Page 1

Fertőszéplakiak a gáton! Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Június 8-án nagyszerű élményben volt része mind- netüket! Visszaérkezve Mecsérre mi is beálltunk azoknak, akik válaszolva a felhívásunkra, csatla- a csapatunkba és homokzsákok töltésével, szállíkozva az árvízvédelmi csapatunkhoz, részt vettek a tásával foglalkoztunk. Fantasztikusan teljesített a védekezésben. csapatunk! NagyMár a megelőző szerű érzés volt nap regisztráltuk megtapasztalni azt magunkat a Kaaz összefogást, amit tasztrófavédelemott láthattunk. A nél és szombat hajveszély ellenére, nalban az utolsó nyugodt, bizakodó egyeztetés során és barátságos volt dőlt el, hogy hol a légkör. A helyiek számítanak ránk. mindent megtettek, Reggel 7 óra előtt hogy a nehéz és fogyülekeztünk az lyamatos munka Önkormányzati ellenére jól érezzük Hivatal előtt. Römagunkat. Tökélevid „eligazítás” tes volt az ellátás! után 1 kisbusszal A munka közben is és 3 személyautófolyamatosan járval 21-en indultak köztünk, étellel, tunk Mecsérre. itallal kínáltak benMegérkezésünk nünket. után, a helyszíni Büszke vagyok regisztrációt köveminden csapattagBüszke vagyok minden csapattagra! tően 2 munkahelyen ra! Kitűnőre vizskezdte meg csapaKitűnőre vizsgáztak helytállásból, ki- gáztak helytállástunk a munkát. Fejes ból, kitartásból és tartásból és segítségnyújtásból! Imre sarródi alpolsegítségnyújtásból! gármester úrral jóKöszönöm mindenKöszönöm mindenkinek a részvételt! magam még útra kelkinek a részvételt! tünk, hogy a Hegykői Biztos vagyok abban, Sólyom Vadásztársaság által felajánlott húst elvi- hogy felejthetetlen élményekkel tért mindenki haza gyük a leginkább veszélyeztetett szakaszra, Győr- és abban is, hogy legközelebb is kaphatóak lesznek újfaluba. A korábbi híradásokból tudtuk, hogy a hasonló segítségre. Azon fertőszéplakiaknak is kötelepülést lezárták, oda csak rendőrök és katonák szönöm a munkájukat, akik nem a mi szervezéléphettek be. Előzetes egyeztetésünknek köszönhe- sünkben, de részt vettek az árvízi védekezésben. tően kaptunk rendőri felvezetést, így sikerült átad- Köszönöm Sarród Község Önkormányzatának, nunk a küldeményt. Ez úton is tolmácsolom köszö- hogy kisbuszukat a rendelkezésünkre bocsátották!


Domb Falumegújítás- Újabb sikeres pályázatok! Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Önkormányzatunk munkája révén ismét sikeres pályázatoknak örülhetünk! Bevételeink jelentős mértékben visszaestek, ezért rendkívül fontos, hogy az ésszerűség határain belül kihasználjunk minden lehetőséget arra, hogy fejlesztéseinket pályázati forrásból finanszírozhassuk. „Értéket teremtő fejlesztések Fertőszéplakon” című pályázatunkkal 12 000 386 forintot nyertünk! A projekt keretében a jelenlegi sportpálya mellett egy új, szilárdburkolatú, szabvány méretű, többfunkciós pályát fogunk építeni. A megépülő pályán, kispályás futball, kézilabda, röplabda és kosárlabda, tenisz és tollaslabda mérkőzéseket lehet játszani. A pályázat tartalmazza a sportokhoz kapcsolódó felszereléseket, kapukat és kosárlabda palánkot is. Valamint az ABC előtt egy pihenőhelyet fogunk kialakítani és a település több pontján új padokat, kerékpártárolókat helyezünk ki. „Katolikus közösségi ház kialakítása Fertőszéplakon” c. pályázatunkkal 11 180 637 Ft-ot nyertünk! Korábban is törekedtünk arra, hogy a jelenleg még nem kihasznált plébánia épületet megtöltsük élettel. Ahogy beszámoltunk róla, az Ausztriát, Magyarországot, Szlovákiát és Romániát (Erdélyt) összekötő „Márai út” zarándokút első vezetőképzőjét itt Nálunk, Fertőszéplakon tartották és a jövőben is ennek a nagy európai zarándokútnak fontos állomása lesz Fertőszéplak! A projekt keretében a plébániát statikailag meg fogjuk erősíteni. Új, hőszigetelt nyílászárókkal látjuk el. A födémet és a falakat hőszigeteltetjük és új színezést kap az épület. A bejáratot akadálymentesítjük, így lehetőségük lesz mozgássérülteknek is felkeresni a plébániát. Teljes belső festést is kap az épület. Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, akik a pályázat megírásában részt vettek! Köszönöm a közreműködő szervezeteknek, a Fertőszéplaki Római Katolikus Egyházközségnek és a Fertőszéplaki Sportkörnek, hogy példásan együttműködtek a pályázat előkészítésében!

