Fendert Lokaal 2015 week 50

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 8 d e c e m b e r 2 0 15 | w e e k 5 0 | j a a r g a n g 2 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 47 9 3 H N F i j n a a r t | w w w. f e n d e r t l o k a a l . n l

Toch zorg in super

De Oester kan open

Wijnactie voor hoeve

Waardering voor muziek

Brandweerlieden Roel Knoop en Stein Poiesz staan klaar om te helpen

“Elke alarmering geeft een stuk voldoening” anderen die in acute nood zijn. Bij de brandweer blus je niet alleen branden. Er komt veel meer bij kijken, zoals technische hulpverlening bij verkeersongelukken, bedrijfsongevallen en bijstand verlenen aan de ambulancedienst.” Het helpen zit brandweerlieden in het bloed. “We zitten ook bij de burgerhulpverlening (hartslagnu). Je wordt dan gealarmeerd als iemand onwel wordt en er een vermoeden van een hartprobleem is. Het zijn burgers, maar vooral ook brandweermensen die op zo’n oproep afkomen”, merkt Roel op.

“Bij de brandweer blus je niet alleen branden”

Stein Poiesz (l) en Roel Knoop hopen nieuwe collega-brandweerlieden te verwelkomen.

De pieper op het nachtkastje, kleren op de stoel en autosleutels onder handbereik. Brandweerlieden hebben alles paraat om bij een melding meteen in actie te komen. Ze hebben zes minuten om bij de kazerne te arriveren. Anders zien ze de brandweerwagen zonder hen vertrekken. Dat wil geen enkele brandweerman of –vrouw meemaken. Het ontneemt je de kans om anderen te helpen. En daar ben je voor bij de brandweer. Van betekenis zijn voor mensen in acute nood is de grote drijfveer van Roel Knoop (55) en Stein Poiesz (21) uit Fijnaart. Roel is onlangs gehuldigd voor dertig brandweerjaren. Stein heeft er bijna drie op de teller staan. “De eerste tien jaar zat ik bij de bedrijfsbrandweer van Gist Brocades/DSM in Delft, waar ik werkte als proces operator”, vertelt Roel. “Op zo’n groot chemisch bedrijf is dat best spannend. Maar je wordt goed opgeleid en gelukkig ben ik

nooit door het oog van de naald gekropen.” In december 1994 verhuisde Roel met zijn vrouw vanuit Zoetermeer naar Fijnaart. Nog binnen het jaar werd hij gevraagd om toe te treden tot het plaatselijk vrijwilligerskorps. “Ik kende het brandweervak goed, maar niet in een gemeente. Daar treed je toch publiekelijk op. Maar ik wil wat doen voor de maatschappij. Het gaat mij niet om de sensatie als de pieper gaat, maar om mensen en dieren te helpen. Je moet als brand-

weerman een sociaal gevoel hebben.” Jeugdbrandweer Stein kwam bij het korps via de jeugdbrandweer. “Ik zag ze een keer oefenen en vond het er wel leuk uitzien. De wedstrijden waren ook leuk om te doen, zo is de interesse geboren. Toen ik 18 was mocht ik een opleiding tot brandweerman volgen. Het was voor mij al meteen duidelijk dat ik graag door wilde. Vooral omdat ik iets wil betekenen voor

Opleiding Een opleiding tot brandweerman of –vrouw duurt twee jaar. Aspiranten krijgen tegenwoordig een intensieve begeleiding. “In mijn tijd haalde je je papiertje en dan was je opgeleid”, vertelt Roel. “Bij Stein en Peter Neelen zijn we gestart met een andere aanpak. Johan Kloet was hun mentor. Hij heeft hen de hele opleidingsfase begeleid en zorgde ervoor dat de theorie met de praktijk samenkomt. Dat is echt super.” “Als je iets tijdens de opleiding niet begreep, kon je altijd naar Johan en die legde je het zo uit”, vult Stein aan. Spanning Het werk bij de brandweer brengt ook een bepaalde spanning met zich mee. “Dat begint bij mij al als de pieper gaat”, erkent Stein.

Lees verder op pagina 3


10 t/m 12 December: veel voordeel bij Autobedrijf van Dueren – Kia Willemstad

Van Dueren pakt uit! Kia-dealer en van oudsher multimerken specialist Autobedrijf van Dueren –nog een echt familiebedrijf- werd opgericht in 1987. Inmiddels is de onderneming gegroeid naar een team van 17 mensen onder leiding van drie broers. Van 10 t/m 12 december echter staat het bedrijf in het teken van Voordeel. Met een grote V inderdaad want wat Van Dueren weggeeft is niet misselijk.

S

inds 1 maart 2010 is het bedrijf Kia dealer geworden. Daarmee hebben ze goed in de roos geschoten want Kia is een van de snelste groeiers in de markt. Door de goede betrekkingen met Kia, kon er goed worden ingekocht. Dat voordeel wil Van Dueren doorspelen aan de klanten.

Prijzen extra scherp en geen afleverkosten De prijzen van de auto’s worden tijdens de show extra scherp gezet. Wie op 10,

11 of 12 december besluit tot aanschaf van een gebruikte auto over te gaan en de order tekent, hoeft de afleverkosten á 395 euro, niet te betalen. Door het BPM voordeel te combineren met de tijdelijk extra hoge inruilprijzen, kan het voordeel bij een nieuwe KIA zomaar oplopen tot € 4.500,-. Daarnaast ontvangt elke koper een gratis Oudejaarslot van de

Staatsloterij. Je zal er maar net de hoofdprijs mee winnen zeg…. Door slim in te kopen –we kaartten het zojuist al aankan Van Dueren extra voordeel doorspelen aan de klant. Hoe voordelig wil je het oude jaar afsluiten? Baat het niet dan schaadt het niet, een kijkje nemen tijdens de actiedagen is nog altijd gratis en wie weet slaat u wel voordelig uw slag. u


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Vervolg voorpagina-artikel

Brandweerlieden staan klaar om te helpen

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Roel heeft dat door zijn ervaring wat minder. “Bij vlammen heb ik het wel, vooral omdat ik ook bevelvoerder ben. Je bent dan verantwoordelijk voor je team. Het maakt voor ons niet uit waar we voor worden ingezet. Elke alarmering geeft een stuk voldoening. Ik wil niet aan het leed van een ander voorbij gaan, maar hier doe je het voor. Je bent er om te helpen. Je kunt ook verschrikkelijke dingen tegenkomen. Dan moet je de knop omzetten.” Stein moest die knop omzetten bij zijn eerste reanimatie. “Het was vooral spannend omdat ik daar alleen naartoe ging. Bij de brandweer ben je altijd met z’n zessen. Dat is een heel groot verschil”, benadrukt hij. “Maar ook bij die reanimatie ben ik enorm goed opgevangen door de anderen. Na een half uurtje kreeg ik al een belletje met de vraag hoe het met mij ging. Die begeleiding is hier heel goed.” Post Fijnaart Post Fijnaart bestaat momenteel uit zestien brandweerlieden en twee aspirantleden. De vergrijzing slaat ook bij de brandweer toe. “We zijn heel blij met jonge mensen”, vertelt Roel. “Alleen weten we niet wat ze in de toekomst gaan doen. Stein studeert bijvoorbeeld nog. Het zou best kunnen dat hij een baan in Utrecht of zo vindt en gaat verhuizen. Bij de brandweer moet je binnen zes minuten in de kazerne kunnen zijn. Ons lukt dat meestal binnen drie minuten. ’s Avonds en ’s

nachts is dat niet zo’n probleem, maar overdag wel. We zijn dus vooral op zoek naar mensen die hier in Fijnaart werken, zoals bijvoorbeeld bij Rijk Zwaan. Maar ook huisvrouwen zijn zeer welkom. We hebben nu twee vrouwen in het korps en die doen het supergoed.” Samen De brandweer vraagt ook nog een ander aspect. “Je moet alles uit je handen willen laten vallen en gaan”, meldt Roel. “Gaat je pieper als je op het punt staat om uit eten te gaan, dan ga je niet uit eten. Ik heb me eens verschrikkelijk moeten haasten om op tijd bij de notaris te zijn.” Lid zijn van de brandweer levert ook veel op. “Het staat positief op je CV en je leert in een team samen te werken”, noemt Stein als twee voorbeelden. “Buiten de brandweer doen we ook veel”, stelt Roel. “Na de oefenavond op maandag zitten we nog gezellig bij elkaar. Jaarlijks is er een sport- en speldag van het cluster. We hebben de Sinterklaasviering, bingo’s, een barbecue en uitstapjes. Dat is weer goed voor het saamhorigheidsgevoel.”

