Page 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

ABILA 45-50-42–52 B–BT ABILA 45 E 230V ABILA 50 E 230V – 110V ED. 06-2011 INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10022288 Wer. AD

PL


Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mają charakteru wiążącego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie ewentualnych zmian elementów, detali, dostarczanych akcesoriów, które uzna za konieczne w celu udoskonalenia produktu lub spełnienia wymogów technicznych lub handlowych. Powielanie, również częściowe, tekstów i rysunków zawartych w niniejszej instrukcji jest zabronione. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i/lub zmian dołączonego wyposażenia. Rysunki mają charakter informacyjny i nie są wiążące w zakresie wyglądu i wyposażenia urządzenia. Symbole stosowane w instrukcji

Symbol otwartej książki z literą i: Oznacza, że niniejszy dokument jest instrukcją obsługi

Symbol otwartej książki: Oznacza konieczność przeczytania instrukcji użytkownika przed użytkowaniem maszyny

Symbol ostrzeżenia Należy uważnie przeczytać akapity poprzedzone tym symbolem w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatorowi i maszynie

Symbol ostrzeżenia Niebezpieczeństwo wyziewów gazu i wycieku płynów korozyjnych

Symbol ostrzeżenia Niebezpieczeństwo pożaru. Nie zbliżać się z otwartym ogniem

Symbol ostrzeżenia Oznacza transportowanie opakowanego produktu za pomocą podnośników zgodnych z obowiązującymi przepisami


SPIS TREŚCI ODBIÓR MASZYNY ..................................................................................................................................................................................................................... 5 TABLICZKA ZNAMIONOWA ....................................................................................................................................................................................................... 5 WSTĘP.......................................................................................................................................................................................................................................... 5 PRZEWIDZIANE UŻYTKOWANIE MASZYNY............................................................................................................................................................................. 5 DANE TECHNICZNE .................................................................................................................................................................................................................... 6 DANE TECHNICZNE .................................................................................................................................................................................................................... 6 DANE TECHNICZNE .................................................................................................................................................................................................................... 7 SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE................................................................................................................................................................................ 8 OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA...................................................................................................................................................................................... 9 PRZYGOTOWANIE MASZYNY.................................................................................................................................................................................................. 10 1. PRZENOSZENIE OPAKOWANEJ MASZYNY................................................................................................................................................................... 10 2. USUWANIE OPAKOWANIA MASZYNY ............................................................................................................................................................................ 10 3. TRANSPORTOWANIE MASZYNY .................................................................................................................................................................................... 10 4. RODZAJ AKUMULATORA (Wersje B-BT)......................................................................................................................................................................... 11 5. KONSERWACJA I UTYLIZACJA AKUMULATORA (WERSJE B-BT)............................................................................................................................... 11 6. WKŁADANIE/PODŁĄCZANIE AKUMULATORÓW (WERSJE B-BT)................................................................................................................................ 11 7. PODŁĄCZENIE AKUMULATORÓW.................................................................................................................................................................................. 12 8. PODŁĄCZENIE ZŁĄCZA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ................................................................................................................................................. 12 9. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNEJ ŁADOWARKI (WERSJE BEZ CB) ...................................................................................... 12 10. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW ZA POMOCĄ WEWNĘTRZNEJ ŁADOWARKI (WERSJE Z CB)................................................................................... 13 11. SYGNALIZATOR POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORÓW (WERSJE B-BT) ................................................................................................... 14 12. ELEMENTY TABLICY STEROWNICZEJ........................................................................................................................................................................ 15 13. ELEMENTY TYLNE......................................................................................................................................................................................................... 15 14. ELEMENTY PRZEDNIE I BOCZNE ................................................................................................................................................................................ 15 15. MONTAŻ WYCIERACZKI................................................................................................................................................................................................ 16 16. REGULACJA NACHYLENIA WYCIERACZKI................................................................................................................................................................. 16 17. REGULACJA WYSOKOŚCI WYCIERACZKI.................................................................................................................................................................. 16 18. ZBIORNIK REKUPERACYJNY ....................................................................................................................................................................................... 17 19. ZBIORNIK ROZTWORU ................................................................................................................................................................................................. 17 20. ZBIORNIK ROZTWORU / ROZTWÓR DETERGENTU (WERSJE BEZ CDS)............................................................................................................... 17 21. ZBIORNIK ROZTWORU / ROZTWÓR DETERGENTU (WERSJE Z CDS ) .................................................................................................................. 18 22. MONTAŻ SZCZOTKI (PODSTAWA Z JEDNĄ SZCZOTKĄ) .......................................................................................................................................... 19 23. MONTAŻ OSŁONY PRZECIWBRYZGOWEJ (PODSTAWA Z JEDNĄ SZCZOTKĄ) .................................................................................................... 19 24. MONTAŻ SZCZOTKI (PODSTAWY Z PODWÓJNĄ SZCZOTKĄ W KSZTAŁCIE DYSKU)........................................................................................... 19 25. MONTAŻ GUMY PRZECIWBRYZGOWEJ PRZY PODSTAWIE Z PODWÓJNĄ SZCZOTKĄ W KSZTAŁCIE DYSKU................................................ 20 26. REGULACJA STĘŻENIA ROZTWORU DLA WERSJI BEZ CDS................................................................................................................................... 20 27. REGULACJA ROZTWORU CZYSZCZĄCEGO (WERSJE Z CDS)................................................................................................................................ 21 28. WŁĄCZANIE POMPY DETERGENTU (WERSJE Z CDS) ............................................................................................................................................. 22 29. REGULACJA POTENCJOMETRU (WERSJE BT) ......................................................................................................................................................... 22 30. BIEG WSTECZNY (WERSJE BT)................................................................................................................................................................................... 23 PRACA........................................................................................................................................................................................................................................ 24 1. PRZYGOTOWANIE DO PRACY........................................................................................................................................................................................ 24 3. SYSTEM SYGNALIZACJI PRZEPEŁNIENIA ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO.......................................................................................................... 25 KONIEC PRACY......................................................................................................................................................................................................................... 26 1. ZAKOŃCZENIE PRACY..................................................................................................................................................................................................... 26 2. USTAWIENIE MASZYNY W STANIE SPOCZYNKOWYM................................................................................................................................................ 26 KONSERWACJA CODZIENNA ................................................................................................................................................................................................. 27 1. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO........................................................................................................................................................ 27 2. CZYSZCZENIE FILTRA ZASYSANIA ................................................................................................................................................................................ 27 3. CZYSZCZENIE FILTRA RURY SSĄCEJ........................................................................................................................................................................... 27 4. DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE WYCIERACZKI ................................................................................................................................................................. 28 5. CZYSZCZENIA FILTRA CZYSTEJ WODY........................................................................................................................................................................ 28 5. DEMONTAŻ SZCZOTKI (PODSTAWY Z POJEDYNCZĄ SZCZOTKĄ)............................................................................................................................ 28 6. DEMONTAŻ SZCZOTKI (PODSTAWA Z DWIEMA SZCZOTKAMI) ................................................................................................................................. 29 KONSERWACJA COTYGODNIOWA ........................................................................................................................................................................................ 30 1. CZYSZCZENIE RURY WYCIERACZKI ............................................................................................................................................................................. 30 2. KONTROLA HAMULCA KÓŁ ............................................................................................................................................................................................. 30 3. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU........................................................................................................................................................................ 30 4. WYMIANA GUM WYCIERACZKI ....................................................................................................................................................................................... 30 KONSERWACJA NADZWYCZAJNA ........................................................................................................................................................................................ 32 1. MYCIE INSTALACJI DOZUJĄCEJ (WERSJE Z CDS) ...................................................................................................................................................... 32 KONTROLA FUNKCJONOWANIA............................................................................................................................................................................................ 33 ZBYT MAŁA ILOŚĆ WODY NA SZCZOTCE ......................................................................................................................................................................... 33 MASZYNA NIE CZYŚCI PRAWIDŁOWO............................................................................................................................................................................... 33

3


WYCIERACZKA NIE OSUSZA PRAWIDŁOWO.................................................................................................................................................................... 33 NADMIERNE POWSTAWANIE PIANY.................................................................................................................................................................................. 33 BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (Wersje E).......................................................................................................................................... 33 UTYLIZACJA .............................................................................................................................................................................................................................. 34 WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK .................................................................................................................................................................................... 35 DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE............................................................................................................................................................................................... 36 DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE............................................................................................................................................................................................... 37

4


Odbiór maszyny

Tabliczka znamionowa B - BT

W momencie odbioru maszyny należy od razu skontrolować, czy dostarczono wszystkie elementy opisane w załączonych dokumentach oraz czy maszyna nie została uszkodzona podczas transportu. W takim przypadku należy ustalić ze spedytorem zakres powstałej szkody i jednocześnie powiadomić nasze biuro obsługi klienta. Jest to warunek otrzymania brakującego materiału i uzyskania odszkodowania za poniesione straty.

Wstęp E

ABILA to maszyna służąca do mycia podłóg przy wykorzystaniu ruchu szczotki obrotowej i chemicznego działania roztworu środka czyszczącego. Może być wykorzystywana do mycia dowolnego rodzaju powierzchni; podczas ruchu zbiera usunięty brud i rozwór środka czyszczącego, który nie został wchłonięty przez podłoże. Maszyna może być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nawet najwyższej klasy maszyny mogą prawidłowo i wydajnie funkcjonować wyłącznie kiedy są prawidłowo użytkowane i konserwowane. Dlatego prosimy o uważne przestudiowanie niniejszej instrukcji i ponowne jej czytanie w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas użytkowania urządzenia. Przypominamy również, że serwis obsługi klienta, stworzony we współpracy z naszymi przedstawicielami, jest zawsze do Państwa dyspozycji w zakresie ewentualnych porad i bezpośrednich interwencji. Przewidziane użytkowanie maszyny Maszyna do czyszczenia podłóg przeznaczona jest do czyszczenia powierzchni i podłóg wyłącznie w obiektach przemysłowych, handlowych i publicznych. Maszyna jest przystosowana do użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Maszyna nie jest przystosowana do pracy w deszczu lub w strumieniach wody. ZABRANIA SIĘ użytkowania maszyny w środowisku zagrożonym wybuchem w celu zbierania niebezpiecznych pyłów lub płynów łatwopalnych. Ponadto maszyna nie może być użytkowana do transportowania przedmiotów lub osób.

