Issuu on Google+

MNS 6566:2015

MNS 6566:2015 Гамшгийн үе дэх аюулгүй байдал. Барилга, байгууламжийн инженерийн системийн удирдлага болон мониторингийн бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоо. Ерөнхий шаардлага


Mns 6566 2015 translation (english, deutsch, francais, italiano)