Page 1

HAPPY GO LUCKY!

1

No.01 March 2012 / Free copy

Believein yourself

IDA IRADA BRIGHTEN YOUR SUMMER WITH ROMANTIC STUFFS

+

DARK CHOC CAKE WITH GANACHE & LEMON CAKE RECIPE INSIDE !


2


“E

DITOR’S TALK” ตั้ง

แต่จำ�ความได้ การจากลาแรกๆ ก็คงเป็น วันแรกทีไ่ ปเตรียมอนุบาล การถูกนำ�มาฝาก ไว้ในที่ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน กับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน เป็น เรื่องยาก ที่เด็กเล็กจะทำ�ความเข้าใจได้ว่า เรามาอยู่ที่ นี่ทำ�ไม? ทำ�ไมถึงไม่ได้อยู่บ้านเหมือนเดิม? จำ�ได้ว่าแม่ จะอยูเ่ ฝ้าจนสายให้เราเผลอ แล้วแม่กแ ็ อบกลับบ้าน นีค ่ ง เป็นบทเรียนแรกของการฝึกเด็กเล็กให้เข้ากับสังคม ไม่กี่ วันต่อมา เราไม่ต้องไปโรงเรียนเตรียมอนุบาลเพราะแม่ ทำ�ใจไม่ได้ ตอนเห็นลูกร้องไห้จะกลับบ้านด้วยหลังจาก นั้นไม่นาน โรงเรียนอนุบาล ก็เข้ามาอยู่ในความทรงจำ� จำ�ได้ว่าวันนั้นเป็นวันแรกของการเปิดเทอม แม่ไปส่งที่ โรงเรียน รู้ทั้งรู้ว่าต้องมาโรงเรียน รู้ทั้งรู้ว่าต้องไม่ได้อยู่ บ้านกับแม่ แต่หน้าที่ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ไม่อาจ ต้านทานความรู้สึกของเด็กอายุ 3 ขวบกว่าได้จำ�ได้ว่า ร้องไห้อยูท ่ า่ มกลางเด็กนักเรียนชัน ้ อนุบาล 1 ทีพ ่ ากันจับ มือเดินเข้าห้องเรียนจำ�ได้ว่าร้องไห้หนักมาก ทั้งแม่และ คุณครูตา่ งพากันปลอบกันยกใหญ่ แต่เหมือนยิง่ ปลอบก็ ยิ่งทำ�ให้ร้องไห้หนักมากขึ้นอีก นี่คงเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ร้องไห้สะอึกสะอื้น จำ�ได้ว่า มัน ร้อง อึก ไห้ อึก ตลอด เวลาๆ ทั้งๆ ที่บอกตัวเองแล้วนะว่าหยุดร้องไห้ได้แล้ว พอโตมาขึ้นมาหน่อย ก็ไม่มีเรื่องราวให้จากครอบครัว ไปไหนไกลๆ เท่าไหร่ เรียกได้ว่า ไม่เคยไปไหนไกลจาก ครอบครัวเลยมากกว่า คงเพราะยังเด็กเกินกว่าจะเดิน ทางไปไหนคนเดียว จะมีกแ ็ ต่เวลาพ่อต้องไปทำ�งานต่าง จังหวัด 2-3 วัน บางทีไป 3-4 วัน ก็นบ ั ว่านานเป็นพิเศษ จำ�ได้ว่าตอนเช้าเวลาพ่อจะไปต่างจังหวัดจะรู้สึกโหว่งๆ แถมบางทีพ่อจะไปแต่เช้ามืด ตื่นมาไม่ทันเจอก่อนไป โรงเรียน พอตอนเย็นกลับบ้านมาก็โหว่งขึ้นไปอีก เมื่อ ระลึกได้ว่าวันนี้ที่บ้านเหลือกันอยู่ 3 คน จำ�ได้ว่าเวลา พ่อไปต่างจังหวัดไม่เคยบอกลาพ่ออย่างเป็นทางการ เลย เพราะคิดเสมอว่า เดี๋ยวไม่กี่วันพ่อก็กลับมา เพราะ คิดเสมอว่าเดีย ๋ วก็กลับมา ทำ�ให้ไม่กล้าและกลัวการบอก

ลาวัยทีเ่ ริม ่ เดินทางด้วยตัวเอง และไม่เคยคิดว่าการจาก ลาเป็นสิง่ ทีน ่ า่ กลัวคือตอนมัธยม คิดมาตลอดว่าการจาก ลา ทำ�ให้เราพบเจอสิง่ ใหม่จากลาพ่อแม่ ไปโน่นมานี่ สอง สามเดือน บ้างไปใกล้ บ้างไปไกล ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ ไปเรียนพิเศษ จนมาถึง ม.6 เวลาของการจากบ้านไป ไกล ใกล้เข้ามา จำ�ได้ว่าเลิกเรียนปุป กลับบ้านปับ บาง วันก็ไม่ยอมไปโรงเรียน อยากอยู่บ้านนานๆ เวลาของ ม.6 ใกล้หมดลงเรื่อยๆ จนถึงวันประกาศผลแอดมิชชั่น จนถึงวันเก็บข้าวของทีจ ่ ะเอาไปด้วยลงกล่อง จำ�ได้วา ่ นัง่ เก็บของไป ร้องไห้ไป ในห้องคนเดียว ระยะทาง ห้าร้อย กว่ากิโลเมตรจากบ้านทีโ่ ตมาจนถึงวันทีพ ่ อ ่ กับแม่มาส่งที่ อพาร์ตเมนท์ จำ�ได้ว่าวันนั้นเป็นวันเกิดตอนอายุ 18 ปี หลังจากพ่อกับแม่พาไปซื้อข้าวของสำ�หรับการใช้ชีวิต อยู่คนเดียว(จริงๆ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตลอดเวลาของ การซือ ้ ของไม่มใี ครถามและไม่มใี ครบอกว่าพ่อกับแม่จะ กลับบ้านกี่โมงเหมือนเป็นประโยคที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น จริง แม่เริ่มเอ่ยว่าต้องกลับ จำ�ได้ว่ายืนกอดกันร้องไห้ อยู่นานมาก นานมากตั้งแต่จำ�ความได้ นี่คือการจาก ลาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในชีวิต จำ�ได้ว่าแม่บอกว่า ไม่ตอ ้ งลงไปส่ง คงเป็นวิธก ี ารจากลาทีบ ่ าดเจ็บน้อยทีส ่ ด ุ ไม่กล้าแม้แต่จะเปิดม่านไปดูว่ารถของแม่กำ�ลังเคลื่อน ตัวออกไป นั บ แ ต่ นั้ น เ ป็ น ต้ น ม า ที่ ฉั น เกลียดการจากลา.

