Hieronymus Prospekt

Page 1

INNHOLD Tilnærming 6 Historie 10 Beliggenhet 16 Materialpalett 22 Fellesarealer 24 En dag i Hieronymus 34 Bygulvet 38 Underetasjen 42 Kontoretasjer 54 Etasjeplaner 72 Kontaktinfo 106

5


TILNÆRMING Hieronymus Heyerdahls gate 1, «Hieronymus», har en av Oslos beste beliggenheter med Rådhusplassen og Oslofjorden som forplass, samt Oslo Rådhus som nærmeste nabo. Historiske kvaliteter og slektskapet til Rådhuset gir bygget en fornem og karakter. Gjennom godt samarbeid med byantikvaren i Oslo skal vi skape et sofistikert og unikt objekt for leietakerne med et hint av 30-tallets Oslo.

6


HISTORIEN «Den eneste»

Bygningen er den eneste med adresse Hieronymus Heyerdahls gate og har følgelig fått navnet 1. Gatenavnet stammer fra mannen bak rådhusreguleringen, også kjent som «Rådhusets far». Hieronymus Heyerdahl var opptatt av hva Oslos befolkning ønsket seg av sin by gjennom sitt virke som ordfører. Han fikk gaten oppkalt

etter seg for sitt store engasjement for Oslo. Skulder til skulder med Rådhuset og Tordenskioldsgate 12 danner disse tre en sofistikert fasade ut mot fjorden. Utsikten fra kontorene viser flere av Oslos største Bygget har et stramt og tidløst ytre som samtidig er rikt dekorert med art-deco elementer og relieff i teglstein.

11


BELIGGENHET Hieronymus Heyerdahls gate 1 ligger i hjertet av Oslo omringet av ikoniske nasjonalbygg, kulturinstitusjoner, serveringssteder og handel. Med utsikt mot Rådhusplassen, Akershus Festning, Oslofjorden og Nationalmuseet har bygget en av byens mest unike plasseringer. Det er korte avstander til alle kollektivtilbud og ingen steder er 5-minuttersbyen som begrep så riktig som her. Alt ligger i umiddelbar nærhet. Rådhuset

Rådhusplassen og fjorden

Byen, Stortinget og Nationaltheatret

Festningen

16MATERIALPALETT Eksisterende materialer og farger

Naturstein/gneis

Sorte detaljer

Puss/marmorering

Varm grå

22

Eukalyptus


Naturstein/marmor

Oliven

Sandtoner

23

Rustrød


Fellesarealer De rehabiliterte fellesarealene skal huse attraktive tilbud som bidrar til «det lille ekstra» for byggets leietakere og brukere. Disse pakkes inn i stilrent og gjennomført design som underbygger bygningens egenart. Identiteten til bygget og historien om Hieronymus er illustrert og formidlet av kunstneren Børge Bredenbekk og vil være gjennomgående i byggets interiør og dekor.

24
INNGANGER OG TRAPPER Bygningens historie og materialkvaliteter viser seg allerede i de flotte inngangspartiene mot nord og sør. Med hver sin distinkte materialpallett skaper de en erværdig adkomst for alle besøkende. Den særegne marmorpussen strekker seg videre opp gjennom hovedtrappene inn til kontoretasjenes innganger. Inngangspartier og trapper oppgraderes med ny belysning og nye løpere. I forbindelsen med rehabiliteringen vil disse unike kvalitetene ivaretas og foredles.

27


TILBUD in-house Det gjøres omfattende tiltak i plan 1 og underetasjen for å kunne tilby attraktive og oppgraderte fellesarealer for byggets brukere. Det etableres en ny og større restaurant i førsteetasje i tillegg til eksisterende tilbud som kaffebar, kiropraktor og frisør. Alle behov i en travel arbeidsdag skal dekkes i det rehabiliterte Hieronymus.

28


29


ls

us m ny o r ie H

Rå dh us pla ss en

30

ah d er ey H

te ga


PLAN 1 Bygulvet, ankomst og tilbud

To rd en sk io ld sg at e

Ott oS ver dru ps gat e

31
En dag i Hieronymus Hele arbeidsdagen i Hieronymus Heyerdahls gate 1

08:30

08:45

09:00

Sykle til HH1

Kaffe to go

Møte

08:40

08:50

Sykkelparkering

Dagens updates

34


12:00

18:00

Lunsj på Hieronymus café

Kundemiddag

10:00

13:00

21:00

Treningsøkt

Bearbeide analyser

Drinks

35

Bygulvet Med Holm – Oslos eldste hattebutikk, Kaffebrenneriet og Kiosken Bar har Hieronymus varierte tilbud på bygulvet. En ny restaurant er under planlegging og det kommer flere spennende tilskudd som vil skape liv på gateplan i gatene rundt bygget. Bygulvet i Hieronymus skal gi leietakere en enklere og morsommere hverdag, både i og utenfor kontortid. Gatene vil fylles med uteservering og grønne innslag.

