Page 1

Félidő Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Amikor az ember terveket készít, meghatározza, nyeggel burkolható, így megmaradt a terem kettős hogy mik azok a célok, amelyeket szeretne meg- funkciója. valósítani. Különösen így van ez, ha egy település Sok a bizonytalanság az iskola jövőjével kapcsofejlesztését tűzi ki céljául. Két évvel ezelőtt, ami- latban. Önkormányzatunk mindent meg fog tenni kor megkezdtük a munkát, több stratégiai célt is annak érdekében, hogy a 8 osztályos képzés megmegfogalmaztunk. A ciklus felénél időszerű, hogy maradhasson Fertőszéplakon. visszatekintsünk az elmúlt időszakra. Számot ves- Kiemelten fontos számunkra a helyi fiatalok letelepedésének elősegítése. Átalakítottuk az új önsünk, és új feladatokat fogalmazzunk meg. 2010-ben tudtuk, nehéz időszak előtt állunk, hisz kormányzati telkek eladásáról szóló rendeletünket, az ország nagyon nehéz anyagi helyzete magával így a fertőszéplaki fiatalok 1millió forint kedvezhozta, hogy a kormány az élet jelentős területein ménnyel juthatnak összközműves építési telekhez. szeretne olyan átalakításokat végezni, melyek a kis- A Mátyás király utca szennyvízelvezetését megoldottuk. Mivel a korábbi települések életét, önállócsatornahálózat kapacitása ságát, anyagi lehetőségeit A ciklus felénél időszerű, hogy nem bírta volna el az új hájelentősen befolyásolják. visszatekintsünk az elmúlt időzak rákötését, ezért a SopEgyértelmű volt számunkroni Vízmű megtagadta az ra, hogy nyitnunk kell a szakra. Számot vessünk, és új építési engedélyekhez való környező települések felé. feladatokat fogalmazzunk meg. hozzájárulást. Új, 2 km Erős szövetségeket kell léthosszú szennyvízhálózat rehoznunk, lehetőleg olyanokat, amelyek megerősítik Fertőszéplak pozícióit. került kiépítésre és megtörtént a korábbi években Elébe menve a kormányzati szándéknak, 2011-ben elkezdett, de be nem fejezett Mátyás király utcai létrehoztuk a Fertőszéplak–Sarród Körjegyzőséget, szennyvízhálózat átadása is. Így minden akadály Fertőszéplak gesztorságával. Így mellettünk Sar- elhárult az ottani építkezések elől. ród, Nyárliget és Fertőújlak alkot egy jegyzőséget. Ígéretet tettünk arra is, hogy támogatni fogjuk a Így a korábbi évek hivatali költségvetését 8 millió sporttevékenységek bővítését. Korábban a Sportegyesület egyet jelentett a férfi futballal. Mára női forinttal tudtuk csökkenteni! Megszerveztük az iskolabusz járatot Sarróddal kö- futball, kerékpár, asztalitenisz, jóga, kosárlabda zösen, melynek fenntartását támogatjuk. Így több szakosztályunk is van. Legújabb szakosztályunk az sarródi, és nyárligeti tanulónk van. Idén a mi óvo- íjászok, a kastély aljában alakítottak ki íjászpályát. dánkhoz társult a sarródi óvoda is, így minden re- Ezúton is várnak minden érdeklődőt! Sikeres sportményünk megvan ahhoz, hogy az ottani óvodások napot szerveztünk a Sportkör 20 éves fennállásnak is a mi iskolánkba fognak járni. Óvodánk külö- megünneplésére. Reményeink szerint hagyományt nösen jól felszerelt. Kiváló nevelőmunka folyik az teremtettünk, hisz az idén is volt Sportnap, ahol a intézményben. Az iskola tekintetében megvalósult reggeli kondicionáló torna után kerékpáros ügyesa felső tagozat interaktív táblákkal való ellátása, ségi versenyen, új ötletként „Dombfutáson” mérígy legkorszerűbb eszközök támogatásával folyhat hették össze erejüket, ügyességüket a résztvevők. az oktatás. Kicseréltük a tornaterem több mint 30 Kipróbálhatták a jógafoglalkozást és a lovaglást is. éves burkolatát. A legkorszerűbb sportpadló került Visszatért az Észak-Dél Öregfiúk meccs hagyomáfelrakásra. Rendezvények esetén a padló takarósző- nya is.


