulteerde dit in de programmering van opvallende producties zoals; HOMO DESPERATUS

26

Foto: Karin Jonkers

van Dries Verhoeven, GAVRILO PRINCIP van De Warme Winkel, THE HOUSE van Wunderbaum& De Veenfabriek, OOG en LOS van Het Zuidelijk Toneel/Nieuwe Helden, GLUREN van Hoge Fronten/Lieke Benders, TITUS van NTJong, ASO van De Bonte Hond, BUILDING CONVERSATIONS van Lotte van den Berg/Daan ’t Sas.

5.4 VLAAMSE MAKERS

V

oor de presentatie van producties van Vlaamse makers en gezelschappen wil Theaterfestival Boulevard een belangrijke plek zijn. Vlaams aanbod vormt sinds jaren een belangrijke pijler in het festival. Na de ‘Vlaamse golf’ in de jaren ‘90 is het aantal speelplekken in Nederland voor het Vlaamse theateraanbod sterk gedaald. Theaterfestival Boulevard vult een deel van dat gat op door op meerjarige basis samen te werken met gezelschappen uit Vlaanderen zoals Studio ORKA, Laika, Compagnie KAiET!, NTGent, Toneelhuis, FC Bergman en De Kopergietery. Ook werken we structureel samen met Theater aan Zee en Theaterfestival Vlaanderen/Circuit X.

5.5 BRABANTSE MAKERS

D

e wortels van Theaterfestival Boulevard liggen diep in de warme Brabantse grond; we zijn een festival van stad en regio, met een sterke uitstraling naar de rest van Nederland en naar Vlaanderen. De relatie met Brabantse makers en gezelschappen is sterk en betrokken. In 2014 programmeerden we van Brabantse makers/gezelschappen de volgende producties; Het Zuidelijk Toneel/Nieuwe Helden – OOG en LOS, Theater Artemis – BONTE AVOND VAN BODYBUILDERS, Matzer Theaterproducties – 111 en LUI, Trash – SWAMP, Theaterbedrijf Nanna Tieman – VADER, De Bloeiende Maagden/Koningstheateracademie – TOEN NEUKEN NOG GEWOON WAS, Theatergroep Hertog Zout – WEES, De Bloem van de Natie – DE BLOEM VAN DE NATIE HERSTELT HET VERTROUWEN, TG Nomen – STAAT VAN GELUK (mini), United-C – BURN, Studio Gebroed – DAGEN, Lisah maakt Roezemoes – LEVEN, Eva Van Pelt – STROOM, De braafste jongetjes van de klas – BEZINGEN DE VRIJHEID, Koningstheateracademie – MEESTERS EN GEZELLEN, Jessie L’Herminez – GEE-TEE-AAA, Kings of Colors – STREETART, WOT – HEUSE HORROR, Jelle Amersfoort – KINDERPOPCONCERT, Jeroen Kant – BOVEN OP DE APENROTS, De Drie Mannen – ALS LAATSTE, Compagnie Zuidervrouw – TROUW, Compagnie Perelman – RIGHT ABOUT NOW, DansBrabant – THE BODY BUILDING (m.m.v. Jelena Kostic, Guilhermo Miotto, Ulrike Doszmann, Katja Heitmann en Vloeistof). 27


Les Goulus – THE HORSEMEN – Festivalplein

28

Foto: Jean Philipse

29


T 6.

BLVRD PITCH NIGHT – Verkadefabriek

DansBrabant – THE BODYBUILDING – Willem II Fabriek

ALENTONTWIKKELING

Foto: Karin Jonkers

KANSEN VOOR TALENTVOLLE REGISSEURS, CHOREOGRAFEN, ACTEURS, DANSERS, COMPONISTEN EN MUZIKANTEN 6.1 TALENTONTWIKKELING / BLVRD PITCH / BLVRD PITCH NIGHT

D

e BVLRD PITCH vond in 2014 voor de 2e keer plaats. BLVRD PITCH biedt nieuwe makers een kans om hun voorstelling te maken en te presenteren tijdens Theaterfestival Boulevard. BLVRD PITCH stimuleert artistieke ontwikkeling, cultureel ondernemerschap; de makers worden zelf verantwoordelijk voor (een deel van) hun inkomsten, pr en techniek. Bovendien creëert BLVRD PITCH een nieuwe vroegtijdige betrokkenheid van publiek en bedrijfsleven. Zij worden coproducent, in zekere mate zelfs programmeur van een deel van de programmering van het festival. DE BLVRD PITCH KENDE DRIE STAPPEN 1. Theaterfestival Boulevard verstuurde in februari 2014 een ‘open-call’, waarmee we nieuwe makers vroegen om hun artistieke plannen bij ons in te dienen. 2. Een commissie selecteerde negen plannen uit de bijna zeventig inzendingen voor de BLVRD PITCH. 3. Op 18 april 2014 vond de BLVRD PITCH NIGHT plaats in de Verkadefabriek, gepresenteerd door stadskunstenaar/theatermaker Lucas de Man. De negen nieuwe makers presenteerden in de – tot de nok toe gevulde – grote zaal van de Verkadefabriek hun plannen. Tevens werden tijdens de BLVRD PITCH NIGHT speciale voorwerpen en diensten geveild; de opbrengsten kwamen (naast de opbrengsten uit de kaartverkoop van de avond) geheel ten goede aan de drie door het publiek gekozen makers.

Foto: Karin Jonkers

6.2 TALENTONTWIKKELING / BLVRD FABRIKAAT

D

oor het huidige financiële en politieke klimaat staat de artistieke ontwikkeling van de nieuwe generatie kunstenaars behoorlijk onder druk. Omdat we blijven geloven in de kracht en noodzaak van talentontwikkeling, bedachten we al in 2013 een nieuwe plek binnen het festival, BLVRD FABRIKAAT, een avontuurlijke vrijplaats voor vernieuwing en verdieping. Naast de drie winnaars van de BLVRD PITCH presenteerden we in BLVRD FABRIKAAT producties van De Bloem van de Natie, Studio Gebroed, Maaike Tubex, Hertog Zout, Roma-b, TG Nomen, Wilhelmer van Elferink, United-C, DansBrabant, Charlotte Caeckaert, Lisah Baert, Katja Heitmann, Het Zuidelijk Toneel/ Stichting Nieuwe Helden, de Koningstheateracademie/ Cabaretfirma/De Bloeiende Maagden, Hey Day/Attak, Kat-Ya, Jessie L’Herminez, Joris van Oosterwijk, Studio Miek Uittenhout, Kings of Colors, WOT (Wave Of Tomorrow) Davy Pieters, Freek Vielen/Rebekka De Wit/Harald Austbø/Tom Struyf/Suzanne Grootenhuizen, Michael Bijnens. Voor BLVRD FABRIKAAT werd, in samenwerking met ontwerpbureau ATTAK, een nieuwe vormgeving gecreëerd. Voor de communicatie werkten we ook samen met creatieve jonge ondernemers uit ’s-Hertogenbosch. Via het creatieve bureau HeyDay werden ‘poster-workshops’ georganiseerd waarin het publiek onder begeleiding een eigen theateraffiche kon ontwerpen. Ook werden gerenommeerde ontwerpers in de aanloop naar het festival gevraagd een speciaal affiche te ontwerpen geïnspireerd op één van de voorstellingen uit BLVRD FABRIKAAT.

HET PUBLIEK WAS AAN ZET EN KOOS ALS WINNAARS VAN DE BLVRD PITCH NIGHT: Chantal van Heeswijk – IK WILDE NIETS ZEGGEN MAAR MIJN MOND PRAATTE ZICH VOORBIJ Eva van Pelt – STROOM Sjoerd Wintzen en Jeroen de Waard (de braafste jongetjes van de klas) – BEZINGEN DE VRIJHEID Ze ontvingen ieder een cheque ter waarde van € 3.400, hun voorstellingen werden tijdens Theaterfestival Boulevard in augustus geprogrammeerd in BLVRD FABRIKAAT.

30

31


De Bloem van de Natie – DE BLOEM VAN DE NATIE HERSTELT HET VERTROUWEN – Locatie: Danscentrum Rosmalen

FONTYS ENTREEPRIJS – Verkadefabriek/Clubzaal

Foto: Karin Jonkers

6.3 TALENTONTWIKKELING / MASTERPLAN BRABANT THEATER EN DANS estival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Podium Bloos, Het Zuidelijk Toneel en De NWE Vorst hebben gezamenlijk vastgesteld dat door de recente bezuinigingen en het ontbreken van provinciale ontwikkel en productiebudgetten het Brabantse podiumkunstenklimaat ernstig is verzwakt. Met een gezamenlijke inzet willen ze daar verandering in aanbrengen op een manier die opnieuw zorgt voor aanwas van jonge talentvolle podiumkunstenaars, die zorgt voor aansluiting met de opleidingen, voor afstemming tussen aanbieders en afnemers, die zorgt voor het verbinden van de energie van nieuwe ambitieuze makers aan de expertise van degenen die al langer werken in de podiumkunsten, die zorgt voor een nieuw en innovatief makersen publieksklimaat in Noord-Brabant. Samen hebben ze daarvoor het MASTERPLAN theater en dans NoordBrabant ontwikkeld.

F

Vanaf het seizoen 2013-2014 wordt stap voor stap op structurele wijze gewerkt aan het ontwikkelen van nieuw artistiek werk, via bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden en circuits. In het MASTERPLAN gaat het er om dat er een relatie ontstaat tussen de maker en de samenleving waarin deze maker opereert. De initiatiefnemers willen kunstenaars stimuleren om vanuit de inhoud van zijn of haar werk verbindingen te leggen met andere domeinen in de samenleving, zoals het onderwijs, de zorg, de openbare ruimte en het bedrijfsleven, opdat er meer draagvlak ontstaat voor zijn of haar werk. Kunst en kunstenaars verhouden zich op die manier actief tot de maatschappij. Het MASTERPLAN richt zich op een nieuwe generatie podiumkunstenaars, juist deze makers worden ondersteund om zich verder te ontwikkelen. Via het MASTERPLAN kwamen in 2014 nieuwe producties van Lisah Baert en Katja Heitmann tot stand. Na een eerste presentatie in maart 2014 op Festival Cement, kregen hun producties een vervolg op Theaterfestival Boulevard. Verder werden de producties van Eva van Pelt, Chantal van Heeswijk, de Braafste jongetjes van de klas, Studio Gebroed, Hertog Zout, de Bloem van de Natie, Charlotte Caekaert, TG Nomen en Jessie L’Herminez ondersteund via het MASTERPLAN. MASTERPLAN wordt financieel ondersteund door het bkkc.

