Fendert Lokaal 2018 week 38

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 18 s e p t e m b e r 2 0 18 | w e e k 3 8 | j a a r g a n g 5 | U i t g e v e r ij L o k a a l | S p e c h t 17 | 47 9 3 H N F ij n a a r t | w w w. f e n d e r t l o k a a l . n l

Heemkundige kring

EHBO cursus

OBS de Springplank

4 okt. Banenmarkt

Bestemmingsplan ligt tot en met 10 oktober ter inzage

Fijnaart-West wordt één hectare groter ven waarop de kopers zelf hun grondgebonden woning kunnen bouwen. Het is echter ook voor ontwikkelaars mogelijk een plan in te dienen voor een rijtje woningen. De woningen worden gebouwd in acht bouwblokken met daartussen groenzones en routes voor langzaam verkeer. Elke kavel heeft een diepte van circa 30 meter. De breedte is flexibel.

Ter inzage Het ontwerp-bestemmingsplan Fijnaart-West ligt tot en met 10 oktober ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen bij de gemeente. Mochten er geen zienswijzen worden ingeleverd, dan kan de gemeenteraad eind dit jaar het plan vaststellen en kunnen de kavels, volgens planning, volgend jaar worden uitgegeven. Mochten er wel bezwaren komen, dan gaat de procedure langer duren.

Hogere waarden Tegelijk met het ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan start de gemeente de zogenaamde hogere waarden-procedure. Hierbij wordt vastgelegd dat de woningen in Fijnaart-West iets meer geluid op de gevel krijgen dan in een ideale situatie. In een dichtbebouwd land als Nederland komt dit vaker voor in ruimtelijke procedures. Dat is nu ook het geval omdat Fijnaart vlak aan een snelweg ligt. Deze hogere waarden bedragen 51 decibel in plaats van de ideale situatie van 48 decibel. Voor het meest zuidelijke deel van het plangebied worden daarnaast hogere waarden vastgesteld voor het geluid van het verkeer op de Molenstraat. Deze hogere waarden bedragen eveneens 51 decibel in plaats van 48 decibel. In de koopovereenkomsten wordt melding gemaakt van deze hogere waarden. Door Jan Willem van Bodegom

Het plangebied van Fijnaart-West ziet er nu als volgt uit.

De nieuwbouwwijk Fijnaart-West wordt geen zes maar zeven hectare groot. De gemeente Moerdijk heeft één hectare extra grond weten te verwerven. Dat betekent dat nu ook de ‘hap’ die eerst uit het plan was genomen bebouwd kan worden. In het ontwerp-bestemmingsplan wordt gesproken over 120 grondgebonden woningen. De nieuwbouwwijk aan de westkant wordt de eerste uitbreidingslocatie van Fijnaart sinds de jaren tachtig. De grond was grotendeels al in het bezit van de gemeente. Het gebied loopt vanaf de Sportwijk tot aan

de Oudemolensedijk. Dat wordt niet in één keer volgebouwd. Gestart wordt met het eerste deel tussen de Molenstraat en de Westkreekweg. In totaal is dat zeven hectare. De stukken grond worden als vrije kavels uitgege-

Zicht op het plangebied vanaf de Sportring (boven) en Molenstraat (onder).


SMULTOPPERS

Van woensdag 19 t/m zaterdag 22 september

Roomboter appelbollen per stuk € 1,29 + 8 spaarpunten cadeau

Kampioentjes bake off 4 stuks € 1,20

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Bol-chrysanten, dagelijks verse aanvoer, vaste lage prijs! Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

Italiaanse saucijzenbroodjes per stuk € 1,10

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Installatiebedrijf Installatiebedrijf Installatiebedrijf KLUNDERT KLUNDERT KLUNDERT Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk

Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk Oosterstraat 16b - 4791 HH Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl

OosterstraatOosterstraat 16b - 4791 HH 16b - 4791 HH info@installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl www.installatiebedrijfklundert.nl

www.installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643

www.installatiebedrijfklundert.nl

Ze zijn er weer!

VERSE AARDBEIEN

fam. Deijkers

uit eigen kas!

Oude Heijningsedijk 10, Heijningen | 06-23090891

geopend van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 18.00

Adverteren in Fendert Lokaal

een wijs besluit Bel 06-14520497


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Even genieten als echtpaar en niet als mantelzorger

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur

Op burgeriniatief heeft mantelzorgcoach Jannie Meeuwisse uit Fijnaart, sponsergeld gekregen voor een Hotelovernachting voor mantelzorgers van de Rabobank, Rotery Zevenbergen en de Bridgeclub Willemstad . De reden hiervoor is om de mantelzorgers wens in vervulling te laten gaan en hun gezicht weer te laten stralen.

Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Op 5/6 september was het zover en is Jannie Meeuwisse met collega mantelzorgcoach Barbara Rubbens met 4 echtparen naar

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan.

Rode Kruis Fijnaart en Heijningen start EHBO Cursus

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Zorghotel Merlinde te Breda gegaan, diverse excursies stonden op de agenda zoals Begijnhof en Breda International Airport. Doel was even als echtpaar en niet als mantelzorger en zorgvrager te genieten van een mooi verblijf in Breda. De zorg werd overgenomen door medewerkers van thuiszorg en personeel van Hotel Merlinde. De overnachting was een pilot en kan gezien de hoge score van de enquete ,waarschijnlijk een terugkerende activiteit worden binnen de Gemeente Moerdijk.

Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse Activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Opzoek naar een EHBO-cursus in Fijnaart en Heijningen? Eerste Hulp Bij Ongelukken helpt vervelende gevolgen na een ongeval of ongeluk te voorkomen. Het is de juiste parate kennis van zaken, die er samen met ervaring vanuit de EHBO-cursus voor zorgt dat omstanders daadwerkelijk ingrijpen, waardoor je adequaat kunt reageren en handelen. De EHBO-cursus is zonder voorkennis geschikt voor iedereen, zodat eenieder zich de EHBO-stof eigen kan maken. Leren reanime-

ren maakt standaard onderdeel uit van al onze cursussen, evenals de stabiele zijligging, beoordelen bewustzijn, verplaatsen slachtoffer etc. Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus het officieel erkende EHBO-diploma. Bijkomend voordeel is; de kosten worden voor een groot deel veelal vergoed door de zorgverzekering. Interesse?? Geef je zo snel mogelijk op via rodekruisfh@planet. nl of 0168462315