Domb Rendszeres a női és gyógytorna. Óvodás, iskolás és felnőtt karate foglalkozásokon is részt lehet venni. Sikeres volt a kastély udvarán a futball EB kivetítése. Sokan összegyűltünk közös szurkolásra, beszélgetésre. Fontos számunkra, hogy törődjünk Fertőszéplak lakóinak egészségével. A környéken egyedülálló módon, a veszélyeztetett korosztályba tartozó hölgyek számára ingyenes, időpontra történő beszállítással megszervezett, emlő-szűrővizsgálatot biztosítunk az Emlőszűrő Központtal együttműködve. A 14 éves lányok számára 50%-os támogatással biztosítjuk a méhnyakrák elleni védőoltást. Mivel a korábbi ügyeleti rendszert a környék háziorvosai nem tudták fenntartani, új ügyeleti rendszert sikerült kialakítanunk. Reményeink szerint, gyorsabban juthatnak segítséghez a rászorulók. Kiemelten kezeljük a civil szervezetek támogatását. Személyesen is különösen hálás vagyok azoknak, akik részt vállalnak a falu életében, részt vesznek rendezvényeinken, munkájukkal segítik, színesebbé teszik a falu lakóinak életét. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy Fertőszéplak lakói úgy érezzék, hogy egy közösség tagjai. Ezért is állítjuk úgy össze a jelentősebb rendezvényeinket, hogy azokon minden korosztály megtalálja a számára megfelelő szórakozási lehetőséget. Falunapjainkon a visszajelzések alapján nagyon sokan jól érezték magukat. Messzi településekről is sok vendéget vonzanak. A vendégművészeken kívül a helyi fellépők mellett népi és hagyományos játékok, főző- és Falu Legerősebb Embere verseny is színesíti a programot. Újdonság, hogy a Sportkör tagjai „Fertőszéplak májusfáját” állítottak. Szívünkön viseljük a gyerekek nyári szabadidejének tartalmas eltöltését is. Ennek szellemében került már kétszer is megszervezésre a nyári népi kézműves tábor. Továbbra is szeretnénk folytatni a közös karácsonyi ünnepség és a szilveszteri tűzijáték hagyományát. Sikeres az Adj egy napot Fertőszéplakért kezdeményezésünk! Amellett, hogy rendezett, átlátható lett a kastély környezete és belső része, az udvari díszkúttal és szabadtéri színpaddal is gazdagodtunk a társadalmi összefogásnak köszönhetően. Az igazi hozadéka a kezdeményezésnek, hogy együtt dolgozhatunk, beszélgethetünk, eszmét cserélhetünk a munka közben. Együtt dolgozhatunk közös értékeinkért. Egyre népszerűbb a sokáig méltatlanul üldözött Tökfesztivál is. Örvendetes, hogy egyre több széplaki látogatja, magáénak érzi a rendezvényt! Több pályázatunk is támogatásban részesült. Elkészült a sportöltöző tetejének megújítása, folyamatban van az ifjúsági klub hőszigetelése és külső vakolása. Új információs és tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre és egészségügyi tanfolyam kerül megszervezésre a 8. osztályosok számára a jogosítvány megszerzésének elősegítése érdekében. Épített értékeink megóvására is sikerült pályázati forrásokat találnunk. Részben pályázati pénzből lett felújítva a temetői Szentháromság szobor és a Szent Szív kálvária. Itt is szeretném megköszönni az Egyházközség építő együttműködését. Amennyiben az időjárás engedi, a Nagy Lajos utcai Skanzen előtt, elnyert pályázati támogatásból elkezdődik egy sétány és kerékpáros pihenő kialakítása ivókúttal. Előkészítés alatt van a temetői urnafal bővítését, a kultúrház vizesblokkjának felújítását, és egy szabvány méretű szilárdburkolatú kézilabda és kispályás futballpálya megvalósítását és a művelődési ház felújítását célzó pályázatunk. Hamarosan beadásra kerül a közintézményeink napenergiás energiaforrással való ellátásának pályázata is. Számos beruházást hajtottunk végre. Ezek közül a jelentősebbek: Új járdaburkolattal láttuk el a Szent Imre és a Rákóczi utcát. A Soproni utca végén forgalomlassító útburkolati jelek felfestésével és sebességmérő jelzőtábla segítségével növeltük a közlekedésbiztonságot. Egyúttal megújítottuk a kerékpáros út piktogramjait és az iskolaelőtti útfestéseket. Új 2 kilométeres szennyvízhálózatot építettünk ki a Kút fej lakóövezet és a fő szennyvízátemelő közt, így elhárult az akadály a lakópark beépíthetősége elől. Megoldottuk az Arany János utca új szakaszának vízelvezetését és a lakókkal közösen szélfogó fasort telepítettünk. Civil összefogás és önkormányzati támogatás keretében civil termet hoztunk létre a kastélyban. Kulturált, murvázott parkolót alakítottunk ki a kastély udvarán. Felújítottuk az iskola keleti homlokzatát. Felújítottuk a Művelődési ház bejáratát és előterét. Új sportpadlóval és rendezvényszőnyeggel láttuk el a tornatermet. Kicseréltük a Művelődési ház lépcsőkorlátját. 2


