Page 1

Assemblea a La Datzira  14­15 de novembre Assistents: Carles, Eric, Miguel, Pati, Pili, Sergi,  Antonio , Anna, Paloma, Sílvia, Albert, Ferran,  Burrito i Anna B.

Expectatives S’intenta fer una ronda on cadascú digui les expectatives que té amb la cooperativa: ­ ­ ­ ­ ­

Albert: que des de la Cooperativa es subministrin el màxim d’aliments  ecològics. Carles: Productes ecològics + independència del mercat. És important saber  des d’on partim i cap a on volem anar; ens quedem amb el què fem o anem  més enllà? Ferran: No només consumir ecològic sinó amb un compromís amb el productor  i la producció. Cal corresponsabilització. Paloma: és important la corresponsabilització també del consumidor en buscar  substitut per l’agost, per exemple. Pili: vam començar amb productes ecològics. Què implica anar a més? La idea  li sembla atractiva però expressa inquietut de no poder assumir certes coses.

Es parla del tema del compromís i s’arriba a la conclusió que cadascú faci el què  pugui, i que s’enten la situació de les parelles que tenen fills, per exemple (doncs Pili i  Anna­1 expressen la seva “angoixa” per no poder comprometre’s degut a la feina que  porta la familia). Paloma: el seu projecte vol obrir la visió de l’agricultura ecològica i no només veure­la  com a alimentació sinó com a salut. Coses concretes que van sortir i que hem d'anar parlant (sin prisa pero sin pausa) en  les assemblees: ­ Planificació conjunta de la producció. ­ Substitut de cistella per l'estiu. ­ Situació legal com a treballadors­productors. ­ Altres productes. ­ Banc de llavors. ­ Que els productors ens informin de com està anant la collita (intercanvi  “cultural”).

1


Aspectes legals Hi ha un parell de persones que parlen sobre la possibilitat de contractar a Paloma i  Burrito per tal d’assegurar­nos i assegurar­los a ells si passés qualsevol accident  mentre treballen. S’explica el què és una AMAP (veure documents penjats al blog).

Objectius 1: Es marca que un dels objectius prioritaris és augmentar el nombre de cistellaires i  arribar a 25­30 cistelles (ara en som 14­15) per tal que surti rentable pels productors  doncs actualment no ho és. Ara la Paloma i el Burrito estan cobrant 600€ entre els  dos. Ens parlen de la Kusturika, on tenen productors contractats, poden ser un model a  tenir en compte en el futur. Es parla de fer un cens on se sàpiga qui conforma la cooperativa, amb noms i  cognoms, adreça, telèfon de contacte i e­mail. Ho podríem fer a la propera assemblea  passant un full.

Productor de cítrics. 29 novembre­ Vinaròs Des de la Repera, l’agrupació de totes les cooperatives de Barcelona, se’ns convida a  anar el proper 29 de novembre a les 11h Vinaròs (País Valencià) a veure un productor  de cítrics ecològic que té la intenció de distribuir a totes les cooperatives de Barcelona.  Sílvia, Carles i Anna B. formen la comissió i aniran a veure­ho i a conèixer el  productor i també s’enduran, si es pot, una comanda. Així es queda que el proper  dijous, qui vulgui, haurà de dir quants quilos de mandarina voldria, i pagar­les (mirar  més o menys a quan estan, si sobressin diners, ja es passarien comptes). Es demana que cada unitat familiar faci un càlcul orientatiu del consum de  mandarines i taronges que faria en un mes per així quan anem a Vinaròs, poder  dir quina seria la nostra comanda (més o menys).  Les preguntes que se’ns acudeixen de fer: ­ A quin preu es venen les fruites? ­ Quan ho repartirien (dia i hora)? ­ On s’hauria d’anar a buscar? ­ Hi ha comanda mínima? ­ Com ho distribueixen? (sacs,…) En Ferran s’encarregarà d’enviar mail a la Repera notificant la gent que som perquè  tinguin constància de la nostra existència.

