Fendert Lokaal week 34

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 19 a u g u s t u s 2 0 14 | w e e k 3 4 | j a a r g a n g 1 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 47 9 3 H N F i j n a a r t | w w w. f e n d e r t l o k a a l . n l

Ladies only

15e Fendert Kwis

QWARK! back in town

Feestje zonder vleugels

Fendertse Week laat bekende artiesten varen

“Het draait om de gezelligheid” Dorps Het goedgevulde programma gaat van start met de Ladies Night, jeugdmiddag, Fendert Kwis, 55+ Middag en een optreden van de feestband QWARK! “De eerste drie dagen moeten vooral een dorpsgebeuren zijn. Op vrijdag en zaterdag richten we ons meer op de regio. Uiteraard is iedereen ook op de eerste dagen welkom, maar we richten ons dan vooral op de inwoners van Fijnaart”, legt de voorzitter uit. “De donderdagavond willen we vooral een reünieavond laten zijn, waarop huidige en oud-inwoners van Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan elkaar ontmoeten. Dit jaar hebben we gekozen voor een band met Fijnaartse roots: QWARK!”

De vrijwilligers van de Evenementen Stichting Fijnaart en de deelnemende verenigingen staan klaar voor de 34ste editie van de Fendertse Week. Het zou een goede quizvraag kunnen zijn: wat hebben Nick en Simon, Sugar Lee Hooper en Albert West met elkaar gemeen? Antwoord: ze stonden eens op het podium van de Fendertse Week. Voorlopig komen de namen van bekende artiesten niet voor op het affiche van de feestweek. “De toegevoegde waarde is minimaal”, verklaart voorzitter Johan Nijhoff van de Evenementen Stichting Fijnaart. “Het draait bij ons om de gezelligheid en dat kan ook zonder bekende artiesten.” De stichting heeft een moeizaam jaar achter de rug. “Op diverse fronten”, verzucht Johan. “Sommige mensen zijn gestopt. Ook speelden persoonlijke omstandigheden ons parten. Daar loop je het hele jaar tegenaan en het zal ook tijdens de Fendertse Week een rol spelen. Gelukkig hebben we genoeg connecties die, indien nodig, een helpende hand toesteken.” Verenigingen De Fendertse Week onderscheidt

zich van andere evenementen door de deelname van verenigingen. “Dit jaar hebben we het werkprogramma rond kunnen krijgen met negen verenigingen”, meldt de voorzitter. “Daarvan komen er twee van buiten Fijnaart: een uit Zevenbergen en zelfs een uit Etten-Leur. Dat is voor de plaatselijke verenigingen wel iets om over na te denken. Voor mij persoonlijk is de belangrijkste doelstelling van de Fendertse Week dat verenigingen de mogelijkheid hebben om

een centje bij te verdienen. Het is wel aan de clubs zelf om daar gebruik van te maken. Daarnaast willen we de inwoners van Fijnaart en de regio een leuk evenement bezorgen.” Onder de plaatselijke verenigingen bevinden zich twee nieuwkomers: De Dijkrakkers en ZVV Reality. “De zaalvoetbalvereniging doet vooral mee om het voortbestaan van de Fendertse Week te waarborgen. Hopelijk krijgt dit voorbeeld navolging”, aldus Johan.

Q-music In de afsluitende twee dagen zijn enkele verschuivingen aangebracht. “Vorig jaar zijn we op vrijdagavond begonnen met een DJ-contest voor de jeugd. Aansluitend vond een ‘foute avond’ plaats, waar we op het laatste moment het echte Foute Uur van Q-music aan toe hebben gevoegd. Dat was zo’n succes dat we nu Q-music de hele zaterdagavond hebben. Dat is ook de enige avond dat er entree wordt geheven. Met die inkomsten proberen we de onkosten van Q-music en de huur van licht en geluid vergoed te krijgen. Verder is de feesttent elke avond gratis toegankelijk. Zo ook vrijdagavond als na de DJ-contest Duo Dellenoy Brothers optreedt. De afgelopen twee jaar waren zij een groot succes met hun Wild Pianoz. Dit keer laten ze de vleugels thuis, maar bouwen wederom een feestje.” Door Jan Willem van Bodegom


FENDERTSE WEEK ACTIES S U T S U G U A 0 ZATERDAG 3

WARM

T E F F BU vanaf 17:00 uur volwassenen € 15,– kinderen tot 10 jaar € 5,–

NATUURLIJK STA AN WIJ OOK WE E R OP DE BRADER IE!

KOM OOK LANGS IN ONZE VERNIEUWDE SNACKBAR!