5


DANE TECHNICZNE Moc znamionowa Szerokość robocza Szerokość tylnej wycieraczki Wydajność, do Szczotki (średnica i ilość) Obroty szczotek Nacisk na szczotki Silnik szczotek Typ posuwu Maksymalne nachylenie Prędkość ruchu Silnik zasysania Podciśnienie zasysania Silnik napędu Zbiornik roztworu PE Zbiornik rekuperacyjny PE Masa netto maszyny Masa brutto maszyny gotowej do pracy Akumulatory (Napięcie / Pojemność maksymalna) Maksymalna masa akumulatorów Ładowarka * Wymiary wnęki akumulatora (Długość / Wysokość / Głębokość) Wymiary maszyny (Długość / Wysokość / Szerokość)

Poziom hałasu (zgodnie z IEC 704/1) Poziom wibracji * wersje CB z wbudowaną ładowarką DANE TECHNICZNE Moc znamionowa Szerokość robocza Szerokość tylnej wycieraczki Wydajność Szczotki (średnica i ilość) Obroty szczotek Nacisk na szczotki Silnik szczotek Typ posuwu Maksymalne nachylenie Prędkość ruchu Silnik zasysania Podciśnienie zasysania Silnik napędu Zbiornik roztworu PE Zbiornik rekuperacyjny PE Masa netto maszyny Masa brutto maszyny gotowej do pracy Akumulatory Ciężar akumulatorów Ładowarka * Wymiary wnęki akumulatora (Długość / Wysokość / Głębokość) Wymiary maszyny (Długość / Wysokość / Głębokość)

Poziom hałasu (zgodnie z IEC 704/1) Poziom wibracji

J.M. W mm mm m2/h  mm obr./min. Kg V/W % km/h V/W mbar V/W l l Kg Kg V/A Kg V/A mm mm dB (A) m/s2 J.M. W mm mm m2/h  mm obr./min. Kg V/W % km/h V/W mbar V/W l l Kg Kg V/A Kg V/A mm mm dB (A) m/s2

Abila 45B 950 420 680 1470 420 x 1 140 20 24/400 Półautomatyczny 2 24/330 90 48 54 84 195 12/105 (2) 63 24/9 350x290x330 1128x1005x490 62 0,75

Abila 50B 950 500 680 1750 500 x 1 140 20 24/400 Półautomatyczny 2 24/330 90 48 54 84 195 12/105 (2) 63 24/9 350x290x330 1180x1005x490 62 0,75

Abila 42B 950 400 680 1470 210 x 2 340 20 24/400 Półautomatyczny 2 24/330 90 48 54 84 195 12/105 (2) 63 24/9 350x290x330 1070x1005x490 62 0,75

Abila 52B 950 500 680 1750 255 x 2 275 22 24/400 Półautomatyczny 2 24/330 90 48 54 84 195 12/105 (2) 63 24/9 350x290x330 1110x1005x490 62 0,75

Abila 45BT 1100 420 680 1470 420 x 1 140 20 24/400 Automatyczny 2 4 24/330 90 24/150 48 54 99 210 12/105 (2) 63 24/9 350x290x330 1128x1005x490 62 0,75

Abila 50BT 1100 500 680 1750 500 x 1 140 20 24/400 Automatyczny 2 4 24/330 90 24/150 48 54 99 210 12/105 (2) 63 24/9 350x290x330 1180x1005x490 62 0,75

Abila 42BT 1100 400 680 1470 210 x 2 340 20 24/400 Automatyczny 2 4 24/330 90 24/150 48 54 99 210 12/105 (2) 63 24/9 350x290x330 1070x1005x490 62 0,75

Abila 52BT 1100 500 680 1750 255 x 2 275 22 24/400 Automatyczny 2 4 24/330 90 24/150 48 54 99 210 12/105 (2) 63 24/9 350x290x330 1110x1005x490 62 0,75

* wersje CB z wbudowaną ładowarką

6


DANE TECHNICZNE Moc znamionowa Szerokość robocza Szerokość tylnej wycieraczki Wydajność Szczotki (średnica i ilość) Obroty szczotek Nacisk na szczotki Silnik szczotek Typ posuwu Maksymalne nachylenie Prędkość ruchu Silnik zasysania Podciśnienie zasysania Silnik napędu Zbiornik roztworu PE Zbiornik rekuperacyjny PE Masa netto maszyny Masa brutto maszyny gotowej do pracy Akumulatory Ciężar akumulatorów Ładowarka * Wymiary wnęki akumulatora (Długość / Wysokość / Głębokość) Wymiary maszyny (Długość / Wysokość / Głębokość) Poziom hałasu (zgodnie z IEC 704/1)

Poziom wibracji

J.M. W mm mm m2/h  mm obr./min. Kg V / W / Hz % km/h V/W mbar V/W l l Kg Kg V/A Kg V/A mm mm dB (A) m/s2

7

Abila 45E 1200 420 680 1470 420 x 1 240 20 230/750/50 Półautomatyczny 2 230/450 90 48 54 87 135 1128x1005x490 60,2 1

Abila 50E 230V 1200 500 680 1750 508 x 1 240 20 230/750/50 Półautomatyczny 2 230/450 90 48 54 87 135 1180x1005x490 60,2 1

Abila 50E 110V 1300 500 680 1750 508 x 1 240 20 110/750/50 Półautomatyczny 2 110/550 90 48 54 87 135 1180x1005x490 60,2 1


SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE Symbol zaworu Oznaczenie przełącznika regulacji wody (Wersje CDS)

Symbol detergentu Oznaczenie przełącznika regulacji detergentu (Wersje CDS)

W górnej linii wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów, w dolnej licznik (Wersje B-BT)

W górnym wierszu - wskaźnik typu licznika (całkowity), w dolnym - typu obsługi (brak)

Wskaźnik rodzaju stosowanych akumulatorów (ołowiowe) (Wersje B-BT)

Symbol akumulatora (Wersje B-BT)

Uwaga napięcie 110-220 Volt

Oznacza maksymalną temperaturę roztworu czyszczącego Umieszczony w pobliżu otworu wlotowego zbiornika roztworu

Ostrzega przed niebezpieczeństwem zmiażdżenia dłoni

Instrukcje dozowania detergentu w zbiorniku (wersja CDS)

Oznacza punkt uziemienia instalacji elektrycznej maszyny. (Wersje E)

Oznacza maksymalne nachylenie terenu pokonywane przez maszynę

8


OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA Poniżej wymienione normy muszą być ściśle przestrzegane, aby zapewnić bezpieczeństwo operatorowi i uniknąć uszkodzenia maszyny. UWAGA:             

Czytać uważnie tabliczki umieszczone na maszynie, nie nakrywać ich i natychmiast wymienić w razie ich uszkodzenia. Maszyna musi być użytkowana wyłącznie przez upoważniony i przeszkolony personel. Maszyna została zaprojektowana wyłącznie do użytkowania na sucho. Nie używać urządzenia na powierzchniach o nachyleniu większym niż oznaczone na tabliczce. Maszyna nie jest odpowiednia do czyszczenia popękanych lub nierównych powierzchni. Nie używać maszyny na pochyłych powierzchniach. Należy unikać uszkodzenia przewodu zasilania przez zgniecenie, zagięcie lub naciągnięcie. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania ładowarki należy natychmiast zwrócić się do autoryzowanego centrum obsługi. Nie należy dopuszczać do kontaktu przewodu zasilania ze szczotką obrotową. W razie niebezpieczeństwa należy natychmiast użyć dźwigni znajdującej się na złączu akumulatora. Podczas każdej czynności konserwacyjnej należy wyłączyć maszynę, odłączyć złącze akumulatora i/lub wyjąć przewód zasilania z gniazda sieciowego. Nie można pozostawiać dzieci w pobliżu maszyny bez należytej opieki. Podczas pracy maszyny należy uważać na obecność innych osób, w szczególności dzieci. Używać wyłącznie szczotek dostarczonych razem z maszyną lub o parametrach podanych w instrukcji w paragrafie "WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK". Użycie innych szczotek może zaszkodzić bezpieczeństwu operatora.

UWAGA:  Maszyna nie jest przystosowana do używania przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych i sensorycznych, lub przez osoby o nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.  Maszyna nie może być używana ani przechowywana na zewnątrz w wilgotnym środowisku ani bezpośrednio wystawiona na deszcz.  Temperatura przechowywania maszyny musi zawierać się między -25C i +55C, nie przechowywać maszyny na zewnątrz w środowisku wilgotnym.  Warunki użytkowania: temperatura otoczenia między 0C i 40C z wilgotnością względną między 30 i 95%  Gniazdo przewodu zasilania maszyny (wersja elektryczna) lub przewód zasilania ładowarki (wersja z akumulatorem) muszą być prawidłowo uziemione.  Dostosować prędkość użytkowania do warunków otoczenia.  Nie używać urządzenia jako środka transportu.  Maszyna nie wytwarza szkodliwych wibracji.  Nie używać urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem.  Nie używać urządzenia do zbierania płynów łatwopalnych.  Nie używać urządzenia do zbierania niebezpiecznych pyłów.  Nie mieszać środków czyszczących różnego typu, aby uniknąć emisji szkodliwych gazów.  Maszyna nie jest odpowiednia do czyszczenia wykładzin dywanowych.  Nie stawiać pojemników z wodą na maszynie.  Podczas postoju urządzenia szczotki powinny być zatrzymane, aby uniknąć uszkodzenia podłogi.  W przypadku pożaru używać gaśnic proszkowych. Nie używać wody.  Nie uderzać o regały lub inne konstrukcje, tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku przedmiotów. Operator musi być zawsze wyposażony w odpowiednie środki ochronne (rękawice, obuwie, kask, okulary, itp...).  Urządzenie musi wykonywać mycie i suszenie jednocześnie. Pozostałe czynności powinny być wykonywane w strefach niedostępnych dla osób nieupoważnionych. Oznaczyć strefy mokrej podłogi za pomocą odpowiednich tablic sygnalizacyjnych.  W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy maszyny należy się upewnić, że nie wynikają one z błędnej konserwacji. W przeciwnym wypadku należy się zwrócić do autoryzowanego centrum obsługi technicznej.  W przypadku wymiany elementów, należy zamawiać wyłącznie ORYGINALNE części zamienne u przedstawiciela lub autoryzowanego sprzedawcy.  Po każdej czynności konserwacyjnej ponownie podłączyć wszystkie przyłącza elektryczne.  Przed użytkowaniem urządzenia sprawdzić, czy wszystkie klapki i pokrywy są umieszczone zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.  Nie zdejmować zabezpieczeń wymagających użycia narzędzi do ich usunięcia.  Nie myć maszyny za pomocą bezpośrednich strumieni wody lub wody pod ciśnieniem ani nie używać substancji korozyjnych.  Aby uniknąć zatkania filtra zbiornika roztworu, nie wlewać roztworu czyszczącego na wiele godzin wcześniej przed użyciem urządzenia.  Nie stosować roztworów kwaśnych ani zasadowych, które mogą uszkodzić maszynę i/lub mogłyby być niebezpieczne dla personelu.  Raz do roku poddawać urządzenie kontroli w autoryzowanym centrum obsługi technicznej.  Utylizować zużyte materiały, stosując się ściśle do obowiązujących norm prawnych.  Kiedy po latach użytkowania maszyna przestanie funkcjonować, należy odpowiednio zutylizować zawarte w niej materiały, zwłaszcza oleje, akumulatory i elementy elektroniczne, biorąc pod uwagę, że została skonstruowana przy użyciu całkowicie odnawialnych surowców.  Akumulatory powinny być wyjęte z maszyny przed jej utylizacją. Akumulatory muszą być usunięte w bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi normami