TER INTRO Hoewel hij 25 centimeter langer was, liep mijn vader altijd in de schaduw van mijn moeder. Hij vond dat prima en bekeek de wereld op zijn rustige, bedachtzame wijze. Toch was hij niet altijd kalm. Als hem iets niet zinde, kon hij flink uit de slof schieten. Maar ook een spelletje als "Mens erger je niet" was niet aan hem besteed. Meerdere malen is het bord door de kamer gevlogen als zijn laatste pionnetje net voor de veilige haven van het speelveld werd geknikkerd. Mijn vader had ook een bijzonder gevoel voor humor. Te pas en vooral te onpas slingerde hij een leuk bedoelde uitdrukking of opmerking in de rondte. De eerste keren is dat nog leuk. Maar als je voor de twintigste keer op je boodschap "Ik ben moe" te horen krijgt dat je dan pa moet zien te worden, gaat de lol er snel vanaf. Op een gegeven moment wist je op voorhand al welke dooddoener je gepresenteerd kreeg. Op de vraag "Wat eten we vanavond?" antwoordde mijn vader steevast met: Hussen met je neus ertussen. En als ik weer eens zei dat ik het voorgeschotelde echt niet lustte, kreeg ik als reactie: Dan leg je je kop er maar naast. Erger was het als ik met een kapotte knie of geschaafde arm thuiskwam. Terwijl mijn moeder mijn verwondingen verbond, vroeg mijn vader wat er gebeurd was. Ik, ik, ik, snikte ik, ik ben gevallen en het doet zo'n pijn. Na ĂŠĂŠn blik op het minuscule wondje, haalde mijn vader zijn schouders op en zei: "Ik voel er niets van". Vanaf die tijd heb ik me voorgenomen om me verre te houden van grappige uitdrukkingen en opmerkingen. Helaas is ook bij mij het hemd nader dan de rok. Op een zeldzaam moment dat ik het avondeten stond te bereiden, keek mijn tafeldame in de pan met aardappelen. "Pas op dat ze niet aanbranden", zei ze, het vuur zachter draaiend. Voor ik het wist floepte uit mijn mond: "Aangebrand of halfgaar, houd je smoel en vreet nou maar." Om er meteen aan toe te voegen: Zou mijn vader hebben gezegd.

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Garage Hollander

is gespecialiseerd in het maken van tuinhuizen, overkappingen en prielen naar wens. Contacteer ons voor een vrijblijvende prijsopgave

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop 1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

www.MijnMeubelShop.nl - info@mijnmeubelshop.nl - Tel.: 06-40179388

Adverteren in Fendert Lokaal De enige juiste optie! Bel 06-14520497

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl

Voor bedrijven en particulier: Kantoorartikelen in de winkel of via Voorstraat 8a, Fijnaart

Leren reanimeren? Fijnaart Heijningen Hart Veilig start vanaf nu tot 15 december (gratis) Reanimatiecursussen. Geef je dus snel op en profiteer van deze actie. Reanimatie met AED Tegenwoordig is een AED onlosmakelijk onderdeel van de reanimatie. Voor ons is dat logisch en normaal. Hier gaan wij dan ook uitgebreid op in tijdens de cursus. In een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED bedienen. Je weet daarna hoe je moet handelen bij een hartstilstand. Meld je aan voor een reanimatiecursus, je krijgt les van een erkend instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Wat leer je bij een reanimatiecursus? In de basiscursus van ongeveer 4 uur komt aan bod: • Hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan als eerste doet • Hoe je moet reanimeren en in welk tempo • Hoe je een AED aansluit en bedient Samen met andere cursisten oefen je alle reanimatiestappen op oefenpoppen en maak je gebruik van een oefen-AED. Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat. Wie mag een reanimatiecursus volgen?

Team OBS De Springplank in de schoolbanken!

Er zijn geen toelatingseisen voor het volgen van een reanimatiecursus. Het is wel belangrijk dat je voldoende uithoudingsvermogen hebt, omdat reanimeren inspannend is. Reanimeren is niet moeilijk. Iedereen kan het leren en is hier lichamelijk en mentaal toe in staat. Elk jaar een herhalingscursus Het is belangrijk elk jaar een herhalingscursus reanimatie te volgen, om alle vaardigheden weer eens goed te oefenen. Door herhalingslessen te volgen, blijft je kennis op peil en gaan de handelingen in een noodsituatie als vanzelf. Een herhalingscursus duurt ongeveer 2 uur. Kun je al reanimeren? Meld je aan als burgerhulpverlener. Als je een reanimatiediploma hebt, is het belangrijk om de vaardigheden bij te houden. Dit doe je door een jaarlijkse herhalingsles te volgen. Nog belangrijker: zet jouw vaardigheden actief in als burgerhulpverlener. Via een berichtje op je mobiel kun je een leven redden in jouw buurt. Het is mooi en waardevol werk. Opgeven kan via Email FH.Hart-Veilig.RK@kpnmail.nl tel; 0168462315 mobiel; 0610208017

Leraren spelen een cruciale rol bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Het is echter de vraag of er nu en in de toekomst wel voldoende goede leraren voor de klas staan. De Onderwijsraad (2018) signaleert met anderen dat er sprake is van een groot en urgent maatschappelijk probleem. Op De Springplank speelt dit niet. De school bereidt zich goed voor op de toekomst. In juni werd de school door de onderwijsinspectie nog beoordeeld met een GOED. Een hele mooie prestatie, maar het team gelooft in blijven leren om zo haar leerlingen

te geven wat elk kind verdient; “Kwalitatief sterk onderwijs”. Vorig schooljaar heeft de school in samenwerking met de Via Vinci Academy een eigen masteropleiding ontwikkeld “Excellent teacher in The 21st Century”. Aan het eind van de zomervakantie zijn alle teamleden gestart met deze opleiding bij het E-lab in Venlo! Samen studeren# innoveren# veel leren# alles voor onze Springplankleerlingen!