Feestelijke openingsactie! Hamburger Speciaal voor € 1,50

De Fendertse Hoeve

Geldig van donderdag 28 t/m zondag 31 augustus

Snackpoint acties zijn alleen geldig in het cafetaria

KIJK VOOR DE OVERIGE ACTIES IN DE SNACKPOINT FOLDER!

(eet)café

snackpoint

catering

(feest)zaal

De Fendertse Hoeve Kadedijk 3, 4793 GA Fijnaart

www.fendertsehoeve.nl


Pagina 3

Colofon

Fendertse Week Weetjes TER INTRO

Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Agenda Zaterdag 23 augustus Hawaiparty i.s.m. KPJ Oudemolen, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Zondag 24 augustus 13.00-17.00 uur: Werken uit het depot, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 19.00 uur: Oecumenische Openluchtviering, plein H. Jacobus de Meerdere, Molenstraat 26 in Fijnaart Dinsdag 26 t/m zaterdag 30 augustus Fendertse Week Zie speciale agenda elders in Fendert Lokaal Vrijdag 29 augustus 17.30 uur: Fendertse Week BBQ, terras De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart

Waar staat de tent? De feesttent van de Fendertse Week staat opgesteld op het evenemententerrein van Fijnaart. Deze is gelegen achter de Kadedijk. Het evenemententerrein is te voet bereikbaar via het pad langs Museum Van Lien of met de fiets en te voet via de afrit naast Kadedijk nummer 20. Op het evenemententerrein staat van woensdag 27 tot en met zaterdag 30 augustus ook de kermis opgesteld. Wat is de entree? Bijna alle activiteiten in de feesttent zijn gratis. Alleen de entree tot de Kraaienmarkt bedraagt € 1,- (ook voor de verkopers) en de kaarten voor Q-music the Party zijn € 7,50 per stuk. Deze kaarten zijn vanaf dinsdag 26 augustus uitsluitend in de feesttent verkrijgbaar. Wat kosten de consumpties? Consumpties kunnen in de feesttent alleen met munten betaald worden. De munten zijn verkrijgbaar in de feesttent en kosten (net als vorig jaar) € 1,90 per stuk. Kunnen 18-minners ook alcohol kopen? Vanaf dit jaar mag ook tijdens de Fendertse Week géén alcohol geschonken worden aan de jeugd onder de 18 jaar. Om dat goed te organiseren krijgt iedereen die aan kan tonen dat hij 18 jaar of ouder is een polsbandje. Heb je geen polsbandje, dan kun je ook geen alcoholische drank krijgen. Wel is dit jaar speciaal voor de 18-minners alcoholvrij bier aan het assortiment toegevoegd. Is er weer een grote verloting? Zoals elk jaar heeft u tijdens de grote verloting met elk lot drie keer kans om te winnen. Komt de Fendertse Joker bij u aan de deur en u kunt een lot tonen, dan wint u een boodschappentas. Bent u tijdens de Fendertse Week in de feesttent en heeft u uw lot bij u, dan maakt u dagelijks kans op waardebonnen ter waarde van € 115,-, beschikbaar gesteld door Ondernemersvereniging Fijnaart. Op zaterdag 30 augustus vindt rond 17.00 uur op de braderie de trekking plaats van de grote verloting met als hoofdprijs € 275,-. De lotenverkoop vond plaats op 24 en 25 juni. Heeft u de verkopers gemist? Geen probleem, er zijn nog loten verkrijgbaar in de feesttent. Wie zijn de deelnemende verenigingen? Elk jaar helpen leden van verenigingen mee met het realiseren van de Fendertse Week. Hun inspanningen leveren geld op voor de clubkas. Dit jaar zijn de deelnemende verenigingen: carnavalsvereniging De Kleiknoesten, buurtvereniging De Driehoek, ANBO Fijnaart, bouwclub De Uileballekes, biljartvereniging Real Biljartbal, Hengelsportvereniging het Schietertje, dansvereniging DSV, zaalvoetbalvereniging Reality en bouwclub De Dijkrakkers. Wie organiseert de Fendertse Week? De organisatie is in handen van Evenementen Stichting Fijnaart. Kijk voor meer informatie op www.fendertseweek.nl.

