Page 1

Áldott Húsvétot kívánok minden Fertőszéplaki Polgárnak! Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Húsvét ünnepe talán az utolsó, amelyet nem fertőz meg a média harsogása, nem piszkít be a vásári cifraság. Talán a hívők és nem hívők is érzik az ünnep lelkületét. Húsvét ünnepe, a Feltámadás ma is tanácstalanná, bizonytalanná tesz minket. Egyszerűen nem tudjuk megmagyarázni, nem tudjuk elképzelni, mert túlmegy a gondolkodásunk korlátain. Emberi értelmünk, csak a holtak között tudja keresni Jézust. Úgy, mint egy nagy t ör t é n e l mi személyiséget, mint egy nagy erkölcsi tanítót, mint egy példaképet, mint egy vallásalapítót, mint a szeretet ikonját. Élt, vándortanító volt, gyógyított, és szeretetből az életét áldozta. Számunkra ezzé szegényedett Jézus, és zavarba jövünk a húsvéti üzenettől, hogy Jézus nincs a holtak között, mert feltámadt, ő valóban ma is élő személy, és nem a múltban, az emlékekben, hanem az életben, a valóság világában kell őt keresni és megtalálni. A húsvéti hit nem konzerv, amit egyszer egy évben előveszünk, felbontunk, hanem friss gyümölcs, amellyel Jézus minden nap táplál minket. Talán megengedhető ide a vicces bölcsesség: Minden nap egy alma, az orvost távol tartja. Komolyabban: Hisszük-e, hogy a feltámadt Jézus ma is, 2000 év múlva is bennünk és közöttünk él? Hisszük-e, hogy nap, mint nap találkozhatunk vele, és feltámadásának erejével segít bennünket, hogy ne konzerv életünk legyen, hanem élettel, erővel

telt, lelkileg egészséges, szép, és jóízű? Segít, hogy ne féljünk a jövőtől, a betegségtől, a haláltól. Segít, hogy megszabaduljunk a bűnöktől, amelyek talán már évek óta terhelnek. Segít, hogy megváltozzanak bennünk dolgok, amiket eddig soha nem tudtunk megváltoztatni. Ez az igazi húsvéti hit. De hol találjuk meg ezt a hitet, amelyik olyan, mint egy friss gyümölcs? Vagy másként feltéve a kérdést: hogyan találjuk meg a Fe l t á m a dottat az élők között? Talán nem is kell felforgatnunk a világot, hogy megtaláljuk. Nem kell távoli vidékekre zarándokolnunk, hogy megleljük. Üljünk le egy kicsit és megtaláljuk saját magunkban, a családtagjainkban, barátainkban. A szeretet ott van valamennyiünkben. Igen, néha mérgesek vagyunk, csalódottak, úgy érezzük, elárultak bennünket, de ha kinyitjuk a szívünket meg fogjuk találni a békénket. Amíg Jézusnak csak a tanítására emlékezünk, amíg számunkra ő csak egy követendő példakép a múltból, addig a mi hitünk konzerv hit. Akkor lesz eleven, életújító, minket formáló, átalakító, ha meghalljuk a húsvéti Igét, a felrázó, utat mutató szót: „Miért keresitek az élőt a halottak között?” Ő az élők között, közöttünk van, remélhetőleg személy szerint bennünk is. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden fertőszéplaki polgárnak Áldott Ünnepeket!


Domb

Hirdetmény az általános tűzgyújtási tilalom fertőszéplaki vonatkozásáról Írta: Vezér Beáta jegyző

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Korábban már megjelent Fertőszéplak honlapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatása a tűzgyújtási szabályok 2015. március 5-vel hatályba lépet módosításáról. Ebben a tájékoztatásban az szerepel, hogy belterületen, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Fertőszéplakon a Képviselő-testület az avar- és kerti hulladékégetés szabályairól szóló 7/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendeletével meghatározta a kerti hulladékégetésre vonatkozó szabályokat, így

Fertőszéplakon az alábbi időpontokban lehet tüzet gyújtani: március 1 – április 30-ig és október 1 – november 30-ig hétfőtől szombatig 17.00-21.00 óra között. Minden egyéb időpontban a központi rendelkezés lép életbe, és tilos a tűzgyújtás. Külterületen a fenti tájékoztatóban leírtak az irányadóak.