Domb Országosan is egyedülálló, kivilágított szabadtéri galériát hoztunk létre Látkép Galéria néven a Ferenczi Művésztábor alkotásaiból. A galéria előtt kicseréltük a járdát díszburkolatra. Új urnafalat építettünk és bővítettük a temető kerítését. Szilárd burkolattal láttuk el a sportpályára vezető utat. Részlegesen felújításra került a Csordahajtó út, a Kossuth Lajos utca csapadékvíz elvezetését is elősegítettük vízelvezető rácsok beépítésével. Megoldottuk a csapadékvíz elvezetését a Petőfi utca elején és a benzinkút bejáratánál. Elkészült a sportöltöző tetőszerkezetének felújítása és folyamatban van az Ifjúsági Klub felújítása szintén pályázati forrásból. Felújításra kerültek a templom előtti szobrok és a templom utcafronti homlokzata. A templom ligetében új asztalok és padok kerültek kihelyezésre. Megkezdődött a templomtér rekonstrukciója. Részben pályázati forrásból restauráltattuk a Szent Szív Kálváriát. Új buszmegállót építettünk a Nagy Lajos utcában. Díszburkolatú parkolót és járdát építettünk a dombtető és a bolt közti szakaszon. Hamarosan régi vágyunk fog megvalósulni, hisz gyalogátkelőhely fog létesülni a dombtetőn! Parkosításokkal, otthonosabbá, szebbé tettük a faluközpontot. Létrehoztuk és rendszeresen újítjuk Fertőszéplak honlapját és létrehoztuk falunk újságját, a Dombot. Tisztelt Falumbéliek! Képviselőtestületünk hitvallása, hogy Fertőszéplak vagyona a fertőszéplaki emberek közös tulajdona. Felelősen és takarékosan gazdálkodunk. Különösen indokolttá teszi a takarékos gazdálkodást, hogy bevételeink csökkennek. Pályázataink előfinanszírozását szeretnénk önerőből megoldani. Ennek ellenére szeretnénk azokat a szociális intézkedéseket megtartani, amiket korábban megszoktak. Kérem, a jövőben is keressenek meg ötleteikkel, javaslataikkal, hisz mi sem láthatunk meg mindent. A mi feladatunk az, hogy a fertőszéplaki embereknek otthonos és szép környezetet biztosítsunk, erőnkhöz képest támogassuk intézményeinket és Fertőszéplakot a régió méltó helyére helyezhessük. Ehhez kérem az Önök segítségét is! Köszönöm a képviselőtestület tagjainak a munkájukat, ötleteiket, javaslataikat, ami segít abban, hogy a legtöbbet tudjuk kihozni a rendelkezésre álló ja-

vakból. A központi költségvetés még ugyan nem került elfogadásra, de az előterjesztések szerint jelentősen át fog alakulni az önkormányzatok állami finanszírozása. Összességében jelentős elvonásokkal számolhatunk. Ez ki fog hatni a jövőbeni terveinkre is. Ezért a következő beruházásainkat, az eddigiekhez hasonlóan, különösen megfontoltan és költséghatékonyan fogjuk megvalósítani. Nehéz időszak előtt állunk, de hiszem, hogy sikeresen fogjuk kezelni az előttünk álló kihívásokat! Köszönöm, Önöknek, hogy megtiszteltek bennünket bizalmukkal! Számítok segítő együttműködésükre!

