Page 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

SIMPLA 50 B-BT SIMPLA 50 E

WYD. 06-2011 INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10026263 Wersja AB

PL


Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mają charakteru wiążącego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie ewentualnych zmian elementów, detali, dostarczanych akcesoriów, które uzna za konieczne w celu udoskonalenia produktu lub spełnienia wymogów technicznych lub handlowych. Powielanie, również częściowe, tekstów i rysunków zawartych w niniejszej instrukcji jest zabronione. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i/lub zmian dołączonego wyposażenia. Rysunki mają charakter informacyjny i nie są wiążące w zakresie wyglądu i wyposażenia urządzenia. Symbole stosowane w instrukcji

Symbol otwartej książki z literą i: Oznacza konieczność przeczytania instrukcji użytkownika

Symbol ostrzeżenia Należy uważnie przeczytać akapity poprzedzone tym symbolem i stosować się ściśle do wszystkich wskazówek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatorowi i maszynie

Symbol otwartej książki: Oznacza konieczność przeczytania instrukcji użytkownika przed użytkowaniem maszyny

Symbol ostrzeżenia Niebezpieczeństwo wyziewów gazu i wycieku płynów korozyjnych

Symbol ostrzeżenia Niebezpieczeństwo pożaru. Nie zbliżać się z otwartym ogniem

Symbol ostrzeżenia Oznacza transportowanie opakowanego produktu podnośników zgodnych z obowiązującymi przepisami

za

pomocą


SPIS TREŚCI ODBIÓR MASZYNY ..................................................................................................................................................................................................................... 5 TABLICZKA ZNAMIONOWA ....................................................................................................................................................................................................... 5 WSTĘP.......................................................................................................................................................................................................................................... 5 PRZEWIDZIANE UŻYTKOWANIE MASZYNY............................................................................................................................................................................. 5 DANE TECHNICZNE .................................................................................................................................................................................................................... 6 SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE................................................................................................................................................................................ 7 OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA...................................................................................................................................................................................... 9 PRZYGOTOWANIE MASZYNY.................................................................................................................................................................................................. 10 1. PRZENOSZENIE OPAKOWANEJ MASZYNY................................................................................................................................................................... 10 2. USUWANIE OPAKOWANIA MASZYNY ............................................................................................................................................................................ 10 3. TRANSPORTOWANIE MASZYNY .................................................................................................................................................................................... 10 4. WKŁADANIE/PODŁĄCZANIE AKUMULATORÓW (TYLKO WERSJE B-BT) ................................................................................................................... 11 5. TYP AKUMULATORA (TYLKO WERSJE B-BT)................................................................................................................................................................ 12 6. KONSERWACJA I UTYLIZACJA AKUMULATORA (TYLKO WERSJE B-BT) .................................................................................................................. 12 7. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNEJ ŁADOWARKI (WERSJE BEZ CB) ...................................................................................... 12 8. PODŁĄCZENIE ZŁĄCZA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (TYLKO WERSJE B-BT) ........................................................................................................ 13 9. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW ZA POMOCĄ WEWNĘTRZNEJ ŁADOWARKI (WERSJE Z CB) ................................................................................... 13 10. SYGNALIZATOR POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA (TYLKO WERSJE B-BT) ........................................................................................... 14 11. ELEMENTY TABLICY STEROWNICZEJ......................................................................................................................................................................... 14 12. ELEMENTY TYLNE.......................................................................................................................................................................................................... 15 13. ELEMENTY BOCZNE ...................................................................................................................................................................................................... 15 14. MONTAŻ WYCIERACZKI ................................................................................................................................................................................................ 15 15. REGULACJA NACHYLENIA WYCIERACZKI.................................................................................................................................................................. 16 16. REGULACJA WYSOKOŚCI WYCIERACZKI................................................................................................................................................................... 16 17. ZBIORNIK REKUPERACYJNY........................................................................................................................................................................................ 16 18. ZBIORNIK ROZTWORU .................................................................................................................................................................................................. 16 19. ROZTWÓR DETERGENTU (WERSJE BEZ CDS) .......................................................................................................................................................... 17 20. ROZTWÓR DETERGENTU (TYLKO SYSTEM Z CDS). ................................................................................................................................................. 17 21. ZBIORNIK ROZTWORU PUSTY ..................................................................................................................................................................................... 18 22. MONTAŻ GUMY PRZECIWBRYZGOWEJ PODSTAWY. ............................................................................................................................................... 19 23. MONTAŻ SZCZOTKI........................................................................................................................................................................................................ 19 24. REGULACJA ROZTWORU (TYLKO WERSJE BEZ CDS).............................................................................................................................................. 19 25. REGULACJA ROZTWORU (TYLKO WERSJE Z CDS)................................................................................................................................................... 19 26. REGULACJA PRĘDKOŚCI (TYLKO DLA WERSJI Z NAPĘDEM).................................................................................................................................. 20 27. PRACA NA BIEGU WSTECZNYM (TYLKO WERSJA Z NAPĘDEM) ............................................................................................................................. 21 28. WŁĄCZANIE POMPY DETERGENTU (WERSJA Z FSS) ............................................................................................................................................... 21 PRACA........................................................................................................................................................................................................................................ 22 1.PRZYGOTOWANIE DO PRACY......................................................................................................................................................................................... 22 2.PRZEPEŁNIENIE URZĄDZENIA ........................................................................................................................................................................................ 23 KONIEC PRACY......................................................................................................................................................................................................................... 24 1.ZAKOŃCZENIE PRACY...................................................................................................................................................................................................... 24 KONSERWACJA CODZIENNA ................................................................................................................................................................................................. 25 1.CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO......................................................................................................................................................... 25 2.CZYSZCZENIE FILTRA ZASYSANIA................................................................................................................................................................................. 25 3.CZYSZCZENIE FILTRA RURY SSĄCEJ............................................................................................................................................................................ 25 4.DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE WYCIERACZKI .................................................................................................................................................................. 26 5.DEMONTAŻ SZCZOTKI...................................................................................................................................................................................................... 26 KONSERWACJA COTYGODNIOWA ........................................................................................................................................................................................ 27 1.CZYSZCZENIE RURY WYCIERACZKI .............................................................................................................................................................................. 27 2.WYMIANA GUM WYCIERACZKI ........................................................................................................................................................................................ 27 3.KONTROLA HAMULCA KÓŁ .............................................................................................................................................................................................. 28 4.CZYSZCZENIE FILTRA ROZTWORU................................................................................................................................................................................ 28 5.CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU......................................................................................................................................................................... 28 KONSERWACJA NADZWYCZAJNA ........................................................................................................................................................................................ 29 1.MYCIE INSTALACJI DOZUJĄCEJ (WERSJA Z FSS)........................................................................................................................................................ 29 KONTROLA FUNKCJONOWANIA............................................................................................................................................................................................ 30 1. ZBYT MAŁA ILOŚĆ WODY NA SZCZOTCE ..................................................................................................................................................................... 30 2.MASZYNA NIE CZYŚCI PRAWIDŁOWO............................................................................................................................................................................ 30 3.WYCIERACZKA NIE OSUSZA PRAWIDŁOWO................................................................................................................................................................. 30 4.NADMIERNE POWSTAWANIE PIANY............................................................................................................................................................................... 30 5.BEZPIECZNIKI ELEKTRYCZNE I TERMICZNE................................................................................................................................................................. 30 UTYLIZACJA .............................................................................................................................................................................................................................. 31

3


WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK .................................................................................................................................................................................... 32 DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE............................................................................................................................................................................................... 33 DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE............................................................................................................................................................................................... 34

4


Odbiór maszyny

Tabliczka znamionowa

W momencie odbioru maszyny należy od razu skontrolować, czy dostarczono wszystkie elementy opisane w załączonych dokumentach oraz czy maszyna nie została uszkodzona podczas transportu. W takim przypadku należy ustalić ze spedytorem zakres powstałej szkody i jednocześnie powiadomić nasze biuro obsługi klienta. Jest to warunek otrzymania brakującego materiału i uzyskania odszkodowania za poniesione straty. Wstęp Simpla to maszyna do mycia podłóg przy wykorzystaniu ruchu szczotki obrotowej i chemicznego działania roztworu środka czyszczącego. Może być wykorzystywana do mycia dowolnego rodzaju powierzchni; podczas ruchu zbiera usunięty brud i roztwór detergentu, który nie został wchłonięty przez podłoże. Maszyna może być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nawet najwyższej klasy maszyny mogą prawidłowo i wydajnie funkcjonować wyłącznie kiedy są prawidłowo użytkowane i konserwowane. Dlatego prosimy o uważne przestudiowanie niniejszej instrukcji i ponowne jej czytanie w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas użytkowania urządzenia. Przypominamy również, że serwis obsługi klienta, stworzony we współpracy z naszymi przedstawicielami, jest zawsze do Państwa dyspozycji w zakresie ewentualnych porad i bezpośrednich interwencji. Przewidziane użytkowanie maszyny Maszyna do czyszczenia podłóg przeznaczona jest do czyszczenia powierzchni i podłóg wyłącznie w obiektach przemysłowych, handlowych i publicznych. Maszyna jest przystosowana do użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Maszyna nie jest przystosowana do pracy w deszczu lub w strumieniach wody. ZABRANIA SIĘ użytkowania maszyny w środowisku zagrożonym wybuchem w celu zbierania niebezpiecznych pyłów lub płynów łatwopalnych. Ponadto maszyna nie może być użytkowana do transportowania przedmiotów lub osób.

