Page 1

Áldott Karácsonyt minden Fertőszéplaki Polgárnak! Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Tisztelt Fertőszéplakiak, kedves falumbéliek! Ismét elrohant mellettünk egy év. Sokukkal beszélgetek, és mindenki arról panaszkodik, hogy csak „hétfő van és péntek”. Rohan a világ és mi akaratlanul is rohanunk vele. A megélhetés és a létfenntartás gondjai mellett mindenki szeretne egy kicsit előbbre jutni. Új ruhát, szebb lakást, netán autót szeretnének. Szeretnének szebb és jobb körülményeket teremteni gyermekeik számára. Küzdelem az élet! - milyen sokszor hallom ezeket a szavakat. Lassan hozzászokunk, hogy minden bonyolult és hangos körülöttünk. „Semmi nem egyszerű”. Néha elveszünk a hivatalok útvesztőiben, de sokszor – már csak megszokásból is- magunk tesszük bonyolulttá az életünket. Pedig van előttünk követendő példa és máskor, ha nem is megy, ilyenkor karácsony táján érdemes kicsit elgondolkodni az életünkön. Ünnepi gondolataimhoz Böjte Csaba ferences testvér szavait is segítségül hívtam. Az Ő életszemlélete közelebb visz bennünket ahhoz, hogy a karácsony szelleme végigkísérje az egész évet. „Karácsony közeledtével az egyszerű életről, a mindennapos, csendes názáreti létről szeretnék beszél-

ni. Ha a megváltást EU-s projektből finanszírozták volna, milyen komplikált lett volna! Mikor elterjedt a mennyországban a hír, hogy Jézus Krisztus, a második isteni személy a földre jön, gondolom, az angyalok elkezdtek nyüzsögni, hogy vajon hogyan lesz, mint lesz. Gondolom, főhetett a fejük a men�nyei projekt menedzsereknek! Döbbenetes, hogy Isten kisbabaként egy istállóban születik meg. Gyakorlatilag semmilyen forrásfelhasználás nélkül, zöldmezős beruházás, önköltség nélkül. „Ingyér!!” Megszületett az Isten közénk. Szeretem csodálni ezt az isteni egyszerűséget. Tudjuk, hogy menekülniük kellett Egyiptomba. Nincs a megtestesülés évekre előre pontosan megírt forgatókönyve a Szűzanyának és Szent Józsefnek átadva. Isten csak úgy spontán odaszól, hogy menekülni kell Egyiptomba: nincs hiszti, nincs tiltakozás. A Szent Család útra kel, mert ez az, amit éppen tenni kell. A szülőföld iránti szeretetet is meg lehet tanulni a Szent Családtól, mert Egyiptomban a Szűzanya gondolkozhatott volna úgy is, hogy Alexandriában vannak a legjobb iskolák, a Megváltónak mégiscsak jó lenne, ha jó képzést kapna. Józsefnek amúgy is sikerült már egy kis egzisztenciát teremtenie, egyre több a


