Page 1

Áldott húsvétot kívánok mindannyiuknak! Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

A keresztény világ legnagyobb ünnepére készülvén újra és újra megmérettetnek az olyan fogalmak, mint a születés és élet, szenvedés és halál. Természetesen az élet nagy kérdései mellett nem, vagy csak részben tudjuk magunkat függetlenítni a mindennapi gondoktól. A húsvétra való készülődés közben nem csupán saját helyünket kell megtalálnunk a világban, de vigaszt, reménységet és példát is kell találnunk ahhoz, hogy meg tudjunk birkózni a kihívásokkal, amelyet az élet állít elénk. Kit találhatnánk nagyobb és jobb példát, mint Jézus? Aki hajlíthatatlan akaratával és tántoríthatatlan kitartásával legyőzhetetlennek bizonyult, s ezáltal örök tanulságul szolgál a meggyőződésüket mindenkor vállalóknak. Húsvét nemcsak megméri alapfogalmainkat, de tartalommal is megtölti azokat, mindenek előtt a reménység fogalmát. Hiszen követők és tagadók, közömbösek és elfogultak, áldozatvállalók és felelősség elől menekülők, a többnyire ártatlanok és a megrögzötten vétkesek várnak évről-évre az új élet kezdésének lehetőségére. Többségünkben a „MAJD” emberei vagyunk. Tisztában vagyunk esendőségünkkel, gyengeségeinkkel, mindennapi vétkeinkkel. Legtöbbünkben megvan a jó szándék, hogy levetkőzzük hibáinkat, tökéletesítsük magunkat. Megértőbbek, önzetlenebbek és segítőkészebbek legyünk. Ha magunkba nézünk, láthatjuk, hányszor és hányszor fekszünk le úgy esténként, hogy azt gondoljuk, „holnaptól más leszek!” Aztán jön a reggel és azt mondjuk, jó jó, de ezt még elintézem és utána…, és mindig van valami, ami vis�szahúz bennünket. Néha várjuk a csodát, gondol-

ván egyedül úgysem fog menni a változás. De mi is a csoda? Talán egy hihetetlen, az általunk ismert természeti törvényeket felülíró történés megvalósulása? Igen, sokak számára ezt jelenti a csoda. De épp most, Húsvét idején kell megtalálnunk a csoda valódi értelmét. Had osszak meg Önökkel egy kis anekdotát: Egy bizonyos meggyőződésű személy, más felfogású embertársa lelki vezetőjének hitelességét a következő kérdéssel firtatta: „– Milyen csodát tett a Mestered?”, amire mindennél többet mondóbb választ kapott: „– Vannak csodák és csodák. Nálatok azt tekintik csodának, ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. Nálunk az a csoda, ha valaki teljesíti Isten akaratát.” (Anthony de Mello: Csoda) A régi korok emberei számára, mi csodák özönében élünk. Akár csak 100 évvel korábban élt emberek is elszörnyülködve bámulnák a sok technikai csodát, ami körülvesz bennünket. Néhány óra alatt átrepülhetünk a Föld túlsó oldalára. Egy apró kézmozdulattal meleget és világosságot varázsolhatunk otthonainkba. Egy kis porból és vízből kenyeret tudunk varázsolni amivel egész családunkat jóllakathatjuk. De vajon lélekben is ekkorát fejlődtünk? Itt az idő elgondolkodnunk, hogy tudjuk-e tenni a jót olyan könnyedén és természetesen, ahogy felkapcsoljuk a villanyt? Tudunk-e áldozatot hozni? Tudunk-e segíteni ellenszolgáltatás várása nélkül? De a legfontosabb kérdés, hogy felül tudunk-e emelkednünk a csüggedésünkön? Én hiszem és tudom, hogy igen! Kérem, nézzenek körül maguk körül. Erőtől, élni akarástól duzzad a természet. Rég volt ilyen harsány erőteljes tavasz. Szinte a lelkünk is kivirul! Csodanéző és csodaváró


Domb hangulatban vagyunk, és a csoda itt van körülöttünk és itt van bennünk. Lássuk meg önmagunkban és egymásban is a csodát! Még néhány nap és felzúgnak ősi templomunk harangjai és az ÉLETET hirdetik! Krisztus feltámadt! Azért, hogy nekünk örök életet és örök reményt adjon! Mi nem csüggedhetünk! Kívánom, hogy a Feltámadás öröme ragyogja be életüket, adjon reményt és örömet hétköznapjaikba. Ne feledjék, a csoda Önökben van, szívből kívánom, hogy találják meg lelkükben és váljanak boldog és megelégedett emberekké. Áldott húsvétot kívánok mindannyiuknak!