39


Bygulvet Kommunikasjon, handel og bespisning

Hieronymus He

Kontorinngang 46 m²

Kaffebrenneriet 145 m²

Kaffebrenneriet 0 m²

Kaffebrenneriet 1 m² Kaffebrenneriet Kaffebrenneriet Kaffebrenneriet 4 m² 7 m² 1 m²

Kjøkken 47 m²

Kaffebrenneriet 10 m²

Rådhusplassen

Vareheis 5 m²

Heis 3 m² Atrium/torg 134 m²

Hovedinngang syd 56 m²

Heis 2 m²

Sjakt 5 m²

Utleie 120 m²

Disp. 1 m²

Utleie 30 m²

Utleie 60 m²

Salong 27 m²

Venteområde 9 m²

Tordensk

40


Heyerdahls gate

Bevertning 284 m²

WC 17 m² Sjakt 0 m²

Sjakt 1 m²

Personaltoalett 8 m²

HCWC 7 m²

Ny sjakt 3 m²

Sjakt 1 m²

Sjakt 1 m²

Sjakt 1 m²

HCWC 6 m²

Sjakt 1 m²

Heis 3 m²

Hovedinngang nord 54 m²

Heis 2 m²

Behandlingsrom 7 m²

Korridor 35 m²

Korridor Behandlingsrom 9 m² 8 m²

WC 2 m²

Sjakt 2 m² Sjakt 0 m²

Otto Sverdrups gate

Oppvask 8 m²

WC 4 m²

Sjakt 0 m²

Vareheis 3 m² Kiosken bar 190 m²

Venteområde 12 m² Personalrom 6 m²

kioldsgate *Det tas forbehold om endelig oppmåling og forbehold om eventuelle tekniske sjakter/ føringer frem til prosjektering er gjennomført.

41


UNDERETASJEn I U1 er det planlagt treningsrom og garderober i tilknytning til sykkelparkeringen. Her kan leietakerne komme for å henge fra seg sykkeltøyet etter treningsturen til jobb, ta seg en dusj og få levert nystrøkne skjorter før arbeidsdagen starter. Dagens sykkelparkering utvides og logistikken forbedres med gode kommunikasjonsveier inn fra gateplan, og oppover i kontorbygget.

42UNDERETASJEN Kommunikasjon og tilbud

Hieronymus He

Renholdssentral

Støtterom kafé

Eksist. støtterom kafé

Eksist. WC

HCWC med dusj

WC Dusj

Garderobe Treningsrom

Dusj

Garderobe

Gard. restau Eksist. heis

Tørkeskap

Rådhusplassen

Eksist. heismaskin Eksist. heis

Fellesinngang

Dusj

WC

Tørkeskap

Garderobe

Forrom garderobe

EL WC

Eksist. heismaskin

Tørkerom

Vaktmester

Lager

Sykkelv Dusj

Sykkelparkering

Eksist. aggregat forretning 5 m²

Lager

Lager

Lager

Teknikk Påforing for eksist. rørføringer

Fellesfasiliteter

Kommunikasjon

Garderobe

Støttefunksjon

Kjerne

Teknisk

BTA U1: 1637 m2

1

Plan U1 etg 1 : 200

44

Utleid

Tordensk


Heyerdahls gate

Treningsrom

Eksist. datarom

Nytt teknisk rom

Lager trening

Lager

Eksist. gard./lager Bar Gang

Støtterom bevertning

Kjøl

Frys

Heismaskin

Kjøl Teknisk

WC EL

Korridor

Eksist. teknisk rom

Korridor

Eksist. teknisk rom

Heismaskin EL Sentralutstyr elektro

Lager

vask/verksted Trapp

Lager

Otto Sverdrups gate

Eksist. Øltank

urant

Eksist. forrom teknikk Eksist. verksted

Avfallsrom

Avfallsrom Eksist. hovedtavlerom

Eksist. trafo

kioldsgate *Det tas forbehold om endelig oppmåling og forbehold om eventuelle tekniske sjakter/ føringer frem til prosjektering er gjennomført.

45

GARDEROBE Kjelleren rommer delikate garderober til bruk før arbeidsdagen starter, i løpet av dagen, eller etter endt treningsøkt. Materialene knytter seg på byggets helhetsplan og skaper en varm atmosfære.

49


TRENING Balanse i hverdagen er viktig. HH1 tilbyr et flott treningsrom til disposisjon for alle byggets brukere. Her kan leietakere legge opp til egne gruppetimer, eller man kan bestille PT-timer.

50
SYKKELPARKERING Med den sentrale beliggenheten midt i byen, vil det være naturlig for mange å sykle til kontoret. Den nye sykkelparkeringen ligger med svært enkelt adkomst fra Tordenskiolds gate. Her vil det være egen stasjon for sykkelvask og det er enkel adkomst videre inn til garderober og dusjfasiliteter.

53


KONTORAREALER Attraktive planløsninger og designvalg skaper funksjonelle arealer med et elegant uttrykk. Kontorlokalene er fleksible, har gjennomgående gode lysforhold og fantastisk utsikt.

54Akershus festning

Oslo Rådhus

Akershus festning

Lambda

Oslo Rådhus

Rådhuset

Akershus Akershus festning festning

Oslo Oslo Rådhus Rådhus

Lambda

Lambda Lambda

Byen, Stortinget og Nationaltheatret

Rådhusplassen og fjorden 2 1

PLANLØSNING 1 : 250

RINGER I VANN

2

1 : 250

GITTE FAKTORER Nasjonalteateret

3 2 1 PLANLØSNING : 250

Akershus festning

PLANLØSNING 1 : 250

Oslo Rådhus

Lambda

1 : 250

1

RINGER I VANN 2 2

1 1 :: 250 250 GITTE FAKTORER Nasjonalteateret

3 1 1RINGER II VANN RINGER VANN : 250 1

3

1 1 :: 250 250

GITTE FAKTORER GITTE FAKTORER 3 Nasjonalteateret 3 11 ::Nasjonalteateret 250 250

PLANLØSNING

2

PLANLØSNING 1 : 250 PLANLØSNING

Akershus festning

Festningen Akershus Akershus festning festning

Oslo Rådhus

1 : 250

Lambda PLANLØSNING PLANLØSNING 2 2 11 :: 250 250

Oslo Oslo Rådhus Rådhus

Lambda Lambda

GITTE FAKTORER 1 : 250

3 3

Kjerne/nye GITTE FAKTORER GITTE FAKTORER GITTE FAKTORER 1 :3 32501 : 250

GITTE FAKTORER 1 : 250

ventilasjonsføringer

1 : 250

GITTEGITTE FAKTORER FAKTORER GITTE 3 3 FAKTORER 3 11 :: 250 250 1 : 250

Romgrid/siktlinjer


DIAGRAMMER Dagslys og soner

Planene er utarbeidet basert på ringeri-vann-prinsippet. Det vil si at hovedkommunikasjonsårene med de sosiale sonene med høy aktivitet og samhandling plasseres midt i etasjen der møterom og støttefunskjoner plasseres som buffer for å avskjerme arbeidsplassene i stille områder.