Új, korszerű sportpadló a tornateremben

Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Hosszas előkészítő munka után, új sportpadlóval gazdagodott tornatermünk. Az előző burkolatot még a ’70-es években rakták le. Önkormányzatunk kiemelten kezeli a sport ügyét, hisz a sport az egészségmegőrzés legfontosabb eszköze. Különösen a gyermekek fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy minél többet mozogjanak, sportoljanak. Ehhez szeretnénk megteremteni a legjobb lehetőségeket. Az új sportpadló a jelenleg kapható legkorszerűbb burkolóanyagok közül való. Kérem, vigyázzunk rá, hogy az új burkolat hos�szú évekig tudja szolgálni gyermekeink és minden fertőszéplaki sportszerető ember igényeit. A tornaterembe kizárólag sport váltócipőben lehet bemenni! A közösségi rendezvények idejére a terem az erre a célra készült rendezvénypadlóval lesz burkolva. Így a terem kettős funkciója megmarad. Ezúton is szeretném megköszönni a segítséget mindazoknak, akik a régi burkolat eltávolításában, az új burkolat beszerzésében közreműködtek! 3


Domb

Változás az orvosi ügyelet rendszerében október 1-től Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Tisztelt Fertőszéplakiak! Október 1.-től a környező településekhez hasonlóan, Fertőszéplakon is megváltozik az orvosi ügyelet rendszere! A korábbi rendszert a környék háziorvosai – önhibájukon kívül – nem tudták fenntartani ezért kerestünk egy olyan megoldást, amely biztonságosan garantálja az orvosi ügyeleti rendszer ellátását. Az új szerződés garantálja, hogy az előírt határidőn belül minden egyes híváshoz megérkezik a Az orvosi ügyelet új telefonszáma segítség! Örömmel jelenthetem be, hogy erős 2012. november 1-től: minőségi javulás várható, hiszen egy korszerű rendszer veszi át az ügyeletet. A bejövő hívások kezelését az Országos Mentő Szolgálat munkatársai végzik Győrben. Az ottani, megfelelően képzett szakember pedig a bejelentés függvényében tud ügyeletes orvost, mentőautót, vagy esetkocsit is küldeni. Ezen kívül pedig minden ügyeleti autóban rádió, GPS, megkülönböztető jelzés és további korszerű, a betegek egészségének megőrzését segítő eszköz található. A beérkező kérések 3 hónapra visszamenőleg rögzülnek, a diszpécser látja, hogy melyik autó hol jár, mikor kapta a riasztást, mikor ért ki, stb. Így, esetleges panasz esetén, ezek az információk rendelkezésre állnak. Korábban az összes érintett települést egy ügyeletes orvos látta el, így előfordulhatott, hogy a segítség csak későn érkezhetett. A jövőben ez megszűnhet, ugyanis több orvos teljesít szolgálatot. Ráadásul a környékbeli orvosok is vállalhatnak a kapuvári ügyelet keretében munkát! Információm szerint Dr. Huszti Sándor és Dr. Földváry István is fog ügyelni az új rendszerben a régiek közül. Hívás esetén orvosból, ápolóból és gépkocsivezetőből álló segítő csapat fog érkezni. Az ügyelet hétköznapokon 15:30-tól másnap reggel 7:30-ig, illetve heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, ünnepnapokon teljes 24 órában hívható! November 1.-től a 06-96/430-104 számon lehet az ügyeletet elérni! Kérem, amennyiben az ügyeleti rendszerrel problémájuk, észrevételük adódik, jelezzék az Önkormányzati Hivatalban.