Heb jij het in je om brandweerman of –vrouw te zijn? Neem dan voor meer informatie contact op met teamleider Jan-Willem Sanders via janwillem.sanders@ brandweermwb.nl of tel. 06-51292409. Door Jan Willem van Bodegom DOK kappers / haarwerken raadhuisstraat 12 - willemstad dokkappers.nl

0168 47 26 19 openingstijden: ma di / wo do / vr za

13:00 08:30 08:30 08:00

- 17:30 - 17:30 - 20:00 - 15:00

TER INTRO Je kon er op wachten. In navolging van mijn eega loop ik nu ook rond met mijn zakken vol halfvol gesnoten tissues. Mijn hoofd bonkt als een doorgedraaide heimachine, mijn neusgaten zitten verstopt als de A27 in de spits en mijn lichaam tintelt als dat van een verliefde puber. Mijn omgeving laat ik ten volle meegenieten van mijn verkoudheid. Het snuiten van mijn reukorgaan gaat namelijk gepaard met een enorm kabaal. Ik heb het op halve kracht geprobeerd, maar dan is het resultaat onvoldoende en loop ik alsnog met een volle gok rond. “Trompetteren”, betitelden mijn jongens mijn snuitserenade. Precies tien jaar geleden had het snottervirus mij ook in zijn greep. Op het toppunt van mijn verkoudheid stond net een bezoekje aan de bioscoop op het programma. Eigenlijk had ik het af willen blazen. Mijn nazaten hadden zich de hele week al op het uitje verheugd, dus dat kon ik ze niet aandoen. Met een flinke voorraad zakdoeken stapte ik dan ook in de auto. Gelukkig was de belangstelling voor ‘onze’ kinderfilm niet zo groot. Dat scheelde weer kwade gezichten tijdens een snuitbeurt. Wonder boven wonder wist ik het tot de pauze stil te houden. Eenmaal buiten de filmzaal brak er een enorm gekakel los. Een prachtig moment om de inhoud van mijn neus en bijholten te legen. Ik dook weg in een hoekje om onzichtbaar en onhoorbaar voor de andere bioscoopbezoekers eens flink uit te halen. Ik had alleen niet op mijn jongste gerekend. Met zijn krachtige kinderstem riep hij uit: “Zo pap, wat sta je weer te trompetteren!” Werd ik alsnog aangestaard door tientallen omgedraaide hoofden. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


1e winnaars decemberactie

SMULTOPPERS

Op 1 december is de decemberactie van Ondernemersvereniging Fijnaart van start gegaan. Bij besteding van elke 10 euro bij de deelnemende winkeliers ontvangt iedereen een gratis lot. Wekelijks worden 5 loten getrokken. De winnaars krijgen een uitnodiging voor het Prijzenfestijn op 15 januari.

van woensdag 9 t/m zaterdag 12 december

Roomboter appelflappen per stuk € 0,89

De eerste 5 winnaars zijn:

- C. Otto - W. van de Ree - M.A. v/d Cingel - Familie Berendsen - Groenescheij

1/2 Anijsbrood € 0,99

De winnaars krijgen bericht.

Kaiserbroodjes 4 stuks voor € 0,99

ONDERNEMERSVERENIGING FIJNAART

Deelnemende winkeliers zijn: De Fendertse Hoeve, De Graanbeurs, Eethuis Family, Bakkerij Sonneveld, Hermans Optiek, Topshopper, Bike Totaal Sweere, Schouwenaars Schoenen, Ellen B Mode, Woonpalace Boelhouwers, Bakkerij P. Nagelkerke, Voet Installatietechniek, Jumbo Fijnaart, Slijterij Van der Maas, Kado & Zo en Shakerstore.

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.bakkerijsonneveld.nl

24 uur service

Acute Riool Service Lodders vca gecertificeerd

Riool: ►inspectie ►opsporing ►ontstoppen ►aanleggen

P.H. Lodders Buitendijk west 8, 4791 SC KLUNDERT Tel. 0168-404082 - Mob. 06-30418584 info@acrl.nl - www.acrl.nl

4.

00

per n* soo per

oud Heerlijke feestsalades voor kerst & en lade nsa are en nieuw. Keuze uit huz rundvleessalade. Bestel snel! * minimale afname voor 4 personen!

Family Fijnaart - Molenstraat 17 - Tel. 0168-462407


Pagina 5

Toch zorgverleners in voormalige supermarkt

Van geen naar twee gezondheidscentra in Fijnaart

De verbouwplannen voor de oude super lijken nu eindelijk uitgevoerd te gaan worden.

Het ziet er dan toch naar uit dat de voormalige supermarkt op de hoek Nieuwe Dorpsweg/Wilhelminastraat zijn langste tijd als ‘lelijkste plek van Fijnaart’ heeft gehad. Na aandringen van de gemeente Moerdijk gaat eigenaar GREEN Real Estate het pand verbouwen tot een centrum voor zorg- en andere dienstverleners. Daardoor telt het dorp binnenkort twee gezondheidscentra. Het was een mooi plan: een groot aantal zorgverleners in Fijnaart vestigen in één gezondheidscentrum. De plaatselijke huisartsen, apotheek en fysiotherapeut hadden elkaar gevonden en op de locatie Kreuk, naast de Fendertshof, zou het gebouw komen. De financiële perikelen bij Woningstichting Geertruidenberg gooiden echter roet in het eten. Het plan verdween in de prullenbak en er moest een nieuwe locatie worden gevonden. Daarbij viel het oog op de voormalige supermarkt. Wat volgde was een jarenlang onderhandelingstraject met de eigenaar. Een maand geleden ketste dat traject af. Na de apotheek trokken ook de huisartsen zich terug uit de onderhandelingen. Daarmee leek een gezondheidscentrum van de baan. Rabobank Huisartsenpraktijk Parmentier

en Van Loon besloot echter haar intrek te nemen in een deel van de voormalige Rabobank aan de Voorstraat 17. In dat gebouw is al de apotheek gevestigd. Bovendien werd bekend dat ook andere zorgverleners hun oog hebben laten vallen op het pand aan de Voorstraat. Daardoor is er sprake van een gezondheidscentrum in afgeslankte vorm. Tóch verbouwd Voor de ‘lelijkste plek van Fijnaart’ was nog geen oplossing gevonden. Wethouder Thomas Zwiers dwong er bij de eigenaar op aan om eindelijk tot actie over te gaan. GREEN Real Estate trok zich dat aan. Vorige week kwam de projectontwikkelaar met het nieuws dat de voormalige supermarkt tóch verbouwd wordt tot een nieuw dienstencentrum. Fysiotherapeut Jofib huurt een deel van het centrum. “Met andere zorgpartijen wordt

nog gesproken over de invulling”, laat managementassistente Barbara Nell weten. “Er zijn nog enkele units vrij voor de verhuur.” Bouwplan De architect, ARCOM Partners, heeft een bouwplan ontwikkeld dat eerder al een positief welstandsadvies heeft gekregen. Ook past de beoogde herontwikkeling binnen de met de gemeente Moerdijk gesloten locatie-ontwikkelingsovereenkomst. “Met het ontwerp is gezocht naar een uitstraling die past bij de locatie en functie”, aldus Nell. “Het gebouw krijgt een hoogte accent aan de rotonde en wordt voorzien van lichte gevels met invulling in natuurlijke houttinten. Verder wordt er ingezet op duurzaamheid in materiaalkeuzes en installaties. Zo wordt er onderzoek gedaan naar het toepassen van warmte en koude

opslag, zonnepanelen, een groen dak en duurzame technieken. De verwachting is dat de bouw volgend jaar kan worden gestart.” Wethouder Wethouder Thomas Zwiers is verheugd door deze ontwikkeling. “Ik ben blij dat de projectontwikkelaar ons heeft aangegeven toch te willen starten met de bouw. Ik hoop dat dit pand snel wordt verbouwd, zodat we van een verwaarloosd pand in Fijnaart zijn verlost”, meldt hij. Twee Doordat zowel de oude Rabobank op de Voorstraat als de voormalige supermarkt aan de Nieuwe Dorpsweg zorgverleners gaat huisvesten, heeft Fijnaart straks twee gezondheidscentra. Dat was juist niet de opzet van het oorspronkelijke plan. Door Jan Willem van Bodegom


