2014 – Rok s Nadací Partnerství

Page 1

20 14 ROK S NADACÍ PARTNERSTVÍ

(Výroční zpráva 2014)1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20 14


6991

5991

4991

3991

0002

9991

8991

7991

4002

3002

2002

1002

8002

7002

6002

5002

2102

1102

0102

9002

02 41

3102


Když se ohlédnu za uplynulým rokem, vidím za naší nadací kus odvedené práce – desítky podpořených projektů, které by bez našeho grantu možná nevznikly, anketu Strom roku i s její mladší, ale o to ambicióznější evropskou sestřičkou, akce pro veřejnost, vzdělávací programy pro školy, konference a semináře pro odborníky i zástupce veřejné správy nebo soutěže a kampaně na podporu zklidňování dopravy. Tím vším naše nadace v roce 2014 přispěla k lepšímu místu pro život v České republice.

ÚVODEM

Co konkrétně nám přinesl rok 2014? Rozdělili jsme podstatnou část zbývajících prostředků z Blokového grantu ze švýcarské pomoci a společně s NROS také z Fondu pro nestátní neziskové organizace. Pomohli jsme mnohým neziskovým organizacím nejen v ekologické, ale i sociální oblasti překlenout velmi náročné období končících evropských fondů. Uvědomujeme si tak opravdu velikou odpovědnost, kterou tímto nyní neseme za podstatnou část sektoru environmentálních neziskovek. Pokračujeme v důležitých projektech zaměřených jak na vzdělávání, tak na zlepšování kvality života ve městech. Aktuálním a důležitým tématem jsou také dopady klimatických změn a adaptace na tyto trendy, jako je například téma šetrného nakládání s vodou. Tato témata bychom nemohli rozvíjet bez našich dlouholetých a věrných partnerů, kterými jsou společnosti AXA, Nestlé, Škoda Auto, Českomoravský cement a další. Všemi našimi aktivitami se prolíná podpora místních komunit a nejinak tomu bylo během uplynulého roku. Komunity jsou totiž pro udržitelný rozvoj měst a obcí naprosto klíčové. Díky nám arboristé pro bono ošetřují stromy ve vybraných obcích, městům a obcím pomáháme zapojovat veřejnost do úprav veřejných prostranství, plánovat nemotorovou dopravu a rozvíjet šetrnou turistiku.

Miroslav Kundrata ředitel Nadace Partnerství

Výrazně jsme v roce 2014 posunuli myšlenku soutěžní ankety Evropský strom roku. Loňský rok se do ní zapojilo již 14 evropských zemí, v dalším roce už jich bude 16 a možnost zapojení u nás zjišťují dokonce i mimoevropské země. Za rok 2014 jsme v našem vzdělávacím a poradenském centru Otevřená zahrada v Brně přivítali 13 tisíc návštěvníků, kteří se mohli přesvědčit o tom, že ekologické stavění se vyplatí. Zároveň jsme se pustili do budování městského zemědělského hospodářství v sousední Boromejské zahradě. Aby Nadace Partnerství mohla naplňovat svoje poslání, neobejde se bez podpory vás, dárců, podporovatelů, dobrovolníků. Děkujeme všem, kdo s námi pomáháte zlepšovat kvalitu života.

Jiří Francek předseda správní rady Nadace Partnerství


KDO JSME A CO DĚLÁME? Od roku 1993 jsme podpořili více jak 3200 projektů v celkové hodnotě přesahující 400 milionů korun. Jsme tak největší českou environmentální nadací. Záleží nám na životním prostředí, na přírodě, na místě, kde žijeme, na jeho historii i přírodním bohatství. Proto pomáháme lidem, komunitám, nadšencům, odborníkům, podnikatelům, milovníkům přírody i milovníkům života ve městě. Podporujeme je v jejich snaze najít společnou řeč, propojujeme je, dáváme jim granty na velké i malé projekty, posilujeme vazby v komunitách a ukazujeme dobré příklady od nás i ze zahraničí. Pomáháme projektům z oblasti environmentálního vzdělávání, ochrany stromů a krajiny, šetrného nakládání s vodou, zklidňování dopravy ve městech a úpravy veřejných prostranství, zeleného stavění nebo šetrné turistiky. To vše z nás dělá Partnerství. Kromě podpořených projektů jsou za námi i desítky vlastních projektů – anketa Strom roku, Moravské vinařské stezky, Cena Josefa Vavrouška, soutěž Cesty městy, vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada v Brně, zelené stezky Greenways nebo certifikace Cyklisté vítáni. To vše jsou projekty, za kterými stojí naše nadace. Jsme také zakládajícím členem mezinárodní asociace Partnerství pro udržitelný rozvoj (Environmental Partnership Association), která sdružuje šest významných neziskových organizací střední Evropy.