5


DANE TECHNICZNE Moc znamionowa Napięcie zasilania Szerokość robocza Szerokość tylnej wycieraczki Wydajność Szczotki (średnica lub długość) Obroty szczotek Nacisk na szczotki Silnik szczotek Częstotliwość Typ posuwu Maksymalne nachylenie Prędkość ruchu Silnik zasysania Podciśnienie zasysania Silnik napędu Zbiornik roztworu PE Zbiornik rekuperacyjny PE Ciężar całej maszyny (na pusto i bez akumulatorów) Masa maszyny w konfiguracji roboczej (maszyna + akumulatory + woda) Akumulatory Ciężar akumulatorów Ładowarka * Wymiary wnęki akumulatora (Długość / Wysokość / Głębokość) Wymiary maszyny (Długość / Wysokość / Głębokość) Poziom hałasu (zgodnie z IEC 704/1) Poziom wibracji

J.M. W V mm mm m2/h  mm obr./min. Kg V/W Hz % km/h V/W mbar V/W l l Kg Kg V/A Kg V/A mm / mm / mm mm / mm / mm dB (A) m/s2

* wersje CB z wbudowaną ładowarką

6

SIMPLA 50 B 890 500 500 760 500 210 20 maks. 24/560 Półaut. 2% 24/330 90 // 60 65 110 255 12/150 80 24/15 350x310x325 1380x1037x585 59.2 1.16

SIMPLA 50 BT 1040 500 500 760 2000 500 210 20 maks. 24/560 Aut. 10% 0-4 24/330 90 24/150 60 65 125 270 12/150 80 24/15 350x310x325 1380x1037x585 59.2 1.16

SIMPLA 50 E 1200 230 500 760 500 190 20 maks. 230/750 50 Półaut. 2% 230/450 90 // 60 65 110 170 1380x1037x585 59.2 1.16


SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE

Symbol regulacji ilości wody (l/h), system DS. Umieszczony na tablicy sterowniczej, służy do wskazywania ilości wody rozprowadzanej na szczotkach (tylko dla systemu DS)

Symbol regulacji ilości detergentu (%), system DS. Umieszczony na tablicy sterowniczej, służy do wskazywania ilości procentowej detergentu rozpuszczonego w wodzie (tylko dla systemu DS)

Symbol wyłącznika głównego (wyłącznik kluczykowy)

Symbol regulacji ilości wody Umieszczony na zbiorniku roztworu, wskazuje pozycję zaworu

Oznacza maksymalne nachylenie terenu pokonywane przez maszynę

W górnej linii - wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, w dolnej - wskaźnik licznika

W górnym wierszu - wskaźnik typu licznika (całkowity), w dolnym - typu obsługi (brak)

Oznaczenie rodzaju używanego akumulatora (ołowiowy-żelowy) lub zasilania elektrycznego

Symbol akumulatora

Oznacza maksymalną temperaturę roztworu czyszczącego Umieszczony w pobliżu otworu wlotowego zbiornika roztworu

7


SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE

Symbol hamulca Umieszczony nad dźwignią hamulca awaryjnego i postojowego

Ostrzega przed niebezpieczeństwem zmiażdżenia dłoni

Instrukcja dozowania detergentu w zbiorniku (tylko dla systemu DS)

Etykieta z instrukcjami stosowania detergentów standardowych lub stężonych (tylko dla systemu DS)

Etykieta z wartością pH stosowanego detergentu (tylko dla systemu DS)

Informuje o obecności elementów elektrycznych, które mogą akumulować napięcie szczątkowe (tylko wersje E)

Oznaczenie punktu uziemienia instalacji elektrycznej maszyny (tylko wersje E)

8


OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA Poniżej wymienione normy muszą być ściśle przestrzegane, aby zapewnić bezpieczeństwo operatorowi i uniknąć uszkodzenia maszyny.                                           

UWAGA: Czytać uważnie tabliczki umieszczone na maszynie, nie nakrywać ich i natychmiast wymienić w razie ich uszkodzenia. Maszyna musi być użytkowana wyłącznie przez upoważniony i przeszkolony personel. Maszyna została zaprojektowana wyłącznie do użytkowania na sucho. Nie używać urządzenia na powierzchniach o nachyleniu większym niż oznaczone na tabliczce. Maszyna nie jest odpowiednia do czyszczenia popękanych lub nierównych powierzchni. Nie używać maszyny na pochyłych powierzchniach. Należy unikać uszkodzenia przewodu zasilania przez zgniecenie, zagięcie lub naciągnięcie. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania ładowarki należy natychmiast zwrócić się do autoryzowanego centrum obsługi. Nie należy dopuszczać do kontaktu przewodu zasilania ze szczotką obrotową. W razie niebezpieczeństwa należy natychmiast użyć dźwigni znajdującej się na złączu akumulatora. Podczas każdej czynności konserwacyjnej należy wyłączyć maszynę, odłączyć złącze akumulatora i/lub wyjąć przewód zasilania z gniazda sieciowego. Nie można pozostawiać dzieci w pobliżu maszyny bez należytej opieki. Podczas pracy maszyny należy uważać na obecność innych osób, w szczególności dzieci. Używać wyłącznie szczotek dostarczonych razem z maszyną lub o parametrach podanych w instrukcji w paragrafie "WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK". Użycie innych szczotek może zaszkodzić bezpieczeństwu operatora. UWAGA: Maszyna nie jest przystosowana do używania przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych i sensorycznych, lub przez osoby o nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Maszyna nie może być używana ani przechowywana na zewnątrz w wilgotnym środowisku ani bezpośrednio wystawiona na deszcz. Temperatura przechowywania maszyny musi zawierać się między -25C i +55C, nie przechowywać maszyny na zewnątrz w środowisku wilgotnym. Warunki użytkowania: temperatura otoczenia między 0C i 40C z wilgotnością względną między 30 i 95% Gniazdo przewodu zasilania maszyny (wersja elektryczna) lub przewód zasilania ładowarki (wersja z akumulatorem) muszą być prawidłowo uziemione. Dostosować prędkość użytkowania do warunków otoczenia. Nie używać urządzenia jako środka transportu. Maszyna nie wytwarza szkodliwych wibracji. Nie używać urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem. Nie używać urządzenia do zbierania płynów łatwopalnych. Nie używać urządzenia do zbierania niebezpiecznych pyłów. Nie mieszać środków czyszczących różnego typu, aby uniknąć emisji szkodliwych gazów. Maszyna nie jest odpowiednia do czyszczenia wykładzin dywanowych. Nie stawiać pojemników z wodą na maszynie. Podczas postoju urządzenia szczotki powinny być zatrzymane, aby uniknąć uszkodzenia podłogi. W przypadku pożaru używać gaśnic proszkowych. Nie używać wody. Nie uderzać o regały lub inne konstrukcje, tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku przedmiotów. Operator musi być zawsze wyposażony w odpowiednie środki ochronne (rękawice, obuwie, kask, okulary, itp...). Urządzenie musi wykonywać mycie i suszenie jednocześnie. Pozostałe czynności powinny być wykonywane w strefach niedostępnych dla osób nieupoważnionych. Oznaczyć strefy mokrej podłogi za pomocą odpowiednich tablic sygnalizacyjnych. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy maszyny należy się upewnić, że nie wynikają one z błędnej konserwacji. W przeciwnym wypadku należy się zwrócić do autoryzowanego centrum obsługi technicznej. W przypadku wymiany elementów, należy zamawiać wyłącznie ORYGINALNE części zamienne u przedstawiciela lub autoryzowanego sprzedawcy. Po każdej czynności konserwacyjnej ponownie podłączyć wszystkie przyłącza elektryczne. Przed użytkowaniem urządzenia sprawdzić, czy wszystkie klapki i pokrywy są umieszczone zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Nie zdejmować zabezpieczeń wymagających użycia narzędzi do ich usunięcia. Nie myć maszyny za pomocą bezpośrednich strumieni wody lub wody pod ciśnieniem ani nie używać substancji korozyjnych. Aby uniknąć zatkania filtra zbiornika roztworu, nie wlewać roztworu czyszczącego na wiele godzin wcześniej przed użyciem urządzenia. Nie stosować roztworów kwaśnych ani zasadowych, które mogą uszkodzić maszynę i/lub mogłyby być niebezpieczne dla personelu. Raz do roku poddawać urządzenie kontroli w autoryzowanym centrum obsługi technicznej. Utylizować zużyte materiały, stosując się ściśle do obowiązujących norm prawnych. Kiedy po latach użytkowania maszyna przestanie funkcjonować, należy odpowiednio zutylizować zawarte w niej materiały, zwłaszcza oleje, akumulatory i elementy elektroniczne, biorąc pod uwagę, że została skonstruowana przy użyciu całkowicie odnawialnych surowców. Akumulatory powinny być wyjęte z maszyny przed jej utylizacją. Akumulatory muszą być usunięte w bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi normami.