Pagina 5

Inloopmiddag in het Pestalozzihuis

Hond op de rijksweg Op de rijksweg A4 nabij Heijningen liep op dinsdag 11 september 2018 omstreeks 15.45 uur een lichtbruine hond. Dit zorgde voor verkeergevaarlijke situaties omdat bestuurders schrokken en gingen remmen. Het lukte de collega’s niet om de hond te vangen maar wel om hem weg te jagen van de rijksweg. Collectant Dinsdag 11 september 2018 om 19.10 uur werden de collega’s gestuurd naar de omgeving van de Oude Heijningsedijk tussen Fijnaart en Heijningen ivm een verdachte situatie. Een meldster had een collectant aan de deur gehad van “Stichting VAN het Kind” die wenskaarten wilde verkopen. Meldster vertrouwde het niet en was op internet gaan zoeken op deze stichting en bleek dat deze geen kaarten verkochten. De collega’s troffen op de Oude Heijningsedijk de collectant aan. E.e.a. werd gecontroleerd en bleek dat deze collectant correct en conform de regels en wetgeving collecteerde voor de “Stichting VOOR Het Kind”. Dit is een mooi voorbeeld hoe snel dat je misleid kan worden door een in de ogen en oren bekende term of slogan maar zo maar met 1 woord verschil je met een ander te maken hebt. Invordering rijbewijs Tijdens een onopvallende videosurveillance woensdag 12 september 2018 omstreeks 21:00 uur werden de collega’s op de A59 thv knooppunt

Sabina ingehaald door een personenauto. Ze zagen dat de bestuurder van deze personenauto met een zichtbare hogere snelheid reed dan de overige weggebruikers en snel en fors uit liep. Ze zette de achtervolging in verrichtte metingen op dit voertuig. De pieksnelheidsmeting betrof 191 km/u alwaar 130 km/u was toegestaan. Het rijbewijs van de 50 jarige bestuurder werd ingevorderd. Verdachte situatie Een alerte melder nam op donderdag 13 september 2018 omstreeks 15:35 uur contact op met de politie om een verdachte situatie te melden. Er zou in de Parelstraat een witte bestelauto langdurig stil hebben gestaan met daarin twee personen die aandacht hadden voor de omgeving. Het kenteken werd benoemd en eenheden keken uit naar dit voertuig dat niet veel later werd staande gehouden. De beide personen werden uit hun anonimiteit gehaald en het voertuig werd gecontroleerd. Hen is medegedeeld dat hun verdachte gedrag zou worden vastgelegd in de politiesystemen. Verkeersongeval materieel In de Wilhelminastraat te Fijnaart moest donderdag 13 september 2018 omstreeks 21:40 uur een bestuurster van een personenauto uitwijken voor een eend. Zij kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal die hierdoor ontzet werd. De personenauto raakte hierdoor zwaar beschadigd. De bestuurster kwam er zonder verwondingen vanaf. Verlopen rijbewijs In de nachtelijke uren op vrijdag 14 september 2018 omstreeks 2:40 uur werd er een bestuurder van een bestelauto gecontroleerd in Fijnaart. Hij bleek een koerier te zijn. De lading werd gecontroleerd in combinatie met de verplichte documenten die men nodig heeft om dit werk te mogen doen. Alles was in orde behalve dat de bestuurder geen geldig rijbewijs meer had omdat dit sinds november 2017 verlopen

was. Speeltuin Wielerstraat In april dit jaar is er extra aandacht geweest op de aanwezige jeugd in het speeltuintje aan de Wielerstraat Fijnaart. Het betrof toen de late uurtjes dat men nog luidkeels aanwezig was en het consumptieafval niet in de bakken werd gedeponeerd. Omwonenden hadden hier overlast van. Controles en vooral de gesprekken met de jeugd en omwonenden gaven een positief resultaat. De wijk is tenslotte van ons allemaal maar we moeten er wel goed voor zorgen, en vooral voor elkaar. Echter de laatste weken is het jammer genoeg weer bijna dagelijks prijs met hetgeen we juist niet willen in de speeltuintjes. Veel lawaai overlast van de jongeren bij de picknicktafel, naast de mini voetbalkooi, waar ze hun meegebrachte drank en etenswaren niet opruimen. Ze bevuilen dus hun eigen stek. Tevens verzamelen ze ook vaak onder de balkons aan de waterkant bij het senioren appartement. Buurtbewoners die hen aanspreken ontvangen vriendelijke woorden terug maar de jongeren gaan vervolgens gewoon door. Een oproep aan de betreffende doelgroep jongeren, maar tevens ook hun ouders om dit aub aan hen kenbaar te maken. Het is niet moeilijk of extreem veel gevraagd om rekening te houden met de buurtbewoners en zelf je “troep” in de aanwezige afvalbakken te gooien. Voorkom aub met zijn allen dat we dit moet gaan laten stoppen middels sancties.

Johan Damen

Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

De Driehoek Verdere wekelijkse activiteiten zijn: Dinsdag 19.30 uur: damesgym en vrijdag vanaf 20.00 uur: dansen en rikken (om de week)

www.fendertlokaal.nl

Kinderen op de rijksweg Zondag 9 september 2018 omstreeks 17.35 uur kwamen er meerdere verontruste meldingen binnen van weggebruikers op de rijksweg A59. Nabij de afrit Fijnaart zouden een drietal kinderen, in de geschatte leeftijd van 12/13 jaar, aan het spelen zijn in de berm en zouden de rijksweg ook oversteken. De kinderen werden niet meer aangetroffen. Heb het hier aub thuis met uw kinderen over en benoem met klem dat dit meer dan levensgevaarlijk is.

De volgende inloop in het Pestalozzihuis is op donderdagmiddag 20 september van 14.00-15.30. Deze wordt georganiseerd door Woonkwartier, Politie, gemeente Moerdijk en Surplus. U kunt dan binnenlopen met vragen of opmerkingen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn in Heijningen. De woonconsulent en de wijkagent zijn deze keer aanwezig. Zij kunnen u op weg helpen bij vragen specifieke overlastklachten maar ook met andere vragen of zorgen kunnen zij u op weg helpen. De wijkzuster is deze keer niet aanwezig. De inloop is bedoeld voor alle inwoners van Heijningen. Koffie & thee staat voor u klaar! Komt u ook?

Lees de krant ook digitaal:

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent


Eveline van Oord (26) werkt in de groenteveredeling bij Rijk Zwaan

“Verantwoordelijk werk in een gezellig team”

Rijk Zwaan MBO Banenmarkt 4 oktober Meld je nu aan! Voor wie? Heb je een (bijna) afgeronde mbo-3 of 4-opleiding en zoek je een baan? Dan is de Rijk Zwaan MBO Banenmarkt iets voor jou. We zijn op zoek naar gemotiveerde aanpakkers met oog voor detail en met een zelfstandige instelling. Je houdt ervan om fysiek en nauwkeurig werk uit te voeren, staat open voor vernieuwing en bent initiatiefrijk.

