Page 1

Elfogadásra került Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör- a jogszabályi előírásokat és egyéb információkat. vény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által Mindezek, valamint a helyi lehetőségek és szükségelőkészített költségvetéletek figyelembe vételével si rendelet-tervezetet a terveztük meg FertőszépJelentősebb beruházásaink az idei évben: polgármester a központi lak Község ÖnkormányzaNagy Lajos - Széchenyi utca kereszteződés felújítása és költségvetésről szóló törtának 2014. évi költségvecsapadékvíz elvezetése vény hatálybalépését kötését, melynek kiadási és vető negyvenötödik napig bevételi főösszege: A Rákóczi utca elején parkolósáv kialakítása nyújtja be a képviselő-tes477.359.000 Ft Hunyadi – Soproni utca kereszteződésének felújítása tületnek. A Magyarország A költségvetés részletes 2014. évi központi költformában településünk Templomtér felújítása ségvetéséről szóló 2013. honlapján megtekinthető. Piéta restaurálása évi CCXXX. törvény a kiAki figyelemmel kísérte hirdetését követő napon, az elmúlt évek költségvePetőfi Sándor utca járda felújítása 2013. december 22-én tési számainak alakulását, Szabadság utca járda felújítása lépett hatályba. Ezen köláthatta, hogy az államtól telezettségemnek eleget kapott pénz folyamatosan A Nagy Lajos utcai csapadékvíz elvezető árok téve került a költségvetés csökkent. Ennek okaként felújításának folytatása tervezete a képviselő-tesel kell fogadnunk, hogy Szilárd burkolatú szabvány méretű sportpálya építése tület elé. mivel relatíve magas iparA 2014. évi önkormányűzési adóval rendelkeKossuth Lajos utca és a Szent István utca közti Petőfi zati költségvetés tervezézünk, így az állam azokat utcai szakasz csapadékvíz elvezetése és járda felújítása sekor figyelembe vettük a a településeket támogatja Kossuth Lajos utcában az útsüllyedések kijavítása központi költségvetésről jelentősebb mértékben, szóló törvényt, mely rögakik nem rendelkeznek Soproni utca végén buszmegállók építése zíti az önkormányzatokat saját bevétellel. Az óvoda külső hőszigetelése és színezése 2014. évben megillető Mivel a lakosság terheit központi források mérténem szeretnénk növelni, Az orvosi rendelő külső hőszigetelése és színezése két és arányát, az átengeígy olyan forrásokat keldett bevételeket, illetve az lett találnunk, amelyek A Művelődési Ház külső hőszigetelése és színezése, valamint vizesblokkjainak felújítása önkormányzatokat érintő biztosítják a település elvonásokat. Figyelembe fenntartását és folyamaKözös Önkormányzati Hivatal, Óvoda, Művelődési vettük továbbá a képvisetos fejlődését. Az ésszeHáz, Iskola komplett villamosenergia ellátásának biztosítása napelemes rendszerrel lő-testület által elfogadott rű takarékosság mellett a költségvetési koncepciót, másik forrást a pályázati a testület előzetes kötelelehetőségek kihasználázettségvállalásait, a folyamatban lévő pályázatokat, sa jelenti. Ennek köszönhető a rendkívül kedvező


Domb költségvetési főösszeg. Az idei évben kezdenek visszajönni a korábban megfinanszírozott pályázatok, így megnyílt a lehetőség az egyéb fejlesztések irányába is. - Településfejlesztésre, új beruházások létesítésére 138.867.000 Ft-ot fordítunk. Az idei év jelentősebb beruházásait a címlapon található táblázatban foglaljuk össze. - Óvoda fenntartásra, működtetésére: 55.375.000 Ft - Művelődési Ház és kulturális programok: 7.013.000 Ft - Közös Önkormányzati Hivatal 7.984.000 Ft Mindezek mellett folytatjuk a civil szervezetek támogatását és ragaszkodunk ahhoz az elképzelésünkhöz, hogy Fertőszéplak javaiból Fertőszéplak lakói részesülni tudjanak. Így a beiskolázási támogatást és a karácsonyi ajándékozás hagyományát továbbra is megtartjuk! Kérem, a jövőben is tiszteljenek meg bizalmukkal, mondják el javaslataikat, elképzeléseiket, hogy be tudjuk építeni azt munkánkba.