KERS T

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Aanbieding week 50

...bomen ...stukken ...boeketten ...sterren ...man? Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

Voor de complete verzorging van uw elektrische installatie Bezoek onze winkel voor: n, usb-sticks en alle stofzakken, lampen, batterije en materialen! overige elektrische apparaten

Berghout Onderhoud Groep

Voorstraat 7, Fijnaart, Tel (0168) 464362 www.voet-installatietechniek.nl

Voor aan-en verkoop, taxatie en hypotheekadvies

WG Makelaars BV

Voorstraat 17 | 4793 ET Fijnaart | T. 0168-477077 E. info@wgmakelaars.nl | W. www.wgmakelaars.nl

ScheepS -en interieurBOuw Voor nieuw of reparatie • Interieur • Teak dek • Meubels op maat • Winkel interieur • Lijsten maken

vraagt u gerust een vrijblijvende offerte aan! Voor meer informatie over woningbouw neemt u contact op met Hans Berghout t: 0168-462489 M: 06-20441189 W: www.berghoutonderhoud.nl E: berghoutonderhoud@gmail.com Voor meer informatie over scheepsbouw neemt u contact op met Robert Berghout M: 06-23752805

SALE

Welkom bij... (eet)café - snackpoint - feestzaal

kortingen tot wel 50%

Frites, snacks en schotels voor thuis!!! Zaal voor elke feestelijke gelegenheid!!! Catering voor thuis en bedrijven!!! Een etentje in ons eetcafé!!! Willy en Marian van Kouteren Kadedijk 3 Fijnaart Tel.nr. 0168-462491 Internet: www.fendertsehoeve.nl

wOninGBOuw Verbouwen of reparatie van • Keukens • Badkamers • Pannendak • Bitumen dakbedekking • kozijnen repareren of nieuw

e.com

www.ellenbmod

Aqua Mat nu met 20% korting de lak met de kalkverf

‘look’

actie tot 01/01/2016 T. 0168 - 46 27 03

W. www.boelhouwers.nl

E. boelhouwersfijnaart@kpnmail.nl

Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart Tel (0168) 462684 Maandagochtend gesloten


Pagina 7

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie. eu I. www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 10 december 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Samenzijn met koffie Zondag 13 december 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere 3de zondag Advent

Eucharistieviering Celebrant: G. Dirven Diaken: M. Bastiaansen Zang: Jacobuskoor Misdienaars: Amy en Illa Lector: Toos Koster: W. Schrauwen Collectanten: R. van Mourik en P. Berghout Gebedsintenties: Cornelia van der Horst weduwe van Franciscus Dingemans. Tina van RijnStigter, e.v. Hein van rijn (3) Geert Nuiten. Collecte: voor eigen kerk Maandag 14 december 15.00 uur: Fendertshof Oecumenische kerstviering

Kerstmarkt in De Vijverhof Ook dit jaar nodigt de activiteitencommissie van de Protestantse gemeente iedereen hartelijk uit een bezoekje te komen brengen aan de jaarlijkse Kerstmarkt in De Vijverhof. Daar kunt u zaterdag 12 december van 10.00 tot 18.00 uur weer genieten van een heerlijk kopje koffie of thee of een glaasje fris. Verder is er ook warme glühwein, witteen rode wijn, rosé en bier. Ook zijn er verder kerststukjes en andere kerstartikelen en kerstkaarten te koop. Verder kunt er heerlijke Erwtensoep volgens Nel’s Torenpolder recept proeven en kopen om mee te nemen. Deze overheerlijke erwtensoep kunt u ook, om thuis te eten, vooraf bestellen bij Nel van Dorp 463639 (eventueel

kunt u ook porties van een ½ liter afnemen). De ingrediënten voor deze soep worden geschonken door gemeenteleden. Nel kookt de erwtensoep, vriest ze in en levert ze, indien gewenst, bij u thuis af. Maar u kunt ze natuurlijk ook zoals gezegd gewoon komen proeven tijdens de kerstmarkt. Ook poffertjes zijn om van te smullen, terwijl u ondertussen meedoet aan het Rad van Avontuur waarbij u kans om leuke prijzen te winnen, waar u tijdens de kerst zeker ook van kan smullen. Evenals voorgaande jaren hopen wij weer op een gezellige drukte, zodat het Rad weer volop kan draaien, een prettige sfeer en een goede opbrengst. De activiteitencommissie hoopt dat u tijdens de Kerstmarkt aanwezig bent!

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Collecte rondgang: Kerk Collecte uitgang: Jeugdwerk: Flame en Meetingpoint Maandag 14 december 15.00 uur: Fendertshof Oecumenische kerstviering Voorgangers: Ds. F.C. de Ronde en diaken M. Bastiaansen

Zondag 13 december 10.00 uur: De Dorpskerk Bijzonderheden: 3e Adventszondag; Doopdienst Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre Ambtsdrager van dienst: Emie Hendrikse Gastheer/gastvrouw: Janita Bom

Kerstconcert Przyjazn in het Trouwkerkje Op zondag 20 december om 15.00 uur geeft Gitaarschool Gubbels een kerstconcert in het Trouwkerkje in Etten-Leur. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het gemengd koor Przyjazn (dit betekent Vriendschap) uit Klundert. Naast de muziek die door de leerlingen van de gitaarschool zal worden gespeeld, zullen door het koor Nederlandse, Duitse en Engelse kerstliederen worden uitgevoerd. Als locatie voor dit concert is het intieme Trouwkerkje bij uitstek geschikt

om, samen met de muziek die deze middag ten gehore wordt gebracht, te zorgen voor de warme sfeer die het kerstfeest ieder jaar weer opnieuw met zich meebrengt. Gezellig Na afloop van het concert is er gelegenheid om gezellig met elkaar iets te drinken en nog even wat na te praten. Gratis toegang De kerk is open vanaf 14.45 uur en de toegang is gratis. Adres: Van Bergenplein 1, Etten-Leur.

Wie doet er mee? Op eerste kerstdag is er om 9.30 uur weer een familieviering in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere. Jeanne van Ham wil graag met kinderen van de basisschool een koortje vormen om samen kerstliederen te zingen. Ook mogen zij een stukje lezen als ze dat willen. Vind je het leuk om mee te doen? We gaan op woensdagmiddag 16 december van 13.30 tot 15.00 uur repeteren en dan gaat het helemaal lukken. Doe je mee? Meld je dan bij mij aan bij Jeanne van Ham, 0168-464133, 06-53674505 of jannevanham@home.nl

Hoofdvestiging Bergen op Zoom Heiningen 115 4623 TN Bergen op Zoom T 0164 - 23 34 73 F 0164 - 23 88 78 info@uitvaartbrabant.nl

Vestiging Roosendaal Bachlaan 3 4702 KD Roosendaal T 0165 - 53 37 85 F 0164 - 23 88 78

Sint Willebrord Den Elshout 7 0165-533785 Breda 076-5416906

De uitvaartverzorging waar u alles mag verwachten! www.uitvaartbrabant.nl


Pagina 8

Het wintergevoel met de oliebollen van Oranjevaan Oudejaarsdag Muziekvereniging Oranjevaan houdt uiteraard ook op oudejaarsdag een oliebollenactie. Voor deze verkoop worden maar liefst 7000 (!) oliebollen gebakken. Aangezien de eindejaarsbollen helemaal snel zijn uitverkocht is het verstandig om ze vooraf te bestellen. Dat kan tot en met dinsdag 29 december via de site www. oranjevaan.nl en via het telefoonnummer 06-22011800. U kunt de bestelde oliebollen in de ochtend van oudejaarsdag afhalen. Woont u in Fijnaart, Heijningen, Oudemolen of Zwingelspaan, dan kunt u ze ook thuis laten bezorgen. U ontvangt uw bestelling dan op oudejaarsdag tussen 10.00 en 12.00 uur. De bezorgkosten zijn € 1,- per bestelling.