De typiske kontoretasjene er organisert i ganglinje tett på vertikalkommunikasjon. Arbeidsplassene i åpent landskap deles opp i soner med rom som stillerom, cellekontor og møterom. Mot atriene utvides korridorene for å tilrettelegge for prosjektsoner med dagslys fra atriene.

57

ARBEIDSPLASSER

Farge dører

Farge vegg

Farge himling

61

Teppe
SOSIAL SONE De sosiale sonene fasiliterer og oppfordrer til et sosialt arbeidsmiljø med både formelle og uformelle møteplasser. Sonene fremmer god akustikk og enkelt vedlikehold bidrar til en attraktiv og innbydende atmosfære.

Akustiske tekstilplater

Gulvflis

Oljebeiset fast inventar

64

Rustfritt stål
Belysning Belysning i samtlige deler av bygget er med på å underbygge de elegante kvalitetene. Kombinasjonen av sortlakkering og messing forsterker den varme atmosfæren. Utendørs på byggets fasade har lysdesignere fra Zenisk skapt spennende og unik atmosfære. Belysningen utendørs er en del av planen om å transformere byrommene utenfor bygget.

messing

Messing

Sortlakkert

sortlakkert 67
toaletter I kjernen finner man toalettene. Disse vil få hvite marmorfliser på gulv og brystning på vegg. Hvit gipshimling med innfelt belysning. Vask i forrom vil gjenspeile de historiske fargene man finner i fellesarealene på smakfunn og moderne måte. Armaturer og garnityr i rustfritt stål.

Veggfliser

Rustfritt stål

Marmorfliser

70

Vask i forrom
Etasjeplaner Oversiktlige landskap med enkel adkomst fra A til B og en fin balanse mellom skjermede og sosiale soner bidrar til effektiv flyt og balanserte arbeidsdager.

73


HH

GENEREL

generell etasje

planløsning

Planløsning teamkontor

HIERONYMUS HEYE

Møterom 6 pers 17 m²

Kontor S 9 m²

Møterom 14-16 pers 42 m²

Kontor S 9 m²

Multirom 3 pers 9 m²

Teamkontor 12 pers 71 m²

Møterom 6 pers 15 m²

Forrom 4 m²

BK 1 m² HCWC 6 m²

Sjakt 4 m² EL 1 m²

Tilrettelegging for fremtidig sjakt 3 m²

RÅDHUSPLASSEN

Heis 3 m²

Spiseplasser 67 m²

to en åp

Trapp syd 28 m²

garderobe / kjøkken

ed /n pp

Teamkontor 2 pers 18 m²

Heis 2 m² Tilrettelegging for fremtidig sjakt 3 m²

EL 1 m²

Sjakt 3 m²

WC 2 m² WC 2 m²

Forrom 5 m²

Bøttekott 4 m²

fasademøbel

WC 2 m²

Kopi/Server 5 m²

Teamkontor 2 pers 15 m² Teamkontor 4 pers 27 m²

Multirom 1 pers 5 m²

Kontor S 8 m²

Teamkontor 2 pers 17 m²

Teamkontor 12 pers 69 m²

Kontor S 8 m²

Kontor S 8 m²

Multirom 3 pers 8 m²

TORDENSKIOLDS

73 12

01 Kontor Type r

arbeidsplasser 01 Møteplass/spiserom

11

73

Arbeidsplasser

Enkeltkontorer 1

01 Kontor L 11 Kontor S 12 Teamkontor (2-12) 07 Multirom

Plan 04 - MAX 1 : 200

02 Møterom 6 pers teamkontor 01 Møterom 14-16 pers

12

Kjerne

enk Samtalerom

Kontor

Støttefunksjon 74

Møterom

Åpent gulv

eltkontorer

PLAN 04

12

Kontor L Kontor S Kontor Teamkontor Teamkontor Teamkontor Teamko Teamkontor Teamkontor

07 Multiro

P HCWC WC

Typ

FERD EIE


H1

L E TA S J E teamkontor

ERDALHS GATE

Kontor S 9 m²

Kontor S 9 m²

Kontor S 9 m²

Multirom 1 pers 5 m²

Teamkontor 4 pers 28 m²

fasademøbel

Bøttekott 4 m²

WC 2 m²

WC 2 m²

Forrom 4 m²

WC 3 m² EL 1 m²

garderobe

Kopi/Server 5 m²

Teamkontor 8 pers 47 m²

Sjakt 3 m²

Ny sjakt 3 m²

GATE

Multirom 3 pers 9 m²

to en åp

Teamkontor 7 pers 45 m²

OTTO S V ER

Trapp nord 28 m²

ed /n pp

Møte- og spiserom 20 pers 46 m²

DRUPS

Heis 3 m²

EL 1 m²

Sjakt 2 m²

garderobe

Heis 2 m² TilretteleggingSjakt for fremtidig sjakt 2 m² 1 m²

HCWC 6 m² Forrom 5 m²

fasademøbel

Teamkontor 2 pers 14 m²

fasademøbel

Teamkontor 4 pers 27 m²

Multirom 3 pers 8 m²

Kontor S 8 m²

Kontor S 8 m²

Teamkontor 2 pers 14 m²

Multirom 1 pers 5 m²

Kontor S 8 m²

Kontor L 14 m²

S GATE

- MAX TEAMKONTOR - ANTALL ARB.PL

rromL

Antall rom 1 11 r2 pers S 5 4 pers 3 7 pers 1 (2-12) ontor 8 pers 1 12 pers 2 om 24