Ismét nyertes pályázat! Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Rendkívüli sikerként könyveljük el, hogy dacára az idei év nagyon szűkös pályázati forrásainak az EGYHEOR-13-0143 azonosító számú, A „Fertőszéplaki Hármas halom” részét képező barokk piéta megmentése című pályázatunkkal 4 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. Bár a megnyert összeg nem fogja fedezni a Piéta teljes restaurálását, mégis jelentős lépés afelé, hogy megmentsük Fertőszéplak pótolhatatlan értékét. A felújítás az idei évben kezdetét veszi. Mivel a munkálatok jelentős része emberi erőt igényel, ez úton is jelzem, hogy az idei „Adj egy napot Fertőszéplakért” napunkat arra szeretnénk fordítani, hogy a restaurátorok szakértő felügyelete mellett Kálvárián folyó munkát végezzünk. Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik a pályázat sikeréhez hozzájárultak! 2


Domb Kamerarendszer vigyázza az orvosi rendelőt és a játszóteret Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Régóta visszatérő problémát szeretnénk orvosolni annak a kamerarendszernek a felszerelésével, mellyel az orvosi rendelőt és a játszóteret vigyázzuk. Az utóbbi években sajnálatos módon elszaporodtak azok a felelőtlen és kártékony megnyilvánulások, melyek kárvallottjai a játszótér mellett élők, illetve a játszótér felszerelési tárgyai és az orvosi rendelő épülete. Az éjszakai hangoskodások az ott élők nyugalmát zavarták, a rongálások, égetések pedig rendszeresen okoztak nem tervezett kiadásokat. Bár a rendőrjárőrök rendszeresen megjelentek a területen, a nem kívánatos eseményeknek nem tudtak gátat szabni. Rendszeressé váltak, különösen az orvosi rendelő környékén a szemetelések, a csikkeknek az ablakon illetve az ajtón történő elnyomása és különféle anyagok égetése. Jelenleg 3 kamera vigyázza a területet. A kamerák a látott képet 1 hét időtartamra rögzítik, melyek visszanézhetőek. Reméljük, ezzel megelőzhetőek a további rongálások és a környék lakói is nyugalmat lelnek. A jövőben, Fertőszéplak központjában és a templom téren is meg fognak jelenni a kamerák. Fertőszéplak értékeit, közösen létrehozott értékeinket minden törvényes eszközzel meg fogjuk védeni!

Innovatív fejlesztés a fertőszéplaki általános iskolában Írta: Iliásné Pozsgai Anna iskolaigazgató

A fertőszéplaki Széchényi Ferenc Általános Iskola 2013 februárjában 56,5 millió forintot nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Innovatív iskolák fejlesztése” c., TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú pályázati kiíráson. A tervezett tevékenységek 2013. március 25. – 2015. március 24.-ig valósulnak meg. A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0717 azonosító számú, „Innovatív fejlesztés a fertőszéplaki általános iskolában” című, 100%-os támogatottságú pályázat során a 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ önálló jogi személyiségű szervezeti egységeként működő intézményegység tagintézményeivel együtt különböző innovatív iskolai programokat valósít meg. A diákok nagy része a mindennapos testnevelés keretében úszni tanulhat, illetve többféle sportszakkörön vezetheti le felmerülő mozgásigényét, bentlakásos erdei és ökoiskolában, természetközeli sporttáborban, sportkirándulásokon, nyelvi témaheteken és táborokban, egészségnapokon vehet részt. Konfliktuskezelésről, készségfejlesztésről, családi életre nevelésről, valamint az illegális és legális szerek veszélyes hatásairól hallgathatnak előadásokat, továbbá baleset-megelőzési és egészségfejlesztési ismereteket szerezhetnek. Az érdeklődő és érintett diákok számára a média felelős és tudatos használatát elősegítő tanfolyamot szervezünk. A projekt során sor kerül új tanulási formák adaptálására, melyek az innovációt segítik elő. A projekt két éves futamideje alatt az iskolában tanító pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt, ahol bővíthetik szaktárgyi tudásukat, de egyéb kompetenciákat is szerezhetnek, melyek segítik őket mindennapos oktató-nevelő munkájuk eredményes ellátásában. A pályázat támogatja többek között a bevezetésre került mindennapos testnevelés megvalósítását sporteszközök, táborok hatékony és élvezetes megvalósítását elősegítő egyéb eszközök, a tanórai foglalkozások változatosabbá tételét támogató digitális tananyagok, illetve különböző kísérleti eszközök beszerzésével. Lehetővé teszi az egyéb tanórán kívüli 3