Katolikus Közösségi Ház Fertőszéplakon Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Bármerre nézünk Fertőszéplakon az elmúlt 3 évben, mindenhol lázas tevékenységgel találkozhatunk. Az elmúlt években nagyon sok új dologba vágtunk bele. Kihasználjuk a saját és a pályázatok adta lehetőségeinket. Több jelentős irányt határoztunk meg 2010-ben és ezen hosszú távú stratégiai elképzelések mentén dolgozunk. Természetesen a legfőbb cél, hogy az itt élők ne csupán lakhelyüknek, hanem igazi otthonuknak érezzék Fertőszéplakot. Olyan helynek, ahova jó hazatérni, ahol sportolási, kikapcsolódási lehetőséget találhatnak. Ennek érdekében szépítjük köztereinket, intézményeinket, óvjuk és felújítjuk értékeinket. Több, jól működő civil szervezetünk van. A velük való együttműködést is fontos feladatnak tekintjük. Igyekszünk bevonni őket a település életébe és közülük néhányan jelentős szerepet vállalnak a pályázatok előkészítésében is. Fertőszéplak hagyományosan katolikus település. Önkormányzatunk nagyra értékeli az egyház közösségformáló és közösség összetartó erejét. Két 2

egyházzenei csoportunk is van, akik a komoly és könnyűzenei vonalat is képviselik. Aktívan működik az Egyházközségi Karitász. Hasznos munkájuk mellett az általuk szervezett karácsonyi jótékonysági vásár egyre népszerűbb, bevételükből a szerényebb körülmények közt élő családokat támogatják. Ezek után természetesen nagy örömmel fogadtuk, amikor Tóth Miklós plébános atya felkért bennünket, hogy közreműködjünk a plébánia felújítását célzó pályázat elkészítésében. A Falumegújításra és fejlesztésre LEADER HACS közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások adta lehetőséget kihasználva a „Katolikus közösségi ház kialakítása” című projekttel 11 180 637 forintot sikerült nyernünk.( tám.hat.: 1554059436 ) A felújítást sikerült helyi vállalkozóval kiviteleztetnünk. Új külső és födém hőszigetelést kapott az épület. Új színezéssel és új, korszerű nyílászárókkal gazdagodott a ház. A műemléki környezethez illeszkedő fa spaletták takarják az ablakokat. Az épület statikai megerősítésre is szo-


Domb rult, ugyanis középen kettévált. Igyekeztünk összekötni a kötelezettséget a hasznossal. Kötelezettség volt ugyanis, hogy akadálymentessé kell tenni az épületet, annak érdekében, hogy a mozgássérültek is használhassák, így olyan kerekes székes közlekedésre alkalmas rámpát építettünk, amely méreténél fogva megfelelő stabilitást, megtámasztást ad az épületnek. Reményeink szerint az új Katolikus közösségi ház adta lehetőséget az Egyházközségi Képviselőtestület, a Katolikus Karitász, az egyházzenei csoportok is ki tudják használni. Fontos bázisa lehet a Mária út zarándokútvonalnak, valamit a jövőben - a plébános úr irányításával - katolikus ifjúsági nyári táborok helyéül is szolgálhat a felújított plébánia és udvar. Így fiataljaink a kézműves nyári tábor mellett olyan - a lelki fejlődésüket segítő - hasznos időtöltést találhatnak, ami elősegíti, hogy egészséges lelkű felnőttekké váljanak. Külön köszönet illeti az Egyházközségi Képviselőtestület elnökét, Czifra Gábor urat, aki a munkák koordinálásában jelentős szerepet vállalt.