32

Foto: Karin Jonkers

6.4 TALENTONTWIKKELING / FONTYS HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

T

heaterfestival Boulevard en Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) werken al jaren samen in het project de ENTREEPRIJS, dat wordt ondersteund via het Steunfonds van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

Deze samenwerking biedt studenten een kans om zich te voor te stellen aan een breed publiek en vormt voor hen een brug naar het werkveld, een springplank naar de beroepspraktijk. Een commissie selecteert afstudeerplannen, bespreekt en bekijkt op meerdere momenten de voortgang en ontwikkeling van de afstudeervoorstellingen en besluit welke geschikt zijn om tijdens Theaterfestival Boulevard mee te dingen naar de ENTREEPRIJS. De genomineerde ENTREEPRIJS afstudeervoorstellingen 2014 uitvoerend kunstenaar: David Romanello YOUNGSTER Mats Lodenstijn BRANDEND WATER Nienke Lohuis IK BEN EEN ANDERE JIJ Vincent van Amsterdam NIEUWE WERELDEN Anna Jongen HEY PAP, MET ANNA De genomineerde ENTREEPRIJS afstudeerprojecten 2014 kunstvakdocent: Janne de Bruin TWEE Margot van Wauwe DRESSED UP FOR THE LET DOWN Lara van Hoof VOOR VOLK EN VADERLAND Maarten van der Velden GUERNICA Jorg van den Kieboom KEES WAS HIER De Jury van de ENTREEPRIJS 2014 uitvoerend kunstenaar bestond uit: Jur van der Lecq (sectorleider Theater Fontys Hogeschool voor de Kunsten), Marga Kroodsma (directeur Jonge Harten Festival Groningen), Katja Hieminga (dramaturg en docent FHK), Piet-Jan Dusee (vm. artistiek directeur Festival Cement en docent FHK). De Jury van de ENTREEPRIJS 2014 voor docerende kunstvakstudenten bestond uit: Raf de Keninck (sectorleider Muziek FHK, Wim Selles (componist, producer en gastdocent AHK), Paul Westgeest (PR en Marketing voor o.a. radiozenders NPO), Bart van Dongen (audio kunstenaar en artistiek directeur Intro In Situ). 33


FONTYS ENTREEPRIJS – Verkadefabriek/Clubzaal

Festivalplein

Foto: Karin Jonkers

WINNAARS ENTREEPRIJS 2014: Er is één Fontys Entreeprijs voor uitvoerend kunstenaar en één voor docerend kunstvakdocent. Zondag 17 augustus werd in de Verkadefabriek ’s-Hertogenbosch de ENTREEPRIJS 2014 uitgereikt door Brigite van Haaften, gedeputeerde voor cultuur van de Provincie Noord-Brabant. De winnaars ontvingen ieder een werkbudget van € 7.500,- waarmee ze hun afstudeerproject verder kunnen uitwerken voor Theaterfestival Boulevard 2015.

Foto: Karin Jonkers

6.5 TALENTONTWIKKELING / KUNSTBENDE NOORD-BRABANT

K

unstbende is de kweekvijver van jongeren tussen 13 en 19 jaar. Het voedt de talenten en organiseert ieder jaar een landelijke wedstrijd voor verse creatieve geniën. Kunstbende Noord-Brabant was ook in 2014 prominent aanwezig op Theaterfestival Boulevard. Tijdens THE BEST OF KUNSTBENDE kon het publiek kennis maken met de talenten van de toekomst. Brabants meest talentvolle jonge muzikanten, acteurs, regisseurs, dansers en schrijvers presenteerden er hun winnende Kunstbende act in een boordevol programma.

Winnaar in de categorie uitvoerend kunstenaar was Nienke Lohuis. Uit het juryrapport: “Nienke Lohuis maakt met ‘Ik ben een andere jij’ een complete en afgeronde muziekvoorstelling. Een theatraal concert in een fraai vormgegeven setting, waarin alle details doordacht zijn: samenstelling van de band, geluidsmix, decor, afwisseling van de songs en interactie met het publiek. Nienke zelf is een persoonlijkheid die, zo lijkt het, niets anders wil dan op het podium staan.” Jorg van den Kieboom won de ENTREEPRIJS voor docerend kunstvakdocent. Uit het juryrapport: “Toneelgezelschap en scenografie zijn bij Jorg van den Kieboom hoewel klassiek, zeer sterk en consequent doorgevoerd. De schets van een schijnbare dorpsidylle die wreed wordt verstoord, wordt met trefzekere slag in vorm en inhoud uitgedrukt. Zowel de regie als het spel van de amateurspelers drukt groot vertrouwen in het eigen werk uit. De spelers zijn ingezet vanuit hun kracht en komen zo volkomen tot hun recht.”

34

35


Roma B – TUSSENLAND – Locatie: Stationsplein

36

Foto: Karin Jonkers

37


B 7.

Charlotte Caeckaert – DEMARRAGE – Locatie: De Heus

Lotte van den Berg / Daan ’t Sas – BUILDING CONVERSATION – Locatie: Mariapaviljoen

IJZONDERE PARTNERS

Foto: Karin Jonkers

SAMENWERKEN MET CULTURELE ORGANISATIES IN DE STAD, DE PROVINCIE, DE REST VAN NEDERLAND EN VLAANDEREN 7.1 JHERONIMUS BOSCH 500

M

et de internationale manifestatie JB500 herdenken Nederland, de stad ’s-Hertogenbosch, inwoners en gasten van 2010 tot en met 2020 het vijfhonderdste sterfjaar van een van de grote Nederlandse meesters: Jheronimus Bosch (ca. 1450 – 1516). Het hoogtepunt van de manifestatie is in 2016 wanneer de vijfhonderdste sterfdag van de schilder in Nederland wordt herdacht als Nationaal Evenement. JB500 streeft samen met Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch naar omstandigheden die huidige en nieuwe generaties kunstenaars en creatieve ondernemers mogelijkheden biedt om, net als Bosch, te excelleren door de combinatie van grenzeloze fantasie en ondernemerschap. JB500 steunde in 2014 BLVRD FABRIKAAT. Voor het jaar 2016 is JB500 op zoek naar makers van kleinschalige muziek- en theaterproducties die niet alleen in ’s-Hertogenbosch, maar ook in het buitenland, in de zogenoemde Bosch-steden via het Bosch Cities Network* kunnen worden gespeeld. Bijzonder talent kan, bij bewezen kwaliteit, worden gevraagd een plan in te dienen voor een voorstelling in het Bosch 500-jaar 2016. Voorstellingen die hier uit voortvloeien, worden in 2016 gepresenteerd in het kader van het Bosch Cities Network. *) De Bosch-steden Berlijn, Brugge, Brussel, Frankfurt, Gent, Lissabon, Londen, Madrid, New Haven, New York, Parijs, Rotterdam, Washington, Venetië en Wenen zijn steden in Europa en de VS waar werken van Jheronimus Bosch in openbare collecties te zien zijn.

7.2 COMMISSIE CULTUREEL VERDRAG VLAANDEREN NEDERLAND (CVN)

O

p 11 augustus vond een expertmeeting plaats over de podiumkunsten in Nederland en Vlaanderen. Kort voor deze expertmeeting van de CVN verscheen een digitale uitgave van Theaterfestival Boulevard over de Vlaams Nederlandse samenwerking . Op 11 augustus spraken vijftien, in de podiumkunsten in Nederland en Vlaanderen, werkzame podiumkunstprofessionals met elkaar over hoe de band tussen Nederland en Vlaanderen intensiever kan worden. Ze formuleerden een aantal concrete aanbevelingen.

38

Foto: Karin Jonkers

7.3 NOVEMBER MUSIC

N

ovember Music, het festival voor eigentijdse muziek in Nederland, presenteert tijdens Theaterfestival Boulevard elk jaar twee producties. Voor November Music is Theaterfestival Boulevard hét platform waar eigentijdse muziek bij een groter publiek zichtbaar en hoorbaar wordt. Voor Theaterfestival Boulevard is de samenwerking een bijzondere aanvulling op het programma. Tijdens Theaterfestival Boulevard 2014 presenteerde November Music de productie THE PIANO AND THE FLIGHTSIMULATER van Ralph van Raet en Intro Insitu en een speciaal voor het festival gemaakt concertprogramma door Yuri Honing, Jeroen van Vliet en Esra Dalfidan.

7.4 STEDELIJK OVERLEG

T

heaterfestival Boulevard was ook in 2014 lid van DOCIS (Directieoverleg Culturele Instellingen ’s-Hertogenbosch) en van het Bezoekersmanagement ‘s-Hertogenbosch. Het festival neemt deel aan deze overlegstructuren om elkaar inhoudelijk te versterken en om samen acties te ontwikkelen ten behoeve van de programmering en/of ten behoeve van de pr en marketing van het festival c.q. de stad ‘s-Hertogenbosch.

7.5 CAMPAGNE BRABANTSE FESTIVALS i.s.m. VISIT BRABANT

E

en aantal Brabantse festivals, waaronder Theaterfestival Boulevard, werkt vanaf juni 2014 samen om meer publiek te bereiken en meer toeristen van verder weg te trekken. Via een gezamenlijke marketing campagne maken de festivals promotie in Nederland en Vlaanderen. De gezamenlijke profilering is een eerste stap naar een structurele samenwerking tussen de Brabantse festivals en VisitBrabant, de nieuwe marketingorganisatie van Brabant. De campagne loopt door tot in de zomer van 2015 en wordt uitgevoerd door: Fabriek Magnifique, Theaterfestival Boulevard, Internationaal Vocalisten Concours, Incubate, Circo Circolo, November Music, Glow, DOCfeed, Festival Cement, STRP, International Gipsy Festival, Festival Mundial. De Campagne wordt financieel ondersteund door de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Onderdeel van de campagne was medio 2014 de lancering van de Brabantfestivals-app, één app met informatie van meerdere festivals. Met de applicatie kon publiek overzichtelijk zien wat er tijdens Theaterfestival Boulevard gebeurde, kon men zelf een programma samenstellen, een bericht ontvangen als een voorstelling bijna 39


Avans Hogeschool/CMD – INTERACTIEVE INSTALLATIE – Locatie: De Heus

Koning Willem I College – MIJN LIEF BESTAAT VOOR 75% UIT WATER – Festivalplein

Foto: Karin Jonkers

begon en favorieten delen met vrienden. Het is de bedoeling dat de festivals in de toekomst ook de gezamenlijke gebruikersinformatie gaan delen zodat ze cross-reference en een verbinding met het vrijetijdsaanbod kunnen ontwikkelen. Uit het publieksonderzoek 2014 blijkt dat het aantal bezoekers aan Theaterfestival Boulevard van buiten de regio met 9% is toegenomen ten opzichte van 2012 (van 30% naar 39% van de bezoekers).

