Page 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

ULTRA120 B

ED. 05-2011 INSTRUKCJA ORYGINALNA Dok. 10029463 Wersja AA

PL


Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mają charakteru wiążącego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie ewentualnych zmian elementów, detali, dostarczanych akcesoriów, które uzna za konieczne w celu udoskonalenia produktu lub spełnienia wymogów technicznych lub handlowych. Powielanie, również częściowe, tekstów i rysunków zawartych w niniejszej instrukcji jest zabronione. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i/lub zmian dołączonego wyposażenia. Rysunki mają charakter informacyjny i nie są wiążące w zakresie wyglądu i wyposażenia urządzenia. Symbole stosowane w instrukcji

Symbol otwartej książki z literą i: Oznacza konieczność przeczytania instrukcji użytkownika

Symbol otwartej książki: Oznacza konieczność przeczytania instrukcji użytkownika przed użytkowaniem maszyny

Symbol ostrzeżenia Należy uważnie przeczytać akapity poprzedzone tym symbolem i stosować się ściśle do wszystkich wskazówek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatorowi i maszynie

Symbol ostrzeżenia Niebezpieczeństwo wyziewów gazu i wycieku płynów korozyjnych

Symbol ostrzeżenia Oznacza konieczność zastosowania środków bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzenia kończyn.

Symbol ostrzeżenia Niebezpieczeństwo pożaru. Nie zbliżać się z otwartym ogniem

Symbol ostrzeżenia Oznacza transportowanie opakowanego produktu za pomocą podnośników zgodnych z obowiązującymi przepisami

Symbol utylizacji Należy uważnie przeczytać akapity poprzedzone tym symbolem przed utylizacją maszyny


SPIS TREŚCI

ODBIÓR MASZYNY............................................................................................................................................................................................ 5 TABLICZKA ZNAMIONOWA.............................................................................................................................................................................. 5 WSTĘP ................................................................................................................................................................................................................ 5 PRZEWIDZIANE UŻYTKOWANIE MASZYNY ................................................................................................................................................... 5 DANE TECHNICZNE .......................................................................................................................................................................................... 6 SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE ...................................................................................................................................................... 7 OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA........................................................................................................................................................... 12 PRZYGOTOWANIE MASZYNY ........................................................................................................................................................................ 13 1. PRZENOSZENIE OPAKOWANEJ MASZYNY................................................................................................................................................................... 13 2. TRANSPORTOWANIE MASZYNY .................................................................................................................................................................................... 13 3. ELEMENTY TABLICY STEROWNICZEJ........................................................................................................................................................................... 13 4. ELEMENTY NA WALE KIEROWNICY............................................................................................................................................................................... 15 5. ELEMENTY PODESTU...................................................................................................................................................................................................... 15 6. ELEMENTY PODPORY FOTELA ...................................................................................................................................................................................... 16 7. ELEMENTY BOCZNE MASZYNY...................................................................................................................................................................................... 16 8. TYLNE ELEMENTY MASZYNY ......................................................................................................................................................................................... 16 9. PRZEDNIE ELEMENTY MASZYNY................................................................................................................................................................................... 17 10. TYP AKUMULATORA ...................................................................................................................................................................................................... 17 11. KONSERWACJA I UTYLIZACJA AKUMULATORA......................................................................................................................................................... 18 12. TRANSPORTOWANIE - MONTOWANIE AKUMULATORÓW........................................................................................................................................ 18 13. PODŁĄCZENIE AKUMULATORÓW I ZŁĄCZA AKUMULATORÓW............................................................................................................................... 19 14. PODŁĄCZENIE ŁADOWARKI.......................................................................................................................................................................................... 19 15. SYGNALIZATOR POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORÓW................................................................................................................................ 20 16. WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE REFLEKTORÓW ............................................................................................................................................................... 21 17. HAMULEC GŁÓWNY – HAMULEC POSTOJOWY ......................................................................................................................................................... 21 18. JAZDA Z PRĘDKOŚCIĄ ROBOCZĄ ............................................................................................................................................................................... 21 19. PRZEMIESZCZANIE KORPUSU PODSTAWY ............................................................................................................................................................... 22 20. DODATKOWY NACISK NA PODSTAWĘ........................................................................................................................................................................ 22 21. ZBIORNIK ROZTWORU .................................................................................................................................................................................................. 23 22. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA ROZTWORU – DETERGENTU (WERSJA BEZ CDS) ....................................................................................................... 23 23. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA ROZTWORU – DETERGENTU (WERSJA Z CDS)............................................................................................................ 24 24. REGULACJA STĘŻENIA DETERGENTU (WERSJA BEZ CDS) .................................................................................................................................... 25 25. REGULACJA STĘŻENIA DETERGENTU (WERSJA Z CDS) ......................................................................................................................................... 25 26. ZBIORNIK REKUPERACYJNY........................................................................................................................................................................................ 25 27. MONTAŻ WYCIERACZKI ................................................................................................................................................................................................ 26 28. REGULACJA NACHYLENIA WYCIERACZKI.................................................................................................................................................................. 26 29. REGULACJA WYSOKOŚCI WYCIERACZKI................................................................................................................................................................... 26 30. MONTAŻ SZCZOTKI........................................................................................................................................................................................................ 26 31. WŁĄCZENIE POMPY DETERGENTU (WERSJE Z CDS ) ............................................................................................................................................. 27

PRACA .............................................................................................................................................................................................................. 29 32. PRZYGOTOWANIE MASZYNY ....................................................................................................................................................................................... 29 33. PRZEMIESZCZANIE KORPUSU PODSTAWY ............................................................................................................................................................... 31 34. PRZEPEŁNIENIE URZĄDZENIA ..................................................................................................................................................................................... 32

ZAKOŃCZENIE PRACY ................................................................................................................................................................................... 33 35. ZAKOŃCZENIE PRACY................................................................................................................................................................................................... 33

KONSERWACJA CODZIENNA........................................................................................................................................................................ 35 36. CZYSZCZENIE FILTRA SILNIKA ZASYSANIA ............................................................................................................................................................... 35 37. CZYSZCZENIE WYCIERACZKI....................................................................................................................................................................................... 35 38. CZYSZCZENIE OSŁONY PODSTAWY........................................................................................................................................................................... 36 39. CZYSZCZENIE FILTRA ZBIORNIKA ROZTWORU ........................................................................................................................................................ 37 40. DEMONTAŻ SZCZOTEK TARCZOWYCH ...................................................................................................................................................................... 38

KONSERWACJA COTYGODNIOWA............................................................................................................................................................... 39 41. CZYSZCZENIE TUBY SSĄCEJ....................................................................................................................................................................................... 39 42. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO...................................................................................................................................................... 39

3


43. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU...................................................................................................................................................................... 40 44. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA DETERGENTU (WERSJE Z CDS).................................................................................................................................... 40 45. CZYSZCZENIE FILTRA ZBIORNIKA ROZTWORU ........................................................................................................................................................ 41

KONSERWACJA NADZWYCZAJNA............................................................................................................................................................... 42 46. WYMIANA PRZEDNIEJ GUMY WYCIERACZKI ............................................................................................................................................................. 42 47. WYMIANA TYLNEJ GUMY WYCIERACZKI .................................................................................................................................................................... 42 48. WYMIANA ŚRODKOWEJ GUMY PRZECIWBRYZGOWEJ OSŁONY PODSTAWY...................................................................................................... 42 49. WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ GUMY PRZECIWBRYZGOWEJ OSŁONY PODSTAWY .................................................................................................. 43 50. WYMIANA PRZEDNIEJ GUMY PRZECIWBRYZGOWEJ OSŁONY PODSTAWY ......................................................................................................... 43 51. MYCIE SYSTEMU DOZUJĄCEGO (WERSJE Z CDS) ................................................................................................................................................... 44

KONTROLA FUNKCJONOWANIA................................................................................................................................................................... 45 52. ZBYT MAŁA ILOŚĆ WODY NA SZCZOTKACH .............................................................................................................................................................. 45 53. WYCIERACZKA NIE OSUSZA PRAWIDŁOWO.............................................................................................................................................................. 45 54. OSŁONA PODSTAWY NIE OSUSZA PRAWIDŁOWO.................................................................................................................................................... 45 55. MASZYNA NIE CZYŚCI PRAWIDŁOWO ........................................................................................................................................................................ 45 56. NADMIERNE POWSTAWANIE PIANY............................................................................................................................................................................ 45 57. SSAWA NIE PRACUJE.................................................................................................................................................................................................... 45 58. SILNIK SZCZOTEK NIE PRACUJE ................................................................................................................................................................................. 45 59. BEZPIECZNIKI ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA TERMICZNE.............................................................................................................................. 46 60. MASZYNA NIE URUCHAMIA SIĘ.................................................................................................................................................................................... 46 61. AUTOMATYCZNY SYSTEM DOZOWANIA WODY/DETERGENTU NIE PRACUJE...................................................................................................... 46 62. ALARMY........................................................................................................................................................................................................................... 46

UTYLIZACJA .................................................................................................................................................................................................... 47 WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK........................................................................................................................................................... 48 DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE ..................................................................................................................................................................... 49

4


Odbiór maszyny

Tabliczka znamionowa

W momencie odbioru maszyny należy od razu skontrolować czy dostarczono wszystkie elementy opisane w załączonych dokumentach oraz czy maszyna nie została uszkodzona podczas transportu. W takim przypadku należy ustalić ze spedytorem zakres powstałej szkody i jednocześnie powiadomić nasze biuro obsługi klienta. Jest to warunek otrzymania brakującego materiału i uzyskania odszkodowania za poniesione straty.

Wstęp ULTRA120 B to maszyna do mycia podłóg przy wykorzystaniu ruchu szczotki obrotowej i chemicznego działania roztworu środka czyszczącego. Może być wykorzystywana do mycia dowolnego rodzaju powierzchni; podczas ruchu zbiera usunięty brud i roztwór detergentu, który nie został wchłonięty przez podłoże. Maszyna może być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nawet najwyższej klasy maszyny mogą prawidłowo i wydajnie funkcjonować wyłącznie kiedy są prawidłowo użytkowane i konserwowane. Dlatego prosimy o uważne przestudiowanie niniejszej instrukcji i ponowne jej czytanie w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas użytkowania urządzenia. Przypominamy również, że serwis obsługi klienta, stworzony we współpracy z naszymi przedstawicielami, jest zawsze do Państwa dyspozycji w zakresie ewentualnych porad i bezpośrednich interwencji.

Przewidziane użytkowanie maszyny Maszyna do czyszczenia podłóg przeznaczona jest do czyszczenia powierzchni i podłóg wyłącznie w obiektach przemysłowych, handlowych i publicznych. Maszyna jest przystosowana do użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Maszyna nie jest przystosowana do pracy w deszczu lub w strumieniach wody. ZABRANIA SIĘ użytkowania maszyny w środowisku zagrożonym wybuchem w celu zbierania niebezpiecznych pyłów lub płynów łatwopalnych. Ponadto maszyna nie może być użytkowana do transportowania przedmiotów lub osób.

5


DANE TECHNICZNE Szerokość robocza Szerokość wycieraczki Wydajność, do Szczotki tarczowe Obroty szczotek Silnik szczotek Maksymalny nacisk na szczotki Silnik napędu Koło napędu Maksymalna prędkość ruchu Możliwe nachylenie przy pełnym obciążeniu Silnik zasysania Podciśnienie zasysania Elastyczne koła tylne Zbiornik roztworu Zbiornik rekuperacyjny Zbiornik na detergent (tylko wersja CDS) Średnica skrętu Długość maszyny Wysokość maszyny Szerokość maszyny (bez wycieraczki) Wnęka na akumulatory (l x L x h) Napięcie znamionowe Akumulatory Ciężar akumulatorów (maks.) Ciężar maszyny (na pusto i bez akumulatorów) Ciężar brutto maszyny gotowej do pracy (maszyna + akumulatory+woda+operator) Poziom hałasu (zgodnie z IEC 704/1) Bezpośredni poziom drgań Poziom drgań obudowy

6

J/M

ULTRA120 B

mm mm m2/h Nr /  mm obr./min. V/W Kg V/W  mm km/h % Nr / (V / W) mbar  mm l l l mm mm mm mm mm V Kg Kg Kg dB (A) m/s2 m/s2

1205 1265 9600 2 / 610 115 36 / 2000 95 36 / 2000 310 x 100 8 10% 2 / (36 / 670) 190 370 x 140 280 285 15 3420 2030 1560 1280 880x600x450 36 510 760 1630 -


SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE

Symbol wyłącznika głównego (wyłącznik kluczykowy) Używany na tablicy rozdzielczej do oznaczenia wyłącznika kluczykowego włączonej (ON-I) lub wyłączonej (OFF-0) maszyny

Symbol działania podstawy / wycieraczki Używany w celu oznaczenia przełącznika programów sterowania I-DRIVE

Symbol nacisku na szczotki Używany do oznaczenia manipulatora zwiększającego nacisk na szczotki

Etykieta przedstawia kierunek posuwu lub biegu wstecznego maszyny Używany w celu wskazania kierunku ruchu maszyny

Symbol sygnalizatora akustycznego Używany do oznaczenia przycisku sygnalizatora akustycznego

Symbol przełącznika prędkości ruchu do przodu i biegu wstecznego Używany na tablicy rozdzielczej do oznaczenia prędkości maszyny podczas ruchu do przodu i do tyłu

Symbol bocznego przesunięcia podstawy ze szczotkami Używany na tablicy rozdzielczej do oznaczenia manipulatora podstawy szczotek. Przesunięciom bocznym manipulatora odpowiadają ruchy boczne podstawy.