9


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 1. PRZENOSZENIE OPAKOWANEJ MASZYNY Maszyna jest umieszczona w odpowiednim opakowaniu. Nie można stawiać na sobie więcej niż dwóch opakowań. Wymiary opakowania:

A

WYMIARY A

1077

B

654

C

1424

C

2. 1. 2. 3. 4.

USUWANIE OPAKOWANIA MASZYNY Zdjąć zewnętrzne opakowanie Odblokować hamulec postojowy, wyjmując kołek blokujący (1) Maszyna jest umocowana do platformy z klinami blokującymi koła Usunąć kliny

B

1

5. Po nachylonej płaszczyźnie sprowadzić maszynę z platformy, popychając ją do tyłu. Nie montować tylnej wycieraczki przed rozładowaniem maszyny oraz unikać silnych uderzeń w podstawę ze szczotkami. Aby zamontować wycieraczkę, należy zapoznać się z paragrafem “MONTAŻ WYCIERACZKI” 6. Zachować platformę w razie konieczności ponownego transportu

UWAGA: Jeżeli dostarczony produkt jest opakowany w karton, należy go transportować w tym opakowaniu za pomocą odpowiednich podnośników zgodnych z obowiązującymi przepisami

3. TRANSPORTOWANIE MASZYNY 1. Aby bezpiecznie przetransportować maszynę, należy używać platformy jako wspornika dla maszyny, mocując kliny blokujące koła, tak jak opisano w poprzednim paragrafie. 2. Opuścić wycieraczkę (1) za pomocą dźwigni 3. Za pomocą dźwigni opuścić podstawę (2), opierając szczotki o podłoże

10

1

2


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 4. Zatrzymać maszynę, ciągnąc dźwignię hamulca (3), następnie zablokować ją za pomocą kołka (4). 4

3

4. WKŁADANIE/PODŁĄCZANIE AKUMULATORÓW (TYLKO WERSJE B-BT)

2

Maszyna może być dostarczona z wbudowaną ładowarką i dołączonymi akumulatorami.

1

W przypadku użytkowania akumulatorów innych niż dostarczone z maszyną, wykwalifikowany i przeszkolony przez COMAC technik powinien sprawdzić konfigurację ładowarki i modułu sterującego akumulatorów. Wykonać cykl ładowania akumulatora przed użyciem maszyny. Akumulatory muszą być umieszczone w odpowiedniej wnęce, pod zbiornikiem rekuperacyjnym. Aby włożyć akumulatory należy: 1. Opuścić wycieraczkę i podstawę (patrz odpowiedni rozdział) 2. Odłączyć klapy (1) umieszczone na kolumnie sterującej. 3. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w razie konieczności opróżnić (patrz odpowiedni rozdział) 4. Całkowicie obrócić zbiornik za pomocą bocznego uchwytu (2). 5. Podnieść akumulatory za uchwyty umieszczone w górnej części 6. Włożyć akumulatory do odpowiedniej wnęki, ustawiając bieguny “+” i “-“ naprzemiennie 7. Połączyć szeregowo akumulatory, używając przewodów (3) dołączonych do wyposażenia, łącząc sąsiadujące pary biegunów “+” i “-“. 8. Podłączyć przewód do podłączenia akumulatorów (4) do biegunów “+” i “-“, tak aby uzyskać napięcie 24V na zaciskach

UWAGA: Zalecane jest używanie wyłącznie akumulatorów hermetycznych, aby uniknąć wycieku kwasów! UWAGA: Podłączenia przewodów elektrycznych powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, przeszkolony przez centrum obsługi technicznej COMAC UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

UWAGA: Podnoszenie i transportowanie akumulatorów powinno być wykonywane wyłącznie przy pomocy urządzeń odpowiednich do ich masy i wymiarów

UWAGA: Przed włożeniem akumulatorów podłączyć złącze silnika napędu. Operacja ta musi być wykonywana przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe podłączenie złącza może być przyczyną nieprawidłowego działania maszyny. Tę operację należy wykonywać wyłącznie w przypadku maszyn z napędem.

11

4

3


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

5. TYP AKUMULATORA (TYLKO WERSJE B-BT) Do zasilania maszyny należy używać:  akumulatorów ołowiowych do napędu z płynnym elektrolitem;  akumulatorów hermetycznych do napędu z rekombinacją gazu lub w technologii żelowej. NIE MOŻNA UŻYWAĆ INNYCH TYPÓW AKUMULATORÓW. Należy używać akumulatorów monoblokowych o napięciu 12V i pojemności elektrycznej 120 Ah

6. KONSERWACJA I UTYLIZACJA AKUMULATORA (TYLKO WERSJE B-BT) Wskazówki dotyczące konserwacji i ładowania znajdują się w instrukcji akumulatora. Jeśli ładowarka nie jest dołączona do wyposażenia, należy zwrócić szczególną uwagę na jej właściwy wybór w zależności od typu i pojemności akumulatora. Kiedy akumulator wyczerpie się musi zostać odłączony przez wyspecjalizowany i przeszkolony personel. Należy podnieść go z uchwytów za pomocą odpowiednich urządzeń podnoszących i wyjąć z wnęki. WYCZERPANY AKUMULATOR, KTÓRY JEST SKLASYFIKOWANY JAKO ODPAD NIEBEZPIECZNY, NALEŻY PRZEKAZAĆ DO AUTORYZOWANEGO PUNKTU ZBIÓRKI ZGODNIE Z NORMAMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI.

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

UWAGA: Podnoszenie i transportowanie akumulatorów powinno być wykonywane wyłącznie przy pomocy urządzeń odpowiednich do ich masy i wymiarów

7. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNEJ ŁADOWARKI (WERSJE BEZ CB) Aby nie uszkodzić akumulatorów należy unikać ich całkowitego rozładowania, ładując je w ciągu kilku minut od pojawienia się migającego sygnału rozładowanego akumulatora. UWAGI: Nigdy nie należy zostawiać całkowicie rozładowanych akumulatorów, nawet jeżeli maszyna nie jest używana. Podczas ponownego ładowania zbiornik rekuperacyjny musi być podniesiony i podtrzymywany za pomocą linki, tak jak pokazano na rysunku. Należy się upewnić, czy ładowarka jest odpowiednia do typu i pojemności zainstalowanych akumulatorów.

Aby naładować akumulatory, należy: 1. Załączyć hamulec postojowy. 2. Sprawdzić, czy wyłącznik główny maszyny znajduje się w położeniu “0”. 3. Opuścić podstawę za pomocą pedału umieszczonego w tylnej części maszyny 4. Opuścić wycieraczkę za pomocą dźwigni umieszczonej w tylnej części maszyny 5. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w razie konieczności opróżnić (patrz odpowiedni rozdział) 6. Odłączyć klapy (1) umieszczone na kolumnie sterującej. 7. Całkowicie obrócić zbiornik za pomocą bocznego uchwytu (2). 8. Podłączyć złącze ładowarki do złącza akumulatora. 9. Ładować akumulatory do momentu włączenia zielonej diody led ładowarki

12

1

2


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 8. PODŁĄCZENIE ZŁĄCZA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (TYLKO WERSJE B-BT) Aby podłączyć złącze maszyny do złącza akumulatorów, należy: 1. Załączyć hamulec postojowy. 2. Sprawdzić, czy wyłącznik główny maszyny znajduje się w położeniu “0”. 3. Opuścić podstawę za pomocą pedału umieszczonego w tylnej części maszyny 4. Opuścić wycieraczkę za pomocą dźwigni umieszczonej w tylnej części maszyny. 5. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w razie konieczności opróżnić (patrz odpowiedni rozdział) 6. Odłączyć klapy (1) umieszczone na kolumnie sterującej. 7. Całkowicie obrócić zbiornik za pomocą bocznego uchwytu (2). 8. Sprawdzić, czy wyłącznik główny jest odłączony (klucz powinien znajdować się w pozycji “0”).

1 2

9. Podłączyć złącze maszyny (1) do złącza akumulatorów (2). 10. Zamknąć zbiornik rekuperacyjny. Zawsze używać bocznego uchwytu, aby nie przytrzasnąć rąk. 11. Zamknąć zaczepy umieszczone na kolumnie sterowniczej, podnieść podstawę i wycieraczkę.

UWAGA: dla maszyn z wbudowaną ładowarką operacja ta jest wykonywana tylko raz, za wyjątkiem czynności konserwacyjnych

9. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW ZA POMOCĄ WEWNĘTRZNEJ ŁADOWARKI (WERSJE Z CB) Maszyna jest wysyłana z odłączonym złączem akumulatorów (jeżeli występuje), należy więc podłączyć złącze akumulatorów do złącza maszyny (patrz poprzedni paragraf).

1

Aby naładować akumulatory żelowe, należy: 1. Załączyć hamulec postojowy. 2. Sprawdzić, czy wyłącznik główny maszyny znajduje się w położeniu “0”. 3. Podnieść osłonę (1) gniazda ładowarki umieszczonego w tylnej części maszyny. 4. Podłączyć przewód ładowarki do instalacji elektrycznej maszyny. 5. Włożyć wtyczkę przewodu zasilania ładowarki do gniazda sieciowego.

