Page 1

barınma Mayıs 2009

.

Sayı:4

hakkı gazetesi

HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA ANKARA’DA BARINMA HAKKI MÜCADELESİ YENİ BİR DÖNEMECE GİRDİ

Bir yerel seçim daha geçti, ancak bizim dert- lunduğu Mamak kentsel dönüşüm alanında lerimiz ve sorunlarımız büyük ölçüde orta kaybettiği oy miktarı %20’dir. Mamak beleyerde duruyor. Ankara’da yerel seçimler kent diye seçimlerinde ise AKP’nin 2004’de %50 topraklarına ve halkın alınterine el koyma olan oyları % 41’e inmiştir. Kentsel dönüşüm projesi olan “kentsel dönüşüm” projelerinin alanında daha önce % 65 oy alan AKP şimdi alabildiğine toplum ve siyaset gündeminde %45’ler civarındadır. Ayrıca bölgeden çok iyi bildiğimiz gibi AKP’ye atılan her oy kentsel yer teşkil ettiği bir süreç olarak yaşandı. Bu yerel seçimlerde hemen hemen dönüşüme evet anlamına da gelmiyor. bütün siyasi partiler kentsel dönüşüm ve ba- AKP’ye oy attığını söyleyen vatandaşların da rınma hakkı mücadeleleri konusuna seçim önemli bir bölümü sözleşmelere imza atmasöylem ve programlarında bir şekilde yer makta direniyorlar. 1200 aileyi ilgilendiren bir kentsel döverdiler. Kentsel dönüşüm ve barınma hakkı nüşüm projesinin mücadeleleri seçim, sürecinin belirleyici konularından biri olmuştur. Halkı değil rantçıları gözeten gündemde olduğu Barınma hakkı bürolarının prog- hiçbir projeye geçit vermeye- Ye n i m a h a l l e ’ n i n ram ve sloganları hemen hemen ceğimizi bir kez daha ilan edi- Mehmet Akif Ersoy bütün partiler tarafından kulla- yoruz. Halka karşı eylemlerde mahallesinde, AKP adayı seçim çalışnıldı. Hatta, Melih Gökçek, bulunan hangi partiden ması dahi yapamaMamak kentsel dönüşüm alaolursa olsun hiçbir belediye mıştır. Mahallede nında sıkıştığını, irtifa kaybettiğini anlayınca, çıkardığı bir bildiriyle başkanı ya da meclis üyesini AKP oyları ciddi gazetemizin seçim sayısında o koltuklarda rahat rahat oranda düşmüştür. gündeme getirdiğimiz taleplerimi- oturtmayacağımıza söz veri- Ye n i m a h a l l e ’ n i n daha birçok yerinde zin bir kısmını seçim vaadi olarak yoruz. kentsel dönüşüm duyurdu. Evet, bu rant projelerinin Ankara’daki projeleri ile halkın canını yakan AKP’li Belemimarı olan Melih Gökçek’i gönderemedik. diye Başkanı Ahmet DUYAR seçimi açık ara Artık bir daha ki sefere. Ancak Melih Gökçek kaybetmiştir. Bir başka kentsel dönüşüm şampibu seçimlerden oldukça yaralı çıktı. Ankara mahalleleri, Melih Gökçek’in ve onun kent- yonu, neredeyse Gökçek’in yerine gösterilesel dönüşüm projelerine destek sunan AKP’li cek olan, hakkında halkın kendisini çok ilçe belediyelerinin oy kayıplarının yaşandığı sevdiği iddiaları ortaya atılan Altındağ Beleyerler oldu. Ankara’da 2004 yerel seçimle- diyesi Başkanı Veysel Tiryaki’de %8’lik oy rinde %55 oy alan Gökçek %17 oy kaybe- kaybı yaşamıştır. Şu anda 600 evin bulunderek ancak %38 oy alabildi. Gökçek, partisi duğu Dikmen Vadisi kentsel dönüşüm alaAKP’nin ülke çapındaki % 8’lik oy kaybının nından ise Gökçek hiç oy alamamıştır. Melih Gökçek büyük oy düşüşü ile seiki katından fazla oy kaybetti. Melih Gökçek’in 50 bin seçmenin bu- çimleri zor bela alabilirken Büyükşehir Bele-

