Page 1


Ardı sıra upuzun gölgesine basarak gidiyorum, Kendimce oyunlar oynuyorum Eşeğimin ayağı bastıkça babamın gölgesine Sobeliyorum yolları, bu kaçıncı gidiş baba, kaçıncı gidişimiz, Kim bekler bizi Niye böyle heyecanlısın, ne taşırsın, benim aklımın ermediği Bakalım hangi köyde gazdan lambalar ateşlenecek, hangi kahvede demli çayların buharına dalacağız, bana küçük bisküvitler verecekler, sana cigara saracaklar, Sen tellerinden sazının haberler çalacaksın, aşık olanların gönlünü yakacaksın Ben günler sonra sıcağın kucağında uykuya dalacağım, en sevdiğim nağmede sessiz oynayacak dudağım, sen çalacaksın, ben dolacağım bugün hükümdar olacağız baba, güzel rüyalar göreceğiz sımsıcak yataklarda Yarın yine yollarda olacağız, sen telaşla kalkacaksın sabahleyin, Ben şaşarak heyecanına eşeğimin sırtında yine sobeleyeceğim yolları Babam, abdalım, Niye böyle heyecanlısın, ne taşırsın benim aklımın ermediği Abdal yıllarca taşıdı köyden köye duyulmadık hikâyeleri, sevinçleri, acıları sazıyla yolları arşınladı, sesinde, sazında ezgilendi Anadolu’nun yazısız tarihi. Grup Abdal, ömür kervanını türkülerle yürütmüş Abdalların çıkınlarını kokluyor, derin bir nefes alıp kalbimize üflüyor naifçe, saygıyla.


Bu albümümüzde yanımızda olan, bizlere destek veren, Hasan Saltık’a, Cem Çelebi’ye, Saim Dursun’a, Rustam Mahmudzade’ye, Tarık Çalışkan’a, Barış Güvenler’e, Yaşar Erdoğan’a, Volkan Arslan’a, Reyhan Son Kayış’a, Mustafa Şafak’a, Sinan Demirtaş ve Ali Asker Kayış’a teşekkür ederiz.


1. Altın

Yüzüğüm Kırıldı

2. Al

Yazmanın Oyası

Yöre:

Adıyaman

Derleyen: Şerafettin Civelek

Kaynak:

Ragıp Binzat

Kaynak:

Ahmet Pehlivan

Derleyen: Emin Aldemir

Yöre:

Muğla/Ula

Altın yüzüğüm Kırıldı hey

Al yazmanın oyası alnıma vurdu boyası

Suya düştü su duruldu hey

Alıcen diye kandırdı Allah’ından bulası

Dediler yarin de gelimiş

Geli geliver yarim aralıkta diz çöküver yarim

İnce de bellerim Kırıldı Tel tel tellerine

Kaleden indim yayan mendilim dolu payam

Kurban Olam dillerine vay

Yar üstüme yar sevmiş dayan yüreğim dayan Geli geliver yarim aralıkta diz çöküver yarim

Atımın da nalı yoktur hey Üzerinde çulu yoktur hey

Kalenin gedikleri şekerdir yedikleri

Gölbaşın da yolu yoktur

Hiç aklımdan gitmiyor yarimin dedikleri

Git gelemem emmim kızı

Geli geliver yarim aralıkta

Tel tel tellerine

diz çöküver yarim

Kurban Olam dillerine vay Altınlarım nal edeyim hey Al hırkamı çul edeyim hey Gölbaşını yol edeyim Ben gelemem emim kızı Tel tel tellerine Kurban Olam dillerine vay


3. Bağlandı Yöre:

yollarım kaldım çaresiz

Sivas-Yıldızeli

Derleyen: Nida Tüfekçi Kaynak:

4. Kipriğin

gaşına değdiği zaman

Yöre:

Erzincan

Söz Müzik: Davut Sulari

Ali Sultan

Bağlandı yollarım kaldım çaresiz

Kipriğin kaşına da değdiği zaman

Gayrı dünya bana karalandı gel

Bekleme sevdiğim de vur beni beni

Derildi dertlerim artsız amansız

Şafağı sevdanın da söktüğü zaman

Üst üste dizildi sıralandı gel gel

Diyardan diyara da sür beni beni.

