Page 1

Éves beszámoló Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Egy év telt el azóta, hogy szinte teljes egészében kicserélődött Fertőszéplak Önkormányzatának Képviselőtestülete. Nagy reményekkel és nagy tervekkel kezdtük meg a munkát. Munkánkat igyekeztünk tervszerűen, takarékosan és előremutatóan végezni. Nyitottság, nyíltság és a közösséggel való együtt gondolkodás a célunk, ezért is szeretnénk, ha minél többen értesülnének az önkormányzatnál folyó munkákról. Ennek érdekében megújítottuk Fertőszéplak honlapját. Bizonyára Önök közül is sokan látogatják, hisz a közérdekű információk mellett, heti rendszerességgel beszámolunk a faluban történő eseményekről. A honlap mellett az Info Tv-n is olvashatnak önkormányzati híreket. Létrehoztuk Fertőszéplak első újságját Domb néven, ez is a tájékoztatást szolgálja. Elintézendő ügyeikkel bármikor megkereshetnek, de lehetőséget biztosítunk arra, hogy javaslataikat elhelyezzék a boltban és postán kihelyezett dobozokban is. Rendkívül fontos számunkra, hogy minden fertőszéplaki polgár úgy érezze, hogy egy összetartó közösség tagja. Ezért is ragadunk meg minden olyan lehetőséget, ahol együtt dolgozhatunk Fertőszéplakért vagy együtt szórakozhatunk. Több sikeres közösségi rendezvényt sikerült megvalósítanunk. Az Adj egy napot Fertőszéplakért akciónk keretében jelentős közösségi összefogással sikerült rendet raknunk a Széchényi Kastélyban. A Falunap soha nem látott tömeget vonzott. A sok színes program igazi karneváli hangulatot teremtett, ahol a gyerekek mellett nagyon sok felnőtt is aktívan közreműködött a programokban. Vándorkupát alapítottunk „Fertőszéplak Legerősebb Embere” elnevezéssel. Az idei évben Horváth Dori Zoltán a cím és a kupa büszke tulajdonosa! A közösségépítést célozza az a törekvésünk is, hogy lehetőségeinkhez mérten, támogassuk a civil szervezeteket. Igyekszünk bevonni Őket a falu rendezvényeibe. Szép példája a közösségi összefogásnak, hogy a kastélyban új közösségi termet alakítottunk ki nagyrészt társadalmi munkával. Zarándoklatot szerveztünk az idén már 2. alkalommal Boldogasszonyba. Az idei évben már háromszor annyi gyalogos zarándok tartott velünk, mint a korábbi évben.

A szentmise után kizárólag a fertőszéplaki hívek számra megnyitották a Bazilika melletti frissen felújított kápolnát ahol a Bazilika Baráti Köre tartott érdekes előadást. Ígéretünkhöz híven elkészíttettük Fertőszéplak jelképeinek, műemlékeinknek restaurációs terveit és lefolytattuk az engedélyezési eljárásokat. A Műemlékvédelmi Hivatal a felújítási engedély kiadásához részletes művészettörténeti, fém- és festőrestaurátori, kőrestaurátori, statikai és statikai helyreállítási terveket kért tőlünk. A megfelelő szakemberek megkeresése, felkérése sok időt, a tervek elkészítése sok költséget jelentett, de ez feltétele volt az engedély megszerzésének. A temetői Szentháromság szobor megmentésére az Egyházközséggel közösen egymillió forint támogatást nyertünk az Egyházügyi Hivatalhoz benyújtott pályázatunkkal. A felújítás remélhetően Mindenszentek napjára befejeződik. A templom felújítási terveinek elkészíttetését az egyházközséggel fogjuk közösen megbeszélni. Elkészültek a falukép átalakításának, parkosításának tervei. A szükséges szakhatósági engedélyeket beszereztük. Reményeink szerint már az ősz folyamán meg fog újulni a zöldterületeink egy része. Több pályázatunk van bírálati szakaszban. Pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani a Nagy Lajos utcában a műemlék házak előtti sétány kialakítását, kerékpáros pihenővel és ivókúttal, felújítjuk a sportöltözőt és az ifjúsági klubot, valamint ingyenes egészségügyi tanfolyamot szervezünk a 14 éven felüli fiatalok részére a jogosítvány megszerzését segítve. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket. Bár terveink egy részét önerőből is meg tudnánk valósítani, de az ésszerű takarékosság jegyében a halasztható tervek kivitelezésével szeretnénk megvárni a források megnyílását. Az a feladatunk, hogy munkánkkal a közösség érdekét szolgáljuk, és olyan beruházásokat hajtsunk végre, amelyek minél több ember érdekét szolgálják. Önkormányzatunk akkor lehet sikeres, ha minden fertőszéplaki ember érdekében dolgozik! Ennek szellemében járdafelújítást végeztünk a Rákóczi és a Szent Imre utcában. A Soproni utca elején