Symbol reflektorów Używany na tablicy rozdzielczej do oznaczenia wyłącznika reflektorów

Symbol kontroli amperometrycznej silnika szczotek Używany na tablicy rozdzielczej do oznaczenia czerwonej lampki przeciążenia silnika szczotek

7


SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE

Symbol nieprawidłowego funkcjonowania Używany na tablicy rozdzielczej do oznaczenia czerwonej lampki nieprawidłowego funkcjonowania maszyny

Symbol hamulca Używany na tablicy rozdzielczej do oznaczenia czerwonej lampki braku oleju w układzie hamulcowym

Symbol hamulca Używany na tablicy rozdzielczej do oznaczenia czerwonej lampki załączonego hamulca postojowego

Symbol pustego zbiornika roztworu Używany na tablicy rozdzielczej do oznaczenia czerwonej lampki niskiego poziomu wody – roztworu detergentu w zbiorniku roztworu

Symbol pełnego zbiornika rekuperacyjnego Używany na tablicy rozdzielczej do oznaczenia czerwonej lampki krytycznego poziomu brudnej wody w zbiorniku

Symbol aktywnego wyłącznika głównego Znajduje się na tablicy rozdzielczej, oznaczenie zielonej lampki aktywnego głównego wyłącznika kluczykowego

Symbol włączonych reflektorów Znajduje się na tablicy rozdzielczej, oznaczenie zielonej lampki włączonych przednich reflektorów

Symbol otwarcia elektrozaworu Znajduje się na tablicy rozdzielczej, oznaczenie zielonej lampki sygnalizującej otwarcie elektrozaworu

Symbol włączonego silnika szczotek Używany na tablicy rozdzielczej do oznaczenia zielonej lampki włączonego silnika szczotek

8


SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE

Symbol bocznego przesunięcia podstawy ze szczotkami Używany na tablicy rozdzielczej do oznaczenia zielonej lampki sygnalizującej powrót podstawy szczotek do pozycji standardowej.

Symbol przemieszczania korpusu wycieraczki Używany na tablicy rozdzielczej do oznaczenia zielonej lampki sygnalizującej osiągnięcie pozycji roboczej przez korpus wycieraczki.

Symbol lewego silnika zasysania Znajduje się na tablicy rozdzielczej, oznaczenie zielonej lampki włączonego lewego silnika zasysania

Symbol prawego silnika zasysania Znajduje się na tablicy rozdzielczej, oznaczenie zielonej lampki włączonego prawego silnika zasysania

Etykieta przypominająca o codziennym myciu wycieraczki

Etykieta przypominająca o codziennym myciu filtrów zbiornika rekuperacyjnego i zbiornika roztworu

Symbol wskazujący miejsce podłączenia ładowarki

Symbol regulacji zaworu Używany na panelu centralnym pokrywy układu kierowniczego do oznaczenia dźwigni zaworu regulacji wody

Etykieta przypominająca o konieczności zastosowania środków bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzenia kończyn

9


SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE

Etykieta wskazująca pozycję wyłączników termicznych silników zasysania

Etykieta wskazująca pozycję szybkiego złącza do napełniania zbiornika roztworu

Etykieta wskazująca maksymalną temperaturę wody wlewanej do zbiornika roztworu

Etykieta wskazująca pozycję rury spustowej zbiornika roztworu

Etykieta wskazująca pozycję rury spustowej zbiornika rekuperacyjnego

Oznacza maksymalne nachylenie terenu pokonywane przez maszynę

Oznaczenie przycisku potwierdzenia okna display service

W górnym wierszu - wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, w dolnym - wskaźnik licznika.

W górnym wierszu - wskaźnik typu licznika (całkowity), w dolnym - typu obsługi (brak)

10


SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE

Wskaźnik typu używanych akumulatorów (ołowiowe)

Etykieta z instrukcjami stosowania detergentów standardowych lub stężonych (tylko dla systemu CDS)

Etykieta ze wskazówkami na temat rodzaju stosowanego detergentu (tylko dla systemu CDS)

Etykieta z wartością pH stosowanego detergentu (tylko dla systemu CDS)

Symbol regulowania ilości wody i detergentu (tylko dla systemu CDS) Używany na lewym panelu bocznym do oznaczenia gałek regulujących poziom procentowy środka czyszczącego rozpuszczonego w wodzie i ilość wody rozprowadzonej na szczotkach

Symbol detergentu (tylko dla systemu CDS) Używany na korku zbiorniku środka czyszczącego do oznaczenia obecności substancji chemicznych

11


OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA Poniżej wymienione normy muszą być ściśle przestrzegane, aby zapewnić bezpieczeństwo operatorowi i uniknąć uszkodzenia maszyny.                                           

Czytać uważnie tabliczki umieszczone na maszynie, nie nakrywać ich i natychmiast wymienić w razie ich uszkodzenia. Maszyna musi być użytkowana wyłącznie przez upoważniony i przeszkolony personel. Maszyna jest przystosowana wyłącznie do pracy w suchym środowisku i nie może być używana ani przetrzymywana na zewnątrz w środowisku wilgotnym. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłączyć maszynę od sieci/akumulatora. Jeżeli maszyna jest używana w miejscu, w którym występuje ryzyko spadania przedmiotów, musi być wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia. Podczas pracy maszyny należy uważać na obecność innych osób, w szczególności dzieci. Maszyna nie jest odpowiednia do czyszczenia wykładzin dywanowych. Nie mieszać środków czyszczących różnego typu, aby uniknąć emisji szkodliwych gazów. Nie stawiać pojemników z wodą na maszynie. Temperatura przechowywania maszyny musi zawierać się między -25C i +55C, nie przechowywać maszyny na zewnątrz w środowisku wilgotnym. Warunki użytkowania: temperatura otoczenia między 0C i 40C z wilgotnością względną między 30 i 95% Nie używać urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem. Nie używać urządzenia jako środka transportu. Nie stosować roztworów kwaśnych, które mogą uszkodzić maszynę i/lub mogłyby być niebezpieczne dla personelu. Nie używać urządzenia do zbierania płynów łatwopalnych. Nie używać urządzenia do zbierania niebezpiecznych pyłów. W przypadku pożaru używać gaśnic proszkowych. Nie używać wody. Nie uderzać o regały lub inne konstrukcje, tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku przedmiotów. Należy używać odzieży ochronnej (kask). Dostosować prędkość użytkowania do warunków otoczenia. Nie używać urządzenia na powierzchniach o nachyleniu większym niż oznaczone na tabliczce. Podczas postoju maszyny wyjąć klucz i włączyć hamulec postojowy. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania ładowarki należy się natychmiast zwrócić do centrum obsługi COMAC. Urządzenie musi wykonywać mycie i suszenie jednocześnie. Pozostałe czynności powinny być wykonywane w strefach niedostępnych dla osób nieupoważnionych. Oznaczyć strefy mokrej podłogi za pomocą odpowiednich tablic sygnalizacyjnych. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy maszyny należy się upewnić, że nie wynikają one z błędnej konserwacji. W przeciwnym wypadku należy się zwrócić do centrum obsługi technicznej COMAC. W przypadku wymiany elementów należy zamawiać wyłącznie ORYGINALNE części zamienne u przedstawiciela lub autoryzowanego sprzedawcy COMAC. Używać tylko oryginalnych szczotek COMAC opisanych w paragrafie "WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK". W przypadku niebezpieczeństwa należy natychmiast wcisnąć dźwignię awaryjną (złącze umieszczone pod siedzeniem operatora). W przypadku jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej należy wyłączyć maszynę i odłączyć złącze akumulatora. Po każdej czynności konserwacyjnej ponownie podłączyć wszystkie przyłącza elektryczne. Nie zdejmować zabezpieczeń wymagających użycia narzędzi do ich usunięcia. Nie myć maszyny za pomocą bezpośrednich strumieni wody lub wody pod ciśnieniem ani nie używać substancji korozyjnych. Co najmniej co 200 godzin poddawać urządzenie kontroli w centrum obsługi technicznej COMAC. Aby uniknąć zatkania filtra zbiornika roztworu, nie wlewać roztworu czyszczącego na wiele godzin wcześniej przed użyciem urządzenia. Przed użytkowaniem urządzenia sprawdzić, czy wszystkie klapki i pokrywy są umieszczone zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Przed podniesieniem zbiornika rekuperacyjnego należy się upewnić, czy jest pusty. Utylizować zużyte materiały, stosując się ściśle do obowiązujących norm prawnych. Maszyna nie wytwarza szkodliwych wibracji. Kiedy po latach użytkowania, urządzenie COMAC przestanie funkcjonować, należy odpowiednio zutylizować zawarte w nim materiały, zwłaszcza oleje, akumulatory i elementy elektroniczne, biorąc pod uwagę, że samo urządzenie zostało skonstruowane przy użyciu całkowicie odnawialnych surowców Akumulatory powinny być wyjęte z maszyny przed jej utylizacją. Akumulatory muszą być usunięte w bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi normami. Maszyna nie jest przystosowana do używania przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych i sensorycznych, lub przez osoby o nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Nie można pozostawiać dzieci w pobliżu maszyny bez należytej opieki. W przypadku pozostawienia maszyny bez operatora, włączyć hamulec postojowy, w celu zabezpieczenia przed wykonaniem przez maszynę przypadkowych ruchów.

12


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 1. PRZENOSZENIE OPAKOWANEJ MASZYNY Maszyna jest umieszczona w specjalnym opakowaniu wyposażonym w platformę, które należy transportować za pomocą wózków widłowych. Opakowania NIE mogą być stawiane jedno na drugim. Całkowita masa maszyny z opakowaniem wynosi 770 kg (bez akumulatorów) Wymiary opakowania są następujące: ULTRA120 B

A

C

B

A: 1760 mm B : 1335 mm C : 2135 mm 1. 2. 3. 4.

Zdjąć zewnętrzne opakowanie Maszyna jest umocowana do platformy z klinami blokującymi koła Usunąć kliny Po nachylonej płaszczyźnie sprowadzić maszynę z platformy, popychając ją do tyłu. Nie montować tylnej wycieraczki przed rozładowaniem maszyny oraz unikać silnych uderzeń w podstawę ze szczotkami. Sposób montażu wycieraczki został opisany w paragrafie “MONTAŻ WYCIERACZKI”.