Időkapszul​a elhelyezés​e a Kálvárián Írta: Taschner Tamás intézményvezető

2014. március 6-án nagy érdeklődéssel gyűltünk össze a Mindenszentek templomban, hiszen a kálvária szoborcsoport felújítása újabb mérföldkőhöz érkezett. A kis ünnepség első szónoka Kóbor Attila polgármester úr volt, aki történelmi időutazásra hívta a jelenlévőket és felidézte a Széchényi család történetét Fertőszéplakon. Kiemelte Széchényi Ferenc munkásságát, kiemelkedő személyiségét, európai léptékű szellemi nagyságát, mely talapzat lehetett fiának - a legnagyobb magyarnak - országépítő tevékenységéhez. Elhangzott, hogy az ország némiképp adós a családdal szemben, mert Fertőszéplak és Nagycenk Széchenyi emlékei még nem kapták meg az őket megillető tiszteletet, felújítást, figyelmet. A polgármesteri gondolatok után Firtl Mátyás or2

szággyűlési képviselő úr méltatta a család szellemi örökségét és a Széchenyi család jelmondatának üzenetét, mely a mai Mag yarországnak, a magyarságnak ad irányt. Elmondta, hogy a magyar kormány a Szent Szív és Kálvária szoborcsoport felújítását több millió forinttal támogatta, de valóban adós a Széchenyi örökség ügyében. A beszédek után az ünnepség keretén belül egy időkapszulát helyezett el Kóbor Attila polgármester és Firtl Mátyás országgyűlési képviselő a műemlék kálvária talapzatában. A felemelő percek után Kóbor Attila polgármester kötetlen beszélgetésre és egy kis büfére invitálta a jelenlévőket. A beszélgetés a kultúrházban zajlott, ahol először Firtl Mátyás országgyűlési képviselő adott tájékoztatót, majd a kérdéseket követően a rendezvény átalakult kötetlen beszélgetéssé.


Domb

Firtl Mátyás a Fidesz-KDNP jelöltje lett térségünk és településünk országgyűlési képviselője Írta: Kóbor Attila; Forrás: http://firtl.sopron.hu/