Antall arb.pl 1 11 10 12 7 8 24 73

PLAN 04 - ANTALL TOALETTER

pe rom

2 6

ENDOM

PLAN 04 - MAX TEAMKONTOR - ANTALL MULTIROM

Møteplass / rom Spiserom Type rom Antall Antall pl. Multirom 1 pers 3 3 Multirom 3 pers 4 12 02 Møterom 7 6 pers 15 01

61 arb.pl i teamrom / 7 multirom = 8,7 pl. pr. rom

01

Møterom 14-16 pers

PLAN 04 - MAX TEAMKONTOR - ANTALL MØTEROM Type rom Møte- og spiserom 1 20 pers Møterom 6 pers 2 Møterom 14-16 pers 1 4

Antall rom

Antall sitteplasser 20 12 16 48

48 sitteplasser i møterom + 15 stk. multirom = 63 stoler / 73 arb.pl = 0,9 stol pr. arb.pl.

75

Antall rom

*Det tas forbehold om endelig oppmåling og forbehold om eventuelle tekniske sjakter/føringer frem til prosjektering er gjennomført.


HH

GENEREL

Generell etasje

planløsning stor

Planløsning stor andel landskap

HIERONYMUS HEYE

Møterom 8 pers 18 m²

Møterom 16 pers 42 m²

Møterom 4 pers 9 m² Kontor M 14 m²

Kontor 9 m²

Kontor M 14 m²

Multirom 1 p 5 m²

Sosial sone 106 m²

Forrom 4 m²

Pauseområde 8 m²

BK 1 m² HCWC 6 m²

Sjakt 4 m² EL 1 m²

Tilrettelegging for fremtidig sjakt 3 m²

RÅDHUSPLASSEN

Heis 3 m²

to en åp

Trapp syd 28 m²

ed /n pp

Spiseplasser 67 m²

Heis 2 m² Gangsone 150 m²

Tilrettelegging for fremtidig sjakt 3 m²

EL 1 m²

Sjakt 3 m²

WC 2 m² WC 2 m²

Forrom 5 m²

Bøttekott 4 m²

fasademøbel

WC 2 m²

Kopi/Server 5 m²

Landskap 79 m²

Multirom 1 pers 5 m² Kontor M 13 m²

Multirom 5 m²

Kontor M 13 m² Møterom 10 pers 27 m²

Kontor S 8 m² Møterom 8 pers 17 m²

Kontor S 8 m²

Møterom 4 pers 8 m²

TORDENSKIOLDS

79 13-19

79

Arbeidsplasser

Kontorplasser

1

06 Kontor M (med vekstplass) 07 Kontor S 60 Landskapsplasser 07 Multirom 01 Møteplass/spiserom arbeidsplasser 02 Møterom 4-pers 03 Møterom 8-10 pers kontor / 80% landskap 01 Møterom 16 pers

Plan 04 - 20% 1 : 200

13-19

Kjerne

kon Samtalerom

torplasser

Kontor

Støttefunksjon 76

Møterom

Åpent gulv

06 KontorT Kontor

Kontor

07 Kontor

60 Landsk 60

• 07 Multiro •

FERDHCWC EIE


H1

L E TA S J E

r andel landskap

ERDALHS GATE

Kontor S 9 m²

Kontor S 9 m²

rS

Landskap 72 m²

fasademøbel

Bøttekott 4 m²

Kopi/Server 5 m²

Landskap 62 m²

Multirom 1 pers 5 m²

WC 2 m²

WC 2 m²

WC 3 m²

Forrom 4 m²

EL 1 m² Sjakt 3 m²

Ny sjakt 3 m²

Heis 3 m²

to en åp

OTTO S VE R

ed /n pp

Møterom / spiserom 20 pers 46 m²

Landskap 46 m²

Trapp nord 28 m²

Heis 2 m² TilretteleggingSjakt for fremtidig sjakt 2 m² 1 m² EL 1 m²

DRUPS GATE

pers

Kontor M 14 m²

Multirom 1 pers 5 m²

Sjakt 2 m²

HCWC 6 m² Forrom 5 m²

fasademøbel

Landskap 69 m²

m 1 pers

Multirom 1 pers 5 m²

Multirom 1 pers 5 m²

Landskap 57 m²

Kontor M 13 m²

Kontor S 8 m²

Kontor S 8 m²

S GATE

80/ 20 - KONTOR

80/20 - MULTIROM

Antall rom Antall arb.pl rTypeMrom(m/vekstplass) r M* 6 12 rS 7 7 13 19 rS Antall arb.pl i landskap

01

80/20 - MØTEROM

Type rom Antall rom Antall pl. Møteplass / Spiserom Multirom 1 pers 7 7 7 7

02 Møterom 604arb.pl pers i åpent landskap / 7 rom = 8,5 pl pr. rom

kapsplasser

03 Møterom 8-10 pers

om

01

C

Antall arb.pl. totalt inkl. vekst = 79 stk

*i kontor str M er det stilpet inn en vekst plass disse plassene er regnet med i tabellen.

Møterom 16 pers 77

Type rom Møterom 4 pers Møterom 8 pers Møterom 10 pers Møterom 16 pers Møterom / spiserom 20 pers

2 2 1 1 1 7

Antall rom

Antall sitteplasser 8 16 10 16 20 70

70 sitteplasser i møterom + 7 stk. multirom = 77 stoler / 79 arb.pl = 1 stol pr. arb.pl.