5. Zachować platformę w razie konieczności ponownego transportu UWAGA: Jeżeli dostarczony produkt jest opakowany w karton, należy go transportować w tym opakowaniu za pomocą odpowiednich podnośników zgodnych z obowiązującymi przepisami UWAGA: Podczas tej operacji należy się upewnić, czy w pobliżu maszyny nie znajdują się osoby lub przedmioty

2. TRANSPORTOWANIE MASZYNY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny i zbiornik roztworu jest pusty Sprawdzić, czy zbiornik z detergentem został opróżniony (wersja CDS) Sprawdzić, czy podstawa i wycieraczka są uniesione nad podłożem Ustawić je na platformie za pomocą nachylonej płaszczyzny Sprawdzić, czy wyłącznik kluczykowy znajduje się w pozycji “0”, wyjąć kluczyk Załączyć hamulec postojowy Zamocować maszynę do platformy za pomocą klinów

3. ELEMENTY TABLICY STEROWNICZEJ 1

Elementy tablicy sterowniczej: 1. Przycisk klakson 2. Wyłącznik dwubiegunowy włączający – wyłączający reflektory maszyny 3. Manipulator kierunku jazdy maszyny (jazda do przodu – cofanie)

2 3

13


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 4. Manipulator 3-pozycyjny, reguluje prędkość roboczą 5. Wyłącznik główny kluczykowy 6. Manipulator 3-pozycyjny, reguluje nacisk wywierany na szczotki podczas pracy

4

5 6

7. Przycisk potwierdzenia display service 8. Wyświetlacz poziomu naładowania akumulatora / licznik 9. Przełącznik do regulacji programu roboczego, urządzenie I-Drive

7

8

9

Wybrać żądany program roboczy za pomocą mechanizmu I-Drive: A. Przejazd: przemieszczenie maszyny bez włączenia trybu roboczego B. Suszenie: użycie tylko wycieraczki C. Mycie / Suszenie: użycie zarówno szczotek jak i wycieraczki D. Tylko mycie: użycie tylko szczotek 10. Czerwona lampka, sygnalizuje przeciążenie silnika podstawy 11. Czerwona lampka, sygnalizuje błąd działania napędu maszyny 12. Czerwona lampka, sygnalizuje niski poziom oleju hamulcowego

12 11 10 13. Czerwona lampka, sygnalizuje, że hamulec postojowy jest załączony 14. Czerwona lampka, sygnalizuje niski poziom roztworu detergentu (wersje bez CDS) lub wody (wersje z CDS) 15. Czerwona lampka, sygnalizuje krytyczny poziom brudnej wody w zbiorniku rekuperacyjnym zagrażający prawidłowej pracy silników zasysania

15

13

14

14


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 16. Zielona lampka, sygnalizuje, że główny wyłącznik maszyny jest aktywny 17. Zielona lampka, sygnalizuje, że reflektory maszyny są włączone 18. Zielona lampka, sygnalizuje, że elektrozawór jest aktywny 16 17 18

19. Zielona lampka, sygnalizuje, że silnik podstawy jest uruchomiony 20. Zielona lampka, sygnalizuje powrót korpusu podstawy do pozycji standardowej 21. Zielona lampka, sygnalizuje osiągnięcie pozycji roboczej przez korpus wycieraczki 19 20 21

22. Zielona lampka, sygnalizuje, że lewy silnik podstawy jest uruchomiony 23. Zielona lampka, sygnalizuje, że prawy silnik podstawy jest uruchomiony

22 23

4. ELEMENTY NA WALE KIEROWNICY Na wale kierownicy znajdują się:

27

24

26

25

24. Dźwignia regulacji roztworu – wody 25. Pokrętło regulacji detergentu (wersja CDS) 26. Pokrętło regulacji wody (wersja CDS) 27. Automatyczne wyłączniki termiczne silników zasysania

5. ELEMENTY PODESTU 28

W przedniej części podestu po prawej stronie znajdują się: 28. Pedał przyspieszania 29. Pedał hamulca głównego

29

15


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 6. ELEMENTY PODPORY FOTELA

30

Elementy podpory fotela to: 30. Uchwyt podnoszenia podpory fotela 31. Dźwignia hamulca postojowego

31

7. ELEMENTY BOCZNE MASZYNY 32

W prawej bocznej części maszyny znajdują się: 32. Korek wlewowy detergentu (wersje z CDS) 33. Lampka poziomu detergentu (wersje z CDS)

33

W przedniej bocznej części maszyny znajdują się: 34. Stopień ułatwiający wejście na maszynę

34

W tylnej bocznej części maszyny znajdują się:

35

35. Zaczep pokrywy systemu zasysania 36. Zaczep zbiornika rekuperacyjnego

8. TYLNE ELEMENTY MASZYNY Elementy tylne maszyny to: 37. Korek spustowy zbiornika roztworu

37

16

36


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 38. Rura odprowadzająca zbiornika rekuperacyjnego 39. Rura spustowa zbiornika roztworu

38

40. Migacz 41. Korek wlewowy wody – roztworu detergentu 42. Zestaw do szybkiego napełniania (opcja)

39

40

41

42

43. Tylny reflektor

43

9. PRZEDNIE ELEMENTY MASZYNY Elementy przednie maszyny to: 44. Przednie reflektory

44 10. TYP AKUMULATORA Do zasilania maszyny należy używać:  akumulatorów ołowiowych do napędu z płynnym elektrolitem;  akumulatorów hermetycznych do napędu z rekombinacją gazu lub w technologii żelowej. NIE MOŻNA UŻYWAĆ INNYCH TYPÓW AKUMULATORÓW. Używane akumulatory powinny spełniać wymogi norm: CEI EN 60254-1:2005-12 (CEI 21-5) + CEI EN 60254-2:2008-06 (CEI 21-7) W celu uzyskania odpowiednich osiągów maszyny, zaleca się stosowanie czterech akumulatorów 18V / 480 Ah

17


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 11. KONSERWACJA I UTYLIZACJA AKUMULATORA Wskazówki dotyczące konserwacji i ładowania znajdują się w instrukcji akumulatora. Jeśli ładowarka nie jest dołączona do wyposażenia, należy zwrócić szczególną uwagę na jej właściwy wybór w zależności od typu i pojemności akumulatora. Kiedy akumulator wyczerpie się musi zostać odłączony przez wyspecjalizowany i przeszkolony personel. Należy podnieść go z uchwytów za pomocą odpowiednich urządzeń podnoszących i wyjąć z wnęki. WYCZERPANY AKUMULATOR, KTÓRY JEST SKLASYFIKOWANY JAKO ODPAD NIEBEZPIECZNY, NALEŻY PRZEKAZAĆ DO AUTORYZOWANEGO PUNKTU ZBIÓRKI ZGODNIE Z NORMAMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI.

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych. UWAGA: Podnoszenie i transportowanie akumulatorów powinno być wykonywane wyłącznie przy pomocy urządzeń odpowiednich do ich masy i wymiarów 12. TRANSPORTOWANIE - MONTOWANIE AKUMULATORÓW Akumulatory powinny być umieszczone w odpowiedniej wnęce pod podporą fotela operatora i powinny być przenoszone za pomocą podnośników odpowiednich zarówno do ich ciężaru, jak i do systemu zaczepu. Powinny spełniać także wymogi normy CEI 21-5. Wymiary wnęki na akumulator to: 879mm x 599mm x H450mm. UWAGA: Podczas konserwacji i codziennego ładowania akumulatorów należy się bezwzględnie stosować do wskazówek producenta lub sprzedawcy. Wszystkie czynności instalacyjne konserwacyjne muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany personel. Procedura montowania elementów: 1. Zablokować maszynę, załączając hamulec postojowy 2. Sprawdzić, czy główny wyłącznik maszyny znajduje się w położeniu “0” 3. Zdjąć prawą boczną osłonę (1), odkręcając nakrętki (2) UWAGA: Zaleca się używanie wyłącznie akumulatorów hermetycznych, aby uniknąć wycieku kwasów!

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

1 2

4. Odłączyć złączkę (3), umieszczoną za boczną osłoną, uważając żeby jej nie uszkodzić (wersje CDS)

3

18


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 5. Wyjąć zbiornik detergentu (4), odkręcając nakrętki (5)

4

5

6. Zdjąć pokrywę wnęki akumulatorów (6), odkręcając śruby (7) 7. Chwycić uchwyt umieszczony z boku fotela i podnieść jego podporę do pozycji krańcowej 8. Umieścić akumulatory we wnęce, korzystając z urządzeń podnośnikowych odpowiednich do ich masy i wymiarów 9. Włożyć akumulatory do odpowiedniej wnęki, ustawiając bieguny “+” i “-“ naprzemiennie UWAGA: Podnoszenie i transportowanie akumulatorów powinno być wykonywane wyłącznie przy pomocy urządzeń odpowiednich do ich masy i wymiarów

6 7

13. PODŁĄCZENIE AKUMULATORÓW I ZŁĄCZA AKUMULATORÓW 1. Połączyć szeregowo akumulatory, używając przewodów dołączonych do wyposażenia, łącząc sąsiadujące pary biegunów “+” i “-“ 2. Podłączyć przewód do podłączenia akumulatorów do biegunów “+” i “-“, tak aby uzyskać napięcie 36V na zaciskach 3. Podłączyć złącze akumulatorów do złącza maszyny UWAGA: Podłączenia przewodów elektrycznych powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, przeszkolony przez centrum obsługi technicznej COMAC UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych. 14. PODŁĄCZENIE ŁADOWARKI Aby nie uszkodzić akumulatorów należy unikać ich całkowitego rozładowania, ładując je w ciągu kilku minut od pojawienia się migającego sygnału rozładowanego akumulatora. UWAGA: Nigdy nie należy zostawiać całkowicie rozładowanych akumulatorów, nawet jeżeli maszyna nie jest używana. Należy się upewnić, czy ładowarka jest odpowiednia do typu i pojemności zainstalowanych akumulatorów.

19


PRZYGOTOWANIE MASZYNY Aby podłączyć ładowarkę, należy: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ustawić maszynę w pobliżu ładowarki Sprawdzić, czy wyłącznik kluczykowy znajduje się w położeniu “0”. Załączyć hamulec postojowy Przy pomocy uchwytu umieszczonego w pobliżu fotela podnieść jego podporę Odłączyć przyłącze instalacji elektrycznej (1) od złącza akumulatora (2) Połączyć złącze przewodu ładowarki.

Złącze do podłączenia ładowarki jest dostarczane w woreczku zawierającym niniejszą instrukcję i musi być zamontowane na przewodach ładowarki, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami. UWAGA: Operacja ta musi być wykonywana przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe podłączenie złącza może być przyczyną nieprawidłowego działania maszyny. 7. Podłączyć przewód natychmiast po przyłączeniu do zewnętrznej ładowarki. 8. Po zakończeniu cyklu ładowania złącze akumulatorów (2) powinno być podłączone do złącza instalacji elektrycznej (1)

UWAGA: Uważnie przeczytać instrukcję obsługi i konserwacji ładowarki używanej do ładowania akumulatora. UWAGA: Podczas trwania całego cyklu ładowania akumulatorów, pozostawić podniesioną podporę fotela, aby umożliwić wydostawanie się oparów gazu

UWAGA: Niebezpieczeństwo wyziewów gazu i wycieku płynów korozyjnych.

UWAGA: Niebezpieczeństwo pożaru: nie zbliżać się z otwartym ogniem

15. SYGNALIZATOR POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORÓW Na tablicy rozdzielczej maszyny znajduje się wyświetlacz (1), który pokazuje poziom naładowania akumulatorów. 8 kresek w górnym wierszu oznacza maksymalny poziom naładowania akumulatora. Migający kontur kresek oznacza rozładowane akumulatory. UWAGA: Gdy ostatnia kreska na wyświetlaczu zacznie migać, silnik szczotek wyłączy się automatycznie po kilku sekundach. Przy pozostałym poziomie naładowania akumulatora jest możliwe zakończenie osuszania przed jego ponownym naładowaniem 1

20


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 16. WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE REFLEKTORÓW Maszyna jest wyposażona w dwa reflektory przednie i jeden tylny do pracy w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Aby włączyć reflektory, wystarczy ustawić wyłącznik (1) umieszczony na tablicy rozdzielczej w pozycji “I”, od razu zaświeci się zielona lampka (2). W ten sposób reflektory są włączone do momentu ponownego obrócenia wyłącznika.

2

1

17. HAMULEC GŁÓWNY – HAMULEC POSTOJOWY Maszyna jest wyposażona w elektroniczny system hamulcowy. Aby zahamować, w normalnych warunkach roboczych, wystarczy zdjąć stopę z pedału biegu. W przypadku nieprawidłowego działania hamulca głównego lub w razie konieczności należy wcisnąć pedał hamulca mechanicznego (1).

1

W przypadku braku oleju w układzie hamulcowym, na tablicy rozdzielczej zaświeci się czerwona lampka (2); należy wtedy sprawdzić poziom oleju hamulcowego w zbiorniku umieszczonym za przodem maski maszyny.

