Page 1

Áldott karácsonyi ünnepeket! Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Közeledik a karácsony, hamarosan meggyújtjuk az adventi koszorú negyedik gyertyáját is. A forralt bor illata és az utcák ünnepi kivilágítása arra késztet minket, hogy egy esztendő múltával vis�szagondoljunk, mi minden történt velünk az idén, hol és milyen gyertyalángot gyújtottunk, ami most is lobog. Visszaemlékszem, hogy kisgyermek koromban milyen izgatottan vártam az angyalokat, és egy alkalommal, amikor lélegzetvisszafojtva, csendben vártam érkezésüket, szinte még láttam is őket és hallottam a szárnyuk suhogását. Azt hiszem, sokan vagyunk, akik hasonló gyermekkori élményekről tudunk beszámolni. A csodában való hit képessége persze nem csak a gyermeki lélek jellemzője. Olyan ez, mint egy gyertyaláng, ami a lélekből világít, mégis az arcunkra van írva. Ha ránézünk egy csodát váró kisgyermekre, érezzük, a mi szívünkben is fellobban ez a láng. A gyermeki lelkünk megőrzése, ismételt életre keltése az, ami meggyújtja bennünk a gyertyalángot, ami a nehézségekkel teli időkben is világítani tud. A mi munkánkban ez különösen fontos, hiszen hivatásunkból adódóan minden nap embertársainkon kell segítenünk, és számos alkalmunk nyílik a betlehemi láng továbbadására. Ilyentájt valamennyien visszatekintünk az elmúlt évre. Egyik pillanatban azt gondoljuk: „Már megint itt a karácsony? Hisz mintha tegnap lett volna!” Valóban, a hétköznapok, mint a homokszemek peregnek le az életünk homokórájában. Elfáradunk a mindennapokban és esténként, ha megkérdezik tőlünk: „Mi történt ma veled?”, sokszor csak azt válaszoljuk: „Hát semmi…” Belefáradunk a hétköznapokba. De feldereng bennünk egy másik gondolat. Hány-

szor sírtunk, hányszor nevettünk? Hányszor segítettünk és hányszor segítettek rajtunk? Hányszor szomorodtunk el és hányszor derült mosoly az arcunkon? Miként viszonyultunk azokhoz, akiket szeretünk, családtagjainkhoz, barátainkhoz. Hányszor éreztük azt, hogy megbántottak bennünket és hányszor tudtuk azt mondani, hogy bár úgy érzem, megbántottál, de én akkor is szeretlek téged, megbocsátok, fontos vagy nekem! Azt hiszem, most, amikor ünnepi díszbe öltöznek az utcák, amikor megpróbáljuk szívünket, lelkünket ráhangolni az ünnepre, most van itt az alkalom, hogy kiteljesítsük szeretetünket. Talán most van itt az alkalom, hogy szemléletet váltsunk, hogy a megvalósult dolgokban ne csupán a hibát, hanem a jót is észrevegyük. Most van itt az alkalom, hogy elhatározzuk, mi is tegyünk azért, hogy nagyobb szeretetben, békében, főleg lelki békében élhessünk. Szeretném megköszönni minden kedves fertőszéplaki polgárnak, barátaimnak, kollégáimnak az év során osztogatott szívből jövő gyertyaláng-adagokat, és kívánom, hogy a karácsonyi ünneppel feltöltődve, gyermeki szívünket új életre keltve lobbanjon fel lelkünkben ez a betlehemi láng, és ne feledjük, ne sajnáljuk szétosztogatni. Minél többet adunk, annál nagyobb lesz a fény körülöttünk, és a világban. Nem véletlen az sem, hogy a karácsony pont a téli napforduló idejére esik, amikor a nappalok hos�szabbodását és éjszakák rövidülését reményteli szívvel várjuk, egyben a fény győzelmét ünnepeljük a sötétség felett. A fényét, ami az élet feltétele, ami nélkül nem lenne semmi a világban. Ragyogó fénnyel teli Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok minden Fertőszéplaki Polgárnak!