PLAN 04 - ANTALL TOALETTER Type rom

ENDOM

2

Antall rom

*Det tas forbehold om endelig oppmåling og forbehold om eventuelle tekniske sjakter/føringer frem til prosjektering er gjennomført.


Plan 3 Planløsning

HIERONYMUS HEYER

Møterom 4 pers 9 m²

Møterom 8 pers 18 m²

Kontor S 9 m²

Møterom 10 pers 28 m² Kontor M 14 m²

Sosial sone 110 m²

Kontor M 14 m²

Pauseområde 18 m²

Kontor M 14 m²

Multirom 1 pe 5 m²

Gangsone 32 m²

Gangsone 6 m²

Forrom 5 m²

HCWC 5 m²

Eksist. EL

Pauseområde 5 m²

Pauseområde 11 m²

Eksist. heis

Eksist. trapp syd

Pauseområde 52 m²

to en åp

RÅDHUSPLASSEN

Eksist. heis

ed /n pp

Eksist. heis

EL

WC 3 m²

WC 1 m²

WC 2 m²

Forrom 5 m²

Bøttekott 4 m²

Pauseområde 10 m²

Kopi/Server 5 m²

Gangsone 65 m²

Landskap 79 m²

Multirom 1 pers 5 m² Kontor M 13 m²

Kontor S 8 m²

Multirom 1 pers 5 m²

Landskap 73 m²

Multirom 1 pers 5 m²

Kontor S 8 m²

Kontor S 8 m²

TORDENSKIOLDS

44 16

10 Kontor L+S 28 Landskapsplasser 04 Multirom 03 Møteplass/Pauseområde

Arbeidsplasser

Kontorplasser 1

Plan 03 1 : 200

01 Møterom 4 personer 01 Møterom 8 personer Møbleringsplan 01 Møterom 10 personer

Kjerne

Samtalerom

Kontor

Støttefunksjon 78

Møterom

Åpent gulv

BTA plan 03, ledig: 845 m2

Type Kontor M * Kontor S

28 •

An

*i k dis

HCWC


RDALHS GATE

Landskap 30 m²

Kopi/Server 5 m²

Bøttekott 3 m²

GATE

ers

ed /n pp

Eksist. trapp nord

OTTO S V ER

to en åp

Møterom 18 pers 46 m²

DRUPS

Eksist. heis

Eksist. heis

Fokusområde 5 m²

Kontor M 13 m²

Kontor M 13 m²

S GATE

PLAN 03 - ANTALL ARB.PL rom

6 4 10

Antall rom

PLAN 03 - ANTALL MØTEROM

PLAN 03 - ANTALL MULTIROM

Antall arb.pl 12 4 16

Antall arb.pl i landskap

Type rom Multirom 1 pers

4 4

Antall rom

4 4

Antall pl.

28 arb.pl i åpent landskap / 4 rom = 7 pl pr. rom

kontor str M er det stilpet inn en vekstplass sse plassene er regnet med i tabellen.

1

1 1 1 1 4

Antall rom

Antall sitteplasser 4 8 10 18 40

40 sitteplasser i møterom + 4 stk. multirom = 44 stoler / 44 arb.pl = 1 stol pr. arb.pl.

ntall arb.pl. totalt inkl. vekst = 44 stk

Toaletter

Type rom Møterom 4 pers Møterom 8 pers Møterom 10 pers Møterom 18 pers

Antall rom

79


Plan 4 Planløsning

HIERONYMUS HEYE

Forrom 5 m²

HCWC 5 m²

Sjakt 3 m² EL 1 m²

Tilrettelegging for fremtidig sjakt 3 m²

Trapp syd 28 m²

to en åp

RÅDHUSPLASSEN

Heis 3 m²

ed /n pp

Heis 2 m²

Sjakt 3 m²

EL 1 m²

WC 1 m²

WC 2 m²

WC 2 m²

Forrom 5 m²

fasademøbel

Bøttekott 4 m²

Kopi/Server 5 m²

TORDENSKIOLDS

88 1

05 Kontor L+S 01 Teamkontor 6 pers 28 Landskapsplasser 04 Multirom

88 plasser arbeidsplasser i åpent landskap 1 arbeidsplass i cellekontor 11 Multi-/samtalerom (faktor 1/8) (det samme antall møterom som tidligere)