7.6 LANDELIJK FESTIVALOVERLEG

I

n de festivalselectie van de VSCD werkt Theaterfestival Boulevard samen met Terschellings Oerol Festival, Over het IJ Festival, Noorderzon, Zeeland Nazomerfestival, Spring Performing Arts Festival en Rotterdam Festivals. Tijdens driemaandelijks overleg wordt kennis en informatie uitgewisseld en gewerkt aan de landelijke positionering van de festivals.

7.7 AVANS HOGESCHOOL

T

heaterfestival Boulevard werkte ook dit jaar samen met de opleiding CMD (Communication & MultiMedia Design) van Avans Hogeschool. In opdracht van – en in samenwerking met – het festival zijn tweedejaars studenten aan de slag gegaan met plannen voor interactieve installaties. Het festival zorgde voor de productionele begeleiding. In de eerste fase werden installaties ontwikkeld door de studenten tot een ‘proofof-concept’ fase. De installatie Sketches van Rob Vaessen en Niels Poldervaart werd gekozen en voor het festival verder uitgewerkt. Tevens werden afstudeerprojecten van Steve Cromsigt, Emmy de Jong, Clemens Jonas en Margriet Craens, studenten van AKV/St Joost ’s-Hertogenbosch gepresenteerd in BLVRD FABRIKAAT.  

7.8 KONING WILLEM I COLLEGE

T

heaterstudenten van de Academie Media, Art & Performance van het Koning Willem I College maakten voor het festivalplein een grote installatie; een fontein, waar zij de voorstelling ‘MIJN LIEF BESTAAT VOOR 75% UIT WATER’ speelden.

40

Foto: Karin Jonkers

7.9 STAGES

J

aarlijks stelt het festival een aantal meewerk- en afstudeerstageplekken beschikbaar aan studenten van hogescholen en universiteiten. In 2014 werd de afdeling marketing en communicatie ondersteund door studenten van de Hogeschool in Holland en van de Hogeschool Utrecht.

7.10 ARRANGEMENTEN MET NS EN VVV NOORDOOST-BRABANT

’s-Hertogenbosch heeft een uitstekende landelijke bereikbaarheid. In samenwerking met NS en de VVV Noordoost-Brabant werd afgelopen jaar met veel succes een speciaal Spoordeel-Winkel arrangement ontwikkeld voor een bezoek aan de stad en het festival. In totaal werden er 248 arrangementen verkocht. Daarnaast werden er extra OV-fietsen geplaatst op Centraal Station ‘s-Hertogenbosch en werden er speciale schermen geplaatst op het festivalterrein om de bezoekers de laatste informatie te geven over het treinverkeer.

7.11 VOEDSELBANK

T M

heaterfestival Boulevard wil het voor iedereen mogelijk maken om het festival te bezoeken. In samenwerking met de lokale voedselbank werd een actie opgezet, er werden 50 vouchers uitgedeeld aan de voedselbank. Hiermee kon kosteloos een Boulevardvoorstelling naar keuze worden bezocht.

7.12 ALTIJDIETSTEDOEN.NL

ensen die niemand of geen gelijkgestemden in hun buurt hebben om het festival mee te bezoeken en daarom niet komen, kunnen via het digitale platform altijdietstedoen.nl met elkaar in contact komen. Het festival ondersteunde dit initiatief, het stelde voor verschillende dagen arrangementen samen inclusief een persoonlijk ontvangst en een drankje achteraf.

41


Festivalplein

42

Foto: Karin Jonkers

43


Toneelhuis en Muziektheater Transparant | FC Bergman, Liesa Van der Aa & Solistenensemble Kaleidoskop, Josse de Pauw – VAN DEN VOS – Theater a/d Parade

W

De Warme Winkel – GAVRILO PRINCIP – Theater a/d Parade

8.

ERKEN AAN VERDIEPING / EDUCATIE

Foto: Karin Jonkers

BEZOEKERS MEEVOEREN NAAR DE OORSRONG EN DE ACHTERGRONDEN VAN VOORSTELLINGEN EN CONCERTEN 8.1 BOULEVARD THEATERROUTES

M

et steun van het VSBfonds presenteerde het festival in 2014 voor de vijfde maal de Boulevard Theaterroutes: compleet verzorgde middagen en avonden met voorstellingen, bijzondere ontmoetingen met makers en lekker eten. De Theaterroutes boden inhoud en exclusiviteit voor een aantrekkelijke prijs (€45). De bezoekers van de Boulevard Theaterroutes werden door een Theaterroutegids ontvangen die hen als gastheer of -vrouw gedurende de gehele middag of avond begeleidde langs de verschillende programmaonderdelen. Bezoekers konden kiezen uit dertig routes, van spannende intiemere voorstellingen van jong talent tot interactieve exposities, muziek, theater en grotere voorstelling van (inter)nationaal gerenommeerde gezelschappen. De routes boden inzicht in het ontstaan van voorstellingen. Met welk idee begon het ooit? Wat kwam er kijken bij de totstandkoming? Welke keuzes werden gemaakt en waarom? Zo vertelde Dries Verhoeven over het waarom van zijn voorstelling en over de verzorging van de mieren in zijn installatie. Lucas de Man vertelde over zijn drijfveren als theatermaker De acteurs van FC Bergman gingen met het publiek in gesprek over hoe zij als acteurs de publieksreacties ervaren. Bij Theater Artemis maakten de bezoekers kennis met de bodybuilders en met artistiek leider Jetse Batelaan, bij De Warme Winkel kreeg men een rondleiding in het decor met toelichting van de acteurs. Ook dit jaar bleken de Theaterroutes een uitstekend middel om de missie en visie van Theaterfestival Boulevard uit te dragen. Zo brachten we op een laagdrempelige manier nieuw en bestaand publiek in aanraking met kwalitatieve producties en met voorstellingen waar men – wellicht – niet zo snel zelf voor zou kiezen. Bij de selectie van de gezelschappen en producties voor de Theaterroutes werd overwegend gekozen voor producties die een bijdrage leveren aan sociaal-maatschappelijke discussies. Ook talentontwikkeling kwam aan bod binnen de Theaterroutes: zo werd nieuw publiek gevonden voor het werk van jonge makers. Voor de dertig verschillende Theaterroutes werden 359 kaarten verkocht.

44

Foto: Kurt van der Elst

45


Hoge Fronten / Lieke Benders – GLUREN – Diverse locaties in de stad

46

Foto: Karin Jonkers

47


M 9.

Infobalie - Locatie: De Heus

Bushokje – Groot Ziekengasthuis

ARKETING / COMMUNICATIE MAATWERK, VERDIEPING EN VERBINDING

Foto: Karin Jonkers

DE MARKETING VAN THEATERFESTIVAL BOULEVARD ‘S-HERTOGENBOSCH GAAT OVER MAATWERK, VERDIEPING EN INNOVATIE OM DE VERBINDING MET HET BESTAANDE FESTIVALPUBLIEK TE VERGROTEN EN NIEUW PUBLIEK TE VERLEIDEN EEN BEZOEK AAN HET FESTIVAL TE BRENGEN. ZO KAN HET PUBLIEK ONDER MEER ONLINE EEN PERSOONLIJK PROGRAMMA ADVIES AANVRAGEN, IS ER EEN LAST-MINUTE-TICKETSHOP OM IMPULSAANKOPEN TE STIMULEREN EN ZIJN WE SAMEN MET ANDERE BRABANTSE FESTIVALS EEN LANDELIJKE MARKETINGCAMPAGNE GESTART. OP DIE MANIER ZORGEN WE VOOR VERDIEPING, EEN DIRECTE BAND MET HET PUBLIEK, ÉÉN-OP-ÉÉN KAARTVERKOOP ÉN VEEL POSITIEVE FEEDBACK VIA EMAIL EN SOCIAL MEDIA. 9.1 PERSOONLIJKE COMMUNICATIE

D

e website is afgestemd op de wensen van de klant en de eisen van de tijd zodat het publiek gemakkelijk een keuze kan maken en kaarten kan kopen. Een week voorafgaande aan het festival ontvangen potentiele kaartkopers een servicemail met alle praktische informatie over route, parkeren, eetgelegenheden en de festival contactgegevens voor eventuele vragen. Gedurende het festival lopen er informatiemedewerkers rond om vragen te beantwoorden en na het bezoek aan een voorstelling ontvangen onze bezoekers een ‘fijndat-u-er-was-email’. Bij deze email zit een bedankje van de artiest, een kijkje achter de schermen of dat ene mooie liedje uit de voorstelling. Bezoekers wordt (actief) gevraagd een reactie achter te laten op de website zodat nieuwe bezoekers zich daardoor kunnen laten inspireren en weer geholpen worden bij hún keuze.

48

Foto: Karin Jonkers

9.2 PROGRAMMABOEK

U

it onderzoek blijkt dat het programmaboek (oplage 30.000) voor 60% van de bezoekers de belangrijkste informatiebron is. Om de leesbaarheid te vergroten en het zo overzichtelijk mogelijk te houden is er voor gekozen om het programmaboek op te delen volgens de drie programmalijnen van het festival. Het programmaboek werd nagenoeg kostenneutraal gemaakt en met een speciale vroegboek-actie, verstuurd naar ongeveer 20.000 potentiele bezoekers. Brabants Dagblad maakte twee weken voor het festival een eigen journalistieke bijlage gericht op incidentele bezoekers en inzoomend op de te verwachten hoogtepunten.

9.3 LAST MINUTE TICKETSHOP

B D

ezoekers konden afgelopen jaar ook weer terecht bij de Last Minute Ticketshop; iedere dag werden hier vanaf 16.00 uur een beperkt aantal kaartjes-met-voordeel verkocht voor een aantal voorstellingen op dezelfde dag – óók voor voorstellingen die eerder al uitverkocht waren.