Bu yerel seçimlerde hemen hemen bütün siyasi partiler kentsel dönüşüm ve barınma hakkı mücadeleleri konusuna seçim söylem ve programlarında bir şekilde yer verdiler. Kentsel dönüşüm ve barınma hakkı mücadeleleri seçim, sürecinin belirleyici konularından biri olmuştur. Barınma hakkı bürolarının program ve sloganları hemen hemen bütün partiler tarafından kullanıldı.

diye Meclisinde üçte iki nitelikli çoğunluğu kaybetmiştir. Gökçek bu boş durmaz tabiî ki. Bala’nın MHP’li Belediye Başkanı İbrahim Gürbüz ve iki meclis üyesi seçimden 17 gün sonra AKP'ye geçti. Bu satışla beraber Melih Gökçek’in büyükşehir belediyesindeki üyesi 56’dan 59’a çıkarken, MHP 21'den 18'e inmiştir. CHP’nin ise büyükşehir belediye meclisinde 26 üyesi bulunuyor. Ankara’da Barınma hakkı mücadeleleri yeni bir dönemece girdi. Melih Gökçek, Dikmen Vadisine karşı yeni bir saldırı hazırlığı içerisinde.Evlerini kanları canları pahasına yıktırmayacağını söyleyen Dikmen Vadisi halkı bir yandan direniş hazırlığı, diğer yandan acil dayanışma çağrısı yapıyor. Vadi halkı süngüsü düşmüş Gökçek’in kuru sıkı palavralarına karşı “biz buradayız; Bekliyoruz…Hayatımızı, evimizi ve ekmeğimizi.”diyor. Mamak’ta Gökçek’in rant projesi iki yıldır bir arpa boyu yol alamadı. Gökçek, projenin 1. etabı olan Derbent mahallesinde çakıldı kaldı. Derbent’te seçim zamanı acele tarafından uyduruk bir törenle attığı temelin de sözleşme imzalamamış vatandaşların arazisine atıldığı ortaya çıktı. Derbent mahallesinde yıkımların yarattığı tahribat büyük boyutlarda. Sosyal açıdan sağlık açısından mahalle halkına zulme dönüşen molozlar, patlak kanalizasyonlar, su şebekeleri, kopmuş elektrik telleri halkın günlük yaşamını çekilmez kılıyor. Gökçek mahalle halkını bu şekilde yıldırarak sözleşmelere imza atmaya zorluyor. Buna karşılık Mamak halkı, Gökçek’e karşı barikatı Derbent’e kurmaya karar verdi. Halep ordaysa arşın burada Melih bey.

Devamı 2. sayfada...


2

BARINMA

1. sayfanın devamı... Seçim sürecinde Mamak’ta Barınma Hakkı Bürosu’nun gücünü dosta düşmana gösterdik. Derbent Salı pazarında 1Mart’ta yaptığımız açık hava toplantısına binlerce Mamak’lı katıldı. Liderlerinin katıldığı mitingler hariç, hiçbir parti bu kadar büyük bir kitleyi toplamayı başaramadı. Bu barınma hakkı mücadelesinin meşruiyeti ve halktan aldığı desteğin açık kanıtıdır. Artık belediye meclislerinde bizim sorunlarımıza duyarlı meclis üyeleri de var. Bazıları ilk toplantılarımıza katıldı bile. Mamaklı Gökçek’e kök söktürmeye devam edecek. Mehmet Akif Ersoy mahallesi, Yenimahalle Belediye Başkanlığındaki değişimle birlikte halkçı bir çözümün gerçekleşmesi için bir şans elde etti. CHP’den belediye başkanı seçilen Fethi YAŞAR, seçim sürecinde halkın taahhütnamesini imzalamış ve halkı mağdur edecek hiçbir projeyi onaylamayacağını söylemişti. Şimdi mahalle halkı hızla Barınma Hakkı bürosunu mahalleye açma hazırlıklarını sürdürüyor bir yandan da belediye ile yapılacak yeni bir planın hazırlıklarını yapıyor. Yenimahalle’nin yeni belediye başkanıyla yakalanan samimi ilişki umarız seçim vaadi olarak kalmaz ve Mehmet Akif Ersoy mahallesi halkının taleplerinin gerçekleşmesiyle sonlanır. Geçen yaz belediye yıkım ekiplerini kurdukları barikatla mahallelerine sokmayarak evlerini koruyan Yakup Abdal mahallesi halkı, önümüzdeki dönem daha da örgütlü bir şekilde mücadelesini sürdürmek için hazırlanıyor. Halkı değil rantçıları gözeten hiçbir projeye geçit vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Halka karşı eylemlerde bulunan hangi partiden olursa olsun hiçbir belediye başkanı ya da meclis üyesini o koltuklarda rahat rahat oturtmayacağımıza söz veriyoruz.