นิศาชล สร้อยนาค บรรณาธิการบริหาร


CONTENTS

8

10

9

24

12

16

14

20

18

6

21

22

11


5

6


6

HAPPY ROOM

Wide is

White

ขึ้นชื่อว่าเป็นสีที่สะอาดสบายตาที่สุด และแน่นอนด้วยคุณสมบัติของสีสว่าง สีขาวจะ ช่วยทำ�ให้พื้นที่ดูกว้างขึ้นด้วย เราขอแนะนำ�เฟอร์นิเจอร์สีขาวที่เข้าชุดกันจาก IKEA ที่จะช่วย ให้ห้องนอนในบ้านที่แคบกว้างขึ้นได้ทันตาเห็น http://www.ikea.com/th/th

อัลวีน สเปทส์ ผ้าม่านคู่ 419.-

เฮมเนส ตู้ 3 ลิ้นชัก 6,990.-

แฟลทต้า ตะกร้าผ้า 599.วีร์เซรุม กรอปรูป 179.-


7

HAPPY ROOM

บูนส์บู เอียกบี โคมไฟ 999.-

เฮมเนส โต๊ะเครื่องแป้ง 9,990.-

อัลวีน ฟลัวร่า หมอนอิง 899.-

เฮมเนส โต๊ะข้าง 1,190.-

เฮมเนส เตียงนอนคู่ 6,689.-


8

HAPPY LOOK

MELLO YELLOW

แม้จะเป็นFall/Winter 2012 แต่ซีซั่นนี้ก็ไม่ได้หมองด้วยโค้ทสีหม่น ไปเสียหมด เหล่าดีไซน์เนอร์ยังแต้มสีสันอย่างส้มและเหลืองให้รันเวย์ ของเขาสดใสขึ้น


9

HAPPY GUIDE

Lancome L’absolu Rouge Lip sTick Blush Classique

Chanel Fragrance CHANCE

Get Brighten

PINK

with

NARS Blush Deep Throat

Dior Ultra shimmering all over face powder Rose Diamond Chanel Le Vernis Nail Colour May Shu uemura dark brown ultimate natural mascara


10

HAPPY GUIDE

IRVING PLACE LITTLE NADINE Kate Spade

COME FULL CIRCLE IDIOM BANGLE Kate Spade

FELIX PINK GLITTER SANDALS Topshop

Romantic SUMMER

SILK MINI SKIRT WITH FEATHER HEM ZARA

Sunglasses Forever 21

Aster earrings Matina Amanita

Stripe Crop Denim Shirt Topshop

ACID JERSEY RUNNERS Topshop

Striped Straw Hat Forever 21

PETITE LACE STRAPPY DRESS Topshop JAZZHANDS GLITTER PEEP SHOES Topshop


11

HAPPY ITEM

Jo Malone’s Botany Of Desire

E

ver since the Romans brought the concept of a well-tended garden to England, the country has seemingly blanketed itself with all manner of sweet-smelling, verdant landscapes. Gardens are so ubiquitous in across the pond—from the manicured royal variety and the rambling, unkempt style that surrounds countryside manors to the tiny yet tidy urban incarnations—a green thumb is pretty much a birth right in the U.K. As a brand that prides itself on being immersed in English sensibilities, Jo Malone is perfectly poised to translate this pastime into bottled, olfactory bliss. Each of the three scents in its brand-new London Blooms collection offers a fragrant blend of the flowers, trees, and greenery commonly found in the average English garden. Peony & Moss, White Lilac & Rhubarb, and Iris & Lady Moore each come packaged in beautifully illustrated flacons, too, so even if the only kind of foliage you can fit in your apartment is the odd gifted house plant, you can stare longingly into these rectangular glass oases and imagine that you too have a green space of your own. —Elizabeth Cohen

http://www.style.com/beauty/beautycounter/2012/03/jo-malones-botany-ofdesire/


12

LOOKING GOOD

ม่ว่าใครก็อยากดูดีที่สุดในวันพิเศษ ทั้งงานรับปริญญาน้อง งานแต่งพี่ หรืองานบวชเพือ ่ น ซึง่ สิง่ สำ�คัญทีต ่ อ ้ งเจอแน่ๆ คือ การถ่ายรูป ดังนั้นเคล็ดลับการแต่งหน้าที่เดลินิวส์ ออนไลน์นำ�มา ฝากในวันนีจ ้ งึ เป็นวิธก ี ารแต่งหน้าให้ถา่ ยรูปแล้วสวยเริด ไม่วา่ เวลา ผ่านไปนานเท่าไหร่แต่เมือ ่ กลับมาดูภาพอีกครัง้ คุณก็ยงั จะดูสวยอยู่

เคล็ดลับแต่งหน้า ในวันพิเศษ

8

เสมอและไม่ดเู ชยเคล็ดลับแรกคือต้องแต่งหน้าในแสงธรรมชาติ แต่ ถ้าอยูใ่ นอาคารก็ให้หลีกเลีย ่ งการแต่งหน้าในห้องทีม ่ ไี ฟสีเหลืองนวล เพราะจะทำ�ให้สีเพี้ยนหรือแต่งหน้าหนาเหมือนงิ้วได้ง่ายๆ ทางที่ดี ควรจะแต่งหน้าในแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งถ้าแต่งหน้าใน แสงไฟสว่างๆ แล้วสวย ไม่วา่ คุณจะออกไปอยูใ่ นสภาพแสงแบบไหน ก็จะดูสวยสำ�หรับขัน ้ ตอนพืน ้ ฐานทีท ่ � ำ ได้ทงั้ หญิงและชายคือทาแป้ง ฝุ่น เมื่อถ่ายรูปแล้วเปิดแฟลชหน้าจะได้ไม่มันเงา โดยใช้แปรงหัว

ทริค

ยั้งกินหวาน

1. ทานอาหาร 3 มื้อให้ตรงเวลา และอีก 2 มื้อของว่างที่เป็นผล ไม้ เพื่อปรับให้ร่างกายคุ้นเคยกับการรับสารอาหารอย่างเต็มที่ เป็นการรักษาระดับน้ำ�ตาลในเลือดให้ปกติ 2. เลือกทานผักและผลไม้สดเป็นหลัก หากต้องการของหวา นมากๆ ก็ให้เน้นทานผลไม้ทม ี่ รี สหวาน เช่น ส้ม มะละกอ แอปเปิล ้ เพราะน้ำ�ตาลจากผลไม้สดจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3. เปลี่ยนการรับประทานแป้งและคาร์โบไฮเดรตทุกชนิดมา เป็นการทานโปรตีนจากพืชหรือเนื้อสัตว์ให้มากขึ้น 4. กินหรือเพิ่มเครื่องเทศต่างๆ ลงในอาหาร ซึ่งจะช่วยลดระดับ น้ำ�ตาลในกระแสเลือดและลดความอยากน้ำ�ตาลได้ 5. เก็บของหวานให้ไกลตัวที่สุด หรือถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้มีอยู่ ในบ้าน บนโต๊ะทำ�งาน หรือในกระเป๋าเลย 6. ใช้น้ำ�ตาลธรรมชาติแท้ๆ แทน เช่น น้ำ �ผึ้ง น้ำ �เชื่อมจาก ข้าวโพด 7. ดื่มน้ำ�เยอะๆ จะช่วยลดความอยากทานน้ำ�ตาล 8. อ่านฉลากก่อนทุกครั้งที่จะต้องซื้ออาหารที่มีรสหวาน ถ้าเป็น อาหารชนิดเดียวกันให้ลองเลือกดูจากหลายๆ ยี่ห้อและเทียบ ปริมาณน้�ำ ตาลดูวา่ ยีห ่ อ ้ ไหนมีน�้ำ ตาลน้อยทีส ่ ด ุ ก็ให้เลือกยีห ่ อ ้ นัน ้ อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค (บริโภค นิสัย) ที่ถูกต้องถือเป็นพื้นฐานสำ�คัญในการดูแลสุขภาพและ ควบคุมน้�ำ หนัก ก็คอ ื การค่อยๆ ลดน้�ำ ตาล โดยไม่ใช้ความหวาน ทนแทนในอาหาร จึงเป็นวิธีการบริโภคที่ถูกต้อง