Voor mbo’ers in de tuinbouw ligt de wereld open. Ook in Fijnaart, bij Rijk Zwaan, dat als veredelingsbedrijf nieuwe groenterassen maakt. Eveline van Oord, werkt in Fijnaart als gewasverzorger in de koolveredeling: “Dat je bezig bent met hoe een plant werkt, vind ik interessant. Het werk is nooit eentonig en je moet je hoofd erbij houden.” Als scholier had Eveline een baantje in de glastuinbouw. Gewoon om wat te verdienen. “Ik had totaal niet verwacht dat ik het zó leuk zou vinden. Saai, vies en warm, dacht ik van tevoren, maar dat viel ontzettend mee. Het werk was interessant en afwisselend.” Het was voor haar aanleiding om mbo Plantenteelt te kiezen na school, op het Prinsentuin College in Breda. Op het mbo hoorde ze voor het eerst van veredeling, het maken van nieuwe rassen. “Het was maar een klein tipje van de sluier, maar het interesseerde me direct. Voor mij heeft veredeling meer diepgang dan alleen groente produceren. Je bent bezig met de achtergrond van hoe een plant werkt.” Plantje pesten Eveline werkt nu ruim twee jaar in Fijnaart. “Het werk is nooit eentonig. Ik plant jonge bloemkool-, broccoli- en koolrabiplantjes en moet zorgen dat ze groeien en dat er bloemen in komen. Eigenlijk is dat een beetje plantje pesten. We hakken alle blaadjes van de stam, dan schiet hij in de stress en gaat de kool bloemknoppen maken. Als die gaan bloeien, oogst ik het zaad.” “Dit werk is niet verstand-opnul-en-doorwerken. Je moet echt je hoofd erbij houden. Elke

plant is uniek en heeft zijn eigen nummer. Als de zaden geoogst zijn, moet ik zorgen dat duidelijk is van welke plant ze afkomstig zijn. Ik ben van mezelf gestructureerd, dat helpt. Ik voel me er verantwoordelijk voor. Als ik niet zorgvuldig ben, gaat de plant - met al zijn waardevolle eigenschappen - verloren voor de veredeling. Dat wil ik echt niet, dat vind ik zo zonde.” Gezellig gesprek Er waren veel vacatures waar Eveline uit kon kiezen na haar mbo-opleiding. Ze pikte Rijk Zwaan eruit omdat ze op de website zag dat het bedrijf hetzelfde belangrijk vindt als zij. Rijk Zwaan heeft waarden zoals eerlijk en respectvol met elkaar omgaan, veel eigen verantwoordelijkheid, samen in een team naar een doel toewerken. “Letterlijk elk punt van de bedrijfsfilosofie paste bij mij. Ik dacht: als iedereen dat gevoel heeft, dan past dus iedereen daar bij mij. Tijdens het sollicitatiegesprek bleek het inderdaad meteen te klikken. Het was gewoon een gezellig gesprek.” “Het allerleukste bij Rijk Zwaan is het werken met collega’s. Veel collega’s hebben bewust gekozen voor Rijk Zwaan. Sommigen komen uit Fijnaart, sommigen zijn er naar toe verhuisd, ande-

ren komen uit de wijde omgeving. Zelf woon ik ook op ruim 50 kilometer van Fijnaart. Maar we delen allemaal dezelfde mentaliteit. Het zijn mensen die gemotiveerd zijn, graag samen werken en de tijd nemen om te vragen hoe het met iemand gaat. Daar geeft Rijk Zwaan ook ruimte voor.” Doorgroeien Doorgroeien bij Rijk Zwaan is voor mbo’ers goed mogelijk. “Je krijgt bij Rijk Zwaan volop gelegenheid nieuwe dingen te leren. De meeste collega’s ontwikkelen zich in de breedte, in een ander gewas of een andere afdeling. Niet iedereen kan teamleider worden. Het is goed om je dat te realiseren. Het belangrijkste is dat je het naar je zin hebt. Zelf heb ik het ontzettend naar mijn zin bij Rijk Zwaan.” Wil je weten of Rijk Zwaan ook bij jou als mbo’er past? Zoek je een baan bij Rijk Zwaan? Meld je dan aan voor de Rijk Zwaan MBO Banenmarkt.

Wie zijn wij? In Fijnaart, West-Brabant, ligt een vestiging van Rijk Zwaan waar we onderzoek uitvoeren. We ontwikkelen groenterassen en verkopen daarvan de zaden aan telers over de hele wereld. We zijn een internationaal familiebedrijf, met een mensgerichte bedrijfscultuur voor onze 3.000 medewerkers. We richten ons op de lange termijn en bieden daarom direct een vast contract bij indiensttreding. We zijn uitgeroepen tot beste werkgever van Nederland voor 2017/2018 in de categorie productie en industrie. Meer lees je op www.rijkzwaan.com. Wat kun je verwachten Tijdens de Rijk Zwaan MBO Banenmarkt krijg je een presentatie en een rondleiding over het bedrijf. Ook vertellen we je over de verschillende mbo-functies die open staan. We willen jou ook graag leren kennen. Daarom zijn er korte kennismakingsgesprekken, met een drankje erbij. Hoe doe je mee? Je kunt je aanmelden met je CV en een korte motivatie. Ga naar werkenbijrijkzwaan.nl, kijk bij ‘Ontmoet ons’ en kies voor MBO Banenmarkt Fijnaart. Klik op de groene knop ‘Solliciteer’ aan de rechterkant om je direct aan te melden. Wanneer? Donderdag 4 oktober 2018, van 14.00 – 16.00 uur. Je kunt je inschrijven tot en met 27 september 2018. Uiterlijk 28 september hoor je of je uitgenodigd wordt. Waar? De banenmarkt is op de locatie van Rijk Zwaan in Fijnaart, Eerste Kruisweg 9.