Aby naładować akumulatory kwasowe, należy: 1. Załączyć hamulec postojowy. 2. Sprawdzić, czy wyłącznik główny maszyny znajduje się w położeniu “0”. 3. Opuścić podstawę za pomocą pedału umieszczonego w tylnej części maszyny 4. Opuścić wycieraczkę za pomocą dźwigni umieszczonej w tylnej części maszyny 5. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w razie konieczności opróżnić (patrz odpowiedni rozdział) 6. Odłączyć klapy (1) umieszczone na kolumnie sterującej. 7. Całkowicie obrócić zbiornik za pomocą bocznego uchwytu (2). 1

2

8. Podnieść osłonę (3) gniazda ładowarki umieszczonego w tylnej części maszyny. 9. Podłączyć przewód ładowarki do instalacji elektrycznej maszyny. 10. Włożyć wtyczkę przewodu zasilania ładowarki do gniazda sieciowego. W przypadku wymiany akumulatora należy się upewnić, że akumulator jest odpowiedni do zainstalowanej ładowarki.

UWAGA: Maszyna jest wyposażona w system automatyczny, który odłącza napięcie od instalacji elektrycznej kiedy jest ona w fazie ładowania akumulatora

13

3


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

UWAGA: Aby nie uszkodzić akumulatorów należy unikać ich całkowitego rozładowania, ładując je w ciągu kilku minut od pojawienia się migającego sygnału rozładowanego akumulatora. UWAGA: Nigdy nie należy zostawiać całkowicie rozładowanych akumulatorów, nawet jeżeli maszyna nie jest używana.

UWAGA: Podczas codziennego ładowania baterii należy się bezwzględnie stosować do wskazówek producenta lub sprzedawcy. Wszystkie czynności instalacyjne i konserwacyjne muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany personel, przeszkolony przez centrum obsługi technicznej COMAC UWAGA Przed ponownym użyciem maszyny zawsze poczekać, aż zapali się zielona dioda LED na ładowarce akumulatorów.

UWAGA: Niebezpieczeństwo wyziewów gazu i wycieku płynów korozyjnych.

UWAGA: Niebezpieczeństwo pożaru: nie zbliżać się z otwartym ogniem

10. SYGNALIZATOR POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA (TYLKO WERSJE B-BT) Na tablicy rozdzielczej maszyny znajduje się wyświetlacz (1), który pokazuje poziom naładowania akumulatorów. 8 kresek w górnym wierszu oznacza maksymalny poziom naładowania akumulatora. Migający kontur kresek oznacza rozładowane akumulatory. UWAGA: Gdy ostatnia kreska na wyświetlaczu zacznie migać, silnik szczotek wyłączy się automatycznie po kilku sekundach. Przy pozostałym poziomie naładowania akumulatora jest możliwe zakończenie osuszania przed jego ponownym naładowaniem

1

11. ELEMENTY TABLICY STEROWNICZEJ Elementy tablicy sterowniczej: 1. Dźwignie uruchamiania szczotek/napędu (umiejscowione pod uchwytami) 2. Przełącznik regulacji wyjścia wody (tylko dla systemu CDS ) 3. Przełącznik regulacji wyjścia detergentu (tylko dla systemu CDS) 4. Wyświetlacz poziomu naładowania akumulatora / licznik 5. Przycisk wyświetlacza poziomu naładowania akumulatorów i licznika 6. Pokrętło prędkości (tylko dla napędu automatycznego) 7. Przycisk odczepiania szczotek (tylko dla systemu z akumulatorem) 7

5 1

14

3

4 2

6


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 12. ELEMENTY TYLNE 12

Elementy tylne to: 8. Pedał podnoszenia szczotek 9. Rura poziomu wody 10. Filtr roztworu 11. Rura odprowadzająca z korkiem zbiornika rekuperacyjnego

15 11 14

12. 13. 14. 15. 16. 17.

13

Zamykanie klap zbiorników Śruby mocujące kolumny sterowniczej Dźwignia podnoszenia wycieraczki Dźwignia hamulca Korek spustowy zbiornika roztworu Wyłącznik kluczykowy i wyłączniki automatyczne

17

8 9

16 10

13. ELEMENTY BOCZNE 20

Elementy boczne to: 18. Korek wlewowy wody i roztworu 19. Uchwyt podnoszenia zbiornika rekuperacyjnego 20. Uchwyt podnoszenia zespołu zasysania

18 19

14. MONTAŻ WYCIERACZKI Wycieraczka, która podczas dostawy jest odłączona od maszyny, powinna być zamontowana na zaczepie maszyny. Należy podnieść zaczep wycieraczki za pomocą dźwigni i następnie: 1. Podnieść wycieraczkę i włożyć lewy kołek gwintowany (1) do otworu zaczepu. 2. Popchnąć w lewo dźwignię zaczepu (2) 3. Podnieść wycieraczkę i włożyć prawy kołek gwintowany (3) do otworu zaczepu. 4. Zwolnić dźwignię zaczepu (2), tak aby zablokować ją w płaskim gnieździe kołka gwintowanego. 5. Włożyć rurę ssącą do odpowiedniego uchwytu wycieraczki (4), tak aby rura przeszła z prawej strony linki do podnoszenia. 1

UWAGA: Podczas tych operacji należy zakładać rękawice chroniące przed potencjalnym kontaktem z krawędziami lub czubkami metalowych elementów.

4

3

15

2


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 15. REGULACJA NACHYLENIA WYCIERACZKI Podczas pracy tylna guma powinna być lekko zagięta do tyłu, równomiernie pod kątem około 45° względem podłoża na całej swojej długości około 5mm. W przypadku konieczności zwiększenia zagięcia gumy w części środkowej, należy nachylić do tyłu wycieraczkę, obracając regulator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (1). Aby zwiększyć zgięcie gumy na bokach wycieraczki, należy obrócić regulator w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

16. REGULACJA WYSOKOŚCI WYCIERACZKI Wycieraczka musi być regulowana na wysokość, w zależności od zużycia gum. W celu jej wyregulowania należy obrócić gałkę (2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - aby podnieść wycieraczkę i w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara - aby ją opuścić.

1 2

Uwagi: Prawe i lewe kółka muszą być regulowane równomiernie, tak aby wycieraczka pracowała równolegle do podłoża.

17. ZBIORNIK REKUPERACYJNY Sprawdzić, czy korek rury odprowadzającej, umieszczony w tylnej części maszyny, jest prawidłowo zamknięty.

UWAGA: Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany.

18. ZBIORNIK ROZTWORU Po każdym napełnieniu zbiornika roztworu, należy całkowicie opróżnić zbiornik rekuperacyjny. Zdjąć przedni korek wlewowy (1) i sprawdzić, czy filtr roztworu (2) jest prawidłowo zamontowany.

1 2

Sprawdzić, czy korek filtra (3) roztworu detergentu, umieszczony w tylnej części zbiornika roztworu, jest prawidłowo zamknięty.

3

16


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 19. ROZTWÓR DETERGENTU (WERSJE BEZ CDS) 1. Sprawdzić, czy klucz wyłącznika znajduje się w pozycji “0” (w wersji elektrycznej sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania jest wyjęta z gniazda sieciowego) 2. Załączyć hamulec postojowy, ciągnąc za dźwignię i blokując uchwyt za pomocą kołka. 3. Przed otwarciem zbiornika rekuperacyjnego należy sprawdzić, czy jest on pusty, w przeciwnym i óż ić 4. Odkręcić przedni korek zbiornika roztworu i napełnić czystą wodą o temperaturze nie wyższej niż 50C. Poziom wody w zbiorniku można sprawdzić za pomocą tylnej rury (1). Zbiornik roztworu ma maksymalną pojemność około 60 litrów. 5. Dodać do zbiornika płynnego detergentu w stężeniu i w sposób wskazany przez jego producenta. Aby uniknąć powstania nadmiernej ilości piany, która uszkodziłaby silnik zasysania należy użyć minimalnej wymaganej ilości środka czyszczącego. Zalecane jest stosowanie detergentów o ograniczonym powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów.

1

UWAGA: Należy używać detergentów przeznaczonych przez producenta do stosowania w maszynach do czyszczenia podłóg. Nie używać produktów kwaśnych, alkalicznych i rozpuszczalników nie przeznaczonych do takich zastosowań. Zalecane jest stosowanie detergentów o ograniczonym powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów.

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

20. ROZTWÓR DETERGENTU (TYLKO SYSTEM Z CDS). 1. Sprawdzić, czy klucz wyłącznika znajduje się w pozycji “0” (w wersji elektrycznej sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania jest wyjęta z gniazda sieciowego) 2. Załączyć hamulec postojowy, ciągnąc za dźwignię i blokując uchwyt za pomocą kołka. 3. Przed otwarciem zbiornika rekuperacyjnego należy sprawdzić, czy jest on pusty, w przeciwnym razie opróżnić go. 4. Odłączyć klapy (1) umieszczone na kolumnie sterującej 5. Całkowicie obrócić zbiornik rekuperacyjny za pomocą bocznego uchwytu (2) 6. Odkręcić korek (3) zbiornika umieszczonego w wewnętrznej wnęce za akumulatorami i napełnić płynnym detergentem zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie dołączonej do maszyny.