06-96/430-104

Felelősen bánjunk háziállatainkkal! Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

„Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél” Saint-Exupéry gondolatai egy jottányit sem veszítettek aktualitásukból és jelen értelmezésben gondoljunk háziállatainkra is. A legutóbbi eb oltás is rávilágított arra, hogy néhányan nem csak saját magukkal és háziállatukkal szemben felelőtlenek, hanem a környezetükben élőkkel szemben is. Úgy tűnik a költségek növekedésével arányosan nő azon állattartók száma, akik több kutyát tartanak és évente csak egy-egy ebet oltatnak be. Mondván, úgysem megy ki a kutya az udvarról. Sajnos a gyakorlat nem ezt mutatja. Szinte naponta keresnek meg azzal a problémával, hogy néhányan fittyet hányva az írt és íratlan szabályoknak, nem törődve azzal, hogy felelőtlenségükkel másokat sodornak veszélybe, az utcán szabadjára engedik kutyájukat, vagy nem akadályozzák meg, hogy az eb kiszökhessen. Ők képzeljék magukat azoknak az időseknek vagy gyermekeknek a helyzetébe, akiket a szabadon lévő kutya akár játékosan is megkerget. Egy menekülő kisgyermek könnyen válik baleset áldozatává. Az eleső idős ember pedig könnyen szenvedhet olyan sérülést, amely az életébe kerülhet! Egy beoltatlan állat akár játékos harapása is emberéleteket sodorhat veszélybe! 4


Domb Az új törvényi rendelkezés kivette a helyi önkormányzatok kezéből a lehetőséget, hogy az ilyen esetekben eljárjunk. Jómagam, több alkalommal is felszólítottam a kutyatulajdonosokat, hogy zárják el kedvenceiket. Úgy véltem, józan ésszel fel lehet mérni a felelőtlen ebtartás következményeit. Tévedtem. A jövőben minden bejelentést azonnal továbbítani fogunk az illetékes Kormányhivatalnak, akik el fognak járni a szabálysértővel szemben. Tisztelettel kérem, viselkedjünk felnőtt ember módjára! Tiszteljük meg embertársainkat azzal, hogy felelősen bánunk háziállatainkkal, nem okozunk felesleges bosszúságot másoknak. Köszönöm.

Változás Fertőszéplak művelődésszervezésében Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Hosszú együttműködés után változás állt be a művelődésszervező feladatok ellátásában. Kiskéri László, akivel sok új kezdeményezést sikerült megindítanunk, megsokasodott családi elfoglaltságai miatt nem tudja ellátni ezt a sok időráfordítást igénylő feladatot. Laci lelkesedése, embersége, új ötletei, hihetetlen munkabírása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Fertőszéplak otthonosabb település legyen. Ez úton is szeretném megköszönni mindannyiunk nevében a munkáját.

Új művelődésszervezőnk Taschner Tamás, a Fertő-táj Világörökség titkára. Számos nagyszerű és nagy ívű rendezvény megszervezése kötődik a nevéhez. Pályázatában olyan célokat fogalmazott meg, melyek a korábbi jó kezdeményezések megtartása mellett Fertőszéplakot kulturális szempontból is egyedivé és elismertté tehetik a Fertő tájon. Tamást a korábbi művelődésszervezői elektronikus címen és mobiltelefonszámon lehet elérni. Munkájához sok sikert kívánunk!

A soproni színház Kabaré című előadására szervezünk látogatást Írta: Taschner Tamás, a fertőszéplaki Művelődési Ház intézményvezetője

A társulatában megújult soproni Petőfi Színház egy remek darabjára szervez a fertőszéplaki művelődési ház látogatást. Kander-Ebb: Kabaré című musical-je bejárta a világot és 40 éve hódítja a nézők szívét. A kabaré a hely, ahol a füstön át a csúnya megszépül, ahol a legvadabb fantáziák is valóra válnak, ahol az éjszakai én nyelvet ölt a nyárspolgárnak és ahol nincs sok esély a happy endre. Ebbe a zárt világba érkezik egy magányos, fiatal utazó, útitársa lesz a nagy manipulátor, a Konferanszié és maga a romlatlan bujaság, az örök nő, Sally Bowles... Előadás ideje: 2012. december 8. A soproni Petőfi Színház a fertőszéplaki polgároknak 20% kedvezményt ad a jegyárból, azért, hogy a támogassa a lakosság színházba járását! 3600 Ft helyett 3000 Ft-ba kerül a jegy kizárólag a fertőszéplaki polgároknak. Igény esetén buszt is szervezünk. Jelentkezés és további információ: Művelődési Ház, Fertőszéplak Intézményvezető: Taschner Tamás Email: fertoszeplakmuvhaz@gmail.com Tel: +36-20/314-8532