GRANTOVÉ VÝZVY 2014

KAMPANĚ A SOUTĚŽE

Zdravé stromy pro zítřek

Kampaň Do práce na kole

Stromy místo letáků

Anketa Strom roku a Evropský strom roku

Na zelenou – bezpečné cesty do škol

Soutěž Cesty městy

Fond pro nestátní neziskové organizace (Norské fondy)

Cena Josefa Vavrouška Soutěž Nestlé Pro vodu

Granty na přírodní zahrady

ODBORNÉ AKTIVITY

NAŠE AKCE PRO VEŘEJNOST

Organizace odborných konferencí a seminářů

Seriál cykloturistických akcí Krajem vína na Moravských vinařských stezkách

Monitoring cyklistů a pěších

Cyklojízdy na stezkách Greenways

Facilitace a veřejná projednání úprav veřejných prostranství

Festival otevřených sklepů

Grantový management Koordinace rozvoje mezinárodních cyklistických tras EuroVelo na území ČR Příprava plánů mobility pro města a firmy

Dýňová slavnost, Jarní slavnost a další akce v Otevřené zahradě v Brně


NAŠI LIDÉ Členové správní a dozorčí rady určují náš směr, otevírají dveře a dávají našemu snažení řád. Jejich vize, odhodlání a zkušenosti nám dodávají jistotu, že naše práce má opravdu smysl.

SPRÁVNÍ RADA Jiří Francek předseda správní rady, jednatel firmy NaturaServis, s.r.o.

Čestmír Klos ekologický novinář

Monika Kašparová místopředsedkyně správní rady, konzultantka

Andreas Beckmann ředitel mezinárodního dunajsko-karpatského programu WWF ve Vídni

Petr Hlobil ředitel mezinárodních aktivit CEE Bankwatch Network

Blažena Hušková konzultantka, lektorka a jednatelka Labyrinth Pro, s. r. o.

Vladimír Kořen moderátor a starosta Říčan

Zdeněk Hotař development manažer

Ladislav Miko ředitel Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise

Jan Dungel malíř, grafik, ilustrátor

Pavel Dočekal finanční manažer IBM Global Services Delivery Center, Czech Republic, s. r. o.

Jitka Klinkerová lektorka a projektová manažerka


V naší nadaci pracují desítky zaměstnanců, díky jejichž nadšení a obětavé práci je Nadace Partnerství významnou a důvěryhodnou institucí.

DOZORČÍ RADA

VEDENÍ NADACE PARTNERSTVÍ

Jiří Hartmann předseda dozorčí rady, advokát

Miroslav Kundrata, ředitel Tomáš Růžička, výkonný ředitel

Jiří Hrbáček finanční ředitel HB Reavis Jaroslav Kratochvíl ekonomický náměstek NCO NZO

Markéta Janíčková, finanční ředitelka Michal Veselý, ředitel rozvoje Petr Kazda, obchodní ředitel, ředitel Partnerství, o. p. s.


20 14 ROK S NADACÍ PARTNERSTVÍ


led

úno

bře

dub

kvě

črv

čvc

srp

zář

říj

lis

pro


eřb

onú

del

vrč

ěvk

bud

řáz

prs

cvč

orp

sil

jíř


LEDEN

po

6

út

7

st

8

čt 9. ledna Nestlé pro vodu v krajině: vyhlašujeme grantovou výzvu

9

10

so

11

ne

12


LEDEN

po

20

út

21

st

22 20. ledna

čt

23

24

so

25

ne

26

Fond pro nestátní neziskové organizace | www.fondnno.cz vyhlašujeme první výzvu tzv. Norských fondů Již v roce 2012 jsme společně s Nadací rozvoje občanské společnosti zvítězili v tendru na administraci tzv. Norských fondů. Po velmi důkladné přípravě celého schématu jsme na začátku roku 2014 konečně mohli vyhlásit první výzvu Fondu pro nestátní neziskové organizace. V rámci čtvrté prioritní oblasti s názvem Ochrana životního prostředí a klimatické změny jsme v první výzvě nakonec rozdělili 28,5 milionů korun mezi 18 nejlépe hodnocených projektů.