Beszámoló a karitász csoport 2013. évi munkájáról Írta: Grüllné Pálya Katalin karitász vezető

Az elmúlt évben az alábbi tevékenységeket végezte a fertőszéplaki karitász csoport: 2013. januárjában 10 család a győri Karitász központ jóvoltából tűzifát kapott. Február 11-én, a betegek világnapján 38 tartósan betegnek imádságos képeslapot küldtünk. Áprilisban gyűjtést szerveztünk egy beteg kislány családjának megsegítésére, összesen 287.000 forinttal támogattuk a családot. Szintén áprilisban egy 40 fős budapesti csoportnak - középiskolások segítségével - bemutattuk a kálváriákat, a Széchényi Kastélyt és a templomot. Májusban ruha-, cipő- és játékgyűjtést szerveztünk, melyeket a fertődi családsegítőnek adtunk át. Júliusban a nagyszülők napján az óvodások, iskolások és középiskolások aktív közreműködésével 172 db rajzos, verses lappal köszöntöttük a nagymamákat és nagypapákat. Szeptemberben felvettük a kapcsolatot a csepregi Karitász csoporttal, tapasztalatcsere céljából. Tombola tárggyal támogattuk az óvoda jótékonysági bálját áprilisban, valamint az iskola bálját novemberben. November 30-án megtartottuk a hagyományos Mikulásvárásunkat, ahol a fertőszéplaki Könyvtár támogatásával először egy bábelőadást nézhettek meg a gyerekek, majd a Mikulás csomagot osztott minden gyermeknek. Karácsony előtt 6 szociális otthonban élő fertőszéplaki származásúnak juttattunk el meglepetés csomagot,

valamint 16 a faluban egyedül élő, egyedülállót leptünk meg ajándékkal. 2013-ban is ott voltunk a falukarácsonyon, ahol süteményt és ajándéktárgyakat árultunk. A jótékonysági vásáron összegyűjtött 45.000 Ft-ot már 2014-ben hasznosítottuk. Gyógyszerutalványokat vásároltunk, melyet 10 olyan beteg kapott, akiknek sok gyógyszert kell szedniük, de nem rendelkeznek közgyógyellátással. Köszönjük mindenkinek, aki 2013-ban adományával, felajánlott segítségével, munkájával segítette tevékenységünket. Külön köszönet Tóth Miklós atyának, aki munkánkat önzetlenül segíti és elképzeléseinkben támogat bennünket. Kérjük, hogy a jövőben is érezzék át munkánk hasznosságát, amennyiben adójuk 1%-át a Páter Szergiusz alapítványnak ajánlják fel, akkor a fertőszéplaki Egyházközségi Karitász csoportot is támogatják. (PÁTER SZERGIUSZ ALAPÍTVÁNY adószám:18532975-1-08) A fertőszéplaki Karitász csoport: Balogh Zoltánné, Baloghné Eőry Terézia, Fehér Éva, Fehér Lászlóné, Feketéné Németh Andrea, Hanzséros Judit, Hérics Istvánné, Horváth Ernőné, Horváth Józsefné, Katona Lászlóné, Koller Relinda, Németh Györgyné, Németh Gyuláné, Pálya Istvánné, Szűcs Irén, Tóthné Zámbó Gabriella, Grüllné Pálya Katalin 3


Domb

Alsó tagozatos tanulóink sikerei Írta: Iliásné Pozsgai Anna iskolaigazgató

Minden tanévben részt vesznek alsós tanulóink a Holenda Barnabás megyei matematikai versenyen, amit 2. 3. és 4. osztályos tanulók számára hirdetnek meg. A versenyre egy-egy évfolyamon 450-500 tanuló jelentkezett. Az idei évben 9 tanuló vett részt iskolánkból a megmérettetésen és a következő szép eredmények születtek: 2. osztály Felkészítő tanár: Iliásné Pozsgai Anna Mészáros Benedek - 8. helyezés Bán Krisztina - 14. helyezés Sipőcz Virág - 17. helyezés

3. osztály Felkészítő tanár: Kalmárné Iliás Ilona Létai Veronika Kitti - 10. helyezés Borbély Botond - 15. helyezés Szalai Miklós - 15. helyezés