2


Definim el nostre projecte ­ aspectes organitzatius de la cooperativa. Decidim posar algunes idees en clar sobre el funcionament de la cooperativa i  acordem que qui en formi part: ­ El seu compromís és anual ( 1 temporada, de novembre a novembre). ­ Si una persona ve nova pot fer 1 mes de prova ­ Cada cooperativista posarà 10 euros de “pot” quan entra, que servirà per  despeses que es tinguin. ­ 15€ la cistella. ­ 1 assemblea mensual. ­ Compromís de trobar substitut de cistella quan es falli. Queda a l'aire la qüestió  de si no es troba, què passa. Es parlarà a la propera assemblea. ­ D'aquí al juny repte de ser 25 cistelles mínim. ­ Qüestions legals es deixa com a repte per l'any vinent. La Paloma i el Burrito passaran uns fulls per ajudar a planificar la producció de la  propera plantada forta: quins productes ens agraden, quins no, etc. Al juny parlarem sobre què fem a l’estiu (vacances, cistelles,…) Accions per augmentar el número de cistellaires ­ Tornar a parlar amb Cydònia per la gent que tenen en llista d'espera (Pati). ­ Tornar a parlar amb Maspilus per lo mateix (Carles). ­ Es parla que per recaptar més gent, es posin anuncis petits a lloc estratègics.  ­ Es parla que abans de començar a fer una despesa econòmica amb cartells, per què  no primer utilitzar aquells recursos que no suposin cap despesa com seria fer l’article a  la revista de Poblenou o a la de l’Associació de Veïns (Ferran). Tot i així, es parla de  fer un cartellet petit per aquells llocs on se sap que hi pot tenir sortida com és el  quiromassatgista que coneix l’Anna que recomana menjar productes ecològics. Un  cartellet que només caldria imprimir 2­3 exemplars. Es parla de fer un cartell però per penjar a la xarxa o penjar­ho al blog. L’Anna B. s’encarregarà de fer el cartell i portarà una opció a la propera assemblea.

Cistelles de l’hivern – cistelles amb carn Gener, febrer i març seran les cistelles que portaran carn. HI ha la possibilitat que les  persones que no vulguin carn tenir una cistella de verdures i enlloc de carn, posar­hi  pà o algun altre producte. La carn vindrà a 6€ el quilo, per tant 5 quilos són 30€.

Canvis de data de recollida Es queda que al desembre hi ha dues setmanes que la recollida serà el dimecres  perquè sinó cau en 24 o 31 de desembre. Així que es recolliran el dimecres 23 i el  30 desembre.

3


Possibles projectes de futur El diumenge després de treballar a l'hort arrencant tomaqueres seques i males herbes,  vam fer volar coloms i xerrant, xerrant, van sortir algunes idees que podríem tirar  endavant a mig termini. Aquestes són: ­ Fer un galliner; ­ Fer un cargoler; ­ Treballar el tema de les abelles i la mel, hi hauria possibilitats; ­ Jornada de treball al forn per adovar­lo per dins sobretot; ­ Plantes medicinals: idea de pujar a la Datzira de cara la primavera i fer recollida i  tractament de medicinals i poder­les incloure a la cistella del dijous següent en  bossetes; idea que sigui com un servei a la comunitat; ­ Cafè i xocolata de comerç just.

Properes pujades a La Datzira interessants: ­ Canvis data en els Repartiments: 23 i 30 desembre. ­ Pont de desembre Jornades de Treball per fer el segon pis del forn. ­ Matança del porc al gener.

Propera assemblea 10 de desembre a les 20h a la Teixidora ­confirmar si voldrem carn o no de gener a març­

Acta gentilesa d'Anna B., Pati i Ferran.

4

Acta Assemblea 14-15 novembre  

Acta de l'assemblea celebrada a la Datzira el cap de setmana del 14 i 15 de novembre