2

1

7. Upewnić się, czy korek został prawidłowo zamknięty na śruby, aby uniknąć wycieku płynu podczas użytkowania maszyny. 8. Zamknąć, poprzez dokręcenie, zbiornik rekuperacyjny. Chwytać zbiornik rekuperacyjny wyłącznie za pomocą uchwytu (2), aby uniknąć zgniecenia dłoni.

3

17


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 9. Odkręcić przedni korek zbiornika roztworu i napełnić czystą wodą o temperaturze nie wyższej niż 50C. Poziom wody w zbiorniku można sprawdzić za pomocą tylnej rury (4). Zbiornik roztworu ma maksymalną pojemność około 60 litrów. Aby wyregulować skład mieszanki wody i detergentu, należy dokładnie zapoznać się z paragrafem “REGULACJA STĘŻENIA DETERGENTU ZA POMOCĄ SYSTEMU CDS”.

4

UWAGA: Należy używać detergentów przeznaczonych przez producenta do stosowania w maszynach do czyszczenia podłóg. Nie używać produktów kwaśnych, alkalicznych i rozpuszczalników nie przeznaczonych do takich zastosowań. Zalecane jest stosowanie detergentów o ograniczonym powstawaniu piany Nie używać stężonych kwasów oraz detergentów o stężeniu wyższym niż zalecane na załączonej tabliczce.

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

UWAGA: zaleca się w sposób szczególny stosowanie systemu dozowania w przypadku czyszczenia w ramach częstej konserwacji. Można używać detergentów kwaśnych lub zasadowych o pH zawartym między 4 i 10, niezawierających: środków utleniających, chloru lub bromu, formaldehydu, rozpuszczalników mineralnych. Używane detergenty powinny być odpowiednie do stosowania w maszynie do czyszczenia podłóg. Jeżeli system nie jest używany codziennie, po zakończeniu pracy należy przepłukać układ wodą. System może zostać wyłączony. W przypadku sporadycznego używania detergentów o pH zawierającym się między 1-3 lub 11-14, korzystać z maszyny do czyszczenia podłóg w sposób tradycyjny, dodając detergentu do zbiornika z czystą wodą i wyłączając układ dozowania (opis procedury w paragrafie 25). 21. ZBIORNIK ROZTWORU PUSTY Ilość roztworu w zbiorniku można sprawdzić na wskaźniku z tyłu maszyny (1). Zbiornik roztworu ma maksymalną pojemność około 60 litrów.

18

1


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

22. MONTAŻ GUMY PRZECIWBRYZGOWEJ PODSTAWY.

1

Do celów transportu gumy przeciwbryzgowe nie są zamontowane na maszynie, lecz są dołączone do wyposażenia. Wysunąć zaczep (1) sprężyny ze śruby, w prawej części podstawy, owinąć gumę dookoła podstawy, ustawiając ją symetrycznie względem szczotki. Włożyć uprzednio wyjętą listwę i umocować zaczep (1) sprężyny w śrubie.

23.

MONTAŻ SZCZOTKI

1

1. Sprawdzić, czy klucz wyłącznika (4) znajduje się w pozycji zero “0” (dla wersji elektrycznej

sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania jest wyjęta z gniazda sieciowego) 2. Zatrzymać maszynę za pomocą uchwytu hamulca (1) postojowego. Wyjąć kołek (3) z gniazda na kolumnie sterującej i włożyć go do otworów uchwytu (2), tak aby zablokować powrót dźwigni. 3. Unieść podstawę, naciskając na odpowiedni pedał.

4

3

4. Przy podstawie w pozycji podniesionej ustawić szczotkę w gnieździe tarczy znajdującej się pod podstawą, obracając nią do momentu, gdy trzy przyciski wsuną się w zagłębienia tarczy; obracać skokowo w taki sposób, aby przesunąć przycisk w kierunku sprężyny zaczepu, aż do uzyskania zablokowania. Na rysunku pokazano kierunek obrotu w celu zaczepienia prawej szczotki, natomiast w przypadku lewej szczotki należy obracać w przeciwnym kierunku. UWAGA! Podczas tej czynności należy się upewnić, czy w pobliżu szczotek nie znajdują się osoby lub przedmioty. UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

24. REGULACJA ROZTWORU (TYLKO WERSJE BEZ CDS) Najpierw należy maksymalnie otworzyć zawór umieszczony w tylnej części maszyny, obracając jego dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po wciśnięciu dźwigni obecności człowieka, szczotki włączają się i maszyna zaczyna się poruszać. Na pierwszych kilku metrach należy skontrolować, czy ilość roztworu jest wystarczająca do zmoczenia podłogi, ale nie tak duża, aby płyn wyciekał z osłon przeciwbryzgowych. Ilość wychodzącego detergentu regulowana jest poprzez obrót (po obróceniu w prawo ilość się zwiększa, natomiast po obróceniu w lewo zmniejsza się, po całkowitym obróceniu w lewo, przepływ detergentu zostanie zablokowany) dźwigni (1). Należy pamiętać, że prawidłowa ilość roztworu zależy od rodzaju czyszczonej powierzchni, stopnia zabrudzenia i prędkości przesuwu maszyny.

1

25. REGULACJA ROZTWORU (TYLKO WERSJE Z CDS) 1. Maksymalnie otworzyć zawór umieszczony w tylnej części maszyny poprzez obrócenie jego dźwigni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

1

19

2


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 2. Wyregulować przepływ roztworu detergentu dostarczanego do szczotek, obracając górną gałkę (2) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ilość roztworu zmienia się w zakresie od 30 do 75 litrów/godzinę z 7 zdefiniowanymi wartościami dozowania. Przepływ roztworu musi być dostosowany do stopnia zabrudzenia podłogi. Należy wziąć pod uwagę, iż czas nieprzerwanej pracy zależy od ilości wody w zbiorniku.

2

Na przykład maksymalny czas pracy z pełnym zbiornikiem (około 60 litrów) i przełącznikiem (2) ustawionym na 30 wynosi około 3 godziny.

3. Wyregulować zawartość płynnego detergentu w zbiorniku, obracając dolną gałkę (3) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Najniższa wartość wynosi 0,5 % (dla detergentów standardowych) lub 01% (dla detergentu stężonego i rozcieńczonego zgodnie z etykietą dołączoną do maszyny), a wartość najwyższa wynosi 3,5% lub 0,7%, z 7 zdefiniowanymi wartościami. Stosować wysokie stężenie detergentu przy bardzo tłustych zabrudzeniach podłogi. 3

UWAGA: Jeżeli system CDS nie funkcjonuje lub jeżeli pracuje się bez tego systemu, można regulować zawór (4) zamontowany na podstawie ze szczotkami w pobliżu silnika, obracając dźwignię o 180°, tak jak pokazano na rysunku. Obrócić również gałki (2) i (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w pozycję “0”. UWAGA: Przed rozpoczęciem regulowania stężenia roztworu należy się upewnić, czy detergent znajduje się w odpowiednim zbiorniku wewnętrznym i czy boczny zawór wody jest otwarty. Aby uniknąć naruszenia ustawionej regulacji, można wyjąć dwa przełączniki i nakryć obydwa otwory plastikowymi korkami dołączonymi do wyposażenia maszyny. Aby usunąć ewentualne usterki systemu CDS, należy zwrócić się do serwisu obsługi COMAC

4

UWAGA: Ustawiając dźwignię zaworu w ten sposób, system dozowania CDS jest wyłączony i roztwór detergentu będzie swobodnie spływał na szczotki. Obrócić również gałki (2) i (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w pozycję “0”.

UWAGA: Ustawiając dźwignię zaworu w ten sposób nie będzie żadnego wycieku roztworu detergentu na szczotki. Obrócić również gałki (2) i (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w pozycję “0”.

UWAGA: Ustawiając dźwignię zaworu w ten sposób system dozowania CDS jest aktywny.

26. REGULACJA PRĘDKOŚCI (TYLKO DLA WERSJI Z NAPĘDEM) Aby zwiększyć prędkość maszyny, należy obrócić pokrętło (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i w przeciwną stronę, aby ją zmniejszyć.

1

Uwaga, podczas regulacji zwiększana/zmniejszana jest prędkość w obu kierunkach ruchu. Jeżeli prędkość nie jest odpowiednia, można obrócić gałkę również przy poruszającej się maszynie, po wciśnięciu dźwigni obecności człowieka (2) maszyna zaczyna się poruszać. Na pierwszych metrach należy skontrolować, czy prędkość maszyny jest odpowiednia.

20

2


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

27. PRACA NA BIEGU WSTECZNYM (TYLKO WERSJA Z NAPĘDEM) Aby uruchomić bieg wsteczny, wystarczy popchnąć dźwignie sterujące (1) do dołu. Przy opuszczonej podstawie szczotka kontynuuje obracanie, a dopływ roztworu zostaje przerwany.

UWAGA: Podczas ruchu maszyny do tyłu należy się upewnić, czy wycieraczka została podniesiona. W przypadku długich przestojów należy podnieść podstawę, aby nie uszkodzić szczotek.