In deze special over de Fendertse Week is te lezen dat de Fendert Kwis voor de vijftiende keer op het programma staat. Daarvan heb ik veertien edities als quizmaster de vragen mogen stellen. Eén keer bracht ik de laatste volle week van augustus door aan een buitenlands strand. Dat werd me niet in dank afgenomen. Daarom plan ik mijn vakantie voortaan om de Fenderts Kwis heen. Eerlijk gezegd, kijk ik elk jaar uit naar de quizavond. Samen met een tent vol dorpsgenoten stoeien met lastige en iets minder lastige vragen. Het is altijd maar goed dat ik niet in een team zit. Ik zou bijna geen vraag goed hebben. Het stellen van de vragen gaat me stukken makkelijker af. Toch gaat het leven van een quizmaster niet altijd over rozen. Dat ondervond ik vijf jaar geleden. Een quizonderdeel was het benoemen van roofvogels. Nu stonden de vleesetende vliegmachines niet veilig op een plaatje, maar vlogen ze dankzij de plaatselijke valkeniers vrij rond door de tent. Dat gaf al de nodige commotie. Het werd een persoonlijk drama toen de witruggier Gieros ten tonele werd gevoerd. Gieros zou demonstreren hoe de aaseters in de natuur te werk gaan. Iemand moest voor lijk spelen. Zonder mijn hand op te steken, werd ik aangewezen als vrijwilliger. Ik kreeg een dikke jas aan en moest op mijn buik met mijn handen onder mijn hoofd op het podium gaan liggen. Doodstil. Vanuit de zaal werd Gieros losgelaten en vloog recht op zijn doel - ik dus - af. Door een coördinatiefoutje ging het mis bij de landing, waardoor valkenier Sjobbe niet op tijd klaar zat met een mals stukje vlees. Dus nam de gier maar genoegen met een stukje oor van het ‘lijk’. De zaal vond het om te gieren, maar ik loop voortaan met een wijde boog om elke roofvogelshow heen.

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Gespecialiseerd in 100% natuurzuivere verzorging voor gelaat, lichaam, handen & voeten Helpt o.a. bij herstel van eczeem, psoriasis, kloven en acne. Tegen inlevering van deze advertentie € 2,50 Korting op één behandeling naar keuze www.gewoonfioon.nl / Tel: 06-19385971

massage

massage

&Tuina &Tuina Ed van Wijk Ed van Wijk www.edvanwijk.nl

www.edvanwijk.nl

06-14811732

06-14811732

Bet-Chi-Balance Life-wandelcoaching Mindful bewegen op Muziek Inspiratie-avonden Info: www.betchibalance.nl M. 06 42371794

Tattooiii iiiPalesto

DOK kappers / haarwerken raadhuisstraat 12 - willemstad dokkappers.nl

0168 47 26 19

Originele Tattoo’s

openingstijden: ma di / wo do / vr za

Voor het zetten van: • nieuwe tattoo’s i • covers i • opknappen van oude tattoo’s i • camoufleren van ‘kleine’ littekens i alleen op afspraak

Adverteren in Fendert Lokaal loont! Bel 06-14520497

Stadsedijk 103 Oudemolen, tel. 06-54735090 www.palesto.nl

vormgeven

met passie

Kadedijk 76a / 4793 GD Fijnaart M 06 41 74 51 43 / E karin@kd-p.nl / W www.kd-p.nl

Wil jij ook een glamour pagina, met jezelf, je zwangere buik of je kindje op de cover? Kom dan naar de braderie van de Fendertse Week op zaterdag 30 augustus 2014. Wen’s Fotografie zorgt voor de foto en K Design & Printing voor de print.

Het staat in de sterren geschreven

Exclusief interview met

Kosten 7,50 euro

K Design & Printing

Kadedijk 62 / 4793 GC Fijnaart M 06 233 94 923 / E mail@wensfotografie.nl / W www.wensfotografie.nl

13:00 08:30 08:30 08:00

- 17:30 - 17:30 - 20:00 - 15:00


Pagina 5

Grote variatie op derde Ladies Night

Di 26 aug 19.30 uur

“Een gezellig avondje uit voor elke vrouw” willen een gevarieerd aanbod hebben. Vorig jaar ging dat nog niet helemaal goed. Sommige deelnemers kwamen met andere producten dan waarmee ze hadden ingeschreven. Daarom hadden we ineens heel veel sieraden. Dat is niet de bedoeling. Dit jaar mogen de deelnemers alleen de producten meenemen die ze hebben opgegeven. Door een mix te creëren maken we het zo aantrekkelijk mogelijk voor de bezoekers en uiteindelijk ook voor de deelnemers.”

De look-a-like Conchita is de special guest van de Ladies Night. FOTO ANNETT HOLLAND Struinen langs gezellige kraampjes, proeven van de lekkerste gerechten en actief meedoen met een leerzame workshop. De Ladies Night van de Fendertse Week heeft van alles in petto voor elke vrouw. “Het is gewoon een gezellig avondje uit”, vat organisatrice Adje Neelen het evenement kort en bondig samen. In 2012 vond de allereerste Ladies Night plaats, als vervanger van de jaarlijkse modeshow. Door het teruglopend aantal deelnemers zocht de organisatie naar een alternatief. Vanuit de deelnemende verenigingen werd de Ladies Night geopperd. Het was meteen een doorslaand succes. Ook vorig jaar was de tent vol met 600 à 700 bezoekers.