9


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 1. PRZENOSZENIE OPAKOWANEJ MASZYNY Maszyna jest umieszczona w odpowiednim opakowaniu. Nie można stawiać na sobie więcej niż dwóch opakowań. Wymiary opakowania: A B C

A

ABILA 2010 1145 mm 665 mm 1230 mm

C

2. USUWANIE OPAKOWANIA MASZYNY 1. Zdjąć zewnętrzne opakowanie 2. Odblokować hamulec postojowy za pomocą dźwigni umieszczonej na lewym kole maszyny (1) 3. Maszyna jest umocowana do platformy za pomocą klinów blokujących koła. Zdjąć kliny (2)

2

4. Po nachylonej płaszczyźnie sprowadzić maszynę z platformy, popychając ją do tyłu. Nie montować tylnej wycieraczki przed rozładowaniem maszyny oraz unikać silnych uderzeń w podstawę ze szczotkami. 5. Zachować platformę w razie konieczności ponownego transportu UWAGA: Jeżeli dostarczony produkt jest opakowany w karton, należy go transportować w tym opakowaniu za pomocą odpowiednich podnośników zgodnych z obowiązującymi przepisami 1

3. TRANSPORTOWANIE MASZYNY 1. Aby bezpiecznie przetransportować maszynę, należy używać platformy jako wspornika dla maszyny, mocując kliny blokujące koła, tak jak opisano w poprzednim paragrafie. 2. Opuścić wycieraczkę za pomocą dźwigni umieszczonej w tylnej części maszyny. Sposób montażu wycieraczki został opisany w paragrafie “MONTAŻ WYCIERACZKI”

3. Za pomocą dźwigni umieszczonej w prawej tylnej części maszyny opuścić podstawę tak, aby szczotki oparły się o podłoże. 4. Zatrzymać maszynę, używając dźwigni hamulca umieszczonej za lewym kołem maszyny.

10

B


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 4. RODZAJ AKUMULATORA (Wersje B-BT) Do zasilania maszyny należy używać:  akumulatorów ołowiowych do napędu z płynnym elektrolitem;  akumulatorów hermetycznych do napędu z rekombinacją gazu lub w technologii żelowej. NIE MOŻNA UŻYWAĆ INNYCH TYPÓW AKUMULATORÓW. Używane akumulatory powinny spełniać wymogi norm: CEI EN 60254-1:2005-12 (CEI 21-5) + CEI EN 60254-2:2008-06 (CEI 21-7) Każdy akumulator składa się z elementów typu DIN połączonych szeregowo, które dostarczają napięcie 6 V do zacisków. Zalecane jest stosowanie akumulatorów o pojemności elektrycznej 200 Ah (C5)

5. KONSERWACJA I UTYLIZACJA AKUMULATORA (WERSJE B-BT) Wskazówki dotyczące konserwacji i ładowania znajdują się w instrukcji akumulatora. Jeśli ładowarka nie jest dołączona do wyposażenia, należy zwrócić szczególną uwagę na jej właściwy wybór w zależności od typu i pojemności akumulatora. Po całkowitym wyczerpaniu akumulatora należy: 1. Odłączyć szybkozłączkę i wyjąć zbiornik roztworu. 2. Otworzyć wnękę na akumulatory i odłączyć złącze. 3. Wyjąć akumulator, podnosząc go z uchwytów za pomocą odpowiednich urządzeń. WYCZERPANY AKUMULATOR, KTÓRY JEST SKLASYFIKOWANY JAKO ODPAD NIEBEZPIECZNY, NALEŻY PRZEKAZAĆ DO AUTORYZOWANEGO PUNKTU ZBIÓRKI ZGODNIE Z NORMAMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI. UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych. UWAGA: Podnoszenie i transportowanie akumulatorów powinno być wykonywane wyłącznie przy pomocy urządzeń odpowiednich do ich masy i wymiarów

6. WKŁADANIE/PODŁĄCZANIE AKUMULATORÓW (WERSJE B-BT) Maszyna może być dostarczona z wbudowaną ładowarką i dołączonymi akumulatorami. W przypadku użytkowania akumulatorów innych niż dostarczone z maszyną, wykwalifikowany i przeszkolony przez COMAC technik powinien sprawdzić konfigurację ładowarki i modułu sterującego akumulatorów. Wykonać cykl ładowania akumulatora przed użyciem maszyny. Akumulatory powinny być umieszczone w odpowiedniej wnęce, znajdującej się pod zbiornikiem rekuperacyjnym i muszą być zgodne z wymogami Normy CEI 21-5. Aby włożyć akumulatory należy: 1. Załączyć hamulec bezpieczeństwa maszyny 2. Opuścić wycieraczkę i podstawę (patrz odpowiedni rozdział) 3. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym razie należy go całkowicie opróżnić. 4. Odłączyć klapy (1) umieszczone na kolumnie sterującej. Całkowicie obrócić zbiornik rekuperacyjny za pomocą bocznego uchwytu (2).

UWAGA: Przed włożeniem akumulatorów, unieść dno i podłączyć złącze napędu. Operacja ta musi być wykonywana przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe podłączenie złącza może być przyczyną nieprawidłowego działania maszyny. Tę operację należy wykonywać wyłącznie w przypadku maszyn z napędem.

11


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 5. Podnieść akumulatory za uchwyty umieszczone w górnej części 6. Włożyć akumulatory do odpowiedniej wnęki, ustawiając bieguny “+” i “-“ naprzemiennie

2

UWAGA: Zalecane jest używanie wyłącznie akumulatorów hermetycznych, aby uniknąć wycieku kwasów! UWAGA: Podłączenia przewodów elektrycznych powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, przeszkolony przez centrum obsługi technicznej COMAC UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

UWAGA: Podnoszenie i transportowanie akumulatorów powinno być wykonywane wyłącznie przy pomocy urządzeń odpowiednich do ich masy i wymiarów 1

7. PODŁĄCZENIE AKUMULATORÓW 3

Aby podłączyć akumulatory należy: 1. Połączyć szeregowo akumulatory, używając przewodów (3) dołączonych do wyposażenia, łącząc sąsiadujące pary biegunów “+” i “-“. 2. Podłączyć przewód do podłączenia akumulatorów do biegunów “+” i “-“, tak aby uzyskać napięcie 24V na zaciskach

8. PODŁĄCZENIE ZŁĄCZA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Pod zbiornikiem rekuperacyjnym znajduje się złącze akumulatorów (2), do którego należy włożyć złącze instalacji elektrycznej (1).

1 2

UWAGA: Operacja ta musi być wykonywana przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe podłączenie złącza może być przyczyną nieprawidłowego działania maszyny. 9. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNEJ ŁADOWARKI (WERSJE BEZ CB) Aby nie uszkodzić akumulatorów należy unikać ich całkowitego rozładowania, ładując je w ciągu kilku minut od pojawienia się migającego sygnału rozładowanego akumulatora. UWAGA: Nigdy nie należy zostawiać całkowicie rozładowanych akumulatorów, nawet jeżeli maszyna nie jest używana. Należy się upewnić, czy ładowarka jest odpowiednia do typu i pojemności zainstalowanych akumulatorów.

Aby podłączyć akumulatory należy: 1. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym razie należy go całkowicie opróżnić. 2. Ustawić maszynę w pobliżu ładowarki 3. Sprawdzić, czy wyłącznik kluczykowy znajduje się w położeniu “0”. 4. Załączyć hamulec postojowy, umieszczony po lewej stronie maszyny (1) 5. Otworzyć tylną klapę zamykającą górny zbiornik 6. Obrócić zbiornik do końca za pomocą bocznego uchwytu.

12

1


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 7. Odłączyć złącze instalacji elektrycznej od złącza akumulatorów (2). 8. Połączyć złącze przewodu ładowarki.

2

Złącze do podłączenia ładowarki jest dostarczane w woreczku zawierającym niniejszą instrukcję i musi być zamontowane na przewodach ładowarki, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

UWAGA: Operacja ta musi być wykonywana przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe podłączenie złącza może być przyczyną nieprawidłowego działania maszyny.

9. Podłączyć przewód natychmiast po przyłączeniu do zewnętrznej ładowarki. UWAGA: Uważnie przeczytać instrukcję obsługi i konserwacji ładowarki używanej do ładowania akumulatora. UWAGA: Podczas trwania całego cyklu ładowania akumulatorów, pozostawić otwarty zbiornik rekuperacyjny, aby umożliwić wydostawanie się oparów gazu.

10. Po zakończeniu cyklu ładowania złącze akumulatorów (2) powinno być podłączone do złącza instalacji elektrycznej.

UWAGA: Niebezpieczeństwo wyziewów gazu i wycieku płynów korozyjnych.

UWAGA: Niebezpieczeństwo pożaru: nie zbliżać się z otwartym ogniem

10. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW ZA POMOCĄ WEWNĘTRZNEJ ŁADOWARKI (WERSJE Z CB) Maszyna jest wysyłana z odłączonym złączem akumulatorów (jeżeli występuje), należy więc podłączyć złącze akumulatorów do złącza maszyny (patrz poprzedni paragraf).

1

Aby naładować akumulatory żelowe, należy: 1. Załączyć hamulec postojowy. 2. Sprawdzić, czy wyłącznik główny maszyny znajduje się w położeniu “0”. 3. Podnieść osłonę (1) gniazda ładowarki umieszczonego w tylnej części maszyny. 4. Podłączyć przewód ładowarki do instalacji elektrycznej maszyny. 5. Włożyć wtyczkę przewodu zasilania ładowarki do gniazda sieciowego.