Niets zo lekker als een verse oliebol De oliebollen worden met liefde gebakken door de leden van Oranjevaan.

Langzaam maar zeker daalt de temperatuur. Tegelijkertijd stijgt het verlangen naar gezellige avonden bij de open haard, een mok warme chocolademelk en… naar versgebakken oliebollen! Muziekvereniging Oranjevaan voldoet aan deze winterse behoefte en staat zaterdagmorgen 12 december op de Voorstraat in Fijnaart om de lekkernij te bakken en aan de man te brengen. De oliebollen zijn niet alleen overheerlijk, ze zorgen er ook voor dat u in maart volgend jaar kunt genieten van Ciske de Rat De Musical! Niets smaakt zo lekker als een verse oliebol. Zeker als hij gebakken is door de leden van Muziekvereniging Oranjevaan. Zij hebben al meer dan een halve eeuw ervaring in het oliebollenbakken. Kom daarom zaterdagmorgen 12 december naar de

Voorstraat in Fijnaart. Voor de deur van Sebastian Drogisterij/ Parfumerie staat de oliebollenkraam opgesteld. Vanaf 09.15 uur zijn de lekkernijen te koop voor slechts 6 euro per zak (tien oliebollen). Zorg wel dat u op tijd bent. De ervaring leert dat

Ongebruikte geschenken krijgen nieuw leven

Cadeautjesbank van start Moerdijkse maatschappelijke verenigingen en stichtingen willen graag hun waardering uiten naar hun cliënten of vrijwilligers. Hierdoor ontstaat er jaarlijks een grote vraag naar cadeautjes. Om aan die vraag te voldoen heeft de Moerdijkse Uitdaging de Cadeautjesbank opgezet. Ongebruikte relatiegeschenken, kerstpakketten of tickets krijgen een nieuw leven via de Cadeautjesbank. Stichtingen en verenigingen gebruiken deze als waardering voor vrijwilligers of worden geschonken aan sociale minima. De Moerdijkse Uitdaging daagt het bedrijfsleven uit om maatschappelijk betrokken te ondernemen. “Door iets weg te geven wat u toch niet mist of

iets te doen wat weinig moeite kost, helpt u om stichtingen en verenigingen in stand te houden.” Moerdijkse Uitdaging Verschillende organisaties hebben hun weg naar de Uitdaging al gevonden. “Maar we zijn er nog lang niet”, aldus Kim Bareman, manager van de Moerdijkse Uitdaging. ‘“Alle organisaties en bedrijven in Moerdijk moeten weten dat we er zijn en wat we voor hen kunnen betekenen.” Contact Heeft u een cadeautje te doneren of wilt u meer informatie over de Moerdijkse Uitdaging, neem contact op via info@moerdijkseuitdaging.nl of tel. 06-33144337.

de oliebollen in enkele uren gebakken én verkocht zijn. De verkoop vindt niet alleen plaats op de Voorstraat, maar ook in de flat Fine Aerde (10.00 tot 10.45 uur) en in de hal van Fendertshof (11.00 tot 11.30 uur).

Ciske In totaal bakt Oranjevaan vier keer per jaar oliebollen. Dit seizoen wordt de opbrengst besteed aan de jubileumproductie Ciske de Rat De Musical. Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 maart wordt het bekende verhaal over het Amsterdamse schoffie opgevoerd in De Parel. Kosten noch moeite worden gespaard om er een schitterende voorstelling van te maken die niemand wil missen! www.oranjevaan.nl/ciske

Buurtvereniging De Driehoek Bingo-avond ook voor niet-leden Zaterdagavond 12 december staat er een bingo-avond op het programma van buurtvereniging De Driehoek. Iedereen, dus ook niet-leden, is welkom op deze gezellige avond. Er zijn weer veel mooie prijzen te winnen, dus grote kans dat je met een prijs naar huis gaat. Komt allen naar buurthuis De Driehoek. Kwartiersedijk 1a in Fijnaart voor een leuk avondje uit. Aanvang 19.30 uur.

Kerstmaaltijd Alle 70+ leden van buurtvereniging De Driehoek worden uitgenodigd voor een kerstmaaltijd op zaterdag 19 december. In een gezellige sfeer wordt er een lekkere maaltijd geserveerd. Inloop vanaf 16.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich opgeven tot 13 december telefonisch 463616 of per email: secretariaat.dedriehoek@gmail.com.

Wekelijkse activiteiten Dinsdag 19.30 uur: damesgym. Donderdag vanaf 18.30 uur: biljarten. Vrijdag vanaf 20.00 uur: dansen en rikken (om de week)


Pagina 9

Afspraken over exploitatie Belevenissen zwembad De Oester bekrachtigd Door Piet Hendrikx

Logeren

Wij, ooze Jan en ikke, waren gin helde in logeren. Ik kwaam veul bij de bure en ik wilde da wel es probere. Ik naam un tas mee meej mu slaoppon, zo noemde wij de pyama, en ik gieng naor de bure. Ut toeval wilde da aljin de buurvrouw thuis war en ze zeej da ik mijn tas op ut opperkaomerke moes zette. Da deej ik, maor nao un tijdje war ik ut al moei en ik wou wir naor oos moeder. Ik pakte stiekem mijn tasje wir en ikke dur tussenuit.

Met het ondertekenen van de exploitatieovereenkomst is het voortbestaan van het zwembad in Fijnaart een stap dichterbij gekomen. Het dagelijks bestuur van Stichting Zwembad Fijnaart en wethouder Eef Schoneveld (2e van links) plaatsten dinsdagavond 1 december hun handtekening onder de gemaakte afspraken. De volgende stap is de overname van het zwembad voor het symbolische bedrag van 1 euro. Dat vindt binnenkort plaats bij de notaris. In januari gaat het Fijnaartse bad dan open onder de naam Zwembad De Oester.

Sinterklaas met de Streekwinkelexpress naar basisschool De Springplank

Sinterklaas en zijn Pieten arriveerden vrijdagmorgen in een bijzonder vervoersmiddel bij openbare basisschool De Springplank in Fijnaart. Die ochtend was de Sint opgestopt bij het fruitbedrijf van de familie Roks. Daar had Amerigo te veel van de appels gesnoept en buikpijn gekregen. Aangezien familie Roks elke dag voor heel veel kinderen op De Springplank schoolfruit levert, wist de appelboer Sint en zijn Pieten met de Streekwinkelexpress nog mooi op tijd af te leveren. Op school werd een talentenshow opgevoerd en ging Sint cadeautjes uitdelen bij de jongste groepen, terwijl de oudsten begonnen met surprises.

Ooze Jan gieng logere bij un taante op de Leur. Oos moeder zeej: “We zulle ooze Jan is gaon opzoeke.” Fout!! Wij kwaame daor aon en ooze Jan en ikke zaate op un baankje un stripboek te bekijke. Da boekske van ooze Jan gieng steeds wooger vur zijn gezicht. Oos moeder zaat koffie te drienke en ze zeej: “Wa doet ie?” Ik zeej: “Hij zit te blèète.” Nou die gieng dus ok meej naor huis. Ik logeerde wel bij un taante en woom in Ouwebosch aon de Goudbloemsedijk. Da kwaam omdat ooze Jan meegieng hé. Wij ware daor saome en wij speulde veul meej de nichtjes en bure van de familie. Saome meej ooze Jan heb ik ok nog es gelogeerd. Da war in Ouw Vosmeer bij Heerwoome. Die waar daor Pastoor. Da vonde we wel leutig. Oos vaoder legde uit hoe we moese fietse en daor gienge we saome op af. Zelfs bij Vosmeer meej ut pontje. Oos Heerwoom aar un huishoudster die altij aon ut praote war. As ze iets liet valle zeej ze: “Nèje meid, da motte nou nie doen wor. Daor komme nog mjir ongelukke van.” As Heerwoom moes ete zette de huishoudster un bakske klaor en dan deej Heerwoom daor zijn gebit in. Dan gieng hij ete zonder taande. Wij lache natuurlijk. We gienge visse meej Heerwoome en overdag konde we saome daor un bietje rondstruine. Daor are wij stiekum ooze jirste sigarette gekocht en gerwookt. Misselijk war ik er van wor.


