Page 1

0

10

20

100

200

P8

Duna utca

LA NOS ISKO ÁLTALÁ Ő RENDEL ORVOSI

r

ca

tván té

Játék ut

Szent Is

P10

ki utc

a Káldor

Adolf

utca

Játék ut

ca

Budafo

MOZI

P8 P8

M TEMPLO P8 OLA NOS ISK ÁLTALÁ SA NYITÁ R MEG L ELŐTÉ MOZI RASSZA FELÉ TE A TÉR

S ÚJ BEÉPÍTÉ JAVASOLT SOR) EZETETT TÉR (ALATTA ÁTV

ELY TENG GOS LT GYALO N BURKO ER VÉGÉB M ELŐTÉR O PL M TE

Szen

tér t István P10

Budafo

ki utc

a

ria

ÚJ BEÉPÍTÉS JAVASOLT OR) ZETETT TÉRS (ALATTA ÁTVE

S SZOMSZÉDO CSOLAT A BA VIZUÁLIS KAP YITÁS IRÁNYÁ TÖMBMEGN

P8

MOZI

zia utc a

NŐ Z PIHE TÉRRÉS ZÖLD ZŐEN JELLEM

a

Teré

Tűzoltó utc

M TEMPLO

P8

YITÁSA MEGN ELŐTÉR ASSZAL MOZI FELÉ TER A TÉR

OKKAL TERASZ

NYITOTT PIACUDVAR

Tűzoltó utc

JELLEM

ZŐEN

ZÖLD

TÉR

EN RÉSZ PIH

Ő TER

ASZOK

a

SZÉDO SOLAT A SZOM VIZUÁLIS KAPC NYITÁS IRÁNYÁBA TÖMBMEG

S

KAL

+3,50

±0,00 NYITOTT PIACUDVAR

KIS VÁSÁRTÉRFÓKUSZPONT

ÁRAMLÓ VÁROSI TÉR

Pécsi út

RGALMÚ

KÁVÉZÓ

±0,00

KHOZ KAP

CSOLÓD

Ó TERA

SZOK

±0,00

+7,50 BÁRO K, ÜZ LETE K

+8,50

+8,50

KÁVÉZÓ

PIACCSARNOK

GAZDASÁGI UDVAR

ÉTTEREM

+3,50 +7,50

PIAC BEJÁRAT

Ter

T 6-OS FŐÚ

ria

felülvilágítók

ÚT

T BEJÁRA ÁRUHÁZ

NTETT FO

KÁVÉZÓ HOZ, CU KRÁSZD ÁHOZ KA PCSOLÓ DÓ TERAS ZOK

+9,00

PIAC BEJÁRAT

felülvilágítók

VÁRO

Pécsi út

SI TÉR

CSÖKKE

LÓ ÁRAM

kültéri egységek

ÁRUHÁZ

+7,50

±0,00

a

GAZDASÁGI UDVAR 6-OS FŐÚT

ó

ÉS

TÖMB-KIE

GÉSZÍTÉS

P10

POSTA

Játék ut ca

utca

ÉSZÍT

felülvilágít

RSÉG RENDŐ

ca

ndor

Z IRODAHÁ T BEJÁRA

L VASÚTVONA

lik Sá

-KIEG

+10,50

Z IRODAHÁ

utca

ndor

Lajos ut

ÁZS MÉLYGAR AT ÁR BE- ÉS KIJ

RÁZS YGA RAT MÉL KIJÁ BE- ÉS

lik Sá

TÖMB

Kossuth

ÁRURAKODÓ

AT GI BEJÁR GAZDASÁ

Miha

Miha

AL VASÚTVON

utc

RAT EJÁ ZB HÁ ÁRU

ézia

±0,00 +10,50

ZÍTÉS

GÉS B-KIE

TÖM

P8

S

EGÉSZÍTÉ

TÖMB-KI

Játék ut

Városh

áz tér

ca P10

Kossuth

POSTA

Kuruc

köz

ÁZA VÁROSH

Lajos ut ca

BUDAFOK

RSÉG RENDŐ

PIAC ÉS KÖRNYEZETE ÉPÍTÉSZETI

50

Városh

2009

HELYSZÍNRAJZOK M=1:500; 1:1000

áz tér Má

20

ria

0

Teré zia utc a

ÁSA

M LLO

ÉGÁ

SV

MO

P8

ILLA

10

SV 47-E

0

TERVPÁLYÁZAT

1

2

3

4

5

6

7

TT3 minták  

TT3 minták

Advertisement