Aby naładować akumulatory kwasowe, należy: 1. Załączyć hamulec postojowy. 2. Sprawdzić, czy wyłącznik główny maszyny znajduje się w położeniu “0”. 3. Opuścić podstawę za pomocą pedału umieszczonego w tylnej części maszyny 4. Opuścić wycieraczkę za pomocą dźwigni umieszczonej w tylnej części maszyny 5. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w razie konieczności opróżnić (patrz odpowiedni rozdział) 6. Odłączyć klapy (1) umieszczone na kolumnie sterującej. 7. Całkowicie obrócić zbiornik za pomocą bocznego uchwytu (2).

13

1

2


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 8. Podnieść osłonę (3) gniazda ładowarki umieszczonego w tylnej części maszyny. 9. Podłączyć przewód ładowarki do instalacji elektrycznej maszyny. 10. Włożyć wtyczkę przewodu zasilania ładowarki do gniazda sieciowego.

3

W przypadku wymiany akumulatora należy się upewnić, że akumulator jest odpowiedni do zainstalowanej ładowarki.

UWAGA: Maszyna jest wyposażona w system automatyczny, który odłącza napięcie od instalacji elektrycznej kiedy jest ona w fazie ładowania akumulatora

UWAGA: Aby nie uszkodzić akumulatorów należy unikać ich całkowitego rozładowania, ładując je w ciągu kilku minut od pojawienia się migającego sygnału rozładowanego akumulatora. UWAGA: Nigdy nie należy zostawiać całkowicie rozładowanych akumulatorów, nawet jeżeli maszyna nie jest używana.

UWAGA: Podczas codziennego ładowania baterii należy się bezwzględnie stosować do wskazówek producenta lub sprzedawcy. Wszystkie czynności instalacyjne i konserwacyjne muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany personel, przeszkolony przez centrum obsługi technicznej COMAC UWAGA: Przed ponownym użyciem maszyny zawsze poczekać, aż zapali się zielona dioda LED na ładowarce akumulatorów.

UWAGA: Niebezpieczeństwo wyziewów gazu i wycieku płynów korozyjnych.

UWAGA: Niebezpieczeństwo pożaru: nie zbliżać się z otwartym ogniem

11. SYGNALIZATOR POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORÓW (WERSJE B-BT) Na tablicy rozdzielczej maszyny znajduje się wyświetlacz (1), który pokazuje poziom naładowania akumulatorów. 8 kresek w górnym wierszu oznacza maksymalny poziom naładowania akumulatora. Migający kontur kresek oznacza rozładowane akumulatory. UWAGA: Gdy ostatnia kreska na wyświetlaczu zacznie migać, silnik szczotek wyłączy się automatycznie po kilku sekundach. Przy pozostałym poziomie naładowania akumulatora jest możliwe zakończenie osuszania przed jego ponownym naładowaniem

14

1


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 12. ELEMENTY TABLICY STEROWNICZEJ Elementy tablicy sterowniczej: 1. Dźwignie uruchamiania szczotek/napędu (umiejscowione pod uchwytami) 2. Przełącznik regulacji wyjścia wody (Wersje CDS) 3. Przełącznik regulacji wyjścia detergentu (Wersje CDS) 4. Wyświetlacz poziomu naładowania akumulatora / licznik 5. Przycisk wyświetlacza poziomu naładowania akumulatorów i licznika 6. Pokrętło regulacji prędkości (Wersje BT)

5

6 4

2

3 1

13. ELEMENTY TYLNE 10

Elementy tylne to: 7. Pedał podnoszenia szczotek 8. Rura poziomu wody/roztworu 9. Zawór wody 10. Zamykanie klap zbiorników 11. Śruby mocujące kolumny sterowniczej 12. Dźwignia podnoszenia wycieraczki 13. Wyłącznik kluczykowy

13

11 12

7

8 9 14. ELEMENTY PRZEDNIE I BOCZNE

16

Elementy boczne to: 14. Korek otworu wlewowego wody/roztworu 15. Uchwyt podnoszenia zbiornika rekuperacyjnego 16. Uchwyt podnoszenia zespołu zasysania 17. Dźwignia hamulca postojowego

13

14

17

15


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 15. MONTAŻ WYCIERACZKI 1

Wycieraczka, która podczas dostawy jest odłączona od maszyny, powinna być zamontowana na zaczepie maszyny w następujący sposób: 1. Obrócić kluczyk wyłącznika głównego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0”. 2. Załączyć hamulec postojowy umieszczony po lewej stronie maszyny. 3. Unieść zaczep wycieraczki za pomocą dźwigni umieszczonej w tylnej części maszyny. 4. Najpierw wprowadzić lewy trzpień wycieraczki (1) do lewej szczeliny na jej zaczepie.

5. Następnie włożyć prawy trzpień (2) do prawej szczeliny, trzymając sprężynę i podkładkę nad tarczą ramienia. Aby ułatwić tę operację pokrętło umieszczone na trzpieniu powinno być poluzowane. 6. Dokręcić pokrętło, aby zablokować wycieraczkę na pozycji 7. Włożyć rurę ssącą do odpowiedniego uchwytu wycieraczki (3), tak aby rura przeszła z prawej strony linki do podnoszenia.

2

4

UWAGA: Podczas tych operacji należy zakładać rękawice chroniące przed potencjalnym kontaktem z krawędziami lub czubkami metalowych elementów.

3 16. REGULACJA NACHYLENIA WYCIERACZKI Podczas pracy tylna guma powinna być lekko zagięta do tyłu, równomiernie na całej swojej długości około 5 mm. W przypadku konieczności zwiększenia zagięcia gumy w części środkowej, należy nachylić do tyłu wycieraczkę, obracając regulator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (4). Aby zwiększyć zgięcie gumy na bokach wycieraczki, należy obrócić regulator w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

17. REGULACJA WYSOKOŚCI WYCIERACZKI Wycieraczka musi być regulowana na wysokość, w zależności od zużycia gum. W celu jej wyregulowania należy obrócić gałkę (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - aby podnieść wycieraczkę i w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara - aby ją opuścić. Uwagi: Prawe i lewe kółka muszą być regulowane równomiernie, tak aby wycieraczka pracowała równolegle do podłoża.

1

16


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 18. ZBIORNIK REKUPERACYJNY Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym razie należy go całkowicie opróżnić. Sprawdzić, czy korek rury odprowadzającej, umieszczony w tylnej części maszyny, jest prawidłowo zamknięty. UWAGA: Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany.

19. ZBIORNIK ROZTWORU Po każdym napełnieniu zbiornika roztworu, należy całkowicie opróżnić zbiornik rekuperacyjny. Zdjąć przedni korek i sprawdzić, czy filtr roztworu jest prawidłowo zamontowany. Sprawdzić, czy korek filtra, umieszczony pod zbiornikiem roztworu w części tylnej, jest prawidłowo zamknięty.

1 20. ZBIORNIK ROZTWORU / ROZTWÓR DETERGENTU (WERSJE BEZ CDS) Aby napełnić zbiornik roztworu, należy: 1. Obrócić kluczyk wyłącznika głównego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0”. 2. Załączyć hamulec postojowy. 3. Zdjąć przedni korek i sprawdzić, czy filtr roztworu (1) jest prawidłowo zamontowany. 4. Sprawdzić, czy pokrywa filtra, umieszczona pod zbiornikiem roztworu, jest prawidłowa zamknięta 5. Napełnić czystą wodą o temperaturze nie wyższej niż 50C. Poziom wody w zbiorniku można kontrolować przy pomocy tylnej rury. 6. Po każdym napełnieniu zbiornika roztworu, należy całkowicie opróżnić zbiornik rekuperacyjny.

Zbiornik roztworu ma maksymalną pojemność około 48 litrów. Dodać do zbiornika płynnego detergentu w stężeniu i w sposób wskazany przez jego producenta. Aby uniknąć powstania nadmiernej ilości piany, która uszkodziłaby silnik odsysania należy użyć minimalnej wymaganej ilości środka czyszczącego. UWAGA: Należy używać detergentów przeznaczonych przez producenta do stosowania w maszynach do czyszczenia podłóg. Nie używać produktów kwaśnych, alkalicznych i rozpuszczalników nie przeznaczonych do takich zastosowań. Zalecane jest stosowanie detergentów o ograniczonym powstawaniu piany Nie używać stężonych kwasów oraz detergentów o stężeniu wyższym niż zalecane na załączonej tabliczce.

UWAGA: Podczas mieszania detergentów lub substancji alkalicznych należy zakładać rękawice ochronne, aby uniknąć poważnych obrażeń rąk.

17


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

UWAGA: Zawsze używać środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów.

21. ZBIORNIK ROZTWORU / ROZTWÓR DETERGENTU (WERSJE Z CDS )

1

Aby napełnić zbiornik roztworu, należy: 1. Obrócić kluczyk wyłącznika głównego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0”. 2. Załączyć hamulec postojowy. 3. Zdjąć przedni korek wlewowy (1) i sprawdzić, czy filtr roztworu jest prawidłowo zamontowany. 4. Sprawdzić, czy pokrywa filtra, umieszczona pod zbiornikiem roztworu, jest prawidłowa zamknięta 5. Napełnić czystą wodą o temperaturze nie wyższej niż 50C. Poziom wody w zbiorniku można kontrolować przy pomocy tylnej rury. Zbiornik roztworu ma maksymalną pojemność około 48 litrów. 6. Po każdym napełnieniu zbiornika roztworu, należy całkowicie opróżnić zbiornik rekuperacyjny. 7. Odkręcić korek (2) zbiornika umieszczonego w wewnętrznej wnęce przed akumulatorami i napełnić płynnym detergentem zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie dołączonej do maszyny. Upewnić się, czy korek został prawidłowo zamknięty na śruby, aby uniknąć wycieku płynu podczas użytkowania maszyny. Aby wyregulować skład mieszanki wody i detergentu, należy dokładnie zapoznać się z paragrafem “REGULACJA STĘŻENIA DETERGENTU ZA POMOCĄ SYSTEMU CDS” UWAGA: Automatyczny system dozowania DS został zaprojektowany do pracy z płynnym detergentem. Dlatego ilość detergentu w roztworze ma tolerancję błędu równą maksymalnie 5% względem wybranej wartości nominalnej. UWAGA: System dozowania jest szczególnie wskazany przy czyszczeniu w ramach częstej konserwacji powierzchni. Można stosować detergenty do konserwacji powierzchni o odczynie kwaśnym lub zasadowym o wartościach pH zawartych między 4 a 10, które nie zawierają: środków utleniających, chloru lub bromu, formaldehydu, rozpuszczalników mineralnych. Stosowane detergenty powinny być odpowiednie do zastosowania w przypadku danej maszyny do czyszczenia podłóg. Jeżeli system nie jest używany codziennie, po zakończeniu pracy należy go przepłukać wodą. System można odłączyć. W przypadku sporadycznego zastosowania detergentów o pH zawartym w przedziale 1-3 lub 11-14, używać maszyny do czyszczenia podłóg w sposób zwyczajny, dodając detergentu do zbiornika z czystą wodą i odłączając system dozowania. UWAGA: Należy używać detergentów przeznaczonych przez producenta do stosowania w maszynach do czyszczenia podłóg. Nie używać produktów kwaśnych, alkalicznych i rozpuszczalników nie przeznaczonych do takich zastosowań. Zalecane jest stosowanie detergentów o ograniczonym powstawaniu piany Nie używać stężonych kwasów oraz detergentów o stężeniu wyższym niż zalecane na załączonej tabliczce. UWAGA: Podczas mieszania detergentów lub substancji alkalicznych należy zakładać rękawice ochronne, aby uniknąć poważnych obrażeń rąk.

