Page 11

f determined > 2 ¿ ¿. ¿ ã 4

F 4 ¿ ¿3 ¿ Œ 4

Inquieto

8

S.

la - sin

A.

2 ã 4 ¿J

¿

3

la - sin

F

B.

44

4 4

lä - pi

lä - pi

2 ã 4 ¿ ¿ ‰

¿ ¿ ‰

la - sin

lä - pi

S.

& 24

ã

A.

& 24

ã

L T.1

V 24

p 4 ã4 ·

T.2

V 24

ã

44 Œ

? 24

ã

44

& 24

F j 4 ã4 ‚ ‰ Œ

V 24

? 24

? 24

B.

A.

T. R B.1

B.2

S.1

& 24

B S.2

& 24

A.

& 24

3 4 ¿ ¿ ¿ 4

f >¿ . 2 ã 4 ¿ ¿ ¿ Œ la -sin

lä - pi

poco

T.

Ó

44 Ó

Œ

π whisper as fast as poss.

F ‚

Tai - vaan

Œ

P 5 5 j ‰. ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Ó

p j ‰ ‚ Œ va

val - ta - va

Taivas hauraana harmaana lasina, hitaasti kiihtyvä, hitaasti etsivä tuuli, koivut sateessa, lipputankojen kostuvat köydet, taivaan valtava avautuva kangas, pääskyt hävittäjinä

Ta

Ó

p j ‰ ‚ Œ

vaan

Ó

v

·

Ó

v

·

P j j Œ ‚ ‚ ‰ Œ 3

va

F ‰ ‚. F ‰ ‚.

P

Tai

p r ‰. ‚ Œ

Ó

Tai

Œ

Tai

·.

Œ

Ó

‰ ‚ ‚

Tai

Œ

Tai

·.

Œ

Ó

‰ ‚ ‚

Tai

Œ

Tai

·.

Œ

Œ

Ó

p j ‰ ‚ Œ

Ó

va

va

F 4 j ã4 ‚ ‰ Œ F 4 j ã4 ‚ ‰ Œ F j 4 ã4 ‚ ‰ Œ 44 Œ

ã

4 ã4 Ó

4 ã4

p r ‚ ‰.

p ‚ p ‚

p ‚

Ó

va

p j ≈⋲ ‚ . Œ tai

Ó

∑ 3

‰ ‚. ‚ 3

Œ

val - ta

va

p j ‰ ‚ Œ p j ‰ ‚ Œ va

F 3

F a

3

p j ≈⋲ ‚ . tai

Ó

F j ‚ . ≈⋲ Œ val P 5 j ‰. ‚ ·. vaa -

a

-

j3 j ‚ ‚ ‚

vaan

F ≈⋲ ‚ ‚ . ‚

Œ

a - vau - tu -

Ó

-

-

-

-

-

Profile for Fennica Gehrman

Tiina Myllärinen: Railo (2015) for chamber choir  

Tiina Myllärinen: Railo (2015) for chamber choir. Text: Harry Salmenniemi & Tiina Myllärinen. © Fennica Gehrman, Helsinki

Tiina Myllärinen: Railo (2015) for chamber choir  

Tiina Myllärinen: Railo (2015) for chamber choir. Text: Harry Salmenniemi & Tiina Myllärinen. © Fennica Gehrman, Helsinki

Advertisement