Domb programok színesebbé tételét is az egyes programok interaktivitását elősegítő eszközök beszerzésével. A pályázat nagy jelentőséggel bír az intézmény életében, hiszen anyagi támogatást nyújt a közoktatásban létrejött változtatások megvalósításához. Az elnyert támogatási összeg segítségével a fertőszéplaki iskolában tanuló diákok minőségi tanórai és tanórán kívüli foglalkoztatásban vehetnek részt.

Jó kezekben a hulladékszállítás Sopron térségében Ahogy arról több lap is beszámolt, új feltételekhez kötné a kormány a hulladékszállítást. Egy kormányzati kezdeményezés értelmében az év második felétől csak olyan szolgáltató viheti el a hulladékot, amely legalább 50%-ban az önkormányzat tulajdonában van. A lépés célja, hogy a szolgáltató ne termelhessen profitot. A júliustól életbe lépő új szabályok miatt több hulladékszállító céggel is szerződést kellett bontania a településeknek. A cégek nyár közepétől nem termelhetnek profitot. Júliustól a legtöbb településen az önkormányzatoknak kell megoldaniuk a szemétszállítást, Több településen ezért problémát jelent, hogy miként szállítsák el a szemetet a jövőben. Társulás – a legjobb lépés Nem úgy azokon a településeken, amelyek a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjai. A csatlakozott 39 településen továbbra is zökkenőmentes, a január óta megszokott magas színvonalon történik a hulladék elszállítása. Az Európai Unió támogatásával új, az eddigieknél jóval korszerűbb hulladékgazdálkodási rendszer valósul meg a térségben. A szolgáltató STKH, Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. ugyanis teljes egészében a Társulás 100%-os tulajdonában van. Térségünkben, így Fertőszéplakon is már az új jogszabály szerint működik a hulladék elszállítása. A Társulás településein így nem kell attól tartani, hogy probléma adódik a szemét elszállításával. Mindez azon 39 település vezetőinek a felelős és előrelátó együttműködését jelzi, akik létrehozták a Társulást. Mint a legtöbb új dolog bevetése kapcsán kezdetben itt is előfordultak problémák. Ezekért ismét elnézést kérünk! Törekedni fogunk arra, hogya lakosság részére a legszínvonalasabb szolgáltatást tudjuk nyújtani! Januárban jelentősek voltak azok a félelmek, hogy majd robbanásszerűen megemelkednek a hulladékszállítás díjai. Az idő bebizonyította, hogy ez nem igaz. Míg az ezidáig konkurens vállalat 4,6 az STKH 4,2 % -ot a törvényi minimum áremelést alkalmazott. Néhány településen pedig, - köszönhetően az Önkormányzat döntésének és áldozatvállalásának - megmaradt a 70 éven felüliek díjmentessége és a 70 év feletti házaspárok 50%-os kedvezménye! Számukra a 60 literes edények cseréje folyamatban van. Jól működik a zsákos szelektív hulladékgyűjtés is. Köszönjük a lakosság segítő együttműködését! A lomtalanítás tekintetében még nem született döntés, de időben fogjuk tájékoztatni a lakosságok annak idejéről és módjáról! Hosszú távon olcsóbb Illés Zoltán környezetvédelemért felelős államtitkár szerint a hulladékszállítási cégek száma várhatóan csökkenni fog, az ellátási körzetek növekednek, és mivel a szolgáltatók profitot nem termelhetnek, így a következő években tovább csökkenhet a lakossági hulladék szállítás díja.