LEDEN

27. ledna Vernisáž obrazů Jana Spěváčka v Galerii Otevřená zahrada

po

27

út

28

st

29

čt

30

31 31. ledna

projekt REpublicBRNO | www.republicbrno.cz pořádáme fórum Esence města Díky finanční podpoře Nadace Via z programu Mluvme spolu fondu T-Mobile se nám podařilo nastartovat projekt s názvem REpublicBRNO. Mohli jsme tak zorganizovat několik tematických diskuzí pro veřejnost i odborníky, na kterých jsme s nimi debatovali o palčivých problémech sužujících brněnský veřejný prostor a nakládání s ním. Vydali jsme informační brožuru s názvem Volím město. Tu jsme také před volbami rozdávali kandidátům do zastupitelstva, aby věděli, jak lépe spravovat veřejný prostor.

so

1

ne

2


ÚNOR

po

24

út

25

st

26

čt

27 celý rok

Firma pro rodinu pá

28

so

1

ne

2

Abychom v nadaci mohli pomáhat co nejlépe, chceme vytvářet také co nejlepší podmínky pro práci našich zaměstnanců. Jedním z takových opatření je i naše firemní dětská skupina, které říkáme nadační miniškolka. Díky ní mají naši mladí rodičové a zaměstnanci, ale i kolegové z dalších neziskových organizací sídlících v areálu Otevřené zahrady, o poznání více času na svou práci. Právě naše miniškolka byla jedním z důvodů, proč byla nadace mezi kandidáty na titul Firma pro rodinu v Jihomoravském kraji. I samotná nominace je pro nás velmi důležitá, protože nám potvrzuje, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná.


BŘEZEN

po

3

út

4

st

5

čt

6

6.–8. března

Teambuilding Jednou za čas organizujeme společný teambulding pro všechny zaměstnance nadace. Tentokrát jsme si jako cíl zvolili Krkonoše, konkrétně Horní Maršov a místní centrum ekologické výchovy Dotek. To provozují naši kolegové a přátelé z občanského sdružení SEVER, takže jsme zde měli perfektní podmínky pro společné akce. Jedním z hlavních cílů teambuildingu bylo také zdolání nejvyšší hory ČR Sněžky. Na konci pobytu jsme si mohli odškrtnout tento cíl jako splněný.

7

so

8

ne

9


BŘEZEN

po

17 5. března

út

Pravidelná komentovaná prohlídka Otevřené zahrady pro veřejnost

18

st

19

čt

20

21

so

22

ne

23

19. března

Evropský strom roku 2014 | www.treeoftheyear.org slavnostní vyhlášení výsledků v Evropském parlamentu v Bruselu Jedním z klíčových témat naší nadace je péče o stromy, jejich ochrana a propagace. Velkým pomocníkem nám v tom je známá anketa Strom roku, kterou organizujeme od roku 2002. Ideu české národní ankety se nám podařilo posunout dokonce o úroveň výš – až k anketě Evropský strom roku. V roce 2014 o tento titul bojovaly stromy z celkem deseti evropských zemí, které ve veřejném hlasování získaly dohromady 160 tisíc hlasů. Vítězem se stal bulharský jilm se Slivenu se 77 tisíci hlasy. Český zástupce, dub z Višňové, se umístil na pátém místě. Vítěze jsme představili na slavnostním vyhlášení, které proběhlo přímo v sídle Evropského parlamentu, a to i za účasti předních evropských politiků.