Domb

Új önkormányzati kisbusz, mely a civil szervezetek munkáját is támogatja Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Fertőszéplak Község Önkormányzata pályázati támogatással egy 9 fős OPEL kisbuszt szerzett be. A kisbusz térítésmentes használatát az önkormányzati feladatok ellátása mellett felajánljuk a településen működő civil szervezetek számára. A használattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók: 1. Az igénylési szándékot legkésőbb a tervezett használatot megelőző 5 nappal korábban a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen, vagy elektronikusan a hatosag@fertoszeplak.hu e-mail címen lehet bejelenteni a településünk honlapjáról letölthető igénylőlap alkalmazásával, vagy legalább az alábbi adatok megadásával: a) használó személyének és székhelyének megadásával b) a használat időtartama a dátumok pontos megjelölésével c) az útvonal meghatározása d) utazás céljának meghatározása 2. A gépjármű átvételére a használat megkezdésével egyidőben, de legkorábban a használat megkezdése előtti munkanap hivatali idejének lejárta előtt kerülhet sor. 3. A gépjárművet kizárólag az igénylőlapon meghatározott célból és útvonalon lehet használni. 4. A gépjárművet B kategóriás jogosítvánnyal lehet vezetni, aminek megléte az igénylő felelőssége. 5. A használat során az igénylő köteles betartani a közlekedés szabályait. A be nem tartásból eredő jogkövetkezmények igénylőt terhelik. Baleset esetén a gépjárműre kötött CASCO önrészét az igénylőnek az önkormányzat felé meg kell térítenie. 6. A gépjármű használata során a jogszabályban előírt menetokmányokat kell alkalmazni, melyet az önkormányazt bocsát rendelkezésre, vezetése pedig az igénylő felelőssége. 7. A használat során felmerült valamennyi üzemanyag-költséget minden esetben igénylő viseli. Az önkormányzat a gépjárművet igénylő részére teljesen feltöltött üzemanyagtartállyal adja át, Igénylő pedig azt ily módon feltöltve köteles visszaadni. 8. Igénylő a gépjárművet a használat befejezésével egyidőben, hivatali időben, de legkésőbb a használat befejezését követő első munkanap hivatali idejében, az átvétel helyén köteles az önkormányzat képviselőjének átadni. Bízunk benne, hogy ezzel is megkönnyíthetjük az egyesületek munkáját.

Megkezdődött a templomdomb rekonstrukciója Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Tisztelt Fertőszéplaki Polgárok! Amint Önök közül sokan tapasztalták, megkezdődött a templomot és a játszóteret körülvevő liget rekonstrukciója. A munkák az előzetes tervek alapján kezdődtek. A tervek elkészítésére Dr. Puskás Lajos urat, tájvédelmi szakértőt, a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanárát kértük fel. A tervek elkészülte után az Ön2


Domb kormányzati Képviselő-testület, valamit az Egyházközségi Képviselő-testület tagjai is megismerték és véleményezték az elkészült terveket. Az egyeztetéseken felmerült észrevételeket beépítettük a tervbe. A kivitelezés több évre nyúló folyamat. Első lépésként az elöregedett, veszélyessé vált fák eltávolítására került sor. Az eltávolítás előtt növény-egészségügyi szakértő vélemény készült. Évente végzünk felülvizsgálatot, hisz a játszótér, az orvosi rendelő és a liget is fokozottan látogatott terület. A fakivágások előtti szakértői vélemény településünk honlapjáról letölthető. Tisztelettel kérem az önök, gyermekeik és unokáik biztonsága érdekében történő munkákhoz megértő segítségüket!

Adtunk egy napot Fertőszéplakért Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

