Page 51

Alba

I nevudít che in cà ‘i vegn, viscura ai ma tegn, l’ort mudèll, l’è propri bèll, ul das da fa par questu chi e quell là, ta ma scapat mia se gh’u scià i biglítt dala lutéria, sum mai in ritàrd a mett la ‘na man sül San Bernard, la vöia l’è anmò tanta, ma rivaa a gh’è i vutanta.

Renzin e i sètanta

Impiegaa da AIL, da laurà n’hu fai ‘na pèll, va disi mia quantu suduu, a furia da leg i cuntaduu.

Sia cunt l’acqua che cul vent, in giir, hu cugnusüü ‘na ca da gent, ma tucava dagh a trà, a tütt sti dunett da cà. Anca mò che sum in pensiún, a vu in anz cunt grand pasiún, a cultivà ‘l mè ort mudèll, l’è lì da vedé,: l’è propri bèll. Ma mia dumà agricoltúr, a sum anca viticultúr anca mì a fu ‘l mè vin, e a fa la vigna sum ul prim. Ma sa du tantu da fa, par la roba ben cultivà, i mè piant da limún, in tra i püssée bei dal cantún. A gh’u anca ‘na quei galina, da fagh a dré sira e matina, e pö devi fagh a ment, ai cünili d’alevamént.

ga

Quant g’hu propri nien da fa, ma sa du a ‘n altra atività, ma sa meti in pista, e fu anca ul gomista.

55

elée

b

Cosa vöruf anmò püssée, da mestée an fu già asée, ogni tant, senza baldanza, tövi sü la Mary e vu in vacanza.

Ogni tant : pètpè sum scià mi cul t, mè Florèt, che l’è vécc cum pa ma che anmò al gn da me, ma tira dré. Lauravi pal u manegiaa ‘na Lüchín, A credi in dal Signúr ca , a füria da rügà da da vin, a sum sta i anca Pri úr m , igián, inse in un atim gh’è pa ssaa i ann. pa ma ala mia dòna, r la festa dala M adòna. Ga nu mia assée a e inscì a fu ‘l mè nmò, A le Pie donne da Cu m Merlò, ogni tant ga du ‘na m an, e pö par passà an, a sum anca agri i ur, e par ogni evenienza, cultúr. sül S an Bernard fu la pulenta. Un atività che m a impegna, G h’u anmò tanta a lè na a fa legn ener a , da lüganigh an volt gia, sü di part da Pa i via, stüra, un bü pö la impigni sü cér da nustran, cun cüra. a gh’è rivaa i vuta nt’ann. Q uant u finii da fa i mè facc, porti gio’ l rüt a l cumpu ga meti dré un pa stacc, l’è vegiott urma i ra d’ur, ul tratúr.

Profile for Fernando Pescia

Ur Sgarbelée 2016  

Edizione 2016 del giornalino satirico-umoristico edito dal comitato carnevale di Comano (CH)

Ur Sgarbelée 2016  

Edizione 2016 del giornalino satirico-umoristico edito dal comitato carnevale di Comano (CH)

Advertisement