Mint az bizonyára Önök előtt is ismert a 2014. április 6-án lezajlott országgyűlési képviselő-választáson a Győr-Moson-Sopron megyei 4. számú egyéni választókerületben - ahová Fertőszéplak is tartozik - Firtl Mátyást a Fidesz-KDNP jelöltje jelentős szavazatkülönbséggel megelőzve vetélytársait került megválasztásra. Fertőszéplakon a 651 leadott érvényes szavazatból a 12 választható jelölt közül Firtl Mátyás képviselő úrnak 395 választópolgár szavazott bizalmat, mely a leadott érvényes szavazatok több mint 60%-a. Engedjék meg, hogy röviden bemutassam Önöknek településünk új országgyűlési-képviselőjét, Fertőszéplak megújítása érdekében folytatott munkánk legfőbb szövetségesét. Firtl Mátyás 1949. október 30-án született Sopronban. Két gyermek édesapja: Katalin Barbara (1975) tanár, közgazdász; Mátyás Sándor (1978) klarinétművész. 1968-ban a Kempelen Farkas Technikumban okleveles gépésztechnikusi képesítést szerzett, majd Felsőfokú Postai Áramellátó Rendszerek tanfolyamot végzett, később pedig a Postaműszaki Tiszti Iskola rádió és televízió szakirányán villamos képesítést szerzett. Német és horvát nyelvismerettel rendelkezik. 1968-98 között a Posta Rádió és Televízió Soproni Műszaki Igazgatóság, Antenna Hungária Rt. Soproni Üzemigazgatóságán dolgozott. 1999-2010 között a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat alelnöke. A politikai munkában való részvétele 1989-től kezdődik. 1990-ben a Győr-Moson-Sopron Megye 7-es sz. választókerületében a Keresztény Demokrata Néppárt országgyűlési képviselőjelöltje. A KDNP kópházi és soproni szervezeteinek alapító tagja, 199094 között a KDNP megyei alelnöke és az Országos Intéző Bizottság tagja, majd 1997-ig az Országos Elnökség tagja. 1994-98 között a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja. 1997-től a FIDESZ Magyar Polgári Párt tagja, az 1998. évi országgyülési választásokon a FIDESZ Magyar Polgári Párt megyei listáján a 8. helyen szerepel. A választásokat követően ismét a Megyei Közgyűlés tagja, 1999-től alelnöke, 2001-től általános alelnöke. 2002-től ismét a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés általános alelnöke, a Kópházi Önkormányzat képviselője, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Győr-Moson-Sopron Megyei Választmányának alelnöke. 2006-tól Kópháza település alpolgármestere. 2005-ben az európai parlamenti képviselővé választott Szájer József megüresedett helyéért kiírt időközi választáson Fidesz-KDNP támogatással a szavazatok 71,8 százalékát megszerezve lett országgyűlési képviselő. A 2006-os, a 2010-es és most a 2014-es választáson is sikerrel szerzett mandátumot a Fidesz-KDNP színeiben. A „Napraforgó” kiemelten közhasznú alapítvány létrehozója, melynek célja a megye szociális intézményeiben élők és dolgozók körülményeinek javítása. Régi ismeretségünk és barátságunk fényében hiszem, hogy továbbra is hatékonyan tudjuk végezni közös munkánkat Fertőszéplak fejlesztése érdekében, az Önök egyre nagyobb megelégedésére. 3


Domb

Felhívás - Beíratás a fertőszéplaki Széchényi Ferenc Általános Iskolába Írta: Iliásné Pozsgai Anna iskolaigazgató

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/15-ös tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor: 2014. április 28. (hétfő) 8.00- 18.00 óra között 2014. április 29. (kedd) 8.00- 18.00 óra között 2014. április 30. (szerda) 8.00- 14.00 óra között Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok: - lakcímet igazoló hatósági igazolvány - a gyermek személyazonosítására alkalmas igazolvány - születési anyakönyvi kivonat - TAJ-kártya - óvodai szakvélemény (oktatási azonosítóval) - NEK-adatlap és 1.400 Ft a diákigazolvány igényléshez

Megújult a Fertő-menti kerékpárút Írta: Kóbor Attila; Felhasznált forrás: http://firtl.sopron.hu/

A kormány által biztosított összegből ös�szesen 19 km hosszú kerékpárút felújítása készült el Fertőboz és Fertőszéplak bel- és külterületein, Fertőrákos külterületein, Fertőd külterületein, valamint Hidegség, Fertőhomok és Hegykő külterületein. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter, Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője és Szigethi István, Hegykő polgármestere a kerékpárutat használva, biciklin érkezett a március végi avatás helyszínére. Összesen 1150 millió forint áll rendelkezésre a Fertő-menti kerékpárút fejlesztésére. Így még az idén elkészülhetnek azok a beruházások, amelyekkel a Fertő-táj magyar része az osztrák kerékpárúthálózat mai állapotával vetekszik, sőt helyenként meghaladja azt – mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Hegykőn tartott ünnepélyes kerékpárút-hálózat átadón. Fazekas Sándor hangsúlyozta, a térség eredményesen tudta kihasználni a kormány támogatását, és lesz folytatás is. Közel 700 milliós keret áll rendelkezésre, amely biztosítja, hogy a Fertő-tavi körtúrát végig lehessen biciklizni. A miniszter kiemelte, ez a terület a világörökség része, rengeteg rejtett kinccsel. A kormány filozófiája az, hogy nyitottá tegye vidékünket, természeti kincseinket a látogatók, turisták számára. Firtl Mátyás, a Fidesz-KDNP képviselője elmondta, a kormánytól kapott 450 milliós támogatás a Fertő parti települések kohézióját erősíti. Hegykő polgármestere megköszönte a kormánynak, hogy biztosította a kerékpárúthoz szükséges anyagi forrást, hangsúlyozta, méltó lett a felújított kerékpárút a világörökséghez. Külön öröm számunkra, hogy amint az elmúlt évben, úgy 2014ben is Fertőszéplakon valósul meg a legtöbb beruházás a kerékpáros út fejlesztésével kapcsolatban. 4