Tájékoztató a zsákos zöldhulladék elszállításának időpontjairól Írta: Burus Dániel újrahasznosítási művezető

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a tavaszi zsákos zöldhulladék elszállításának időpontjairól: 2015. április 10. 2015. május 8. 2015. május 22. Az elszállításhoz telefonos bejelentés szükséges, melyet a 99/506-483 vagy az 99/315-283-as telefonszámon lehet megtenni, mindkét telefonszám üzenetrögzítős, melyre elég rámondani a címet, illetve a zöldhulladék elszállítási igényt. Amennyiben nagyon sok bejelentésünk érkezik, előfordulhat, hogy nem a megadott napon szállítjuk el a zsákokat, ez esetben, egy másik napon történik meg az elszállítás, ezért kérjük, hagyják kint a zsákokat.

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtés 2015. évi időpontjairól Írta: STKH Nonprofit Kft.

Ezúton értesítjük, hogy a 2013. januárban bevezetett Házhoz menő szelektív gyűjtési időpontok 2015-ben: szelektív hulladékgyűjtés idén is folytatódik a telepüáprilis 15. lésen. Kérjük, a megtelt zsákokat a gyűjtőnapokon, május 20. reggel 6 óráig helyezzék ki a ház elé! A felhasznált június 17. szelektíves zsákok helyett a begyűjtést végző kollégájúlius 15. ink díjmentesen csere zsákot biztosítanak. augusztus 18. A zsákokon feltüntetett információt vegyék figyeszeptember 16. lembe! Kérjük, figyeljenek rá, hogy vegyes, nem október 14. hasznosítható hulladék ne kerüljön a zsákba, mert november 18. azokat a gyűjtőjárat munkatársai nem viszik el, az december 16. ingatlanok előtt hagyják. Reméljük, elégedett Ön is szolgáltatásunkkal! 2


Domb

Szép sikert értek el az Őszirózsa Nyugdíja Klub tagjai Írta: Dori-Horváth Rita

Nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy az Őszirózsa Nyugdíjas Klub az V. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud-on március 1-én Győrben tovább jutott a középdöntőbe. 16 klubtagunk adta elő „A széplaki harang kalandos története” című színdarabot olyan színvonalon, hogy ezzel szerepelhetnek április 13-15 között Hajdúszoboszlón az újabb megmérettetésen. Szurkoljunk együtt!

Együtt ünnepeltünk

Írta: Taschner Tamás intézményvezető

Ahogy Firtl Mátyás Sopron és térsége országgyűlési képviselője fogalmazott, nálunk, Fertőszéplakon hagyomány az összefogásban ünneplés. Hagyomány, hogy iskolások, nyugdíjasok, köztisztviselők és településünk aktív polgárai ünnepi műsort adnak. A megemlékezés Kóbor Attila polgármester úr köszöntőjével indult, majd Firtl Mátyás országgyűlési képviselő úr ünnepi beszéde következett. Az ünnepi beszédek után következett az ünnepi műsor, melyet Ihász Mónika és Ihászné Lajber Rita rendezett. Volt, aki lázasan jött, volt, aki műszakot cserélt, volt, aki egyetemi előadásra nem ment el. Tették a szereplők ezt azért, mert felelősséget éreztek egymásért, valami közös dolgot szerettek volna létrehozni, alkotni. A felemelő műsor létrejötte mögött igen komoly tanulás, szervezés, áldozatok álltak, melyet ezúton szeretnénk megköszönni a szerepelőknek. A műsor létrejötte a legszebb példája az összefogásnak, amiért érdemes itt élni és szolgálni.