Pagina 10

Wijnactie voor Ronald McDonald Hoeve partementen. Een grote groep vrijwilligers zet zich 365 dagen per jaar in om deze gezinnen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. De steun van de vrijwilligers is onmisbaar, net als de steun van sponsors en donateurs. En ook u kunt dus helpen! Met deelname aan deze wijnactie draagt u bij aan een mooie vakantie voor kinderen met een beperking. Bestellen Bestellingen plaatsen kan tot en met 17 december 2015. Dit doet u door een mail te sturen op info@deheerenwillems.nl. Woont u in Fijnaart dan wordt de bestelling gratis aan huis gebracht. Woont u buiten de gemeente en u wilt u meedoen, dan kunt u de wijn afhalen in overleg.

Het Fijnaartse gezin Ploeg bij de Ronald McDonald Hoeve.

Bent u nog op zoek naar een lekkere huiswijn voor de feestdagen? of bent u op zoek naar een relatiegeschenk? Denk dan eens aan de wijnactie van De Heeren Willems uit Fijnaart. Waarom? Heerlijke wijn, thuis bezorgd, en u steunt de Ronald McDonald Hoeve! Samen met Fendertsman Kees Ploeg (voormalig voorzitter Stichting Het Raakt U) organiseert De Heeren Willems deze actie. Kees is bezig met het opzetten van een aantal nieuwe activiteiten in de gehandicaptenopvang. Eén van de organisaties waarmee Kees nauw contact heeft is de Ronald McDonald Hoeve. De opbrengst van deze actie gaat dan ook volledig naar deze instantie waarmee u direct kinderen met een beper-

king en hun families helpt een vakantie te realiseren. Selectie Speciaal voor deze actie heeft De Heeren Willems een aantal wijnen geselecteerd. Een doos rode of witte wijn kost € 39,50. U kunt ook een doosje met 3 wit en 3 rood bestellen. De Prosecco Bosco de Merlo Frizzante heeft een elegante smaak en wordt aangeboden voor € 12,- per fles.

Een mooie vakantie voor kinderen met een beperking Ronald Mc Donald Hoeve In de Ronald McDonald Hoeve kunnen gezinnen met een gehandicapt kind of langdurige ziekte onbezorgd op vakantie. Het hele gezin kan verblijven in volledig aangepaste vakantieap-

Feestavond voor sporters en vrijwilligers Kom naa r onz GEZELLIG e E Après-sk ife e s t avond voor vrijw illigers en

Feest GEZELLIG mee!

zaterdag 12 decem ber De Nierv aert Klundert

15 12-12-20

ert, Klun , de Nierva

dert

sporters

Op zaterdag 12 december houden Vrijwilligerscentrale Surplus en Moerdijk Fit in samenwerking met gemeente Moerdijk de jaarlijkse feestavond voor sporters en vrijwilligers. Op deze avond worden in de Niervaert in Klundert de sporters en vrijwilligers weer in het zonnetje gezet. Er zijn nog gratis kaarten beschikbaar voor de feestavond.

Na een geslaagde feestavond vorig jaar, is er dit jaar voor een ander thema gekozen. In de winterse sferen is de avond opgedeeld in twee gedeeltes. We starten met een optreden van Spido, een openingswoordje en volop gelegenheid om rustig bij te praten. Vanaf 21.00 uur wordt de muziek wat opgevoerd en zal er voor gelegenheid zijn voor een party. Waardering Aanleiding voor deze jaarlijkse feestavond is de waardering die gemeente Moerdijk heeft voor de inzet van vrijwilligers en sporters. Dit uit zich in een jaarlijkse feestavond. Vanuit de vrijwilligers en sporters is er een

samenwerking tussen Moerdijk Fit en de vrijwilligerscentrale. Samen zetten zij zich ion om deze feestavond tot een succes te maken. Welkom zijn alle inwoners van gemeente Moerdijk die zelf sporten of vrijwilliger zijn. Het feest begint om 19.00 uur en vanaf 21.00 uur richt het feest zich vooral op jongeren en iedereen die zich jong voelt. De kaarten zijn gratis. Aanmelden U kunt zich nog tot 10 december aanmelden voor gratis toegangskaarten. Dat kan door een mailtje te sturen aan feestavond2015@gmail.com.


Pagina 11

Carlo Meijer FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met Carlo Meijer en een sponsor zoeken voor de veteranen van vv de Fendert, want die kunnen we nog niet vinden (aanmelden kan altijd!!!!) en natuurlijk ook wat doen voor goede doelen De beste voetbalclub van de wereld is… VV DE FENDERT VE 1 (als je de standenlijst op zijn kop houdt, staan we bijna bovenaan, haha) Mijn lievelingsspel is... Trivia crack op de telefoon en dammen op internet Mijn lievelingssport is... Voetbal Ik heb bewondering voor… Mijn ouders die 75 en 76 jaar zijn, die nog midden in het leven staan en alles doen

Mijn naam is... Carlo Meijer Ik woon/werk in Fijnaart sinds... 2008 (getrouwd met een echte Fendertse) Men zou mij kunnen kennen van... Keeper van het veteranenteam van VV de Fendert Het liefst eet ik… Grieks, of bij Annette en Henk van Family op de Molenstraat Deze film moet iedereen zien… Saving Private Ryan, The Green Mile of Zwartboek Het boek waarvan ik erg genoot was... Soldaat van Oranje en de boekenreeks van Baantjer De mooiste kleur vind ik… Geel, de kleur van mijn vrachtwagen Ik luister graag naar… Radio 538 (Edwin Evers). Hij heeft ook een fantastische theatertoer Zo drink ik mijn koffie… Zwart met 2 zoetjes en een

stroopwafel Mijn lijfspreuk is… Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg!! Ik heb een grote hekel aan... Leugenaars en mensen die achter je rug om over je praten Mijn bijnaam is... Halve Brabander (woonachtig in Brabant en geboren in Utrecht) Ik ben trots op Mijn vrouw, voor alles wat ze voor mij doet!! Mijn favoriete vakantieland is… Griekenland...elk jaar een ander eiland. Heerlijk relaxen en superaardige mensen Mijn sterrenbeeld is… Boogschutter (mijn geboortedatum is 02-12-1969) Mijn vrije tijd breng ik door met... Voetballen in het weekend…. in de week ben ik weinig thuis in verband met mijn werk als vrachtwagenchauffeur Als ik 10 miljoen euro win... dan zou ik stoppen met werken, een huis in Griekenland kopen

Mijn grootste blunder... Bij de voetbal (het Magielsetoernooi) duiken naar een bal die er niet was (de oorzaak was de derde helft die iets te vroeg begonnen was) Op televisie kijk ik graag naar... Ik hou van Holland, series op Discovery en NGC. En Nederlandse series (zoals dokter Tinus, Dana Lowinski e.d.)

Mijn favoriete vak op school… Praktijklessen, lekker sleutelen Mijn beste vriend/vriendin is... Mijn vrouw Ik ben bang voor... Bang?? Geen idee Fijnaart vind ik... Een lekker rustig dorp waar ik mijn draai heb gevonden Wat ik mis in Fijnaart is... Een buurtsuper voor de ouderen die niet de weg kunnen maken naar de Jumbo Het mooiste plekje in Fijnaart is… Mijn eigen achtertuin. Vorig jaar verbouwd met mediterrane bomen en planten Het minst mooie plekje in Fijnaart is… Daar is ie weer, de oude super. Slopen en een mooi gezondheidscentrum maken (Huisartsenpraktijk en tandarts en apotheek en eventueel een fysiotherapiepraktijk). Alles lekker bij elkaar Het mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is... De vesting van Willemstad (daar hebben wij trouwfoto’s gemaakt)

Kledinggroep op Facebook Sabrina Jansen uit Fijnaart is op Facebook een groep gestart voor de verkoop van kleding. De groep is te vinden door de zoekterm ‘Kledingverkoop 0168 eo’ in te vullen. Op Facebook bestaan al veel groepen. “Ik miste alleen een groep gericht op kleding verkoop. Deze heb ik 17 november opgericht en sinds die tijd zijn er al veel leden bijgekomen en succesvolle verkopen geweest. Niet alleen bij mezelf ook bij de leden”, laat Sabrina weten. “Super natuurlijk, maar de groep kan altijd meer leden gebruiken. Heb jij nog kleding in je kast liggen die een nieuwe eigenaar kan gebruiken? Of zoek je zelf nog iets? Kom dan gerust een kijkje nemen en word lid van de facebookgroep kledingverkoop 0168 EO.” De kledinggroep is voor iedereen uit Fijnaart, maar ook uit de nabije omgeving.