28. WŁĄCZANIE POMPY DETERGENTU (WERSJA Z FSS) Przed rozpoczęciem pracy należy włączyć pompę detergentu, w następujący sposób: 1. Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w położeniu “Off - 0”. 2. Sprawdzić, czy złącze akumulatorów jest odłączone od złącza maszyny 3. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest prawidłowo załączony 4. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym wypadku opróżnić go 5. Odhaczyć klapę zamykającą zbiorniki(1) Naciskając na uchwyt (2) umieszczony po lewej bocznej stronie maszyny obrócić zbiornik rekuperacyjny

1

2

1 6. Odkręcić korek zbiornika z detergentem (3) i napełnić zbiornik odpowiednim produktem 3 UWAGA: Zawsze używać środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów. 7. Zamknąć korek zbiornika detergentu zwracając uwagę aby filtr zbierający był umieszczony na dnie zbiornika 8. Sprawdzić, czy w zbiorniku roztworu jest czysta woda

9. Sprawdzić czy zawór wody jest całkowicie otwarty 10. Sprawdzić czy zawór bypass znajduje się w pozycji “system dozujący” 11. Obrócić gałkę (4) regulującą wypływ wody do pozycji maksymalnej 12. Obrócić gałkę (5) regulującą ilość detergentu do pozycji maksymalnej 13. Podłączyć złącze akumulatorów do złącza maszyny 14. Ustawić główny wyłącznik w pozycji “ON – I” 15. Zwolnić hamulec postojowy

4 5 7

16. Naciskając pedał (6) opuścić podstawę. 17. Uruchomić dźwignie (7) obecności człowieka aby uruchomić działanie podstawy oraz systemu dozującego 18. Odczekać chwilę trzymając wciśnięte dźwignie obecności człowieka (około 20 – 40 sekund) aby system mógł zadziałać 19. Następnie ustawić odpowiednie regulacje dla mycia

UWAGA: Podczas tej czynności maszyna będzie wypuszczać roztwór

21

6


PRACA

1. PRZYGOTOWANIE DO PRACY 1. Podłączyć złącze (1) do akumulatorów (wersje bez wbudowanej ładowarki), w wersji z ładowarką złącze jest już podłączone, w wersjach elektrycznych podłączyć przewód zasilania do gniazda sieciowego.

1

UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny, operatorzy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni. Dlatego prosimy o uważne przestudiowanie niniejszej instrukcji i ponowne jej czytanie w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas użytkowania urządzenia.

2. Obrócić klucz (2) głównego wyłącznika na pozycję “1” (kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara). Uruchamia się wyświetlacz (3) umieszczony na tablicy rozdzielczej.

3

UWAGA: Jeżeli maszyna jest użytkowana w środowisku, gdzie istnieje ryzyko upadania przedmiotów, należy wyposażyć operatora we wszystkie niezbędne środki ochronne, zgodne z obowiązującymi przepisami 2

1

3. W momencie włączania maszyny na wyświetlaczu pojawią się kolejno trzy widoki. W pierwszym widoku w górnym wierszu widać typ wybranego licznika, w tym przypadku licznik całkowity (aby wyświetlić inny typ licznika, na przykład cząstkowy, należy zwrócić się do wykwalifikowanego personelu, przeszkolonego przez centrum obsługi technicznej COMAC). W dolnej linii wyświetla się ustawienie “obsługi” (w tym przypadku brak ustawień). 4. Drugi z wyświetlanych ekranów wskazuje na typ zasilania ustawionego dla pracy maszyny (typ akumulatora lub zasilanie elektryczne). Na pokazanym przykładzie użyte zostały akumulatory ołowiowe (aby ustawić inny rodzaj akumulatora, np. żelowe, należy się zwrócić do wykwalifikowanego personelu technicznego COMAC). 5. Trzeci i ostatni widok nazwany “praca” wyświetla stan naładowania akumulatorów i całkowity czas funkcjonowania. Kiedy akumulatory dołączone do wyposażenia są naładowane, w górnym wierszu wyświetla się 8 kresek przedstawiających baterię. Kiedy akumulatory zaczynają się rozładowywać kreski gasną, a przy całkowicie rozładowanych akumulatorach miga tylko ich kontur. Wiersz znajdujący się poniżej wyświetla godziny i minuty funkcjonowania. Miganie symbolu “:” oznacza, że licznik odlicza czas funkcjonowania maszyny.

22


PRACA

6. Odłączyć dźwignię (4) i opuścić podstawę. 7. Opuścić wycieraczkę, obracając do oporu dźwignię (5), w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, silnik zasysania włącza się. W celu wyłączenia silnika zasysania, na koniec cyklu pracy, należy obrócić klucz w położenie “0” 8. Sprawdzić, czy hamulec (6) jest odblokowany.

6 5 4 9. Wyregulować strumień detergentu za pomocą dźwigni (7) w wersjach bez CDS lub pokrętła regulacji strumienia roztworu (8) i (9)

7

8 9

10. Po wciśnięciu dźwigni obecności człowieka (7) szczotka włącza się i maszyna rusza. Na pierwszych kilku metrach sprawdzić, czy ilość roztworu jest wystarczająca i czy wycieraczka dokładnie osusza podłogę. 11. Maszyna zaczyna pracować z pełną wydajnością do momentu wyczerpania akumulatora lub roztworu detergentu (wersje z akumulatorem).

7

2. PRZEPEŁNIENIE URZĄDZENIA Maszyna jest wyposażona w pływak, który blokuje rurę ssącą w momencie przepełnienia zbiornika rekuperacyjnego. W takim przypadku należy opróżnić zbiornik rekuperacyjny, zdejmując korek tylnej rury odprowadzającej

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

23


KONIEC PRACY

1. ZAKOŃCZENIE PRACY Po zakończeniu pracy i przed jakąkolwiek konserwacją należy: 1. Podnieść podstawę za pomocą pedału (1) 3. Podnieść wycieraczkę za pomocą dźwigni (2). Kiedy wycieraczka jest podniesiona, silnik zasysania wyłącza się automatycznie. 4. Zaprowadzić maszynę do miejsca odprowadzania wody.

3 2

1

5. Obrócić wyłącznik kluczykowy (3) w lewo do pozycji “0”, aby wyłączyć maszynę, w wersjach elektrycznych wyjąć wtyczkę z gniazda prądowego. 6. Pociągnąć dźwignię hamulca i zablokować ją za pomocą kołka (4) 7. Wyjąć rurę odprowadzającą (5) z jej otworu, odkręcić korek odprowadzający (6) i opróżnić zbiornik rekuperacyjny. 8. Zdemontować szczotki i oczyścić je strumieniem wody (sposób demontażu szczotek został opisany w rozdziale “DEMONTAŻ SZCZOTEK”).

4

6 5

9. Podczas przerwy w pracy maszyny wycieraczka i podstawa muszą być podniesione, aby gumy wycieraczki i szczotka nie uległy odkształceniu. 10. Po zakończeniu pracy, zaparkować maszynę w zamkniętym pomieszczeniu, obrócić wyłącznik kluczykowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w ten sposób dopływ prądu do głównego wyłącznika maszyny zostaje odcięty) i wyjąć klucz, w przypadku wersji elektrycznej wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Uruchomić hamulec postojowy i zablokować uchwyt kołkiem (1), wsuwając go do otworów dźwigni. Po włożeniu kołka (1) należy zwrócić uwagę, aby jego płaska powierzchnia opierała się o powierzchnię kolumny sterującej.

UWAGA: Nie pozostawiać maszyny bez opieki bez uprzedniego wyjęcia klucza z wyłącznika i załączenia hamulca postojowego. Ponadto nie zostawiać maszyny w miejscach ogólnodostępnych lub na nachylonej nawierzchni. 1

24


KONSERWACJA CODZIENNA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ W ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI 1. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO 1.

Odłączyć rurę (1) od odpowiedniego uchwytu, odkręcić korek spustowy i opróżnić zbiornik rekuperacyjny. UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacji, wyjąć kluczyki z tablicy sterowniczej i odłączyć złącze akumulatorów maszyny. UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

2. 3. 4. 5. 6.

Załączyć hamulec postojowy. Unieść podstawę i wycieraczkę z podłogi Podnieść pokrywę (2), aż do umocowania haczyka przy podporze (3) zbiornika rekuperacyjnego. Ponownie oczyścić i wypłukać zbiornik rekuperacyjny i rurę ssącą (rurę łączącą między wycieraczką i zbiornikiem). Umieścić korek na rurze odprowadzającej i opuścić pokrywę zasysania. Aby odblokować podporę (3), wystarczy lekko podnieść pokrywę, odłączyć podporę (3), opuścić i zamknąć pokrywę.

