Issuu on Google+

MNS 6405:2013

MNS 6405:2013 Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага


Mns 6405 2013 translation (english, deutsch, francais, italiano)