forgalomlassító beruházást valósítottunk meg sebességmérővel kiegészítve. Sajnos lassító szigetet a hely szűkössége miatt nem tudtunk kivitelezni a rázófelületes lassítósáv kihelyezését pedig Közútkezelő a szomszédos lakók nyugalma érdekébe nem engedélyezte. A kerékpáros forgalmat piktogramok segítségével tereljük biztonságos útvonalra. A közlekedés biztonságát növeli, hogy a játszótér melletti útkereszteződésbe tükröt helyeztünk el, így beláthatóvá téve a kereszteződést. Megoldottuk az Arany János utca csapadékvíz elvezetését egy új árokszakasz és kocsi beállók létesítésével és régi igényt valósítottunk meg a szélvédő fasor kialakításával. Külön öröm, hogy a fasor kialakításánál az önkormányzat állta a fák költségét, a munkát pedig az utca lakói végezték el, vállalva az új telepítés gondozását. Elkészíttettük a Kútfej lakópart szennyvízelvezetési tervét. Jelenleg az engedélyezési folyamat zajlik. Az új csatornahálózat megépítése után jelentős számú családi ház építésére alkalmas telek válik eladhatóvá. A Petőfi utca elején is megoldást találtunk a csapadékvíz elvezetésre, ez által kiküszöböltük az eső idején kialakuló balesetveszélyes helyzeteket. Csatlakoztunk a mikro térségi Házi gondozói szolgálathoz. Ez az jelenti, hogy elsősorban olyan egyedülálló idős embereken tudunk segíteni, akik nem tudnak, vagy nem szeretnének idősek otthonába költözni, hanem szeretnének a megszokott falak közt élni. Hozzájuk igényük szerint naponta járna a gondozó, segít a házimunkában, mosásban, főzésben, beszerezi a gyógyszereket és általános segítségnyújtást végez. Ingyenes emlőszűrést szerveztünk a hölgyek számára oly módon, hogy a hivatal és a rendelőintézet közt ingyenes, kis csoportokban, várakozás nélkül, kulturált körülmények közt tudtuk a fertőszéplaki hölgyek szűrővizsgálatát megoldani. Szeretnénk a jövőben más ingyenes szűrővizsgálatokat is szervezni, számunkra minden fertőszéplaki egészsége fontos. Ezért is végeztünk ablakcserét az orvosi rendelőn, így nem csak energiát spórolunk meg, de jobb körülmények közt folyhat a rendelés. Az egyházközséggel közösen felújítottuk a templom díszkivilágítását, melynek üzemeltetési költségeit is támogatjuk. A civil szervezetek közül a Sportegyesület átalakítását szeretném kiemelni. Közismert, hogy korábban a Sportegyesület működése kizárólag a férfi labdarúgásra korlátozódott. 20 évvel ezelőtti megalakulását követő sikeres évek után az elmúlt pár évben átláthatatlanság és belviszályok jellemezték működését. Mivel számunkra kiemelten fontos a sport támogatása, kezdeményeztük a sportegyesület megújítását. Új vezetőség került megválasztásra és szakosztályok alakultak. A férfi

futball mellett női futball, kosárlabda, asztalitenisz, kerékpár, jóga és lovas szakosztály alakult. Mindegyik élén felelős vezető áll. A szakosztályvezetők egyben a sportegyesület elnökségének a tagjai is, így minden sportbarát érdeke egyformán képviselve van. Szépen jönnek az eredmények is, a női futballcsapat már országos kupát is nyert! Szervezés alatt van gyógytorna meghonosítása is. Az idei évben ünnepelte a sportegyesület megalakulásának 20 éves évfordulóját. Igazi, egész napos sporteseményt sikerült megalkotni a szervezőknek. Nagyon sokan kihasználták a számos sportolási lehetőséget résztvevőként vagy nézőként. Gratulálunk a szervezőknek. Reményeink szerint ezen túl évente lesz egy „Sportnap”. Fertőszéplak a Fertő-part kincsesdoboza! A Ferenczi Művésztábor közreműködésével az iskola kerítésén létrehoztuk állandó kiállításunkat a „Látkép Galériát”, amelyet szeretnénk bővíteni is. A Fertő-táj Világörökség Egyesület támogatásával még az idei évben szeretnénk a galériát díszkivilágítással ellátni. A korábbi évektől eltérően az idén Fertőszéplakon is volt szúnyogirtás. Csatlakoztunk a többi Fertő-parti településhez, így a költségek megoszlottak településeink közt. Rendezettek, virágosak a közterületeink. Hamarosan közeledik az év vége. Pályázaton nyertünk 4 darab adventi díszkivilágítást, reméljük szép élményt fogunk szerezni vele mindannyiuknak! Példaértékűen dolgozik együtt az önkormányzati képviselőtestület. Megalakulásunk óta 18 képviselőtestületi ülést tartottunk. Üléseink alatt 119 határozatot hoztunk. Jellemző a jól összehangolt munkánkra, hogy 106 esetben egyhangúan hoztuk meg döntéseinket. A magas egyetértési szám is azt mutatja, hogy döntéseinket alaposan előkészítjük és a képviselők időben megkapják a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagot. Nem titok, bizony komoly viták is kialakulnak, de ez annak tudható be, hogy a képviselők komolyan veszik a munkájukat, véleményt alkotnak és keresik a jó megoldásokat. Az esetek döntő többségében sikerül közösen kialakított jó döntést hoznunk, és ami a lényeg, soha nem állunk fel haraggal! Munkánkat a kölcsönös tisztelet és az együttműködésre való törekvés jellemzi. Szigorúan betartva a törvényességet, 10 esetben biztosítottunk rendkívüli szociális támogatást 205 000 Ft értékben. Egy esetben adtunk 100 000 Ft támogatást tűzkár enyhítése címén. Alpolgármester úrral, napi kapcsolatban vagyunk. Ő a felelős a kiválasztott pályázatok előkészítésért és szerkesztéséért. Minden tekintetben jól együtt tudunk dolgozni, kiválóan kiegészítjük egymás munkáját.


Ezúton is köszönetemet fejezem ki képviselőtársaimnak, akik nagy bizalommal és építő javaslatokkal segítik munkámat! A Polgármesteri Hivatal működésében a legjelentősebb változás, hogy létrehoztuk a Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőséget Fertőszéplak központtal. Lépésünkkel elébe mentünk a kormány által felvázolt önkormányzati reformnak. Így reményeink szerint, figyelembe véve a legutolsó információkat, megmaradhat Fertőszéplakon az önálló hivatal. Ezáltal a fertőszéplaki polgárok hasonlóan az eddigiekhez, helyben intézhetik ügyes-bajos dolgaikat. Lépésünket a környékbeli falvak közelmúltban kötött hasonló társulásai is igazolják. A hivatal működését pályázati támogatással beszerzett számítógépek is segítik. A körjegyzőséget Vezér Beáta jegyző asszony vezeti, akit a két képviselőtestület egyhangúan választott erre a feladatra. Szakmai felkészültségével, jó vezetői képességeivel a körjegyzői hivatal irányítása mellett, nagyon hasznos segítséget nyújt a pályázatok elkészítésében. Átalakítottuk letelepedést segítő rendeletünket. Ahogy ígértük, a helyi fiatalok, ingyen juthatnak önkormányzati közművesített építési telekhez, csupán a telekrészre leosztott kialakítási és közművesítési költséget kell megfizetniük. Ráadásul az építkezés előre haladtával 2 x 500 000 Ft kedvezményt is biztosítunk. Azon fiataljainkat is segítjük, akik a falun belül, foghíjat építenek be, Őket 300 000 – 500 000 Ft vissza nem térintendő segítségben részesítjük. Továbbra is biztosítjuk az általános iskolában az ingyenes tankönyveket. A fertőszéplaki, de nem helyben általános iskolába járó gyermekeink részére 7000 a középiskolások részére 14250 Ft a felsőfokú tanintézménybe felvettek részére 34200 Ft beiskolázási támogatást biztosítunk. Az óvoda és az iskola működését az állami támogatáson felül jelentős összeggel támogatja önkormányzatunk. Számunkra kiemelten fontos, hogy színvonalas és minőségi oktatást tudjunk biztosítani a gyerekeknek. Fertőszéplak Község Önkormányzata 5.273.080 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Magyarország Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja ( TIOP) keretében. 2011. áprilisában 4 db interaktív táblát, 4db projektort, 4 db laptopot, 1 wifit, 1 db SNI csomagot és 1db alkalmazási szervert kapott. A pályázat részeként a tantestület 15 pedagógusa 10 órás képzésen vett részt, ahol elsajátították a Prometheon 378PRO interaktív tábla szoftverének az EPSON EB

