Page 1

NOME................................................................DATA ..................................................................................... DEBUXA NENOS FACENDO COUSAS QUE NON SE DEBEN FACER NA BIBLIOTECA.


NOME............................................................DATA......................................................................................... DEBUXA A BIBLIOTECA.


NOME.................................................................... DATA .................................................................................. ESCRIBE AS PARTES DO LIBRO


NOME ............................................................. DATA.................................................................................... FAI A FICHA TÉCNICA DUN ÁLBUM QUE TEN POR PROTAGONISTAS A UN CROCODILO NAMORADO: TÍTULO: ..................................................................................................................................................... AUTOR: ....................................................................................................................................................... ADAPTADOR:.............................................................................................................................................. ILUSTRADOR:...................................................................................................... ............................................ EDITORIAL:.................................................................... COLECCIÓN: ................................................................... Nº PÁXINAS............................................................ ISBN: ............................................................ DEBUXO


NOME ............................................................. DATA.................................................................................... FAI A FICHA TÉCNICA DUN ÁLBUM QUE CONTA A HISTORIA DUNHA NENA MOI LARPEIRA E MINTIREIRA: TÍTULO: ..................................................................................................................................................... AUTOR: ....................................................................................................................................................... ADAPTADOR:.............................................................................................................................................. ILUSTRADOR:...................................................................................................... ............................................ EDITORIAL:.................................................................... COLECCIÓN: ................................................................... Nº PÁXINAS............................................................ ISBN: ............................................................ DEBUXO


NOME ............................................................. DATA.................................................................................... BUSCA O ÁLBUM DA IMAXE E FAI A FICHA TÉCNICA: TÍTULO: ..................................................................................................................................................... AUTOR: ....................................................................................................................................................... ADAPTADOR:.............................................................................................................................................. ILUSTRADOR:...................................................................................................... ............. EDITORIAL:....................................................................................... COLECCIÓN: ............................................................................. Nº PÁXINAS............................................................ ISBN: ............................................................


NOME....................................................... DATA............................................................................ BUSCA O NOME DESTES 6 PERSONAXES E LOCALIZA OS ÁLBUMS CORRESPONDENTES NA BIBLIOTECA

M

N

C

T

E

N

T

O

B

C

R

O

C

O

D

I

L

O

A

S

C

M

T

E

O

R

U

I

P

O

V

F

S

L

Y

B

L

L

R

X

I

Ñ

O

C

O

TEO

L

T

I

T

O

F

B

G

U

TENTO

O

D

C

H

K

W

Q

Z

I

U

T

O

D

S

Q

Ñ

M

K

CROCODILO COCORICO TITO BOUBOU TIO LOBO CAILLOU


NOME............................................................................ DATA........................................................................... LOCALIZA OS ÁLBUMS DE ONDE “ESCAPARON” OS PERSONAXES DA SOPA DE LETRAS E ESCRIBE OS TÍTULOS. ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. . .............................................................................................................................................................................


NOME.......................................................... DATA........................................................................................... BUSCA 3 CONTOS QUE TRANSCORRAN NO MAR E ESCRIBE O TÍTULO E O NOME DOS SEUS PROTAGONISTAS.


NOME..................................................... DATA.................................................................................................. LOCALIZA 3 LIBROS NOS QUE PODAMOS INFORMARNOS SOBRE O ESPAZO E ESCRIBE O TÍTULO E O ISBN. TI.: ......................................................................................................................................................................

ISBN:...............................................................................

.TI.: .......................................................................................................................................................................

ISBN:...............................................................................

TI.: ........................................................................................................................................................................

ISBN:...............................................................................

Fichas formación  

Fichas para traballar co alumnado de infantil os conceptos básicos dunha biblioteca

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you