Yari görse idim haftada ayda

Saçların rüzgarı da tel tel biçende

Sevip ayrılmaktan ne buldum fayda

Dudağın dilinden de şerbet içende

Azrail göğsümde canım hay hayda

Gönlümde duygular da ateş saçan da

Ciğerimin başı yaralandı yel

Alevden gömleğe de sar beni beni

Karacaoğlan der ki başa yazıldı Gözüm yaşı sel sel Oldu süzüldü Kefenim biçildi kabrim kazıldı Mezarımın üstü karalandı gel gel


5. Şifa

istemem balından

Söz-Müzik: Nesimi Çimen

Şifa istemem balından

Kolay mı gerçeğe ermek

Bırak beni bu halımdan

Dost bağından güller dermek

Razıyım açan gülünden

Orda kalsın değer vermek

Yeter dikenin batmasın

Yeter ucuza satmasın

Gece gündüz bu hizmetin

Sonu yoktur bu virdimin

Şefaatin kerametin

Dermanı yoktur derdimin

Senin olsun hoş sohbetin

İstemem ilaç yardımın

Yeter huzurum gitmesin

Yeter yakamdan tutmasın

Taşa değmesin ayağın

Nesimi’yem vay başıma

Lale sümbül açsın bağın

Kanlar karıştı yaşıma

İstemem metheylediğin

Yağın gerekmez aşıma

Yeter Arkamdan Atmasın

Yeter zehirin katmasın


6. Gel

ha gönül havalanma

Yöre:

Sivas-Şarkışla

Derleyen: Nida Tüfekçi Kaynak:

İzzet Savaş

Gel ha gönül havalanma Engin ol gönül engin Ol Dünya malına güvenme Engin Ol gönül engin Ol Şu dünyanın hali böyle Yalan yahşi geçer şöyle Söyledikçe engin söyle Engin Ol gönül engin Ol Teslim abdal özüm haktır Sözümün yalanı yoktur Engin söyle büyüklüktür Engin ol gönül engin Ol


7. Başındaki

yazmayı da sarıya mı boyadın

8. Bebeğin

beşiği çamdan

Yöre:

Tokat-Reşadiye

Yöre:

Kaynak:

Mihrican Bahar

Derleyen: Ahmet Yamacı

Bayburt

Derleyen:

Yücel Paşmakçı

Kaynak:

Binali Selman

Başındaki yazmayı da

Bebeğin beşiği çamdan

Sarıya mı boyadın

Yuvarlandı düştü damdan

Neden sararıp soldun da

Beybabası gelir şam’dan

Sevdaya mı uğradın

Nenni nenni nenni nenni Nenni nenni nenni Bebek (oy)

Tokat’tan mı geliyon da Yar sen almus’lu musun

Çamlı belden çıktım yayan

Ben sana varacağım da

Dayan ey dizlerim dayan

Söyle namuslu musun

Kardeş atlı bacı yayan Nenni nenni nenni nenni

İçliğimin yakası da

Nenni nenni nenni Bebek (oy)

Sıra sıra nakış yar Gurban olam boyuna da

Bebek beni deleyledi

O Ne biçim bakış yar

Yaktı yaktı kül eyledi Her kapıya kul eyledi

Yola yolladım seni de

Nenni nenni nenni nenni

Yollar yormasın seni

Nenni nenni nenni Bebek (oy)

Hızır elinden tutsun da Bana yollasın seni


9. Gönül

gel seninle muhabbet edelim

10. Kul

olayım kalem tutan ellere

Yöre:

Erzincan

Yöre:

Kaynak:

Ali Ekber Çiçek

Derleyen: Muzaffer Sarısözen Kaynak:

Sivas-Şarkışla Aşık Veysel Şatıroğlu

Gönül gel seninle muhabbet edelim,

Kul olayım kalem tutan ellere

Araya kimseyi alma sevgilim,

Kâtip arzuhalim yaz yare böyle

Ya Benim Kimim Var Kime Yalvarayım,

Şekerler ezeyim şirin dillere

Kaldır kalbindeki karayı gönül.

Kâtip arzuhalim yaz yare böyle Güzelim ey güzelim ey güzelim ey ey

Solmazsa dünyada güzeller solmaz, Bu dünya fanidir kimseye kalmaz.