Temsilci olmak için bize gelin!

-Mamaklı hak sahipleri; evinize, emeğinize, arsanıza, geleceğinize sahip çıkın. -Mahalle ve sokak temsilcisi olmak için Barınma Hakkı Bürosu ile irtibata geçin. -Barınma Hakkı Bürosu rantçı belediye girişimlerine karşı bizim yegane adresimizdir. -Dedikoduya, yalana, rantçılara inanma. -Mahalle ve sokak temsilcisi ol bilgilen bilgilendir.

Mamak Barınma Hakkı Bürosu Adres- Dostlar mahallesi- Eski Açık Hava Sineması Telefon- 372 20 70 - 0554 922 13 30 Saat 09.00 ile 19.00 arası açıktır. Hafta sonları avukatlarımız hukuki yardım için bulunmaktadır. Halkın Sesi Gazetesi 79. sayı özel ekidir. 15 günlük Yaygın, süreli Türkçe yayındır Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Umar Karatepe Adres: Tomtom Mah. Örtmealtı Sk. 6/3 BEYOĞLU-İSTANBUL Tel: 0212 245 90 37 Basıldığı Yer:Mattek Matbaacılık Basım Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. \ti. GMK Bulvar Akyol İşhanı 83/23 Maltepe-Ankara Tel: 0312 229 15 02

MELİH GÖKÇEK’E SORUYORUZ...

AKP’nin 29 Mart yerel seçimlerinde Mamak Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili bölgemizde dağıttığı bildiri aşağıda. Bildiride Barınma gazetesinde dile getirdiğimiz projenin haksız yönlerine atıf yapılmış. Oy avcılığı için dağıtılan bu bildirinin gereklerinin yapılması için, bu bildiride imzası olanları gereğini yapmaya çağırıyoruz. Seçim zamanı kuru sıkı at makla olmaz. Eksik ve yanlış şeylerde içerse de bu bildirinin sonuna kadar takipçisiyiz. 1- İki yılda evleri teslim edeceğiniz vaadini imzalattığınız sözleşmelere de yazmanızı bekliyoruz. İki yılda teslim etmediğiniz takdirde belediye ne gibi yükümlülük altına girecek onu da yazın. 2- Esnafları mağdur etmeyeceğinize dair olan vaadinizi sözleşmelere yazmanızı bekliyoruz. Bölge esnaflarının tesbitini yaptınız mı? Bu mahallelerde kaç esnaf var? Daha bunu bile bilmiyorsunuz. 3- Evlerin hak sahiplerine mevcut evlerinin en yakınında vereceğinize dair olan vaadinizi de sözleşmelere yazmanızı ve projede belirtmenizi bekliyoruz. 4- Hiç kimse mağdur edilmeyecek diyorsunuz bununda gereğini yapın. Belgesizler ne olacak. Bunun cevabını da verin. 5- Kira yardımları devam edecek diyorsunuz. Kira yardım oranlarını kim nasıl belirliyor. Bunu da yazın sözleşmelere. Üçünüzü de, 250 lirayla Ankara sokaklarına kiralık ev aramaya çağırıyoruz.


3

Dikmen Vadisi Halkı, Onurlu Mücadelesini Kararlılıkla Sürdürüyor

BARINMA

“ G İ D E C E K B İ R Y E R İ M İ Z , B A Ş K A Y E R D E YA Ş A M A O L A N A Ğ I M I Z YO K . BU N E D E N L E E V L E R İ M İ Z İ , TO P R A K L A R I M I Z I T E R K E T M E Y E C E Ğ İ Z ! ”