1

2

3

2. CZYSZCZENIE FILTRA ZASYSANIA 1. Obrócić klucz głównego wyłącznika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0”, w przypadku wersji elektrycznej wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. 2. Uruchomić hamulec postojowy i zablokować uchwyt kołkiem, wsuwając go do otworów dźwigni 3. Podnieść pokrywę do momentu zaczepienia haka o podporę zbiornika rekuperacyjnego 4. Wyjąć osłonę filtra zasysania (1), obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 5. Wyjąć filtr zasysania (2) z gniazda 6. Oczyścić ścianki i dno filtra strumieniem wody 7. Ponownie wszystko zamontować 2 UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych. 1

3. CZYSZCZENIE FILTRA RURY SSĄCEJ 1. Obrócić klucz głównego wyłącznika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0”, w przypadku wersji elektrycznej wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. 2. Uruchomić hamulec postojowy i zablokować uchwyt kołkiem, wsuwając go do otworów dźwigni 3. Podnieść pokrywę systemu zasysania i zablokować ją, tak jak opisano w poprzednim paragrafie 4. Obrócić i wyjąć filtr wewnętrzny (1) 5. Operacje mycia należy przeprowadzić bardzo dokładnie 6. Ponownie wszystko zamontować

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

25

1


KONSERWACJA CODZIENNA

4. DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE WYCIERACZKI

2

Sprawdzić, czy wycieraczka jest zawsze oczyszczona, co pozwoli zapewnić prawidłowe osuszanie. Aby ją oczyścić, należy: 1. Obrócić klucz głównego wyłącznika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0”, w przypadku wersji elektrycznej wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego, załączyć hamulec postojowy. 2. Wyjąć rurę (1) z wycieraczki 3. Usunąć wycieraczkę, popychając w lewo płytkę (2), tak aby wyjąć kołek gwintowany wycieraczki z gniazda. 4. Pociągnąć wycieraczkę w prawo, aby wyjąć lewy kołek gwintowany z gniazda 5. Dokładnie oczyścić wnętrze wycieraczki i otwór zasysania 6. Oczyścić dokładnie gumy wycieraczki 7. Ponownie wszystko zamontować

5. DEMONTAŻ SZCZOTKI 1. Obrócić klucz głównego wyłącznika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0”, w przypadku wersji elektrycznej wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego, załączyć hamulec postojowy. 2. Unieść podstawę, naciskając na odpowiednią dźwignię 3. Przy podstawie w pozycji podniesionej obrócić szczotkę w lewo, aby wysunęła się z gniazda tarczy będącej wspornikiem szczotki, jak pokazano na rysunku.

4. Zawsze sprawdzać zużycie włosia Zalecana jest wymiana szczotek, kiedy występ włosia jest mniejszy niż 15 mm.

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

26

1


KONSERWACJA COTYGODNIOWA 1. CZYSZCZENIE RURY WYCIERACZKI Raz w tygodniu lub w przypadku niewystarczającego zasysania należy sprawdzać, czy rura wycieraczki nie jest zatkana. Aby ją oczyścić, należy: 1. Obrócić klucz głównego wyłącznika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0”, w przypadku wersji elektrycznej wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. 2. Uruchomić hamulec postojowy i zablokować uchwyt kołkiem, wsuwając go do otworów dźwigni. 3. Opuścić korpus podstawy za pomocą pedału umieszczonego w tylnej części maszyny 4. Opuścić wycieraczkę za pomocą dźwigni umieszczonej w tylnej części maszyny

2

1

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Wyjąć rurę z uchwytu na wycieraczce. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym wypadku opróżnić go. Otworzyć zbiornik rekuperacyjny za pomocą bocznego uchwytu. Wyjąć drugi koniec rury (1) z gumowej złączki (2) zbiornika rekuperacyjnego Umyć wnętrze rury strumieniem wody od strony zbiornika Ponownie zamontować rurę.

UWAGA: Zastosować środki bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzenia części.

UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

2. WYMIANA GUM WYCIERACZKI Jeżeli przednia guma wycieraczki jest zużyta to nie zasysa prawidłowo i dlatego maszyna nie osusza dokładnie podłogi. W takim przypadku należy ją wymienić w następujący sposób: 1. Wyjąć rurę (1) z wycieraczki 2. Usunąć wycieraczkę, popychając w lewo płytkę (2), tak aby wyjąć kołek gwintowany wycieraczki z gniazda. 3. Pociągnąć wycieraczkę w prawo, aby wyjąć lewy kołek gwintowany z gniazda

4. 5. 6. 7.

1 2

Obrócić nakrętki (3) w położenie poziome Zdjąć przednie płytki dociskające gumy (4) Zdjąć gumę (5) i wymienić ją. W celu zamontowania gumy, postępować w odwrotny sposób UWAGA: Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej należy obrócić wyłącznik główny do pozycji “OFF” i odłączyć złącze akumulatorów maszyny. UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

27

3 4 5


KONSERWACJA COTYGODNIOWA Jeżeli tylna guma wycieraczki jest zużyta i nie osusza prawidłowo, można zmienić krawędź osuszającą, korzystając z jednej z 4 krawędzi gumy. Ta czynność może zostać wykonana zarówno, gdy wycieraczka jest zamontowana jak i wymontowana. Należy wykonać następujące czynności: 1. Wyjąć rurę (1) z wycieraczki 2. Usunąć wycieraczkę, popychając w lewo płytkę (2), tak aby wyjąć kołek gwintowany wycieraczki z gniazda. 3. Pociągnąć wycieraczkę w prawo, aby wyjąć lewy kołek gwintowany z gniazda

1

2

4. 5. 6. 7.

Obrócić nakrętki (6) w położenie poziome. Zdjąć tylne płytki dociskające gumy (7) Zdjąć gumę (8) i wymienić ją. Wyregulować wysokość wycieraczki w zależności od gumy (patrz “REGULACJA WYSOKOŚCI WSPORNIKA WYCIERACZKI”)

8

UWAGA: Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej należy obrócić wyłącznik główny do pozycji “OFF” i odłączyć złącze akumulatorów maszyny.

7 6

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

3. KONTROLA HAMULCA KÓŁ Raz w tygodniu kontrolować odległość między buforami hamulca i kołami. Ewentualnie umocować je za pomocą nakrętek, ustawiając je w odległości 3 mm w warunkach spoczynku. UWAGA: Osoba wykonująca tę czynność powinna mieć nałożone rękawice ochronne w celu zabezpieczenia dłoni.

4. CZYSZCZENIE FILTRA ROZTWORU 1. Zamknąć zawór za pomocą dźwigni (1) 2. Odkręcić korek (2) filtra roztworu 3. Wyjąć filtr i oczyścić go strumieniem wody 4. Zamontować filtr i dokręcić korek 5. Otworzyć zawór umieszczony pod symbolem (1)

1

2

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

5. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU 6. Odkręcić przedni korek zbiornika roztworu 7. Odkręcić nakrętkę korka odprowadzającego (1) po lewej stronie zbiornika i wyjąć korek 8. Wypłukać wnętrze zbiornika strumieniem wody 9. Włożyć korek do zbiornika i przykręcić nakrętkę (1). UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

28

1


KONSERWACJA NADZWYCZAJNA 1. MYCIE INSTALACJI DOZUJĄCEJ (WERSJA Z FSS) W przypadku gdy maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas (ponad 48 godzin) zaleca się umycie systemu dozującego, w następujący sposób: 1. Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w położeniu “Off - 0”. 2. Sprawdzić, czy złącze akumulatorów jest odłączone od złącza maszyny 3. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest prawidłowo załączony 4. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym wypadku opróżnić go 5. Odhaczyć klapę zamykającą zbiorniki(1) Naciskając na uchwyt (2) umieszczony po lewej bocznej stronie maszyny obrócić zbiornik rekuperacyjny

2

1

6. Odkręcić korek zbiornika z detergentem (3) i napełnić zbiornik czystą wodą 3 UWAGA: Zawsze używać środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów. 7. Zamknąć korek zbiornika detergentu zwracając uwagę aby filtr zbierający był umieszczony na dnie zbiornika 8. Sprawdzić, czy w zbiorniku roztworu jest czysta woda

9. Sprawdzić czy zawór wody jest całkowicie otwarty 10. Sprawdzić czy bypass znajduje się w pozycji “system dozujący” 11. Obrócić gałkę (4) regulującą wypływ wody w pozycji maksymalnej 12. Obrócić gałkę (5) regulującą ilość detergentu w pozycji maksymalnej 13. Podłączyć konektor akumulatorów do konektora maszyny 14. Ustawić główny wyłącznik w pozycji “ON – I” 15. Zwolnić hamulec postojowy

1 2 7

16. Naciskając pedał (6) opuścić podstawę. 17. Uruchomić dźwignie (7) obecności człowieka aby uruchomić działanie podstawy oraz systemu dozującego 18. Odczekać kilka minut trzymając wciśnięte dźwignie obecności człowieka (około 2 – 4 minut) aby umożliwić mycie systemu dozującego 19. Opróżnić zupełnie zbiornik roztworu oraz zbiornik detergentu 20. Odstawić maszynę na miejsce parkowania i zabezpieczyć ją

UWAGA: Podczas tej czynności maszyna będzie wypuszczać roztwór

29

6


KONTROLA FUNKCJONOWANIA 1. ZBYT MAŁA ILOŚĆ WODY NA SZCZOTCE 1. Sprawdzić, czy filtr roztworu nie jest zatkany (1) 2. Sprawdzić, czy zawór umieszczony pod symbolem (2) jest otwarty 3. Sprawdzić, czy w zbiorniku roztworu jest woda