Pagina 12

Rein Beerendonk vertelt… (2)

De huwelijksfoto van Rein Beerendonk en Paula Weijnen.

Op 18 februari 1913 kwam in Fijnaart Rein Beerendonk ter wereld. In zijn geboortedorp is hij 33 jaar onderwijzer geweest, waarvan 23 jaar als hoofd van de R.K. Jongensschool St. Antonius. In 1979 had hij een vraaggesprek met Toon Kloet over het verleden van Fijnaart. In drie delen plaatsen wij dit vraaggesprek in Fendert Lokaal. Niet echt tevreden Armoede had in het begin van deze eeuw een duidelijke relatie met werkgelegenheid, of beter gezegd: met het ontbreken daarvan. Fijnaart was net als de hele omgeving, geheel agrarisch. In de landbouw was niet het hele jaar door werk op een boerderij. Zeker in de winter zaten veel mannen werkloos thuis. Rein herinnert zich dat in zijn jonge jaren de werkdagen begonnen wanneer het licht werd. In de zomer was dat om een uur of vier in de ochtend. Een knecht moest er voor zorgen dat de paarden dan al inge-

spannen stonden. Hij moest er dus om drie uur al uit. Voor een weekloon van zo’n 15 gulden werkten ze zes dagen tot zes uur ’s avonds. Dan rap eten en om acht uur naar bed want ’s morgens was het weer vroeg dag. Het bestaan was voor die mensen heel schraal, hoor. Ze lieten het over zich heen komen. En er wordt wel eens gezegd dat de mensen tevreden waren, maar dat kan ik niet geloven. Agrarisch werk Er was werk in de boerenschuur, waar het graan in de aar opgeslagen lag en dat moest gedorst

Bodemonderzoek in de Voorstraat Als voorbereiding op de herinrichting van de Voorstraat in Fijnaart dient de kwaliteit van de bodem nader te worden bepaald. Om die kwaliteit te bepalen worden in de rijbaan een aantal boringen geplaatst. De genoemde werkzaamheden worden woensdag 9 december uitgevoerd door het bedrijf Geofox. De werkzaamheden nemen naar verwachting een halve dag in beslag. Het doorgaande verkeer wprdt over een halve rijbaan geleid. Hierdoor kan ter plaatse enige overlast ontstaan, waarvoor de gemeente Moerdijk uw begrip vraagt.

worden. Dat was een zwaar en stoffig werk. Toch noemde men dat ‘de witte oogst’ omdat er geoogst werd in de tijd dat er sneeuw lag. “Vlas en vlasteelt waren ook belangrijk voor Fijnaart en omgeving. Het vlas moest met de hand geplukt worden en vervolgens in de sloten geroot. Daarna moest het op het land gedroogd worden en dat verspreidde een onaangename lucht. Daarna werd het gebraakt en gezwingeld in zwingelkooien, schuurtjes met weinig licht en lucht. Het afval, de lokken, was een speciale attractie voor de kinderen. Die kauwden erop tot het vaste proppen waren en die werden gebruikt in een klabots, een proppenschieter van vlierenhout.” Bietenteelt Met een grote suikerfabriek, ’peefebriek’ in de nabijheid is het logisch dat de suikerbietenteelt in Fijnaart aan veel mensen werk verschafte. Het zaad werd met de hand gezaaid. Als de plantjes begonnen te groeien, moesten ze gedund worden. Dat moest altijd klaar zijn met ‘Stadse markt’. De oogst begon eind september. Met een zogenaamde peespaai stak de man de bieten en zijn vrouw of een van de kinderen liep achter hem om er het loof af te hakken. Via de vaste laadplaatsen, zoals de ‘Wissel Akkermans’ gingen de bieten naar de fabriek. Per tram of met de aak, die aanvankelijk nog door mannen getrokken

werd. Erwten werden hier verbouwd voor de conservenindustrie. Hele families gingen vanaf eind juli in zogenaamde krooien de erwten plukken. Stempelen Het werk dat er was, was in de landbouw, maar grotendeels seizoensgebonden. Daarbuiten heerste de werkloosheid. “Ik weet nog”, gaat Beerendonk verder, “dat de werklozen in de jaren dertig, de tijd van de crisis, iedere dag moesten gaan stempelen in het kleine schooltje, later nog distributiekantoor, aan het Dorpsslop, het straatje tussen de Voorstraat en de Wilhelminastraat. Ze kregen tien gulden in de week als steun en nog zoiets als een pakje margarine voor elf cent en een blik gehakt voor twee kwartjes.” De meeste mensen hadden een tuintje of ze mochten een stukje land gebruiken van een boer, van wie ze soms ook aardappelen kregen. Een of twee varkens hadden ze allemaal wel. In november werden die geslacht en daar moesten ze dan de hele winter mee doen, want vlees van de slager was te duur. Toch waren er een stuk of tien slachters in het dorp, maar die bestonden vooral van de huisslachtingen. En daar kwam altijd een brandewijntje met suiker aan te pas, zo herinnert Rein Beerendonk zich.

Volgende week het afsluitende deel 3

Fijnaart Werkt! Donderdag 10 december vindt de volgende bijeenkomst plaats van Fijnaart Werkt! Dit keer geen speciale gast, maar de mogelijkheid om uitgebreid te netwerken en om vragen te stellen over allerlei onderwerpen.

de Fendertse Hoeve. Ook heeft Fijnaart Werkt! een eigen LinkedIn-groep.

Fijnaart Werkt! is een netwerkgroep voor iedereen uit Fijnaart en directe omgeving die werk zoekt of opdrachten. Elke drie weken vindt op donderdag van 16.00 tot 18.00 uur een netwerkbijeenkomst plaats in

Netwerken De komende bijeenkomst is het mogelijk om vragen te stellen en te netwerken. Daarbij kan alles aan bod komen: LinkedIn, CV, motivatiebrief, sollicitatiegesprek etc.

Via deze groep worden de bijeenkomsten aangekondigd en houden leden elkaar op de hoogte van de vacatures.


Pagina 13

Waardering voor muziekmiddag d’Engelenburgh concert. Degenen die aanwezig waren, konden echter genieten van een sublieme muzikale uitvoering. De akoestiek was goed in de hoge kamers van de voormalige pastorie en de muziek was afwisselend en een genot om naar te luisteren. Zes klarinettisten Voor de pauze speelden de zes klarinettisten van het Klarinetcollectief uit Dordrecht, na de pauze nam het duo C2 (Carline van der Harg en Carolijn Moulen Janssen) op piano en dwarsfluit de aanwezigen mee op reis met muziekstukken van Wilhelm Popp. Deze componist schreef diverse, op landen geïnspireerde, muziekcomposities.

Voor de pauze speelden de zes klarinettisten van het Klarinetcollectief uit Dordrecht

Zolang de muziek klonk, was het publiek muisstil, maar het applaus daarna was vele malen luider. Zowel het Klarinetcollectief als C2, die zondag 29 november in d’ Engelenburgh speelden, kregen meerdere malen een overweldigende waardering van de 37 aanwezigen die een kaartje hadden bemachtigd. De belangstelling was groot: de organisatoren Ellen en Mar-

cel Deelen moesten meerdere malen ‘nee’ verkopen wanneer

belangstellenden wilden reserveren voor het zondagmiddagveilleerde om een confrontatie te voorkomen. De cafébezoeker werd niet aangetroffen.

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Overlast door vuurwerk In de Frans Halsstraat in Fijnaart veroorzaakte zaterdag 28 november rond 22.15 uur vuurwerk voor ernstige overlast. Vermoedelijk werd een vuurwerkrol aangestoken. Het afsteken van vuurwerk mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Bij overtreding wordt geprobeerd de dader te achterhalen en proces-verbaal op te maken. Verdachte personen Zaterdag 28 november stond ter hoogte van cafetaria Family aan de Molenstraat in Fijnaart een half uur lang een grijze VW Golf met twee personen. Het kenteken gaf geen meldingen. Toch is het fijn dat er aandacht is voor dergelijke opvallende zaken in de wijk. Bel indien u het niet vertrouwt naar 0900-8844.