ใหญ่ขนแปรงนุ่มปัดบางๆ บริเวณที่จะถูกแสงกระทบมากที่สุด คือ จมูก แก้ม และหน้าผาก โดยอาจต้องเติมแป้งเป็นระยะเมื่อ เห็นว่าแป้งเริ่มหลุดหรือหน้าเริ่มมัน หากคุณต้องอาศัยช่างมือ อาชีพให้ช่วยแต่งหน้าให้ ควรลองซ้อมแต่งหน้าดูก่อนว่าชอบ หรือไม่ชอบ และลองถ่ายรูปทั้งในแสงธรรมชาติและเปิดแฟลช ด้วยว่าออกมาพอดีหรือไม่ เพราะบางทีการแต่งหน้าที่ดูไม่ค่อย สวย เมื่อถ่ายรูปออกมาแล้วอาจดูสวยเป็นธรรมชาติมากกว่า การแต่งหน้าแบบที่แต่งในชีวิตประจำ�วัน ถ้าเป็นงานที่ยาวนานตั้งแต่เช้าจรดค่ำ� สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือรอง พื้นดีๆ ที่จะไม่ไหลเป็นคราบเมื่อถูกเหงื่อ และไม่เปลี่ยนสีหรือ ไหลเยิ้มเมื่อเจอความร้อน และเมคอัพ 3 อย่างที่ต้องมีติดตัว คื อ ดิ น สอเขี ย นขอบตา ชิ ม เมอร์ อ ายแชโดว์ และลิ ป กลอสสี สวยๆ เพื่อจะได้เติมหน้าให้ดูสวยสดใสเหมาะกับงานช่วงกลาง คืนด้วย ข้อควรระวังคืออย่าแต่งหน้าอินเทรนด์เกินไป เช่นลา กอายไลเนอร์ยาวเฟื้อย แต่งตาแบบสโมคกี้อาย หรือปัดแก้ม แดงแจ๋ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วกลับมาดูรูปอีกครั้งคุณจะดู เชย ทางทีดีควรแต่งหน้าแบบคลาสสิคในโทนนู้ดจะได้ดูเป็น ธรรมชาติ สำ�หรับผู้หญิงอายุ 40 ขึ้นไป สามารถแต่งหน้าให้ดู สดใสโดยใช้เมคอัพโทนสว่างทีจ ่ ะสะท้อนแสงทำ�ให้หน้าดูมน ี � ้ำ มี นวล แต่ตอ ้ งกลมกลืนกับโทนสีผวิ ด้วยจะได้ดไู ม่หลอกตา และทา ชิมเมอร์บางๆ ลงบนโหนกแก้มเพือ ่ เพิม ่ ประกายสดใสให้ใบหน้า ปิดท้ายด้วยเคล็ดลับการดูแลผมสำ�หรับวันพิเศษสักเล็กน้อย เพราะถ้าหน้าเด้งแต่ผมแห้งกรอบก็จะทำ�ให้ความสวยลดลงกว่า ครึ่ง อยากให้ผมสวยสุขภาพดีควรหมักผมสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง หรืออย่างน้อยสองสัปดาห์ครั้งอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันงาน และหากต้องการตัดผมควรตัดผมก่อนวันสำ�คัญประมาณ 2-3 สัปดาห์ เพราะหากมีข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขทัน


13

LET’S BAKE A CAKE


14

ENJOY COOKING Ingredients 1 cup (2 sticks) unsalted butter, room temperature, plus more for pans 1/2 cup unsweetened Dutch-process cocoa (spooned and leveled), plus more for pans 2 cups all-purpose flour (spooned and leveled) 1/2 teaspoon baking powder 1/2 teaspoon baking soda 1/2 teaspoon salt 1 1/2 cups packed light-brown sugar 2 large eggs plus 2 large egg yolks, room temperature 6 ounces bittersweet chocolate, melted 1 teaspoon pure vanilla extract 1 cup low-fat buttermilk

Prep Time 45 minutes

Total Time

1 1/2 hours, plus cooling

This dense cake offers an intense chocolate experience, complete with fudgy frosting.

Yield

Serves 16

DARK CHOCOLATE CAKE WITH GANACH FROSTING

Use this rich dark-chocolate ganache with our dark-chocolate cake for a devilish indulgence. Be sure to have a glass of milk handy!

Directions

Ingredients

1 Preheat oven to 350. Butter two 8-inch round cake pans; dust with cocoa, tapping out excess. Line bottom of each pan with a round of parchment paper; set aside. In a medium bowl, whisk together flour, cocoa, baking powder, baking soda, and salt; set aside.

2 cups heavy cream 1/2 cup confectioners’ sugar 1/8 teaspoon salt 1 pound bittersweet chocolate, roughly chopped

2 In a large bowl, using an electric mixer, beat butter and sugar until light and fluffy. Add eggs and yolks, one at a time, beating well after each addition; beat in chocolate and vanilla. With mixer on low, alternately add flour mixture in three parts and buttermilk in two, beginning and ending with flour mixture.

Directions In a large saucepan, bring 2 cups heavy cream, 1/2 cup confectioners’ sugar, and 1/8 teaspoon salt to a boil. Remove from heat; add 1 pound bittersweet chocolate, roughly chopped, and let stand, without stirring, for 1 minute. Whisk just until combined. Refrigerate, stirring occasionally, until spreadable, about 1 hour.

3 Divide batter between prepared pans; smooth tops. Bake until a toothpick inserted in center of a cake comes out clean, 40 to 45 minutes. Cool in pans 15 minutes; run a knife around edge of each pan, and invert cakes onto a wire rack to cool completely. 4 Set a rimmed baking sheet upside down on a work surface. Place one cake on sheet, and spread top with 1/3 of ganache. Place second cake on top, and spread remaining ganache over top and sides of cake. Using two wide metal spatulas, carefully transfer frosted cake to a serving platter.