18

2


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 22. MONTAŻ SZCZOTKI (PODSTAWA Z JEDNĄ SZCZOTKĄ) W celu zamontowania szczotki należy wykonać następujące czynności: 1. Za pomocą pedału (1) podnieść podstawę. 2. Przy podstawie w pozycji podniesionej umieścić szczotkę w zaczepie maszyny. 3. Za pomocą pedału (1) opuścić podstawę. 4. Obrócić kluczyk w położenie “1”

1

5. Po uruchomieniu dźwigni obecności człowieka (2) szczotka zaczepia się automatycznie. UWAGA: Podczas tej czynności należy się upewnić, czy w pobliżu szczotki nie znajdują się osoby lub przedmioty. UWAGA: Sprawdzić, czy szczotka jest prawidłowo zaczepiona. W przeciwnym razie maszyna może poruszać się w sposób bezładny i niezaplanowany.

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych. 2 23. MONTAŻ OSŁONY PRZECIWBRYZGOWEJ (PODSTAWA Z JEDNĄ SZCZOTKĄ) Do celów transportu gumy przeciwbryzgowe nie są zamontowane na maszynie, lecz są dołączone do wyposażenia. Wysunąć zaczep (1) sprężyny ze śruby, w prawej części podstawy, owinąć gumę dookoła podstawy, ustawiając ją symetrycznie względem szczotki. Włożyć uprzednio wyjętą listwę i umocować zaczep (1) sprężyny w śrubie.

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych. 1

24. MONTAŻ SZCZOTKI (PODSTAWY Z PODWÓJNĄ SZCZOTKĄ W KSZTAŁCIE DYSKU) W celu zamontowania szczotek należy wykonać następujące czynności: 1. Zatrzymać urządzenie, naciskając na boczną dźwignię hamulca postojowego. 2. Unieść podstawę, naciskając na odpowiedni pedał. 3. Sprawdzić, czy kluczyk znajduje się w pozycji “0” (1). 4. Przy podstawie w pozycji podniesionej ustawić szczotki w gnieździe tarczy znajdującej się pod podstawą, obracając nimi do momentu, gdy trzy przyciski wsuną się w zagłębienia tarczy; obracać skokowo w taki sposób, aby przesunąć przycisk w kierunku sprężyny zaczepu, aż do uzyskania zablokowania.

19

1


PRZYGOTOWANIE MASZYNY Na rysunku pokazano kierunek obrotu w celu zaczepienia prawej szczotki, natomiast w przypadku lewej szczotki należy obracać w przeciwnym kierunku. UWAGA: Podczas tej czynności należy się upewnić, czy w pobliżu szczotki nie znajdują się osoby lub przedmioty. UWAGA: Sprawdzić, czy szczotki są prawidłowo zaczepione. W przeciwnym razie maszyna może poruszać się w sposób bezładny i niezaplanowany.

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

5. Zaleca się, aby codziennie zmieniać pozycję szczotek; prawą zakładać w miejsce lewej i na odwrót. Jeśli szczotki nie są nowe i mają zdeformowane włosie, lepiej zakładać je w tym samej pozycji (prawa szczotka po prawej stronie i lewa szczotka po lewej stronie), aby uniknąć sytuacji, w której odmienne nachylenie włosia spowoduje przeciążenie silnika szczotek i nadmierne drgania.

25. MONTAŻ GUMY PRZECIWBRYZGOWEJ PRZY PODSTAWIE Z PODWÓJNĄ SZCZOTKĄ W KSZTAŁCIE DYSKU Do celów transportu gumy przeciwbryzgowe nie są zamontowane na maszynie, lecz są dołączone do wyposażenia. W celu zamontowania gumy przeciwbryzgowej należy wykonać następujące czynności:

1

1. Zatrzymać urządzenie, naciskając na boczną dźwignię hamulca postojowego. 2. Wyjąć listwy dociskające gumy, wysuwając zaczep sprężyny (1) ze śruby. 3. Owinąć gumę dookoła podstawy, wkładając śrubę mocującą podstawy do otworu centralnego. 4. Ponownie umocować listwy dociskające gumy, począwszy od środka podstawy, zamocować sprężynę (1) śruby. Nie należy zamieniać prawej listwy z lewą, ponieważ nie są one jednakowe. UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

26. REGULACJA STĘŻENIA ROZTWORU DLA WERSJI BEZ CDS Najpierw należy maksymalnie otworzyć wypływ z zaworu umieszczonego w tylnej części maszyny, obracając jego dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (1). Po wciśnięciu dźwigni w obecności człowieka, szczotki włączają się i maszyna zaczyna się poruszać. Na pierwszych kilku metrach należy skontrolować, czy ilość roztworu jest wystarczająca do zmoczenia podłogi, ale nie tak duża, aby płyn wyciekał z osłon przeciwbryzgowych. Ilość wychodzącego detergentu regulowana jest poprzez obrót (po obróceniu w prawo ilość się zwiększa, natomiast po obróceniu w lewo zmniejsza się, po całkowitym obróceniu w lewo, przepływ detergentu nie zostanie zablokowany, ale ograniczony do małej ilości) gałki (1). Należy pamiętać, że prawidłowa ilość roztworu zależy od rodzaju czyszczonej powierzchni, stopnia zabrudzenia i prędkości przesuwu maszyny.

20

1


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

27. REGULACJA ROZTWORU CZYSZCZĄCEGO (WERSJE Z CDS)

1

Najpierw należy otworzyć maksymalnie wypływ z zaworu, który znajduje się w bocznej części maszyny, obracając gałką przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (1) Ustawić gałkę regulującą przepływ wody (2) w pozycji zero. Ustawić gałkę regulującą przepływ detergentu (3) w pozycji zero. Po wciśnięciu dźwigni obecności człowieka szczotki włączają się i maszyna zaczyna się poruszać a roztwór detergentu zaczyna wypływać. Podczas pierwszych metrów: 1. Wyregulować przepływ roztworu detergentu dostarczanego do szczotek, obracając górną gałkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (2). Ilość roztworu zmienia się w zakresie od 30 do 75 litrów/godzinę z 7 zdefiniowanymi wartościami dozowania. Przepływ roztworu musi być dostosowany do stopnia zabrudzenia podłogi. Należy wziąć pod uwagę, iż czas nieprzerwanej pracy zależy od ilości wody w zbiorniku. Na przykład maksymalny czas pracy z pełnym zbiornikiem (około 48 litrów) i przełącznikiem (2) ustawionym na 30 wynosi około 1.5 godziny. 2. Wyregulować zawartość płynnego detergentu w zbiorniku, obracając dolną gałkę (3) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Najniższa wartość wynosi 0,5 % (dla detergentów standardowych) lub 01% (dla detergentu stężonego i rozcieńczonego zgodnie z etykietą dołączoną do maszyny), a wartość najwyższa wynosi 3,5% lub 0,7%, z 7 zdefiniowanymi wartościami. Stosować wysokie stężenie detergentu przy bardzo tłustych zabrudzeniach podłogi.

2

Aby uniknąć naruszenia ustawionej regulacji, można wyjąć dwa przełączniki i nakryć obydwa otwory plastikowymi korkami dołączonymi do wyposażenia maszyny.

UWAGA: Sprawdzić, czy dźwignia zaworu, umieszczona w tylnej części maszyny, jest w pozycji całkowicie otwartej.

3

UWAGA: Jeżeli system CDS nie działa lub chce się pracować bez tego urządzenia, można użyć zaworu (4) umieszczonego na podstawie szczotek przy silniku. UWAGA: Przed rozpoczęciem regulowania stężenia roztworu należy się upewnić, czy detergent znajduje się w odpowiednim zbiorniku wewnętrznym i czy boczny zawór wody jest otwarty. Aby uniknąć naruszenia ustawionej regulacji, można wyjąć oba gumowe pokrętła, które sterują dwoma przełącznikami, i nakryć obydwa otwory plastikowymi korkami dołączonymi do wyposażenia maszyny. Aby usunąć ewentualne usterki systemu CDS, należy zwrócić się do serwisu obsługi COMAC 4

UWAGA: Ustawiając dźwignię zaworu w ten sposób system dozowania FSS jest wyłączony a roztwór detergentu będzie wypływać swobodnie na szczotki. Obrócić również gałki (2) i (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję “0”.

UWAGA: Ustawiając dźwignię zaworu w ten sposób roztwór detergentu nie będzie spływał na szczotki. Obrócić również gałki (2) i (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję “0”.

UWAGA: Ustawiając dźwignię zaworu w ten sposób, system dozujący FSS jest aktywny.

21


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

28. WŁĄCZANIE POMPY DETERGENTU (WERSJE Z CDS) Przed rozpoczęciem pracy należy włączyć pompę detergentu, w tym celu należy: 1. Sprawdzić, czy wyłącznik główny maszyny znajduje się w położeniu “Off – 0”. 2. Sprawdzić, czy złącze akumulatorów jest odłączone od złącza maszyny 3. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony. 4. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym razie należy go całkowicie opróżnić 5. Odłączyć zaczepy zamykające zbiornik rekuperacyjny (1). Naciskając na uchwyt (2) umieszczony po lewej bocznej stronie maszyny obrócić zbiornik rekuperacyjny

1 2

6. Odkręcić korek zbiornika z detergentem (3) i napełnić zbiornik odpowiednim produktem UWAGA: Zawsze używać środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów.