Domb megrendelés, ezért nem lenne jó visszamenni a poros sárfészekbe, Názáretbe. Jól ellesznek a nagyvárosban. Milyen szép, hogy a Szent Család mégis hazamegy! Mi fogadhatta őket otthon? A szent hagyomány szerint talán 5-6 évig voltak Egyiptomban menekültként. Gondolom, hogy a vesszőből, sárból épített kis kunyhójukat elmosta az eső, valószínűleg csak azt a domboldalt találták meg, ahol a kis kunyhójuk, házuk állt. Két kezük munkájával újraépítik a családi fészküket, és elkezdődik az élet. Szeretem magam elé képzelni, kiszínezni ennek a názáreti életnek egy-egy mozzanatát, egy-egy jelenetét. Szeretem elképzelni, hogy a Világmindenség Ura odaáll az édesanyja elé, és azt mondja: „Anyu, kiengedsz a fiúkkal egyet focizni?” Amikor először elgondolkoztam ezen, egészen mellbevert, hogy a Világmindenség Ura eljött azért, hogy „ipiapacs, ki vagy ütve!” játékot játsszon, hogy kergetőzzön az emberek fiaival. És így van. Mielőtt Jézus egyetlen csodát tett volna, egyetlen nagy beszédet tartott volna, játszott az emberek fiaival. Olyan jó elképzelni, hogy szalad a kis Jézus elől, utána a többi gyerek: „Meg vagy fogva, kis Jézus, bújjunk el, most te vagy a hunyó!” Ez mind olyan szép! Szeretem magam elé képzelni, hogy a Szűzanya a mindennapi munkáját befejezve kihajol a kisablakon, és szól Jézusnak, hogy menjen és szóljon az atyjának, hogy jöjjön vacsorázni. Jézus odafut, és segít az apukájának elrakodni a szerszámokat. Leülnek a názáreti kis házban. Milyen egyszerű lehetett! De nem ez a lényeg, hanem az, hogy lélekben mi is próbáljunk odaülni a Szent Család mellé az asztalkához. Egy durva faragott asztal, mely Szent József keze munkáját dicséri. Az asztalon néhány agyagtányér, párolog benne a lencsefőzelék, megfogják egymás kezét, hálát adnak a Mindenhatónak a mindennapiért. Nekiülnek szerényen elkölteni a vacsorát. Milyen egyszerű! Ott nincs se mobiltelefon, se tévé, se légkondicionáló. Én mégis úgy gondolom, hogy ezek az emberek végtelenül boldogok voltak ott. Jó volt nekik együtt lenni. Azt is szeretem magam elé képzelni, hogy kiültek a kispadra a ház elé, fölöttük ragyogtak a csillagok. A kis Jézus odabújt Máriához, és József elkezd egy csodálatos szép ószövetségi zsoltárt, énekelnek. Jó lehetett nekik ott. Egyszerű és szép. Szeretem elképzelni, hogy Jézus egy kicsit nőtt, és az apukájával együtt dolgozik, fűrészelnek. A fűrész egyik végét fogja az Isten, a másikat az ember. Talán bölcsőt készítenek vagy asztalt, vagy talán koporsót, nem tudom. Olyan jó látni azt, hogy Isten együtt dolgozik az emberrel! Egy család. Ha belegondolunk, Jézus Krisztus a hagyomány szerint harminc évig ezt a názáreti csendes életet élte. Abban az időben 28-29 év volt az átlagéletkor. Nagyon fiatalon haltak meg az emberek. Tehát Jézus egy egész emberöltőt egyszerű emberként élt le. Nem csinált semmi rendkívülit. A szentírás szerint az emberek azt mondják: „Nemde ez Mária és József fia, hát nem itt éltek közöttünk a rokonaikkal?” Tehát ha Jézus valami rendkívüli dolgot tett volna mint kisgyerek vagy fiatal, akkor egész biztosan mondták volna, hogy „Ez már gyerekkorában is annyi furcsaságot beszélt, nem is csoda, hogy most ide jutott.” De azt mondják, hogy Jézus olyan volt, mint mi, mint a többiek, élte a hétköznapi életet, és most hirtelen elkezd csodákat tenni. Csodálkoznak rajta. Harminc év názáreti csendes élet. Ez alatt a harminc év alatt a mi hétköznapi, egyszerű életünket Jézus Krisztus megszentelte. A hétköznapi emberek életét éli. Jó elképzelni a huszonéves Jézust, ahogy a názáreti barátaival munka után leülnek és beszélgetnek: meghallgatja az emberek gondját-baját, figyel. Nem kapkodja el a választ, még nem érkezett el az ő órája. Milyen jó lenne, ha meglenne bennünk ez a végtelen türelem! Názáreti csendes élet. Megvan-e a szívünkben a vágy ezek iránt a dolgok iránt? Az ember sokszor nézi a televíziót és egyébről se szól, mint gazdasági válságról, hogy milyen nagy a probléma, nincsen pénz, hogy így, hogy úgy, hogy amúgy. Hiszem, hogy azt, ami az embert igazán emberré teszi, a gazdasági válság igazán nem érinti. Mikor vittél utoljára virágot annak a szerelmednek vagy simogattad meg és ölelted át csak úgy…minden ünnep nélkül. Az, hogy leüljél a feleségeddel és elbeszélgessél, elsétáljál valamerre, azt a gazdasági válság nem érinti. Ahhoz nem kell EU-s finanszírozás. Az, hogy a szomszédból a barátaidat áthívd, és egy pohár sör mellett egyet römizzetek, kártyázzatok, egy jót beszélgessetek, ahhoz sem kell nagy befektetés. Ahogy ahhoz sem, hogy a gyermekedet kézen fogd és elmenj vele virágot szedni és madárfüttyöt hallgatni az erdőbe. A gyereknek nem arra van szüksége, hogy egy csomó kütyüt odavigyenek neki talicskában, hanem 2


