Page 1


Índex  Renovables -Solar tèrmica -Solar fotovoltaica -Eòlica -Marina -Hidràulica -Geotèrmica -Biomassa

 No

renovables -Carbó -Petroli -Gas natural -Nuclear


Renovables


Solar tèrmica 

Utilitza l’energia procedent del sol per produir aigua calenta.

link Índex


Solar fotovoltaica ď‚ž

Aprofita directament els raigs solars per produir electricitat

link Ă?ndex


Eòlica 

S’aprofita la força del vent per fer girar unes hèlices i produir energia.

link Índex


Marina 

N’hi ha 3 tipus: forces gravitatòries terrestre i lunar, la que prové de l’escalfor del sol i la produïda per l’acció del vent

link Índex


Hidràulica 

S’aprofita de la força dels salts d’aigua i les preses.

link Índex


Geotèrmica 

S’aprofita l’energia calòrica continguda a l’interior de la terra.

link Índex


biomassa 

Prové de la transformació de matèria orgànica en energia calorífica o elèctrica.

link Índex


No Renovables


Carbó 

combustible fòssil i sòlid que es troba en el subsòl de l’escorça terrestre.

link Índex


Petroli 

Es un oli mineral, i combustible fòssil. Està fet de hidrocarburs.

link Índex


Gas natural 

Està format majoritàriament de matà està molt relacionada amb la indústria del petroli.

link Índex


Nuclear 

procedeix de reaccions de fissió o fusió d’àtoms en què s’alliberen grans quantitats d’energia per crear electricitat.

link Índex

Energia renovable  

Energies renovables

Energia renovable  

Energies renovables