460 nevű projektor használatával kapcsolatos fontos tudnivalókat. A képzést és az eszközöket a budapesti Delta Services Kft. biztosította. Ezen kívül több osztályteremben cseréltük le a régi padokat és székeket. Egymást érik az óvodai és iskolai programok, kirándulások, sportversenyek. Iskolás sportolóink már nemzetközi versenyen is megmérették magukat! A Művelődési Ház vezetését régi-új népművelőnk, Kiskéri László vette át. Vezetése alatt megszépült a Művelődési Ház bejárata, barátságosabbá, rendezetté vált az épület. A falunap színvonalas, a korábbi éveknél jelentősen olcsóbb megrendezésével igazolta, hogy alkalmazásával jó döntést hozott képviselőtestületünk. Nagy sikert aratott az általa szervezett nyári kézműves tábor is. A művelődési ház szinte folyamatosan ad otthont sport és kulturális rendezvényeknek. Fertőszéplak honlapja és a Domb újság szerkesztése is az Ő keze munkáját dicséri. Minden korosztály megtalálhatja a neki tetsző programot. Szeptembertől az idősek részére indult ingyenes számítástechnikai tanfolyam. Régi probléma az önkormányzati Ingatlanhasznosító Kft helyzete. Gazdasági szempontok alapján a kft létrejötte is megalapozatlannak tűnik. Sajnos amennyiben az azonnali megszűntetés mellett döntenénk, oly jelentős ÁFA befizetést kellene teljesítenünk, ami felemésztené a tartalékaink jelentős részét. Ezért képviselőtestületünk fő célkitűzésének tekinti, hogy a még kft tulajdonban lévő ingatlanokat értékesítse, ezáltal a vételár egy részéből teljesíteni tudjuk az Áfa befizetési kötelezettségünket. Úgy döntött képviselőtestület, hogy az értékesítés lebonyolításával a kft ügyvezetőjét bízza meg oly módon, hogy a korábbi feladatok ellátása mellett nem részesül havi juttatásban, csak az eladott ingatlan után kaphat jutalékot. Szeptember 27.-én a korábbi ügyvezető, Bán Zoltán szerződése lejárt és ezekkel a feltételekkel nem vállalta tovább a feladatot. Mivel a törvény kizárja, hogy akár a polgármester akár bárki a képviselőtestületből vegye át az ügyvezetői feladatokat, képviselőtestület Egyed Ferenc urat kérte fel és bízta meg a feladat ellátásával. Munkájához sok sikert kívánunk! Ahogy ígértük Fertőszéplak szerepét megerősítettük a Sopron-Fertőd Kistérségi Társulásban. Tárgyalásaink során elértük, hogy ismét tagjaivá váltunk a térség településeit összefogó Hulladékgazdálkodási Konzorciumnak. Megújítottuk a Sarród község által a korábbi ciklusban felmondott közoktatási megállapodást, ezzel az idei


évben 12 milliós támogatást spóroltunk meg Fertőszéplaknak. Meghatározó szerepet töltünk be a Fertő-táj világörökség egyesületben, munkánk elismeréseként a Fertő-táj Világörökség, Fertőszéplakon fogja ünnepelni fennállásának 10 éves jubileumát. Kifejezetten jó a kapcsolatunk a környék legjelentősebb vállalkozásaival. Új és együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki a Velux Magyarország Kft menedzsmentjével. Természetesen mindezek mellett a napi feladatok elvégzése is megvalósul. A számos kötelező feladat mellett a jövő terveinek kidolgozásán is munkálkodunk. Egyenlőre nagyon sok a bizonytalansági tényező a jövőbeni önkormányzati reformmal kapcsolatban, de mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az Önök érdekeit képviseljük! Továbbra is tisztelettel kérem támogatásukat, segítségüket, ötleteiket és munkájukat. Széplakért dolgozunk a széplakiakkal a széplakiak érdekében!

Sokakban felvetődik a kérdés, hogy miért volt szükség a körjegyzőség létrehozása? A várható közigazgatási reform indokolja, hogy több település, egy székhellyel rendelkező, hatékony és költségtakarékos hivatalt hozzon létre. A feladatok ésszerű átcsoportosításával egy egységes, létszámában kevesebb, de hatékony hivatalt alkottunk meg. A Körjegyzői Hivatal költségvetését a települések 5050%-os arányban osztják meg. Feladata lesz, mindkét képviselőtestület döntéseinek végrehajtása a törvényességi követelményeknek megfelelően. A Körjegyzői Hivatalt, Fertőszéplak korábbi jegyzője, Vezér Beáta jegyzőasszony vezeti. A jegyzőasszony kinevezését mindkét képviselőtestület egyhangúan támogatta. Amennyiben az állami finanszírozások a korábbi évek gyakorlatát követik, a körjegyzőség létrehozásával Fertőszéplak évente több mint 8 millió forintot takarít meg! A lakosság egyik településen sem fog kevesebb szolgáltatást kapni. A korábban megszokott módon tudják ügyeiket intézni. Csorbul-e ezzel a települések önállósága?