Yerel seçimler bitti ve bütün kent yoksulları için olduğu gibi, Dikmen Vadisi Halkı için de yeni bir mücadele dönemi başladı. İ. Melih Gökçek’in yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmesi, Ankara’da yaşayan yoksul emekçi gecekondu halkını ve tabi ki Dikmen Vadisi sakinlerini zorlu bir 5 yılın daha beklediğini ortaya koyuyor. Ancak Gökçek’in bu seçimlerde ciddi oy kaybına uğraması ve Ankara’da yaşayan çoğunluğun bu seçimlerde Gökçek belediyeciliğine karşı oy kullanmış oluşu, önemli bir siyasi mesajı ve yeni bir durumu tarif ediyor. Vadi halkı, Gökçek’in bu mesajı iyi okumasını, yoksul emekçi halka düşman tüccar belediyecilik anlayışına artık bir son vermesini, özellikle mevcut kentsel dönüşüm projelerini gözden geçirmesini umut ediyor. Ancak Gökçek ne yaparsa yapsın, vadi halkı mücadelesini kararlılıkla sürdürecek ve evlerini, topraklarını, Dikmen Vadisi’ni terk etmeyecek. Etkileri her geçen gün hissedilen ekonomik kriz, benzeri görülmemiş biçimde yaşanan yoğun işsizlik ve yoksulluk; vadi sakinlerinin ve diğer gecekondu bölgelerinde yaşayan kent halkının, evlerine ve haklarına sahip çıkmak dışında başka hiçbir seçeneğinin olmadığını ortaya koymaktadır. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında dayatılan adaletsiz koşullar ve tek yanlı sözleşmeler, yoksul halk için ekonomik ve sosyal anlamda bir yıkımı doğuruyor. Bu nedenle Dikmen Vadisi Halkı Gökçek’e soruyor; evlerimizi terk edersek, nerede ve nasıl yaşayacağız? Her şeyden önemlisi çocuklarımıza insanca bir yaşamı ve güvenli

bir geleceği nasıl sunacağız ? Nitekim düne kadar belediye ile sözleşmeleri imzalayarak evlerini terk edenler, mevcut ekonomik sıkıntılar nedeniyle kiralarda daha fazla yaşayamayarak, bugün yeniden vadiye dönmeye başladı. Dikmen Vadisi bir yandan da baharı karşılıyor. Bu kapsamda vadi halkı, 26 Nisan 2009 Pazar günü vadide Barınma Hakkı Bürosu önünde, artık bir gelenek haline gelmiş olan “Baharı Karşılama Şenliği”ni gerçekleştirdi. Bir çok değerli sanatçının sahne aldığı şenlikte hem vadi halkı, hem de vadi halkı ile dayanışma içinde olan birçok kişi ve kurum temsilcisi birlikte söylenen türküler, birlikte saf tutulan halaylarla hem baharı karşıladı, hem de bir kez daha mücadele kararlılığını sergiledi. Bine yakın insanın katıldığı şenlik coşkuyla gerçekleşti. Öte yandan baharın gelişi ile vadide bir yandan evler badana yapılırken, bir yandan da sebze meyve ekimi başlatıldı. Ekonomik krizin yol açtığı yoksunlukları biraz olsun gidermek ve mutfak masraflarını düşürmek için vadi halkı, kendi sebzesini meyvesini yetiştirme kararı aldı. Bu amaçla vadide bulunan gecekonduların bahçeleri ve boş alanlar ortaklaşa ekiliyor. İ. Melih Gökçek, yeniden seçilir seçilmez yine Dikmen Vadisi’nde yıkım yapacağı tehdidinde bulundu. Katıldığı kimi TV programlarında Gökçek, Haziran ayında okulların kapanmasının ardından vadide yıkımlara başlanacağını söyledi. Vadi halkı

ise, yıkımın asla bir çözüm olamayacağını, sorunların yıkım ve şiddetle değil, uzlaşma yolu ile çözülebileceğini yineledi. Ancak vadi halkı, yeni bir saldırıya karşı hazırlıklarına da başladı. Bu kapsamda Haziran ayı başında vadide büyük bir festival düzenlenecek. Bir hafta sürmesi hedeflenen bu festivalde, hem kentsel dönüşüm sorunu birkez daha masaya yatırılacak, hem de bir çok kültürel-sanatsal etkinlik ile yıkımlara karşı bir kez daha duyarlılık oluşturulacak. Her koşulda vadi halkı, gidecekleri ve yaşamlarını sürdürebilecekleri başka bir yer, başka bir olanak olmadığının bilinci ile; evler yıkılırsa yeniden yapmaya, gerekirse yıkılan evler yerine çadır ve barakalarda yaşama pahasına, evlerini ve topraklarını rant çetelerine terk etmemeye kararlıdır. Tarık başkanımızın hep söylediği gibi, daha mücadelenin başındayız, çadırları daha kurmadık. Bütün dostlarımızı, k a r de ş l e r imizi, Dikmen Vadisi ile dayanışmaya ve etkinliklerimize bekleriz.

