Page 15

24

S.

ã

A.

ã

T.

ã

B.

ã

F

S.

A.

Œ

ã ‚

j ‚ ‰

-

ã · -

T.2

B.

A.

ã

-

B.2

ã Ó j ã ‚.

≈⋲ Œ

p

ã ‰.

A.

-

-

F j ã ‰ ‚

Œ

s

-

j3 ‰ ‚ ‰ ã ã Œ ã Ó

·. Œ

-

-

-

ti

-

-

-

ti

3

F j ‚ ‚ . ‚ ≈⋲ ≈⋲ ‚

-

-

-

-

-

hi-taas - ti

-

tai

f j ‚ ‰ Œ f j ‚ ‰ Œ

ti

f j ≈⋲ ‚ ‰ Œ ti

j ‚ Œ

P 5 j ‰ ‚.

Œ

va

Œ

-

F ‚ ‚

p

j ‚ Œ

3

F

‚ ≈⋲ ‚

F3 ‚ ‚

‚ ‰

5

vaan

val - ta

-

-

-

-

·

Œ

‰.

F r ‚ ‚

‚ ‚ ‰

Œ

‰.

·

F j ≈⋲ ‚ .

hi - taas - ti

s

-

-

P 5 j ‰ ‚.

Œ

va

-

Ó Ó Ó

Taivas hauraana, harmaana lasina, hitaasti kiihtyvä, hitaasti etsivä tuuli, koivut sateessa, lipputankojen kostuvat köydet

f j ‚ ‰ Œ

hi - taas - ti

Pääskyt hävittäjinä myrskyn edellä, koivuun alkaa käydä tuuli, tuulla, mutta myrsky odottaa yhä

ta - va

ã

p whisper quite fast

‚ ‚ Œ

-

π whisper as fast as poss.

p

3

-

-

hi - taas -

Ó

hi - taas - ti

Œ

5

val

B S.2

-

F ‚ ‚ ‚

p

S.1

-

·

hi - taas -

‚ ‚ ‰

f F whisper w/clear articulation j . vasta kehittää ‚ ‰ Óseitseään

3

P j ‚

a - vau - tu - va

taivaan valtava avautuva kangas

R B.1

a - vau - tu - va

tai

-

P j ‚

‚ ‚ ‰

F F j5 ≈⋲ ‚ . ≈⋲ ≈⋲ ‚ ‚

Œ

-

F ≈⋲ ‚ ‚

Œ

vaan

ti

-

- as

T.

p j j 3 ‚ ‚ Œ

㠌

- taas

L T.1

3

vaan

-

-

-

-

P ‚ ≈⋲ ≈⋲ ‚

hi - taas - ti

-

F r ‚ ‚

-

-

kang - as

7

-

-

-

s -

p ‚ ‚ · -

-

hi - taas - ti hi - taas - ti

p j ‚.

‚ ≈⋲

hi - taas - ti s

-

-

-

-

-

f j ‚ ‰ Œ

F 6 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f j ‚ ‰ Œ

ti

f j ‚ ‰ Œ

- ti

-

-

f j ‚ ‰ Œ

ti

f j ‚ ‰ Œ

ti

Ó Ó

whisper as fast as poss.

Œ Ó Ó Ó Ó

π

Koivut sateessa,

Profile for Fennica Gehrman

Tiina Myllärinen: Railo (2015) for chamber choir  

Tiina Myllärinen: Railo (2015) for chamber choir. Text: Harry Salmenniemi & Tiina Myllärinen. © Fennica Gehrman, Helsinki

Tiina Myllärinen: Railo (2015) for chamber choir  

Tiina Myllärinen: Railo (2015) for chamber choir. Text: Harry Salmenniemi & Tiina Myllärinen. © Fennica Gehrman, Helsinki

Advertisement