4. osztály Felkészítő tanár: Barczáné Locsmándi Beáta Zsugonits Bence - 26. helyezés Mészáros Barnabás - 27. helyezés Czifra Máté - 29. helyezés

A győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban megrendezésre kerülő ünnepélyes díjkiosztóra meghívás kapott iskolánkból Mészáros Benedek 2. osztályos és Létai Veronika 3. osztályos tanuló felkészítő tanáraikkal együtt. Tanulóink büszkén, csillogó szemekkel vették át megérdemelt munkájuk jutalmául az oklevelet és az ajándék könyveket. Gratulálunk minden résztvevőnek és felkészítő tanáraiknak.

Örökös ökoiskolai cím intézményünknek Írta: Iliásné Pozsgai Anna iskolaigazgató

Idei tanévben harmadszor pályázott intézményünk az ökoiskolai cím elnyerésére. Örömmel értesültünk róla, hogy 2014. január 25-én iskolánk számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium Örökös Ökoiskolai címet adományozott. Iskolánk visszavonásig jogosult az „Örökös Ökoiskola”-i cím és a logo használatára. Köszönjük. 4


Domb

„Egészségdélután” az óvodában Írta: Köő Lászlóné óvodavezető

Óvodánk a „Széplaki Patrióta” Egyesülettel közösen 2014. január 15-én „egészségdélutánt” szervezett. A rendezvényre az óvodában került sor, ahol a megjelent szülők, a Patrióta Egyesület tagjai, és mi, az óvoda dolgozói hasznos információkhoz jutottunk, illetve sok-sok tanácsot kaptunk az egészséges életmód - kiemelten az egészséges táplálkozás - témában Nagy Krisztina dietetikus élményszerű előadásából.

Az előadás után lehetőség nyílt egészséges ételek kóstolására, melyet a szülők, illetve az egyesület tagjai készítettek. Köszönjük Nagy Krisztinának az ingyenes előadást, az ételek készítőinek a sok finomságot, Tóthné Weisz Zsuzsának, a Patrióta Egyesület vezetőjének a közreműködést és szervezést. Terveink között szerepel még két közös rendezvény, melynek témája a gyógytestnevelés és a pszichológia lesz.

Simon Patrik makettje ezüstérmet szerzett Mariborban - beszámoló a makett szakkör 2014. évi első versenyéről Írta: Lukács Béla

Az idei évben először vettek részt versenyen a makett szakkör tagjainak munkái. A szlovéniai Mariborban megrendezett versenyen rendkívüli erős mezőnyben, kategóriák szerint csoportosították a versenyre nevezett maketteket. A nemzetközi mércével is magas színvonalú mezőnyben rendkívül változatos pályamunkákkal neveztek a versenyzők. Csak a legeslegjobbaknak volt esélyük az elismerésre. A szakmai zsűri kritikusan és alaposan megválogatta a maketteket. A minden szempontból legaprólékosabb vizsgálatnak alávetett makettek közül csak a legkiválóbb munkák kaptak elismerést. A széplaki makett szakkör munkái szépen, lépésről-lépésre haladtak a bírálat során. A

munkák remekségéhez nem fért kétség, de a szakmai zsűri jószándékú kritikái alapján lehet még javítani a munkákon. A végső körbe kerültek között csak egy makett maradt a mieink közül. Izgalom és nagy várakozás előzte meg azt, hogy végül sikerült bekerülni a legjobb három versenyző közé Simon Patrik makettjének. A fáradságos munka meghozta eredményét, így csak egy makett bizonyult jobbnak Patrik munkájánál. A hajó kategóriában ezüstérmet kapott makett, a szakkör szakmai munkáját is dícséri. A szakmai munkát Fodróczi Zsolt vezette. Köszönjük Patriknak a szorgalmas és kitartó munkát, Fodróczi Zsoltnak pedig a lelkes és lelkiismeretes felkészítést. Gratulálunk! 5


Domb Adalékok Széplak történetéhez Írta: Robotka Csabáné, helytörténeti könyvtáros