15

This frosting can be used atop our Versatile Vanilla Cake or Lemon Cake. Ingredients

Yield

5 cups

ENJOY COOKING Prep Time 15 minutes

3 large egg whites 3/4 cup sugar Pinch of salt 1/3 cup water 1/4 teaspoon pure vanilla extract

Total Time

Directions

Ingredients

In a heatproof bowl set over (not in) a saucepan of simmering water, combine egg whites, sugar, salt, and water. Cook over medium, stirring constantly, until sugar has dissolved (or mixture registers 150 degrees on an instant-read thermometer), 2 to 3 minutes. Transfer to a large bowl. Using an electric mixer, beat on medium-high until glossy, stiff peaks form (do not overbeat), about 3 minutes; reduce speed to low, add vanilla extract, and beat just until combined. Use immediately.

LEMON CAKE

45 minutes, plus cooling

Yield

Serves 12

1 cup (2 sticks) unsalted butter, room temperature, plus more for pans 2 1/2 cups all-purpose flour (spooned and leveled), plus more for pans 1/2 teaspoon baking powder 1/2 teaspoon baking soda 1 teaspoon salt 1 tablespoon lemon zest 2 cups sugar 2 large eggs plus 3 large egg yolks 1/4 cup plus 2 tablespoons fresh lemon juice 1 cup low-fat buttermilk 1 lemon, thinly sliced and seeded

Directions

1 Preheat oven to 350 degrees. Butter and flour two 8-by-2-inch cake pans, tapping out excess flour. In a medium bowl, whisk flour, baking powder, baking soda, salt, and lemon zest.

2

In a large bowl, using an electric mixer, beat butter and 1 1/2 cups sugar until light and fluffy. With mixer on low, beat in eggs and yolks, one at a time. Beat in 2 tablespoons lemon juice. Alternately beat in flour mixture and buttermilk beginning and ending with flour mixture; mix just until combined.

3 Divide batter between pans; smooth tops. Bake

until cakes pull away from sides of pans, 32 to 35 minutes. Let cool in pans 10 minutes. Run a knife around edges of pans and invert cakes onto a wire rack.

4 While cakes are baking, bring remaining 1/2 cup

sugar and 1/2 cup water to a boil in a saucepan. Add lemon slices and simmer 25 minutes. Using a slotted spoon, transfer lemon slices to a waxedpaper-lined plate. Stir remaining 1/4 cup fresh lemon juice into syrup.

5 Using a toothpick, poke holes in warm cakes on A few changes to our basic vanilla cake recipe turn it into this sunny lemon version. Reserve the egg whites left over from the cake for the frosting.

rack. Brush with lemon syrup. Let cool completely. Prepare frosting, substituting 2 tablespoons fresh lemon juice for vanilla extract. Frost cooled cakes and top with candied lemon slices.


16

ENJOY EATTING

Lady Love

Macaroons http://bluepinch.exteen.com/20090806/macaron

Macaron เป็นขนมที่ทำ�จากแป้งชนิดเดียวกับแป้งเค้ก ทรงกลม ขนาดเล็กไม่เกินฝ่ามือเด็ก เนื้อขนมนุ่มในกรอบนอก สูตรดั้งเดิม ได้แก่ อัลมอนด์ ไข่ไก่ น้ำ�ตาล และอื่น ๆ ที่เป็นสูตร ลับเฉพาะของร้าน ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแบ่งแป้งเป็นก้อน ตามขนาด Macaron ที่แต่ละร้านกำ�หนด นำ�เข้าเตาอบ เมื่อสุก ดีแล้ว นำ�ออกจากเตาอบ ป้ายครีมก่อนนำ� Macaron มาประกบ กัน แต่ยังค่ะ ต้องรออีก 48 ชั่วโมงก่อนนำ�ไปวางขาย


17

ENJOY EATTING

ซ้ายบน : คือเค้ก Macaron ขวา : สีสันของ Macaron แตกต่างไปตามรสชาติ

M

acaron มี 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก หรือ le mini macaron เรียกว่า Gerbet และอีกแบบคือ ขนาดมาตรฐาน หรือ le macaron individuel สังเกตว่าแต่ละร้านจะเลือกสี หวาน พาสเทลเป็นหลัก เช่น สีม่วงอ่อน สีเขียวใบไม้ สีเหลือง สีน้ำ�ตาล แดง สีชมพูสด สีชมพู สำ�หรับชาวฝรั่งเศส นอกจากอร่อยลิ้นแล้ว รูปโฉม สีสัน การจัดวางและกลิ่นต้องเลอเลิศ คนฝรั่งเศสยินดีจ่าย เงินเพื่อซื้อสินค้าที่มองแล้วเจริญตา เมื่อรับประทานแล้วอร่อยลิ้น อีกทั้งต้องไม่เป็นภัยต่อร่างกาย ส่งผลดีต่อภายในร่างกายและก่อ ให้เกิดความเจริญใจด้วย เพราะฉะนัน ้ Macaron ขนมทีเ่ หมือนไม่มี อาไรเท่าไหร่ จึงราคาค่อนข้างฉีกกระเป๋ากันเลยทีเดียว การจำ�แนกส่วนต่างๆ ของ Macaron

Macaron ไม่มต ี น ้ ตอทราบชัดว่ามาจากทีใ่ ด แต่ค� ำ ว่า Macaron มาจากภาษาอิตาลี Macarone รากศัพท์เดียวกับ Macaroni Macaron มีส่วนผสมเพียงสามอย่างคืออัลมอนด์บด น้ำ�ตาล ไข่ ขาว ตราบใดที่มีส่วนผสมสามอย่างนั้นต้องถือเป็น Macaron ของแท้และดั้งเดิมจะมีหน้าแตก ใช้ช้อนตักพอคำ�วางบนถาดก่อน เข้าเตาอบ Macaron หน้าเรียบ ตักส่วนผสมลงกรวยบีบเป็นก้อน กลมลงบนถาด เมื่อเต็มถาดยกถาดขึ้นกระแทกเบาๆให้ส่วนผสม แบนลงมา หลังอบนำ�สองแผ่นประกบกันตรงกลางเป็นไส้ตามแต่ จะปรุง มีรสช๊อกโกแลต กาแฟ วนิลลา พิสตาชิโอ ถั่วแดง ผลไม้ ต่างๆ เช่น มะนาว ส้ม มักทำ�ตัว Macaron ให้มีสีตามธรรมชาติ ของไส้ด้วย Macaron ไส้เค็มเช่นโอลีฟ เห็ดทรุฟ Truffle หรือ Foie gras เป็นต้น ความพิเศษของ Macaron คือกรอบนอกนุม ใน มีคนเคยบอกว่า ผูห ้ ญิงก็เหมือนกับ Macaron ดูออ ่ น เห็นง่ายๆ ข้างนอก แต่ก็มีความหวานแอบซ่อนอยู่ข้างใน คงจะจริง แต่หวาน ไปก็คงละเลี่ยนล่ะนะ


