Page 19

36

S.

ã

A.

ã

T.

ã

B.

ã

F

S.

A.

L T.1

T.2

B.

ã Ó

F ‚ ‚ ‚ Œ et - si - vä

Œ

ã ·

‚.

ã ·

‚.

ã

Œ

ã ‰

tai

tummina, puhuvina

f

ã ‚ ≈⋲ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Ó - va

T. R B.1

B.2

S.1

B S.2

A.

Ó

et - si - vä

P j ‚ Œ

3

A.

F ‚ ‚ ‚ Œ

ã

Œ

ã ·

j ‚.

ã ·

j ‚.

ã Ó

Œ

ã Ó

Œ

ã

Ó

hitaasti kiihtyvä tuuli

‚ Œ >

Œ

tuu

F ‚

≈⋲ ‚ ‚ ≈⋲ Œ 5

val - ta

tuu

p whisper quite slow

‚ Œ

gliss.

-

-

-

li

-

‚ Œ

gliss.

-

-

P◑

‰ ‚ ‚ ‚ 3

hi - taas -

p as fast as poss.

tuul

-

tuul

-

P◑ 3 j Œ ‚ ‚

li

-

j ‚ ‰

- ti

Œ

Tuuli ulvoo oksien väleissä, pilvet päällekkäin, tummina, puhuvina, taivaan valtava avautuva kangas

F◑

‰ ‚

3

vaan

π slow

P◑ 3 j Œ ‚ ‚

Taivaan valtava avautuva kangas, pääskyt hävittäjinä myrskyn edellä,

Ó

3

hi - taas - ti

hitaasti etsivä tuuli

‚ Œ >

P

F ‚

‰ ‚ ‚ ‚ 3

hi - taas -

tuu

F○ 3 j Œ ‚ ‚ tuu

P

Œ

F○ 3 j Œ ‚ ‚

-

j ‚ ‰

- ti

p○ f f j ≈⋲ ‚ . ‚ ‚ ‚ ≈⋲ ‚

‚ ‚

p○ f f j ≈⋲ ‚ . ‚ ‚ ‚ ≈⋲ ‚

‚ ‚

kiih - ty - vä

et - si - vä

Taivas hauraana harmaana lasina, hitaasti kiihtyvä, hitaasti etsivä tuuli

F◑

‰ ‚

3

≈⋲ Œ

F j ≈⋲ ≈⋲ ‚ . ·

vaan

P

‰ ‚ ‚ ‚ 3

Œ

hi - taas -

-

F j ≈⋲ ‚ . ‚ ‚ ‰ ‰ tuu

tuu

- ti

kiih - ty - vä

et - si - vä

·

tuu

F j ≈⋲ ‚ . ·

j ‚ ‰

li

P F f 5 5 3 r j j 3 ≈⋲ ‚ ‚ ‰ . ‚ ‚ ‚ ‚ ≈⋲ Œ ‚ ‚ Œ ‰ tai

a - vau - tu - va

kang -as

F j ‚

r ‚ ‰.

tuu - li

·

π slow

Koivut sateessa, lipputankojen kostuvat köydet

11

Œ

p sim.

Hitaasti kiihtyvä,

Profile for Fennica Gehrman

Tiina Myllärinen: Railo (2015) for chamber choir  

Tiina Myllärinen: Railo (2015) for chamber choir. Text: Harry Salmenniemi & Tiina Myllärinen. © Fennica Gehrman, Helsinki

Tiina Myllärinen: Railo (2015) for chamber choir  

Tiina Myllärinen: Railo (2015) for chamber choir. Text: Harry Salmenniemi & Tiina Myllärinen. © Fennica Gehrman, Helsinki

Advertisement