3


Domb

Kérdőjelek a Csonka-oszlop körül Írta: Robotka Csabáné helytörténeti könyvtáros

Falunk honlapján, a településtörténet soraiban leírást találhatunk a Csonka-oszlopról (Csonka Torony): “Az Eresztén-domb a község negyedik dombja, a településtől nyugatra található. A területen még

4

ma is megtalálhatók a szőlő és gyümölcsültetvények. A dombon lévő kiserdőben található az Eszterházy család által készíttetett Csonka Torony, ami Herczeg Esterházy Miklósné, született Gróf Cziráky Margitra emlékeztet. A talapzatába

helyezett tábla már hiányzik.” Ezzel kapcsolatban érdekes adatokra lelt Kelemen István, a soproni múzeum történész-muzeológusa. Engedélyével - amit ezúton is nagyon köszönök – a Soproni szemlében megjelent cikkét használtam fel e rövid ismertetés elkészítéséhez. Herceg galánthai Esterházy IV. Miklós felesége, Cziráky Margit halálának 100. évfordulójára emlékeztek 2010-ben. Ebből az alkalomból emlékkonferenciát tartottak, kiadványok is jelentek meg. Cziráky Margit (1874-1910) grófnő élete például szolgálhat az utókor számára is. A hercegné emlékére állított oszlop Fertőszéplak határában az Eresztén-dombon, a kiserdőben áll. Sajnálatos módon egyes leírásokban, internetes portálokon az az információ olvasható, hogy a „Csonka Torony” “a trianoni békeszerződésre emlékeztet”, illetve, hogy azt az Eszterházy család készíttette. (ld. fenn) Ezért tartom fontosnak Kelemen István cikkét, amely segít e félreértések tisztázásában. Legalább a fertőszéplakiak ismerjék a valódi történetet. Ugyanakkor örömmel olvastam a “Beszámoló az éjszakai gyalogtúráról” című honlap bejegyzést, Fekete Imre szakosztályvezető írását, amely bizonyítja, vannak, akik számára nem ismeretlen a szobor valódi eredete. A Csonka-oszlop talapzatán feliratos márványtábla volt, amelynek mára nyoma veszett. A felirat egy részletét ismeri az utókor. Kelemen István említett cikkében azt írja: “A márványtábla feliratának rekonstruálásában a Soproni Múzeum Kéziratgyűjteményének


Domb egyik értékes darabja nyújt segítséget. Az intézmény őrzi ugyanis az eszterházi hercegi Esterházy-uradalom tisztiszéki üléseinek jegyzőkönyvét az 1906 és 1914 közötti időszakról. A jószágkormányzat ügyeivel foglalkozó, 90 lapot tartalmazó jegyzőkönyv ugyan hiányos, de közepén gyászkeretben megtalálható az oszlopról készült ceruzarajz és alatta a márványtábla teljes szövege (1. kép). A beragasztott rajzot a jobb alsó sarokban található jelzés szerint Diewock Ferenc készítette 1911. augusztus 27-én. A tábla feliratának első felét megőrizte az emlékezet és az az archív fotó alapján is elég jól kivehető. A jegyzőkönyv segítségével immáron a teljes szöveg rendelkezésünkre áll. A fénykép alapján azonban az is egyértelmű, hogy a táblán más sortörést alkalmaztak, mint a papíron (a tábla álló formátumú), továbbá a betűméret sem azonos egyes szavak esetében, illetőleg a kalendáriumban közölt szöveg nem teljesen azonos a jegyzőkönyvben szereplővel. Óvatosan kell kezelnünk a jegyzőkönyvbélit is: egyáltalán nem biztos, hogy pontos megfelelője a táblának, hisz a fotó alapján például bizonyos, hogy a „született” szó szerepel az „sz.” rövidítés helyett.” Alábbiakban betűhív átiratban, a sortörést megtartva, a maga teljességében közli a szerző a kéziratban fennmaradt feliratot: „Főméltóságu herczeg Esterházy Miklósné sz. Cziráky Margit grófnő kegyelmes Herczeg-Asszonyunk örökké áldott emlékének maradandó jelül, hálás kegyelettel emelte az eszterházai herczegi uradalom tisztikara 1911. VIlI. 18. 1910. VIlI. 18. Áldva éljen Istenben boldogult Úrnőnk dicső emléke köztünk és utódainkban mig eke szánt e földön, melyet úgy szeretett, s mig aranykalászt ringat e róna táj, melyen e helyről oly szivesen gyönyörködött.” Bízunk abban, hogy sikerül megtisztítani a kiserdőt és felújítani a szobrot, amelynek talapzatára újból kikerülhet majd az emléktábla, már a fenti, rekonstruált felirattal. Ezzel az oszlopállítók célja is világossá válik, hogy tehát nem a család, hanem az emlékező uradalmi tisztikar állíttatta szeretett úrnője emlékének, a hercegné halálának első évfordulóján.

