Issuu on Google+

MNS 6415:2013 Armed forces, military classification uniforms, the type and size

MNS 6415:2013 Зэвсэгт хүчний цэргийн алба хаагчдын дүрэмтхувцасны ангилал, нэр төрөл, хэмжээ


Mns 6415 2013 translation (english, deutsch, francais, italiano)