Domb arra, hogy átölelje a nyakadat, hogy megpusziljad, hogy érezze azt a jóságot, ami egy szülőből árad. Milyen szép, hogy amikor a kis Jézus elveszik, nem esik Mária Józsefnek, „Milyen férfi vagy te, a teremtés nagy koronája, így lehet rád bízni a gyermeket!”. És ugyanígy József sem kezdi el, hogy „Mit tudom én, mit kokettáltál a Szentlélekkel vagy kivel, halvány gőzöm sincs, honnan az a gyerek, fújd fel, én elmentem! Milyen jó, hogy ők nem így civakodnak! Megfogják egymás kezét, baj van, gond van, meg kell oldani. Összetartanak. Nagy-nagy szeretettel és örömmel állítom mindannyiunk számára példaképül ezt a názáreti csöndes életet. Tudom, most talán azt gondolják, jajj ez olyan rég volt! Változott a világ! Feszültebbek, idegesebbek vagyunk. Átnézünk a szomszédba, és azt gondoljuk „de jó ezeknek” jobb autójuk, szebb házuk van. És elkezdünk vágyni ezekre és hajtunk és szépen lassan az anyagi javak hajszolása közben ellaposodik, meghal körülöttünk minden, ami igazán fontos. Elgondolkodtak már azon, hogy mikor volt odahaza olyan igazi csendes beszélgetős este? Vagy mikor ültek le az „igazi jó baráttal” egy pohár bor mellé beszélgetni? Elgondolkodtak már azon, hogy van-e olyan ember, akinek bátran, szégyenkezés nélkül kiönthetik a szívüket? Ha olyan szerencsések, hogy van, megbecsülik-e? Vigyáznak-e a barátságra? Tudnak-e áldozatot hozni azokért, akik Önöknek igazán fontosak? Itt az ideje! Ne sajnáljuk az időt! A sütemény sütés, a takarítás, a favágás megvár! Adjuk most a legértékesebb ajándékot azoknak, akiket szeretünk… saját magunkat!” Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Megbecsülés Fertőszéplak idős polgárainak Írta: Taschner Tamás intézményvezető

Ünnepi díszbe öltözött a fertőszéplaki kultúrház 2014. november 20-án este. A kivilágított terembe már fél ötkor szállingóztak településünk 60 év feletti lakói. Ki egyedül, ki többed magával, ki pedig kis unokájával, hiszen az ünnepi műsorban idén is szerepeltek az óvodások és az iskolások is. Még a műsor előtt Kóbor Attila polgármesterünk köszöntötte a megjelenteket, felidézve, hogy egy település sem nélkülözheti az idősek tapasztalatát, életbölcsességét sem, ha sikeres akar lenni. A beszéd után jöhettek aztán

a gyerekek. Énekszó és vers töltötte meg a kultúrházat. A gyerekek után a színjátszó kör 3 tagja Horváth Imre László, Lukács Béla és Borbély István következett. Posztmodern Rómeó és Júliát láthattunk egy bohózatban, mely hamar mosolyt csalt a kortól barázdált arcokra. Nem egy poént harsány nevetés kísért, nem csoda, hogy nagy tapsot kaptak a szereplők és a darab rendezője Ihászné Lajber Rita tanárnő. A helyiek műsora után a már jól ismert Csikó Teodóra és Takács Zoltán zenés percei jöttek, persze a sikerhez kellett egy bátor széplaki is, aki táncot járt a szép énekesnővel. A zenés programot taps zárta, az estét pedig vacsora. Köszönjük a szereplőknek a műsort, az időseknek a részvételt és a hivatal dolgozóinak, a képviselő testületnek, hogy személyesen szolgálták fel a vacsorát Fertőszéplak megbecsült idős polgárainak. 3