Ovi-suli program iskolánkban

Írta: Iliásné Pozsgai Anna iskolaigazgató és Kalmárné Iliás Ilona tanító néni

Március második hetében tartottuk iskolánk hagyományos ovi-suli programját a leendő első osztályosok és szüleik számára. Vidám, lelkes nagycsoportos ovisoktól volt hangos az alsó tagozat első osztályos terme. A leendő kisiskolások a fertőszéplaki, sarródi, fertőhomoki, hegykői és a süttöri oviból érkeztek szüleikkel, testvéreikkel és az óvó nénivel. Igazi iskolapadban ültek, iskolás feladatokat oldottak meg. A foglalkozás során nemcsak számoltak a gyerekek, kreatív képességükről is számot adtak. Ügyesen színezték a feladatlapokat, mondókákat mondtak, játszottak. Bátran válaszoltak a tanító néni kérdéseire is. Ilike tanító néni meséjét figyelmesen hallgatták a kis nebulók. Nagyon ügyesen, kitartóan élték meg a gyerekek első, iskolában töltött perceiket. A foglalkozást követően az érdeklődő ovisokkal és szüleikkel körbejártuk az iskola épületét, helyiségeit, vendégeink megismerhették iskolánk környezetét. Májusban szeretettel várjuk őket újra, mint iskolánkba beíratott első osztályos tanulókat. Köszönjük a szülőknek, hogy elkísérték gyermekeiket és jelenlétükkel megtiszteltek minket. A 2015. április 16-i, 17-i beiratkozásra szeretettel várjuk a beiskolázási körzetünkhöz tartozó gyermekeket és szüleiket. Örömmel fogadjuk a környező településeken élő leendő első osztályosok szüleit is az iskolai beíratáskor. 5


Domb

Felhívás a fertőszéplaki Széchényi Ferenc Általános Iskolába történő beíratásra Írta: Iliásné Pozsgai Anna iskolaigazgató

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 2015/16-os tanévre történő általános iskolai beíratásra intézményünkben az alábbi időpontokban kerül sor: 2015. április 16. (csütörtök) 8.00- 19.00 óra között 2015. április 17. (péntek) 8.00- 18.00 óra között Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok: • lakcímet igazoló hatósági igazolvány • a gyermek személyazonosítására alkalmas igazolvány • óvodai szakvélemény ( oktatási azonosítóval) • NEK- adatlap / okmányirodából/ és 1. 400 Ft a diákigazolvány igénylés díja A 2015/16-os tanévre vonatkozóan a tanulói biztosítás igényt is kérjük, jelezni szíveskedjenek!

Szavalóverseny - Meghívó Írta: Iliásné Pozsgai Anna iskolaigazgató

A fertőszéplaki Széchényi Ferenc Általános Iskola iskolavezetése szeretettel várja a verseket kedvelő gyermekeket és felnőtteket 2015. április 10-én 14 órára a fertőszéplaki Művelődési Házba a költészet napja alkalmából megrendezésre kerülő Kerék Imre Szavalóversenyre.

