Page 1

17.-21 uge 42

e i r fcooel efterå r

grati s aktiv i t e t er 6-16 år efter i årsf erien

ber

erg

pebj s i b å p sferie

r

efterå

. o k to


e i r fe

mandag til fredag

Xbox & Wii på storskærm

BIBLIOTEKET

Parkour

nv life

BIBLIOTEKET team jiyo

ed ks t , værirsdag y b Hobndag, tdag Ma tors dag re og f. 12-16 kl gårds l Hu eplads Leg

ne Pas på nerver fodbold max 12 år ag Mandag, onsd og fredag kl. 14.30-16 Degnestavnen

Fo d b Nørre old med bro Un ited 8-16 Tirsda år g 18/1 0 A fg a n NV Life g fra k l. 16 Tilmel d: 6122 4148


mandag til fredag Rapworkshop

BIBLIOTEKET

Yoga

nv life

Ghetto Gourmet trampeland

Krea tive f væ amili Mand rksteea g & der kl. 0-1 tirsd Ons1 dag k2 & 13-1ag 5 Stor e grlu. 12-15 dkrutilmeld pper p se@k å ff.kk BIBLIOTEKE .dk t

Dragefestival i n og Dyrehavsbakken bør fo r Lørdag d. 22/10 g n i gn eby fædre sdag Afgang kl. 12  rag tor fra Far på færde D g & -17 s da On

4 Kl. 1 arken ep p s i B BUK ved

Afslutningsfest med koncert og opvisning Fredag 21/10 kl. 15-16 BIBLIOTEKET


ret har alle ool c n til e sferie rår efte

lub idsk s Frit n Kbh NV e 0 k 0 r 4 2 a , pep n 17A ife BUK, Bis Bispeparke NV LNV j 19, 24

00 Kbh

BIBLIOTEKET 0 Kbh NV t es rde Rentem ar p0å0fKæ NV h b , 24 vej 277 ds a l Tagens p egeKbh NV l s n e n v F egnegnsetsatavnen 20, 2400 plads e De ds le4g NV D 00 Kbh Hulsgpålr ads 6, 2 eferier Sk

FerieCamp på bispebjerg arrangeres af bø rn og ungenetværketei samarbejde med integration & fritid

d e rv e olehol

6, 240 e rv e j 7

d ol H u lg å r ørre sk 0 alle st i s 033 752 e 2 d g l rg afho ller rin e e j k b e .d p p is cam mp på b på ferie FerieCa se mere

Bispebjerg program uge 42  

efterårsfe rie på bispebjerg gratis aktivite ter iefterår sferien 6-16 år uge 42 17.-21. oktober nv LIfE manda g, tirsda fodboLd mednørrebro...

Bispebjerg program uge 42  

efterårsfe rie på bispebjerg gratis aktivite ter iefterår sferien 6-16 år uge 42 17.-21. oktober nv LIfE manda g, tirsda fodboLd mednørrebro...