5


Domb Caritas Hungarica díjban részesült Hérics Istvánné Erzsi néni

Gyémántdiploma és Pokker-díj átadó ünnepség Fertőszéplakon Írta: Iliásné Pozsgai Anna iskolaigazgató

A fertőszéplaki Széchényi Ferenc Általános Iskola aulájában gyémántdiploma és Pokker-díj átadó ünnepség volt szeptember 21-én, péntek délután. Az intézmény volt tanítója, Tömördy Béláné, Irénke néni hatvan évet töltött el a pedagógus pályán. Több évtizeden keresztül nemcsak generációkat oktatott, nevelt, hanem a község kulturális és közösségi értékeinek a táplálója is volt. Bognár Lilla építészmérnökként, Szalai Marcell, a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium első éves tanuló az általános iskolai kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató szorgalma és közösségi munkája A Katolikus Karitász Hérics alapján vehette át a Pokker-díjat. Istvánnét önkéntes munkájáért Az ünnepséget Iliásné Pozsgai 2012. október 6-án Caritas Hun- Anna köszöntője nyitotta meg. Ezt garica díjban részesítette. Gratulá- követően Kóbor Attila, Fertőszéplunk Erzsi néninek és köszönjük lak polgármestere tolmácsolta dr. Cseh Sándornak, a NYME Apááldozatos munkáját! Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

czai Csere János Kar dékánjának gondolatait, majd átadta az emlékdiplomát. Miklós Horváth István, a

Pokker János alapítvány kuratóriumának elnöke külön köszöntötte az alma mater diákjait, majd átadta a méltón megérdemelt díjakat. Az iskola tanulói bensőséges műsorral kedveskedtek az ünnepelteknek. Ezt követően állófogadás és kellemes beszélgetések tették még emlékezetesebbé ezt a jeles eseményt.

Beszámoló a Pannonischer Singkreis Szent Cecília idei fellépéseiről Írta: Tarcsay Iván karvezető

A Pannonischer Singkreis Szent Cecília Fertőszéplak-Kapuvár-Pamhagen megint egy szereplésekkel teli év vége felé közeledik. A szokásos boldogasszonyi Nagycsütörtöki liturgia után húsvéthétfőn Fertőszentmiklóson egy ünnepi húsvéti szentmisén szerepeltünk, amelyen kórusunk sok-sok próba után először adta elő W.A.Mozart Koronázási Miséjét (Missa in C, KV 317). Ordináriumként ugyanezt a misét adtuk elő Fertőszéplakon a május 19-iki hálaadó szentmisénken. Június 23-án, Keresztelő Szent János születése ünnepének vigíliáján Rábapordányban, a karvezető szülőfalujában, szintén egy hálaadó szentmisén léptünk fel. A Tízforrás Fesztivál-t július 14-én Fertőszéplakon kórusunk egy szentmisével nyitotta meg. Hat hetes nyári szünet után már készülünk nyolcadik évünk utolsó két szereplésére. November 19-én, Szent Erzsébet ünne6


Domb pén, lesz a boldogasszonyi bazilika felszentelésének 310. évfordulója. Közreműködünk az ünnepi szentmisén, amely este 7 órakor kezdődik. A szentmisén felhangzik Wolfram Menschick vegyes karra és rézfúvós quartettre komponált latin miséje (Missa parochialis), de négy magyar népénekkel magyar hívek is bekapcsolódhatnak aktívan a szentmisébe. December 29-én, szombaton, megint Fertőszéplakon leszünk. A Szent Család ünnepének elővételezett szentmiséjén (17 órakor) Kempter „Berühmte Pastoralmesse”-je (=”Híres Karácsonyi Mise”) mellett sok szép magyar karácsonyi népéneket is énekelünk a hívekkel együtt. A szentmise után többek között Johann Sebastian Bach Karácsonyi Oratóriumának nyitókórusa hangzik fel nagy zenekaros kísérettel.