BŘEZEN

po

24

út

25

st

26 21. března

Soutěž Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou | www.soutezprovodu.cz finále a vyhlášení výsledků studentské soutěže Šetrné nakládání s vodou je v posledních letech čím dál aktuálnějším tématem. Příkladem se snažíme jít i my sami v areálu Otevřené zahrady, kde využíváme hned několik technologií, které nám pomáhají snižovat spotřebu pitné vody. Dalším významným projektem na propagaci šetrného nakládání s vodou je pak soutěž Pro vodu. Ta oceňuje chytré nápady studentů a čerstvých absolventů vysokých škol na snižování spotřeby vody. V roce 2014 jsme jako nejlepší ocenili projekt Brno žít, vodu pít, Evy Staffové a Martiny Soldánové na podporu a propagaci veřejných pítek a dále projekt Nová nábřeží Svitava Lindy Pišové. Finální prezentace projektů a vyhlášení výsledků proběhly v pražském Impact HUBu.

čt

27

28

so

29 25. března Akreditovaný seminář Obývací pokoje měst pro odborníky a veřejnou správu

ne

30


DUBEN

po

7. dubna

7

Klimatická expedice Geoscopia v Otevřené zahradě

út

8

st

9

čt

10

celý rok

Projekty podpořené z Blokového grantu v plném proudu | www.nadacepartnerstvi.cz/blokovy-grant pá

11

so

12

probíhá realizace projektů podpořených nejen ve IV. výzvě Blokového grantu Od roku 2010 máme na starosti administraci tzv. Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace. Ten je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce a díky němu jsme mohli rozdělit téměř 120 milionů korun mezi environmentální i sociální neziskové organizace. Jejich projekty pomáhají ve třech krajích – Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském. Jedním z nich byl třeba i projekt Arniky s názvem Ochrana alejí pro rozvoj regionů Moravy. Odstartoval vyhlášením ankety Alej roku a v jeho rámci se podařilo vytvořit třeba databázi alejí ve Zlínském kraji nebo zapojit místní obyvatele do péče o aleje.

17. dubna

ne

13

V rámci propagace kampaně Do práce na kole pořádáme v Brně Velkou jarní oranžovou cyklojízdu


DUBEN

po

21

út

22

st

23

čt

24

pá 26.–27. dubna

25

Festival otevřených sklepů – Jaro pod Pálavou | www.otevrenesklepy.cz organizujeme další festival podporující šetrnou a vinařskou turistiku Festival otevřených sklepů organizujeme pod hlavičkou Partnerství, o.p.s. již od roku 2009. Několikrát ročně a pokaždé v jiném koutě jižní Moravy představujeme vinaře a jejich vína návštěvníkům z celé České republiky i ze zahraničí. První festival roku 2014 se odehrál v malebném prostředí pod Pálavskými vrchy a cestu si na něj našlo 2000 milovníků vín.

so

26

ne 27


KVĚTEN

po

12

út

13

st

14

čt

15

16 12.–18. května

Týden města | www.tydenmesta.cz so

17

ne

18

spoluorganizujeme netradiční pouliční slavnosti na oslavu města Veřejná prostranství jsou nedílnou součástí našeho životního prostředí. Zaměřujeme se na budování a obnovu prostranství v obcích a městech, na vytváření lepších míst každodenního života a setkávání. I proto jsme se v roce 2014 rozhodli spolupodílet na organizaci brněnského Týdne města. Společně s dalšími organizacemi a dobrovolníky jsme na týden oživili ulice a náměstí hudbou, tancem, přednáškami, soutěžemi, pouličními kavárnami a dalšími akcemi pro veřejnost.


KVĚTEN

po

19

út

20

st

21 17. května

Moravské vinařské stezky | www.vinarske.stezky.cz organizujeme Májové putování okolím Modrých Hor ze seriálu Krajem vína Od devadesátých let propagujeme v České republice myšlenku zelených stezek Greenways, dálkových i tematických cyklotras. Moravské vinařské stezky jsou jedním z našich nejúspěšnějších projektů v oblasti šetrné turistiky. Propagují nejen ji, ale také kulturní a historické dědictví jižní Moravy, ke kterému vinařství neodmyslitelně patří. Od roku 2012 na nich organizujeme seriál cykloturistických akcí s názvem Krajem vína. V roce 2014 se do něj zařadilo hned 15 cykloturistických akcí. Májové putování zavedlo na Velkopavlovicko stovky cyklistických nadšenců, pro které jsme připravili ochutnávky podél tří možných tras.