Domb

’56-os megemlékezés példaértékű összefogással Írta: Taschner Tamás intézményvezető

Fertőszéplak közössége hagyományosan belsőséges ünnepéllyel emlékezett 2014. október 22-én a kultúrházban az 1956. évi forradalomra és szabadságharcra. Az ünnepély a Himnusszal kezdődött, majd Kóbor Attila polgármester megemlékező beszéde következett. A beszéd után Ihász Mónika és Ihászné Lajber Rita által szerkesztett műsor következett, mely hitelesen, de érzelmekre is hatóan elevenítette fel a történelmi napokat. Az ünnepi előadás most sem nélkülözte a fertőszéplaki vonatkozásokat és így a nagy betűs történelmet, egyben a helytörténetbe és a helyi családok történetébe is beágyazta. A műsor betétdalai szépen egészítették ki a műsor mondanivalóját. Fertőszéplak különleges helye a Fertő-tájnak, hiszen idén is a szereplők között ott voltak a diákok, a nyugdíjasok, a műsorra szerveződött alkalmi zenekar, a hivatal dolgozói és a színjátszó kör tagjai is. Köszönjük a műsor összeállítóinak a szép műsort és gratulálunk Ihász Mónikának a rendezéshez.

4


Domb

Közösen emlékeztünk! Írta: Hérics Istvánné

November 22-én este requiemmel emlékeztünk a 20 éve elhunyt Ormódy Károly és Koloszár György atyákra. Mint volt Karitász-vezető szeretném megköszönni Tóth Miklós plébános úrnak, hogy lehetővé tette a megemlékező gyászmisét. Butsy Lajos atyának pedig köszönjük, hogy a gyászmisén megosztotta velünk emlékeit a két lelkipásztorról. A szentmisét még ünnepélyesebbé tette Tarcsay Iván karnagy úr vezetésével a Pannonischer Singkreis Szent Cecília kórus. Koloszár György atyára szívesen emlékezünk vissza, mint sokszor lelkipásztorainkat helyettesítő atyára. Ormódy Károly atyára pedig nemcsak lelkipásztorként, hanem a Karitász munka elindítójaként is emlékezünk. Halála előtt öt nappal azzal búcsúzott tőlem, hogy „a karitász munkát ne hagyják abba”. Biztos vagyok benne, hogy az örökkévalóságban is gondot visel erre a szép és áldozatos munkára.

Ormódy atya (archív felvétel)

Koloszár atya (archív felvétel)

Kiváló minősítésű széplaki makettezők Írta: Lukács Béla

Az év végéhez közeledve az évközi munkát gondolják át az emberek. Számadást készítenek arról, milyen volt az egész éves teljesítményünk, mit sikerült megvalósítani terveikből, összehasonlítást végeznek az előző évekkel. Nem utolsó sorban kielemzik a kudarcokat, a sikeresebb folytatás érdekében. Az évértékelő munkának a legmegfelelőbb formáját választották a szakkör tagjai, amikor a Gödöllőn megrendezésre kerülő versenyre nevezték munkáikat. A megmérettetés két fontos szakaszból állt. A kiállítás és verseny mellett értékelték a makettezők munkáját. A széplaki szakkör tagjainak nem is lehetett nagyobb álmuk, mint az, hogy országosan elismert szakemberek bírálják munkájukat.

Gyermek és ifjúsági kategóriában Németh Bálint és Simon Patrik munkáját kiváló minősítéssel jutalmazta a szakbizottság. Az idei év legutolsó versenyhalyszíne Pozsonyban volt. Ezen a versenyen ritkán születik komoly magyar eredmény, ezért különösen is büszkék vagyunk a mostani eredményre, ugyanis Németh Bálint munkáit ezüst- és bronzéremmel jutalmazták Pozsonyban. A szorgalmas, kitartó munka meghozta gyümölcsét. Az egész évben végzett folyamatos áldozatos munka nem volt hiábavaló. A magas színvonalú felkészítést Fodróczi Zsoltnak köszönjük. 5


Domb

„Nyárbúcsúztató party a fertőszéplaki Széchényi Ferenc Általános Iskolában” projekt Írta: Barczáné Locsmándi Beáta a projekt szakmai koordinátora