Arbeidsplasser

Oppsummering: +10 arbeidsplasser sammenlignet med 20/80% alternativet

01 Møteplass/Pauseområde 01 Møterom 6 pers 02 Møterom 14 pers

Kontorplass Kjerne

Samtalerom

Kontor

Støttefunksjon 80

Møterom

Åpent gulv


ERDALHS GATE

fasademøbel

WC 3 m² Forrom 6 m² WC 2 m²

Sjakt 3 m²

GATE

WC 3 m²

Ny sjakt 1 m² Heis 3 m²

to en åp

DRUPS

Bøttekott 4 m²

ed /n pp

Trapp nord 28 m²

OTTO S V ER

Kopi/Server 5 m²

Heis 2 m² Sjakt 1 m² EL 1 m²

Sjakt 2 m²

HCWC 6 m² fasademøbel

Forrom 5 m²

S GATE

81


Plan 4 Arbeidsplasser i landskap med noen kontorer

Kontorer

Møterom mot vest

Ankomst/ resepsjon

Rå dh us pla ss en

82


Kontorer

Åpent landskap

Møbleringsvegg mot atriumet

te a g ds l o ki s n de r To

BTA Areal Plan 4

83

BTA ledig areal inkludert fellesområder

Ledig areal kontor uten fellesområder

1741,5

1391,6


HH

PLAN

Plan 6

planlø

Planløsning

HIERONYMUS HEYE

ANNEN LEIE

Heis 5 m²

Trapp syd 26 m²

ed /n pp

Sluse 7 m²

to en åp

RÅDHUSPLASSEN

Heis 3 m²

Heis 2 m²

Sjakt 3 m²

Teknisk 0 m² EL 1 m²

Multirom 4 pers 14 m²

Teknisk 3 m² WC 2 m²

WC 2 m²

Forrom 5 m²

WC 2 m²

Landskap 74 m²

fasademøbel

Bøttekott 4 m²

Kopi/Server 5 m²

Pauseområde 7 m²

Gangsone 76 m² Multirom 1 pers 5 m²

Kontor S 8 m²

Multirom 1 pers 5 m²

Landskap 83 m²

Kontor L 13 m² Kontor S 8 m²

TORDENSKIOLDS

41 13

05 Kontor L+S 01 Teamkontor 6 pers 28 Landskapsplasser 04 Multirom

41

Arbeidsplasser

Kontorplasser

1

Plan 06 - Møbleringsplan arbeidsplasser Kjerne

01 Møteplass/Pauseområde 01 Møterom 6 pers 02 Møterom 14 pers Møterom Støttefunksjon

Kontor

Samtalerom

1 : 200

13

Åpent gulv

kontorplasser

84

05 Kontor 01

Ty

Kontor L Teamko

Kontor S Teamkon

28 Landsk

04 Multiro 28 •

HCWC FERD EIE


H1

N 06

øsning

ERDALHS GATE

Møterom 6 pers 17 m²

EL 1 m² HCWC 6 m² fasademøbel

kjøkken

Teknisk 2 m²

be

Heis 2 m² Teknisk 1 m²

kjøkken / gar dero

ed /n pp

Sluse 11 m²

resepsjon

to en åp

Trapp nord 26 m²

Kjøkken/sosial sone 82 m²

OTTO S V ER

Heis 3 m²

DRUPS

GATE

ETAKER

Forrom 5 m²

Pauseområde 7 m²

Multirom 1 pers 5 m² Teamkontor 6 pers 41 m²

Kontor S 8 m²

Møterom 14 pers 40 m²

Møterom 14 pers 41 m²

Kontor L 13 m²

(spisesone)

S GATE

PLAN 06 - ANTALL KONTOR r L+S

ype rom Antall rom Lontor 62 pers S 3 ntor 6 pers 1 kapsplasser 6

om

Antall arb.pl 4 3 6 13

Antall arb.pl i landskap

Antall arb.pl. = 41 stk

01 01

Møteplass / MULTIROM PLAN 06 - ANTALL Pauseområde

Type rom Antall rom Multirom 1 pers 3 Møterom 16 pers Multirom 4 pers 4

3 4 7

PLAN 06 - ANTALL MØTEROM Antall pl.

02 Møterom3914 pers arb.pl i landskap/team / 4 rom = 10 pl pr. rom

Type rom Møterom 6 pers Møterom 14 pers

1 2 3

Antall rom

Antall sitteplasser 6 28 34

34 sitteplasser i møterom + 7 stk. multirom = 41 stoler / 41 arb.pl = 1 stol pr. arb.pl.

85

PLAN 06 - ANTALL TOALETTER Type rom

ENDOM

1

Antall rom

*Det tas forbehold om endelig oppmåling og forbehold om eventuelle tekniske sjakter/føringer frem til prosjektering er gjennomført.


Plan 6 Arbeidsplasser i landskap med noen kontorer

Multirom/møterom

Møbleringsvegg mot atriumet Åpent landskap

Rå dh us pla ss en

86


Ankomst/resepsjon

Møterom mot øst Kjøkken Åpent landskap

te a g ds l o ki s n de r To

BTA Areal Plan 6

87

BTA ledig areal inkludert fellesområder

Ledig areal kontor uten fellesområder

830,6

654


HH

PLAN

plan 7

planlø

Planløsning

HIERONYMUS HEYE

ANNEN LEIETAKER

Heis 5 m²

Sluse 11 m²

Trapp syd 26 m²

to en åp

RÅDHUSPLASSEN

Heis 3 m²

ed /n pp

Kjøkken 11 m²

garderobe / kjøkken

Heis 2 m²

EL 3 m²

EL 1 m² Forrom 5 m² WC 2 m²

WC 2 m²

WC 2 m²

Multirom 3 pe 8 m²

fasademøbel fasademøbel

Møterom 6 pers 15 m²

Sosial sone 52 m² Multirom 1 pers 5 m²

Kontor S 8 m²

Møterom 6 pers 16 m²

Teamkontor 12 pers 69 m²

Teamkontor 4 pers 27 m²

Pauseområde 15 m²

Kontor S 9 m²

Møterom 6 pers 17 m²

TORDENSKIOLDS

53 9

01 Kontor L 08 Kontor S 44 Teamkontorplasser (2-12) 06 Multirom

53

Arbeidsplasser

Enkeltkontorer

1

Plan 07 - Møbleringsplan arbeidsplasser

01 Møteplass/sosial sone 03 Møterom 6 pers 01 Møterom Støttefunksjon16 pers

1 : 200 Kjerne

Møterom

Kontor

Samtalerom

9

Kontor

01

PL

08 Kontor Type rom 44

Åpent gulv

enkeltkontorer

06

Kontor L Kontor S Teamko Teamkontor 2 pe (2-12) Teamkontor 4 pe Teamkontor 8 pe Multiro Teamkontor 12 p