Elkészült a kerékpár szakosztály idei programtervezete Írta: Fekete Imre szakosztályvezető

A Fertőszéplaki Sportkör Kerékpár Szakosztályának túramenetrendje 2015

HÓNAP

HOVA

KM (kb.)

Március14. 12:30

Nagycenk -Mauzóleum

25-30 max.

Április 18.

Komárom-Kisbér

60

Május

Csapod - Kapuvár - Tőzeggyár - Fertőd kör

60

Június

Halbturn - Albertkázmér

85

Nyár

Éjszakai Fertő-tó kerülés

120

Július

Rábacsécsény

80

Augusztus

Falunap - Fertőszentmiklós kilátó

15

Augusztus 15.

Boldogasszony - Magyar Mise

60

Szeptember

Dominek Zoltán emléktúra - Nick

79

Október

Páneurópai Piknik - Sopronkőhida

www.bringazz-fertopart.hu

60 www.fskbringa.5mp.eu

Lassan beköszönt a tavasz, amelyet a Kerékár Szakosztály tagjai már nagyon várnak. Télen elkészült a 2015-ös évre vonatkozó túratervezetünk is, melyben látható, hogy nagyon sok érdekes és turisztikailag látványos helyre szeretnénk eljutni. Idén első ízben szervezünk olyan túrát, ami teljes egészében egy másik megyében zajlik. Áprilisban, - ha az időjárás engedi - a Komárom és Kisbér közötti dombokat fogjuk megmászni. Nyár közepén megrendezésre kerül az éjszakai Fertő-tó kerülés, melynek érdekessége, hogy esti sötétségben indul és hajnali pirkadatban fejeződik be, így előreláthatólag nagyon izgalmas lesz. Augusztus 15-én az ausztriai Boldogas�szonyban tartandó magyar misére indulunk. Egy emléktúrára is készülünk. A tragikus hirtelenséggel tavaly elhunyt Dominek Zoltánra emlékezünk a nicki túránkkal. Szeretettel várunk mindenkit kerékpártúráinkra! 6


Domb

Ismét rekordszámú túrázó a szezonnyitón Írta: Fekete Imre szakosztályvezető

Március 14-ére szerveztük az idei év első kerékpártúráját. A túrázókat a kezdésnél Kóbor Attila polgármester úr köszöntötte és kívánt jó utat, balesetmentes közlekedést erre az évre is. Az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk, mert bár a szél erősségére nem panaszkodhattunk, nagyon hideg, hűvös idő fogadott minket. Ennek ellenére rendkívül sok (35 fő) túrázni vágyó jelent meg a kezdéskor, amely - ahogy a tavalyi szezonkezdéskor -, most is rekordnak számít. Utunk célja Nagycenk volt, azon belül is a Széchenyi Mauzóleum. A nagycenki temetőhöz érve már várt ránk Vámos József helytörténész, aki több mint egy órás idegenvezetést tartott a kriptában, valamint a sírkertben. A hosszú téli szünet után jó volt újra bringára pattanni. Úgy gondolom, hogy ez a rövid túra tökéletes szezonkezdetnek bizonyult.

Új mezekkel gazdagodott a Kerékpár Szakosztály Írta: Fekete Imre szakosztályvezető

Szakosztályunk tagjaiban az ősz folyamán megfogalmazódott az a vágy, hogy szeretnék új mezben kezdeni a 2015-ös évet. Felmértük a lehetőségeinket és a tél folyamán sikerült is beszereznünk az új mezeket. Több alternatíva is felvetődött, végül - egy ismeretségen keresztül - sikerült elnyerni az egyik

legismertebb Magyarországon is forgalmazó kerékpárgyártó cég, a Kellys támogatását. Ennek köszönhetően a bolti ár harmadáért jutottunk hozzá a ruházathoz, melyet szakosztályunk logójával is elláttunk. Ezúton is köszönjük a Kellys támogatását. 7


Domb

8

Domb V. évfolyam 1. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának hivatalos lapja

Domb V. évfolyam 1. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának hivatalos lapja

Advertisement