Visitekaartjes Adje Neelen is het hele jaar zoet met het evenement. “Ik bezoek regelmatig andere Ladies Nights en soortgelijke evenementen om visitekaartjes van standhouders te verzamelen. Ook pols ik vaak meteen of de Fendertse Week iets voor ze is”, licht ze toe. Niet iedereen wordt gevraagd voor de Fijnaartse Ladies Night. “We

Conchita Een andere aanpassing betreft het podium. “Dit jaar is er geen modeshow en zijn er geen optredens. De deelnemers die met hun stand vlakbij het podium stonden, kwamen in de verdrukking door de mensen die naar de modeshow stonden te kijken”, legt Adje uit. “We gebruiken het podium wel. Daar komen nu ook stands te staan.” Een extra attractie is de look-a-like Conchita, oftewel ‘de vrouw met de baard’ die afgelopen voorjaar het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. “Onze Conchita gaat niet zingen”, belooft Adje, “maar deelt wel de goodiebags uit en verzorgt de verloting.” Dertig deelnemers Het is de organisatie gelukt een zeer gevarieerd aanbod te krijgen. In totaal zijn er dertig deelnemers met uiteenlopende producten. “Ook worden er workshops en demonstraties gegeven, kunnen de dames zich laten verwennen, proeven en natuurlijk kopen”, meldt Adje.

Zithoekje De feesttent gaat dinsdag 26 augustus echt pas om 19.30 uur open, zodat de deelnemers alle tijd hebben om hun stand op te bouwen. “Dit jaar creëren we ook een zithoekje, zodat de bezoekers even bij elkaar kunnen gaan zitten en bijkletsen. We hebben goodiebags om uit te delen en we houden een verloting met hele leuke prijsjes. De uitslag van de verloting komt bij de ingang te hangen, zodat iedereen kan zien wie er in de

prijzen zijn gevallen en waar de prijzen zijn af te halen.” Kracht Adje verwacht veel van de derde Ladies Night. “Onze kracht is de mix van deelnemers. Het is niet alleen verkopen, maar ook demonstreren en workshops. We willen geen verkapte binnenbraderie zijn, maar een gezellig avondje uit voor de dames. Ze zien de nieuwe trends en kunnen heerlijk snuffelen, proeven, kopen of zich laten verwennen. En dat zonder entree.”

Deelnemers Fijnaart: Ed van Wijk Voetreflex & Tuina, Studio Simone, Madhura Bags, Wen’s Fotografie, Slijterij Van der Maas, Toereiki, Asje’s toverkwastjes en Schminkpaleis, Diana Hendriks en Marlies Bevenlander, Drogisterij Sebastian, Fendertshof (braintrainer), Fini Art Health & Beauty, Robbin Pro , Goudsmederij Ládorno, C&R sieraden/horloges, Release Brabant, A’s Creatief Heijningen: E&N webshops, Cfoto Willemstad: Dok Kappers, Hollands Gloren Oud Gastel: Schoonheidssalon Milou, Bet-Chi-Balance lifewandelingcoaching Roosendaal: Prallekes & Brakskes, Peach & Pearl Dinteloord: Mozaiek and more St. Willebrord: Treja Klundert: Gieda van der Giessen Breda: Fam. Leidner voor KiKa, Nelia Bags & Things


Leef je uit op de jeugdmiddag

Pagina 6

Vier dagen kermisfun

Op het evenemententerrein staat tijdens de Fendertse Week weer vier dagen lang de kermis opgesteld. De attracties staan garant voor urenlang plezier. 16.00 tot 23.00 uur, vrijdag 29 De autoscooter, draaimolen, de augustus van 14.00 tot 24.00 uur Miami Trip, Buggy, grijpkranen, en zaterdag 30 augustus van 14.00 snoep- en oliebollenkraam zijn tot 24.00 uur. ongetwijfeld op het evenemenWoensdag is de ‘1 euro dag’. Dat tenterrein te vinden. De exacte betekent dat alle draaiende attracattracties zijn nog niet bekend. ties die dag toegankelijk zijn voor De kermis is open op woensdag 1 euro. Ook de overigens deel27 augustus van 14.00 tot 23.00 nemers hebben die dag speciale uur, donderdag 28 augustus van aanbiedingen. adv Hanssen CMYK 13x8 algemeen DEF.pdf 1 22-7-2014 21:46:47

De jeugd kan zich woensdagmiddag 27 augustus naar hartenlust uitleven in en om de feesttent. Spelletjes, springkussens en De Kieviten staan onder andere klaar om hen een leuke middag te bezorgen. Het enige dat ze hoeven te doen is van 14.00 tot 16.30 uur langskomen.