Útjára indítjuk helyismereti, falutörténeti sorozatunkat, amelyben néhány érdekesebb anyaggal szeretnénk hozzájárulni Fertőszéplak múltjának alaposabb megismeréséhez. Reméljük, hogy sokan segítenek nekünk a szerkesztésben. Várunk ötleteket (a témákkal kapcsolatban), kiegészítéseket, fényképeket (ezeket a polgármesteri hivatalban “lemásolják” és rögtön visszakapja őket tulajdonosuk). Bízunk benne, hogy együtt sikerül tartalmas oldalt szerkesztenünk!

Egy krónikaíró plébános Fábián István: A széplaki plébánia története In: Magyar Sion 1863. p. 895-913. A fenti tanulmányt 1863-ban, a Magyar Sion című katolikus egyháztörténeti folyóiratban adták közre, amely 1863-1904 között jelent meg. (2007-től kezdve ezzel a címmel újra indult az egyházi tudományos lap). A 19. századi folyóirat a magyar egyházi múlt kutatását tűzte ki célul. Ennek egy kicsi morzsája a cikk. A szerző Fábián István (Tamási, Sopron vármegye, 1809. szept. 2.-Győr, 1871. júl. 19.): kanonok, író. - A gimnáziumot Sopronban, a teológiát Győrben végezte. 1833. VI. 4: pappá szentelték, 1838: herceg Esterházy Miklós feleségének magyar nyelv tanára. Később Széplak plébánosa. 1847-48 között a hercegi családnál nevelő, majd Süttör plébánosa. 1869: győri kanonok- 1858. XII. 15: a MTA levelező tagja, a finn irodalmi társaságnak is tagja volt. A rövid életrajzból is kitűnik, milyen jelentős életutat járt be széplak egykori plébánosa. A tanulmányt teljes egészében terjedelmi okokból sem ismertethetem, de a benne megírt néhány fontos eseményt, időrendi sorrendbe szedve közzéteszem. Remélem, újabb adalékkal gazdagodik ezzel az olvasó (a korabeli írásmódot és fogalmazást igyekeztem megtartani). A széplaki plébánia fiókegyházai voltak: “Saród, Hegykö és Cseraljai major (Rongyosnak is nevezik)” Kegyúraik: hg. Eszterházy család (Széplak, Saród) gr. Széchenyi Béla (Hegykö, Cseralja) 13-14. században kelt okiratokban a plébánia és fiókjainak neve többször előfordult. 1663: Írásos emlék van arról, hogy már plébánia ill. fatemplom állt a dombon. A plébánia régi épülete annak a mai kálváriának a helyén lehetett, amelyet 1737-ben építettek. 1682. május 10.: Széplakot az Eszterházy család 20 ezer Ft-ért zálogba adta Széchenyi György érseknek. Virágzó időszakot jelentett a Széchenyi család ittléte. 1728: Udvardy Mihály plébános (1749-1785) feljegyezte, hogy elkezdődött az új templom építése. 1728. márc. 29.: megtörtént az új templom alapkőletétele. 1731: tető alá került a templom és mindenszentek napján Kontor István győri kanonok, püspöki helyettes beszentelte és az első szentmisét is ő mondta itt. 1734: Barkóczy Mária (I. Zsigmond második felesége): szószéket építtetett 1735: I. Zsigmond két bádogos tornyot építtetett és 3 nagy harangot (4, 6, 8 mázsásat) és egy kisebbet (2 mázsásat) vásárolt a templomnak. 1736: Barkóczy Mária a templom déli oldalán, Jézus szíve feliratú vasrácsozattal és ajtóval kerített kálváriát építtetett. A templomba orgonát vásárolt. A “Szenvedő Krisztus Gyülekezete” társaság védnökségük alatt jött létre a faluban. 1737: a második Kálvária építtetője is Barkóczy Mária. 1738: özv. Barkóczy Mária a főoltár és a mellékoltárok szobrait aranyoztatta, a szentély előtti homlokzatra emblémákat festetett, amelyek köré latin idézetek kerültek. A karzatot a négy evangélista képeivel díszíttette. 1739: a grófi család számára elkészült az oratórium. 6