Pagina 7

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 20 september 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Fijnaart Zondag 23 september OECUMENISCHE STARTVIERING IN DE DORPSKERK AANVANG 10.00 UUR! Rooms-katholieke kerk is gesloten

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 23 september 10.00 uur: De Dorpskerk Startzondag (oecumenisch) Voorgangers: Ds. F.C. de Ronde en diaken M. Bastiaansen Ambtsdrager van dienst: Menno Bom

Gastheer: Wim Tolenaars Collecte rondgang: K&W: Vredesweek Collecte uitgang: Onderhoudsfonds 19.00 uur: Ontmoetingskerk Zangdienst Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre Koster: Bas van Dueren den Hollander Maandag 24 september 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof

Adverteren in Fendert Lokaal? Bel 06-14520497 of mail naar: advertentie@fendertlokaal.nl

et ilder week m Laatste sch n !! re tu mpera zomerse te

15-10-

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl


Pagina 8

Wat doen wij en wat doet u? Wat de Heemkundige Kring "Fijnaart en Heijningen" doet De Heemkundige Kring is een vereniging met een bestuur en leden. De leden worden geïnformeerd over de bezigheden, de plannen en de financiële situatie tijdens de Algemene Ledenvergadering. De vereniging heeft ca 280 leden, die jaarlijks minimaal € 15,00 contributie betalen. Voor deze bijdrage ontvangen ze drie keer per jaar een uitgebreide nieuwsbrief, waarin van alles over het heden en verleden van Fijnaart en Heijningen staat. Ook wordt er voor de leden een jaarreis en twee of drie excursies per jaar georganiseerd. Iedereen kan voorstellen doen om een uitstapje te maken. dan 75 jaar geleden is. Als er een vereniging is in Fijnaart of Heijningen die graag de tentoonstellingsruimte een keer wil vullen, dan vinden we dat prima! Hengelsportvereniging ’t Schietertje heeft dat al eens gedaan en dat zag er werkelijk fantastisch uit!

De Heemkundige Kring is geen reisorganisatie; we doen een heleboel meer. We verzamelen gedachtenisofwel bidprentjes van personen die in Fijnaart en Heijningen gewoond hebben, of met iemand van hier getrouwd waren. Het West-Brabants Archief kan pas na 50 jaar na het overlijden van een persoon deze gegevens publiceren. Een complete lijst van onze collectie prentjes staat op de website. We hebben ook een verzameling rouwbrieven en overlijdensberichten. Deze zijn ook gedigitaliseerd en zijn een handige hulp voor hen die aan een stamboom werken. Twee dames maken van de berichten de prettig leesbaar ledenblad. Een van onze leden brengt met de fiets de blaadjes rond in het buitengebied. Andere vrijwilligers bezorgen ze in een deel van het dorp, zowel in Fijnaart als in Heijningen. Iemand heeft alle foto’s gedigitaliseerd en is nu bezig met het scannen van nieuwsberichten uit dag- en weekbladen. Dat is inderdaad een heleboel werk, zeker omdat ook trefwoorden worden vastgelegd om het bericht snel te kunnen vinden. Tegenwoordig zijn nieuwsberichten ook digitaal te vinden op internet en dat is een groot gemak! Een archivaris bergt informatie op en vermeldt dit in de computer, zodat het allemaal makkelijk

te vinden is. Hij leest veel en weet ook nog eens waar hij het kan vinden. In de loop van de tijd is hij goed thuis geraakt in het archief. Een van de vrijwilligers heeft twee rechterhanden en repareert wel eens wat aan de portocabines of in het watersnoodhuis. Wie zin en tijd heeft kan de bestrating schoon maken, want hier steekt het onkruid wel eens de kop op. Ook moet er wel eens geveegd worden. Soms moet er wat geschilderd worden of heeft er iets onderhoud nodig. Een groepje vrijwilligers draait met veel enthousiasme de jaarlijkse Fendert Kwis in elkaar. Als dat gebeurd is, wordt het allemaal zó in de computer gezet, dat de quiz op beeldschermen gepresenteerd kan worden. De setjes antwoordformulieren worden geprint voor de deelnemende teams en op de avond van de quiz komen er hulptroepen die de formulieren ophalen. Vergeet niet dat er ook juryleden moeten aantreden voor het nakijken van het papierwerk. In de portocabines wordt tweemaal per jaar een tentoonstelling ingericht. Dat is soms afhankelijk van de actualiteit. Toen koningin Beatrix haar aftreden bekend maakte, hebben we het Koningshuis als thema gehad. Dit jaar staat de watersnoodramp centraal en daar passen wij onze tentoonstelling op aan. In november 2019 herdenken we de bevrijding, wat

Het bestuur vergadert gemiddeld eens in de zes weken. Dan wordt er veel nieuws uitgewisseld en weet iedereen weer waar de anderen mee bezig zijn. Wie er zin in heeft kan op zoek gaan naar informatie over een bepaald onderwerp bij mensen in het dorp of in het archief. Ook de site van het West-Brabants Archief in Bergen op Zoom herbergt een schat aan interessante feiten.

Wij, de vrijwilligers van de Heemkundige Kring zorgen ook voor rondleidingen in het Watersnoodhuis. Bezoekers kunnen wel zelf rondkijken, maar dan missen ze toch de belangrijkste achtergrondinformatie. Wij doen ook wel eens een kast open om iets speciaals te laten zien en er over te vertellen. Onze penningmeester doet zijn werk gewoon thuis achter de computer op het moment dat hem schikt. Nu moet u niet denken dat we het allemaal zo druk hebben dat er geen tijd meer is om op vakantie te gaan, een rondje te gaan fietsen of wandelen, of een potje te golfen. Daar komen we altijd nog aan toe! En wat kunt u doen? Als u na het lezen van dit stukje interesse hebt gekregen om van

tijd tot tijd leuk bezig te zijn in een goede sfeer tussen gezellige collega’s, dan kunt u zich simpel aanmelden door 462297 of 462986 te bellen. Een e-mail sturen naar info@heemkundigekringfijnaartenheijningen.nl kan ook. Of kom op een dinsdag- of donderdagmiddag eens naar Heijningen om te zien waar we mee bezig zijn. We zetten ook voor u koffie of thee. Bekijk het allemaal eens en als er iets van uw gading bij is, kunt u aansluiten. Natuurlijk is het ook mogelijk om aan een bepaald project mee te doen, of vrijwilliger te worden voor een bepaalde periode. We zouden graag kennis maken met dames of heren die in het bestuur willen. Er zijn 9 of 10 vergaderingen per jaar in de voormiddag. U mag vrijblijvend bij een vergadering aanwezig zijn, zodat u weet hoe dat is. Lijkt het u leuk om gemiddeld eens per maand bezoekers rond te leiden in het Watersnoodhuis? Dat is echt leuk, en als je het samen met een vriend(in) doet wordt het nog leuker. Natuurlijk maken we u van te voren goed wegwijs. We zouden ook graag in contact komen met iemand die bereid is met de (film)camera rond te gaan door Fijnaart, Heijningen en het buitengebied. Wanneer het lekker weer is, pak je de fiets en ga je intussen iets leuks doen voor onze vereniging. Ziet u er wat in om het digitaal archief goed te organiseren, dan bent u degene die we nodig hebben. Het is echt een misverstand te denken dat we een soort van ouderenvereniging zijn. Iedereen met belangstelling voor het heden en verleden van Fijnaart en Heijningen is van harte welkom, als lid of als vrijwilliger. Het bestuur