9.4 BLVRD DIGITAAL

igitale media lenen zich bij uitstek voor het aangaan van een dynamische verbinding met het publiek. Theaterfestival Boulevard heeft daarin het afgelopen jaar flink geïnvesteerd. De informatiebehoefte van ons publiek verandert met de tijd. Heavy users -op zoek naar uitdagend aanbod- gaan direct bij start kaartverkoop actief op zoek naar kaarten. De light-users – meer op zoek naar ‘vermaak’ en ‘verrassing’ – stromen rond twee weken voorafgaande aan het festival in. Tijdens het festival gaat het publiek vooral af op ervaringen van andere bezoekers. De homepage van het festival (meer dan 453.000 pageviews en 72.700 unieke bezoekers per jaar) is nu zo ingericht dat de content meebeweegt met de informatiebehoefte van deze verschillende doelgroepen. Sociale media De sociale media zijn voor Theaterfestival Boulevard een uitgelezen middel om met publiek ervaringen te delen, de dialoog aan te gaan en een hechte band op te bouwen. Het festival gaf z’n bezoekers via Facebook en Twitter inzicht in de programmering en vroeg naar hun mening. Het aantal volgers van de Boulevard Facebook-pagina steeg van 4.209 naar 5.559, dat van Twitter van 3.333 naar 4.105. Op het hoogtepunt bereikte het festival alleen al via Facebook meer dan 50.000 mensen. 49


Radio Barkas – KALIPOFOON – Festivalplein

Festivalplein

Foto: Jean Philipse

9.5 MEDIA PARTNERS

B

rabants Dagblad Het Brabants Dagblad is al jarenlang mediapartner van het festival. Een samenwerking die ook dit jaar werd voortgezet. In ruil voor zichtbaarheid en kaarten voor relaties en abonnees ontwikkelde het Brabants Dagblad een speciale bijlage met achtergronden van voorstellingen en interviews met makers en de organisatie. Deze bijlage verscheen in een totale oplage van 148.000 en werd ingestoken in het Brabants Dagblad. Daarnaast kreeg het festival de beschikking over een vrij te besteden advertentiebudget met een waarde van € 55.000,- . In de aanloop naar en tijdens het festival werd door de krant ruimschoots aandacht besteed aan het festival met recensies, columns en achtergrondartikelen.

Foto: Karin Jonkers

9.6 PUBLIEKSONDERZOEK

M

eten is weten. Eens in de twee jaar laten we publieksonderzoek uitvoeren door onderzoeksbureau Dynamic Concepts uit Eindhoven.

De belangrijkste uitkomsten 2014: • 38% van de bezoekers is man en 62% vrouw. • 31% van de bezoekers reist meer dan 30 kilometer voor het festival.

Omroep Brabant Dit jaar sloot Omroep Brabant aan als officiële mediapartner van het festival. Tijdens het festival werden dagelijks gefilmde portretten van makers uitgezonden. Ook werd er dagelijks tv - en radioverslag gedaan vanaf het festivalplein. Daarnaast werden er via de communicatiekanalen van de omroep prijsvragen uitgezet rond het festival en specials uitgezonden.

• Het gemiddeld aantal bezoekdagen is toegenomen van 2,9 dagen in 2012 naar 3,1 dagen in 2014 • 92% van de bezoekers heeft de intentie om volgend jaar terug te komen. • Theaterfestival Boulevard heeft een Net Promotor Score (NPS) van 58,9%. Dat betekent dat bijna 60% van onze bezoekers het festival actief promoot onder zijn/haar vrienden, familie en kennissen. • 22% van de bezoekers van buiten de stad geeft aan ’s-Hertogenbosch vaker te gaan bezoeken na het bezoek aan Theaterfestival Boulevard, • De economische spin-off voor de stad ’s-Hertogenbosch wordt geschat op € 2.046.681,- op lange termijn en € 3.207.832 op korte termijn.

50

51


M

Dries Verhoeven – HOMO DESPERATUS – Locatie: Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch

10.

Tg Nomen / Hanna van Mourik Broekman – STAAT VAN GELUK (mini) – Locatie: De Heus

EDIABEREIK

Foto: Karin Jonkers

Foto: Jean Philipse

IN TOTAAL WERDEN 342 PRINTARTIKELEN GESCHREVEN OVER HET FESTIVAL WELKE NOG EENS 491 KEER WERDEN DOORGEPLAATST. DAARMEE KOMT DE TOTALE OPLAGE VAN PRINTMEDIA –WAARIN AANDACHT WERD GESCHONKEN AAN THEATERFESTIVAL BOULEVARD– OP 30,5 MILJOEN PAGEVIEWS. ONLINE VERSCHENEN ER 392 ARTIKELEN WAARIN HET FESTIVAL NAAR VOREN KWAM DIE MEER DAN 413 MILJOEN PAGEVIEWS KREGEN. 10.1 MARKETING SAMEN MET MAKERS EN GEZELSCHAPPEN

I

n nauwe samenwerking met de gezelschappen werd ingezet op een gezamenlijke benadering van pers en media. Vanuit Theaterfestival Boulevard werd gecommuniceerd over het festival als geheel met een specifieke focus op de afzonderlijke voorstellingen en vanuit de gezelschappen werd de omgekeerde route bewandeld. Die aanpak leidde ertoe dat alle landelijke dagbladen, voorafgaand aan het festival, aandacht besteedden aan programma en festival in uitgebreide, paginagrote artikelen en reportages. Tijdens Theaterfestival Boulevard zijn nagenoeg alle premières gerecenseerd en was er in landelijke en regionale media ruim aandacht voor het festival en de programmering. Zo konden we rekenen op veel redactionele aandacht van onze mediapartners het Brabants Dagblad en Omroep Brabant.

10.3 REACTIES UIT PERS EN MEDIA

Publiek en pers waren opvallend positief over de kwaliteit van de programmering en het festival in het algemeen. Wijbrand Schaap over het festival: ‘Het is het meest ambitieuze zomerfestival van Nederland: Theaterfestival Boulevard in ‘s-Hertogenbosch wil niet alleen het mooiste schouwburgtoneel van de lage landen laten zien, maar ook de vetste spektakels, en jongste nieuwe makers.’

Er werd veel geschreven over de inhoudelijke bijzonderheden rond het programma en de unieke speellocaties in NRC Handelsblad, Volkskrant, Elsevier, Vrij Nederland, De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Maar ook in veel landelijke lifestyle week- en maandbladen en op de digitale kanalen van landelijke en regionale media.

Verschillende kranten maakten melding van het hoge niveau van de jonge makers. Met name THE TRUTH ABOUT KATE van Davy Pieters, HEIMAT van Freek Vielen/Rebekka De Wit/Harald Austbø/Tom Struyf en Suzanne Grotenhuis, STROOM van Eva van Pelt en STAAT VAN GELUK van Tg Nomen ontvingen enthousiaste reacties. Hierbij viel op dat veel van de producties ‘verlies’ als thema hadden, zoals ook de productie LOS van Lucas De Man. ‘Opvallend veel voorstellingen gaan over opbouw en afbraak, over verlies. Soms komt dat binnen als een mokerslag, zoals bij de show LOS van Lucas De Man’ (de Volkskrant). Ook de producties uit het hoofdprogramma konden rekenen op lovende woorden van de pers. De voorstelling VAN DEN VOS van FC Bergman in het openingsweekend maakte de tongen los. Woorden als ‘prachtig’ en ‘gruwelijk’ lagen zelden zo dicht bij elkaar. Trouw schreef onder andere ‘De groep durft, ondanks de grootse opzet, alle tijd te nemen om hun prachtige, grimmige beelden hun werk te laten doen ten dienste van hun duistere sprookje.’

10.2 LANDELIJKE, REGIONALE EN LOKALE RTV

Theaterfestival Boulevard kon in 2014 rekenen op veel aandacht van de media. In totaal werd er alleen al via de verschillende dag-, week- en maandbladen en online media een mediawaarde gegenereerd van € 2,3 miljoen.

O

p zowel landelijke, regionale als lokale radio en televisie was er aandacht voor Theaterfestival Boulevard. Zo was er een item gewijd aan de installatie HOMO DESPERATUS van Dries Verhoeven op het NOS journaal, het Jeugdjournaal en een interview op NPO Radio 1. Daarnaast een interview en live songs

52

van en met La Garçon op EO radio. In samenwerking met Omroep Brabant werden er in de aanloop naar het festival portretten gemaakt van jonge makers en wijdde de omroep diverse televisie- en radio uitzendingen aan Theaterfestival Boulevard. Bovendien waren er speciale Boulevardpagina’s op de website van Omroep Brabant. Vrijwel dagelijks waren er interviews en programma-items over en van Theaterfestival Boulevard te zien en te horen op de lokale RTV.

53


De Bloeiende Maagden / Koningstheateracademie – TOEN NEUKEN NOG GEWOON WAS – Locatie: Mövenpick Hotel

DansBrabant – THE BODYBUILDING – Willem II Fabriek

Foto: Karin Jonkers

Foto: Karin Jonkers

ENKELE REACTIES UIT DE PERS

Dries Verhoeven – HOMO DESPERATUS – Theaterkrant, 12 aug ‘Met wonderschone sereniteit toont Verhoeven de ‘lelijkste’ issues van de 21e eeuw.’

Charlotte Caeckaert – DEMARRAGE – Brabants Dagblad, 8 aug ‘Met ferme stem en vaste overtuiging spoort Caeckaert als Jeanne in sappig Vlaams de toeschouwers aan mee ten oorlog te trekken, ten aanval! De kade van de oude mengvoederfabriek De Heus is een geweldig decor voor deze stoere voorstelling.’

United-C – BURN – Theaterkrant, 15 aug ‘Burn grijpt je aandacht vast, niet met grote verhalen maar met fantasierijke beelden, sterke performers en indringende muziek.’

Wunderbaum/de Veenfabriek – THE HOUSE – Trouw, 11 aug ‘In de late uurtjes bepalen Marleen Scholten en Lizzy Timmers de sfeer met een spetterend concert’.

Kopergietery/ Mambocito Mio – GEBROKEN DROMEN – Brabants dagblad, 16 aug ‘Wie niet droomt, mist veel. Maar wie durft nog te dromen als de echte wereld vaak zo hard binnenkomt? De Kopergietery & Mambocito Mio helpen het Boulevard publiek over hun schroom heen.’