rınma hakkı mücadelesi veren gecekondu halkının yanındadır” dedi. Şenlikte Günyüzü Müzik Grubu, Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Çocuk Korosu ile Mustafa Özarslan ve Grup Çığ sahne aldı. Vadi halkının mücadelesini sonuna kadar destekleyeceğini söyleyen konuk sanatçıların seslendirdiği türkülere vadi halkı halaylarla eşlik etti. Öte yandan birçok dernek, sendika ve meslek odası yönetici ve üyesi de şenliğe gelerek, vadi halkı ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Dikmen Vadisi Halkı, artık bir gelenek haline gelmiş olan “Baharı Karşılama Şenliği”nin üçüncüsünü, 26 Nisan 2009 Pazar günü vadide Barınma Hakkı Bürosu önünde gerçekleştirdi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı şenlikte yapılan konuşmalar, birlikte söylenen türküler ve saf tutulan halaylarla, mücadele kararlılığı bir kez daha coşkuyla ifade edildi. Baharı Karşılama Şenliği, Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu adına Tarık Çalışkan’ın konuşması ile başladı. Çalışkan

konuşmasında, yöre halkının talepleri kabul edilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini, örgütlü bir halkı hiçbir gücün yenemeyeceğini vurguladı. Şenlikte konuşma yapan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ulusoy ise, kentsel dönüşüm projelerinin bir “kentsel sürgün” projesi halini aldığını söyleyerek, mevcut projelerin doğurduğu mekansal ve sosyal sorunlara değindi. Çankaya Belediyesi’nin yöre halkının haklı taleplerinin yanında yer alacağını vurgulayan Ulusoy, vadi halkının barınma hakkı mücadelesinin aynı zamanda vadinin yeşil örtüsünün betonlaşmaya karşı korunmasına da hizmet ettiğini dile getirdi. Vadi halkına destek vermek için şenliğe katılan çok sayıda üniversite öğrencisi adına söz alan Öğrenci Kolektiflerinden bir öğrencisi ise; Gökçek’in belediyeciliğinin, üniversitelilerin ulaşım ve barınma hakkını, dolayısıyla eğitim hakkını da ellerinden aldığına değinerek; “Üniversiteler ve üniversiteliler, bu yağma düzenine karşı ba-

DİKMEN VADİSİ HALKI, GÖKÇEK’İN DEVAM EDEN YIKIM TEHDİTLERİNE VADİDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİR ŞENLİKLE YANIT VERDİ.


DOSTLAR MAHALLESİNDE SEÇİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 12 Nisan Pazar günü Dostlar mahallesinde bulunan Barınma Hakkı büromuzda bir seçim değerlendirme toplantısı yaptık. 200’e yakın mahallelinin katıldığı toplantıda seçim sonuçları değerlendirildi. Belediye meclis gruplarıyla görüşme kararı alındı. Aynı gün Şirintepe ve Derbent mahallelerinde de değerlendirme toplantıları yapıldı. Mamak halkı olarak mücadeleye devam edeceğimizi ve evimizi, ekmeğimizi, alınterimizi hiçbir koşulda rantçılara bırakmayacağımızı bir kez daha ilan ettik. Mamak belediye meclis üyesi seçilen Yusuf SAĞLIK, Mamak halkının barınma hakkı mücadelesinin içinde yer alacağını ve kendisinin ‘halkın belediye meclis üyesi’ olduğunu ifade etti.

MAMAK BARINMA BÜROSU BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

Mamak Barınma Hakkı Bürosu olarak yeni seçilen Mamak belediye meclis üyelerini ziyaret ettik. CHP ve MHP gruplarıyla yaptığımız görüşmelerde bölge halkının yaşadığı sıkıntıları ve taleplerimizi meclis üyelerine aktardık. MHP grubunda meclis üyesi Ali İhsan Yücesoy ve arkadaşları ile yaptığımız görüşmede taleplerimizi iletirken MHP büyükşehir meclis grubunun Mamak halkının sorunlarına sahip çıkmasını istedik. CHP grubundan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Durmuş Özcan ve çok sayıda meclis üyesine sorunlarımızı ve taleplerimizi aktardık. Önümüzdeki günlerde her iki partinin Büyükşehir meclis grubuyla görüşme randevusu sözü alarak belediyeden ayrıldık.

barınma hakkı gazetesi-sayı4  

barınma hakkı gazetesi