Iskolánkban több partner bevonásával rendeztük meg 2014. szeptember 5-én a Nyárbúcsúztató party-t, mely a TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” pályázat, partnerség és hálózatosodás modul az európai uniós támogatásból megvalósuló projekt része volt. Az esemény célja sokszínű tevékenységet kínáló, partnerkapcsolatokat fejlesztő, közösségépítő program szervezése volt a fertőszéplaki Széchényi Ferenc Általános Iskola mentorságával. A forgószínpadszerűen szervezett tevékenységek között sport és mozgásos, szabadidős, egészségnevelési, kézműves és kulturális ajánlatok is szerepeltek. Ezt kiegészítette a sütőverseny, melyben több korosztály is kínált kóstolnivalót a magyar gasztronómiai értékek megismerése érdekében. A baleset megelőzést szolgálta a kerékpáros ügyességi verseny illetve a modell- és makett készítés. A Fabula együttes interaktív zenés műsorában élvezettel vettek részt a kicsik, akik élményeiket aszfaltrajzversenyen is megörökíthették. A felajánlásként kapott házi szörp és a friss zöldségekkel kínált zsíros kenyér „retro hangulatot” teremtett. Az együttműködő tervező, szervező és résztvevő partnerek között szerepelt a tantestület, az iskola diákönkormányzata és tanulói, a soproni KLIK, az iskola Szülői Szervezete, a fertőszéplaki önkormányzat, a helyi pékség, a művelődésszervező, a nyugdíjas klub és a makett szakkör tagjai. Ezen személyek és szervezetek egyidejűleg célcsoportjai, aktív szervezői és tevékeny résztvevői voltak az eseménynek. A program lényeges és újszerű vonása, hogy változatos életkorú korosztályok aktív együttműködésével zajlik, melyben a feladatok vállalása és megvalósítása az egyes partnerek érdeklődési és tevékenységi köréhez, lehetőségeihez és szándékaihoz illeszkedő. A projekt jellegénél fogva változatos együttműködési tevékenységeket tesz lehetővé. A programban szerepeltek olyan tevékenységek, melyek alkalmasak a térségi kulturális örökség megőrzésére, átadására. Ezek közé tartoznak a felelevenített népi játékok, melyek az egyik legnépszerűbb programnak számítottak. Az idősebb és fiatalabb korosztály közös tevékenységére adott alkalmat a sütőverseny, melynek további értéke, hogy gasztronómiai értékeink megismerését is segítette, mivel tájjellegű süteményeket is készítettek a résztvevők. A közös tevékenység lehetőséget adott a közösségfejlesztésben résztvevő partnerek informális, kötetlen keretek közt történő konzultációjára, párbeszédére is. Az időpont időzítéséből eredően alkalmas a közösségformáló folyamatok beindítására az új tanulók bevonása révén és továbbfejlesztésére a partneri együttműködés megvalósításával. A változatos programok az egyéni érdeklődésnek megfelelő részvételt biztosították. Az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában hangsúlyos cél a közösségfejlesztés és –formálás, valamint a partnerkapcsolatok fejlesztése, melyhez ez a projekt egy új irányt és lehetőséget adott. A program tapasztalatai alapján a rendezvény hagyományként beépíthető az iskolai munkatervbe, tervezetten – az adott év sajátosságaitól függően - éves szinten 1-2 alkalommal megvalósítható. Az együttműködő partnerek tevékenységhez és profiljához illeszkedő programtervezés és – szervezés segíti a további megvalósítást. Az iskola kapcsolatbővítési törekvéseiben, a település, a nevelési intézmények, civilszervezetek közösségépítési folyamataiban a projekt, mint katalizátor jelenik meg. Mindannyian éreztük a projekt üzenetét: „Együtt lenni, együtt tenni jó!”

Új drogprevenciós program A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. 6

A fertőszéplaki diákok drogprevenciós tanácsadója: Név: Kovács László r. alezredes Szolgálati hely: Soproni Rendőrkapitányság Telefonszám: 06-20/295-6649 E-mail cím: drogprevencio.sopronrk@gyor.police.hu Fogadóóra ideje, helye: Soproni Rendőrkapitányság – minden hónap utolsó szerda 14-15 óráig Telefonügyelet: minden hónap 2. és 4. hét szerda 1314 óráig. Forduljon bizalommal munkatársunkhoz!