3 2

Aby załączyć hamulec postojowy, należy pociągnąć dźwignię (4) umieszczoną w pobliżu fotela, na tablicy zaświeci się czerwona lampka (3). 4

18. JAZDA Z PRĘDKOŚCIĄ ROBOCZĄ Maszyna jest wyposażona w napęd ze sterowaniem elektronicznym. Aby przemieścić maszynę, po obróceniu klucza do pozycji “ON - I”, należy wybrać kierunek jazdy przy pomocy przełącznika (1) umieszczonego na tablicy sterowniczej.

21

1


PRZYGOTOWANIE MASZYNY Aby ruszyć do przodu, wystarczy nacisnąć pedał (2), prędkość regulowana jest poprzez stosowanie różnego nacisku na ten sam pedał.

2

W maszynie ustawiono trzy poziomy prędkości, aby je wybrać, wystarczy użyć przełącznika (3) umieszczonego na tablicy rozdzielczej. Prędkość jazdy w fazie roboczej zależy od stopnia zabrudzenia i rodzaju czyszczonej powierzchni. UWAGA! Prędkość biegu wstecznego zostaje zmniejszona w stosunku do prędkości biegu do jazdy do przodu, w celu dostosowania się do obowiązujących norm dotyczących bezpieczeństwa pracy. 3

19. PRZEMIESZCZANIE KORPUSU PODSTAWY W maszynie jest możliwość przemieszczenia korpusu podstawy w kierunku prawego boku maszyny. Wystarczy obrócić w tę samą stronę manipulator (1) umieszczony na tablicy sterowniczej, aby przywrócić początkową pozycję podstawy, należy przesunąć manipulator (1) w lewo.

1 20. DODATKOWY NACISK NA PODSTAWĘ Maszyna posiada funkcję zwiększenia nacisku na szczotki przy pomocy manipulatora (1) umieszczonego na tablicy sterowniczej, dostępne są trzy różne ustawienia: Step01: nacisk wywierany na podłoże wynosi 133 kg. Step02: nacisk wywierany na podłoże wynosi 150 kg. Step03: nacisk wywierany na podłoże wynosi 168 kg. UWAGA! Nacisk powinien być wybrany na podstawie rodzaju podłogi i stopnia zabrudzenia. Zwiększenie nacisku powoduje większe zużycie szczotek i większe zużycie energii (dokładniejsze informacje znajdują się w paragrafie “WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK”)

22

1


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 21. ZBIORNIK ROZTWORU

1

Wyjąć korek wlewowy (1), umieszczony w tylnej części fotela i sprawdzić, czy filtr roztworu jest prawidłowo zamontowany. Sprawdzić, czy korek rury spustowej (2), umieszczony w tylnej części maszyny, jest prawidłowo zamknięty.

UWAGA: Po każdym napełnieniu zbiornika roztworu, należy całkowicie opróżnić zbiornik rekuperacyjny.

22. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA ROZTWORU – DETERGENTU (WERSJA BEZ CDS) Aby napełnić zbiornik roztworu, należy: 1. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym wypadku opróżnić go. 2. Obrócić kluczyk wyłącznika głównego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0” 3. Załączyć hamulec postojowy 4. Zdjąć korek wlewowy (1) i sprawdzić, czy filtr roztworu jest prawidłowo zamontowany 5. Napełnić czystą wodą o temperaturze nie wyższej niż 50C. Można napełniać zbiornik, bez konieczności ciągłego kontrolowania poziomu wody, korzystając z opcjonalnego systemu szybkiego napełniania (2) z pływakiem do kontroli przepełnienia. Należy włożyć rurę wody (odpowiednio zmodyfikowaną) do odpowiedniego złącza, pamiętając o odkręceniu korka (1) w celu zapewnienia prawidłowego dopływu powietrza. Zbiornik roztworu ma maksymalną pojemność około 280 litrów. Dodać do zbiornika płynnego detergentu w stężeniu i w sposób wskazany przez jego producenta. Aby uniknąć powstania nadmiernej ilości piany, która uszkodziłaby silniki zasysania, należy użyć minimalnej wymaganej ilości środka czyszczącego.

UWAGA: Należy używać detergentów przeznaczonych przez producenta do stosowania w maszynach do czyszczenia podłóg. Nie używać produktów kwaśnych, alkalicznych i rozpuszczalników nie przeznaczonych do takich zastosowań. Zalecane jest stosowanie detergentów o ograniczonym powstawaniu piany Nie używać stężonych kwasów oraz detergentów o stężeniu wyższym niż zalecane na załączonej tabliczce.

UWAGA: Podczas mieszania detergentów lub substancji alkalicznych należy zakładać rękawice ochronne, aby uniknąć poważnych obrażeń rąk.

UWAGA: Zawsze używać środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów.

23

2

1

2


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 23. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA ROZTWORU – DETERGENTU (WERSJA Z CDS) Aby napełnić zbiornik roztworu, należy:

1

1. Obrócić kluczyk wyłącznika głównego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0” 2. Załączyć hamulec postojowy 3. Zdjąć korek wlewowy (1) i sprawdzić, czy filtr roztworu jest prawidłowo zamontowany 4. Napełnić czystą wodą o temperaturze nie wyższej niż 50C. Można napełniać zbiornik bez konieczności ciągłego kontrolowania poziomu wody, korzystając z opcjonalnego systemu szybkiego napełniania (2) z pływakiem do kontroli przepełnienia. Należy włożyć rurę wody (odpowiednio zmodyfikowaną) do odpowiedniego złącza, pamiętając o odkręceniu korka w celu zapewnienia prawidłowego dopływu powietrza.

2

5. Odkręcić korek (3) zbiornika umieszczonego po prawej stronie maszyny i napełnić płynnym detergentem zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie dołączonej do maszyny. Następnie prawidłowo zakręcić korek na śrubę, aby uniknąć wycieków płynu podczas pracy oraz sprawdzić, czy złącze (4) pod zbiornikiem detergentu jest prawidłowo zamknięte.

3

Aby wyregulować skład mieszanki wody i detergentu, należy dokładnie zapoznać się z paragrafem “REGULACJA STĘŻENIA DETERGENTU ZA POMOCĄ SYSTEMU CDS” UWAGA: Automatyczny system dozowania DS został zaprojektowany do pracy z płynnym detergentem. Dlatego ilość detergentu w roztworze ma tolerancję błędu równą maksymalnie 5% względem wybranej wartości nominalnej. UWAGA: System dozowania jest szczególnie wskazany przy czyszczeniu w ramach częstej konserwacji powierzchni. Można stosować detergenty do konserwacji powierzchni o odczynie kwaśnym lub zasadowym o wartościach pH zawartych między 4 a 10, które nie zawierają: środków utleniających, chloru lub bromu, formaldehydu, rozpuszczalników mineralnych. Stosowane detergenty powinny być odpowiednie do zastosowania w przypadku danej maszyny do czyszczenia podłóg. Jeżeli system nie jest używany codziennie, po zakończeniu pracy należy go przepłukać wodą. System można odłączyć. W przypadku sporadycznego zastosowania detergentów o pH zawartym w przedziale 1-3 lub 11-14, używać maszyny do czyszczenia podłóg w sposób zwyczajny, dodając detergentu do zbiornika z czystą wodą i odłączając system dozowania. UWAGA: Należy używać detergentów przeznaczonych przez producenta do stosowania w maszynach do czyszczenia podłóg. Nie używać produktów kwaśnych, alkalicznych i rozpuszczalników nie przeznaczonych do takich zastosowań. Zalecane jest stosowanie detergentów o ograniczonym powstawaniu piany Nie używać stężonych kwasów oraz detergentów o stężeniu wyższym niż zalecane na załączonej tabliczce. UWAGA: Podczas mieszania detergentów lub substancji alkalicznych należy zakładać rękawice ochronne, aby uniknąć poważnych obrażeń rąk.

24

4


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 24. REGULACJA STĘŻENIA DETERGENTU (WERSJA BEZ CDS) 1

Najpierw należy maksymalnie otworzyć zawór zamontowany w przedniej części maszyny poprzez obrócenie dźwigni (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, następnie wybrać program roboczy za pomocą urządzenia I-Drive, po wciśnięciu pedału przyspieszenia szczotki uruchamiają się, maszyna rozpoczyna jazdę, a roztwór detergentu jest rozprowadzany na szczotkach. Na pierwszych kilku metrach należy skontrolować, czy ilość roztworu jest wystarczająca do zmoczenia podłogi, ale nie tak duża, aby płyn wyciekał z osłon przeciwbryzgowych. Ilość wychodzącego detergentu regulowana jest poprzez obrót (po obróceniu w prawo ilość się zwiększa, natomiast po obróceniu w lewo zmniejsza się, po całkowitym obróceniu w lewo, przepływ detergentu nie zostanie zablokowany, ale ograniczony do małej ilości) dźwigni (1). Należy pamiętać, że prawidłowa ilość roztworu zależy od rodzaju czyszczonej 25. REGULACJA STĘŻENIA DETERGENTU (WERSJA Z CDS) Najpierw należy maksymalnie otworzyć zawór zamontowany w przedniej części maszyny poprzez obrócenie dźwigni (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, następnie wybrać program roboczy za pomocą urządzenia I-Drive, po wciśnięciu pedału przyspieszenia szczotki uruchamiają się, maszyna rozpoczyna jazdę, a roztwór detergentu jest rozprowadzany na szczotkach. Na pierwszych kilku metrach należy:

1

1. Wyregulować przepływ roztworu detergentu dostarczanego do szczotek, obracając górną gałkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (2). Ilość roztworu zmienia się w zakresie od 30 do 75 litrów/godzinę z 7 zdefiniowanymi wartościami dozowania. Przepływ roztworu musi być dostosowany do stopnia zabrudzenia podłogi. Należy wziąć pod uwagę, iż czas nieprzerwanej pracy zależy od ilości wody w zbiorniku. Na przykład maksymalny czas pracy z pełnym zbiornikiem (około 48 litrów) i przełącznikiem (2) ustawionym na 30 wynosi około 1.5 godziny. 2. Wyregulować zawartość płynnego detergentu w zbiorniku, obracając dolną gałkę (3) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Najniższa wartość wynosi 0,5 % (dla detergentów standardowych) lub 01% (dla detergentu stężonego i rozcieńczonego zgodnie z etykietą dołączoną do maszyny), a wartość najwyższa wynosi 3,5% lub 0,7%, z 7 zdefiniowanymi wartościami. Stosować wysokie stężenie detergentu przy bardzo tłustych zabrudzeniach podłogi.

2

3

Aby uniknąć naruszenia ustawionej regulacji, można wyjąć dwa przełączniki i nakryć obydwa otwory plastikowymi korkami dołączonymi do wyposażenia maszyny.

UWAGA: Sprawdzić, czy dźwignia zaworu (1) jest całkowicie otwarta. Dźwignia znajduje się w tylnej części wału kierownicy.

UWAGA: Jeżeli system CDS nie funkcjonuje lub jeżeli pracuje się bez tego systemu, można regulować zawór (4) zamontowany na podstawie ze szczotkami w pobliżu silnika, obracając dźwignię o 180°, tak jak pokazano na rysunku. Obrócić również gałki (2) i (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w pozycję “OFF”. UWAGA: Przed rozpoczęciem regulowania stężenia roztworu należy się upewnić, czy detergent znajduje się w odpowiednim zbiorniku wewnętrznym i czy boczny zawór wody jest otwarty.

4

Aby usunąć ewentualne usterki systemu CDS, należy zwrócić się do serwisu obsługi COMAC 26. ZBIORNIK REKUPERACYJNY Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym razie należy go całkowicie opróżnić. Sprawdzić, czy korek rury odprowadzającej (1), umieszczony w tylnej części maszyny, jest prawidłowo zamknięty. Sprawdzić, czy korek spustowy (2), umieszczony w tylnej części maszyny, jest prawidłowo zamknięty. 1 2

25


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 27. MONTAŻ WYCIERACZKI Wycieraczka, która podczas dostawy jest odłączona od maszyny, powinna być zamontowana na zaczepie maszyny w następujący sposób: 1. Sprawdzić, czy wspornik wycieraczki jest podniesiony oraz czy wybrano program roboczy transportowania (pozycja A). 2. Obrócić kluczyk wyłącznika głównego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0” 3. Załączyć hamulec postojowy umieszczony po lewej stronie maszyny 4 W j ć kl l it t i 5. Najpierw włożyć prawy trzpień wycieraczki (3) do prawej szczeliny zaczepu i dokręcić kołek gwintowany (4) na trzpieniu, tak aby prawidłowo przylegały w odpowiednich gniazdach na wsporniku wycieraczki (5) 6. Włożyć lewy trzpień wycieraczki do lewej szczeliny zaczepu i dokręcić kołek gwintowany na trzpieniu, tak aby prawidłowo przylegały w odpowiednich gniazdach na wsporniku wycieraczki 7. Włożyć rurę ssącą do tulei wycieraczki i zamocować ją przy pomocy opaski, następnie sprawdzić mocowanie rur ssących osłon podstawy

4 3

UWAGA: Podczas tych operacji należy zakładać rękawice chroniące przed potencjalnym kontaktem z krawędziami lub czubkami metalowych elementów.