88

FERD EIE


H1

N 07

øsning

ERDALHS GATE

Multirom 3 pers 9 m²

Kontor S 9 m²

Kontor S 9 m²

WC 2 m²

Print/kopi 6 m²

Teamkontor 8 pers 47 m²

WC 3 m²

Forrom 4 m²

EL 1 m²

WC 2 m²

Sjakt 3 m²

Sjakt 3 m²

GATE

fasademøbel

Multirom 1 pers 5 m²

Teamkontor 4 pers 28 m²

interntrapp

Heis 3 m²

to en åp

Teamkontor 4 pers 29 m²

OTTO S V ER

ed /n pp

Trapp nord 28 m²

Sjakt 1 m²

ers

EL 1 m² HCWC 6 m²

BK 5 m²

fasademøbel

Teamkontor 4 pers 27 m²

s Pauseområde 15 m²

Kontor S 9 m²

Kontor S 9 m²

Sjakt 2 m²

garderobe

Heis 2 m²

Møterom 16 pers 49 m²

DRUPS

Pauseområde 16 m²

Teamkontor 4 pers 28 m²

garderobe

Kontor S 9 m²

Forrom 5 m²

Teamkontor 2 pers 14 m²

Teamkontor 2 pers 14 m²

Multirom 1 pers 5 m²

Kontor S 8 m² Kontor L 14 m²

Multirom 3 pers 9 m²

S GATE

rL

LAN 07 - ANTALL ARB.PL

rS

Antall rom Antall arb.pl 1 1 8 8 ontorplasser ers 2 4 ers 5 20 ers 1 8 om pers 1 12 18 53

ENDOM

01

Møteplass / Sosial sone PLAN 07 - ANTALL MULTIROM

03TypeMøterom rom Antall6 rompers Antall pl. Multirom 1 pers 3 3 Multirom 3 pers 3 9 01 Møterom 16 pers 6 12

PLAN 07 - ANTALL MØTEROM Type rom Møterom 6 pers Møterom 16 pers

3 1 4

Antall rom

Antall sitteplasser 18 16 34

34 sitteplasser i møterom + 12 stk. multirom = 46 stoler / 53 arb.pl = 0,9 stol pr. arb.pl.

44 arb.pl i teamrom / 6 multirom = 7,3 pl. pr. rom

89

PLAN 07 - ANTALL TOALETTER

Antall rom 1 6 *Det tas forbehold om endelig oppmåling og forbehold om eventuelle tekniske sjakter/føringer frem til prosjektering er gjennomført. 7 HCWC WC

Type rom


plan 7 Arbeidsplasser i teamkontor

Kontorer

Midtsone/storstue

Møbleringsvegg mot atriumet Ankomst/sosialsone Møterom mot syd

Rå dh us pla ss en

90


Interntrapp opp til plan 8

Teamkontor Møterom mot øst

te a g ds l o ki s n de r To

BTA Areal Plan 7

91

BTA ledig areal inkludert fellesområder

Ledig areal kontor uten fellesområder

1266

1002,5


HH

PLAN

plan 8

planlø

Planløsning

HIERONYMUS HEYE

ANNEN LEIETAKER

Sluse 8 m²

Trapp syd 26 m²

to en åp

RÅDHUSPLASSEN

Heis 2 m²

ed /n pp

Heis 2 m²

EL 3 m² Ankomstsone/Resepsjon 31 m²

EL 1 m² Forrom 5 m² WC 2 m²

Møterom 6 pers 15 m²

Disp. 6 m²

WC 2 m²

WC 2 m²

garderobe

fasademøbel

Møterom 14 pers 33 m²

Vrimleareal ekstern 82 m²

Møterom 9 pers 22 m²

Trapp teknisk ro 11 m²

Gangsone 26 m²

Møterom 6 pers 17 m²

TORDENSKIOLDS

19 7

7

12

Teamko

enkeltkontorer

01

Multiro

19

Arbeidsplasser

Enkeltkontorer

07 Kontor S 08 Kontor S 12 Teamkontorplasser 01 Multirom 01 Møte- spiseplass arbeidsplasser 03 Møterom 6-9 pers 01 Møterom 14 pers Møbleringsplan 01 Møterom 16 pers

1

Plan 08 1 : 200

Eksternt møterom

Møterom

Kjerne

Samtalerom

Kontor

Støttefunksjon

92

07 Kontor

08 Kontor Ko

Te

Takterrasse Åpent gulv

FERD EIE


H1

N 08

øsning

ERDALHS GATE

Kontor S 9 m²

Kontor S 9 m²

Kontor S 9 m²

Kontor S 9 m²

Kontor S 9 m²

Teamkontor 6 pers 37 m²

Gangsone 26 m²

WC 2 m²

BK 3 m²

Sjakt 3 m²

Sjakt 3 m²

GATE

EL 1 m²

WC 2 m²

DRUPS

Heis 3 m² Sosial sone 44 m²

to en åp ed /n pp

Trapp nord 26 m²

Heis 2 m²

Arkiv/Print 7 m²

EL 1 m²

Multirom 3 pers 8 m²

garderobe

Sjakt 1 m² Sjakt 2 m²

OTTO S V ER

Forrom 4 m²

kjøkken

fasademøbel

HCWC 6 m² Møterom 19 pers 39 m²

Forrom 5 m²

fasademøbel

om Gangsone 40 m²

Møterom 14 pers 33 m²

Teamkontor 6 pers 37 m² Kontor S 8 m²

Kontor S 8 m²

sikkerhetsskille

Takterrasse 151 m²

S GATE

rPLAN S 08 - MAX TEAMKONTOR - ANTALL ARB.PL01 Type rom

Antall rom 7 eamkontor 6 pers 2 9 ontorplasser

rontorS S

om

ENDOM

Antall arb.pl 03 7 12 19 01

01

Møte/spiseplass PLAN 08 - MAX TEAMKONTOR - ANTALL MULTIROM Type rom

Antall rom

Møterom 6-9 pers Multirom 3 pers 1 1

3 3

Antall pl.