čt

22

23

so

24 27. května Seminář s názvem Plány mobility aneb Proč sledovat cestu zaměstnance do práce

ne

25


ČERVEN

po

2

út

3

st

4 5. června

Cena Josefa Vavrouška | www.cenajosefavavrouska.cz čt

5

6

so

7

ne

8

vyhlašujeme letošního laureáta v rezidenci primátora města Prahy Josef Vavroušek byl přední český ekolog a ministr životního prostředí ČSFR, který 18. března 1995 spolu se svou dcerou tragicky zahynul při pádu laviny ve Vysokých Tatrách. Na jeho počest udělujeme už od roku 1996 cenu osobnostem, jejichž činnost konkrétním způsobem přispěla ke zlepšení životního prostředí. V roce 2014 se laureátem stal Petr Pakosta. Cenu získal za celoživotní úsilí o ochranu životního prostředí v Severočeské hnědouhelné pánvi, za záchranu zámku Jezeří a za aktivity pro obnovu osídlení a lesů v Krušných horách nejen na Mostecku.

7. června Běh pro stromy na Mattoni ½ Maratonu České Budějovice


ČERVEN

po

9

út

21

st

11 celý rok

Na zelenou | www.nazelenou.cz předávání map s vytipovanými nebezpečnými místy v okolí škol Naše nadace se aktivně věnuje zklidňování dopravy. Proč? Hlavním důvodem je bezpečnost. A tím máme na mysli zejména bezpečnost těch nejmenších. Právě děti hrají klíčovou roli i v grantovém programu Na zelenou. Díky němu můžeme každý rok podpořit několik škol, které se svými žáky vytipují nebezpečná místa v okolí školy. Dopravní odborník poté návrhy zpracuje a společně s dětmi předá zástupcům města. Stejně jako tomu bylo například v základní škole ve Staré Vsi na Bruntálsku. Tady měli problémy zejména s nezodpovědnými řidiči, kteří v okolí školy jezdí příliš rychle. Díky spolupráci dětí, rodičů, učitelů a odborníků se podařilo vytvořit návrh na zklidnění dopravy, aby děti mohly do školy zase bezpečně.

čt

12

13

so

14 24. června Vyhlášení grantové výzvy na projekty přírodních zahrad

ne

15


SRPEN

po

4

út

5

st

6

čt

7

8 7. srpna

so

9

ne

10

Zdravé stromy pro zítřek | www.zdravestromy.cz vyhlašujeme další ročník projektu ošetřování stromů Společně s Mendelovou univerzitou a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu pomáháme v péči o významné stromy. Vybraným stromům věnuje jeden den své práce přibližně 30 arboristů, kteří se do projektu dobrovolně přihlásili. Všichni zapojení arboristé vlastní mezinárodní certifikát European Tree Worker (ETW). V roce 2014 jsme takto pomohli ošetřit 20 stromů a vybrali jsme dalších 23, které projdou rukama arboristů v roce 2015.


SRPEN

po

25

út

26

st

27 26. srpna

Bylinková dílna v Otevřené zahradě | www.otevrenazahrada.cz v Otevřené zahradě organizujeme i příměstské tábory pro děti Poslední srpnový týden jsme v Otevřené zahradě pořádali příměstské tábory pod souhrnným názvem Týden umění. Jednou z jeho součástí byla i bylinková dílna, kterou jsme připravili pro děti od 8 do 15 let. Během jednoho dne si tak mohli vyzkoušet nejrůznější typy práce s bylinkami a vyrobit si třeba i bylinkové mýdlo.

čt

28

29 28. srpna Další z řady letních degustací Víno z blízka v Otevřené zahradě

so

30

ne

31


ZÁŘÍ

po

15

út

16

st

17

čt

18

16. září

Cesty městy | www.cestymesty.cz vyhlašujeme vítěze soutěže v Semilech

19

so

20

ne

21

Cesty městy je soutěž již realizovaných dopravních projektů zaměřených na zklidňování dopravy a zvyšování bezpečnosti jejích účastníků. Jejím prostřednictvím chceme zviditelnit a odměnit města a obce za realizaci kvalitních dopravních projektů, které se mohou stát inspirací i pro ostatní. Vyhlášení 13. ročníku soutěže proběhlo v Semilech a v základních kategoriích si ceny odnesly Čelákovice, Tábor a Nový Bydžov. Cenu generálního partnera soutěže, společnosti ŠKODA AUTO a. s., pak získalo Veselí nad Moravou, cenu časopisu Moderní obec za celkový přínos pro zkvalitnění veřejných prostor získal Nový Bydžov. A konečně čestné uznání putuje do Hlavního města Prahy.