2011 óta hagyomány, hogy mi fertőszéplakiak minden évben egy napon néhány órát a közösségünkért, Fertőszéplakért dolgozunk. Az első néhány évben a Széchényi kastély rendbetételén fáradoztunk. Meg is lett az eredménye, hisz a kastély felébredt Csipkerózsika álmából. Közösségi terek, védjegyközpont és vidékfejlesztési iroda kapott új otthont benne. Folyamatban van a tető felújítása és szépek a kilátásaink a teljes felújításra is kormányzati támogatás felhasználásával. Az idei évben kilépve a kastély falai közül, új feladatot kerestünk. Néhány hete teljesen kicseréltük a játszótéri eszközeinket. Új, biztonságos, érdekes játékokkal gazdagodtunk! Ahhoz viszont, hogy igazán jól tudják használni a kisebb-nagyobb gyermekek a játszóteret és szép, kulturált környezetben játszhassanak, pihenhessenek, szükség volt a környezet parkosítására, csinosítására. Ennek szellemében hirdettük meg a mostani összefogásunkat. Reggel 9 órára népes csapat gyűlt össze a játszótéren. A középiskolástól az idősebb korosztályig sokan képviseltették magukat. Külön szeretném kiemelni és köszönetet mondani Szalay Sándorné Kati néninek és Hanzséros „Peti” Pista bácsinak, akik példamutató szorgalommal és lelkesedéssel dolgoztak! A csapat egy része a játszóteret körülvevő sövény pótlását végezte. Mások terepet rendeztek, gereblyéztek vagy földet teregettek. A sok szorgos kéz gyorsan fogyasztotta a feladatokat, így késő délelőtt már sokan átmentek a „kis-major”-ban található pincébe és ott rendezkedtek. Délután a kastély nagytermében jó étvággyal, jó beszélgetések közt fogyasztottuk a halászlevet és a vadpörköltet. Köszönöm Fejes Miklóséknak, hogy a horgász egyesület által felajánlott halakból kiváló halászlét főztek, valamint a Hegykői Sólyom Vadásztársaságnak, hogy vadpörkölttel színesítette a kínálatot. Köszönjük Németh Gyula pékmesternek, volt képviselőtársamnak, hogy a kenyeret az étkek mellé felajánlotta! Köszönöm minden részvevő fertőszéplaki polgárnak, hogy eljött és áldozott az idejéből arra, hogy lakóhelyünk szebb és otthonosabb legyen. Áldozatot vállalt azért, hogy gyermekeink, unokáink szebb, biztonságosabb körülmények közt játszhassanak! Jövőre ismét várom Önöket! 3


Domb

A hulladékudvarok használati rendje Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Már jó ideje működnek a környékünkön a hulladékudvarok. Korábban már szórólapon is tájékoztattuk Önöket, de szeretnénk most egy rövid összefoglalóval segíteni, hogy egyszerűbben szabaduljanak meg a háztartásokban összegyűlt lomoktól. Az összefoglalóban megtalálják a hulladékudvarokra érvényes kvótarendszert, amely 1 évre értendő és következő év január 1-el újra indul. Továbbá láthatják a hulladékudvarokban fogadható hulladékok fajtáit. Az alábbi veszélyes hulladékokat NEM fogadják a hulladékudvarok: hullámpala, CK lap (cementkötésű lap), gyapot szigetelőanyag, kátránypapír A Fertőszéplakhoz legközelebb eső két udvar elérhetőségei: A Fertődi Hulladékudvar nyitva tartása: Kedd: 11-18h-ig; Szombat: 8-15h-ig Telefonszám: 99/200-135 A Fertőszentmiklósi Hulladékudvar nyitva tartása: Szerda: 8-15-ig; Péntek: 11-18h-ig Telefonszám: 99/200-136 A hulladékudvarban átvehető hulladékok: Használt motor- és kenőolajok: motorolaj, váltóolaj Karton: kartondobozok szétlapítva, Papírhulladék: újságpapír, szórólapok, könyvek Kevert csomagolási hulladék: csomagolásból származó műanyag PET palackok (üdítős, ásványvizes), Tetra pack (tejes, gyümölcsleves dobozok), tejfölös, joghurtos poharak, tisztítószerek üres kiöblített flakonjai, sörös, energiaitalos aludobozok, konzervdobozok, nejlontáskák, szatyrok, zsugorfóliák. Hungarocell: tiszta nem szennyezett, csomagolásból származó hungarocell és burkolás során keletkezett „leeső” darabok. Csomagolási üveg: csomagolásból származó üveghulladékok (italos üvegek, befőttes üvegek) Használt ruha: tiszta használható ruhadarabok. Gumiabroncs: elhasznált autógumi abroncsok, felni abroncsról leszerelve. Törmelék: beton, tégla, cserép, szaniterek (porcelán wc csésze, mosdókagyló) kerülhet a törmelékes konténerbe. Síküveg: nyílászárók üvegtáblái. Étolaj és zsír: elhasználódott étolaj. Elemek: elemek, tölthető elemek. (pl. ceruza elem) Akkumulátorok: járművek akkumulátorai. Kiselejtezett elektronikai cikkek: háztartásban található elektronikai cikkek, (pl. TV, hűtő, mosógép, szerszámgépek). Műanyagok (nagydarabos a 6m3-es zárt konténerbe): - Kerti műanyag bútor (asztal, szék, napozóágy, napernyő tartó) - virágtartó kaspó - gyerekjátékok (fém nélkül) - konyhai műanyagok (tálca, lavór, dobozok) - műanyag vödrök Fémek: fémhulladék, vas, alumínium, réz stb. Lomhulladék: bútorok, bútorlapok, szőnyeg, ami méretéből adódóan nem fér bele a háztartásban használatos hulladékgyűjtő edényzetbe. Kommunális hulladékot a hulladékudvarok nem vesznek át! 4