Domb

Rekordszámú résztvevő a szezonnyitó kerékpártúrán Írta: Fekete Imre szakosztályvezető

Március 15-én délelőtt megkezdtük 2014-es idényünket. Az ősszel/télen elkészült új kerékpárutat avattuk fel Fertőszéplak és Balf között. Az időjárás a túra hetében kiváló volt, de szerdán már lehetett sejteni, hogy szombat délutánra lehűlés várható erős széllökésekkel, ezért úgy határozott a szakosztály vezetősége, hogy a kiírt kezdési időpontot 13 óráról előbbre hozza 10 órára. Mint később kiderült, jól döntöttünk. A kastély udvarán nagyon sok bringás jelent meg az időpontváltoztatás ellenére is, köztük több „újonccal”. A tavalyi évhez hasonlóan Tóth Miklós atya is tiszteletét tette és megáldotta a kerékpárokat, valamint a bringásokat Szent Kristóf és Raffael arkangyal védelmébe ajánlva. Az utunkon technikai probléma - egy defektet leszámítva - nem merült fel, az időjárás is kitartott hazaérkezésünkig, így összességében jól sikerült az idénynyitó!

5


Domb Az 1848/49-es szabadságharcra emlékeztünk Írta: Taschner Tamás intézményvezető

2014. március 14-én délután ünneplő ruhába öltözött gyerekek, felnőttek siettek a kultúrház felé. A nagyterem már feldíszítve várta őket, hiszen hamarosan kezdődött az ünnepség, melyet a szabadságharcra emlékezve tartottunk. Pontban öt órakor felcsendült a Himnusz, majd Szalai Imréné, Ilus néni megható verse után az ünnep szónoka, Kóbor Attila polgármester úr monda el ünnepi beszédét. A beszéd végén felállva hallgattuk meg csengettyű szó mellett azon fertőszéplaki hősök nevét, akik életüket áldozták a magyar szabadságért. A megható pillanatok után az ünnepi műsor következett, melyet Ihászné Lajber Rita tanárnő rendezett. A műsorban az iskola mai és egykori diákjai, a színjátszókör tagjai és a nyugdíjas énekkar idézte meg a dicsőséges napokat. A műsor befejező része Móra Ferenc Kuckó király című művéből készült színdarab volt, melyet nagy átéléssel adtak elő a kisiskolások. A műsorban énekkel és zenével közreműködött Ihász Mónika és a műsorra összeállt alkalmi zenekar. Köszönet a műsorért és köszönet a technikai segítségért Tömördi Tamásnak és Gyurasits Dávidnak. 6

Útjelző - A Spiritus Együttes bemutatkozó koncertje Írta: Horváth Imre László

2014. április 26-án, szombaton 19 órai kezdettel tartja bemutatkozó koncertjét a fertőszéplaki Művelődési Házban az újonnan alakult Spiritus Együttes. Együttesünk - mely Misericordias Egyesület tagja 2013 őszén alakult. Nem szentmisei szolgálatokra alapítottuk, hanem elsősorban színpadi szereplésekre, zenés-verses estekre. A keresztény értékeket képviseljük, de emellett világi dalok is szerepelnek repertoárunkban. Elsősorban saját szerzeményeinket játsszuk. Dalainkban élethelyzeteket, érzéseket, történeteket ábrázolunk, néhol népzenei motívumokat belecsempészve. Az együttes tagjai: Horváth Bernadett: gitár, ének; Kiss Fanni: furulya, ének; Kiss Kinga: fuvola, gitár, ének; Nagy Karina: gitár, ének; Horváth Imre: gitár, ének

Domb IV. évfolyam 2. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja

Domb IV. évfolyam 2. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja

Advertisement