Fertőszéplakon a 70 év feletti egyedülállóknak és házaspároknak díjmentes a hulladékszállítás Fertőszéplak önkormányzata úgy döntött, hogy a 70 éven felüli egyedülállóknak és a 70 évesnél idősebb házaspároknak, ahol mindkét fél betöltötte a 70. életévét, - valamint további személy nem tartózkodik életvitel szerűen a háztartásban, - megfizeti a 60 literes hulladékgyűjtő edény ürítésének díját. Ehhez az szükséges, hogy amikor a az STKH Kft-től megkapják a hulladékszolgáltatás csekkjét, azt ne a postára vigyék befizetni, hanem az önkormányzati hivatalba juttassák el annak érdekében, hogy a számlát rendezni tudjuk Önök helyett. Együttműködésüket köszönjük. 4


Domb Fertő-táj Világörökség legjobb bora 2013. Írta: Taschner Tamás intézményvezető

mellett Fertőszéplak képviselő testületére nehezedett a feladat, hogy az év legjobb borait kiválasszák. A szakmai zsűri véleménye szerint, nagyon kevés hibás tétel érkezett, az átlag jó minőségű volt és több kiemelkedő tételt is neveztek a borászok. A borverseny vakkóstolással a nemzetközi 100 pontos rendszer szerint zajlott. A Fertő-táj világörökség legjobb bora 2013:

Első alkalommal rendezte meg Fertőszéplak Község Önkormányzata és a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület a „Fertő-táj Világörökség legjobb bora” elnevezésű borversenyt 2013. június 28-án a Welterbe Neusiedler See Verein és a soproni Bormarketingműhely támogatásával. A felhívásra a Fertő osztrák és magyar oldaláról több mint 30 borászat 82 mintája érkezett be. Fele fele arányban fehér és rozé, valamint vörös borminták érkeztek. A nemzetközi szakmai zsűri minden kategóriában 3-3 bort javasolt a társadalmi zsűrinek. A társadalmi zsűri feladata ezek közül a legjobbak kiválasztása volt. A társadalmi zsűriben a világörökség polgármesterei

Fehér: Mad-Haus Marienberg fehér burgundi 2012. Rosé: Sterlik Pirkadat rozé 2012. Vörös: Gangl Kékfrankos 2009. Desszertbor: Bauer Eiswein (Sauvignon blanc) 2012. Másnap az egykori Széchényi kastély adott otthont a borversenyt követő borfesztiválnak. A rendezvényen fellépett a fertőrákosi fúvószenekar, a Sopron Táncegyüttes és végül a hegykői tűzoltózenekar fergeteges muzsikájával zárult az este. A kastély udvarán a kulturális programok mellett, a térség borászai, a fertőhomoki Pajtakocsma és Turáról egy langallóárus gondoskodott az enni és innivalóról. Reméljük e rendezvénnyel sikerül hagyományt teremteni és évről évre egyre növekvő számú borásszal sikerül megrendezni településünkön e színvonalas rendezvényt.

Beszámoló az éjszakai gyalogtúráról Írta: Fekete Imre szakosztályvezető

Fertőszéplak Község Önkormányzata és a Fertőszéplaki Sportkör Kerékpár Szakosztálya közös közreműködésével éjszakai gyalogtúrát szervezett. A közel 13 km-es túrára 32 fő vállalkozott. A kerékpárosok hagyományainak megfelelően a Széchényi Kastély udvaráról indultunk 19 órakor. Az indulás után a Ligetben koszorúzással és egy rövid imával megemlékeztünk a hősi halottainkról, ezután a csordahajtó út felé vettük az irányt. A 8 öles árok elérése után átsétáltunk Hegykőre, ahol megálltunk a Vasfüggöny Emlékhelynél. Hazafelé megtekintettük a Csonka-szobrot, melyet az egykori Eszterházy uradalom tisztikara állíttatott Cziráky Margit grófnő emlékére. A környéken ma is legendák keringenek a grófnő szépségéről, ked-

vességéről, életszeretetéről, és jóságáról, amellyel az elesetteket támogatta. Gyermekei neveléséről való hitvallása minden szülő és pedagógus számára példaértékű lehet. Ahogy maga mondta „jó katolikus, önzetlen, hasznos magyar embereket” kíván nevelni, „kik hazájuknak hasznára válhatnak, amellett, hogy a nyelveket sem hanyagolják el, és a testi edzésnek is legyen hely adva”. Rebbenésnyi rövid élete elég volt ahhoz, hogy az emberek száz év elmúltával is szeretettel adózzanak az emlékének. Mi is ezt tettük a Széplak és Hegykő közti kiserdőben az Eresztény dombon. Visszaérkezéskor szalonnasütéssel kedveskedtünk a túrát teljesítőknek. Az este vidám beszélgetéssel, kellemesen elfáradva ért véget. 5


Domb Ezredik kilométerét ünnepelte a kerékpáros szakosztály Írta: Fekete Imre szakosztályvezető

