Page 1

MNS 6499:2015

MNS 6499:2015 Хүний биед ойр хэрэглэдэг утасгүй холбооны төхөөрөмжийн нөлөөллөөр үүсэх онцгой шингээлтийн хэмжээг тодорхойлох арга (30МГц-ээс 6 ГГц-ийн давтамжийн цараанд)

Mns 6499 2015 translation (english, deutsch, francais, italiano)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you