12 arb.pl i teamrom / 1 multirom = 12 pl. pr. rom Møterom 14 pers

PLAN 08 - MØTESENTER - ANTALL MØTEROM Type rom Møterom 6 pers Møterom 9 pers Møterom 14 pers Møterom 19 pers

PLAN 08 - MAX TEAMKONTOR Møterom 16 pers- ANTALL MØTEROM Type rom Møterom 14 pers

1 1

Antall rom

14 sitteplasser i møterom + 3 stk. multirom = 17 stoler / 19 arb.pl = 0,9 stol pr. arb.pl.

Antall sitteplasser 12 9 14 16 51

PLAN 08 - ANTALL TOALETTER

Antall sitteplasser

9314

14

Antall rom 2 1 1 1 5

HCWC WC

Type rom

1 5 6

Antall rom

*Det tas forbehold om endelig oppmåling og forbehold om eventuelle tekniske sjakter/føringer frem til prosjektering er gjennomført.


plan 8 Møtesenter i syd/arbeidsplasser i nord

Kontorer

Møterom atrium

Kjøkken/ garderobe Ankomst/resepsjon Møterom mot syd

Rå dh us pla ss en

94


Interntrapp ned til plan 7 Sosial sone

Møterom atrium Sikkerhetsskille Takterrasse

te a g ds l o ki s n de r To

BTA Areal Plan 8

95

BTA ledig areal inkludert fellesområder

Ledig areal kontor uten fellesområder

889,9

705,8

Plan 8 Plan 7 Plan 6 Plan 4 Plan 3

MULIGHETER Eiendommen er et flerbrukerbygg med både nye og gamle leietakere. Diagrammet viser hvilke etasjer som har ledige arealer etter rehabiliteringen.

BTA Areal plan 3, 4, 6, 7, 8 Etasje

BTA ledig areal inkludert fellesområder

Ledig areal kontor uten fellesområder

3

1066,2

852

4

1741,5

1391,6

6

830,6

654

7

1266

1002,5

8

889,9

705,8

99
Bærekraft og rehabilitering Bygget skal sertifiseres som til Breeam In-Use Very Good. Det gjennomføres energitiltak som utskiftninger av vinduer og etterisolering av fasade. Alle belysning blir energieffektiv med tilhørende energieffektiv styring. Hieronymus får moderne styring av klimaanlegg, fokus på rehabilitering av historiske og unike elementer i trappeoppgaver, inngangsparti og fellesarelaer. Vi måler CO2-avtrykk under rehabiliteringen og løpende i driftsfasen.

102
Om oss Vår visjon er å skape varige verdier og sette tydelige spor

Ferd Eiendom ønsker å bli en ledende byutvikler. Vi er opptatt av at våre prosjekter skal tilføre gode funksjoner og aktiviteter til områdene og nabolagene vi berører. Vi skal gi tilbake mer enn vi får i våre prosjekter. Vi tenker bærekraft i alle ledd, i alle faser og i alle prosjekter. På den måten sørger vi for at vi ikke bare skaper noe nytt, men tar vare på omgivelsene og eksisterende kvaliteter. Vi skal utvikle

bedre nabolag, bedre bydeler og et bedre Oslo – alltid med mennesker i sentrum. Som forvalter legger vi stor vekt på kundetilfredshet, fleksibilitet og gode prosesser. Våre kunder skal alltid få tak i oss og alltid få hjelp. Målet vårt i våre eiendommer er å skape så attraktive bygg og bygulv at det gir kundene våre fortrinn i egne rekrutteringsprosesser. Det skal være et konkurransefortrinn å leie hos oss.

105


Kontaktinfo

Per Espen Ramnefjell Eiendomsansvarlig (innleid konsulent) per@ferd.no +47 976 53 602

Foto side 6, 14-15, 17, 25, 26, 29, 36-37, 62-63, 65, 66, 71, 96-97, 98, 103 og 104: Bielke&Yang/ Alexandra Gjerlaugsen Illustrasjon side 7 og 12-13: Børge Bredenbekk/byHands Foto side 8-9: Anders Beer Wilse/Oslo Museum Foto side 10: Karl Harstad/ Oslo Museum Foto side 18-19: Espen Bratlie/ NTB Scanpix Foto side 20-21, 32-33, 38, 4647, 48, 54-55, 58-59, 60, 68-69, 72 og 100-101: Ilja C. Hendel Design: Bielke&Yang Tekst: Tone-Lise Vilje Ferd Eiendom ferd.no

Trond Aslaksen Partner, Akershus Eiendom ta@akershuseiendom.no +47 928 86 966

«Utleie av næringslokaler er omfattet av unntaksbestemmelsen i eiendomsmeglingslovens §1-4 tredje ledd. Ved dette er eiendomsmeglingsloven §4-4, 6-2, 6-4, 6-5, 6-7 til 6-10 og kapittel 7 og §8-8 fraveket i dette oppdraget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglingslovens §6-7 fravikes. Meglers intensjon er å gi leietaker opplysninger som han har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for handelen, jf. Eiendomsmeglingslovens §6-7 første ledd. Leietaker må selv foreta egne undersøkelser som er relevante før inngåelse av leieavtale. Det gjøres oppmerksom på at bilder er av illustrativ karakter og endelig produkt kan derfor avvike fra presentasjonen. Opplysninger på hjemmesiden er å betrakte som markedsføringsmateriale og utleier innestår ikke for at informasjonen er presis eller fullstendig, og fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil og eller ufullstendige opplysninger.»

106