Július 13-án a Hanságban jártunk. Az időjárás tökéletes volt, a csapat hangulata kiváló. Rendhagyó módon most kocsikázással indult a kerékpártúra. Eneséig autókkal jutottunk el. A helyi vasútállomás volt a kiindulópontunk. Innen észak felé vettük az irányt egészen Lébényig. Itt megtekintettük a város országos hírű nevezetességét, a lébényi templomot, hivatalos nevén a Szent Jakab apostol plébániatemplomot. Szerencsénk volt, mert a templomban éppen idegenvezetés zajlott, így belül is körül tudtunk nézni. Tárnokréti felé félúton a szakosztály elérte a megalakulása óta teljesített 1000. kilométerét. Ezt megünneplendő elhelyeztünk a helyszínen egy emléktáblát, valamit a Hipsághné Eszter által előre elkészített sütemény közös elfogyasztásával emeltük e jeles esemény fényét. Erről videofelvétel is készült, amit a www.fertoszeplak.hu honlapon olvasható beszámoló alján található linkre kattintva lehet megtekinteni. Hansági utunkat egy defekt és egy apróbb technikai probléma hátráltatta, de ezeket gyorsan leküzdve tovább tudtuk folytatni a túrát. Kellemesen elfáradva, kicsit lebarnulva, négy óra körül értünk haza. Köszönet az önkéntes sofőröknek és mindenkinek, aki az elmúlt 1000 kilométer során bármikor is velünk tartott!

Emlékeink - Széplak szülötte: Barabás István tűzoltóparancsnok Írta: Lukács Béla

Falunk és a Barabás család múltjának közös emlékeit kutatva találtam rá a tanító dinasztia falunkból elszármazott, a közösségi életért sokat tevő tagjára. Barabás György feleségével, Rátkovics Katalinnal – a széplaki malomtulajdonos leányával - a Széplak NO.4.sz. házban kezdték meg életüket. A családi emlékek szerint Barabás Györgynek és feleségének kilenc gyermeke született. István fiuk 1855. augusztus 18án született. István a somogycsurgói tanítóképzőben készült a tanítói pályára. A családi hagyományokat követve a néptanítói pályára készült. Édesapja nyomdokaiba lépve néptanítóként és kántorként folytatta pályafutását. Az élet 6

számos területén tevékenykedett, de ezt felsorolni nehéz lenne mind. A műveltségét jellemezte az, hogy már 8 évesen orgonált. Az életpályájának egyes állomásairól a következőket lehet tudni. A széplaki gyökerekkel rendelkező férfi Vasvárra került. Hogy a néptanító hogyan került kapcsolatba az ismeretlen tűzoltómunkával, mesélje el ő maga! Életének egyik meghatározó eseménye Sopronban gimnazista évei alatt történt vele. Visszaemlékezése szerint így ismerkedett meg a tűzoltó munkával: „A tágas halpiaccal szemben álló, még most is impozáns kétemeletes házban laktam, mint kosztos diákocska.


Domb Egyik vasárnap délután hangos zeneszóval vonult éppen a mi házunk elé az akkortájban alakult soproni önkéntes tűzoltóság. Első díszgyakorlatuk bemutatására igen alkalmasnak kínálkozott a nagy téren álló magas épületünk. Roppant nagy néptömeg gyűlt össze. De a tűzoltók is nagyon sokan voltak, még osztrák csapatok is. A második emelet egyik ablakából bámultam a tömeget. Egyszer csak megindult a támadás. Az épület utcai frontján hatoltak föl a tűzoltók – csupa könnyed támasztó létrákkal … Ezt csinálták, ezt a veszedelmes /ma már divatjamúlt/ fölhatolást egyszerre három ablaksoron. És nem történt baja egyiknek sem....” Aki szívesen megismerkedne Barabás István tűzoltóparancsnok gazdag életével keresse fel településünk honlapjának emlékeink rovatát, ahol elolvasható a teljes honismereti írás.

Kézműves tábor a honfoglalás jegyében Az idei évben ismét magas színvonalú, igényes és jókedvű kézműves táborban vehettek részt az érdeklődő gyerekek a táborvezetők: Horváthné Kiss Rita, Renner Krisztina, Egresits Anita és segítőik jóvoltából. A tábor témája a honfoglalás volt, mely bőséges lehetőséget nyújtott a gyerekek kézműves ügyességének fejlesztésére és mozgásigényének kielégítésére. A jó hangulatról és a minőségi munkáról tanúskodjon itt néhány kép:

7


Domb

8

Domb III. évfolyam 2. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja

Domb III. évfolyam 2. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja

Advertisement