2

1

2. MASZYNA NIE CZYŚCI PRAWIDŁOWO 1. Sprawdzić stan zużycia szczotki i ewentualnie wymienić (szczotkę należy wymieniać przy długości włosia około 15 mm) 2. Używać innego typu szczotki niż zamontowana seryjnie. W przypadku czyszczenia szczególnie zabrudzonych podłóg zaleca się używanie specjalnych szczotek, dostarczanych na zamówienie, w zależności od wymogów (patrz rozdział “WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK”). 3. WYCIERACZKA NIE OSUSZA PRAWIDŁOWO 1. Sprawdzić, czy gumy wycieraczki są oczyszczone 2. Wyregulować nachylenie i wysokość wycieraczki (patrz paragraf “REGULACJA NACHYLENIA I WYSOKOŚCI WYCIERACZKI”) 3. Sprawdzić, czy rura zasysania jest prawidłowo włożona do swojego otworu w zbiorniku rekuperacyjnym 4. Sprawdzić, czy wewnętrzny filtr zbiornika rekuperacyjnego nie jest zabrudzony, w takim przypadku należy go dokładnie oczyścić 4. NADMIERNE POWSTAWANIE PIANY Sprawdzić, czy użyto środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Ewentualnie dodać minimalną ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany do zbiornika rekuperacyjnego. Zwiększone powstawanie piany ma miejsce, kiedy podłoga nie jest mocno zabrudzona. W takim przypadku należy bardziej rozcieńczyć środek czyszczący. 5. BEZPIECZNIKI ELEKTRYCZNE I TERMICZNE Maszyna jest wyposażona w następujące systemy zabezpieczeń elektrycznych: Bezpieczniki mocy umieszczone w skrzynce elektrycznej, zabezpieczające przed zwarciem. Termiczne wyłączniki automatyczne umieszczone na zewnętrznej części kolumny sterującej, zabezpieczają następujące silniki:

3

1. Wyłącznik automatyczny 30 A (1) dla silnika podstawy 2. Wyłącznik automatyczny 20 A (2) dla silnika zasysania 3. Wyłącznik automatyczny 5 A (3) do silnika podstawy, dla wersji elektrycznej

2

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania sprawdzić, czy nie zadziałały bezpieczniki termiczne. W przypadku przegrzania silnika jego bezpiecznik termiczny blokuje dopływ zasilania elektrycznego. Poczekać kilka minut na schłodzenie silnika i następnie wcisnąć wyłącznik automatyczny, aby wznowić dopływ zasilania i pracę silnika.

30

1


UTYLIZACJA

Złomowanie maszyny musi odbywać się w odpowiednim zakładzie rozbiórkowym lub w autoryzowanym punkcie zbiórki surowców wtórnych. Przed złomowaniem maszyny należy usunąć i oddzielić następujące materiały i przekazać je do różnych punktów zbiórki, zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska:  szczotki  filc  elementy elektryczne i elektroniczne*  akumulatory  elementy plastikowe (zbiorniki i kolumna sterująca)  elementy metalowe (dźwignie i rama)

(*) W przypadku złomowania części elektrycznych i elektronicznych należy zwrócić się do lokalnego dystrybutora.

31


WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK

SZCZOTKA Z POLIPROPYLENU (PPL) Używana do każdego rodzaju podłoża, jest odporna na zużycie i działanie ciepłej wody (do 60 stopni). PPL nie jest higroskopijny i dlatego zachowuje swoje parametry również przy pracy na mokro. SZCZOTKA ŚCIERNA Włosie tej szczotki jest obłożone bardzo mocnym tworzywem ściernym. Jest ona używana do czyszczenia bardzo zabrudzonych podłóg. Aby uniknąć uszkodzenia podłogi zaleca się pracę z minimalnym potrzebnym naciskiem. GRUBOŚĆ WŁOSIA Grubsze włosie jest sztywniejsze i dlatego jest używane do czyszczenia podłóg gładkich lub o wąskich fugach. W przypadku podłóg nieregularnych lub o wysokich występach lub głębokich fugach zaleca się używanie bardziej miękkiego włosia, które łatwiej wchodzi w szczeliny. Kiedy włosie szczotki jest zużyte i zbyt krótkie staje się sztywne i nie jest w stanie wnikać w szczeliny jak również, w przypadku zbyt grubego włosia, szczotka ma tendencje do podskakiwania. TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA Tarcza napędowo-czyszcząca jest zalecana do czyszczenia powierzchni polerowanych. Występują dwa rodzaje tarcz napędowo-czyszczących: 1. Tradycyjna tarcza napędowo-czyszcząca jest wyposażona w szereg zakończeń w kształcie kotwicy, umożliwiających przytrzymywanie i napędzanie tarczy ściernej. 2. Tarcza napędowo-czyszcząca typu CENTER LOCK, poza zakończeniami w kształcie kotwicy, jest wyposażona centralny system blokujący z plastikowym wyzwalaczem, który umożliwia dokładne centrowanie tarczy ściernej i umocowanie jej bez ryzyka odłączenia. Ten rodzaj tarczy jest zalecany przede wszystkim do maszyn o większej ilości szczotek, w przypadku których centrowanie tarcz ściernych może być trudne.

TABELA WYBORU SZCZOTEK Maszyna

SIMPLA50 B-BT SIMPLA50 E

Il. szczotek

Kod

1

404653 404654 405631 405632 405527

Typ włosia SZCZOTKA Z PPL SZCZOTKA Z PPL SZCZOTKA Z PPL SZCZOTKA ŚCIERNA TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA

32

Włosie

 Szczotka

0.9 0.3 0.6 -

500

Długość

Uwagi


DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Niżej podpisana firma: COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty MASZYNA DO MYCIA PODŁÓG mod. SIMPLA50 B – SIMPLA50 BT jest zgodna z następującymi dyrektywami:   

2006/42/CE: Dyrektywa dotycząca maszyn. 2006/95/CE: Dyrektywa niskich napięć. 2004/108/CE: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej.

Ponadto są zgodne z następującymi Normami:  EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.  EN 60335-2-72: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych do pielęgnacji podłóg w obiektach handlowych i przemysłowych.  EN 60335-2-29: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2: Wymagania szczegółowe dla ładowarek akumulatorów.  EN 12100-1: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia.  EN 12100-2: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 2: Zasady techniczne.  EN 61000-6-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych.  EN 61000-6-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych.  EN 61000-3-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Dopuszczalne poziomy – Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika 16 A).  EN 61000-3-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Dopuszczalne poziomy – Ograniczenia wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym 16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia.  EN 55014-1: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 1: Emisja - Norma grupy wyrobów.  EN 55014-2: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 2: Odporność - Norma grupy wyrobów.  EN 62233: Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Pola elektromagnetyczne – Metody obliczania i pomiaru. Osoba upoważniona do stworzenia dokumentacji technicznej: Giancarlo Ruffo Via Maestri del Lavoro, 13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY Santa Maria di Zevio (VR), 18/10/2010 COMAC S.p.A. Pełnomocnik Giancarlo Ruffo

COMAC spa Via Maestri del Lavoro, 13 – 37059 Santa Maria di Zevio – Verona – ITALY Tel. +39 045 8774222 r.a. – Faks +39 045 8750303 - E-mail: com@comac.it o info@comac.it - www.comac.it

33


DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Niżej podpisana firma: COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty MASZYNA DO MYCIA PODŁÓG mod. SIMPLA50 E jest zgodna z następującymi dyrektywami:   

2006/42/CE: Dyrektywa dotycząca maszyn. 2006/95/CE: Dyrektywa niskich napięć. 2004/108/CE: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej.

Ponadto są zgodne z następującymi Normami:  EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.  EN 60335-2-72: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych do pielęgnacji podłóg w obiektach handlowych i przemysłowych.  EN 12100-1: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia.  EN 12100-2: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 2: Zasady techniczne.  EN 55014-1: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 1: Emisja - Norma grupy wyrobów.  EN 55014-2: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 2: Odporność - Norma grupy wyrobów.  EN 61000-3-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Dopuszczalne poziomy – Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika 16 A).  EN 61000-3-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Dopuszczalne poziomy – Ograniczenia wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym 16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia.  EN 62233: Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Pola elektromagnetyczne – Metody obliczania i pomiaru. Osoba upoważniona do stworzenia dokumentacji technicznej: Giancarlo Ruffo Via Maestri del Lavoro, 13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY Santa Maria di Zevio (VR), 18/10/2010 COMAC S.p.A. Pełnomocnik Giancarlo Ruffo

COMAC spa Via Maestri del Lavoro, 13 – 37059 Santa Maria di Zevio – Verona – ITALY Tel. +39 045 8774222 r.a. – Faks +39 045 8750303 - E-mail: com@comac.it o info@comac.it - www.comac.it

34


COMAC spa Via Maestri del Lavoro, 13 – 37059 Santa Maria di Zevio – Verona – ITALY Tel. +39 045 8774222 r.a. – Faks +39 045 8750303 - E-mail: com@comac.it o info@comac.it - www.comac.it

35


COMAC spa Via Maestri del Lavoro, 13 – 37059 Santa Maria di Zevio – Verona – ITALY Tel. +39 045 8774222 r.a. – Faks +39 045 8750303 - E-mail: com@comac.it o info@comac.it - www.comac.it

36

Simpla 50B - Instrukcja obsługi  

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJE ORYGINALNE Wersja AB Dok. 10026263

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you