18

HAPPY EATING OUT

All day at

Audrey

ากใครคิดว่าร้านบรรยากาศสวยๆ ส่วน ใหญ่ ร สชาติ อ าหารยั ง ไม่ ค่ อ ยโดนใจ นัก We Recommend รับประกันว่าคุณต้อง เปลี่ยนความคิด เมื่อได้มารู้จักกับร้านใหม่ล่าสุด พร้อมกับเราในวันนี้ นั่นก็คือ Audrey Cafe & Bistro ที่เพิ่งเปิดตัวหมาดๆ ในซอยทองหล่อ 11 ต้อนรับทุกท่านเข้ามาสัมผัส บรรยากาศสวยสไตล์ French Vintage ดูสบายตาด้วยโทนสีเทาพาสเทล แต่งเติมดีเทลไว้อย่างน่ามอง รูปภาพเก่าสุดคลาสสิก ใส่กรอบอย่างดีประดับไว้บนผนัง หมอนอิงหลากสีวาง เรียงราย ดูไม่หวานเกินไปด้วยผนังลายตารางสีขาวดำ� และ Open Kitchen ตกแต่งด้วยเครื่องครัวของสะสม ชั้นบนเป็น Private Room ไว้จัดปาร์ตี้กันแบบส่วนตัว ได้ด้วย นอกจากบรรยากาศแล้วเรื่องอาหารก็สำ�คัญไม่ แพ้กน ั พร้อมเสิรฟ ์ ความอร่อยด้วยหลากเมนูหลายสไตล์ ทั้งไทยและนานาชาติ Signature Dishes เข้าแถวเรียง มาให้เราได้พิสูจน์รสชาติ เริ่มจาก Champignon Pate with Truffle Oil (220 บาท) เห็ดแชมปิญองบดในน้ำ� มันทรัฟเฟิลทานกับขนมปังฝรั่งเศส เป็นจานออร์ เดิร์ฟ, Crab Souffle served with Sherry Brandy Sauce (320 บาท) เนื้อปูซูเฟล่ เสิร์ฟกับซอสเชอรี่บรั่นดี จาน นี้ต้องใช้เวลาในการอบซักนิด รอไม่นานก็จะได้ทานกัน แบบร้อนๆ แป้งซูเฟล่ฟูฟ่องหอมกรุ่น, กุ้งทอด Audrey (220 บาท) กุ้งทอดชิ้นพอดีคำ� ราดด้วยครีมสลัด จานหลักแนะนำ�เมนูพเิ ศษแบบ Melt in the Mouth ทั้ง Roasted BBQ Pork Ribs (390 บาท) ซี่โครง หมู ย่ า งซอสบาร์ บี คิ ว พร้ อ มเฟรนช์ ฟ รายส์ , Butter Crumble Pork Chop (420 บาท) ซี่โครงหมูย่างเนย ราดซอสเกรวี่ และพลาดไม่ได้ 5 Hours-Braised Beef Cheek (790 บาท) แก้มวัวอบซอส ทีใ่ ช้เวลาอบนานถึง 5 ชัว่ โมงจนเนือ ้ เปือ ่ ยนุม ่ ลิน ้ เสิรฟ ์ ทานกับพาสต้าเส้นแบน ต่อด้วยเมนูลูกครึ่งอย่าง สปาเก็ตตี้กุ้งแซ่บ (280 บาท) เส้นพาสต้ากับกุ้งแม่น้ำ�ไซส์ XL ผัดรสเข้มข้น, แซลมอน จิม ้ แซ่บ (190 บาท) เมนูสด ุ โปรดของสาวๆ รับรองถูกใจ น้ำ�ยำ�รสแซ่บจี้ด, ก๋วยเตี๋ยวหลอดสอดไส้หมูปิ้ง (120 บาท) ทานเล่นก็ได้หรือเอาอิ่มก็ดี ราดน้ำ�จิ้มแจ่วอีกนิด ไม่นานก็พร่องหมดจาน หรือในมือ ้ ทีม ่ เี วลาไม่มากนัก เลือกสัง่ แบบจานเดียว ก็ยังได้ อาทิ ข้าวผัดน้ำ�พริกมะขามหมูกับกุ้งแม่น้ำ�ทอด (180 บาท) พร้อมน้� ำ ซุปร้อนๆ รับรองจานเดียวอยูท ่ อ ้ ง, เส้นใหญ่กรอบราดหน้าทะเล (150 บาท) ความพิเศษ อยู่ที่เส้นก๋วยเตี๋ยวทอดจนกรอบ เครื่องดื่มลอง ไมโลภู เขาไฟ (75 บาท) ไมโลปั่นหวานมันเข้มข้นโรยหน้าด้วย ผงช็อกโกแลตอีกชั้น กับ Audrey on My Mind (95 บาท) น้ำ�เสาวรสปั่นผสมกับพีช รสเปรีี้ยว อมหวานเรียก ความสดชื่น ยังมีเบเกอรีโ่ ฮมเมดเป็นของหวาน และ Afternoon Tea ให้ทานปิดท้าย แต่คงต้องติดไว้กอ ่ น ไว้จะกลับมาลองอีก ให้ได้ นอกจากนีท ้ างร้านมีบริการฟรี Wi-fi วันไหนอยาก มานั่งทานข้าวไปทำ�งานไปก็ได้นะคะ http://www.bkkmenu.com/restaurant /Audrey-Cafe-n-Bistro

cafe & bristro


19

HAPPY EATING OUT


20

HAPPY GARDEN

Peaches and Cream

Warm Accents A Rich Mix of Reds

Rose

ตกแต่งบ้านของ คุณด้วยแจกัน กุหลาบ สีสัน สดใส นอกจากจะ ให้ความสวยงาม แล้ว ยังเพิ่มความ ดสดชื่นมีชีวิตชีวา ให้กับห้องของคุณ ได้ไม่น้อย

In the mood of

Vivid Pinks

http://www.marthastewart.com /867185/flower-arranging

Single Rose Arrangements

A Muted Blend


21

ณิ ธ าน ทองสถิ ต ย์ ยอมรั บ ว่ า ตนเองไม่ เ คยมี ค วามสนใจ หรือชื่นชอบการจัดดอกไม้เลย จนเมื่อ ประมาณ 8 ปีทแ ี่ ล้ว เขาตัง้ ใจจะไปศึกษา ต่อด้านโปรดักชัน ่ ดีไซน์ ทีส ่ หรัฐอเมริกา ระหว่างเรียนภาษาก็ได้ทำ�งานพิเศษใน ร้ า นดอกไม้ ค วบคู่ ไ ปด้ ว ย ปณิ ธ านจึ ง ได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการจัดดอกไม้ ตั้งแต่เริ่มต้น คลุกคลีอยู่กับมันจนเกิด เป็นความชอบ เมื่อกลับมา เมืองไทยจึง สานต่อความฝันด้วยการเปิดร้านดอกไม้ เรือนบุษบาขึ้น “ตอนแรกที่ เ ปิ ด ร้ า นก็ ยั ง ทำ � ควบคู่ ไ ป กับงานเดิมที่เคยทำ�คือทำ�งานออกแบบ คอนเสิ ร์ ต ให้ กั บ บริ ษั ท จี เ อ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ จำ � กั ด ด้ ว ย แต่ พอทำ�มาเรื่อยๆ เริ่มมีงานเขียน หนั ง สื อ เกี่ ย ว กั บ ดอกไม้ เ ข้ า มางานจัดอีเวน ท์ มี ลู ก ค้ า ประจำ � เพิม ่ ขึน ้ เราก็มองว่า มี ความสุ ข กั บ งานตรง นี้มากกวา่ ได้อยู่กับธรรมชาติสามารถ ควบคุมงานไดโ้ดยไม่ต้องไปขึ้นอยูกั่บ คนอื่ น จึ ง เปลี่ ย นมาทำ � งานดอกไม้ เ ป็ น งานหลักไปเลย”