Sivas ellerinde sazım çalınır

Yalan dolan ile sofuluk Olmaz,

Çamlı beller bölük bölük bölünür

Mümin olan bekler berayı gönül.

Yardan ayrılmışam bağrım delinir Kâtip arzuhalim yaz yare böyle

Derviş Ali’m öğüt verir özüne,

Güzelim ey güzelim ey güzelim ey ey

Gönül lütfeyledi geldi sözüne Azrail konarsa göğsün düzüne,

Pir sultan abdal’ım ey hızır paşa

O zaman beklemez sırayı gönül.

Gör ki neler gelir sağ olan basa Beni hasret koydun kavim kardaşa Kâtip arzuhalim yaz yare böyle Güzelim ey güzelim ey güzelim ey ey


11.

İndim çayır biçmeyede

Yöre: Artvin

12. Elinde

süt küleği

Yöre:

Erzincan/Kemaliye (Eğin)

Kaynak-Derleyen:

Mustafa Özgül

İndim çayır biçmeyede eğildim su içmeye

Elinde süt küleği öyledir yâr öyledir

Dediler yarin geldide kanatlandım uçmaya

Sütden beyaz bileği söyle bülbülüm söyle

Hoy nani nani nani da yandırdı sevdan beni

Acep kabül olur mu yâr elinden Yâr

Öyle bir ateş düştüde söndürmez çaylar beni

Ergen kızın dileği vur ellerim vur

Kazmayı alacağımda tarlayı kazacağım

Haydin bağa gidelim öyledir yâr öyledir

Yarim peştemalinede adımı yazacağım

Üzüm Sağla Gidelim söyle bülbülüm söyle

Hoy nani nani nani da yandırdı sevdan beni

Sen Bulut Ol Ben Yağmur yâr elinden yâr

Öyle bir ateş düştüde söndürmez çaylar beni

Yağa Yağa Gidelim vur ellerim vur Eğin’in Başı Bayır öyledir yâr öyledir Mevlam Eğin’i Gayır söyle bülbülüm söyle Eğin’den Gız Almazsam yâr elinden yâr Yanarım Cayır Cayır vur ellerim vur


13. Bir

Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden

Yöre: Malatya-Arguvan Derleyen: İhsan Öztürk Kaynak: Hasan Durak

Bir ay doğar ilk akşamdan geceden

Niye doğru yoldan şaşırdın beni

Nedem nedem geceden

Dağlar kışımış yolcum üşümüş

Şavkı vurmuş pencereden bacadan

nasıl edem ben

Dağlar kışımış yolcum üşümüş

Dağlar haramı açma yaramı

nasıl edem ben

perişanım ben

Uykusuz mu kaldın dünkü geceden Nedem nedem geceden

Aşağıdan gelir eli boş değil

Uyan uyan yar sinene sar beni

Nedem nedem boş değil

Dağlar kışımış yolcum üşümüş

Söylerim söylemez gönlüm

nasıl edem ben

hoş değil

Dağlar haramı açma yaramı

Dağlar kışımış yolcum üşümüş

perişanım ben

Bir güzeli bir çirkine vermişler Nedem nedem vermişler

Yüce dağ başından aşırdın beni

Baş yastığı kendisine eş değil

Nedem nedem yar beni

Dağlar kışımış yolcum

Tükenmez Dertlere düşürdün beni

üşümüş nasıl edem ben

Dağlar kışımış yolcum üşümüş

Dağlar haramı açma yaramı

Madem soysuz bende gönlün yoğudu

perişanım ben

Nedem nedem yoğudu


14.

Bu tepe pullu tepe

Yöre:

Erzurum

15.

