Issuu on Google+

MNS 6404:2013 Digital television. Technical requirements of DVB-S2 digital satellite transmitter

MNS 6404:2013 Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн дамжуулах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага


Mns 6404 2013 translation (english, deutsch, francais, italiano)