Domb A hulladékudvarban átvehető hulladékok mennyisége: HULLADÉK MEGNEVEZÉSE Használt motor- és kenőolaj Papír és karton csomagolási hulladékok Papír és karton Műanyag csomagolási hulladék

LEADHATÓ MENNYISÉG

LERAKÁSI LEHETŐSÉG ÉVENTE

fáradt olaj

7 kg

2

karton

50 kg

6

50 kg

6

20 kg

12

20 kg

12

1m3

12

MAGYARÁZAT

újság és könyv nem szennyezett fehér hungarocell aludoboz (sörös és üdítős Fém csomagolási hulladék dobozok) Vegyes összetételű komtetrapack (tejes és üdítős pozit csomagolási hulladoboz) dékok Egyéb kevert csomagolási fólia, petpalack hulladékok Üveg csomagolási hullapalackok, befőttes üvegek dékok használható, tisztára moTextil sott ruhanemű Termékként nem használ- személygépkocsi gumiabható gumiabroncs roncs (felni nélkül) Beton, tégla, cserép, kerámia frakció, vagy azok törmelék keveréke hagyományos síküveg (abÜveg lak üveg, nem ragasztott, nem fóliázott) Étolaj és zsír használt étolaj és zsír pl. használt elemek, Elemek és akkumulátorok telefon ill. fényképezőgép akkumulátorok Ólom akkumulátorok Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett pl. hűtő, TV elektromos ill. elektronikai berendezések Kiselejtezett elektromos, monitor, DVD lejátszó, ill. elektronikai berenderádió, fényképezőgép zések kerti bútorok, redőnyök Műanyagok (fém nélkül), játékok csövek, vaslemezek, fémVas és acél tárgyak bútorok, (kárpitos is) Lom hulladék ágyak

20 kg

4

30 kg

12

5 db

2

1200 kg/1m3

1

10 kg

1

5l

12

30 kg

2

30 kg

2

50 kg

1

50 kg

2

20 kg

2

1m3

2

300 kg

2

5


Domb

Ünnepi rendezvénysorozattal emlékeztek Mosonyi Mihályra, a zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából 2015. április 15. és november 19. közt került megrendezésre az ausztriai Boldogasszonyban (Frauenkirchen) az a programsorozat, mely Mosonyi Mihály zeneszerző, zenepedagógus személye és életpályája előtt tiszteleg születésének 200. évfordulója alkalmából.

A rendezvénysorozat Tarcsay Iván karnagy úr kezdeményezésére indult, akinek a programtervezésben és a szervezésben is döntő szerepe volt. Neki köszönhető a fesztivál keretén belül többek közt a szeptember 4-i zongorahangverseny, a szeptember 5-i ünnepi szentmise, az október 22-i növendékhangverseny, valamint a november 19-i nagy zárórendezvény megszervezése is. Scholcz Péter Amsterdamban élő zenetörténész és karnagy (Liszt Ferenc Chorus Amsterdam) segítségével, - aki Mosonyi Mihály életművének egyik legjobb kutatója és ismerője - sikerült egy Mosonyi kiállítást is összeállítani a boldogasszonyi kolostor idei kiállításának keretén belül. A kiállításon többek közt megtekinthető volt egy olyan nagybőgő, melyet Erkel Ferenc készíttetett, és amelyen Mosonyi Mihály is játszott. A fesztiválon Tarcsay Iván karnagy úr és énekkara - Pannonischer Singkreis Szent Cecília két ízben is szerepelt. Elsőként a szeptember 5-i ünnepi szentmisén szolgáltak, majd november 19-én a budapesti Mátyás-templom ének- és zenekarával együtt léptek fel a boldogasszonyi bazilikában Tardy László karnagy úr vezényletével, ahol Mosonyi Mihály gyönyörű szép F-dúr miséjét, Ave Maria-ját és Ave verum-át adták elő nagy sikerrel. A tervek szerint Mosonyi Mihály F-dúr miséje hangzik fel 2016. március 28-án, húsvéthétfőn, a fertőszéplaki templomban is, melyre ezúton is hívunk minden zeneszerető hívőt és érdeklődőt. 6