3

7. Zamknąć korek zbiornika detergentu zwracając uwagę aby filtr zbierający był umieszczony na dnie zbiornika 8. Sprawdzić, czy w zbiorniku roztworu jest czysta woda 9. Sprawdzić czy zawór wody jest całkowicie otwarty 10. Sprawdzić czy bypass znajduje się w pozycji “system dozujący” 11. Obrócić gałkę (4) regulującą wypływ wody w pozycji maksymalnej 12. Obrócić gałkę (5) regulującą ilość detergentu w pozycji maksymalnej 13. Podłączyć konektor akumulatorów do konektora maszyny 14. Ustawić główny wyłącznik w pozycji “ON – I” 15. Zwolnić hamulec postojowy

4 5

16. Naciskając pedał (6) opuścić podstawę. 17. Uruchomić dźwignie (7) obecności człowieka aby uruchomić działanie podstawy oraz systemu dozującego 18. Odczekać chwilę trzymając wciśnięte dźwignie obecności człowieka (około 20 – 40 sekund) aby system mógł zadziałać 19. Następnie ustawić odpowiednie regulacje dla mycia

UWAGA: Podczas tej czynności maszyna będzie wypuszczać roztwór

29. REGULACJA POTENCJOMETRU (WERSJE BT) Aby ustawić szybkość przy pomocy potencjometru należy: 1. Sprawdzić, czy pokrętło potencjometru znajduje się na wartości minimalnej. 2. Sprawdzić, czy podstawa i wycieraczka są uniesione nad podłożem. 3. Obrócić wyłącznik kluczykowy na pozycję “ON” 4. Nacisnąć na dźwignie obecności człowieka na kolumnie sterującej; dzięki temu maszyna zacznie się poruszać. 5. Wyregulować żądaną prędkość ruchu, obracając stopniowo pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. UWAGA! Prędkość biegu wstecznego zostaje zmniejszona w stosunku do prędkości biegu do jazdy do przodu, w celu dostosowania się do obowiązujących norm dotyczących bezpieczeństwa pracy. Jeśli reguluje się potencjometr w czasie korzystania z biegu wstecznego, automatycznie zostanie zmienione ustawienie biegu do jazdy do przodu.

22

7

6


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

30. BIEG WSTECZNY (WERSJE BT) Aby uruchomić bieg wsteczny, wystarczy popchnąć dźwignie sterujące (1) do dołu. UWAGA: W przypadku poruszania się na biegu wstecznym, nawet jeśli są to niewielkie przemieszczenia, należy upewnić się, że wycieraczka jest podniesiona, a także - poza cyklem pracy - że podniesiona jest podstawa. 1

23


PRACA 1. PRZYGOTOWANIE DO PRACY 1. Podłączyć złącze (1) do akumulatorów (wersje bez wbudowanej ładowarki), w przypadku wersji elektrycznej podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowego.

1

UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny, operatorzy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni. Dlatego prosimy o uważne przestudiowanie niniejszej instrukcji i ponowne jej czytanie w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas użytkowania urządzenia.

2. Obrócić kluczyk głównego wyłącznika (2) do pozycji “1” (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). W tym momencie uruchamia się wyświetlacz umieszczony na tablicy rozdzielczej.

UWAGA: Jeżeli maszyna jest użytkowana w środowisku, gdzie istnieje ryzyko upadania przedmiotów, należy wyposażyć operatora we wszystkie niezbędne środki ochronne, zgodne z obowiązującymi przepisami

2

3. W momencie włączania maszyny na wyświetlaczu pojawią się kolejno trzy widoki. W pierwszym widoku w górnym wierszu widać typ wybranego licznika, w tym przypadku licznik całkowity (aby wyświetlić inny typ licznika, na przykład cząstkowy, należy zwrócić się do wykwalifikowanego personelu, przeszkolonego przez centrum obsługi technicznej COMAC). W dolnym wierszu wyświetla się ustawienie “obsługi” (w tym przypadku brak ustawień). 4. Drugi z wyświetlanych ekranów wskazuje na typ zasilania ustawionego dla pracy maszyny (typ akumulatora lub zasilanie elektryczne). Na pokazanym przykładzie użyte zostały akumulatory ołowiowe (aby ustawić inny rodzaj akumulatora, np. żelowe, należy się zwrócić do wykwalifikowanego personelu technicznego COMAC). 5. Trzeci i ostatni ekran nazwany “praca” wyświetla stan naładowania akumulatorów (w przypadku maszyny zasilanej akumulatorami) i całkowity czas funkcjonowania. Kiedy akumulatory dołączone do wyposażenia są naładowane, w górnym wierszu wyświetla się 8 kresek przedstawiających baterię. Kiedy akumulatory zaczynają się rozładowywać kreski gasną, a przy całkowicie rozładowanych akumulatorach miga tylko ich kontur. Wiersz znajdujący się poniżej wyświetla godziny i minuty funkcjonowania. Miganie symbolu “:” oznacza, że licznik odlicza czas funkcjonowania maszyny.

24


PRACA 6. Odłączyć dźwignię (3) i opuścić podstawę. 7. Opuścić wycieraczkę, obracając do oporu dźwignię (4), w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, silnik zasysania włącza się. W celu wyłączenia silnika zasysania, na koniec cyklu pracy należy obrócić kluczyk w położenie “0” 8. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest zwolniony.

4 3

9. Po wciśnięciu dźwigni obecności człowieka (5), szczotki włączają się, w wersji z napędem maszyna zaczyna się poruszać. Na pierwszych kilku metrach sprawdzić, czy ilość roztworu jest wystarczająca i czy wycieraczka dokładnie osusza podłogę. 10. Maszyna zaczyna pracować z pełną wydajnością do momentu wyczerpania akumulatora lub roztworu detergentu.

5

3. SYSTEM SYGNALIZACJI PRZEPEŁNIENIA ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO Maszyna jest wyposażona w pływak, który aktywuje się po napełnieniu zbiornika rekuperacyjnego, w konsekwencji odgłos pracy silnika staje się bardziej głuchy. W takim przypadku należy opróżnić zbiornik rekuperacyjny. UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

25


KONIEC PRACY 1. ZAKOŃCZENIE PRACY Po zakończeniu pracy i przed jakąkolwiek konserwacją należy: 1. Obrócić klucz wyłącznika głównego do pozycji “0” i od razu obrócić go do pozycji “1”; silnik zasysania wyłącza się. 2. Podnieść wycieraczkę, obracając dźwignię umieszczoną w tylnej części maszyny w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 3. Podnieść podstawę, naciskając nogą na odpowiedni pedał. 4. Odprowadzić maszynę do strefy utylizacji płynów. 5. Obrócić klucz wyłącznika głównego do położenia “0” i wyjąć klucz, w przypadku wersji elektrycznej wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. 6. Załączyć hamulec bezpieczeństwa za pomocą dźwigni umieszczonej z boku maszyny. 7. Wyjąć rurę z odpowiedniego uchwytu, odkręcić korek i opróżnić zbiornik rekuperacyjny.

Aby ułatwić operację opróżniania zbiornika zaleca się zgiąć rurę jedną ręką a drugą ręką odkręcić gałkę i wyjąć korek. Po lekkim wyprostowaniu rury płyn wycieknie z pożądaną prędkością.

UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami 8. Zdemontować szczotki i oczyścić je strumieniem wody (sposób demontażu szczotek został opisany w rozdziale “DEMONTAŻ SZCZOTEK”.

9. Po zakończeniu pracy odprowadzić maszynę do zamkniętego pomieszczenia. 10. Uruchomić hamulec postojowy. Nie zostawiać wycieraczki i podstawy ze szczotkami opartych o podłogę przez dłuższy czas. UWAGA: Nie pozostawiać maszyny bez opieki bez uprzedniego wyjęcia klucza z wyłącznika i załączenia hamulca postojowego. Ponadto nie zostawiać maszyny w miejscach ogólnodostępnych lub na nachylonej nawierzchni.

2. USTAWIENIE MASZYNY W STANIE SPOCZYNKOWYM Po zakończeniu pracy, gdy zamierza się ustawić maszynę w stanie spoczynkowym, należy wykonać następujące czynności: 1. Umieścić maszynę w miejscu, w którym nie będzie mogła stanowić zagrożenia dla przedmiotów i ludzi. 2. Ustawić maszynę w miejscu, gdzie przypadkowy upadek przedmiotów nie spowoduje szkód. 3. Załączyć hamulec postojowy 4. Obrócić wyłącznik kluczykowy w pozycję “0”. 5. Odłączyć konektor maszyny. 6. Unieść podstawę i wycieraczkę.

26


KONSERWACJA CODZIENNA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ W ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI 1. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO 1.

Odprowadzić maszynę do strefy utylizacji płynów UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacji, wyjąć kluczyki z tablicy sterowniczej i odłączyć złącze akumulatorów maszyny. UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

2. 3. 4. 5. 6.

Załączyć hamulec postojowy. Unieść podstawę i wycieraczkę z podłogi Podnieść pokrywę (2), aż do umocowania haczyka przy podporze (3) zbiornika rekuperacyjnego. Ponownie oczyścić i wypłukać zbiornik rekuperacyjny i rurę ssącą (rurę łączącą między wycieraczką i zbiornikiem). Umieścić korek na rurze odprowadzającej i opuścić pokrywę zasysania. Aby odblokować podporę (3), wystarczy lekko podnieść pokrywę, odłączyć podporę (3), opuścić i zamknąć pokrywę.

2

3

2. CZYSZCZENIE FILTRA ZASYSANIA 1. Załączyć hamulec postojowy. 2. Unieść podstawę i wycieraczkę z podłogi 3. Podnieść pokrywę (2), aż do umocowania haczyka przy podporze (3) zbiornika rekuperacyjnego. 4. Wyjąć osłonę filtra zasysania (1), obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 5. Wyjąć filtr zasysania (4). 6. Oczyścić ścianki i dno filtra strumieniem wody. 7. Ponownie wszystko zamontować. UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacji odłączyć przewód zasilania maszyny.

4

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

1

3. CZYSZCZENIE FILTRA RURY SSĄCEJ 1. 2. 3. 4. 5.

Podnieść pokrywę zasysania i zablokować ją, tak jak opisano w poprzednim paragrafie. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony. Obrócić i wyjąć filtr wewnętrzny (1). Operacje mycia należy przeprowadzić bardzo dokładnie. Ponownie wszystko zamontować. UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacji odłączyć przewód zasilania maszyny.