Lucas De Man – LOS – Trouw, 11 aug ‘Een goed gerichte messteek in het hart.’ Kirsten van Teijn – HEILLOOS – de Volkskrant, 11 aug ‘Van Teijns optreden is de ideale tentjesvoorstelling voor Theaterfestival Boulevard: grappig, pakkend, professioneel en in luchtige interactie met het festivalpubliek.’

NTjong – TITUS – de Volkskrant, 18 aug ‘Een krachtig miniatuurtje dat tongen losmaakt en makkelijk speelt op scholen en festivals. Zoals nu op Theaterfestival Boulevard.’ Lucas De Man – OOG – de Volkskrant, 18 aug ‘Een onvergetelijke ervaring.’

Studio Orka – JACOBSNEUS – de Telegraaf, 11 aug ‘Het vouwen van sokken zal na het zien van deze sprankelende familievoorstelling nooit meer hetzelfde zijn.’

54

55


P 11.

Pendelbus

BonteHond – ASO – Locatie: Carolus

RODUCTIE

Foto: Karin Jonkers

PROFESSIONEEL EN GASTVRIJ, OVERAL IN DE STAD 11.1 PRODUCTIE

H

et productieteam bewees in 2014 opnieuw uitermate professioneel en betrouwbaar te zijn. Gedurende het jaar werden een aantal freelance producenten nauw betrokken bij het ontwikkelen van de productionele kant van de programmering. Die samenwerking verliep goed, de communicatie tussen de festival producenten en de gezelschappen werd als bijzonder ervaren. Ook de begeleiding en opvang van de gezelschappen werd positief beoordeeld.

Foto: Jean Philipse

11.3 VRIJWILLIGERS

T

heaterfestival Boulevard werkt al jaren samen met een groot aantal enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Ieder jaar melden zich er zo’n 250 aan voor de verschillende werkzaamheden tijdens het festival. Ze zijn actief als publieksbegeleiders of in de bouwploeg voor het ondersteunen van de gezelschappen bij het opbouwen en afbreken van voorstellingen (decor, tribunes, in- en uitladen) of als info-medewerkers, die het publiek voorzien van de juiste informatie over o.a. voorstellingen en locaties.

11.2 VERBONDEN MET DE STAD

T

heater op locatie is een handelsmerk van Theaterfestival Boulevard. Net als afgelopen jaren konden we ook in 2014 de stad als podium voor ons programma gebruiken. In 2014 waren we onder andere te zien in en om het terrein van Coudewater in Rosmalen, in Danscentrum Rosmalen, op de nieuwbouw locatie Carolus, in de voormalige kantine van de Grasso fabriek, in een verlaten loods op bedrijventerrein De Poeldonk, in een vm. R.K. Meisjeschool, in Museum Slager, in het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch en het terrein in en om de voormalige fabriek van De Heus vormde samen met de Verkadefabriek en de vernieuwde Willem II Fabriek de locaties voor BLVRD FABRIKAAT. Het festival maakte ook weer gebruik van een aantal vertrouwde locaties. Zo hebben we inmiddels een jarenlange samenwerking met Theater Artemis, de Azijnfabriek en De Muzerije. Theater aan de Parade was opnieuw het ‘huis’ van het festival. Het Boulevardpubliek wordt al meer dan vijftien jaar door Arriva met pendelbussen naar de verschillende locaties vervoerd. Zo reisden tijdens de elf dagen zo’n 15.000 mensen met de Boulevardbussen door de stad.

56

57


Compagnie Perelman – RIGHT ABOUT NOW – Festivalplein

58

Foto: Karin Jonkers

59


O 12.

BIJ JEROEN – Festivalplein

Opening Theaterfestival Boulevard – Locatie: Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch

NDERNEMERSCHAP

Foto: Karin Jonkers

ONDANKS TERUGLOPENDE SUBSIDIES, SINDS 2011 VERMINDERDEN DE OVERHEIDSSUBSIDIES MET ± € 450.000, LUKTE HET THEATERFESTIVAL BOULEVARD OM DE BEGROTING DE LAATSTE JAREN T.O.V. 2011 NOG IETS TE LATEN STIJGEN NAAR GEMIDDELD RUIM € 2 MILJOEN. 12.1 KOSTEN EN BATEN

T

heaterfestival Boulevard werkte in 2014 met een totaalbegroting van bijna € 2,4 miljoen. Een kleine 24% van de omzet ontving Theaterfestival Boulevard uit structurele overheidssubsidies. De overige 76% kwam uit publieksinkomsten (recettes en horeca-inkomsten), bijdragen van particuliere fondsen, projectsubsidies, bijdragen van particuliere vrienden, bijdragen van zakelijke vrienden en supporters, advertentie inkomsten, merchandise en uit sponsoring. In 2014 had het festival enigszins last van slechte weersomstandigheden. Ook gaf het publiek voor het eerst aan dat men de kaartjes te prijzig vond en werden in het duurdere segment iets minder kaarten verkocht dan verwacht. De financiële schade wegens lagere entree- en horeca-inkomsten was beheersbaar omdat het ontstane tekort vanuit de eigen reserve kon worden aangevuld. Het toont evenwel de kwetsbaarheid van het festival. Voor 2015 spannen we ons in om via nieuwe particuliere fondsen extra inkomsten te verwerven, lukt dat niet dan zal noodgedwongen minder risicovol begroot moeten worden.

12.2 SPONSORING, PARTICULIERE CULTUURFONDSEN, VRIENDEN EN RELATIEMARKETING

T

Foto: Karin Jonkers

T

heaterfestival Boulevard werkt samen met bedrijven die het festival ondersteunen, door producten en diensten in natura of met korting te geven (facilitaire sponsoring) en door concrete geldbedragen (financiële sponsoring). Samen met partners is gekeken naar welke specifieke projecten passen bij de eigen marketing- en communicatiestrategie van die sponsoren. Door het adopteren van programmaonderdelen bijvoorbeeld een mediapartnerschap, het beschikbaar stellen van een locatie, aanwezigheid van de sponsor op het festivalplein, door het uitwisselen van expertise en het leveren van goederen en diensten. Het festival werd bijvoorbeeld facilitair ondersteund t.b.v. het leveren van betaalautomaten, van vrijwilligers t-shirts, wifi voor het publiek, drukwerk, posters en flyers om niet. Ook ontvingen we steun via substantiële kortingen bij leveranciers en bedrijven en werden we gesponsord bij het realiseren van locatievoorstellingen door het kosteloos ter beschikking stellen van deze locaties.

Relatiemarketing oor de relatie-ontvangsten werd ook dit jaar een hospitality-pakket samengesteld. De hospitality werd georganiseerd door een professioneel team; bestuur en directie waren vaak gastheer bij de ontvangst van de gasten en relaties. Het hospitality programma voor sponsoren en relaties is succesvol en naar volle tevredenheid verlopen en wordt de komende jaren verder uitgebouwd.

V

Vrienden Theaterfestival Boulevard r is actief geworven via nieuwsbrieven, mailingen, advertenties en flyers. Tijdens het festival is een wervingsbureau ingezet op de beide festivalterreinen de Parade en De Heus. Mede dankzij deze inspanningen is er een toename van 15% van het aantal particuliere Vrienden en zijn er voor het eerst particuliere Pashouders, Zakelijke Vrienden en Supporters geworven.

E

heaterfestival Boulevard mag zich al jaren verheugen op de steun van sponsoren, particuliere cultuurfondsen en vrienden. De komende jaren zal hun steun nog harder nodig zijn; het festival zet daarom in op het versterken van de huidige relaties. In 2012 is gestart met een nieuwe sponsor- en vriendenwervingsstrategie die in 2014 is geactualiseerd. In samenwerking met vrienden uit het bedrijfsleven ontwikkelde het festival speciale arrangementen, programmasponsoring en relatiemarketing.

60

61


FOODCOURT – Festivalplein

PLEINBAR – Festivalplein

Foto: Karin Jonkers

12.3 HORECA

D

e Fanfare, de Boulevard Wijnbar, de Pleinbar en de Jupiler Bar op de Parade werden door het festival zelf geëxploiteerd. In 2014 is het Foodcourt, Boulevard Theater en Rond op de Parade hieraan toegevoegd. Het Foodcourt werd grotendeels door Maraboe Productions geëxploiteerd met mobiele keukens als De Smaakbus, KoffieKever, Bollywood bar, Zijpestijl en Of je Spaanse worst lust. De horeca op het festivalterrein van De Heus werd door de Verkadefabriek geëxploiteerd. De Boulevard Wijnbar was vaak de start- of ontmoetingsplaats voor relatieafspraken en –arrangementen. De samenwerking met Hutten Catering als horeca-exploitant werd gecontinueerd. Hutten was verantwoordelijk voor eetcafé De Morgen, á la carte restaurant Bij Jeroen en een frietwagen. Net als in voorgaande jaren werd gebruik gemaakt van hardplastic glazen waarvoor € 1 statiegeld betaald moest worden. Op deze manier levert het festival een bijdrage aan vermindering van de afvalberg en bespaart het schoonmaakkosten. Verspreid over het festivalplein werden opnieuw speciale afvalpunten geplaatst.

62

Foto: Karin Jonkers

BIJLAGEN 1. PUBLIEKSONDERZOEK 2. OVERZICHT MAKERS EN VOORSTELLINGEN 2014 3. OVERZICHT MEERJARIGE SAMENWERKINGEN 2009-2014 4. OVERZICHT SUBSIDIËNTEN / BEGUNSTIGERS, SPONSOREN EN PARTNERS 2014 5. ORGANISATIE 2014

63


Festivalplein

64

Foto: Jean Philipse

65


B

Compagnie Zuidervrouw – TROUW – Festivalplein

IJLAGE 1

T

ijdens en kort na Theaterfestival Boulevard voerde Dynamic Concepts consultancy (DCC) een onafhankelijk publieksonderzoek uit.