28. REGULACJA NACHYLENIA WYCIERACZKI

5

2

Podczas pracy tylna guma powinna być lekko zagięta do tyłu, równomiernie na całej swojej długości około 5 mm. W przypadku konieczności zwiększenia zagięcia gumy w części środkowej, należy nachylić do tyłu wycieraczkę, poluzowując nakrętkę (1) i obracając śrubę (2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby zwiększyć zagięcie gumy na bokach wycieraczki należy poluzować nakrętkę kontrującą (1) i obrócić śrubę (2) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po zakończeniu regulacji umocować nakrętkę kontrującą.

1

29. REGULACJA WYSOKOŚCI WYCIERACZKI Wycieraczka musi być regulowana na wysokość, w zależności od zużycia gum. W celu jej wyregulowania należy obrócić gałkę (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - aby podnieść wycieraczkę i w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara - aby ją opuścić. Uwagi: Prawe i lewe kółka muszą być regulowane równomiernie, tak aby wycieraczka pracowała równolegle do podłoża.

UWAGA: Podczas tych operacji należy zakładać rękawice chroniące przed potencjalnym kontaktem z krawędziami lub czubkami metalowych elementów.

1

30. MONTAŻ SZCZOTKI 1

W celu zamontowania szczotki należy wykonać następujące czynności: 1. Podnieść podstawę i obrócić manipulator (1), wybrany został program roboczy transportowanie (pozycja A) 2. Obrócić kluczyk wyłącznika głównego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0” 3. Załączyć hamulec postojowy umieszczony po lewej stronie maszyny 4. Wyjąć klucz z pulpitu sterowniczego

26

1


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

UWAGA: Podczas tej czynności należy się upewnić, czy w pobliżu szczotki nie znajdują się osoby lub przedmioty.

5. Przy podstawie w pozycji podniesionej, umieścić szczotki w gnieździe tarczy znajdującej się pod podstawą, obracając nimi do momentu, gdy trzy przyciski wsuną się w zagłębienia tarczy; obracać skokowo w taki sposób, aby przesunąć przycisk w kierunku sprężyny zaczepu, aż do uzyskania zablokowania. Na zdjęciu wskazano kierunek obrotu w celu zaczepienia prawej szczotki, natomiast w przypadku lewej szczotki należy obracać w przeciwnym kierunku.

Zaleca się, aby codziennie zmieniać pozycję szczotek; prawą zakładać w miejsce lewej i na odwrót. Jeśli szczotki nie są nowe i mają zdeformowane włosie, lepiej zakładać je w tym samej pozycji (prawa szczotka po prawej stronie i lewa szczotka po lewej stronie), aby uniknąć sytuacji, w której odmienne nachylenie włosia spowoduje przeciążenie silnika szczotek i nadmierne drgania.

UWAGA: Podczas tej czynności należy się upewnić, czy w pobliżu szczotki nie znajdują się osoby lub przedmioty. UWAGA: Sprawdzić, czy szczotki są prawidłowo zaczepione. W przeciwnym razie maszyna może poruszać się w sposób bezładny i niezaplanowany.

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

31. WŁĄCZENIE POMPY DETERGENTU (WERSJE Z CDS ) Przed rozpoczęciem pracy należy włączyć pompę detergentu, w tym celu należy: 1. Sprawdzić, czy wyłącznik główny maszyny znajduje się w położeniu “Off – 0”. 2. Sprawdzić, czy złącze akumulatorów jest odłączone od złącza maszyny 3. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony. 4. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym razie należy go całkowicie opróżnić 5. Sprawdzić, czy złącze (1) umieszczone pod zbiornikiem detergentu jest prawidłowo zamocowane

27


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 6. Odkręcić korek zbiornika z detergentem (2) i napełnić zbiornik odpowiednim produktem 2 UWAGA: Zawsze używać środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów.

7. Zamknąć korek zbiornika detergentu 8. Sprawdzić, czy w zbiorniku roztworu znajduje się czysta woda

1

9. Sprawdzić czy zawór wody jest całkowicie otwarty 10. Sprawdzić, czy zawór bypass znajduje się w pozycji “system dozujący" 11. Ustawić gałkę (3) regulującą wypływ wody w pozycji maksymalnej 12. Ustawić gałkę (4) regulującą zawartość detergentu w pozycji maksymalnej 13. Podłączyć złącze akumulatorów do złącza maszyny 14. Ustawić główny wyłącznik w pozycji “ON – I” 15. Zwolnić hamulec postojowy

4

3

16. Sprawdzić, czy wybrano program roboczy (pozycja C). 17. Lekko wcisnąć pedał przyspieszenia (5), aby uruchomić działanie podstawy oraz systemu dozującego 18. Odczekać chwilę, trzymając lekko wciśnięty pedał przyspieszenia (zazwyczaj 20 – 40 sekund), aby system mógł zadziałać 19. Przystąpić do regulacji normalnego mycia

5

28


PRACA 32. PRZYGOTOWANIE MASZYNY 1. 2. 3. 4.

Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym razie należy go całkowicie opróżnić Sprawdzić, czy wyłącznik główny maszyny (3) znajduje się w położeniu “0” Podłączyć złącze akumulatorów (2) do przyłącza instalacji elektrycznej (1) Usiąść na miejscu sterowniczym

3

5. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest odblokowany (4), lampka (5) na pulpicie sterowniczym zgaśnie. 6. Obrócić klucz wyłącznika głównego o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (do pozycji 1). Na pulpicie sterowniczym pojawi się ekran pokazujący poziom naładowania akumulatorów.

4

5

7.

W momencie włączania maszyny na wyświetlaczu pojawią się kolejno trzy widoki. W pierwszym widoku w górnym wierszu widać typ wybranego licznika, w tym przypadku licznik całkowity (aby wyświetlić inny typ licznika, na przykład cząstkowy, należy zwrócić się do wykwalifikowanego personelu, przeszkolonego przez centrum obsługi technicznej COMAC). W dolnym wierszu wyświetla się ustawienie “obsługi” (w tym przypadku brak ustawień).

8.

Drugi widok wskazuje ustawioną technologię akumulatorów, w tym przypadku używane są akumulatory ołowiowe (aby ustawić inny typ akumulatorów, na przykład żelowe, należy zwrócić się do wykwalifikowanego personelu, przeszkolonego przez centrum obsługi technicznej COMAC).

9.

Trzeci i ostatni widok nazwany “praca” wyświetla stan naładowania akumulatorów i całkowity czas funkcjonowania. Kiedy akumulatory dołączone do wyposażenia są naładowane, w górnym wierszu wyświetla się 8 kresek przedstawiających baterię. Kiedy akumulatory zaczynają się rozładowywać kreski gasną, a przy całkowicie rozładowanych akumulatorach miga tylko ich kontur. Wiersz znajdujący się poniżej wyświetla godziny i minuty funkcjonowania. Miganie symbolu “:” oznacza, że licznik odlicza czas funkcjonowania maszyny.

29


PRACA 10. Wybrać żądany program roboczy za pomocą mechanizmu I-Drive: A. Przejazd: przemieszczenie maszyny bez włączenia trybu roboczego B. Suszenie: użycie tylko wycieraczki C. Mycie / Suszenie: użycie zarówno szczotek jak i wycieraczki D. Tylko mycie: użycie tylko szczotek

11. Wybrać prędkość roboczą za pomocą manipulatora (6) umieszczonego na pulpicie sterowniczym Maszyna posiada funkcję wyboru trzech różnych prędkości roboczych za pomocą manipulatora (6) umieszczonego na tablicy sterowniczej, dostępne są trzy różne ustawienia: Step01: prędkość maksymalna wynosi 3.9 km/h Step02: prędkość maksymalna wynosi 5.7 km/h Step03: prędkość maksymalna wynosi 8 km/h

6 7

8

UWAGA! Prędkość biegu wstecznego zostaje zmniejszona w stosunku do prędkości biegu do jazdy do przodu, w celu dostosowania się do obowiązujących norm dotyczących bezpieczeństwa pracy.

12. Wybrać kierunek jazdy za pomocą manipulatora (7) umieszczonego na pulpicie sterowniczym 13. Wybrać nacisk wywierany na szczotki za pomocą manipulatora (8) umieszczonego na pulpicie sterowniczym

14. W przypadku modelu bez urządzenia CDS, obrócić dźwignię zaworu (9) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyregulować ilość roztworu. 15. W przypadku dostępności systemu dozującego CDS należy całkowicie obrócić dźwignię zaworu (10) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, otwierając przepływ wody. Nie należy przesuwać tej dźwigni w celu regulacji. W celu zapewnienia prawidłowego dozowania płynu na szczotkach, należy korzystać wyłącznie z gałek regulacyjnych, ustawiając odpowiednie ilości roztworu wody (10) i detergentu (11). Patrz paragraf “REGULACJA PRZEPŁYWU DETERGENTU ZA POMOCĄ SYSTEMU CDS”. Aby uniknąć naruszenia ustawionej regulacji, można wyjąć dwa przełączniki i nakryć obydwa otwory plastikowymi korkami dołączonymi do wyposażenia maszyny.

9

11 10

16. Po wciśnięciu pedału przyspieszenia (12) maszyna rusza, automatycznie opuszcza się wycieraczka i włącza się lampka (13) sygnalizująca ruch wycieraczki, a silniki zasysania rozpoczynają pracę. Równocześnie automatycznie opuszcza się również podstawa ze szczotkami i włącza się lampka (14) sygnalizująca działanie silnika podstawy. Powyższe czynności są możliwe wyłącznie, jeśli przełącznik i-drive jest ustawiony na trzecim programie roboczym. 17. Po osiągnięciu pozycji roboczej przez podstawę ze szczotkami, elektrozawór uruchamia się i lampka (15) sygnalizująca pracę elektrozaworu włącza się automatycznie. Na pierwszych kilku metrach sprawdzić, czy ilość roztworu jest wystarczająca i czy wycieraczka dokładnie osusza podłogę. Maszyna rozpocznie pracę z pełną wydajnością, aż do wyczerpania środka czyszczącego lub do momentu rozładowania akumulatorów.

30

12

15 14 13


PRACA Wraz ze stopniowym rozładowywaniem akumulatorów kreski na wyświetlaczu gasną, a po ich całkowitym rozładowaniu silnik szczotek wyłącza się automatycznie, wtedy jak najszybciej należy doładować akumulatory. Przy pozostałym poziomie naładowania akumulatora możliwe jest zakończenie osuszania i zaprowadzenie maszyny do punktu ładowania. W tym celu należy wybrać program “Transportowanie”.

Kiedy ilość roztworu (dla wersji bez CDS) lub wody (dla wersji z CDS) osiąga poziom minimalny, włącza się czerwona lampka (16) umieszczona na tablicy sterowniczej. Po całkowitym wyczerpaniu płynu należy zaprowadzić maszynę do odpowiedniego punktu i opróżnić zbiornik rekuperacyjny; po zakończeniu operacji ponownie napełnić zbiornik roztworu.

16

Po przekroczeniu poziomu granicznego przeciążenia silnika szczotek czerwona lampka (17) umieszczona na tablicy sterowniczej zaczyna migać. Po kilku sekundach silnik zatrzymuje się i lampka wyłącznika szczotek gaśnie.

17 Aby ponownie uruchomić silnik należy wyłączyć i włączyć zasilanie, obracając klucz wyłącznika głównego (3). Jeżeli silnik się ponownie zatrzymuje należy sprawdzić przyczynę przeciążenia, aby nie uszkodzić silnika. Sprawdzić, czy manipulator (8) zwiększania nacisku na szczotki jest aktywny i obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji krańcowej.

