Page 1

MNS 6411:2013 Microbiological method for detection of mold in disinfected used clothes, footwear and other stuffs

MNS 6411:2013 Ариутгаж, халдваргүйтгэсэн хуучин хувцас, гутал, бусад эд зүйлст хөгц, мөөгөнцөр илрүүлэх шинжилгээний арга

Mns 6411 2013 translation (english, deutsch, francais, italiano)  
Mns 6411 2013 translation (english, deutsch, francais, italiano)  
Advertisement