Körjegyzőségi székhellyé vált Fertőszéplak Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Szeptember elsejétől új időszámítás kezdődik Fertőszéplak közigazgatásának életében. Elkezdi működését a Fertőszéplak - Sarród Körjegyzőség. A körjegyzőség székhelye Fertőszéplak. Bízvást állíthatjuk, hogy történelmi a pillanat, hisz ígéretünkhöz híven sikerült úgy megerősítenünk Fertőszéplak pozícióját a régióban, hogy közben jó és együttműködő viszonyt alakítottunk ki a környező településekkel. A létrehozást hosszas előkészítő munka előzte meg, melyben részletesen rögzítésre kerültek a hatásköri és pénzügyi feltételek. Olyan mindkét fél számára előnyös megállapodást sikerült kidolgozni a polgármesteri és jegyzői konzultációk során, amelyet mindkét képviselőtestület egyhangúan elfogadott. A korábbi években is felvetődött a körjegyzőség gondolata, de sajnos nem akadt olyan település, amely vállalta volna a Fertőszéplakhoz való csatlakozást.

Egyértelműen NEM! Az önkormányzat a közösség által választott képviselőkből és polgármesterből áll. Az önkormányzat döntéseinek végrehajtó szerve és az adott település lakóinak ügyes-bajos dolgainak intézője a Polgármesteri Hivatal. A változás csupán abból áll, hogy a jövőben egy hivatal fogja ellátni a körjegyzőséget fenntartó képviselőtestületek mellett a munkát és szolgálja a lakossági igényeket. A körjegyzőség az önkormányzatiságot nem érinti. Minkét településen, a korábbi módon megmarad az önálló képviselőtestület. Döntéseiket önállóan, mindkét képviselőtestület a saját településének érdekét figyelembe véve hozzák. Semmi esetre sem szabad párhuzamot vonni a korábban működő „közös tanács” intézményével, hisz ebben az esetben a közösséget érintő döntések továbbra is helyben születnek a helyben választott képviselők által. A „hivatal”, mint végrehajtó szerv segíti a képviselőtestületek döntéseinek végrehajtását és kiszolgálja a lakossági igényeket. Kérem, a jövőben is keressenek fel bennünket elintézendő dolgaikkal! Mint ahogy eddig is, segítünk! Ez a feladatunk.


Elkészült a forgalomlassító beruházás Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

segítségünkre volt lefolytatásában!

az

engedélyezési

eljárás

Sikeres közfoglalkoztatási pályázat Írta: Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere

Bizonyára már sokan észrevették, sikeresen lezárult a Soproni utca végén a rég várt forgalomlassító szakasz kivitelezése. A munkákat hosszú tervezési időszak és engedélyezési eljárás előzte meg. Önök közül is gyakran találkoznak a híradásokban olyan riportokkal, ahol hosszan taglalják, hogy miért nem lehet a hasonló biztonsági szakaszokat megépíteni. Valóban sok munkán és egyeztetésen vagyunk túl, hisz az útszakasz a Megyei Közútkezelő tulajdona. Hónapokon keresztül egyeztettünk a szakhatóságokkal, míg végül egyezségre jutottunk. Hisz a tulajdonos mellett a szakhatóságok engedélyét is be kellett szereznünk. Több terv is készült. Önök is emlékezhetnek, hogy jelentősebb műszaki tartalommal szerettük volna megvalósítani a beruházást.. Sajnos lassító szigetet a hely szűkössége miatt nem tudtunk tervezni. A rázófelületes lassítósáv kialakítást pedig a közútkezelő a szomszédos lakók nyugalmára hivatkozva nem engedélyezte. Ennek ellenére, úgy hiszem, célunk elértük. A figyelemfelhívó, sötétben is jól látható útburkolati jelekkel, a feltűnő figyelmeztető táblákkal, valamint a sebességmérő figyelmeztető lámpával kellően felhívjuk a figyelmet Fertőszéplak lakott területének határára. A munkákkal párhuzamosan megújításra kerültek az iskolánál és a játszótérnél a figyelemfelhívó sárga, a sötétben is jól látható útburkolati jelek és a kerékpáros forgalom terelését szolgáló piktogramok is felfestésre kerültek. A korábban kihelyezett Hegy utcai sebességkorlátozó táblával és a játszótéri útkereszteződésnél beépített tükörrel sikeresen növeltük a falun belüli közlekedés biztonságát. Köszönetet mondunk Kóczán Zoltán Úrnak a GyőrMoson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnökének, aki végig támogatta az elképzeléseinket és nagy

Élve a kormány által ismét életre hívott lehetőséggel, önkormányzatunk pályázatot nyújtott be közcélú foglalkoztatás támogatására, melynek elbírálását követően az önkormányzatnak 2011. augusztus 10-től 2011. december 8-ig tartó időtartamban lehetősége van 2 fő állami támogatással történő foglalkoztatására. Pályázati feltétel volt, hogy a kizárólag olyan személyek foglalkoztatására lehetett kérelmet benyújtani, akik tartós, regisztrált munkanélküliként a pályázat benyújtásának idején bérpótló juttatásban részesültek. A bérpótló juttatás feltétele, hogy a munkanélküli kimerítse a munkaügyi központ által biztosított valamennyi ellátási formát, és legalább 12 hónapig együttműködjön a munkaügyi szakigazgatási szervvel. Ezen túlmenően vizsgálnunk kell, hogy a munkanélküli családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 25.650 Ft-ot, illetve a családnak vagyona nem lehet. A pályázat benyújtásának idején, Fertőszéplakon 2 fő felelt meg a foglalkoztatási feltételeknek. A nyertes pályázat után csak egyik jogosult vállalta a munkát. A másik jogosult - mivel az önkormányzat által felajánlott munkát nem fogadta el,- bérpótló juttatását meg kellett szüntetni. Tekintettel arra, hogy a településen jelenleg 1 fő van, aki bérpótló juttatásra jogosult, így december 8.-ig az ő, négy órás foglalkoztatását tudjuk megoldani. Amennyiben újabb kérelem érkezik a bérpótló juttatásra (2011. szeptember 1-től foglalkozatást helyettesítő támogatás), az önkormányzat a kérelmező részére is fel fogja ajánlani a közcélú munkalehetőséget. A foglakoztatás személyi juttatásának 95 %-át az állam fizeti! A foglalkoztatással önkormányzatunk jelentős költséget takarít meg, hisz számos olyan kisebb festési, karbantartási munkát tudunk megoldani, amit korábban külsős vállalkozó oldott meg. Kérek minden olyan fertőszéplaki lakost akik, bár munkanélküliek, de nem regisztrálták magukat munkanélküliként, vagy már kikerültek a munkanélküli ellátás rendszeréből, ahhoz hogy számukra is lehetőséget tudjunk teremteni a közfoglalkoztatásra, regisztráltassák magukat a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Soproni Kirendeltség Fertődi Képviseletén. Ügyfélfogadási idő: Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.00, péntek: 8.00-12.00 Telefon: 370-376


