Issuu on Google+

MNS 6418:2013 General requirements on provision of social service for human traffic victim

MNS 6418:2013 Хун худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчид үзүүлэх нийгмийн үйлчилгэнд тавих шаардлага


Mns 6418 2013 translation (english, deutsch, francais, italiano)