Domb A Pannonischer Singkreis Szent Cecília kórus ez évi szereplései: 2015. január 3. Fertőszéplakon ünnepi karácsonyi szentmise 2015. április 2. Nagycsütörtöki liturgia Boldogasszonyban 2015. április 6. Húsvéti szentmise Fertőszentmiklóson 2015. május 2. Herzmarienmesse Boldogasszonyban 2015. június 20-21. Kórushétvége egy hegyi tanyán (1200 m) a Schneeberg mellett 2015. november 21. Elővételezett szentmise Fertőszéplakon Bönöczk József, Koloszár György, Ormódy Károly atyákra, valamint elhunyt kórustagokra, jótevőkre emlékezve 2015. december 15. Adventi est Bécsben a kismartoni püspökkel A Szent Cecília kórus 2016-ban is gazdag programmal örvendezteti meg a híveket és az érdeklődőket: 2016. február 20. Nagyböjti szentmise Apetlonban 2016. február 24. Nagyböjti szentmise a bécsi Stephansdom-ban 2016. március 24. Nagycsütörtöki szentmise a boldogasszonyi bazilikában 2016. március 28. Húsvéti ünnepi szentmise Fertőszéplakon 2016. június 18-19. Kórushétvége Talhof-ban 2016. július 2. Herzmarienmesse a boldogasszonyi bazilikában 2016. november 4. Requiem az 1956-os szabadságharc áldozataiért Fertőszéplakon 2016. december 10. Rorate Fertőszéplakon

Nyelvi témanapok az iskolában

Írta: Menyhárt Tamásné német nyelvtanár, Horváthné Pintér Mária angol nyelvtanár

November közepén iskolánk tanulói számára nyelvi témanapokat tartottunk az alábbi témákat érintve: Projekt az ősz nevében (német nyelv – alsó tagozat) Bolygóink a naprendszerben (német nyelv – felső tagozat) A bolygónk jövője (angol nyelv – alsó és felső tagozat) Alsó tagozaton a 3. és 4. osztály külön vett részt a nyelvi foglalkozásokon. Német nyelvből csoportbontásban dolgoztak. Angol nyelvből a foglalkozás csak a szakköröseinknek volt kötelező. A témanap keretében egy aktuális problémát dolgoztunk fel. A környezetünk védelme közös ügyünk. Egy pár perces rövidfilmet tekinthettek meg a gyerekek a bolygónkat fenyegető veszélyekről. Rövid beszélgetés után a témával kapcsolatosan angol szavakat sajátítottak el. Alsó tagozaton a szelektív hulladékgyűjtésről is tanultak. Tárgyakat kellett szelektíven csoportosítaniuk és utána munkalap segítségével ábrákon jelölni. Végezetül egy Think green rajzot készíthettek el a szennyezett és tiszta világ szimbólumaként. A felső tagozatos diákjaink több rövid angol videó megtekintése után, a célnyelven csoportos feladatot végeztek az energiatakarékosság jegyében. A foglalkozás zárásaként egy plakátot készítettek el a Földünk védelmében. Az alsó tagozatos német nyelvi foglalkozások célja az volt, hogy fenntartsuk a gyerekek érdeklődését a nyelv 7


Domb iránt, sikerélményhez juttassuk őket. Továbbra is a receptív készségek fejlesztése áll a középpontban. Ezen a délutánon lehetőségünk volt mindezeket egy aktuális téma keretén belül megvalósítanunk. Az ősz témájával kapcsolatban mondókákat és egy dalt tanulhattak meg a gyerekek. Ezután versenyfeladatok következtek. Legvégül készítettünk egy plakátot. A felső tagozatos német nyelvi téma összefüggött egy korábbi kirándulásunkkal. Az ott gyűjtött információkat most idegen nyelven is feldolgozhatták. Egy pár perces rövidfilm megtekintése után csoportmunkában dolgozták fel a feladatokat.