Pagina 9

Johan Keijzer Mijn naam is... Johan(nes Cornelis Pieter) Keijzer Ik woon in Fijnaart sinds... Ik ben op 17 april 1976 uit de Fendertse klei getrokken. En werk momenteel bij de Firma Van Dijnsen als 1e monteur in de ektrotechniek Men zou mij kunnen kennen van... De meeste ouderen zouden mij vooral kennen als zoon van (oud) badmeester Keijzer. Door sommigen ook wel "De Badjaap" genoemd! Verder zouden ze me kunnen van lang geleden: crèche De Hummelhoek, kleuterschool De Zonnebloem, basisschool Julianaschool, zwemclub Prinslandia. En de muziekgezelschappen Oranjevaan, Stichting Jeugd en Kunst en De First Fenderts Bigband. Of van muziekvereniging De Unie, De Stadse Blaozers en Bouwclub De Dijkrakkers. Waar ik nog steeds allemaal actief in ben. En ik zou het bijna vergeten, maar de jongeren kennen mij natuurlijk als de vader van Ronja Het liefst eet ik... Maakt me niet zoveel uit, maar van vele soorten vis en aparte kaas hou ik totaal niet Mooiste gebeurtenis in m'n leven... De meesten zetten hier hun trouwdag neer (was een prima dagje trouwens en een zeer goed feest) of de geboorte van hun kind. Maar ik dus niet. Ik vond de eerste keer eerste worden met De Stadse Blaozers op het NK Dweilbands te Bemmel het allermooiste. Al was de paar keer dat ik met de WC Experience heb mogen meeblazen op het Podium ook wel heel erg gaaf. Deze film moet iedereen zien... Ik zou het echt niet weten. Omdat ik last heb van de slaapstoornis Narcolepsie heb ik maar zeer weinig films helemaal gezien. Na hooguit een half uur vallen mijn ogen echt dicht en ben ik vertrokken Het boek waarvan ik genoot... Ik ben van jongs af al geen lezer en lezen is vanwege bovengenoemde aandoening nu ook

geen optie meer Men kan mij 's nachts wakker maken voor... Op zich voor alles! Maar ik wens je alvast veel succes De mooiste kleur vind ik... Legergroen vind ik wel mooi De persoon die ik graag eens zou ontmoeten... Ik heb niet echt idolen.. Tja, Rowwen Hèze en de WC Experience. Maar die heb gelukkig allemaal al vele malen mogen ontmoeten (backstage en privé) Ik ben goed in... Naast slapen kan ik niet echt zeggen dat ik ergens heel goed in ben. Tekenen, trombone blazen, poppen vormen en rond de 11e van de 11e een carnavalslied schrijven gaat me allemaal redelijk goed af Mijn guilty pleasure is... Een dagje Efteling Mijn onhebbelijkheden zijn... Dat ik vaak een kwartiertje later ben dan dat we hadden afgesproken. Maar daar hebben wel meer mensen last van Ik luister graag naar... de Radio (3FM en Radio 538 hebben mijn voorkeur). Rob Janssen, Coen en Sander en Edwin Evers zijn mijn favoriete DJ's. Ik lig bij hun echt vaak dubbel van het lachen. Daarnaast zet ik zelf vaak Rowwen Hèze op. Vooral de niet-feestnummers vind ik heerlijk om te luisteren Ik droom van... Een leuke en gezellige toekomst met weinig problemen Het liefst drink ik... Uit een grote mok zwarte koffie Mijn lijfspreuk is… Echte vrienden krijg je niet en kopen maakt je wereld klein. Vrienden die verdien je door er zelf één te zijn Bovenaan mijn bucket list... Ik wil eigenlijk nog wel eens een grote carnavalskraker schrijven

en daarmee overal optreden. Met het lied van BC De Dijkrakkers van afgelopen carnaval! (Meej volle zak) hebben we wel al aardig wat mensen bereikt. Maar zoals het motto ook was: Het smaakt naar meer! De clip ervan is trouwens nog te vinden op YouTube Ik heb een grote hekel aan... Hoofdpijn Over 10 jaar wil het volgende bereikt hebben... De 50 Mijn bijnaam is... Jowie , en vroeger de zoon van de Badjaap Ik ben trots op... Naast trots op mijn dochter ben ik trots dat ik deel uit maak van De Dijkrakkers en De Stadse Blaozers Mijn favoriete vakantieland is... Gewoon Nederland. Zeeland of Zuid-Limburg zijn dan wel mijn lievelingsplekken om vakantie te vieren Mijn sterrenbeeld is... Ram Mijn vrije tijd besteed ik aan... Muziek maken en lekker bezig zijn om iets te creëren Als ik 10 miljoen euro win... Zal ik eerst eens mijn huis goed opknappen Beste voetbalclub ter wereld... Ik geef niks om voetbal, maar FC Knudde vind ik altijd wel goed Mijn lievelingsspel is... Op vakantie doen we vaak alleen maar potjes "pesten". Dat vind ik voor op vakantie wel leuk Mijn lievelingssport... Toch wel zwemmen Ik heb bewondering voor... Mensen die van hun hobby hun

werk hebben weten te maken, ook al was de weg er naartoe niet makkelijk. Echte volhouders dus! Mijn grootste blunder... Ik maak zoveel blunders.. Op televisie kijk ik graag naar... Echt een vast programma heb ik niet Favoriete vak op school... Oef, dat is lang geleden. De praktijklessen vond ik in ieder geval leuker dan de theorievakken Mijn beste vriend/vriendin is… Heel veel van mijn beste jeugdvrienden zijn helaas geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Ik heb gelukkig veel vrienden, maar één beste vriend of vriendin heb ik alvast niet Ik ben bang voor... Hoogtes. Vooral als ik daar niet stabiel kan staan Het mooiste dier is... De kameleon. Vanwege de kleursverandering Fijnaart vind ik... Heerlijk om te wonen Wat ik mis in Fijnaart is... Eigenlijk niet echt iets wat me gelijk te binnen schiet Mooiste plekje in Fijnaart... De buitenrand. Vanaf het park bij de Sportwijk naar de Parallelweg Minst mooie plekje in Fijnaart… Het terrein van de staalbouw Mooiste plek in gemeente Moerdijk... Willemstad, vooral bij de havens. Maar dat schrijven er al zoveel op. Dus ga ik toch voor een andere plek. De Nieuwlandsedijk vind ik echt heerlijk om te lopen en te fietsen. Dit lange fiets-en voetpad is te vinden als je richting Standdaarbuiten of naar Noordhoek rijdt