Vrienden nemen laptop mee Een bewoner van de Molenstraat in Fijnaart had vrienden op bezoek. Zij gingen er zondag 29 november rond 01.00 uur met een laptop en spaarpot vandoor. Na tussenkomst van politie zijn de ‘gestolen’ goederen teruggebracht.

Rijden onder invloed Een inwoner van Fijnaart kreeg zondag 29 november om 19.45 uur proces-verbaal voor het rijden onder invloed. Rijbewijs is ingenomen en een dagvaarding voor een rechtszitting werd uitgereikt.

iPhone gestolen Op de Kadedijk in Fijnaart werd zondag 29 november rond 01.25 uur een iPhone gestolen. Hopelijk kan de politie hem bij ingebruikname uitpeilen.

Schaap in drassig weiland Aan de Molenstraat in Fijnaart werd maandag 30 november rond 15.30 uur een schaap in een drassig weiland aangetroffen. Het dier kon niet meer op z’n poten staan. Een dierenarts heeft het schaap onderzocht. Het dier werd uit het weiland gehaald en tegen de eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt.

Vervelende cafébezoeker Zaterdagavond 28 november werd een vervelende cafébezoeker uit De Graanbeurs aan de Kadedijk in Fijnaart gezet. Daarbij gaf hij de eigenaar te kennen zondag bij hem verhaal te komen halen. De politie sur-

Verdacht persoon In de Kastanjelaan in Fijnaart stond donderdag 3 december rond 15.20 uur een verdacht persoon. Hij had veel aandacht voor de woningen, die hij op z’n gemak stond te bekijken. De man is 40 à 45 jaar oud, blank,

Behoefte Het echtpaar Deelen is blij met de belangstelling. “We voldoen blijkbaar aan een behoefte.” Ongetwijfeld draagt de sfeer van het pand, de gastvrije ontvangst en de taart in de pauze ook bij aan het succes van de muziekmiddagen. De eerstvolgende middag – op 20 december, in kerstsfeer – is al bijna vol. www.villa-engelenburgh.com heeft een flinke baard en snor, is grijzend en droeg een donkere pet en jas met grote rugzak. Persoon werd door de politie niet aangetroffen. Indien u deze persoon of zijn signalement herkend, graag even bellen naar 0900-8844. Aandacht voor bedrijf De gemeente Moerdijk heeft signalen gekregen dat personen van een bedrijf uit Numansdorp bij bewoners aanbellen met het aanbod de rioolaansluiting preventief te reinigen of te controleren. Hierbij wordt de suggestie gewekt dat zij samenwerken met de gemeente Moerdijk. Dat is niet het geval. Wees alert. Aandacht voor personenauto In de regio zijn personen actief die bekend staan als woninginbrekers. Zij rijden in een zwarte Alfa Romeo Spark. Het kenteken is bij de politie bekend, maar mag om privacyredenen niet meer in deze rubriek opgenomen worden.

Arno Melis Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan


Pagina 14

Agenda

Wernhout B1 – de Fendert B1 1-2 Papendrecht MB1 – de Fendert MB1 0-6 DOSKO 9 – de Fendert 3 (zo) 4-1 Victoria’03 4 – de Fendert 2 (zo) 2-4

Dinsdag 8 december 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 10 december 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 16.00-18.00 uur: Fijnaart Werkt!, Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart 20.00 uur: Rode Tent, Molenhoeve, Oudemolenseweg 2 in Fijnaart Vrijdag 11 december 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart Zaterdag 12 december 09.15 uur: Oliebollenverkoop Oranjevaan, Voorstraat 39 in Fijnaart 10.00-18.00 uur: Kerstmarkt, De Vijverhof, Kerkring 1 in Fijnaart 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 19.30 uur: Bingo, De Driehoek, Kwartiersedijk 1a in Fijnaart

Programma Uitslagen

de Fendert F1 – Cluzona F1 2-4 de Fendert F4 – ASWH F3 2-4 de Fendert D1 – SJO FC Westhoek D1 6-2 de Fendert D2 – Unitas’30 O12 1-4 de Fendert F3 – Prinsenland F3 1-6 de Fendert MP1 – Roosendaal MP3 14-1 de Fendert 2 – Prinsenland 2 1-1 de Fendert 5 – Smerdiek 3 8-1 de Fendert VR1 – Seolto VR1 12-0 de Fendert 1 – NOAD’67 1 1-1 de Fendert A2 – Roosendaal A5 3-2 Internos E3 – de Fendert E2 3-0 Bruse boys C1 – de Fendert C1 2-2

Woensdag 9 december de Fendert E1 – Madese boys E2 19.00 Zaterdag 12 december de Fendert F2 – Virtus F2 10.00 de Fendert 2 – Pelikaan 4 12.00 de Fendert 5 – Rillandia 3 12.30 de Fendert 1 – Kogelvangers 1 14.30 de Fendert VE1 – NVS VE1 14.30 Oranje Wit F3 – de Fendert F4 09.45 Seolto MP2 – de Fendert MP2 10.15 Internos C3 – de Fendert C1 11.15 Klundert B1 – de Fendert B1 12.00 SVC A1 – de Fendert A1 14.30 Dubbeldam VR2 – de Fendert VR1 14.30

Zondag 13 december 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 15.00 uur: Black Sheep beats DJ Yorick & Jens, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Dinsdag 15 december 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 18.00 uur: Vertrek Schouwburgbus naar Het Zwanenmeer in De Maagd, bushalte Kerkring in Fijnaart Woensdag 16 december 10.00 uur: Kerststukje maken Seniorenraad, ’t Onderdak in Fijnaart 14.00 uur: Kerstmiddag ANBO, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Donderdag 17 december 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 18 december 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart Zaterdag 19 december 10.00 uur: Snertwandeling Tonnekreek, De Prullenkast, Zuidlangeweg 3 in Oudemolen 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart

55+ bridge Uitslag dinsdag 1 december

52,08%

Gele lijn 1. Jeanne van Putten & Cobi Verhoeven 61,81% 2. Dit Konings & Jan Hamers 57,64% 3. Annie Reijnders & Riet Neelen 53,47% 4. Nettie Donders & Jo Sprundel

Rode lijn 1. Martha Berghout & Piet Berghout 58,85% 2. Nel Keuter & Nel Breure 57,29% 3. Bram Huitkar & Hans Riethoff 56,77%

vv Oranje-Blauw ‘14 Voor het kampioensteam van D1 werd er een rondrit door Heijningen geregeld en na afloop was het lekker frietjes eten in de kantine. Op donderdag 10 december 2015 verricht notaris J.A.H.G. van Tuijl de trekking van de Grote Clubactie 2015. De trekkingsuitslag wordt gepubliceerd op onze website. Zaterdag 12 december om 19.30 uur is de Kerst/Bout avond in de kantine. Entree is tien euro per gezin, inclusief hapjes en loten. Vele prijzen! Voor deelname, aanmelden in de kantine.