Iskolakezdési támogatás Írta: Vezér Beáta körjegyző

Tájékoztatjuk Tisztelt Szülőket, hogy Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(V.3) rendelete alapján az önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt az alábbiak szerint: Hivatalból, az általa fenntartott általános iskolába járó tanulók részére ingyenes tankönyvtámogatást biztosít; Kérelemre, azon általános iskoláskorú, fertőszéplaki lakosú tanulók részére, akik nem helyi általános iskolában végzik tanulmányaikat, legfeljebb a tanköteles életkor betöltéséig 7.000,- Ft összegű támogatást nyújt gyermekenként; Kérelemre, a Fertőszéplakon lakóhellyel rendelkező közép-és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulók részére tankönyvtámogatást állapít meg.

oldalról letölthetők. Csak hiánytalanul, a szükséges mellékletekkel ellátott, határidőben beadott pályázatok bocsáthatók bírálatra. A pályázatok elbírálása Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 73/2011. (IX. 26.) képviselő-testületi határozatával elfogadott szabályzata alapján történik. A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, melynek határideje: 2011. december 5. 2011. december 16-ig valamennyi pályázó írásban kap értesítést a döntésről. Az ösztöndíjrendszerről bővebb információ a www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica) internetes oldalon található.

Falunapi beszámoló Írta: Kiskéri László

A tankönyvtámogatás összege: középfokú oktatási intézménybe járó tanulók esetében: 14.250,-Ft/fő felsőfokú oktatási intézménybe járó hallgatók estében: 34.200,-Ft/fő Kérelemre nyújtott támogatások esetén a kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást. A kérelem nyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatalban. A tankönyvtámogatás igénylésének határideje: 2011. október 31.

Újra Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Beadási határidő: 2011. november 14. Írta: Vezér Beáta körjegyző

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. évre is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. A pályázaton részt vehetnek azok a szociálisan rászorulók, akik jelenleg a felsőoktatásban tanulnak (A típus), valamint azok a középiskolások, akik 2012/13-as tanévtől szeretnék a felsőoktatási tanulmányaikat megkezdeni (B típus), és a családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét, vagyis 114.000 Ft-ot. A részletes pályázati kiírás megtalálható az önkormányzatnál vagy a honlapon olvasható. A pályázatok beadási határideje: 2011. november 14. (hétfő). A pályázati adatlapok az önkormányzat hivatalában beszerezhetők, vagy a www.fertoszeplak.hu

Az idei évben augusztus 13-14-én kerültek megrendezésre a fertőszéplaki falunapok. A hagyományokhoz híven idén is a kerékpártúra volt a szombati nap nyitóeseménye. A FSK Kerékpáros Szakosztályának szervezésében lebonyolított túra számos érdeklődőt vonzott. A 60 kerekező kikapcsolódását segítette a kedvező időjárás is. A túra végén a résztvevők tombolasorsoláson vettek részt, ahol mindenki nyert valamit a kisebbnagyobb ajándékokból. A fődíj egy felszerelt kerékpár volt. A falunapi programot színesítette az egész nap látogatható lovasiskola, ahol ezen a napon mindenki ingyen lovagolhatott, valamint a Fertőmenti Madárbarátok Egyesülete által nagyon magas színvonalon kivitelezett és a nagyközönség elé tárt díszmadár kiállítás is. Köszönjük. 10 órakor vette kezdetét a focipályán a FSK Labdarúgó Szakosztályának szervezésében a labdarúgótorna. Labdarúgókhoz méltón az időnként eleredő eső sem


akadályozta meg a rendezvény sikeres és jó hangulatú lebonyolítását. A falunapok első napi programja délután 14 órakor folytatódott immáron a kastély udvarán, ahol többek közt sok-sok játék várta a gyerekeket. Hatalmas óriáscsúszdán, valamint népi játékok sokaságán játszhattak a kicsik. A nagyobbak rodeó-bikán próbálhatták ki ügyességüket, egyensúlyozó képességüket. A hagyományőrzés jegyében korongozás és kosárfonás várta az érdeklődőket. Nem sokkal a délutáni programok kezdete után már érkeztek a főzőverseny résztvevői. Sem őket sem a nagyon színvonalas programot nyújtó Kékzorka Kutyaiskola kutyás bemutatóját nem tántorította el céljától az idő közben megeredő, kb. egy órán át tartó zápor. A szürke esőt szivárványként színesítette Török Béla és barátainak nívós kiállítása, melynek megnyitójára 15 órakor került sor a kastélyban. A délután során több versenyszámban is megmérettethették magukat a fertőszéplakiak. Volt főzőverseny, rodeó-bika verseny és útjára indult az idei évben alapított „Fertőszéplak Legerősebb Embere” vándorserleg is. A rodeó-bika versenyben sok fiatal mérette meg tudását. Végül Varga Roland lett a győztes, Hanzséros Dániel a második és Első Erik a harmadik helyezett. A Lajber Sándor tanár úr vezette „Fertőszéplak Legerősebb Embere” versenyben 9 keménykötésű férfi mérte össze erejét. Közülük Id. Horváth-Dori Zoltán bizonyult a különböző versenyszámok összesített eredménye alapján a legerősebbnek. Ő vihette haza első alkalommal a fent említett vándorserleget. Második helyezett Fejes Miklós lett, a harmadik helyet pedig megosztva Élő Imre és Konrád Krisztián szerezte meg. A főzőversenyen mindenki nagy örömére 8 csapat mérte össze tudását bográcsos étel készítésben. Az ez alkalomra összeállt zsűri ítélete alapján a „Tündérke” csapat csülkös bablevese bizonyult a legjobbnak. Az ételeket a nagyközönség is értékelte, mégpedig azzal, hogy az elkészült finomságok rövid idő alatt mind elfogytak. Köszönjük minden csapatnak a részvételt és a közösségteremtő együttműködést, na és persze a sok-sok finomságot. Fél ötkor vette kezdetét a Cenki Hársfa néptánccsoport lélekemelő, nagysikerű műsora, melyben a lendületes nagycenki ifjak autentikus táncait tekinthettük meg. 17 órától a nagykanizsai Igricek együttes gyermekműsora következett. A kiváló zenészekből álló zenekar klasszikus és kortárs költők verseit zenésítette meg és adta elő alkalmanként jazz elemekkel átszőve. A