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

27

1


KONSERWACJA CODZIENNA 4. DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE WYCIERACZKI 1

Sprawdzić, czy wycieraczka jest zawsze oczyszczona, co pozwoli zapewnić prawidłowe osuszanie. Aby ją oczyścić, należy: 1. Podnieść wycieraczkę, obracając dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 2. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony. 3. Wyjąć rurę ssącą z uchwytu na wycieraczce. 4. Obrócić pokrętło (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć trzpień (2) z gniazda na zaczepie wycieraczki. 5. Wyjąć trzpień (3) z otworu, który znajduje się na zaczepie wycieraczki.

3

2

6. Sprawdzić stan zużycia przedniej gumy wycieraczki. Jeżeli krawędź wycieraczki jest zniszczona lub guma jest całkowicie zużyta, należy ją wymienić. Procedura zdejmowania przedniej gumy (paragraf “WYMIANA GUM WYCIERACZKI”). 7. Sprawdzić stan zużycia tylnej gumy wycieraczki. Jeżeli krawędź wycieraczki jest zniszczona lub guma jest całkowicie zużyta, należy ją wymienić. Procedura zdejmowania przedniej gumy (paragraf “WYMIANA GUM WYCIERACZKI”). 8. Dokładnie oczyścić gumy wycieraczki i komorę zasysania. 9. Ponownie wszystko zamontować.

UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacji odłączyć przewód zasilania maszyny.

5. CZYSZCZENIA FILTRA CZYSTEJ WODY 1. Obrócić klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji “0”, w przypadku wersji elektrycznej wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. 2. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony. 3. Sprawdzić, czy zbiornik roztworu jest pusty. 4. Odkręcić korek filtra (1). 5. Opłukać wkład filtra pod bieżącą wodą. 6. Ponownie wszystko zamontować. UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacji odłączyć przewód zasilania maszyny.

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

1

5. DEMONTAŻ SZCZOTKI (PODSTAWY Z POJEDYNCZĄ SZCZOTKĄ) 1. 2. 3. 4.

Aby zdemontować szczotkę należy: Włączyć maszynę wyłącznikiem kluczykowym. Przytrzymać lekko uniesioną podstawę, naciskając na dźwignię (1) Wcisnąć dźwignie sterowania ruchem i sterowania podstawą (2) i od razu je zwolnić. Po zwolnieniu, szczotka automatycznie odczepia się od podstawy.

UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej, należy odłączyć złącze akumulatora maszyny. 2

28

1


KONSERWACJA CODZIENNA 6. DEMONTAŻ SZCZOTKI (PODSTAWA Z DWIEMA SZCZOTKAMI) 1. Obrócić klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji “0”, w przypadku wersji elektrycznej wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. 2. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony. 3. Unieść podstawę, naciskając na odpowiednią dźwignię 4. Przy podstawie w pozycji podniesionej obrócić szczotkę w ten sposób, aby wysunęła się z gniazda tarczy będącej wspornikiem szczotki, jak pokazano na rysunku. Na rysunku pokazano kierunek obrotu odłączania szczotki dla podstaw z dwiema szczotkami, dla podstaw z jedną szczotką kierunek jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 5. Zawsze sprawdzać zużycie włosia Zalecana jest wymiana szczotek, kiedy występ włosia jest mniejszy niż 15 mm. UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacji odłączyć przewód zasilania maszyny.

UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

29


KONSERWACJA COTYGODNIOWA 1. CZYSZCZENIE RURY WYCIERACZKI Raz w tygodniu lub w przypadku niewystarczającego zasysania należy sprawdzać, czy rura wycieraczki nie jest zatkana. Aby ją oczyścić, należy: 1. Wyjąć rurę z uchwytu na wycieraczce. 2. Odłączyć zaczepy umieszczone na górnej części maszyny. 3. Otworzyć zbiornik rekuperacyjny. 4. Wyjąć drugi koniec rury (2) ze złączki (1) zbiornika rekuperacyjnego. 5. Umyć wnętrze rury strumieniem wody, aby usunąć zanieczyszczenia uniemożliwiające prawidłowe zasysanie 6. Ponownie wszystko zamontować. UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacji odłączyć przewód zasilania maszyny.

2 1

2. KONTROLA HAMULCA KÓŁ Raz w tygodniu kontrolować odległość między buforami hamulca i kołami. Ewentualnie umocować je za pomocą nakrętek, ustawiając je w odległości 3 mm w warunkach spoczynku.

UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacji odłączyć przewód zasilania maszyny.

3. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Załączyć hamulec postojowy. Odkręcić przedni korek zbiornika roztworu. Wyjąć filtr czystej wody. Odkręcić korek filtra umieszczony w tylnej części maszyny. Wypłukać wnętrze zbiornika strumieniem wody Włożyć korek i filtr do przedniej części zbiornika i dokręcić korek w części tylnej. UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacji odłączyć przewód zasilania maszyny.

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

4. WYMIANA GUM WYCIERACZKI Jeżeli przednia guma wycieraczki jest zużyta to nie zasysa prawidłowo i dlatego maszyna nie osusza dokładnie podłogi. W takim przypadku należy ją wymienić w następujący sposób: 1. 2. 3. 4.

Podnieść wycieraczkę, obracając dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony. Wyjąć rurę ssącą z uchwytu na wycieraczce. Obrócić pokrętło (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć trzpień (2) z gniazda na zaczepie wycieraczki. 5. Wyjąć trzpień (3) z otworu, który znajduje się na zaczepie wycieraczki.

30

1 3

2


KONSERWACJA COTYGODNIOWA 6. 7. 8. 9.

Obrócić nakrętki (4) w położenie poziome. Zdjąć przednie płytki dociskające gumy (5) Zdjąć gumę (6) i wymienić ją. W celu zamontowania gumy, postępować w odwrotny sposób

4 5

6

UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej należy ustawić wyłącznik główny w pozycji “OFF” i odłączyć złącze akumulatorów maszyny (wersja z akumulatorem) lub kabel zasilania z gniazda sieciowego (wersja elektryczna). UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

Jeżeli tylna guma wycieraczki jest zużyta i nie osusza prawidłowo, można zmienić krawędź osuszającą, korzystając z jednej z 4 krawędzi gumy. Ta czynność może zostać wykonana zarówno, gdy wycieraczka jest zamontowana jak i wymontowana. Należy wykonać następujące czynności: 1. Podnieść wycieraczkę, obracając dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 2. Upewnić się, czy hamulec postojowy jest załączony. 3. Wyjąć rurę ssącą z uchwytu na wycieraczce. 4. Obrócić pokrętło (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć trzpień (2) z gniazda na zaczepie wycieraczki. 5. Wyjąć trzpień (3) z otworu, który znajduje się na zaczepie wycieraczki.

6. 7. 8. 9.

1 3

2

Obrócić nakrętki (7) w położenie poziome. Zdjąć tylne płytki dociskające gumy (8) Zdjąć gumę (9) i wymienić ją. Wyregulować wysokość wycieraczki w zależności od gumy (patrz “REGULACJA WYSOKOŚCI WSPORNIKA WYCIERACZKI”) UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej należy ustawić wyłącznik główny w pozycji “OFF” i odłączyć złącze akumulatorów maszyny (wersja z akumulatorem) lub kabel zasilania z gniazda sieciowego (wersja elektryczna).

7 8 9

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

31


KONSERWACJA NADZWYCZAJNA

1. MYCIE INSTALACJI DOZUJĄCEJ (WERSJE Z CDS) W przypadku nieużywania maszyny przez dłuższy czas (ponad 48 godzin) zaleca się umycie systemu dozującego, w następujący sposób: 1. Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w położeniu “Off - 0”. 2. Sprawdzić czy złącze akumulatorów jest odłączone od konektora maszyny 3. Sprawdzić czy hamulec postojowy jest prawidłowo załączony 4. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym wypadku opróżnić go 5. Odhaczyć klapę zamykającą zbiorniki(1) Naciskając na uchwyt (2) umieszczony po lewej bocznej stronie maszyny obrócić zbiornik rekuperacyjny

1 2

6. Odkręcić korek zbiornika z detergentem (3) i napełnić zbiornik czystą wodą UWAGA: Zawsze używać środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów.

3

7. Zamknąć korek zbiornika detergentu zwracając uwagę aby filtr zbierający był umieszczony na dnie zbiornika 8. Sprawdzić, czy w zbiorniku roztworu jest czysta woda

9. Sprawdzić czy zawór wody jest całkowicie otwarty 10. Sprawdzić czy bypass znajduje się w pozycji “system dozujący” 11. Obrócić gałkę (4) regulującą wypływ wody w pozycji maksymalnej 12. Obrócić gałkę (5) regulującą ilość detergentu w pozycji maksymalnej 13. Podłączyć konektor akumulatorów do konektora maszyny 14. Ustawić główny wyłącznik w pozycji “ON – I” 15. Zwolnić hamulec postojowy

4 5

16. Naciskając pedał (6) opuścić podstawę. 17. Uruchomić dźwignie (7) obecności człowieka aby uruchomić działanie podstawy oraz systemu dozującego 18. Odczekać kilka minut trzymając wciśnięte dźwignie obecności człowieka (około 2 – 4 minut) aby umożliwić mycie systemu dozującego 19. Opróżnić zupełnie zbiornik roztworu oraz zbiornik detergentu 20. Odstawić maszynę na miejsce parkowania i zabezpieczyć ją

UWAGA: Podczas tej czynności maszyna będzie wypuszczać roztwór

32

7

6


KONTROLA FUNKCJONOWANIA ZBYT MAŁA ILOŚĆ WODY NA SZCZOTCE 1. Sprawdzić, czy zawór – umieszczony pod symbolem – jest otwarty 2. Sprawdzić, czy w zbiorniku roztworu jest woda 3. Sprawdzić, czy wkład filtra zbiornika roztworu jest czysty

MASZYNA NIE CZYŚCI PRAWIDŁOWO 1. Sprawdzić stan zużycia szczotki i ewentualnie wymienić ją (szczotkę należy wymieniać przy długości włosia około 15 mm) 2. Używać innego typu szczotki niż zamontowana seryjnie. W przypadku czyszczenia szczególnie zabrudzonych podłóg zaleca się używanie specjalnych szczotek, dostarczanych na zamówienie, w zależności od wymogów (patrz rozdział “WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK”). WYCIERACZKA NIE OSUSZA PRAWIDŁOWO 1. Sprawdzić, czy gumy wycieraczki są oczyszczone 2. Wyregulować nachylenie wycieraczki (patrz paragraf “WYCIERACZKA” w rozdziale “PRZYGOTOWANIE MASZYNY”) 3. Sprawdzić, czy rura zasysania jest prawidłowo włożona do swojego otworu w zbiorniku rekuperacyjnym 4. Sprawdzić, czy wewnętrzny filtr zbiornika rekuperacyjnego nie jest zabrudzony, w takim przypadku należy go dokładnie oczyścić 5. Zdemontować zespół zasysania i oczyścić go 6. Wymienić gumy, jeżeli są zużyte 7. Sprawdzić, czy wyłącznik silnika zasysania jest włączony 8. Sprawdzić regulację kółek NADMIERNE POWSTAWANIE PIANY Sprawdzić, czy użyto środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Ewentualnie dodać minimalną ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany do zbiornika rekuperacyjnego. Zwiększone powstawanie piany ma miejsce, kiedy podłoga nie jest mocno zabrudzona. W takim przypadku należy bardziej rozcieńczyć środek czyszczący. BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (Wersje E) Maszyna jest wyposażona w wyłącznik termiczny z ręcznym kasowaniem umieszczony w tylnej części maszyny w pobliżu głównego wyłącznika. Silnik szczotek resetowany jest poprzez wciśnięcie przycisku wyłącznika. Jeżeli maszyna blokuje się kilka razy z rzędu, należy skontaktować się z centrum obsługi technicznej COMAC.