3

8 Włączona lampka (18) na pulpicie sterowniczym podczas pracy sygnalizuje rezerwowy poziom oleju hamulcowego; należy wtedy jak najszybciej uzupełnić olej.

18 33. PRZEMIESZCZANIE KORPUSU PODSTAWY W maszynie jest możliwość przemieszczenia korpusu podstawy w kierunku prawego boku maszyny. Wystarczy obrócić w tę samą stronę manipulator (1) umieszczony na tablicy sterowniczej, aby przywrócić początkową pozycję podstawy, należy przesunąć manipulator (1) w lewo.

31

1


PRACA 34. PRZEPEŁNIENIE URZĄDZENIA Maszyna jest wyposażona w urządzenie elektromechaniczne wskazujące zbyt wysoki poziom cieczy w zbiorniku rekuperacyjnym zagrażający prawidłowej pracy silników zasysania. W wyniku jego zadziałania silniki wyłączają się i zielona lampka przycisku (1) gaśnie. W takim przypadku należy podnieść korpus wycieraczki i zaprowadzić maszynę do strefy opróżniania zbiornika rekuperacyjnego. Następnie opróżnić zbiornik rekuperacyjny przez odpowiednią rurę odprowadzającą. 1

32


ZAKOŃCZENIE PRACY 35. ZAKOŃCZENIE PRACY

1

Po zakończeniu pracy i przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji należy wykonać następujące czynności: 1. Zamknąć zawór (1) w wersjach bez systemu CDS lub obrócić pokrętła (2-3) do pozycji OFF w wersjach maszyny z systemem CDS

2

2.

Obrócić przełącznik I-DRIVE do pozycji “Przejazd”. Zarówno podstawa jak i wycieraczka unoszą się i po kilku sekundach zostaje wyłączony silnik zasysania.

3. 4.

Zaprowadzić maszynę do miejsca odprowadzania wody Wyłączyć maszynę, obracając klucz o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (do pozycji “0”) i wyjąć klucz Załączyć hamulec postojowy Podnieść podporę fotela i wyjąć złącze instalacji elektrycznej ze złącza akumulatorów

5. 6.

UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacji, wyjąć kluczyki z tablicy sterowniczej i odłączyć złącze akumulatorów maszyny.

7. 8.

9. 10. 11. 12.

4

5

Odłączyć rurę spustową zbiornika rekuperacyjnego (4) od odpowiedniego uchwytu, odkręcić korek spustowy i opróżnić zbiornik rekuperacyjny Odłączyć rurę spustową zbiornika roztworu (5) od odpowiedniego uchwytu, odkręcić korek spustowy i opróżnić zbiornik roztworu

Nacisnąć dźwignię (6) zaczepu obracania wycieraczki Obrócić korpus wycieraczki zgodnie z ruchem wskazówek zegara Dokładnie oczyścić strumieniem wody zarówno korpus wycieraczki, jak i gumy Po oczyszczeniu wycieraczki i gum należy zamontować wycieraczkę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji początkowej. Należy zwrócić uwagę, aby dźwignia (6) powróciła do swojej normalnej pozycji UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

33

3

6


ZAKOŃCZENIE PRACY 13. Wyjąć rurę ssącą (11) z uchwytu prawej bocznej osłony korpusu podstawy 14. Odłączyć prawą boczną osłonę od korpusu podstawy, wysuwając zawleczki (12) 15. Dokładnie oczyścić strumieniem wody zarówno osłonę podstawy, jak i gumy

11

16. Po oczyszczeniu osłony podstawy i gum zamontować osłonę na korpusie podstawy, wkładając najpierw przedni trzpień (13) do przedniej szczeliny osłony, następnie trzpień tylny do tylnej szczeliny i uprzednio wyjęte zawleczki (12). 17. Włożyć rurę ssącą (11) do odpowiedniego uchwytu

12

13

UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

UWAGA: Powtórzyć czynności od 14 do 18 również dla lewej bocznej osłony

18. Podnieść podporę fotela i podłączyć złącze instalacji elektrycznej do złącza akumulatorów 19. Usiąść na miejscu sterowniczym 20. Włożyć kluczyk do głównego wyłącznika i obrócić go o jedną czwartą obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (do pozycji “1”) 21. Zwolnić hamulec postojowy 22. Zaparkować maszynę w pomieszczeniu zamkniętym, w którym maszyna nie wyrządzi żadnych szkód osobom lub rzeczom oraz zabezpieczonym przed przypadkowym spadaniem przedmiotów. 23. Załączyć hamulec postojowy 24. Obrócić wyłącznik kluczykowy o jedną czwartą obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (do pozycji “0”) i wyjąć kluczyk

25. Podnieść podporę fotela i wyjąć złącze instalacji elektrycznej ze złącza akumulatorów UWAGA: Nie pozostawiać maszyny bez opieki bez uprzedniego wyjęcia klucza z wyłącznika i załączenia hamulca postojowego. Ponadto nie zostawiać maszyny w miejscach ogólnodostępnych lub na nachylonej nawierzchni.

34


KONSERWACJA CODZIENNA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ W ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI 36. CZYSZCZENIE FILTRA SILNIKA ZASYSANIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sprawdzić, czy złącze instalacji elektrycznej jest odłączone od złącza akumulatorów Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w pozycji “0” Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym wypadku opróżnić go Odłączyć zaczepy (1) zbiornika rekuperacyjnego i obrócić go do pozycji krańcowej Odłączyć zaczepy (2) pokrywy systemu zasysania i obrócić ją do pozycji krańcowej Wyjąć osłonę filtra zasysania (3), obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara Wyjąć filtr zasysania (4) z gniazda Oczyścić ścianki i dno filtra strumieniem wody

2

1

10. Wykonać czynności od punktu 6 do punktu 9 również dla drugiego filtra drugiego silnika zasysania 11. Ponownie wszystko zamontować

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacji, wyjąć kluczyki z tablicy sterowniczej i odłączyć złącze akumulatorów maszyny.

4 3

37. CZYSZCZENIE WYCIERACZKI Dokładne czyszczenie całego zespołu zasysania zapewnia lepsze osuszenie i oczyszczenie podłogi oraz dłuższą żywotność silnika zasysania. W celu oczyszczenia, wykonać następujące czynności: 1. 2. 3. 4. 5.

Sprawdzić, czy złącze instalacji elektrycznej jest odłączone od złącza akumulatorów Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w położeniu " 0”. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony Zdjąć opaskę mocującą i wyjąć rurę ssącą z uchwytu wycieraczki Odczepić wycieraczkę, poluzowując gałki (1)

6.

Dokładnie oczyścić strumieniem wody zarówno korpus wycieraczki, jak i gumy oraz sprawdzić, czy żadne zanieczyszczenia nie pozostały w komorze ssącej wycieraczki

UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

Jeżeli przednia guma wycieraczki jest zużyta, to nie zasysa prawidłowo i dlatego maszyna nie osusza dokładnie podłogi; w takim przypadku należy wymienić gumę (patrz paragraf WYMIANA PRZEDNIEJ GUMY WYCIERACZKI). Jeżeli tylna guma wycieraczki jest zużyta, to nie zasysa prawidłowo i dlatego maszyna nie osusza dokładnie podłogi; w takim przypadku należy wymienić gumę (patrz paragraf WYMIANA TYLNEJ GUMY WYCIERACZKI).

35

1


KONSERWACJA CODZIENNA Po oczyszczeniu zamontować wycieraczkę na wsporniku: 1. 2. 3.

3

Włożyć prawy trzpień (1) wycieraczki do prawej szczeliny podpory (2) i zamocować go przy pomocy pokrętła (3). Włożyć lewy trzpień wycieraczki do lewej szczeliny podpory i zamocować go przy pomocy pokrętła . Włożyć rurę wycieraczki do odpowiedniego uchwytu i zamocować ją przy pomocy opaski.

1

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami. 2

38. CZYSZCZENIE OSŁONY PODSTAWY 2

Dokładne czyszczenie całego zespołu zasysania zamontowanego w osłonie podstawy zapewnia lepsze osuszenie i oczyszczenie podłogi oraz dłuższą żywotność silnika zasysania. W celu oczyszczenia, wykonać następujące czynności: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sprawdzić, czy złącze instalacji elektrycznej jest odłączone od złącza akumulatorów Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w pozycji “0” Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony Wyjąć opaskę mocującą (1) i wyciągnąć rurę ssącą (2) z uchwytu w osłonie podstawy Odłączyć osłonę podstawy od korpusu, wysuwając zawleczki (3) Dokładnie oczyścić strumieniem wody zarówno korpus podstawy, jak i gumy

3 1

Sprawdzić stan zużycia tylnej gumy. Jeśli krawędź gumy jest zniszczona, można obrócić tylną gumę na inną z czterech krawędzi. W przypadku całkowitego zniszczenia gumy, dokonać wymiany. Aby usunąć zewnętrzną gumę, należy: 1. 2. 3. 4. 5.

Odkręcić nakrętki (7) blokujące płytkę dociskającą gumę Wyjąć płytkę (8) oraz gumę (9) Wyjąć śruby (4) blokujące płytkę dociskającą gumę Wyjąć płytkę (5) oraz gumę (6), aby ją obrócić lub wymienić W celu zamontowania gumy, postępować w odwrotny sposób 6

Sprawdzić stan zużycia środkowej gumy. Jeśli krawędź gumy jest zniszczona, można obrócić środkową gumę na inną z czterech krawędzi. W przypadku całkowitego zniszczenia gumy, dokonać wymiany. Aby usunąć wewnętrzną gumę, należy:

4

9 8

1. Odkręcić nakrętki (7) blokujące płytkę dociskającą gumę 2. Wyjąć płytkę (8) oraz gumę (9), aby ją obrócić lub wymienić 3. W celu zamontowania gumy, postępować w odwrotny sposób

7

Sprawdzić stan zużycia przedniej gumy. Jeśli krawędź gumy jest zniszczona, można obrócić przednią gumę na inną z dwóch krawędzi. W przypadku całkowitego zniszczenia gumy, dokonać wymiany. Aby usunąć gumę, należy:

11

1. Odkręcić nakrętki (10) blokujące płytkę dociskającą gumę 2. Wyjąć płytkę (11) oraz gumę (12), aby ją obrócić lub wymienić 3. W celu zamontowania gumy, postępować w odwrotny sposób

10

36

5

12


KONSERWACJA CODZIENNA Po oczyszczeniu zamontować wycieraczkę na wsporniku: 2

1. Włożyć tylny trzpień (1) osłony do tylnej szczeliny wspornika (2) korpusu podstawy, zamocować go za pomocą uprzednio wyjętej zawleczki (3). 2. Włożyć przedni trzpień osłony do przedniej szczeliny wspornika korpusu podstawy, zamocować go za pomocą uprzednio wyjętej zawleczki . 3. Włożyć rurę wycieraczki do odpowiedniego uchwytu i zamocować ją przy pomocy opaski (4). 3

1

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

UWAGA: Powyższe czynności wykonywane są zarówno dla prawej, jak i lewej osłony

Podczas pracy tylna i środkowa guma powinny być lekko wygięte na zewnątrz, równomiernie na całej swojej długości około 5 mm. W przypadku konieczności zwiększenia zagięcia gum, należy nachylić osłonę podstawy, odkręcając nakrętkę (1) i obracając pokrętło (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

2 1

UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacji, wyjąć kluczyki z tablicy sterowniczej i odłączyć złącze akumulatorów maszyny.

2 1

39. CZYSZCZENIE FILTRA ZBIORNIKA ROZTWORU Dokładne czyszczenie filtra roztworu detergentu – wody gwarantuje lepszą wydajność roboczą. W celu oczyszczenia, wykonać następujące czynności: 1. Sprawdzić, czy złącze instalacji elektrycznej jest odłączone od złącza akumulatorów 2. Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w pozycji “0” 3. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony 4. Odkręcić korek wlewowy (1) 5. Odłączyć rurę odprowadzającą czystą wodę (2) od odpowiedniego uchwytu umieszczonego w tylnej części maszyny, odkręcić korek i opróżnić zbiornik. 6. Zamknąć zawór wody (3) 7. Odkręcić filtr umieszczony w przedniej części maszyny. 8. Wyjąć wewnętrzny wkład z filtra i przepłukać całość dokładnie bieżącą wodą. 9. Ponownie wszystko zamontować. UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacji, wyjąć kluczyki z tablicy sterowniczej i odłączyć złącze akumulatorów maszyny.