Pagina 10

Het Schietertje

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 3 september:

Uitslag maandag 10 september:

A-lijn : 1. Gerry en Ad v.d. Boon 58,68 %, 2. Jenke de Lint & Jan Timmers 55,56 %, 3. Tonny van Dis & Nel Keuter 53,47 %. B-lijn : 1. Teunie en Wim Boelhouwers 58,85 %, 2. Tonny Frijters & Bram Huitkar 57,29 %, 3 ged. Yvonne de Buck & Els Saarloos , Anton Bom & Piet Bom 55,21 %. C-lijn : 1. Marcia Erkamps & Toon Reijnders 66,30 %, 2. Nanny de Groot & Toos Schrauwen 58,85 %, 3. Lea en Piet Snijders 54,69 %. D-lijn : 1. Marianne en Kees de Jong 63,16 %, 2. Nel Magielse & Jeanne van Putten 60,63 %, 3. Joke den Engelse & Willy Oostdijck 60,53 %.

A-lijn : 1 ged. Addie Schouls & Tonnie Zijlmans , Tonny van Dis & Jacques Bogerd 60,83 %, 3. Jan Timmers & Ernst Verwer 60,00 %. B-lijn : 1. Bert de Kok & Bert de Lint 61,67 %, 2. Tineke Vis & Corrie Voet 55,42 %, 3. Marianne de Jong & Corrie Maat 54,58 %. C-lijn : 1. Riet Neelen & Annie Reijnders 66,67 %, 2. Joke Machielse & Kees de Jong 62,50 %, 3. Tonny Frijters & Arie v.d. Linden 56,25 %. D-lijn : 1. Piet van Putten & Cees den Reijer 65,25 %, 2. Nettie Donders & Cobi Verhoeven 60,42 %, 3. Nel Keuter & Anita Koole 60,00 %.

Bridge 55 + We hebben vrijdagavond een opfris cursus vissen gehouden deze doen we volgende week vrijdag bij goed weer nog een geven. Er waren toch nog 9 jeugdleden gekomen. Er zijn

ongeveer 20 visjes gevangen op een uur tijd door de kinderen. Maar de grootste klapper heeft Niek Lindelauff gevangen, net voor het eind een mooie Zeelt van ongeveer 32 cm.

Sportnieuws?

mail het naar: redactie@fendertlokaal.nl 1e viertal kruisboog vereniging Geen Moed Verloren kampioen van Nederland Op het in Gorredijk Friesland geschoten Nederlands kampioenschap behaalde kruisboogvereniging Geen Moed verloren uit Oudemolen zeer goede uitslagen, in de persoonlijke klasse werd John de Blaay kampioen met 94 punten Patrick Cornelis behaal de in de Ere klasse een 3e plaats met 96 punten Kees de Kock behaalde

inde A klasse met 95 punten de 2e plaats. Het 1e viertal bestaande uit Patrick Cornelis, Jan Cornelis, John de Blaay en Kees de Kock werd kampioen in de A klasse met 376 punten. Mooi dat we met onze kleine vereniging nog zoveel prijzen konden meenemen.

1 Martha Berghout & Piet Berghout 59,17 % 2 Marcia Erkamps & Mia Schouten58,33 % 3 Frans Berghout & Ger laheij 53,75 % 4 Tineke Vis & Cobi Verhoeven 53.33 % 5 Toke Nagtzaam & Nel Keuter 52,92 % 6 Nettie Donders & Jo van Sprundel 52,08 % 7 Anke Rijnberk & Pex Rijnberk 50,42 %

Uitslag Postduivenvereniging Fijnaart Morlincourt 15 september 2018 Âą 251 km Afd 2 P.V. Fijnaart Morlincourt Natour op 15-09-2018 gelost om 08:45 uur met 58 duiven 1 A.C.A. Kersten Fijnaart 2 A.C.A. Kersten Fijnaart 3 A & S van Sighem Fijnaart 4 A.C.A. Kersten Fijnaart 5 A.C.A. Kersten Fijnaart 6 A.C.A. Kersten Fijnaart 7 A & S van Sighem Fijnaart 8 A & S van Sighem Fijnaart 9 A.C.A. Kersten Fijnaart

10 A.C.A. Kersten Fijnaart 11 A.C.A. Kersten Fijnaart 12 F Lazeroms Fijnaart 13 van Dijk-Loman Oud Gastel 14 A & S van Sighem Fijnaart 15 A.C.A. Kersten Fijnaart 16 A.C.A. Kersten Fijnaart 17 A & S van Sighem Fijnaart 18 F Lazeroms Fijnaart 19 P Wildhagen Oud Gastel 20 A.C.A. Kersten Fijnaart

Uitslag Postduivenvereniging Fijnaart Orleans 15 september 2018 Âą 451 km Afd 2 P.V. Fijnaart Orleans Fond Jonge duiven op 15-09-2018 gelost om 08:30 uur met 42 duiven 1 van Dijk-Loman Oud Gastel 2 A.C.A. Kersten Fijnaart 3 van Dijk-Loman Oud Gastel 4 A.C.A. Kersten Fijnaart 5 van Dijk-Loman Oud Gastel 6 van Dijk-Loman Oud Gastel

7 van Dijk-Loman Oud Gastel 8 van Dijk-Loman Oud Gastel 9 A.C.A. Kersten Fijnaart 10 A.C.A. Kersten Fijnaart 11 A.C.A. Kersten Fijnaart 12 A.C.A. Kersten Fijnaart 13 van Dijk-Loman Oud Gastel 14 van Dijk-Loman Oud Gastel