In Full Bloom

http://www.ellethailand.com/elleprofile/1016/in-full-bloom--ปณิธานทองสถิตย์/ https://www.facebook.com/note. php?note_id=479329960965

HAPPY PEOPLE ไม่บ่อยนักที่จะเห็นนักจัดดอกไม้ในเมืองไทยเต็มเปี่ยมไปด้วยรสนิยมอัน เป็นเลิศ โลกของเขานอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามเเล้ว ในใจยังมีคำ� สอนของพระพุทธเจ้าที่นำ�มาเชื่อมโยงเข้ากับศิลปะด้วย MY SIGNATURE LOOK: ที่ชอบสุดคือเสื้อยืดขาว เทา น้ำ�เงินเข้ม น้ำ�ตาล เข้ม เขียวเทา กับกางเกงยีนส์ แต่ถ้าออกงานก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตพับแขนแค่ ศอกกับกางเกงยีนส์หรือกางเกงผ้า MY READING: - ชอบดูรูปจากแมกกาซีนต่างๆเพื่อนำ�มาปรับใช้ในงาน - หนังสือแต่งบ้าน ดูสไตล์และการใช้สี ที่ต้องซื้อประจำ�ทุกเดือนคือ Dwell, ELLE Decoration UK เเละ Thailand, ELLE Decor USA เเละ Italia, Vogue Living Australia, House & Garden ทั้ง UK เเละ Australia, Real Living, Martha Stewart Living เเละ Wedding, Monocle, Wallpaper*, Living etc, Architectural Digest, Marie Claire Maison เยอะมากเเต่ได้ใช้จริง - พระสูตรแปลจากพระ ไตรปิฎก เพราะอยากรู้ว่าจริงๆแล้ว การที่เราศึกษาและปฏิบัติ พระพุทธเจ้าสอนอะไร ตามคำ�สั่งสอนของพระองค์ก็ แล้วคนไทยเชื่อผิดๆ เพี้ยนๆไปอย่างไรบ้าง ซึ่ง ถือว่าอยู่ใกล้พระศาสดามาก พระสูตรมีหลายบทเลย กว่ามาที่อินเดียเสียอีก” เลือกอ่านที่สำ�คัญก่อน เพื่อนำ�มาเป็นแนวทางใน การปฏิบัติเฉพาะตน - สมุดภาพ ปฐมสมโพธิกถา เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของพระสัมมาสัม พุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน-พระสมณโคดม อ่านเพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปและอิทธิพล ของความคิดของพระองค์

MY FILMS: - Inception เกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาเรื่องของจิต ขณะเราหลับจิตก็ ยังคงทำ�งานอยู่ แต่ที่เราไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่มีสติเลยจินตนาการไปต่างๆ นานา การมีสติจะทำ�ให้รับรู้ในเรื่องที่จิตปรุงแต่งได้ซึ่งก็เป็นที่มาของการฝึก สติและสมาธิ - Coyoty Ugly ดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจให้ไปค้นหาตัวเองและประสบกา รณ์ใหม่ๆที่นิวยอร์ก - รักออกแบบไม่ได้ ประทับใจนักแสดงทุกคน - โดเรม่อน ชอบตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ ถ้ามีโอกาสก็จะดูตอนพิเศษ ชอบ ตรงจินตนาการความเป็นเด็กและมิตรภาพระหว่างเพื่อน MY DESTINATIONS: - นิวยอร์ก มีความหลากหลายของผู้คน ความคิด และวัฒนธรรม คิดว่าปีนี้ จะพยายามหาโอกาสไปอีก ไปชาร์จแบต และดูดิสเพลย์ต่างๆ - ปารีส เคยไปตอนเรียนอยู่ปี 3 ไป 3 วัน ดู Lido Show เดินชมเมือง ช็อปปิ้ง แต่ตอนนั้นยังเด็กเลยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ตอนนี้ทำ�งานเกี่ยว กับดอกไม้เลยอยากไปดูงานศิลปะอีกครั้ง - อินเดีย ตั้งเเต่สนใจพุทธศาสนาก็อยากจะไปสังเวชนียสถาน เคยไปพุทธ คยา ปฏิบัติธรรมใต้ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แล้วคิดได้ว่าไม่เห็นจำ�เป็น ต้องมาถึงที่นี่ การที่เราศึกษาและปฏิบัติตามคำ�สั่งสอนของพระองค์ก็ถือว่า อยู่ใกล้พระศาสดามากกว่ามาที่อินเดียเสียอีก MY COLLECTIBLES: - ภาพถ่ายของดอกไม้ที่ตัวเองจัด เคยไปจัดดอกไม้ที่นิวยอร์ก ผ่านมาเกือบ 10 ปีแล้ว ได้เห็นสไตล์ของตัวเองที่เปลี่ยนมาเรื่อยๆ MY NEVER TOLD TALENT: - เล่นซอด้วงเเละวาดสีน้ำ� MY FEAR: - เคยกลัวที่เเคบมากเเต่ตอนนี้หายเเล้ว


22


Ida

23

HAPPY PEOPLE

ไอรดา ศิริวุฒิ

เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ คติของสาววิศวะหน้าใสจากรั้วศิลปากร http://webboard.yenta4.com/topic/473135