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

37

2

1

3

4


KONSERWACJA CODZIENNA 40. DEMONTAŻ SZCZOTEK TARCZOWYCH 2

Aby zdemontować szczotki, należy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Podłączyć złącze instalacji elektrycznej do złącza akumulatorów Obrócić wyłącznik główny do pozycji “1” Podnieść korpus podstawy przy pomocy manipulatora (1) Ustawić wyłącznik główny w pozycji “0” i wyjąć klucz Załączyć hamulec postojowy (2) Odłączyć złącze instalacji elektrycznej od złącza akumulatorów Obrócić szczotkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak aby wysunęła się z gniazda tarczy przytrzymującej szczotki, jak pokazano na rysunku. Na zdjęciu wskazano kierunek obrotu w celu odczepienia prawej szczotki, natomiast w przypadku lewej szczotki należy obracać w przeciwnym kierunku. UWAGA: Przed wykonywaniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej, wyjąć klucze z tablicy sterowniczej i odłączyć złącze akumulatorów od maszyny.

UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach chroniących przed kontaktem z niebezpiecznymi materiałami i roztworami. Zaleca się, aby codziennie zmieniać pozycję szczotek; prawą zakładać w miejsce lewej i na odwrót. Jeśli szczotki nie są nowe i mają zdeformowane włosie, lepiej zakładać je w tym samej pozycji (prawa szczotka po prawej stronie i lewa szczotka po lewej stronie), aby uniknąć sytuacji, w której odmienne nachylenie włosia spowoduje przeciążenie silnika szczotek i nadmierne drgania.

38


KONSERWACJA COTYGODNIOWA 41. CZYSZCZENIE TUBY SSĄCEJ W przypadku niewystarczającego odsysania należy sprawdzać, czy rura ssąca nie jest zatkana. Ewentualnie oczyścić ją za pomocą strumienia wody, wykonując następujące czynności: 1. Podłączyć złącze instalacji elektrycznej do złącza akumulatorów 2. Obrócić wyłącznik główny do pozycji “1” 3. Obrócić przełącznik I-DRIVE do pozycji “Przejazd”. Zarówno podstawa jak i wycieraczka unoszą się i po kilku sekundach zostaje wyłączony silnik zasysania. 4. Ustawić wyłącznik główny w pozycji “0” i wyjąć klucz 5. Załączyć hamulec postojowy 6. Odłączyć złącze instalacji elektrycznej od złącza akumulatorów

UWAGA: Przed wykonywaniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej, wyjąć klucze z tablicy sterowniczej i odłączyć złącze akumulatorów od maszyny.

UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach chroniących przed kontaktem z niebezpiecznymi materiałami i roztworami. 7. Wyjąć rurę ssącą z wlotu (1) wycieraczki 8. Wyjąć rurę ssącą z uchwytu (2) znajdującego się w tylnej części zbiornika rekuperacyjnego

1

2

9. Wyjąć rurę ssącą (3) z otworu (4) w prawej osłonie podstawy 10. Wyjąć rurę ssącą z otworu w prawej osłonie podstawy 11. Opłukać rurę strumieniem bieżącej wody wprowadzonym od strony wkładanej do uchwytu znajdującego się w tylnej części zbiornika rekuperacyjnego 12. Ponownie wszystko zamontować

3

4

42. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO W celu oczyszczenia, wykonać następujące czynności: 1. 2. 3. 4.

Sprawdzić, czy złącze instalacji elektrycznej jest odłączone od złącza akumulatorów Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w pozycji “0” Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym wypadku opróżnić go

39


KONSERWACJA COTYGODNIOWA 5. 6. 7. 8.

Sprawdzić, czy korek rury spustowej zbiornika rekuperacyjnego (1) jest zamknięty Odkręcić korek spustowy (2) zbiornika rekuperacyjnego umieszczonego w tylnej części maszyny Odczepić zaczepy (3) zbiornika rekuperacyjnego znajdujące się z boku zbiornika Obrócić zbiornik rekuperacyjny do oporu

9. 10. 11. 12.

Odczepić zaczepy (4) pokrywy systemu zasysania znajdujące się z boku pokrywy Obrócić pokrywę systemu zasysania do oporu Umyć i opłukać zbiornik rekuperacyjny Ponownie wszystko zamontować

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

3

2

1 2

43. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU W celu oczyszczenia, wykonać następujące czynności: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sprawdzić, czy złącze instalacji elektrycznej jest odłączone od złącza akumulatorów Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w pozycji “0” Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony Zamknąć zawór wody (1) Wyjąć rurę spustową zbiornika roztworu (2), umieszczonego w tylnej części maszyny Odkręcić korek rury spustowej zbiornika roztworu

7. Odkręcić korek wlewowy (3) zbiornika roztworu umieszczony za fotelem operatora 8. Oczyścić wnętrze zbiornika roztworu strumieniem wody 9. Ponownie wszystko zamontować

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

44. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA DETERGENTU (WERSJE Z CDS) W celu oczyszczenia, wykonać następujące czynności: 1. Sprawdzić, czy złącze instalacji elektrycznej jest odłączone od złącza akumulatorów 2. Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w pozycji “0” 3. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony

40

1

2

3


KONSERWACJA COTYGODNIOWA 4. Zdjąć prawą boczną osłonę (1), odkręcając nakrętki (2)

1 2

5. Odłączyć złączkę (3), umieszczoną za boczną osłoną, uważając żeby jej nie uszkodzić

3

6. 7. 8. 9.

Wyjąć zbiornik detergentu (4), odkręcając nakrętki (5) Odkręcić korek wlewowy (6) detergentu Oczyścić wnętrze zbiornika roztworu strumieniem wody Ponownie wszystko zamontować

6

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

4

5

45. CZYSZCZENIE FILTRA ZBIORNIKA ROZTWORU W celu oczyszczenia, wykonać następujące czynności: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sprawdzić, czy złącze instalacji elektrycznej jest odłączone od złącza akumulatorów Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w pozycji “0” Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony Sprawdzić, czy zbiornik roztworu jest pusty, w przeciwnym wypadku opróżnić go Zamknąć zawór wody (1) Odkręcić filtr roztworu detergentu (2), umieszczony w przedniej części maszyny Dokładnie oczyścić wnętrze filtra i jego wkład

41

1 2


KONSERWACJA NADZWYCZAJNA 46. WYMIANA PRZEDNIEJ GUMY WYCIERACZKI Jeżeli przednia guma wycieraczki jest zużyta to nie zasysa prawidłowo i dlatego maszyna nie osusza dokładnie podłogi. W takim przypadku należy ją wymienić w następujący sposób: 1. 2. 3. 4.

1

Sprawdzić, czy złącze instalacji elektrycznej jest odłączone od złącza akumulatorów Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w pozycji “0” Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony Odczepić wycieraczkę, poluzowując gałki (1)

5. Odkręcić śruby (2) blokujące płytkę dociskającą gumę 6. Wyjąć płytkę (3) oraz gumę, aby ją wymienić 7. W celu zamontowania gumy, postępować w odwrotny sposób 3 UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

47. WYMIANA TYLNEJ GUMY WYCIERACZKI Jeżeli tylna guma wycieraczki jest zużyta i nie osusza prawidłowo, można zmienić krawędź osuszającą, korzystając z jednej z 4 krawędzi gumy. Czynność tę można wykonywać przy zdemontowanej wycieraczce zgodnie z poniższą procedurą: 1. 2. 3. 4.

Sprawdzić, czy złącze instalacji elektrycznej jest odłączone od złącza akumulatorów Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w pozycji “0” Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony Odczepić wycieraczkę, poluzowując gałki (1)

5. 6. 7. 8.

Obrócić płytki blokujące (2) Wyjąć płytkę (3) oraz gumę, aby ją obrócić lub wymienić W celu zamontowania gumy, postępować w odwrotny sposób Wyregulować wysokość wycieraczki w zależności od gumy (patrz “REGULACJA WYSOKOŚCI WSPORNIKA WYCIERACZKI”)

2

1

2

3

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

48. WYMIANA ŚRODKOWEJ GUMY PRZECIWBRYZGOWEJ OSŁONY PODSTAWY Jeśli środkowa guma przeciwbryzgowa zamontowana na osłonie korpusu podstawy jest zużyta, to nie osusza prawidłowo i należy wtedy zamienić krawędź osuszającą, aby wykorzystać wszystkie 4 krawędzie. Czynność tę można wykonywać przy zdemontowanej osłonie podstawy zgodnie z poniższą procedurą: 1. Sprawdzić, czy złącze instalacji elektrycznej jest odłączone od złącza akumulatorów 2. Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w pozycji “0” 3. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony 42

1


KONSERWACJA NADZWYCZAJNA 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Odczepić osłonę podstawy, wysuwając zawleczki (1) Wyjąć osłonę podstawy z jej uchwytu Odkręcić nakrętki (2) blokujące płytkę dociskającą gumę Wyjąć płytkę dociskającą gumę (3) Obrócić lub wyjąć środkową gumę (4) w celu jej wymiany W celu zamontowania gumy, postępować w odwrotny sposób

4 3 2

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

49. WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ GUMY PRZECIWBRYZGOWEJ OSŁONY PODSTAWY 1

Jeśli boczna guma przeciwbryzgowa zamontowana na osłonie korpusu podstawy jest zużyta, to nie osusza prawidłowo i należy wtedy zamienić krawędź osuszającą, aby wykorzystać wszystkie 4 krawędzie. Czynność tę można wykonywać przy zdemontowanej osłonie podstawy zgodnie z poniższą procedurą: 1. Sprawdzić, czy złącze instalacji elektrycznej jest odłączone od złącza akumulatorów 2. Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w pozycji “0” 3. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony 4. 5. 6. 7. 8.

Odczepić osłonę podstawy, wysuwając zawleczki (1) Wyjąć osłonę podstawy z jej uchwytu Odkręcić nakrętki (2) blokujące płytkę dociskającą gumę Wyjąć płytkę dociskającą gumę (3) Wyjąć gumę środkową (4)

4 3 2

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

9. 10. 11. 12.

Wyjąć śruby (5) blokujące płytkę dociskającą gumę Wyjąć płytkę dociskającą gumę (6) Obrócić lub wyjąć boczną gumę (7) w celu jej wymiany W celu zamontowania gumy, postępować w odwrotny sposób

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami. 5

7

6

50. WYMIANA PRZEDNIEJ GUMY PRZECIWBRYZGOWEJ OSŁONY PODSTAWY Jeśli przednia guma przeciwbryzgowa zamontowana na osłonie korpusu podstawy jest zużyta, to nie osusza prawidłowo i należy wtedy zamienić krawędź osuszającą, aby wykorzystać wszystkie 4 krawędzie. Czynność tę można wykonywać przy zdemontowanej osłonie podstawy zgodnie z poniższą procedurą: 1. Sprawdzić, czy złącze instalacji elektrycznej jest odłączone od złącza akumulatorów 2. Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w pozycji “0” 3. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony

43

1


KONSERWACJA NADZWYCZAJNA 4. 5. 6. 7. 8.