33


UTYLIZACJA

Złomowanie maszyny musi odbywać się w odpowiednim zakładzie rozbiórkowym lub w autoryzowanym punkcie zbiórki surowców wtórnych. Przed złomowaniem maszyny należy usunąć i oddzielić następujące materiały i przekazać je do różnych punktów zbiórki, zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska:  szczotki  filc  elementy elektryczne i elektroniczne*  akumulatory  elementy plastikowe (zbiorniki i kolumna sterująca)  elementy metalowe (dźwignie i rama)

(*) W przypadku złomowania części elektrycznych i elektronicznych należy zwrócić się do lokalnego dystrybutora.

34


WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK SZCZOTKA Z POLIPROPYLENU (PPL) Używana do każdego rodzaju podłoża, jest odporna na zużycie i działanie ciepłej wody (do 60 stopni). PPL nie jest higroskopijny i dlatego zachowuje swoje parametry również przy pracy na mokro. SZCZOTKA ŚCIERNA Włosie tej szczotki jest obłożone bardzo mocnym tworzywem ściernym. Jest ona używana do czyszczenia bardzo zabrudzonych podłóg. Aby uniknąć uszkodzenia podłogi zaleca się pracę z minimalnym potrzebnym naciskiem. GRUBOŚĆ WŁOSIA Grubsze włosie jest sztywniejsze i dlatego jest używane do czyszczenia podłóg gładkich lub o wąskich fugach. W przypadku podłóg nieregularnych lub o wysokich występach lub głębokich fugach zaleca się używanie bardziej miękkiego włosia, które łatwiej wchodzi w szczeliny. Kiedy włosie szczotki jest zużyte i zbyt krótkie staje się sztywne i nie jest w stanie wnikać w szczeliny jak również, w przypadku zbyt grubego włosia, szczotka ma tendencje do podskakiwania. TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA Tarcza napędowo-czyszcząca jest zalecana do czyszczenia powierzchni polerowanych. Występują dwa rodzaje tarcz napędowo-czyszczących: 1. Tradycyjna tarcza napędowo-czyszcząca jest wyposażona w szereg zakończeń w kształcie kotwicy, umożliwiających przytrzymywanie i napędzanie tarczy ściernej. 2. Tarcza napędowo-czyszcząca typu CENTER LOCK, poza zakończeniami w kształcie kotwicy, jest wyposażona centralny system blokujący z plastikowym wyzwalaczem, który umożliwia dokładne centrowanie tarczy ściernej i umocowanie jej bez ryzyka odłączenia. Ten rodzaj tarczy jest zalecany przede wszystkim do maszyn o większej ilości szczotek, w przypadku których centrowanie tarcz ściernych może być trudne. TABELA WYBORU SZCZOTEK Maszyna

Il. szczotek

Abila 2010 45 BBT

1

Abila 2010 50 BBT Abila 2010 42 BBT Abila 2010 52 BBT

Abila 2010 45E

Abila 2010 50E

1

2

2

1

1

Kod 405644 405659 405645 405653 405646 405657 427602 427605 427604 427708 405580 405578 405579 405581 405601 405604 405602 405603 405644 405659 4056454 405653 405646 405657 427606 427602 427604 427708

Typ włosia

Włosie 0.3 0.45 0.6 0.7 1

PPL ŚCIERNA

0.6 0.3 0.9

PPL ŚCIERNA NYLON PPL ŚCIERNA PPL ŚCIERNA PPL ŚCIERNA PPL ŚCIERNA

 Szczotka

Długość

Uwagi BŁĘKITNA

420

-

508

-

BIAŁA BŁĘKITNA CZARNA

BIAŁA BIAŁA CZARNA

0.8 0.3 0.5

210

-

BIAŁA BŁĘKITNA BIAŁA

0.3 0.5 0.9

255

-

BŁĘKITNY ZIELONA CZARNA

0.3 0.45 0.6 0.7 1

BŁĘKITNA 420

-

0.3 0.6 0.9

508

-

Wysokość 40 62 61 24 57 61

Center Lock

BIAŁA BIAŁA CZARNA BŁĘKITNY BIAŁY CZARNY

TABELA WYBORU TARCZ NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCYCH Maszyna

Il. tarcz

Abila 2010 45B-BT

1

Abila 2010 50B-BT

1

Abila 2010 42B-BT

2

Abila 2010 52B-BT Abila 2010 45E Abila 2010 50E

2 1 1

Kod 405529 405530 405542 405510 405531 405513 405540 405542

Opis TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZ. D=420 H=40 TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA D=420 H=60 TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZ. D=500 TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA D=210 TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA D=200 TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA D=255 TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA D=430 TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA D=500

35

 Tarczy 420 500 200 255 430 500

Uwagi


DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Niżej podpisana firma: COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro n.13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt

MASZYNA DO CZYSZCZENIA PODŁÓG mod. ABILA 42B - 42BT - 52B - 52BT - 45B - 45BT - 50B - 50BT

jest zgodna z następującymi dyrektywami:   

2004/108/CE: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej wraz z kolejnymi modyfikacjami. 2006/95/CE: Dyrektywa niskich napięć. 2006/42/CE: Dyrektywa Maszyn

Ponadto są zgodne z następującymi Normami:  EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.  EN 60335-2-72: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych do pielęgnacji podłóg w obiektach handlowych i przemysłowych.  EN 60335-2-29: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2: Specjalne wymagania dla ładowarek akumulatorów.  EN 12100-1: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia.  EN 12100-2: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 2: Zasady techniczne.  EN 55014-1: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 1: Emisja - Norma grupy wyrobów.  EN 55014-2: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 2: Odporność - Norma grupy wyrobów.  EN 61000-6-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych.  EN 61000-6-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych.  EN 61000-3-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Dopuszczalne poziomy – Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika  16 A).  EN 61000-3-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Dopuszczalne poziomy – Ograniczenia wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym  16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia.  EN 62233: Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Pola elektromagnetyczne – Metody obliczania i pomiaru. Osoba upoważniona do opracowania dokumentacji technicznej: Giancarlo Ruffo Via Maestri del Lavoro, 13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY Santa Maria di Zevio (VR), 27-06-2011 COMAC S.p.A. Pełnomocnik Giancarlo Ruffo

COMAC spa Via Maestri del Lavoro, 13 – 37059 Santa Maria di Zevio – Verona – ITALY Tel. +39 045 8774222 – Fax +39 045 8750303 – E-mail: com@comac.it o info@comac.it - www.comac.it

36


DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Niżej podpisana firma: COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro n.13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt

MASZYNA DO CZYSZCZENIA PODŁÓG mod. ABILA45 E 230V – ABILA50 E 230V – ABILA50 E 110V

jest zgodna z następującymi dyrektywami:   

2004/108/CE: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej wraz z kolejnymi modyfikacjami. 2006/95/CE: Dyrektywa niskich napięć. 2006/42/CE: Dyrektywa dotycząca maszyn.

Ponadto są zgodne z następującymi Normami:  EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.  EN 60335-2-72: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych do pielęgnacji podłóg w obiektach handlowych i przemysłowych.  EN 12100-1: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia.  EN 12100-2: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 2: Zasady techniczne.  EN 55014-1: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 1: Emisja - Norma grupy wyrobów.  EN 55014-2: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 2: Odporność - Norma grupy wyrobów.  EN 55022: Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.  EN 61000-6-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych.  EN 61000-6-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych.  EN 61000-3-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Dopuszczalne poziomy – Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika  16 A).  EN 61000-3-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Dopuszczalne poziomy – Ograniczenia wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym  16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia. Osoba upoważniona do opracowania dokumentacji technicznej: Giancarlo Ruffo Via Maestri del Lavoro, 13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY Santa Maria di Zevio (VR), 27-06-2011 COMAC S.p.A. Pełnomocnik Giancarlo Ruffo

COMAC spa Via Maestri del Lavoro, 13 – 37059 Santa Maria di Zevio – Verona – ITALY Tel. +39 045 8774222 – Fax +39 045 8750303 – E-mail: com@comac.it o info@comac.it - www.comac.it

37


COMAC spa Via Maestri del Lavoro, 13 – 37059 Santa Maria di Zevio – Verona – ITALY Tel. +39 045 8774222 – Fax +39 045 8750303 – E-mail: com@comac.it o info@comac.it - www.comac.it

38


COMAC spa Via Maestri del Lavoro, 13 – 37059 Santa Maria di Zevio – Verona – ITALY Tel. +39 045 8774222 – Fax +39 045 8750303 – E-mail: com@comac.it o info@comac.it - www.comac.it

39


COMAC spa Via Maestri del Lavoro, 13 – 37059 Santa Maria di Zevio – Verona – ITALY Tel. +39 045 8774222 – Fax +39 045 8750303 – E-mail: com@comac.it o info@comac.it - www.comac.it

40

Abila 50BT - Instrukcja obsługi  

ABILA 45-50-42–52 B–BT ABILA 45 E 230V ABILA 50 E 230V – 110V INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10022288 Wer....

Abila 50BT - Instrukcja obsługi  

ABILA 45-50-42–52 B–BT ABILA 45 E 230V ABILA 50 E 230V – 110V INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10022288 Wer....