อ ด้ า เ ริ่ ม ย้ อ น วั น ว า น ใ น รั้ ว มหาวิทยาลัย เมื่อครั้งเป็นนักศึกษา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า เมื่อปีที่ ผ่านมา ไอด้าเรียนอยู่ปี 4 เป็นช่วงที่เริ่ม ทำ�งานด้วย ต้องไปกลับนครปฐม-กรุงเทพฯ ซึ่ ง ค่ อ นข้ า งหนั ก เพราะทำ � ที สิ ส พอดี แต่ ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเวลาเข้าเรียนเท่าไหร่ ช่วงที่อยู่นครปฐม 4 ปี ทำ�ให้ได้เรียนรู้การ ใช้ชีวิตด้วยตัวเอง การอยู่ร่วมกับเพื่อน ซึ่ง อาจมีทะเลาะกันบ้าง (ยิ้ม) แต่ทุกอย่างคือ ความประทับใจ บางวันเราไม่ว่างมา เพื่อน ก็จะช่วยบอกอาจารย์ให้ “ที่ผ่านมา พอใจผลการเรียนระดับ หนึ่งค่ะ แต่คงเหมือนหลาย ๆ คน ที่จบมา อาจจะเสียดายทีต ่ อนนัน ้ น่าจะทำ�ให้ดก ี ว่านี้ แต่ไอด้าเป็นคนที่อย่างน้อยถ้าไม่เข้าเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ สุดท้ายก็จะเลือก การตัง้ ใจอ่านหนังสือเองอยูแ ่ ล้ว ซึง่ ในเรือ ่ ง นี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้กำ�หนดว่าต้องเรียน ให้ได้เท่าไหร่ทำ�ให้เราไม่รู้สึกกดดันจนเกิน ไป เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราค่อนข้างตั้งใจ แต่ถ้าขยันกว่านี้ก็คงจะได้เยอะกว่านี้ซึ่งเรา ก็ไม่ขยันเองด้วย(หัวเราะ) คือขอแค่รับผิด ชอบสอบไม่ตกทีบ ่ า้ นก็โอเคค่ะ” ไอด้า ตอบ

คำ�ถามด้วยท่าทางร่าเริงตลอดเวลา การที่ ต้องทำ�หลายอย่างในเวลาค่อนข้างจำ�กัด ส่งผลให้ต้องเจอกับปัญหาบ้าง ซึ่งไอด้าจะ ยึดหลัก เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ เชื่อในตัว เอง แล้วก็เชื่อเซ้นท์ตัวเองในการเรียนและ ทำ�งาน ทำ�ให้ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้มากมาย หลายครั้ง “เวลารู้สึกเครียด จะชอบอยู่คนเดียว ในห้องค่ะ เล่นกีต้าร์ แต่ถ้ามีช่วงว่างก็พัก ยาวไปต่างจังหวัดไปเที่ยวให้เต็มที่ เวลา ท้อจะดูคนอื่นที่เขาแย่กว่าเรา หมายถึงคน ที่เขาอาจไม่ได้ตั้งใจเรียนตั้งแต่ปี 1 ปี 2 จนเกือบจะโดนรีไทร์ เขายังฮึดจนผ่าน เรา ก็ไม่ได้ตกอะไรและไม่ได้แย่ทส ี่ ด ุ ดังนัน ้ เราก็ ต้องฮึดบ้าง แค่นก ี้ ท ็ � ำ ให้เรามีก� ำ ลังใจทีจ ่ ะสู้ ต่อขึ้นมา (ยิ้ม)” ส่วนเรื่องอนาคตด้านการเรียน ไอด้า เล่ าด้วยสีหน้ ายิ้ มแย้มว่า ตอนแรกคิ ดว่า จะเรียนต่อตั้ งแต่ช่วงเรียนจบ แต่ ตรงกับ ช่วงที่กำ�ลังมีถ่ายภาพยนตร์ และงานเข้า มาเยอะพอดี เลยต้องพักไว้ก่อน ตอนนี้ก็ เริ่มดู ๆ แล้วค่ะ ยังไงก็อยากเรียนต่อให้ คุ ณ พ่ อ กั บ คุ ณ แม่ เพราะเขาอยากให้ เ รา เรียนแต่ก็ไม่ได้บังคับอะไร ซึ่งที่ตั้งเป้าไว้ คื อ จะใช้ ค วามรู้ ที่ เ รี ย นมาไปเรี ย นต่ อ ใน

ระดั บ ปริ ญ ญาโท แล้ ว ในอนาคตอาจไป เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะ (ยิ้ม)” แวว ตา และสีหน้า ของสาวไอด้า ดูมุ่งมั่นมาก ตอนตอบคำ�ถามนี้ สำ�หรับวัยใสที่ต้องเรียน และทำ�งาน ไปด้วย ไอด้าก็ฝากกำ�ลังใจมา ว่า ขอให้

เชื่อเซ้นท์ตัวเอง ในการเรียนและทำ�งาน ทำ�ให้ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ มากมายหลายครั้ง” ทุกคนสูๆ ้ นะค่ะ เพราะเข้าใจว่าเรียนไปด้วย ทำ�งานไปด้วยมันหนัก ทัง้ เรือ ่ งการแบ่งเวลา และเรื่องอื่นๆ แต่ทุกวันนี้ก็มีคนที่ทำ�แบบนี้ แล้วประสบความสำ�เร็จมากมาย ดังนั้นมัน ก็ต้องมีวันของเราบ้างถ้าเราตั้งใจจริงๆ ขอ แค่อย่ายอมแพ้ง่ายๆ เท่านั้นพอ