Odczepić osłonę podstawy, wysuwając zawleczki (1) Wyjąć osłonę podstawy z jej uchwytu Odkręcić nakrętki (2) blokujące płytkę dociskającą gumę Wyjąć płytkę (3) oraz obrócić lub wyjąć gumę w celu jej wymiany W celu zamontowania gumy, postępować w odwrotny sposób

3

2

Wyregulować wysokość osłony podstawy zgodnie z gumami przeciwbryzgowymi (patrz “REGULACJA WYSOKOŚCI OSŁONY PODSTAWY”)

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

51. MYCIE SYSTEMU DOZUJĄCEGO (WERSJE Z CDS) W przypadku nieużywania maszyny przez dłuższy czas (ponad 48 godzin) zaleca się umycie systemu dozującego, w następujący sposób: 1. Sprawdzić, czy wyłącznik główny maszyny znajduje się w położeniu “Off – 0”. 2. Sprawdzić, czy złącze akumulatorów jest odłączone od złącza maszyny 3. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony. 4. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym razie należy go całkowicie opróżnić 5. Odkręcić korek zbiornika z detergentem (1) i napełnić zbiornik czystą wodą 6. Zamknąć korek zbiornika detergentu 7. Sprawdzić, czy w zbiorniku roztworu znajduje się czysta woda

2

1

8. Sprawdzić czy zawór wody jest całkowicie otwarty 9. Sprawdzić, czy zawór bypass znajduje się w pozycji “system dozujący" 10. Ustawić gałkę (3) regulującą wypływ wody w pozycji maksymalnej 11. Ustawić gałkę (4) regulującą zawartość detergentu w pozycji maksymalnej 12. Podłączyć konektor akumulatorów do konektora maszyny 13. Ustawić główny wyłącznik w pozycji “ON – I” 14. Zwolnić hamulec postojowy

4

3

15. Sprawdzić, czy wybrano program roboczy (pozycja C). 16. Lekko wcisnąć pedał przyspieszenia (5), aby uruchomić działanie podstawy oraz systemu dozującego 17. Odczekać kilka minut, trzymając wciśnięte dźwignie obecności człowieka (około 2 – 4 minut) aby umożliwić mycie systemu dozującego 18. Opróżnić zupełnie zbiornik roztworu oraz zbiornik detergentu 19. Odstawić maszynę na miejsce parkowania i zabezpieczyć ją

UWAGA: Podczas tej operacji maszyna będzie dostarczać roztwór detergentu 5

44


KONTROLA FUNKCJONOWANIA 52. ZBYT MAŁA ILOŚĆ WODY NA SZCZOTKACH

1

1. Sprawdzić, czy w zbiorniku roztworu jest woda 2. Sprawdzić, czy dźwignia (1) regulacji ilości roztworu detergentu – wody rozprowadzanej na szczotkach jest otwarta 3. Dla wersji z CDS sprawdzić, czy przełączniki woda/detergent (2-3) są otwarte 4. Oczyścić filtr roztworu umieszczony uprzednio w maszynie

2

53. WYCIERACZKA NIE OSUSZA PRAWIDŁOWO 1. 2. 3. 4.

Sprawdzić, czy wycieraczka została oczyszczona Sprawdzić regulacje wycieraczki (patrz “PRZYGOTOWANIE MASZYNY”) Oczyścić cały zespół zasysania (patrz “KONSERWACJA COTYGODNIOWA”) Wymienić gumy, jeżeli są zużyte

54. OSŁONA PODSTAWY NIE OSUSZA PRAWIDŁOWO 1. 2. 3. 4.

Sprawdzić, czy wlot systemu zasysania w osłonie podstawy nie jest zatkany Sprawdzić regulacje osłony podstawy Oczyścić cały zespół zasysania (patrz “KONSERWACJA COTYGODNIOWA”) Wymienić gumy, jeżeli są zużyte

55. MASZYNA NIE CZYŚCI PRAWIDŁOWO 1. Sprawdzić stan zużycia szczotek i wymienić je w razie potrzeby. Szczotki należy wymienić przy długości włosia poniżej 15 mm. Sposób ich wymiany został opisany w rozdziałach “WYMIANA SZCZOTEK”, “ DEMONTAŻ SZCZOTEK” i “MONTAŻ SZCZOTEK”. Praca ze zbyt zużytymi szczotkami może spowodować uszkodzenie podłogi. 2. Używać innego typu szczotki niż zamontowana seryjnie. W przypadku czyszczenia szczególnie zabrudzonych podłóg zaleca się używanie specjalnych szczotek, dostarczanych na zamówienie, w zależności od wymogów (patrz rozdział “WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK”). 56. NADMIERNE POWSTAWANIE PIANY Sprawdzić, czy użyto środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Ewentualnie dodać minimalną ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany do zbiornika rekuperacyjnego. Zwiększone powstawanie piany ma miejsce, kiedy podłoga nie jest mocno zabrudzona. W takim przypadku należy bardziej rozcieńczyć środek czyszczący. 57. SSAWA NIE PRACUJE 1. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pełny i ewentualnie opróżnić go 2. Sprawdzić działanie wyłącznika pływakowego umieszczonego na pokrywie zasysania (patrz również “CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO” w rozdziale “KONSERWACJA CODZIENNA”) 58. SILNIK SZCZOTEK NIE PRACUJE UWAGA Aby uniknąć uszkodzenia podłogi silnik uruchamia się tylko kiedy maszyna porusza się 1. 2. 3. 4.

Sprawdzić, czy podczas jazdy do przodu podstawa się obniżyła Operator musi znajdować się na miejscu sterowniczym Sprawdzić, czy nie zadziałały bezpieczniki termiczne. Sprawdzić prawidłowe podłączenie silników do zacisków umieszczonych pod platformami.

45

3


KONTROLA FUNKCJONOWANIA 59. BEZPIECZNIKI ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA TERMICZNE Maszyna jest wyposażona w następujące systemy zabezpieczeń elektrycznych: Bezpieczniki mocy umieszczone w skrzynce elektrycznej, zabezpieczające przed zwarciem. Termiczne wyłączniki automatyczne umieszczone na zewnętrznej części kolumny sterującej, zabezpieczają następujące silniki: 1. Wyłącznik automatyczny 25 A (1) dla lewego silnika zasysania 2. Wyłącznik automatyczny 25 A (2) dla prawego silnika zasysania W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania sprawdzić, czy nie zadziałały bezpieczniki termiczne. W przypadku przegrzania silnika jego bezpiecznik termiczny blokuje dopływ zasilania elektrycznego. Poczekać kilka minut na schłodzenie silnika i następnie wcisnąć wyłącznik automatyczny, aby wznowić dopływ zasilania i pracę silnika. Jeżeli problem nadal występuje należy się skontaktować z centrum obsługi klienta COMAC

1

2

60. MASZYNA NIE URUCHAMIA SIĘ 1. Sprawdzić, czy konektor jest podłączony do akumulatorów 2. Sprawdzić, czy wyłącznik kluczykowy jest włączony ON/I 3. Sprawdzić, czy akumulatory są naładowane

61. AUTOMATYCZNY SYSTEM DOZOWANIA WODY/DETERGENTU NIE PRACUJE Automatyczny system dozowania wody/detergentu został tak zaprojektowany, aby był wytrzymały i niezawodny, jeżeli jednak nie funkcjonuje prawidłowo przewidziano system by-pass, umożliwiający użytkowanie maszyny przy niedziałającym systemie. Aby obejść automatyczny system dozowania wody/detergentu należy obrócić do dołu dźwignię zaworu (1), umieszczoną w tylnej środkowej części podstawy; w ten sposób można kontynuować pracę również przy niedziałającym systemie. Należy jednak uważać, aby nie wprowadzić do zbiornika roztworu samej wody, ale prawidłową mieszankę wody i detergentu. Przy niedziałającym systemie dozowania przepływ wody regulowany jest zaworem umieszczonym na wale kierownicy. W celu naprawy systemu należy się zwrócić do autoryzowanego sprzedawcy COMAC.

1

62. ALARMY Maszyna jest wyposażona w migającą lampkę (1) do diagnozowania nieprawidłowości systemu sterowania silnika napędu. Każda sekwencja (ilość następujących po sobie migań) odpowiada rodzajowi usterki. Po wystąpieniu migania, towarzyszącemu nieprawidłowości funkcjonowania, należy się zwrócić do centrum obsługi technicznej, określając ilość następujących po sobie migań.

1

46


UTYLIZACJA Złomowanie maszyny musi odbywać się w odpowiednim zakładzie rozbiórkowym lub w autoryzowanym punkcie zbiórki surowców wtórnych. Przed złomowaniem maszyny należy usunąć i oddzielić następujące materiały i przekazać je do różnych punktów zbiórki, zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska:  szczotki  filc  elementy elektryczne i elektroniczne*  akumulatory  elementy plastikowe (zbiorniki i kolumna sterująca)  elementy metalowe (dźwignie i rama)

(*) W przypadku złomowania części elektrycznych i elektronicznych należy zwrócić się do lokalnego dystrybutora.

47


WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK SZCZOTKA Z POLIPROPYLENU (PPL) Używana do każdego rodzaju podłoża, jest odporna na zużycie i działanie ciepłej wody (do 60 stopni). PPL nie jest higroskopijny i dlatego zachowuje swoje parametry również przy pracy na mokro. SZCZOTKA NYLONOWA Używana do każdego rodzaju podłoża, jest odporna na zużycie i działanie ciepłej wody (również ponad 60 stopni). Nylon jest higroskopijny i dlatego, pracując w mokrym środowisku, z czasem traci swoje właściwości. SZCZOTKA ŚCIERNA Włosie tej szczotki jest obłożone bardzo mocnym tworzywem ściernym. Jest ona używana do czyszczenia bardzo zabrudzonych podłóg. Aby uniknąć uszkodzenia podłogi zaleca się pracę z minimalnym potrzebnym naciskiem. GRUBOŚĆ WŁOSIA Grubsze włosie jest sztywniejsze i dlatego jest używane do czyszczenia podłóg gładkich lub o wąskich fugach. W przypadku podłóg nieregularnych lub o wysokich występach lub głębokich fugach zaleca się używanie bardziej miękkiego włosia, które łatwiej wchodzi w szczeliny. Kiedy włosie szczotki jest zużyte i zbyt krótkie staje się sztywne i nie jest w stanie wnikać w szczeliny jak również, w przypadku zbyt grubego włosia, szczotka ma tendencje do podskakiwania. TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA Tarcza napędowo-czyszcząca jest zalecana do czyszczenia powierzchni polerowanych. Występują dwa rodzaje tarcz napędowo-czyszczących: 1. Tradycyjna tarcza napędowo-czyszcząca jest wyposażona w szereg zakończeń w kształcie kotwicy, umożliwiających przytrzymywanie i napędzanie tarczy ściernej. 2. Tarcza napędowo-czyszcząca typu CENTER LOCK, poza zakończeniami w kształcie kotwicy, jest wyposażona centralny system blokujący z plastikowym wyzwalaczem, który umożliwia dokładne centrowanie tarczy ściernej i umocowanie jej bez ryzyka odłączenia. Ten rodzaj tarczy jest zalecany przede wszystkim do maszyn o większej ilości szczotek, w przypadku których centrowanie tarcz ściernych może być trudne. TABELA WYBORU SZCZOTEK

Maszyna

ULTRA120 B

Il. t k

2

Kod 405627 405629 405630 404627 405628 405519 410575

Typ włosia

włosia

NYLON PPL PPL PPL ŚCIERNA -

0.9 0.9 0.6 0.3 -

48

S

Długość tk

610 610 610 610 610 585 -

-

Uwagi SZCZOTKA SZCZOTKA CZARNA SZCZOTKA BIAŁA SZCZOTKA BŁĘKITNA SZCZOTKA TARCZA NAPĘDOWOCZYSZCZĄCA CENTER LOCK


DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Niżej podpisana firma: COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty MASZYNY DO MYCIA PODŁÓG z akumulatorem mod. ULTRA120 B są zgodne z następującymi dyrektywami:   

2006/42/CE: Dyrektywa dotycząca maszyn. 2006/95/CE: Dyrektywa niskich napięć. 2004/108/CE: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej.

Ponadto są zgodne z następującymi Normami:  EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.  EN 60335-2-72: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych do pielęgnacji podłóg w obiektach handlowych i przemysłowych.  EN 12100-1: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia.  EN 12100-2: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 2: Zasady techniczne.  EN 55014-1: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 1: Emisja - Norma grupy wyrobów.  EN 55014-2: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 2: Odporność - Norma grupy wyrobów.  EN 61000-3-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Dopuszczalne poziomy – Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika  16 A).  EN 61000-3-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Dopuszczalne poziomy – Ograniczenia wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym  16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia.  EN 62233: Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Pola elektromagnetyczne – Metody obliczania i pomiaru. Osoba upoważniona do stworzenia dokumentacji technicznej: Giancarlo Ruffo Via Maestri del Lavoro, 13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY Santa Maria di Zevio (VR), 13/04/2011 COMAC S.p.A. Pełnomocnik Giancarlo Ruffo

COMAC spa Via Maestri del Lavoro, 13 – 37059 Santa Maria di Zevio – Verona – ITALY Tel. +39 045 8774222 r.a. – Faks +39 045 8750303 - E-mail: com@comac.it o info@comac.it - www.comac.it

49

Ultra 120B - Instrukcja obsługi  

ED. 05-2011 PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJA ORYGINALNA Dok. 10029463 Wersja AA

Ultra 120B - Instrukcja obsługi  

ED. 05-2011 PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJA ORYGINALNA Dok. 10029463 Wersja AA

Advertisement