Page 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Niżej podpisana firma: AGAPIT Agnieszka Dyjak Piotr Dyjak SP.J Ul. M. Zientary Malewskiej 26 10-302 Olsztyn Deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt Odkurzacze COMAC Modele: CA15P – CA15ECO – CA30 – CA60 – CA80 – CA100 Są zgodne z następującymi dyrektywami: - 89/392/CEE: Dyrektywa dotycząca maszyn - 91/368 Ponadto są zgodne z następującymi normami: •

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego norma EN 60335 - 1 edycja 1994 a modyfikacjami A11 (1995), A1 (1996), A13 (1998), A14 (1998)

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2. Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych do pielęgnacji podłóg w obiektach handlowych i przemysłowych. EN 60335-2-72, Edycja 1998

Bezpieczeństwo maszyn – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Podstawowa terminologia, metodologia EN 292 – Część1, Wrzesień 1991

Bezpieczeństwo maszyn – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Zasady techniczne EN292 Część 2 – Wrzesień 1991

Bezpieczeństwo maszyn – wyposażenie elektryczne maszyn. Reguła generalna EN 60204 – Część 1

Kompatybilność elektromagnetyczna - wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 1: Emisja – Norma grupy wyrobów. EN 55014-1 (1993), A1 (1997), A2 (1999)

Kompatybilność elektromagnetyczna - wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 2: Odporność – Norma grupy wyrobów. EN 55014-2 (1997)

Z uwagi na niski poziom hałasu i aspekty filtrowania, wskazane powyżej modele odkurzaczy znajdują zastosowanie do pracy w szpitalach, domach opieki społecznych i galeriach handlowych jako urządzenia serwisu dziennego Piotr Dyjak właściciel firmy

Olsztyn, 18 grudnia 2005r. _____________________________________________________________________________________ AGAPIT Agnieszka Dyjak Piotr Dyjak Sp. J. ul. M. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn NIP: 739-10-16-226 REGON: 510304047 KRS: 0000094542 tel: 089/ 526 53 85 fax 089/526 53 85 wew 22

CA 15 Plus - Deklaracja zgodności  

Niżej podpisana firma: • Bezpieczeństwo maszyn – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Zasady techniczne EN292 Część 2 – Wrzesień...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you