Domb II. Zsigmond, háborús sebesülése miatt, állandó lábfájással küzdött, ezért Szent Peregrinusnak állíttatott szobrot, segítségében bízva. 1750: II. Zsigmond neje, Cziráky Mária grófnő, Szent Anna és Szent. Miklós püspök kőszobrait készíttette el, a templom elé. II. Zsigmond nepomuki Szent Jánosét. 1771. március 3.: a zálogtartó Széchenyi család elhagyta Széplakot. Széplak plébánosai, az anyakönyvi bejegyzések alapján: 1699: Thúry András 1702: Thury Mihály 1729: Pázmándy Ferencz 1740: Pulay István 1746: Fábián István 1749: Udvardy Mihály 1785: Kremarics Kristóf …. 1816-1817: Tóth Ferencz 1817: Németh Pál 1834: Barkovits Mihály 1845: Fábián István Fábián István olyan forrásokat használt, amelyek egy része számunkra ma már elérhetetlenek. Nagy segítség lenne a kutatás szempontjából, ha a valaha ismert forrás, Széplak historia domus-a (lat. ‚háztörténet’), a falu fontos eseményeket tartalmazó könyve hozzáférhető lenne. A könyv Ormódy atya halála után titokzatos módon eltűnt. Ezúton is kérjük, ha bárki információval tud szolgálni a Historia domus hollétéről, magas jutalom ellenében jelezze nálam vagy Kóbor Attila polgármester úrnál. A fenti tanulmány másolata olvasható teljes terjedelmében a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében. Minden fontos kiegészítést és kérdést szívesen fogadok. Robotka Csabáné, helytörténeti könyvtáros email-cím:lajberzsuzsi@gmail.com Felhasznált irodalom: Fábián István: A széplaki plébánia története In: Magyar Sion 1863. p. 895-913. Magyar Katolikus Lexikon: Éhi – Gar 3. kötet. Főszerk.: Diós István Bp.: Szent István Társulat, 1997.

A Páter Szergiusz Alapítvány kéri a személyi jövedelemadók civil szervezetek számára adható 1%-ának felajánlását Írta: Hérics Istvánné kuratóriumi elnök

Tisztelt adózó hölgyek, urak! Kérem, szíveskedjenek adójuk 1%-át a Páter Szergiusz Alapítvány javára fölajánlani. A felajánlott összeg 90%ával a községünkben élő, tartós gyógykezelésre szoruló gyerekeket támogatjuk. 10%-át pedig az alapítvány fenntartására kívánjuk fordítani. Adószámunk: 18532975-1-08 A felajánlásokat előre is hálásan köszönjük. 7


Domb Farsang az óvodában - képes beszámoló Összeállította: Grüllné Pálya Katalin óvónő

Az idei évben is vidám hangulatban telt az óvodai farsang, tanúskodjon erről itt egy képes beszámoló.

Szezonnyitó kerékpártúra március 15-én Írta: Fekete Imre szakosztályvezető

A Fertőszéplaki Sportkör Kerékpár Szakosztálya Kerékpárút-avató kerékpártúrára hív minden érdeklődőt. Útvonal: Fertőszéplak – Hegykő – Fertőhomok – Hidegség – Fertőboz – Balf – Fertőboz – Hidegség – Fertőhomok – Hegykő – Fertőszéplak. Indulás: 2014. március 15. (szombat) 13:00 Várható érkezés: 15:00 A táv hossza: megközelítőleg 30 km Gyülekező: A Széchenyi Kastély udvarában 12:45-kor A túra nehézségi szintje: 1/10 Bővebb információ: www.bringazz-fertopart.5mp.eu Szeretettel várunk mindenkit! 8

Domb IV. évfolyam I. szám  

Fertzőszéplak Önkormányzatának Lapja

Domb IV. évfolyam I. szám  

Fertzőszéplak Önkormányzatának Lapja

Advertisement