Uitslagen

PCP 1 - Oranje Blauw’14 1 3-1 DOSKO 8 - Oranje Blauw’14 2 3-3 Melissant VR1 - Oranje Blauw’14 VR1 4-11 Hardinxveld D6 - Oranje

Blauw’14 D1 1-9 Oranje Blauw’14 F1 - Alliance F2 3-0 Oranje Blauw’14 MP1 - De Fendert MP2 afgelast

Programma

Zaterdag 12 december Oranje Blauw’14 za2 - Vosmeer 2 14.30 Oranje Blauw’14 VR1 - Klundert VR1 12.00 RSV F1 - Oranje Blauw’14 F1 09.30 Klundert MP2 - Oranje Blauw’14 MP1 10.00 Oranje Blauw ‘14 D1 - T.P.O. D1 11.00 (vriendsch. 11 tegen 11) Zondag 13 december Oranje Blauw’14 1 - Neerlandia’31 1 14.30

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website www.oranjeblauw14.nl


Pagina 15

MB 1 pakt uit tegen koploper Op de verjaardag van Sinterklaas stond de inhaalwedstrijd uit tegen Papendrecht MB1 op het programma. De tegenstander van vandaag was vorige week kampioen geworden, mede doordat wij gelijk hadden gespeeld tegen de nr. 2 WVV’67. Onze MB1-talenten zijn ook kampioen, in gelijk spelen (4x), maar daar wordt geen beker voor uitgereikt. Thuis hadden we 1-3 verloren van Papendrecht in een gelijkwaardige wedstrijd. Helaas waren we niet helemaal compleet, Jessica was fotomodelleke aan het spelen, Anky dient geopereerd te worden, keepster Iefke kon er alleen de 1e helft bij zijn en 1 leidster en 1 trainer/coach waren er niet bij. Toch vertrokken we met 7 auto’s met 13 talenten en volop supporters naar Papendrecht. De voorbereiding begon al rommelig, de telefoontas en bidons waren in de kleedkamer blijven liggen, ‘ons veld’ was bezet door een andere wedstrijd, zodoende was er een warming up op een hotse-knots-begonia-veld.

Brutaal Toch begonnen onze talenten brutaal aan de wedstrijd. De tegenstander werd vastgezet op eigen helft. Na 3 minuten was er een mooie combinatie tussen Demi en Babette, de laatste werd onreglementair gestuit en we kregen een vrije trap, voor ons aan de linkerkant buiten het 16 meter gebied. Jara schoot deze kans op een ‘Pierre van Hooijdonk’-achtige manier prachtig binnen en zette de 0-1 op het bord. Dit gaf onze talenten vleugels en we bleven overspelen, vrij lopen en kansen creëren. Onze rechtsback Suzanne stoomde op rechts op en na een mooie één-twee met Frederique gaf ze een perfecte voorzet (zoals vaak getraind) op Babette en die zette haar handtekening onder de 0–2. De Papendrechtse aanvallers hadden bijna niets in te brengen tegen onze zeer sterke verdediging met Suzanne, Angeline, Colette, Daphne en Floor. Ze stelden hier alleen wat afstandsschoten tegenover, maar die waren of een makkelijke prooi voor onze Iefke of ze werden professioneel over of naast

gekeken. Niet te gemakkelijk In de rust drukten we onze talenten op het hart om de 2e helft niet te gemakkelijk er over te gaan denken (zoals vorige week), maar vol gas door te gaan. Angeline is vroeger een keepertje geweest en wilde Iefke graag vervangen. Het grootste deel van de 2e helft speelde zich weer af op de juiste helft. Na een corner vanaf rechts van Gaby en een mooi, bewust overstapje van Demi, waarmee ze 4 Papendrechtsters fopte, was het Babette die op de juiste plaats stond om van dichtbij de 0–3 binnen te tikken. Even later nam Jara de bal een paar meter buiten de 16 in 1 keer op de pantoffel (afgelopen week op getraind) en met een mooie boog landde de bal onder de lat en stond de 0-4 op het bord. Het moest niet gekker worden, volgens onze leidster op de whatsapp. Maar dat werd het wel. Zo’n 10 minuten later kreeg Gaby van onze speelverdeelster Hannah de kans om uit te halen binnen de 16 en dat deed ze weergaloos in

het dak van het doel richting de kruising, 0-5. Hierna kwam Papendrecht er venijnig uit, maar 2 keer kwam ons reserve-keepertje Angeline in een 1 tegen 1 situatie als winnaar uit de strijd en de 0 voor Papendrecht bleef op het bord staan. In het slot van de wedstrijd kreeg Frederique een zwiep in de 16 meter en de uitstekend leidende scheidsrechter kon niets anders dan de bal op de stip leggen. Een mooi moment voor Britt om de bal onhoudbaar achter de keepster te schieten en de 0–6 eindstand te scoren. Eén van de beste Dit was één van de beste wedstrijden van dit team uit de laatste 5 jaar. Echt genieten, waarbij de vraag komt bovendrijven of ‘we moeten stoppen op ons hoogtepunt’ of dat dit de ‘norm wordt voor de voorjaarscompetitie’. We gaan voor het laatste! 2015 bouwen we af met 2 trainingen, een surpriseavond (georganiseerd door de talenten zelf!) en een ‘girls-only’ zaalvoetbalavond op dinsdag 29 december.

De Fendert D1 swingend langs SJO Westhoek De Fendert D1 heeft in z’n laatste wedstrijd voor de winterstop aan klantenbinding gedaan. SJO Westhoek, waarvan in de heenwedstrijd nog met 4-1 was verloren, werd nu kansloos naar huis gestuurd. De 6-2 overwinning was niet eens geflatteerd èn bewees tegelijkertijd dat de Fendert D1 sterker wordt gedurende het seizoen. Het hele seizoen trainen de jongens op zuiver en snel spelen, in de verschillende positiespellen mag de bal maar één of twee keer worden geraakt, de handelingssnelheid gaat zodoende zichtbaar omhoog. Tegen de topploegen kwam de Fendert de laatste weken ook al goed voor de dag en louter doordat de tegenpartij vaak met meerdere dispensatiespelers opereert, kon het verschil niet worden gemaakt. Iets meer dreiging Tegen de Westhoek gebeurde dat dan wel. In een redelijk gelijk opgaande 1e helft, had de Fen-

dert net iets meer dreiging voor de goal van de tegenpartij. Met name Bram was een ware plaag voor de Westhoek defensie. Zo slalomde hij langs de rechterkant, gaf de bal haarfijn voor op Jim van Dijk en het was Jim die na 15 minuten de 1-0 binnenschoof. Geen krimp SJO Westhoek probeerde de Fendert terug te drukken, maar de Fendert verdediging gaf geen krimp. Centraal heersten Jurrian en Hafi en door toedoen van Mees, Mike (die helaas geblesseerd uitviel) en Jim Leijten zaten de zijkanten ook dicht. Mocht er dan toch een balletje tussendoor komen, dan stond onze zeer betrouwbare doelman Senna steeds paraat. Op het middenveld speelden Finn en Sjoerd een sterke pot en aan de zijkanten zorgden Jim van Dijk en Luuk Groot voor de nodige diepgang. Voorin sleurden Bram en Jort, voortdurend de gaten in duikend, maar ook handig balletjes terugleggend voor inkomende

middenvelders, die zodoende een schietkans creëerden. Na een kleine 25 minuten zag Finn de Westhoek goalie iets voor zijn doel staan en met een handige lobbal verschalkte hij de doelman. Zodoende gingen we 2-0 de rust in. Na de rust kwam Tim in de plaats van Finn (want uiteraard wordt er eerlijk op toerbeurt gewisseld). Conditioneel sterk De Fendert oogde conditioneel sterk en SJO Westhoek werd langzaam maar zeker zoek gespeeld. Grote kansen gingen verloren, maar toen Bram een handige steekbal van Sjoerd binnenliep was het pleit beslecht (0-3). De goed ingevallen Tim zette vervolgens Bram voor de keeper en Bram prikte ook de 0-4 binnen. De show was nog niet over. Een op de training geoefende situatie leidde de 5-0 in. Bram flitste naar binnen en legde de bal panklaar voor de instormende Sjoerd. Zijn pegel kon ter-

nauwernood door de Westhoek keeper worden gekeerd, maar Luuk was goed meegelopen en schoof de rebound in de lange hoek. Vrije trap Een minuut of 5 voor het einde kreeg de Fendert een vrije trap en Sjoerd bewees zijn specialiteit nog maar eens. Vol overtuiging sloeg de bal langs de kruising tegen de touwen, 6-0. In de slotfase wist Westhoek nog 2 keer tegen te scoren, met name omdat de Fendert grensjager naar een overvliegende reiger keek en zodoende een buitenspelsituatie niet zag, de uitstekend leidende scheidsrechter keurde de 6-1 dus terecht goed. Uit een ongelukkige klutsbal kwam de 6-2 eindstand op het bord. Vele mooie potjes Prima gedaan jongens, als we dezelfde trainingsarbeid ook in 2016 kunnen opbrengen, zullen we nog vele mooie potjes spelen!


facebook.com/jumbosupermarkten

03e153ff-29f4-4980-9822-51ad8b2299af.indd 1

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

7-12-2015 10:37:03