ZÁŘÍ

po září Vydání brožury Volím město v rámci projektu REpublicBRNO

22

út

23

st

24

čt

25 23. září

Evropský zelený pás | www.europeangreenbelt.org spolupořádáme mezinárodní konferenci ve Slavonicích Naše nadace je aktivní nejenom na české, ale i na mezinárodní úrovni. Kromě našeho členství v Environmental Partnership Association, Evropské asociaci zelených stezek Greenways a Evropské cyklistické federaci, také sami realizujeme projekty s mezinárodními partnery. I díky tomu jsme měli možnost spolupořádat mezinárodní konferenci k Evropskému zelenému pásu ve Slavonicích. Zúčastnilo se jí na 100 zástupců státních institucí a nevládních organizací z celkem 25 zemí. Na konferenci byla podepsána dohoda o spolupráci mezi asociací Evropského zeleného pásu a Evropskou cyklistickou federací, která podporuje další rozvoj Stezky železné opony – Eurovelo 13.

26

so

27

ne

28


ŘÍJEN

po

6

říjen David Velazco v Brně – výstava Peruánská Amazonie

út

7

st

8

čt

9

10

so

11

ne

12

12. října

Dýňová slavnost v Otevřené zahradě | www.otevrenazahrada.cz vrcholem sezony 2014 v Otevřené zahradě byla slavnost dýní V neděli 12. října 2014 padl v Otevřené zahradě Nadace Partnerství rekord. Na Dýňovou slavnost totiž dorazilo 1400 návštěvníků. Děti, dospělí, senioři, rodiny s kočárky... Ti všichni si přišli užít pohodové odpoledne plné zábavy, dýní a jablek, dýňových pokrmů nebo výstavních dýňových koláčů, které soutěžily o titul toho nejlepšího.


ŘÍJEN 15. října Promítání filmu Black Ice s Dimou Litvinovem z Greenpeace

po

20

út

21

st

22

čt

23 21. října

Strom roku 2014 | www.stromroku.cz vyhlašujeme vítěze 13. ročníku ankety Jedním z našich nejviditelnějších projektů je anketa Strom roku. Tou každoročně oceňujeme české stromy se silnými příběhy. Díky projektu se nám daří aktivizovat zejména místní komunity, které navrhují své adepty na titul Strom roku. V roce 2014 jej získala borovice ze zámeckého parku ve Velkých Opatovicích. Raritně větvená borovice je dominantou parku a také unikátem celého kraje. Tvarem připomíná sedmihlavou saň a také pověst mluví o tom, že se jedná o zakletého draka, se kterým bojoval svatý Jiří, jemuž je zasvěcený místní kostel.

24

so

25

ne

26


20 14 FINANČNÍ ZPRÁVA PARTNEŘI


I

II

IV

III


II

I

III

VI


L I S TO PA D

po

3 Podpořené projekty v roce 2014 Blokový grant – Fond pro nestátní neziskové organizace (Program švýcarsko-české spolupráce); 2 283 485 Kč; 2 granty

Cena Josefa Vavrouška 30 000 Kč; 1 grant

Zeleň ve městě a krajině 764 684 Kč; 38 grantů

Základní grantový program 472 000 Kč; 5 grantů Zklidňování dopravy 669 979 Kč; 14 grantů

út

4

st

5

Hospodaření s vodou 904 039 Kč; 26 grantů

čt

6

7 Fond pro nestátní neziskové organizace (prostředky z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu) 29 476 717 Kč, 34 grantů

