Page 1

deklaracja zgodności My AGAPIT Agnieszka Dyjak, Piotr Dyjak Sp.j. ul. M. Zientary - Malewskiej 26 10-302 Olsztyn Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, Ŝe zmywarki do posadzek SIMPLA45S - SIMPLA45B - SIMPLA45BT - SIMPLA45ST - SIMPLA50B SIMPLA50BT - MEDIA22-MEDIA24 – MEDIA26 - OMNIA26 - OMNIA28 OMNIA32 - OMNIA42 - TRIPLA65 - TRIPLA75 - TRIPLA85 - C85 - C100B – C100 LPG-C100BS - C130B Produkcji: COMAC S.p.A. Via Ca Nova Zampieri 5 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona) ITALY,

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą(mi) lub innym dokumentem(ami) normatywnym: • Bezpieczeństwo urządzeń gospodarstwa domowego oraz urządzeń elektrycznych EN 60335-1- Edycja 1994 z późniejszymi zmianami A11 (1995), A1 (1996), A12 (1996), A13 (1998), A14 (1998) • Bezpieczeństwo urządzeń gospodarstwa domowego oraz urządzeń elektrycznych Część 2A. Szczególne wymagania dotyczące automatów zmywających do podłóg stosowanych w przemyśle EN 60335-2-72 Edycja 1998 • Bezpieczeństwo mechanizmów - zasadnicze koncepcje, ogólne podstawy projektu. Podstawowa terminologia i metodologia EN 292 - Część 1A wrzesień 1991 • Bezpieczeństwo mechanizmów - zasadnicze koncepcje, ogólne podstawy projektu. Techniczne podstawy i specyfikacje EN 292 -Część 2A wrzesień 1991

• Zgodność elektromagnetyczna- nakazy dotyczące uŜytkowania urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi elektrycznych i podobnych przyrządów. Część 1: EN 55014-1 (1993) + A1 (1997) - A2 (1999) • Zgodność elektromagnetyczna- nakazy dotyczące uŜytkowania urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi elektrycznych i podobnych przyrządów. Część 2: EN 55014-2 (1997) Zgodnie z dyrektywami: EC 89/336, EC 98/37, EC 92/31.

Piotr Dyjak właściciel firmy

Olsztyn, dn. 18.12.2005r.

Omnia 32BT - Deklaracja zgodności  
Omnia 32BT - Deklaracja zgodności  

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, Ŝe zmywarki do posadzek SIMPLA45S - SIMPLA45B - SIMPLA45BT - SIMPLA45ST - SIMPLA50B - SIMPLA50BT - M...