24

HAPPY FILM

ย้

อนกลับไปสมัยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ใหม่ๆ ไล่ ตั้งแต่ยุคขาวและดำ� ทั้งไร้เสียงพูด แต่ทำ�ไมจึงเป็น ที่นิยม ทำ�ไมถึงเป็นตำ�นาน ทำ�ไมเป็นที่เล่าขาน ก่อนที่วงการ จะหันมาใช้การนำ�เอาเสียงพูดมาใส่ในตัวหนัง หนังไร้เสียงพูด หรือหนังใบ้ ก็ค่อยๆหายไป ทว่าเหมือนไทม์แมชชีนอาจจะมี จริงในโลกก็เป็นได้ เมื่อจู่ๆหนังใบ้หลงยุคเรื่องหนึ่งโผล่มาใน ปี 2012 ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีหนังแบบนี้แล้ว พร้อมทั้ง มากวาดรางวัลออสการ์ไปถึง 5 รางวัล ดนตรี เครื่องแต่งกาย ดารานำ� ผู้กำ�กับ ภาพยนตร์ กวาดไปหมด ซึ่งหนังเรื่องนั้นคือ The Artist เรื่องราวของ จอร์จ วาเลนติน นักแสดงหนังเงียบสุดโด่ง ดังผู้มีสุนัขตัวน้อยคู่ใจ หลังจากงานฉายภาพยนตร์เรื่องล่าสุด ของเขา เขาได้พบปะกับ เป็ปปี้ มิลเลอร์ ผู้ชื่นชอบ จอร์จ อย่าง มาก อีกทั้งตัวเธอเองมีความฝันที่จะได้เป็นนักแสดงที่มีชื่อ เสียง จนกระทั่งเธอได้รับการคัดเลือกให้ได้เล่นหนังร่วมกับ จอร์จ เขาพบว่าเธอมีพรสวรรค์มากมายจึงได้แนะนำ� “อยาก มีชื่อเสียงต้องมีในสิ่งที่คนอื่นไม่มี” พร้อมทั้งแต้มไฝที่มุมบน ปากให้ ทำ�ให้เธอนั้นมีความมั่นใจมากขึ้น ทุกอย่างดูจะเป็น ไปได้ด้วยดี จนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่กล่าวได้ว่า “อุตสาหกรรม ภาพยนตร์เงียบกำ�ลังจะตายเพราะการใส่เสียงในฟิล์มกำ�ลัง มา” โรงถ่ายหนังเงียบต้องถูกปิด นายทุนได้อธิบายถึงทาง ตันของหนังเงียบ แต่ จอร์จ ไม่ยอม! และเขาจะทำ�หนังเงียบ ต่อไป ในขณะที่ตอนนั้น เป็ปปี้ เริ่มจะสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก แล้ว ซึ่งเธอเองก็ได้แสดงในหนังใช้เสียงแทนที่หนังเงียบ ทาง ด้าน จอร์จ นั้นเขาได้ลงทุนสร้างหนังเงียบของเขาขึ้นมาเอง ในชื่อเรื่อง Tear Of Love ซึ่งยังเป็นหนังเงียบอยู่ และบท สรุปดังในตอนจบของหนังของเขามันล้มเหลว คนดูเลือกจะไป ดู Beauty Spot ของ เป็ปปี้ มิลเลอร์ ที่กลายเป็นดาราดังไป แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างหมดสิ้น งาน ชื่อเสียง ภรรยา สมบัติ หาย ไปเกือบจะหมด วันๆนึงเขาต้องดื่มเหล้า อาศัยอยู่กับคนขับรถ ผู้ซื่อสัตย์ที่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างจาก จอร์จ มา 1 ปีเต็ม จนตัวนัก แสดงผู้ตกอับรายนี้ต้องกัดฟันไล่เขาออกเพื่อให้ไปหางานทำ�ดี กว่าจมปลักกับคนไม่มีเงินจ้าง อีกด้านหนึ่ง เป็ปปี้ โด่งดังเป็น พลุแตกกระจายสว่างสไวไปหมด จนกระทั่งการได้เจอกันอีก ครั้งซึ่งมันดูไม่ดีนักเพราะเธอได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังเงียบ ว่าเป็นแบบไหน ซึ่งผู้ที่ได้ยินที่อยู่ใกล้ๆคือ จอร์จ นั้นเอง ด้วยความรู้สึกผิดรวมถึงความหลงไหลในตัว จอร์จ เธอ พยายามมาขอโทษ แต่เขาก็เฉยๆและยังจมปลักกับน้ำ�เมาต่อ ไป จนกระทั่งเพราะเมาไม่ได้สติเขาจึงเริ่มที่จะบ้าคลั่ง เขาเผา ทำ�ลายฟิล์มภาพยนตร์ของตัวเอง แต่พยายามรักษาไว้อันนึง

ความทราบไปถึง เป็ปปี้ เธออาสาดูแล จอร์จ ต่อเอง จากนั้น เธอจึงพยายามต่อรองกับนายทุนเพื่อให้ตัว จอร์จ กลับมาหน้า กล้องอีกครั้ง จบเนื้อเรื่องย่อๆคร่าวๆไปก่อน แล้วมาตั้งคำ�ถาม ที่ว่าทำ�ไม ตัวหนังมันมีอะไรดี มันเงียบไม่มีบทพูดแทบจะทั้ง เรื่อง แต่การแสดง ดนตรีปรกอบ เนื้อเรื่องมันตรึงและเอาอยู่ นั้นเอง ผู้กำ�กับอย่าง มิเกล ฮาวาซินิอัซ จากฝรั่งเศสคือผู้เล่า เรื่องราวนี้ได้ออกมาอย่างยอดเยี่ยม ฉากสถาณที่ผมยังสงสัย อยู่ว่าคนเรามันก็เก่งที่ไปหามาได้ แต่ที่ผมต้องยอมรับมากๆ คือ ตัวนักแสดงทุกคนและสุนัขคู่ใจของพระเอกครับ ต้องเข้า ใจน่ะครับว่า การแสดงที่ไม่ได้มีคำ�พูดแต่ใช้ท่าทางในการสื่อ

The Artist http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic /A11837817/A11837817.html

ออกมาให้คนเข้าใจนั้นมันยากเย็นขนาดไหน (เอ๊ะ! หรือไม่ ยาก) ฌอง ดูจาร์แด็ง ผู้รับบทเป็น จอร์จ วาเลนติน นักแสดง หนังเงียบขี้เล่น เราได้เห็นบทบาทของเขาทั้งในช่วงทีมีความ สุขที่สุด จนถึงตกต่ำ�ที่สุดผ่านการแสดงที่ไม่ได้ยินเสียงพูดซัก คำ� ฉากที่กินใจของผมเป็นตอนที่เขาเดินออกมาทางบันไดแล้ว เจอกับ เป็ปปี้ สีหน้าและดวงตามันไปคนละทางกับการสนทนา เลย คนเรานั้นบางครั้งบอก ไม่เป็นไรแต่ความจริงแล้วอาจเห็น ได้บนหน้าของคนพูดครับ ก็ไม่แปลกใจที่จะได้ออสการ์ดารา นำ�ชายไปครอง ทางด้าน เบเรไนซ์ เบโจ ในบทบาท เป็ปปี้ มิล เลอร์ ผู้คลั่งไคล้ จอร์จ จนได้เป็นนักแสดงชื่อดังนั้นก็ไม่เบาเช่น กัน เธอแสดงออกที่ว่าทั้งรัก ทั้งเชิดชู ทั้งกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เพราะเธอพยายามช่วยนักแสดงตกอับด้วยใจจริง นักแสดงทุก คนนอกจาก 2 คนนี้แล้ว ยอดเยี่ยมมากๆครับ แต่ๆๆที่ผมต้อง ชมหนักหน่อยคงเป็น สุนัข ครับ ใช่ครับ มันทำ�ได้ มันแสดง หนังได้ โหย!!! ฉากตอนที่มันพยายามห้ามไม่ให้ จอร์จ ฆ่าตัว ตายทำ�ผมร้องไห้น่ะ แสดงให้เห็นเลยว่ามันรักเจ้าของแค่ไหน จริงๆออสการ์สมทบชายยอดเยี่ยมเจ้าตัวนี้น่าจะได้น่ะ สรุปแล้ว เป๊ะ แม้ผมไม่ค่อยจะได้ผ่านหนังเรื่องนี้ ดนตรี เป็นตัวเล่าเรื่องได้อย่างดี บีบอารมณ์ได้ทุกจังหวะ องค์ ประกอบโดยรวมแล้วสมควรที่หลงยุคมาคว้าออสการ์ไปครอง ครับ ต้องดูให้ได้ถ้ารักหนังมากๆน่ะ


25


26

HAPPY GO LUCKY  
HAPPY GO LUCKY  

Final Project Magazine Design Class Major of Journalism Miss Nisachon Sroinak 13520374 Faculty of ICT (Communication Arts) Silpakorn Univers...

Advertisement