Celkem Počet podpořených projektů: 118 Rozdělená částka: 34 246 129 Kč

so

8

ne

9


L I S TO PA D

po 12.-15. listopadu

10

Klimatická aliance – jednání v Otevřené zahradě

út

11

st

12

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč k 31. 12. 2014) NÁKLADY

čt

13

Materiálové náklady

1 615

Služby

5 047

Osobní náklady

8 156

Ostatní náklady

4 689

z toho odpisy

4 373

Režijní náklady

4 777

Náklady celkem

24 284

14

so

15

VÝNOSY Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb

9 575

Dary

3 062

Dotace

8 027

Ostatní výnosy

4 054

z toho krytí fondů z toho finanční výnosy Výnosy celkem

ne

16

Hospodářský výsledek

3 524 124 24 718 434


L I S TO PA D

po

17

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč) AKTIVA

stav k 1. 1. 2014

stav k 31. 12. 2014

1 123

1 057

út

hmotný majetek

167 832

168 585

finanční majetek

7 485

8 210

18

Dlouhodobý majetek nehmotný majetek

oprávky k dlouhodobému majetku

-9 465

-13 418

166 975

164 434

1 266

1 088

pohledávky

38 273

26 782

finanční majetek (banka, pokladna)

35 964

53 714

279

216

Dlouhodobý majetek celkem Krátkodobý majetek zásoby

ostatní krátkodobá aktiva Krátkodobý majetek celkem Aktiva celkem

75 782

81 800

242 757

246 234

st

19

čt

20

PASIVA Vlastní zdroje Jmění (nadační + ostatní) Fondy nadačních příspěvků a na činnost organizace Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Výsledek hospodaření 2014 Vlastní zdroje celkem

180 208

177 119

39 536

53 781

230

244

2

434

219 976

231 578

2 152

2 015

20 629

12 641

Cizí zdroje Krátkodobé závazky Ostatní pasiva (výnosy příštích období, výdaje PO, kurzové rozdíly) Cizí zdroje celkem Pasiva celkem

22 781

14 656

242 757

246 234

21

so

22

ne

23


PROSINEC

po

15

Nadační jistina – přehled (v tis. Kč) Druh majetku

út

16

Budovy a pozemky na adrese Údolní 33

17

čt

18

19

so

20

ne

21

165 000

Fotovoltaická elektrárna Hostětín

1 565

Spořicí státní dluhopis SSD – Kuponový ČR 18

3 100

Spořicí státní dluhopis SSD – Kuponový ČR 18 II

1 744

Celkem

st

Hodnota uvedená v rejstříku

171 409

Dle statutu má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejících se správou nadace, a to do maximální výše 30 % nadačního jmění k 31. 12. běžného roku. Náklady související se správou nadace a se správou vlastního majetku činí 1 852 818,75 Kč, tj. 1,08 % z hodnoty nadačního jmění zapsaného k 31. 12. 2014 v nadačním rejstříku, která činí 171 409 283,76 Kč.


PROSINEC

po

22 Vývoj nadačního jmění (v mil. Kč) 171,41 mil. Kč

200

út

150

23

100 50

20 14

20 13

20 12

20 11

9

20 10

8

20 0

20 0

6

20 07

5

20 0

20 0

4 20 0

20 03

1

20 02

20 0

20 0

0

0

st

24

Vývoj schválených příspěvků (v mil. Kč) čt

60

25

50 40 30

34,6 mil. Kč

20

20 14

3 20 1

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

20 02

20 01

26

20 00

0 19 99

10

so

27

ne

28


PARTNEŘI Děkujeme všem, kteří nás podporují! NEJVĚTŠÍ FIREMNÍ DÁRCI A PARTNEŘI

Další velké poděkování patří d našim individuálním dárcům, hlavně běžcům RunCzech a dárcům do nadačního jmění d všem dobrovolníkům, zvláště zaměstnancům IBM Delivery Centre Brno, kteří pravidelně pomáhají s obnovou Otevřené zahrady


EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATELÉ O P E R A Č N Í P R O G R A M DOTACÍ A GRANTŮ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM

OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

Fond soudržnosti

vzduch a přírodu

Fond soudržnosti

vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Fond soudržnosti

vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Fond soudržnosti

vzduch a přírodu

Kompletní výroční zprávu i s úplným seznamem firemních dárců a partnerů i poskytovatelů dotací a grantů najdete na www.nadacepartnerstvi.cz.


TENTO DIÁŘ PATŘÍ:

Nadace Partnerství Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno, Česká republika Telefon: 515 903 111 e-mail: partnerstvi@nap.cz www.nadacepartnerstvi.cz

Foto: Jiří Chomát, archiv Nadace Partnerství, Lenka Grossmannová, Jakub Kriš, Richard Nebeský Koncepce a grafická úprava: František Eliáš