lendületes zenére a gyerekek egy része táncra perdült a színpad előtti tánctéren, ezzel hálálva meg a muzsikusok igényes előadását. Köszönjük mindkét együttes színvonalas műsorát. A 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise után került átadásra Fertőszéplak új látványossága a LÁTKÉP Szabadtéri Galéria. 19 órától a tánczenét játszó Party zenekar mulattatta a közönséget. Este fél tízre megtelt a sátor és az udvar érdeklődőkkel, ekkor kezdődött ugyanis az est sztárvendégének Vastag Csabának fergeteges műsora. Erre az előadásra számos környező településről is érkeztek nézők. Az X-Faktor, televíziós tehetségkutatós verseny 2010-es győztese emlékezetes estében részesítette a nagyközönséget. A falunap első napját a Party Zenekar vidám bulija zárta. A vasárnap is a hagyományoknak megfelelően kezdődött. A Horgász Egyesület szervezésében már reggel 7 órától versengtek egymással a horgászatot kedvelők. A szépszámú résztvevő jó hangulatban, értékes díjakért versenyezhetett. Délelőtt fél 11-kor ünnepi szentmisét mutatott be Tóth Miklós atya. A vasárnap délutáni program a fiatalok nagy örömére a népszerű Fluor Tomi előadásával indult. Volt sikítás bőven. A sztár fellépését követően a soproni Dirty Dance tánciskola fertőszéplaki tagjai mutattak be az év közben tanultakból egy kis ízelítőt. Nagy öröm a Fertőszéplak számára, hogy ilyen tehetséges diákjai vannak. Fél hétkor az Őszirózsa Nyugdíjas Klub műsorát tekinthette meg a nagyérdemű. A fertőszéplaki nyugdíjasokból álló egyesület népdalokkal kezdte műsorát, melyet egy ősi, széplaki monda színpadi feldolgozása követett. Ez egy hosszú idő után előkerült harang történetét mutatta be. Érzelmekben gazdag előadásuk szívet melengető érzéseket váltott ki a hallgatóságban, mely a tapsok intenzitásában is megmutatkozott. Nyugdíjasaink előadása után a népszerű tévésorozatból ismert Tihanyi Tóth Csaba vezette Tihanyi Vándorszínpad operett eladása aratott hatalmas sikert. A népszerű slágereket a közönség együtt énekelhette a sztárokkal. Fergeteges hangulatot varázsoltak a művészek. A falunapok zárásaként a Club 7 zenekar buliján lehetett táncolni, szórakozni. Köszönöm minden kedves közreműködőnek a segítséget, aki hozzájárult a falunap sikeres lebonyolításához. A rendezvényen készült képek megtekinthetők a www.fertoszeplak.hu weboldalon.


Új látványossággal bővült Fertőszéplak Írta: Kiskéri László

A falunapi programok keretében került átadásra Fertőszéplak új kulturális látványossága: a LÁTKÉP Szabadtéri Galéria. A galéria létrehozásának célja: közel vinni mindenkihez a művészetet, a hétköznapi élet részévé tenni azt, ápolni a szépre és igényesre való fogékonyságot. A "Világörökség" címet viselő első tárlat anyagai a Ferenczi József Nemzetközi Alkotó- és Művésztábor korábbi évek során született alkotásaiból kerültek ki. A tárlat anyagát és a szakmai irányítást Rujavecné Ferenczi Katalinnak köszönhetjük. A szabadtéri galéria Rujavec Jenő úr ötlete nyomán kapta a "LÁTKÉP" elnevezést. A "Világörökség" című tárlatot Rujavecné Ferenczi Katalin nyitotta meg kedves gondolataival. Közreműködtek: Ihászné Lajber Rita (vers) és Horváthné Kiss Rita (népdalok). Köszönet nekik.

Boldogasszonyba zarándokoltunk Írta: Fekete Tamás Fertőszéplak alpolgármestere

2011. augusztus 15.-én, Nagyboldogasszony napján ismét elzarándokoltunk a Szűz Mária tiszteletére emelt boldogasszonyi bazilikába. A tavalyi létszám hála Istennek az idén már majdnem háromszorosára növekedett és a csoporthoz Fertődről és Fertőendrédről is csatlakoztak. Hajnali 5 órakor a széplaki templomtól Fertődre sétáltunk, ahol Miklós atya megáldotta a zarándokokat. Az áldást követően jó hangulatban és elszántan vágtunk neki a 30 km-es távnak, melyre természetesen magunkkal vittük Fertőszéplak és a szerencse folytán Magyarország zászlaját, illetve a Plébános Úrtól kapott Zarándokkeresztet. Csoportunk a reggeli felkelő nap

sugaraitól megvilágított gyönyörű környezetben, viszonylag gyorsan elérte a korábbi határátkelőt, ahol megtartottuk az első pihenőnket.