Domb

Tájékoztató a régi típusú, zöld színű őstermelői igazolványok cseréjéről 2014. január 1-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - NAK - végzi a mezőgazdasági őstermelői igazolványok kiadását, érvényesítését, cseréjét.

A NAK felhívja a figyelmét azoknak az őstermelőknek, akik 2009. január 1-jét követően váltották ki az őstermelői igazolványukat (ez volt a zöld színű, régi típusú igazolvány) és azt még 2013ban, vagy 2014-ben nem cserélték le az új típusú barna színű igazolványra, hogy 2014. december 31-ig kérelmezzék az új igazolvány kiállítását.

Az igazolvánnyal kapcsolatos eljárás a kamara tagjai számára ingyenes. A cserére azért van szükség, mert a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében a 2009. január 1. és 2012. december 31. között kiváltott igazolványok 2014. december 31-ig hatályosak. Vagyis ezek az igazolványok 2015. január 1-től nem használhatók, végleg kikerülnek a rendszerből. Azért fontos, hogy az új igazolványok kiváltására még 2015. január elsejét megelőzően sor kerüljön, hogy az őstermelői tevékenység folyamatossága, jogszerű folytatása ne sérüljön. Ha az új igazolvány kiállítására 2015. január 1-et követően kerül sor, a jogfolytonosság nem biztosítható, mert a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az őstermelői igazolvány a kiállítás napjától hatályos. Kérjük mindazokat az őstermelőket, akik még nem éltek az igazolványcserével, hogy a tevékenységük szabályszerű végzése érdekében 2014. december 31-ig váltsák ki az új őstermelői igazolványukat. Az igazolvány kiadására az őstermelő állandó lakóhelye szerint illetékes kamarai falugazdász jogosult. A falugazdász irodák címe, és a falugazdászok elérhetősége a kamara honlapján, http://www.nak.hu/hu/ a főoldalon megtalálható.

Rókacsapdák kerültek kihelyezésre Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Tisztelt Fertőszéplaki Polgárok! Az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett hozzám a faluban több helyen is felbukkanó rókákkal kapcsolatban. A vadásztársaság tájékoztatása szerint ebben az időszakban történik a fiatal egyedek területfoglalása. Ezek a fiatal állatok kellő tapasztalat híján bizalmasabbak az emberhez, kevésbé mutatnak félelmet, mint tapasztaltabb társaik. Ezért többen is aggodalmuknak adtak hangot, hogy hátha veszettek ezek az állatok. Önkormányzatunk több rókacsapdát is beszerzett, amelyeket a faluban kihelyeztünk. A csapdák az állatnak sérülést nem okoznak! Ha esetleg macska kerül fogságba, azt el fogjuk engedni. A fogságba esett rókákat a vadásztársaság emberei szállítják el.

Nyomatékosan kérek mindenkit, hogy a kihelyezett csapdák közelébe ne menjen! A csapdákat naponta ellenőrizzük, de ha csapdában rekedt állatot látnak, kérem, jelezzék az Önkormányzati Hivatalban! Köszönöm. 7


Domb Karácsonyi ünnepi szentmise Mindenszentek Templom

Fertőszéplak 2015. január 3-án 17.00 órakor A népénekek mellett felhangzik: Karl Kempter

Pastoralmesse in G J.S. Bach

Jauchzet, frohlocket Großer Herr Choral a Karácsonyi Oratóriumból Josef Ignaz Schnabel

Transeamus Közreműködnek Pannonischer Singkreis Szent Cecília Fertőszéplak - Kapuvár – Pamhagen

és zenekar Szólisták: Németh Zsuzsanna (szoprán) Kovács Krisztina (alt) Kocsis Andrea (alt) Papp Tibor (tenor) Kocsis-Holper Zoltán (basszus) Kiss Zsolt (orgona)

Vezényel

Tarcsay Iván 8

Domb IV. évfolyam 5. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának hivatalos lapja

Domb IV. évfolyam 5. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának hivatalos lapja

Advertisement