Együtt emlékeztünk 1956-ra

Írta: Taschner Tamás, a fertőszéplaki Művelődési Ház intézményvezetője

Az 1956-os szabadságharc és forradalomra emlékeztünk 2012. október 19-én a művelődési házban. A Himnusz eléneklése után Ivanics Ferenc országgyűlési képviselő úr ünnepi beszéde következett. A képviselő úr beszédében többször kihangsúlyozta, hogy a magyar nép történelmében soha nem számíthatott a nyugati országokra, mindig egyedül kellett megvívnia harcait és ez ma sincs másképp. Most sem számíthatunk másokra és magunknak kell mindenért megküzdeni, ahogy őseink is tették. Ezután ünnepi műsor következett a fertőszéplaki színjátszó kör előadásában. Közreműködtek a község általános iskolásai, középiskolásai, egyetemistái, óvónői, köztisztviselői, tanárai, nyugdíjasai. Zenélt Ihász Mónika és Huszár László, a darabot betanította Ihászné Lajber Rita. A műsor a szabadságharc eseményeit idézte fel, melybe beleszövődtek a fertőszéplaki események, az országból itt kimenekülők sorsa, köztük a fertőszéplaki Lajber család tagjaié. Az ünnepi műsor után Kóbor Attila polgármester úr köszöntötte az ünneplőket. Megköszönte Ivanics képviselő úr gondolatait. Elmondta, hogy mi, fertőszéplakiak méltók vagyunk 56’-os elődeinkhez, hisz az ünnepi műsor is bizonyítja, hogy össze tudunk fogni és együtt tudunk értéket teremteni. Amíg élünk visszatérünk szólt gyertyafény mellett a dal és ezzel fejeződött be az ünnepi műsor. A megemlékezés végén Ivanics Ferenc képviselő úr és Kóbor Attila polgármester úr közösen helyezték el a megemlékezés koszorúját a templom előtt álló kopjafánál.

A széplaki beat zenész

Rövid részlet Lukács Béla azonos címmel településünk honlapján megjelent írásából

A kor fiataljainak zenei életéről id. Balogh Attila mondja el emlékeit: „A kor jellegzetessége az egyszerűség és a hiány volt minden téren. A nehéz idők ellenére a fiatalok a zenében keresték a feltöltődést, kikapcsolódást. Az otthoni zenei kapcsolat egy zongorában testesült meg, mivel édesanyám nagyon szerette a zenét, így korán kapcsolatba kerültem vele. Először csak mint hallgatója, később saját magam is gyakoroltam ezt a szép hivatást. A nagy áttörést az életemben egy véletlen esemény hozta. A család egyik tagja a katona idejét töltötte, amikor is közel fél évig nem tudott haza jönni. Itthon viszont a szögre akasztva pihent a dobgitárja. Természetesen a zenei véna nem hagyott nyugodni. A lehetőséget kihasználva egyre többet gyakoroltam és mélyültem el a gitározás szépségében. Az akkori fiatalok a művelődési ház lépcsőjén találkozgattak. Itt gyorsan feltűntem azon társaimnak, akik hasonlóan keresték a zenélés lehetőségeit.„ A teljes írás elérhető településünk honlapjának „Emlékeink” című rovatában: www.fertoszeplak.hu 7


Domb

Mihály-napi vásár az óvodában Írta: Grüllné Pálya Katalin óvónő

Szeptember 29-én a hagyományos Mihály-napi vásárt rendeztük meg az óvodában. Az előtte lévő napokon vásári portékákat készítettek az óvó nénik és a gyerekek. Készült „perec”, „fagyi”, „csiga”, almachips, terményzörgő és igazi sütemény. Az óvoda apraja-nagyja összegyűlt és vásári rigmusokkal árulták a vásárfiát. Valamennyi kisgyerek kosarába került ajándék. Tánccal zárult a mulatság. Október 1-én a nagycsoportosok a hegykői vásárba utaztak. Örömmel újságolták mi mindent láttak, mi lesz az, amit rajzban is megörökítenek. Az itthon maradt kicsiknek és középsősöknek még vásárfiát is hoztak a nagyok.