PUBLIEKSONDERZOEK

De respons is vergaard via een online enquête. Om een goede respons te waarborgen, hebben vrijwilligers op aanwijzing van Dynamic Concepts consultancy dagelijks op diverse locaties en het festivalplein e-mailadressen van de festivalbezoekers geworven. Deze bezoekers zijn direct na afloop van het festival op 17 augustus via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Bovendien heeft het festival haar nieuwsbrieflezers de link naar de online enquête toegestuurd en kon via een link op de website van Theaterfestival Boulevard de vragenlijst ingevuld worden. De respons bedraagt in zijn totaliteit 659, waarmee de betrouwbaarheid van dit onderzoek ruim gewaarborgd is met 95% betrouwbaarheid. Op basis van de onderzoeksresultaten, in combinatie met een extern onderzoeksgegeven, kunnen we met 95% betrouwbaarheid berekenen dat het festival minimaal 141.712 bezoeken heeft getrokken, onder voorbehoud van de aanname dat de statistische cijfers van de gemeente ’s-Hertogenbosch betrouwbaar en representatief zijn voor de gehele Bossche populatie.

1. RESPONS & BEZOEKERS THEATERFESTIVAL BOULEVARD 2014 • De totale respons bedraagt 659 digitale enquêtes, ingevuld in de week na het festival. • Van de bezoekers van Theaterfestival Boulevard 2014 is 38% man en 62% vrouw.

LEEFTIJDSVERDELING 2011-2014

Figuur 1: Leeftijdsverdeling respondenten

66

Foto: Karin Jonkers

67


Locatie: De Heus

• 41,6% van de bezoekers van het festival in 2014 komt uit de gemeente ’s-Hertogenbosch, 19,3% uit de rest van de provincie en 39,1% van daarbuiten.

HERKOMST NAAR PROVINCIE 2014

Figuur 2: Herkomst bezoekers Foto: Karin Jonkers

• 30,8% van de bezoekers reisde in 2014 meer dan 30 km om Theaterfestival Boulevard te bezoeken en 39,4% meer dan 20 km.

2. SAMENSTELLING GEZELSCHAP AFSTAND 2011-2014

• Een gemiddeld gezelschap dat Theaterfestival Boulevard bezoekt bestaat uit 3 personen.

OMVANG GEZELSCHAP

Figuur 3: Gereisde afstand bezoekers Theaterfestival Boulevard

68

Figuur 4: Frequentie verdeling van de omvang van gezelschappen

69


3. BEZOEK & ACTIVITEITEN

De meeste mensen bezoeken het festival in het tweede deel van de week en in de weekenden. Ten opzichte van 2011 en 2012 zien we een daling van het bezoek in het tweede weekend. Dit is tevens het weekend met slecht weer.

BEZOEKDAGEN 2011 - 2014

De voorstellingen op locatie worden het meest bezocht (66,5%) op de voet gevolgd door de voorstellingen op het plein (65,5%). Hierbij valt op dat slechts 3,8% van de bezoekers helemaal geen voorstellingen bezoekt en enkel voor de horeca komt. Het grootste deel (45,7%) bezoekt 2, 3 of 4 voorstellingen tijdens het festival, 37% bezoekt 5 of meer voorstellingen. 17,2% van het publiek bezoekt 1 voorstelling tijdens het festival.

WAT HEB JE BEZOCHT TIJDENS JOUW BEZOEK(EN) AAN THEATERFESTIVAL BOULEVARD?

Figuur 7: Bezoekdagen Figuur 5: Bezochte activiteiten

HOEVEEL VOORSTELLINGEN HEB JE IN TOTAAL BEZOCHT TIJDENS THEATERFESTIVAL BOULEVARD 2014?

• Het festival heeft zeer trouwe bezoekers: 79% van de bezoekers heeft het festival vorig jaar ook bezocht. 98% heeft de intentie om in 2015 terug te komen. Slechts 0,15% geeft aan volgend jaar niet meer te komen.

BEZOEKINTENTIE 2015

Figuur 8: Intentie van bezoekers om terug te komen

BEZOEKHISTORIE 2013 Figuur 6: Aantal bezochte voorstellingen. Intensief = 5 of meer, Frequent = 2,3 of 4 en Incidenteel = 1 voorstelling bezocht

Figuur 9: Bezoekhistorie van respondenten 70

71


Festivalplein

5. SPIN-OFF / EFFECTEN

Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch zorgt –buiten de artistiek inhoudelijke doelstellingen- voor positieve effecten op een aantal gebieden: 5.1 Economische spin-off • De directe economische spin-off voor de stad ’s-Hertogenbosch als direct gevolg van bestedingen door bezoekers buiten het festival kunnen geschat worden tussen de € 2.883.714 en €3.670.961. • Met 95% zekerheid kunnen de volgende betrouwbaarheidsintervallen opgesteld worden betreft de directe economische spin-off van Theaterfestival Boulevard: de totale directe economische spin-off ligt op basis van de huidige gegevens tussen €2.883.714 en €3.670.961. Zie Figuur 11 voor een schatting per uitgavecategorie. • Op lange termijn veroorzaakt het festival, door herhalingsbezoek naar aanleiding van een bezoek aan het festival (zie onder punt 5.2), een economische spin-off van €2.046.681. Dit bedrag is een schatting en is berekend met de volgende gegevens: - Van alle respondenten gaf 18,9% aan dat zij van plan zijn hun bezoekfrequentie te veranderen naar aanleiding van hun bezoek aan Theaterfestival Boulevard. - Na analyse blijkt dat deze bezoekers gemiddeld van plan zijn om de binnenstad van Den Bosch 1,7 dagen meer te gaan bezoeken. - Uit onderzoek van NBTC Nipo is gebleken dat toeristische bezoekers aan ’s-Hertogenbosch gemiddeld €49,00 per dag uitgeven.

DIRECTE ECONOMISCHE SPIN-OFF Foto: Jean Philipse

4. WAARDERING & BELEVING

• De NPS (Net Promotor Score) van Theaterfestival Boulevard is met 55,4 punten zeer hoog te noemen. • Dit cijfer wil zeggen dat 55,4% van de bezoekers zo enthousiast is over het festival, dat zij een actieve promotor zijn van Theaterfestival Boulevard. Deze groep bezoekers raadt het festival actief aan binnen hun omgeving. Niet voor niets geeft 25,3% van de respondenten aan via vrienden/familie/kennissen van Theaterfestival Boulevard gehoord te hebben.

NET PROMOTOR SCORE: 55,4

Figuur 11: 95% Betrouwbaarheidsinterval van de directe economische spin-off

Figuur 10: Frequentieverdeling van toegekende cijfers op de NPS 72

5.2 City Marketing • 19% van de bezoekers geeft aan de binnenstad van ’s-Hertogenbosch vaker te zullen bezoeken naar aanleiding van Theaterfestival Boulevard. Voor bezoekers die niet uit ’s-Hertogenbosch afkomstig zijn ligt dit percentage hoger: 22% 73


B

Gerard van Maasakkers – LIEDJES VAN ALTIJD – Festivalplein

IJLAGE 2

OVERZICHT MAKERS EN VOORSTELLINGEN 2014

PROGRAMMALIJN 1: HOOFDPROGRAMMA GEZELSCHAP Toneelhuis en Muziektheater Transparant | FC Bergman, Liesa Van der Aa & Solistenensemble Kaleidoskop, Josse De Pauw Studio ORKA Kopergietery Cie. KAiET! De Warme Winkel Wunderbaum/ De Veenfabriek Dries Verhoeven Lieke Benders Stichting Nieuwe Helden – Het Zuidelijk Toneel Stichting Nieuwe Helden – Het Zuidelijk Toneel MATZER Theaterproducties MATZER Theaterproducties T.R.A.S.H. Theater Artemis Nanna Tieman Nationaal Toneel/NT Jong Bonte Hond November Music: Yuri Honing, Jeroen van Vliet, Esra Dalfidan November Music, Ralph van Raat Renee van Bavel De Bloeiende Maagden/Koningstheateracademie PROGRAMMALIJN 2: FABRIKAAT GEZELSCHAP TAZ: Freek Vielen, Suzanne Grotenhuis, Tom Struyf, Harald en Rebekka Dewit TAZ: Michael Bijnens Cirquit X: Davy Pieters Maaike Tubex Festival Cement: Charlotte Caekaert Oerol Atelier: Roma B Oerol Atelier: Wilhelmer van Efferink Winnaar BLVRD PITCH 2014: Eva van Pelt Winnaar BLVRD PITCH 2014: Chantal van Heeswijk Winnaar BLVRD PITCH 2014: DE BRAAFSTE JONGETJES VAN DE KLAS Hanna van Mourik Broekman / Tg Nomen Theatergroep Hertog Zout De Bloem van de Natie Studio Gebroed Lisah maakt Roezemoes United-C DansBrabant Kat Ya

74

Foto: Jean Philipse

TITEL VANDENVOS

JACOBSNEUS (6+) GEBROKEN DROMEN (8+) ZWART ZAAD (Trilogie van de Vieze Verol’tjes DEEL II) GAVRILO PRINCIP THE HOUSE HOMO DESPARATUS GLUREN OOG LOS LUI 111 SWAMP BONTE AVOND VAN BODYBUILDERS VADER TITUS ASO (10+) CONCERT THE PIANO AND THE FLIGHTSIMULATOR SOLO AAN DE VLEUGEL TOEN NEUKEN NOG GEWOON WAS TITEL HEIMAT LA LINEA THE TRUTH ABOUT KATE CAMILLE DEMARRAGE TUSSENLAND FUNDAMENT STROOM IK WILDE NIETS ZEGGEN MAAR MIJN MOND PRAATTE ZICH VOORBIJ BEZINGEN DE VRIJHEID STAAT VAN GELUK WEES DE BLOEM VAN DE NATIE HERSTELT HET VERTROUWEN DAGEN LEVEN BURN THE BODY BUILDING MUSIC BOX 75


