Page 1

Merilnik za nadzor porabe elektriÄ?ne energije KD 302 - Navodila za uporabo -

Prosimo, da preberete ta navodila v celoti pred uporabo . ÄŒe napravo posredujete drugi osebi, ji posredujte tudi ta navodila.


Kazalo 1.

Opis funkcij ...................................................................................................................................... 3

2.

Namen uporabe............................................................................................................................... 3

3.

Varnostni napotki ............................................................................................................................ 3

4.

Namestitev/delovanje ..................................................................................................................... 4

5.

Prikaz preobremenitve .................................................................................................................... 5

6.

VzdrĹževanje in nega naprave........................................................................................................... 5

7.

TehniÄ?ni podatki .............................................................................................................................. 5

8.

Odstranitev naprave ........................................................................................................................ 5


1. Opis funkcij Naprava spremlja porabo energije električnih potrošnikov in izračunava stroške energije. Podatke prikazuje na velikem dvovrstičnem LCD prikazovalniku. Naprava tudi prikazuje preobremenitev s pomočjo LED diode. Lastnosti: • • • • • • • • •

vtičnica dimenzionirana na 16 A/3600 VA, ozemljitev, otroška zaščita prikaz časa merjenja prikaz delovne moči (W), napetosti (V), toka (A), frekvence (Hz) prikaz celotne porabljene energije v obdobju merjenja (kWh) prikaz celotnih stroškov v obdobju merjenja (€) prikaz nizke/visoke tarife v obdobju merjenja preobremenitveni alarmi za visoke obremenitve prikaz različnih podatkov v dveh vrsticah na zaslonu nizka poraba energije samega merilnika

2. Namen uporabe Merilnik je namenjen za spremljanje porabe električne energije porabnikov do maksimalne moči 3600 VA pri omrežni napetosti 230 V. Naprava ni namenjena za pripravo obračunov. Napravo je dovoljene uporabljati le v notranjih, suhih prostorih. Drugačna uporaba od opisane v teh navodilih ni dovoljena in povzroči izgubo garancije in jamstva kot tudi odgovornosti proizvajalca. To velja tudi za spremembe in morebitne predelave na napravi.

3. Varnostni napotki •

Ta naprava ni namenjena, da jo uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi. Naprave ne smejo uporabljati brez ustreznega znanja in izkušenj, razen pod nadzorom odgovorne osebe, ki je podučena o navodilih za varno uporabo. Enako velja tudi za otroke, pri katerih je potrebno poskrbeti, da se z napravo ne igrajo.

Naprava vsebuje majhne dele, ki jih lahko otroci pogoltnejo in predstavljajo potencialno nevarnost.

Ne dovolite, da se otroci igrajo z embalažno naprave, saj je lahko nevarna. Ne puščajte jo malomarno in jo čimprej pospravite.


Naprave ne izpostavljajte čezmerni vročini, mrazu, mehanskim vplivom, kot so vibracije in vlaga.

Spoštujte maksimalne dovoljene obremenitve naprave in je v nobenem primeru ne presegajte. Preobremenitev vodi v nevarnost požara.

Pri indikaciji preobremenitve takoj upoštevajte opozorilo izklopite porabnik/e priklopljen/e na merilnik.

V primeru okvare, mehanske poškodbe ali kakšne druge napake, ki v teh navodilih ni opisana napravo takoj izklopite in je ne vklapljajte ponovno. Obrnite se na dobavitelja naprave in njegovo tehnično službo.

4. Namestitev/delovanje Priključite napravo v vtičnico in na njo priključite porabnika, ki ga želite nadzorovati. •

Če želite vnesti individualno tarifo električne energije

Pritisnite in držite tipko in nato pritisnite tipko . Sedaj utripa prikaz na zaslonu. Spustite tipki in s tipkama in nastavite želeno vrednost. Ko z nastavljanjem končate, svojo izbiro shranite s tipko . •

Brisanje/ponastavitev podatkov

Če želite do sedaj zbrane podatke zbrisati ali beležiti podatke za kateri drugi porabnik, pritisnite tipko in jo držite za 4 sekunde. Nato merilnik vzemite iz vtičnice in •

Uporaba

Pri vsakem pritisku na tipko

si prikazi na zaslonu sledijo v naslednjem vrstnem redu:

Skupaj porabljeni čas od začetka merjenja (Total running time) Trenutna obremenitev moč [W] Napajalna napetost [V] Obremenilnega tok pri trenutni porabi [A] Največja poraba od začetka merjenja [W] Najmanjša poraba od začetka merjenja [W] Omrežna frekvenca [Hz] Individualna tarifa električne energije [€ / kWh] Skupna poraba energije [kWh] od začetka merjenja izražena v stroških [€]


S pritiskom na tipko

se prikaže trenutna moč porabnika.

S pritiskom na tipko se prikaže podatek o skupnih porabljenih stroških in skupni porabljeni energiji v obdobju od začetka merjenja.

5. Prikaz preobremenitve Če moč porabnika preseže maksimalno moč 3600 VA, se vklopi LED indikacija za opozorilo obremenitve. Kadar se pojavi opozorilo preobremenitve, nemudoma zmanjšate breme na napravi.

6. Vzdrževanje in nega naprave Napravo čistite le po izklopu iz omrežne napetosti s suho bombažno krpo. V primeru težje umazanije lahko krpo minimalno navlažite z vodo. Prepovedana je uporaba čistil in kemikalij.

7. Tehnični podatki Obratovalna napetost: 90 do 250 VAC 50/60 Hz Največja moč: 3600 W / 16 A pri 230 V Prikaz energije / Natančnost: 0,001-9999 kWh / ± 5% Prikaz moči / Točnost: 0,2 - 3600 W / ± 5% Prikaz napetosti / Natančnost: 90 - 250 V / ± (1% +1) Prikaz moči / Natančnost: 0.02 - 16 A / ± (1,5% 25) Prikaz frekvence: 10-99 Hz Območje cene energije: 0,00-99,99 € / kWh Lastna poraba naprave: 0,5 W Dimenzije. (Š x V x D): 70 x 140 x 35 mm Tolerance temeljijo na: frekvenca 45-65 Hz, obratovanje pri temperaturi 23 ° C ± 5 ° C, Max. harmonične motnje napetost / tok <15%

8. Odstranitev naprave Naprave ne mečite med gospodinjske odpadke!

Ta naprava je v skladu z direktivo EU o Elektronski in električni opremi in se je zato ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Napravo oddajte na zbirno mesto za elektronsko opremo!

Merilnik za nadzor porabe električne energije - navodila  

Navodila za varno uporabo merilnika električne energije

Merilnik za nadzor porabe električne energije - navodila  

Navodila za varno uporabo merilnika električne energije

Advertisement