A rövid reggelit után újult erővel folytattunk utunkat, és Pomogy és Valla községeken átsétálva elérkeztünk a második, a vallai bányatónál megtartott pihenőnkhöz. A sors játéka, hogy a pihenő közben megszólított bennünket egy osztrák hölgy, akivel nagyon kellemes beszélgetésbe kezdtünk. Kiderült, hogy a hölgy a Vallai Általános Iskola igazgatója, s ez által nagyon szoros kapcsolatban van a település polgármesterével. Miután korábbi célunk, hogy testvértelepülési kapcsolatunkat megújítsunk, igazgató asszonnyal megegyeztünk, hogy szeptember első felében felkeressük Valla község vezetőségét, és egyeztetünk az együttműködési lehetőségekről. A pihenőt követően nekivágtunk a még hátralévő 15 kmnek. Amire Szent András településre értünk, már mindenki nagyon várta a harmadik és egyben utolsó pihenőt. Szent Andráson hosszabb szünetet tartottunk, mint a korábbi két alkalommal, de kb. 20 perc után a csoport kicsit elcsigázottan, viszont nem fogyó lelkesedéssel nekivágott az utolsó szakasznak. A Szent András és Boldogasszony közötti 6 km-es szakaszon már rengeteg zarándokkal találkoztunk akik kerékpárral vagy autóval igyekeztek a 13:00 órakor kezdődő Magyar Misére. Minden zarándoktársunk barátságosan köszöntött bennünket. Akikkel beszélni is tudtunk, kérdezték honnan jövünk, mikor indultunk és kitartást kívántak. Az autókból és buszokból mosolyogva integettek és dudáltak. Déli 12 óra után pár perccel érkeztünk meg Boldogasszonyba, ahol a település határát jelző táblánál frissítővel vártak bennünket. Ezt követően megérkeztek az autóbuszok is a fertőszéplaki zarándokokkal. A Magyar Mise pontosan 13:00 órakor elkezdődött és kb. 1 óra hosszan tartott.


A szertartás után még a Fertő Táj Világörökség szervezésében, egy érdekes előadást hallgathattunk meg a Boldogasszonyi Bazilikáról, illetve a hozzá tartozó Baráti Körről, melynek során kiderült, hogy Széplaknak évszázados kötödése van Boldogasszonyhoz, hiszen a templom és a hozzá tartozó épületek egy része Széplakon készült téglából épült. Az előadást követően röviden elbeszélgettünk a Baráti Kör osztrák vezetőségével, és a beszélgetés során megegyeztünk abban, hogy a jövő évi zarándoklatot közösen szervezzük, illetve megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy miként tudna Fertőszéplak egy barátságon és valláson alapuló tartós együttműködést kialakítani Boldogasszonnyal. Délután 3 óra körül indultunk vissza, hogy kipihenjük az út fáradalmait és rengeteg élménnyel gazdagodva folytassuk mindennapjainkat. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a zarándoklatot nagyon jó hangulat, segítőkészség és kölcsönös tisztelet jellemezte. Senki nem sérült meg és fáradtan ugyan, de elégedetten és lelkileg feltöltődve jöhettünk haza Fertőszéplakra. Hála Istennek!

Újraindult az ingyenes számítástechnika oktatás - jelentkezni még lehet Írta: Kiskéri László

Többek kérésének eleget téve újra indult Fertőszéplakon a felnőttek számára szánt számítástechnika oktatás. Jelentkezésre még van lehetőség. A részvétel ingyenes. Az októberi oktatási időpontok a következők: október 20. (csütörtök) 16.45 - 17.45 október 28. (péntek) 16.45 - 17.45 Várjuk a számítógép-kezelés szándékozók jelentkezését!

alapjait

elsajátítani

Beszámoló a jubileumi sportnapról Írta: Szabó Katalin FSK elnök

A nemrégiben átalakult, 7 szakosztályra bővült Fertőszéplaki Sportkör 2011.szeptember 17-én megrendezte az első és egyben a megalakulás 20. évfordulójára is emlékező jubileumi Fertőszéplaki Sportnapot. A sportnap programját úgy állítottuk össze, hogy minden szakosztály megmutathassa magát, és közben a falu lakosságának is legyen lehetősége a mozgásra, sportolásra. A sportnapot hagyományteremtő céllal rendeztük meg, tervezzük, hogy eztán minden évben megszervezzük. Reggel 9 órakor az óvoda előtt Horváth István vezetésével zenés reggeli tornával indítottuk a napot. 2030 lelkes felnőtt és gyerek próbálta utánozni az aerobikedző Stefi által mutatott gyakorlatokat, többkevesebb sikerrel, de nagyon jó hangulatban. A fél órás zenés tornán kellemesen elfáradtunk. Utána az érdeklődők felmentek a Művelődési Házba, ahol a jógával ismerkedhettek. Kezdő relaxációként Kóborné Tóth Éva segítségével mantra jógát végeztek, majd Locsmándi Erzsébet irányításával fiatalító gyakorlatokat és napüdvözlet gyakorlatsort. Ezt követte néhány jóga aszana. A levezető végrelaxáció tibeti hangtálak segítségével történt. A bemutató óra után a résztvevők maguk is megszólaltathatták a gongot és a hangtálakat. 11 órakor kerékpáros ügyességi verseny vette kezdetét az iskola udvarán 19 résztvevővel. A legügyesebb versenyzőnek járó szobrocskát Jakab Dávid vehette át. Ezt követte a kosárlabda-kupa. A megjelentek - mintegy 10 felnőtt és 10 gyerek - két csapatot alkottak, és nagy küzdelemben a Kékek csapata diadalmaskodott a Pirosak felett, így a Kékeké lett a kupa. Eközben, majd a meccset követően a tornaterembe az asztaliteniszt kedvelők játszottak.


A versenyeket követően szponzoraink jóvoltából hagymás vajas kenyeret és szörpöt kínáltunk, melyet a kifáradt versenyzők jóízűen fogyasztották.

játékosokkal. A mérkőzést a 91’-es csapat nyerte 2-1 arányban, Bognár János és Pál Csaba góljaival, a szépítő gól öngólból született. A nap zárásaként tombolát sorsoltunk. A támogatóknak köszönhetően nagyon sok tombolatárgy gyűlt össze, így nagyon sokan a szép emlékek mellett nyereményekkel térhettek haza. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, akik munkájukkal, tárgyi adományukkal segítették a sportnap sikeres lebonyolítását.