Katalin bál jó hangulatban Írta: Iliásné Pozsgai Anna iskolaigazgató

November 21-én tartottuk iskolánk hagyományos Katalin bálját, amelyet a Szülői Szervezet rendezett. A bál szervezésében a SZSZ tagokon kívül a 4. és 7. osztályos tanulók szülei is részt vállaltak. Örömmel tapasztaltuk, hogy jókedvben, vidáman telt a szombat este. A zenét a Two Brothers zenekar szolgáltatta. Nagy sikert aratott a Dirty Dance táncegyüttes nyitótánca. A fellépők között táncolt Tomasits Kíra 7. osztályos diákunk és Jagadics Berta iskolánk volt tanulója is, akikre külön büszkék vagyunk. Az est folyamán vendégszereplőként fellépett a fertőhomoki Street együttes is. Éjfélkor került sor a felajánlásokból kapott tombolatárgyak sorsolására. Hálásan köszönjük az egyesületeknek, vállalkozóknak, civil szervezetnek, szülőknek és minden segítőnek a támogatást, a sok-sok tombolatárgyat, amellyel nagymértékben hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Köszönjük a Szülői Szervezet vezetőjének és tagjainak a példaértékű, lelkes, segítőkész munkát. Köszönjük a résztvevőknek, hogy megtiszteltek jelenlétükkel és együtt szórakozhattunk. A rendezvényből befolyt összeget iskolai fejlesztésre fordítjuk. 8


Domb

Bakonybéli jutalomkirándulás Írta: Iliásné Pozsgai Anna iskolaigazgató

Önkormányzati támogatással jutalomkiránduláson vettek részt iskolánk azon tanulói, akik az elmúlt tanévben a szaktárgyi, sport és egyéb versenyeken kiemelkedően teljesítettek. Úticélunk a Pannon Csillagda, azaz a bakonybéli csillagászati élményközpont volt.

A tartalmas program egy kupolafelületre vetített, az égbolt érdekességeit bemutató filmmel indult, amely megdöbbentő minőségben kalauzolt minket a Világegyetem különböző pontjaira. Utána tanulóink kipróbálták a távcsőparkot, ahol saját szemükkel láthatták a Napot és megcsodálhatták a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet természeti szépségeit. A csillagászati és űrkutatási kiállítás kicsiknek és nagyoknak egyaránt nagy élményt jelentett: óriás meteoritok, Galilei és Newton kísérletek, antik távcsövek, a navigáció története, űrhajózás, ember a Holdon, Mars expedíciók.

Tanulóink rendkívül nagy érdeklődést tanúsítottak a látogatás során. Interaktív módon, sok-sok kérdésfeltevéssel kapcsolódtak be az érdekes témákba. Nagyon sok hasznos ismerettel gazdagodtunk ezen a napon. Élmény volt együtt lenni, együtt megtapasztalni a tudományos igényű, de szórakoztató, csillagászati ismereteket nyújtó kiállítást! Köszönjük a kirándulást! 9


Domb Tökfesztivál 2015 - Borús ég, derűs hangulat

10


Domb Ősszel történt események az óvodában Írta: Grüllné Pálya Katalin óvónő

Az idei év is programokban bővelkedett a fertőszéplaki óvodában. Megtartottuk a hagyományos Mihály-napi vásárunkat a gyermekekkel. A Szülői Szervezet vásárt rendezett szeptemberben, melynek bevételét kirándulásra és játékokra szánjuk. Vendégül láttuk a fertődi, a hegykői és a sarródi óvodásokat egy barátságos versengésre, melyet az ovi-foci pályán rendeztünk meg, családi délután keretében. Köszönjük Róka Norbert tanár úrnak a segítségét! Nagycsoportosaink szüreten vettek részt Horváth Ernőék szőlőjében. Köszönjük, hogy betekinthettek gyermekeink az őszi betakarításba! Öröm volt látni, hogy óvodásaink aktívan és vidáman vettek részt a különböző programokban.

11


Domb FSK Kerékpár Szakosztály - Túratervezet 2016 mikor

hova

km

március

Röjtökmuzsaj kör - Szezonnyitó túra

27

X

április

Páneurópai Piknik - Mörbich, kilátó

65

X

május

Csönge - Weöres Sándor Emlékmúzeum

100

X

június

Az ötvenedik szervezett túránk - Meglepetés túra

max. 40

X

július

Podersdorf strand - Éjszakai túra

70

X

falunap

Hidegség, Rotunda templom

20

X

augusztus

Jánossomorja

80

X

szeptember

Nick - duzzasztógát

80

X

október

Kő-hegyi Kilátó, Kópháza - Szezonzáró túra

35

X

BÓNUSZ TÚRA

Teljesítménytúra a legbátrabbaknak

140

Ünnepeljünk együtt!

12

oda-vissza

kör

X

Domb V. évfolyam 3. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának hivatalos lapja

Domb V. évfolyam 3. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának hivatalos lapja

Advertisement