Jessie L’Herminez Koningstheateracademie/Cabaretfirma

GEE-TEE-AAA MEESTERS & GEZELLEN/SCHUDDEN/ROOVERS & VAN LEEUWEN Koningstheateracademie/Cabaretfirma MEESTERS & GEZELLEN/PIETER BOUWMAN/ MARCO HORTA LOPES Lotte van den Berg/Daan ‘t Sas BUILDING CONVERSATION/BOHM Lotte van den Berg Daan ‘t Sas BUILDING CONVERSATION/ZONDER WOORDEN HeyDay/Attak/Grafisch atelier THEATERAFFICHE PROJECT Joris van Oosterwijk STAMPING Kings of Colors STREET ART Miek Uittenhout CHIN UP, HEAD DOWN Miek Uittenhout XANTIPPE Miriam van Beurden IN TRANEN WOT HEUSE HORROR Annemiek van Elst. Emilie La Haye, Loes en die Kleine, Kinki Kappers, Patricia Biermans, Theatergroep Hut, To Twelve, Remco de Wildt, Kathedralenbouwers, Laura Branderhorst en Willemijn Kressenhof, Tonki Tonki, Quintijn Relouw, Nine Rab en Rosanna Ter Steege, Diederik van den Brandt, Jori van Gemert, Eva Bouwmeester, Mayke Verhoeven, Mirza Bruggenwert, Anne Stokman, Eva van Pelt, Clemens Jonas, Margriet Craens, Emmy de Jong, Steve Cromsigt, David Mulder, CMD PROGRAMMALIJN 3: FESTIVALPLEIN GEZELSCHAP DE DRIE MANNEN/Tjerry Snel Zware Laarzen Producties Jeroen Kant Kirsten van Teijn John Buijsman De zon schjnt niet in uw TV Compagnie Perelman Inge Wannet Compagnie ZuiderVrouw Mees Vincent de Rooij KWIC Rooftoptiger vzw/Ell Circo D’ell Fuego vzw De Feesttantes Zoubida Tulkens Het Houten Huis Ruth Bakker Jelle Amersfoort Yora Rienstra Wooden Saints la Garçon Kris Berry & Perquisite Hadewych Minis Gerard van Maasakkers Tessa Rose Jackson Kunstbende Ben Penn Kobe Louis Charles Blue Flamingo 76

TITEL ALS LAATSTE WACHTEN OP HENNY VAN OIRSCHOT BOVEN OP DE APENROTS HEILLOOS HONGER NAAR JOU BLUES IN BOXES NR. 03/12 RIGHT ABOUT NOW EEN KORTE VOORSTELLING OVER HENK TROUW MEES VLIEGT UIT BOOT MIJN LIEF BESTAAT VOOR 75% UIT WATER L’IMAGINARIUM VAN CAPITEIN GUSTAV HET LOKET DER LEVENSVRAGEN (4+) FROM WASTE TO WONDER VUURTOREN WACHT (4+) LOET MOET (4+) KINDERPOPCONCERT (3+) YORA RIENSTA & MCCHICKS YOU WERE THE ONE WHO VOLUNTEERED PICKYOURPOISSON LOVESTRUCK PUZZLES CONCERT LIEDJES VAN ALTIJD CONCERT THE BEST OF KUNSTBENDE DJ DJ DJ

Tim Arisu Compagnie Chameleon Alex Barti Bram Graafland Anita Bertolami Bris de Banane Circus Katoen Gromic Petit Monsieur C12 Anonima Teatro Altrego Les Goulous Jochen der Elephant Metroccolis Le Groupe Tonne Meandertaal Pavana Gijs van Bon Electric Circus Wurre Wurre Albedo FONTYS HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN GEZELSCHAP David Romanello Quartet Mats Lodenstijn Nienke Lohuis Vincent van Amsterdam Anna Jongen Janne de Bruin Margot van Wauwe Lara van Hoof Maarten van der Velden Jorg van den Kieboom Fontys Hogeschool voor de Kunsten Studenten in de Etalage Uitreiking Entreeprijs 2014

DJ PUSH ALEX BARTI (3+) DE GILLENDE KEUKENPRINS (3+) TRANSFIGURO (3+) MEURTRE AU MOTEL (3+) EX AEQUO (3+) THE MAGOMIC SHOW (3+) 2 SECONDES TROLLEYS LA ROUTE ALOHA HÉ HORSEMEN JOCHEN DER ELEPHANT ROBOTS TRIVIALE POURSUITE PAPER CUTS GIRAFFE BLOM MONO THE MONKEY DÉAMBULLES LES BIGBROZEURS TITEL YOUNGSTER BRANDEND WATER IK BEN EEN ANDERE JIJ NIEUWE WERELDEN HEY PAP, MET ANNA TWEE DRESSED UP FOR THE LET DOWN VOOR VOLK EN VADERLAND GUERNICA KEES WAS HIER

77


B

Kris Berry en Perquisite – LOVESTRUCK PUZZLES – Festivalplein

IJLAGE 3

78

Foto: Jean Philipse

OVERZICHT MEERJARIGE SAMENWERKINGEN 2009-2014

VLAAMS Laika Studio Orka Cie Kaiet FC Bergman Maaike Tubex Theater Tol Kopergietery Charlotte Caeckaert Michael Bijnens Tom Struyf e.d. Heimat NT Gent De Dolfijntjes Les Commandos Percu Eastman Cie Cecilia Circo Ripopolo Leen Braspenning Compagnie de Paso TAZ: Mor Shani TAZ:Hof van Eede Arnaud Deflem Bad van Marie Cie Olivier Dubois Leen Verheijen Les ballets C de la B/Koen Augustijnen Marijke Pinoy Peeping Tom Productiehuis Brabant/Sarah Ringoet Toneelhuis/Wayn Traub Tuning People/Jef van Gestel Walpurgis/Union Suspecte/’t Arsenaal NEDERLANDS Schweigman& De Warme Winkel Lieke Benders Nationaal Toneel/ NTJong Bonte Hond Renee van Bavel Davy Pieters Roma B. Wilhelmer van Efferink Chantal van Heeswijk Hanna van Mourik Broekman Joris van Oosterwijk Miek Uittenhout Boogaerdt/VanderSchoot & Toneelgroep Oostpool W&L (Wittenbols Schrijft/Ligthert Regisseert)

2014 x x x x x x x x x

2013 x x x x x

2012 x x

2011 x

2010 x x

2009 x x x

x

x x x x

x

x

x

x x

x x

x

x x x x

x x x x x x x x x x x x 2014

2013 x

x 2012 x

2011 x

2010

2009 x

x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

79


NEDERLANDS Hanneke Kuijpers Emke Idema Toneelgroep Oostpool Wunderbaum Dries Verhoeven OMSK/Lotte van den Berg TG Ilay Bente Hamel Erik Vaarzon Morel Hanneke de Jong Het Filiaal Het NUT Het Syndicaat Nina de la Croix Roos van Geffen Sanne Zweije Sluysmans/VanWarmerdam TG Max The Stolz Quartet Theater Instituut Nederland tentoonstelling Tuig BRABANTS Theater Artemis DansBrabant Hey Day/ Attak/ Grafisch atelier Kings of Colors Miriam van Beurden Fontys Hogeschool voor de Kunsten November Music Het Zuidelijk Toneel Matzer Theaterproducties De Bloem van de Natie Stichting Nieuwe Helden/Lucas de Man United-C T.R.A.S.H. Letizia Rompelberg/Hertog Zout De Zon schijnt niet in uw TV Lisah Baert Studio Gebroed/Jeroen Konings Koningstheaterakademie Avans Hogeschool Jessie L ‘Herminez Kat Ya B-Art/ WOT Eva van Pelt De Braafste jongetjes van de klas Annemiek van Elst

80

2014

2013 x x x

x x x

2012

x x

2011 x

2010 x

2009 x

x x x

x

x x x x x x

x x x x x x x x x x 2014 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2013 x x

x x x x x x x X x x x

2012 x

x x x x x x

x 2011 x

x x x x

2010 x

x x x x x

x x x

2009 x

x x

x x

x

x

x

x x x

x

x

x x

BRABANTS Emilie La Haye Loes en die Kleine Kinki Kappers Patricia Biermans Theatergroep Hut To Twelve Remco de Wildt Kathedralenbouwers Laura Branderhorst en Willemijn Kressenhof Tonki Tonki Quintijn Relouw Nine Rab en Rosanna Ter Steege Diederik van den Brandt Jori van Gemert Eva Bouwmeester Mayke Verhoeven Mirza Bruggenwert Anne Stokman Eva van Pelt Clemens Jonas Margriet Craens Emmy de Jong Steve Cromsigt David Mulder Arno Schuitemaker LisenImke Luna Ensemble Afslag Eindhoven Rowdy Pelgrim Dans!Code Drieons Hotel Witlox Natasja D’ Armagnac Vonck en Vlam Barbara vd Eerenbeemt/Lars Brouwer Bart van Dongen Bernadette Notten Galerie Husstege (expositie) JacobTV Jelena Kostic Joost van Balkom Judka Theatermakers Lenneke Maas Marlijn Bouman Michelle van Daalhoff Peter Paul Kleijwegt Polymorf & ZZZ

2014 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2013

2012

x x x x x

2011

2009

x

x

x

x

x x

x

2010

x x x x

x x x x

x x x

x x x x x x

x

x x x x x x

81


Bram Graafland – DE GILLENDE KEUKENPRINS – Festivalplein

Foto: Jean Philipse

BRABANTS (VERVOLG) Productiehuis Brabant/Het Zuidelijk Toneel Productiehuis Brabant/Karin Netten Productiehuis Brabant/Rachel Zweije Productiehuis Brabant/Sandra Lange Productiehuis Brabant/Twan van Bragt Ralph Posset Renske vd Broek Vivianne van den Boom FESTIVALPLEIN Compagnie Perelman Anna van der Kruis Zoubida Tulkens Kirsten van Teijn John Buijsman Inge Wannet TG Zuidervrouw Mees Jelle Amersfoort L’Imaginarium du Captain Gustav De Feesttantes Het Houten Huis Ruth Bakker 82

2014

2013

2012

2011

2010 x

2009

x x x x x x 2014 x x x x x x x x x x x x x

2013

x

2012

2011

x

2010

x

x 2009

x

FESTIVALPLEIN (VERVOLG) Yora Rienstra Gerard van Maasakkers Hadewych Minis Kris Berry en Perquisite La Garcon/ Bart Rijnink Wooden Saints Tessa Rose Jackson KW 1 College Vincent de Rooij DJ’s (divers) Jeroen Kant Tjerry Snel Typisch Den Bosch Kunstbende Zware Laarzen Produkties Divers straattheater geprogrammeerd door HH Producties Katja Heitmann Martha!Tentatief Theater Rast Rob en Emiel Tristan Kruithof Coupe Compresse Eva’s Appel Kiki Jaski en Jan Groenteman Pieternel Osinga Kuijpers & Werkema Lilian Hak Twan Mickers/ArfArf Miss Molly & Me Piepschuim Avans/Communication & Multimedia De Stijle, Want Emmelie Zipson Iksperiment Mama Roux Niels Duffhues Sascha Goossens/Zoet Vormgeving Solotwo Theatergroep WAK Vonck en Vlam Afro Groove Amariszi Andrew Elliot Anneke van Giersbergen Avonduren Avonduren van Morg Babok