Boszniában jártunk Írta: Róka Norbert testnevelő tanár

György Károly lovas szakosztályvezető udvarán sokan tapasztalhatták meg a nap folyamán a lovassá válás érzését. Kicsiknek és nagyoknak lehetőségük adódott Shagya lovakon lovagolni, nyeregben vagy akár szőrén is, sőt, patkódobálásban is jeleskedhettek a lovasok. A nagy számú érdeklődő lovagoltatásában Horváth-Dori Adél, Nagy Karina, Egyed Ákos és György Sarolta, az egyesület lelkes tagjai segítettek. A meghirdetett női foci sajnos rajtunk kívülálló okból elmaradt. A sportnap szervezésekor ígéretet kaptunk a megyei női labdarúgó-bajnokság szervezőitől, hogy ezen a napon nálunk lesz a forduló. A bajnokságot azonban technikai okokból csak a sportnapunkat követően indították, így az aznapra tervezett forduló elmaradt. Délután 5 órakor a focipályán köszöntöttük a sportkör egykori alapítóit, vezetőit és játékosait, majd a Dirty Dance tánccsoport fertőszéplaki tagjainak tánca után barátságos jubileumi mérkőzést játszottak egykori focistáink.

A 20 évvel ezelőtti csapat mérkőzött meg a kilencvenes évek végén- kétezres évek elején itt játszott

2011. szeptember 16-18 között Fertőszéplak serdülő futsal csapata Bosznia – Hercegovinában képviselte a magyar színeket a hatodik alkalommal megrendezett Barátság Játékokon. Az előző tanévekben nyújtott kimagasló sporteredmények miatt esett iskolánkra a választás, hogy szerepelhessünk e rangos viadalon. A Játékokon több sportágban vetélkedtek egymással Horvátország, Szlovénia, Bosznia – Hercegovina és Magyarország fiatal sportolói. Egy igazi ifjúsági olimpián érezhettük magunkat. Az utazás, a teljes vendéglátás ingyenes volt! A gyerekek felejthetetlen élményekkel gazdagodtak, megtapasztalták, hogy hol tart a környező országok kispályás labdarúgása, látták Európa legkékebb folyóját az Unát. Megdöbbenve tapasztalták, hogy az egykori polgárháborúnak még mindig megvannak a nyomai és bepillantást nyerhettek a bosnyákok ”törökös jellegű” életébe! Köszönetünket szeretnénk kifejezni Németh Gyula képviselő úrnak és a Sportegyesületnek a szerelés biztosításáért.


Honismereti előadás Fertőszéplakon Írta: Lukács Béla

összegyűjtött adatokat a mai kornak megfelelően tudjuk tárolni és bárki számára hozzáférhetővé tenni. Szeretnénk megkérni mindenkit, akinek bármilyen írott, képi, tárgyi emléke illetve története, ismerete van a faluval kapcsolatban, lehetőség szerint ossza meg velünk (Ihászné Lajber Rita, Kiskéri László, Lukács Béla), hogy azt a legmodernebb eszközök igénybe vételéve meg tudjuk őrizni a jövő kor emberei számára.

Huszadik éve tettre készen Írta: Hérics Istvánné karitász vezető

Egy szép és hasznos tevékenység, a honismereti munka újra éledő kezdeményezésének lehetett tanúja, aki 2011. szeptember 30-án fellátogatott a Művelődési Házba. A „Honismeret múltja és jelene” címmel megrendezett előadás nagy számú érdeklődőt vonzott. A három előadásból álló esten a hallgatóság egy átfogó képet kaphatott arról, hogy milyen tevékenységek folytak, folynak falunkban a kulturális értékmegőrzés területén. A mai kor munkásságát bemutató Ihászné Lajber Rita saját életútján keresztül engedett betekintést a hallgatóságnak e fontos és nem ritkán nehéz tevékenységbe. Megtudhattuk miként is tett, és tesz is a mai napig szülőfalujáért oly sokat. Munkáját az elkötelezettség, a széles körben végzett munka jellemzi. A faluban azon emberek közé tartozik, akik szívükön viselik a kulturális fejlődést, a hagyományok őrzését, ápolását. Munkássága példa értékű számunkra. Az idősebb nemzedék szívélyes fogadtatása hatására, néha elszorult szívvel és hanggal kezdett a múlt megidézésébe Dr. Sass Béláné. A különleges honismereti foglalkozás keretén belül megismerhettük személyes kapcsolatát a faluval. A sok évtizedes munkássága eredményeként számos érdekes információt idézhettünk fel, tudhattunk meg. A régmúltat felidézve nézegethettünk korabeli fényképeket, írásos emlékeket Margit néni gyűjteményéből. A helyben megtekinthető, technikai fejlődést bemutató tárlatot Lukács Béla ismertette az érdeklődőkkel. Előadásában a számítógépes technika jelentőségét hangsúlyozta, mely a modern kori értékmegőrzés egyik fontos eszköze. Az összejövetel barátságos beszélgetéssel zárult. A fent leírt gondolatoknak megfelelően szeretnénk egy számítógépes adatbázist létrehozni, melyben az

A huszadik évünket taposva, az önkéntesek évében, Szent Erzsébet ünnepéhez közeledve, szeretnék köszönetet mondani minden karitász munkatársnak, főleg annak az egykori tizenéves csoportnak, akik vállalkoztak a még ismeretlen feladatra és azoknak a felnőtteknek, akik bíztak ifjúi lelkesedésükben. Így közösen sikerült létrehozni a Páter Szergiusz Alapítványt, amely segítségével hétmillió forintot tudtunk községünkbe hozni. A húsz év alatt természetbeni adományt küldtünk Erdélybe, Kárpátaljára, a menekülteknek, ár- és belvíz valamint viharkárosultaknak. Támogattunk továbbá rászoruló helyi és vidéki családokat is. Köszönet és hála minden adományért és segítségért. A köszönet és hála szavai mellett kérni is szeretnék. Várjuk november hónapban a régi és az új tettre kész felnőttek és fiatalok jelentkezését, akik szívesen áldoznak szabadidejükből pár órát, hogy megújulva tovább folytatódjon községünkben ez a szép munka. Jelentkezni lehet a 370-434-es telefonon vagy személyesen. Mindenkinek mindent köszönve: Hérics Istvánné karitász vezető

Domb 1/3.  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja - 2011. október

Domb 1/3.  

Fertőszéplak Önkormányzatának Lapja - 2011. október

Advertisement