Pagina 11

Agenda Dinsdag 18 september 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 20 september 08.00 uur: Vertrek najaarsreis KBO Fijnaart, bushalte aan de Kerkring in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Zaterdag 22 september 13.30-17.00 uur: Lege flessen inzamelen voor De Flessenstappers en nieuw jeugdhonk Dorpskerk, huis aan huis in Fijnaart Dinsdag 25 september 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 27 september 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 28 september 19.00-20.30 uur: Instuif, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Heerjansdam JO17-2 - Oranje Blauw'14 JO17-1G 5-4 Groen Wit JO12-1 - Oranje Blauw'14 JO12-2 5-3 DIOZ JO9-1 - Oranje Blauw'14 JO9-1G 4-0 Programma voor donderdag 20 sept : DOSKO VE2 - Oranje Blauw'14 VE1 20:00

vv Oranje-Blauw ‘14 De activiteiten commissie organiseert op vrijdag 28 september de eerste Spelregel / Pub quiz avond. Een avond die in het teken staat van ontspanning, plezier en kennis. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. In teamverband (max. 4 pers. ) zullen we een quiz spelen. De vragen lopen uiteen van actualiteiten, geschiedenis, talen, sport en natuurlijk de voetbalspelregels. Test je kennis en speel mee voor leuke prijzen. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,per team, inclusief 4 consumptiebonnen. Aanmelden kan t/m 26 sept op Activiteiten@oranjeblauw14.nl Uitslagen afgelopen week: Oranje Blauw'14 1 - Halsteren 6 3-2 Oranje Blauw'14 2 - FC Dordrecht Amateurs 3 nb Roosendaal 12 - Oranje Blauw'14 3 8-5

Programma voor zaterdag 22 sept: Oranje Blauw'14 1 - Vrederust 4 14:30 Oranje Blauw'14 JO17-1G - SC Welberg JO17-1 12:00 Alliance JO12-1 - Oranje Blauw'14 JO12-2 09:00 MOC'17 JO9-4 - Oranje Blauw'14 JO9-1G 08:30 Programma voor zondag 23 sept : Oranje Blauw'14 2 - Virtus 4 14:00 Oranje Blauw'14 3 - De Fendert 2 12:15 Oranje Blauw'14 4 - Roosendaal 10 10:30 Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website : www.oranjeblauw14.nl

Uitslagen v.v. De Fendert De Fendert 1 –Zwaluwe 1 1-0 Halsteren VE3 – De Fendert VE1 1-3 De Fendert 4 – Oranje Blauw´14 2 3-3 De Fendert JO11-3 – Rijsoord JO11-3 11-0 De Fendert JO9-1 – Seolto JO9-1 2-5 De Fendert MO13-1 – IFC MO13-1 0-3 De Fendert JO15-2 – MOC´17 JO15-8 3-2 De Fendert MO11-1 – S.c. Welb. MO11-2 6-1 De Fendert JO11-4 – Vosmeer JO11-1 1-10 De Fendert JO13-2 – S.c. Gastel JO13-2 0-11 De Fendert JO15-1 – RFC JO15-2 2-2 De Fendert JO13-1 – Roosendaal JO13-2 5-1 De Fendert JO17-1 – Roosendaal JO17-4 11=3 De Fendert 5 – Steenbergen 3 5-3 De Fendert JO19-1 – ODIO JO19-1 5-0 EBOH JO11-2 – De Fendert JO11-1 2-6 HZ´75 JO11-1 – De Fendert JO11-2 3-5 WVV´67 JO9-1 – De Fendert JO9-2 10-3 Seolto JO7-1 – De Fendert JO7-1 9-5 Halsteren MO17-1 – De Fendert MO17-1 6-0 DFC 3 – De Fendert 2 1-1 BSC 3 – De Fendert 3 0-6 Roosendaal JO17-5 – De Fendert JO17-2 11-1 Programma v.v. De Fendert Dinsdag 18 september DIOZ 1 – De Fendert 1 20.00 De Fendert JO11-1 – Terheijden JO11-1 19.00 Zaterdag 22 september De Fendert JO11-3 – Klundert JO11-2 09.00

Lees de krant ook digitaal:

De Fendert JO8-2 – Unitas´30 JO8-6 09.00 De Fendert MO13-1 – Unitas´30 MO13-2 09.30 De Fendert JO7-1 - Victoria´03 JO7-1 09.30 De Fendert JO11-4 – S.c. Kruisland JO11-3 10.00 De Fendert JO15-2 – Victoria´03 JO15-2 10.00 De Fendert JO11-1 – Hoeven JO11-1 10.30 De Fendert MO17-1 – Roosendaal MO17-1 10.30 De Fendert JO15-1 – Heerjansdam JO15-2 11.00 De Fendert 3 – Steenbergen 4 11.00 De Fendert JO17-2 – Beek Vooruit JO17-7 12.30 De Fendert 5 – Oranje Wit 9 12.30 De Fendert JO19-1 – Sprundel JO19-1 14.30 De Fendert VE1 – Vosmeer VE1 14.30 De Fendert 6 – Tholense boys 4 14.30 Wieldrecht MO11-2 – De Fendert MO11-1 08.30 DSE JO11-1 – De Fendert JO11-2 09.00 RSV JO9-1 – De Fendert JO9-1 09.00 S.c. Kruisland JO9-1 – De Fendert JO9-2 10.00 Seolto JO13-2 – De Fendert JO13-2 10.15 Victoria´03 JO17-2 – De Fendert JO17-1 10.30 Internos 2 – De Fendert 2 14.00 Prinsenland 1 – De Fendert 1 14.30 Klundert VR1 – De Fendert VR1 14.30 Zwaluwe VR2 – De Fendert VR2 14.30 Irene´58 2 – De Fendert 4 15.00 Zondag 23 september Oranje Blauw´14 3 – De Fendert 2 (zo) 12.15 Vrijdag 28 september Groen Wit VR30+1 – De Fendert VR30+1 19.30 De Fendert VR30+1 – DOSKO VR30+1 20.00 Jeka VR30+1 – De Fendert VR30+1 20.30

www.fendertlokaal.nl


Maakt elk idee werkelijkheid! Wij verzorgen uw (reclame)drukwerk van concept tot op de deurmat!

• Creatieve teksten • Pakkende foto’s • Sprankelende opmaak Uitgeverij Lokaal | Specht 17 | 4793 HN Fijnaart info@uitgeverijlokaal.nl | www.uitgeverijlokaal.nl 06-22011800 | 06-14520497

AMBACHTELIJKE EIERKOEKEN Vers van de broodafdeling Zak 5 stuks

1

50

DOUWE EGBERTS SNELFILTERKOFFIE M.u.v. duoverpakking en aroma variaties 2 pakken à 425-500 gram

2 VOOR

8

49

• Haarscherp drukwerk • Betrouwbare bezorging KIES & MIX VLEES OF VIS 3 bakjes met de sticker ‘kies & mix 3 voor 7,50’

3 VOOR

7

50

3 VOOR

3 VOOR

750

750 3 VOOR

750

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

Geldig van wo 22 augustus t/m di 2 oktober 2018