Arıx

Yöre: Sivas

Derleyen: Nida Tüfekçi Kaynak:

Muharrem Akkuş

Bu tepe pullu tepe (nenni de yarim nenni)

Arix dibên gundê saran

Su gelir serpe serpe (eski de yarim hani)

Tağa ku zelzele bu

Dediler yar uyumuş (Nenni de yarim nenni)

Lê lê anê dused sêsed mezel vedan

Uyardım öpe öpe (Eski de yarim hani)

De lo lo lo lo De lê lê lê lê

Altını bozdurayım (Nenni de yarim nenni)

Hîvî wêket Hîva tijî ye

Gerdana dizdireyim (Eski de yarim hani)

daye qur bê dutene xudane law û qîza

İpek mendil değilsen (Nenni de yarim nenni)

Lê lê anê yek nebû zava Sere silgavê

Koynumda gezdireyim (Eski de yarim hani)

De lo lo lo lo De lê lê lê lê

Altındır alay değil (Nenni de yarim nenni) Gümüştür kalay değil (Eski de yarim hani) Kınamayın a dostlar (Nenni de yarim nenni) Sevdadır kolay değil (Eski De yarim hani)


16. Naçaram

17. Tevekte

Azeri türküsü

Yöre:

üzüm kara

Sivas-Zara

Derleyen: Muzaffer Sarısözen Kaynak:

Zaralı Halil Söyler

Ezizinem dolan gel

Tevekte üzüm kara (Yâr Yâr Yâr Yâr)

Gülüm derde dolan gel

Salkımı düzüm kara

Namerde boyun eğme

(Diley diley yangınam ben o yâre

Get gurbette dolan gel

vurgunam yâr yâr yâr aman)

Naçaram men naçaram

Ben yâre gidemiyom (Yâr yâr yâr yâr)

Garlı dağı aşaram

Elim boş yüzüm kara

Yar gözü yaşlı görsem

(Diley diley yangınam ben O yâre

Baş götürüp gaçaram

vurgunam yâr yâr yâr aman)

Dolanar geçer zaman

Tevekte üzüm kaldı (Yâr yâr yâr yâr)

Felek vermir bir aman

Yemedim gözüm kaldı

Ne dosta itibar var

(Diley diley yangınam ben o yâre

Ne yarda aht-ü peyman

vurgunam Yâr Yâr Yâr Aman)

Naçaram men naçaram

Hayli oldu görmedim (Yâr Yâr Yâr Yâr)

Garlı dağı aşaram

Diyecek sözüm kaldı

Yar gözü yaşlı görsem

(Diley diley yangınam ben o yâre

Baş götürüp gaçaram

vurgunam yâr yâr yâr aman)


18. Yayla Yöre:

çiçeği misin? Tokat-Niksar

Derleyen: Muzaffer Sarısözen Kaynak:

Hüseyin Arsal

Yayla çiçeği misin (Balam) Yuvarlan da gel bana Gelin Misin Kız Mısın Da Kurban olayım sana Hopa rina rinanay ray da rinanay Rinanay yarım rinanay nay Yaylaların Yoğurdu (Balam) Seni Kimler Doğurdu Seni doğuran ana da Balınan mı yoğurdu Hopa rina rinanay ray da rinanay Rinanay yarım rinanay nay Yaylanın yolundayım (Balam) Gürgenin dalındayım Anam beni sorarsa Da Gızların yanındayım Hopa rina rinanay ray da rinanay Rinanay yarım rinanay nay


Ali Ekber Kayış:

Kontrbass, Akustik-klasik gitar,

Charango, Bandolin, Yaylı tambur, Mandolin,

Vokal Kerem Kekeç:

Akustik-Klasik Gitar, Vokal

Burcu Sarak:

Vokal

Özge Ünkap:

Santur

Neriman Güneş:

Viola, Keman, Vokal

Adem Tosunoğlu:

Bağlama, Klasik Kemençe

www.grupabdal.com

Düzenlemeler:

Ali Ekber Kayış, Kerem Kekeç Percus: Yaşar Erdoğan

Akordeon:

Rüstem Mahmudzade

Klarnet:

Caner Malkoç

Grup Abdal iletişim:

info@grupabdal.com

Menajerlik İletişim:

Ada Organizasyon • Tel: 0532 598 44 49

Mail İletişim:

www.adaorganizasyon.com.tr • info@adaorganizasyon.com.tr

Yapım:

Kalan Müzik

Studyo:

Alekka

Kayıt, Mix, Mastering:

Ali Ekber Kayış

Kapak Resmi:

Saim Dursun

Grafik Tasarım:

Fercan Sayılı

Baskı:

FRS

Abdal  

Abdal - Ozanca

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you