2014 x x x x x x x x x x x x x x x x

2013

2012

2011

x

x

x

x x x x x x x

x x x x x x x

x

x

x

x

x x

x x x x

x x X x x x x x x x x x

2010

2009

x

x x x

x x

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x x x x

x

x x x x x x x

x x x x x x x

x

x x x x x

x x x x

x x x x 83


Festivalplein

Foto: Karin Jonkers

FESTIVALPLEIN (VERVOLG) Black Blanc Beur Café con Leche Caro Emerald Chiwoniso Danshuis Station Zuid David Mulder De Ding De Koppersnellers Deborah de Groot Delinus Georg Traber Ghani Minne Gregor Wollny Hanggai Het Momentenburo Hotel Iñaki Mata INTRO IN SITU/ Cultura Nova: De Fanfare en alles wat verandert Jan Douwe Kroeske/2 meter sessies Jasper Erkens Joris Erwich

84

2014

2013

2012 x

2011

2010

2009

x x x x x x x x x x x

x x x x

x x x x x

FESTIVALPLEIN (VERVOLG) Kamchàtka Kathinka Polderman/Roos Reebergen Kim Zeben La Chaise a Porteurs La Guardia Flamenca Laura Jansen Les Goulus L’Excuse Lotte van Dijck/Ellen Kromhout Lucky Fonz Maaike Martens Mambocito Mio Matthias Quadekker Meezing Opera Michael Helmerhorst Naked people being dressed Negritos Nyacha Openbare Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch Plankton Hotel Pluk je geluk Poppejater Propera Rachel Zweije/Marianne van Heeswijk/Imke van Dillen/Kees van den Boogaart (De Kathedralenbouwers) Samba Salad Sascha Muller Servaes Nelissen SMOKE FM Stephen Bain STRAF Swoolish Taartrovers/Hotmamahot TAMTAM objektentheater TG Sonja The Kik Theater Froe Froe Theatergroep Haaibye Theatergroep Vliegensvlug Tim Knol Toneelgroep Dapper Ulik et le Snob Va Fan Fahre Vet Kindercabaret Yvon van den Akker/Tigresa Lopez-Garcia Zulu 9.30

2014

2013

2012

2011

2010

2009 x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

85


B

Mees – MEES VLIEGT UIT – Festivalplein

IJLAGE 4

SUBSIDIENTEN / BEGUNSTIGERS OVERZICHT SUBSIDIËNTEN / BEGUNSTIGERS, SPONSOREN EN PARTNERS 2014

SPONSOREN

PARTNERS

SUPPORTERS

Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant • Hartje Den Bosch • De Markies • Nijmegen • Tentenverhuur De Opera • Brandweer Brabant Noord • Politie • Brabant-Noord • Stadstoezicht Gemeente ’s-Hertogenbosch • Afvalstoffendienst • Algonkin • Antonis Verhuur vof • Eekels Verhuur • Events Etc. • Het Arendje • Het Nederlandse Rode Kruis • Hoevenaars Digital Printing • Klerkx Verhuur • Olijslagers Tentenverhuur • Tentworx • Van Overbeek • TWT Tijdelijke Water Techniek • Splinter Projects • Van Stokkum Tribunes en Rent • Arriva • ING Bank • 2Rivers NV • U-Approach BV • Schoongewoon Nederland U.A. • Culturele Bazaar • Coudewater • Danscentrum Rosmalen • Museum Slager • Henk Boer Winery • Dynamic Concepts Consultancy • Bibliotheek ’s-Hertogenbosch • Abel Accountants 86

Foto: Karin Jonkers

87


B

De Bloem van de Natie – DE BLOEM VAN DE NATIE HERSTELT HET VERTROUWEN – Locatie: Danscentrum Rosmalen

IJLAGE 5

88

Foto: Karin Jonkers

ORGANISATIE 2014

COMITÉ VAN AANBEVELING Wim B. H. J. van de Donk   Commissaris van de Koning Provincie Noord-Brabant Ton G. J. M. Rombouts  Burgemeester van ‘s-Hertogenbosch Burgemeester van Leuven Louis M. J. Tobback      vm. Commissaris van de Koningin Provincie Noord-Brabant Frank J. M. Houben Paul L. A. Rüpp                       Voorzitter Raad van Bestuur Avans Hogescholen  Harry J. G. Hendriks                Hoofd Government en Public Affairs bij Philips Voorzitter Kamer van Koophandel Brabant Ton L. M. Nelissen Voorzitter Raad van Toezicht Stadsbibliotheek Den Bosch Hans C. Dona Hoofdredacteur Actualiteitenrubriek EénVandaag Jan Kriek BESTUUR Jaco Reijrink [Voorzitter] Ap de Vries [Penningmeester] Theo Verbruggen Ans Buys   ORGANISATIE 2014 Geert Overdam Artistiek en zakelijk directeur Olaf Redering Controller en relatiemanager bedrijven Marianne Becks Financieel en administratief medewerker Jan Mol, Hendrik Kadmaerubun, Yvonne de Lege Festival administrateurs   Tessa Smeulers Artistiek coördinator en programmeur Lucas De Man Artistiek gastheer BLVRD FABRIKAAT Huub Heye, Tanja Ruiter Programmeurs straattheater   Joep Grooteman Hoofd marketing en communicatie Jorieke Abbing Coördinator pers en media, tekstschrijver Ronella Moser Coördinator online content Mariëlle van der Wardt Technisch adviseur online Karin Jonkers Grafisch vormgever, fotograaf Peter Korsman, Casper Herselman Grafische vormgevers BLVRD FABRIKAAT   Stephan Grilis Festivalproducent Florien Boonman Medewerker artistieke coördinatie Kim van der Weerden Medewerker productie Lysanne van Esch Medewerker productie Femke Klein Coördinator Theaterroutes en bedrijfsarrangementen Rikke de Waard Medewerker Theaterroutes en bedrijfsarrangementen Willem de Leeuw Producent podia en locaties Stijn van Kessel Vormgever festivalplein Esther van Rooyen Locatiemanager Matthijs van Meeuwen Locatiemanager Hans Struik Beheerder opslagruimte   Jean Philipse Fotograaf Ivo Van Harmelen Accountmanager vriendenwerving Monique van Weert Accountmanager sponsoren Dimphy de Windt Advertentieacquisiteur Marieke Ebben Coördinator informatiekiosken Esther Nabuurs Coördinator vrijwilligers Deborah Pinas Medewerker vrijwilligerscoördinatie Fleur Bardoul, Karen Gerritsen Medewerkers artiestenbalie Björn Roeters Medewerker marketing Olivier Bruininck Multimedia designer Cathelijne Huijs Tekstschrijver dagkrant Teddy Tops Tekstschrijver dagkrant Gemma van Dorst, Tessa van den Nouwland Stagiaires Pepijn Muller, Jacques van Geffen Coördinatoren horeca Frans Miggelbrink Festivalgids   Onze vrijwilligers Theaterfestival Boulevard ‘s-Hertogenbosch kan niet bestaan zonder de tomeloze inzet van honderden vrijwilligers die ieder jaar vele uren werk in het festival stoppen. Wij danken hen voor al hun harde werk en inzet!

89


Studio Miek Uittenhout – XANTIPPE / CHIN UP, HEAD DOWN – Locatie: De Heus

THEATER FESTIVAL BOULEVARD

90

Foto: Karin Jonkers

91


Theaterfestival Boulevard gelooft. In verwondering en verdieping, in kleuren en kansen, in bezieling en betrokkenheid. We houden van frisse nieuwsgierigheid, gezonde twijfel en positieve wilskracht. Juist nu willen we blijven inspireren en verrassen, willen we laten zien dat het anders kan en moet. Met de autonome, constructieve kracht van de kunsten en de warme verleiding van pure verhalen. Met optimisme, idealen en doorzettingsvermogen. Met elkaar. Noem ons hemelbestormers of idealisten. En je hebt gelijk. Wij heffen liever een halfvol dan een halfleeg glas. En vinden ons gras eigenlijk net zo groen als dat van de buren.

betekenisvolle belevenissen, bij een groot en divers publiek van heinde en verre. Dat doen we in de stadspodia (De Verkadefabriek, Theater aan de Parade, W2 Poppodium, Willem II Fabriek, De Toonzaal, De Azijnfabriek en de Muzerije), op onalledaagse locaties in en om de stad, in en om De Heus, en op het bruisende festivalplein aan de voet van de St. Jan. Gevarieerd en gastvrij, uitdagend en ontwapenend serveert Theaterfestival Boulevard een bont palet met voorstellingen, workshops, installaties, concerten en kinderactiviteiten. Die stuk voor stuk bewijzen dat de verbeelding geen grenzen kent – als je er maar voor openstaat.

Theaterfestival Boulevard zoekt. Naar meningen die er toe doen. Naar engagement en talent. Van kunstenaars, van gezelschappen, van ons publiek. En dat mag best tegendraads zijn, een dwarse werkelijkheid laat zich immers niet kenteren door jaknikkerij vinden wij, maar is evenmin gebaat bij obstinaat geblaat.

Theaterfestival Boulevard verbindt. Kunstenaars, gezelschappen, bezoekers, bedrijven, subsidiënten, sponsoren, overheden. We arrangeren vruchtbare kruisbestuivingen, faciliteren kleurrijke samenwerkingsverbanden. Met onze voeten diep in de warme Brabantse aarde zijn we partners van culturele initiatieven dwars door Nederland en Vlaanderen. En we verbinden ons zeker ook aan de artistieke ontwikkeling van jonge en gerenommeerde podiumkunstenaars uit Noord-Brabant. Door ze uit te dagen. Door ze te ondersteunen. Door ze te volgen. Op een pad dat hun, ons en het publiek naar nieuwe, wonderlijke inzichten leidt. Naar de beste momenten.

Daarom kiest Theaterfestival Boulevard voor bezielde trendsetters en culturele pioniers die becommentariëren, die ons een spiegel voorhouden en ons aansporen, motiveren, aan het denken zette en uitdagen. Die op avontuurlijke manieren buiten de lijntjes kleuren. Theaterfestival Boulevard presenteert elk jaar opnieuw, 11 dagen bontgekleurde diepgang en zomers vermaak. We kweken het avontuur en voeden het verlangen naar

92

’s-Hertogenbosch november 2014, bestuur, directie en medewerkers van Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch

Evaluatieverslag 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you