Komposztáló készült iskolánkban Írta: Szákovicsné Bérczy Dóra Judit szaktanár

A Komposztálás Ünnepnapján iskolánk is tevékenykedett háza táján. Már régóta vágyott komposztálónk elkészült. Szerencsére az időjárás megengedte a szabadban történő foglalkozást. Ennek keretében Ádám bácsi néhány ügyes tanuló segítségével összeállította az egyik kedves szülőtől kapott raklapokból a komposztsilót. Mindeközben Dóra néni mesélt a komposztálás egyszer egyéről. Miután kiválogattuk, hogy mit tehetünk a komposztba, s milyen módon, a lelkes lurkók szakszerűen behelyezték a silóba a gyűjtött anyagot. Kineveztük a felelősöket, megbeszéltük a további munkafolyamatokat. Mindenkinek lehetősége lesz a komposztsilót megtekinteni az iskolaudvaron, s bővebb információkhoz jutni az aulában elhelyezett faliújságról. Sikeres komposztálást mindenkinek!

Beszámoló a kerékpáros szakosztály elmúlt időszakáról Írta: Fekete Imre szakosztályvezető

A Fertőszéplaki Sportkör Kerékpár Szakosztálya 2 éves fennállása alatt 16 túrát bonyolított le. Az idei márciusi-októberi idény során havonta egyszer kerekezhettünk szebbnél szebb helyekre. A második túrától kezdve folyamatosan kísér minket egy biztosító autó, amelyben megtalálható egy komplett javítócsomag, elsősegélycsomag, valamit arra az esetre, ha a helyszínen javíthatatlan probléma lépne fel, viszünk magunkkal tartalékkerékpár(oka)t is. Az első év az ismerkedéssel és összecsiszolódással telt. Itt már kialakult egy meghatározó törzsgárda, akiknek a száma folyamatosan nő! Sportolóink 60-70 %-a fertőszéplaki, de a tagok között találhatunk fertődi, fertőszentmiklósi, petőházi, nagylózsi és soproni lakosokat is. Az életkor is széles skálán mozog, az általános iskolai elsős diáktól, egészen a 70 éves nyugdíjasig vannak tagjaink. A második év elején összebarátkoztunk a Bringázz Sopron Mozgalom vezetőivel Tómalmon. Az általuk szervezett Critical Mass Sopronban több, mint 1000 bringással kerül évente kétszer megrendezésre. A kerékpározás azért is szép, mert olyan dolgokat láthatunk, hallhatunk, amit autóból, motorról nem. Idén eljutottunk a Rábaközbe, ahol gyönyörű falvakon vitt keresztül az utunk. Megtekintettük a Hanság főcsatornán lévő Andaui-hídat, a falunapi túrán pedig rekordszámú nevezés érkezett, 68 (!) ember teljesítette a túrát. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem egy zárt közösség vagyunk, tehát bárki csatlakozhat hozzánk, sőt minden túrán vannak új arcok és reméljük a közeljövőben még több, főként falubelit üdvözölhetünk köreinkben. Sokan kérdezik tőlem, hogy mennyi a tagdíj vagy, hogy mit kell fizetni egy-egy túra alkalmával. Mivel mi egy Sportegyesület tagjai vagyunk, ezért a jogszabály kimondja, hogy tagdíjat kell szedni, amit az FSK elnöksége jelképes évi 100 Ft/fő-ben határozott meg. A jövő évtől szeretném kibővíteni a túrák számát 8-ról 10-re és valószínű, hogy az első éjszakai túra is megrendezésre kerül, de a végleges tervezet csak 2013 januárjában alakul ki. Az összes eddigi túra képei, beszámolói, egyéb információk megtalálható a honlapunkon: www.bringazz-fertopart.5mp.eu 8

Domb II. évf. 7. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja

Domb II. évf. 7. szám  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja

Advertisement