Page 1

MNS 6405:2013 Digital television. Technical requirements of DVB-S2 digital satellite receiver

MNS 6405:2013 Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага.

Mns 6405 2013(2) translation (english, deutsch, francais, italiano)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you