C

De jeugdmiddag heeft veel in petto. “Hoofdonderdeel zijn steevast de oud-Hollandse spelletjes in de tent”, meldt Ineke. “Elk jaar hebben we weer vijf andere spelletjes dan het jaar daarvoor. De kinderen krijgen bij binnenkomst een kaart. Als zij een spelletje hebben gedaan, wordt deze afgevinkt. Bij het inleveren van de volle kaart maken de kinderen kans op een gratis muntje voor de kermis, die woensdagmiddag van start gaat.” Beschuiten Beschuit versieren is een ander onderdeel. “Na jarenlang cupcakes te hebben gemaakt, gaan we nu weer met de beschuiten aan de slag. De mooiste beschuit wordt beloond met een prijs. Ook valt er een prijsje te verdienen met de tentvloertekenwedstrijd.” In de tent staat bovendien een springkussen voor de allerkleinsten tot 4 jaar. Kinderen kunnen zich laten schminken door Asjes Toverkwastjes en krijgen van Family Fijnaart een ijsje uitgereikt. Turndemonstratie Buiten de tent geeft Jeugd- en

Sportvereniging De Kieviten een turndemonstratie, waar de kinderen actief aan kunnen deelnemen. Ook staat er een megaspringkussen opgesteld. Dat vervangt het aangekondigde bassin met modelboten. “Helaas heeft Model Boten Vereniging Hoogvliet door omstandigheden op het laatste moment af moeten zeggen. Heel spijtig, want het was een leuke extra attractie.”

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Zitjes Desondanks belooft de jeugdmiddag weer een heel festijn te worden. “Voor de papa’s en mama’s zijn er gezellige zitjes aanwezig, zodat ook zij zich niet hoeven te vervelen. Het is elk jaar een drukte van belang. Tussen de 350 en 400 kinderen kunnen zich heerlijk uitleven!”

Wo 27 aug 14.00-16.30 uur

NIEUWE COLLECTIE HERFST 2014

ESPRIT - GEISHA SANDWICH - DOLCE VITA SARTO FASHION MAC - ZERRES - ERFO

Ook lingerie en ondermode

(zie ook onze facebookpagina)

e.com

www.ellenbmod

Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart Tel (0168) 462684 Maandagochtend gesloten


Pagina 7

Fendert Kwis viert derde lustrum

“Als ze me op m’n schouders slaan, dan was het goed”

Sjaan Kannekens neemt nog even de laatste vragen door. De dag na de Fendert Kwis is voor Sjaan Kannekens het moment van de waarheid. “Als ik naar de bakker ga en ze slaan me op m’n schouders, dan weet ik dat het goed was.” Woensdag 27 augustus worden de Fijnaartse quizvragen voor het vijftiende jaar de feesttent in geslingerd. Het aantal deelnemende teams staat op een recordhoogte van 23. De Fendert Kwis wordt jaarlijks samengesteld door de Heemkundige Kring Fijnaart & Heijningen. “Het is begonnen met ons 20-jarig bestaan in 1980. Indertijd werd je als jubilerende vereniging door de Fendertse Week gevraagd een onderdeel te organiseren. Wij hadden al eens aan een heemkundequiz in de regio deelgenomen. Daardoor kwamen we op het idee voor een Fijnaartse variant”, licht Sjaan Kannekens toe. Hij is sinds vele jaren de grote aanjager van de Fendert Kwis. Danspaar Vanaf het allereerste begin liepen er meerdere rondes door elkaar heen. “Maar dat waren wel allemaal vragen die door presentator Jan Willem van Bodegom werden gesteld. In de loop der tijd zijn er meer vragen gekomen met foto’s en met voorwerpen die je moest bekijken, ruiken en/of proeven”, aldus Sjaan. “Zo’n zes jaar geleden zijn we gestart met live-rondes. De aftrap werd verricht door een danspaar van een dansschool uit Steenbergen. Een nichtje van mij zit daar op wedstrijddansen en kwam met het idee. Ze kon alleen zelf niet meedoen omdat ze in ver-

wachting was. Een ander danspaar showde een dans die de teams moesten raden.” Roofvogels De dansronde smaakte naar meer. Er verschenen levende dieren op het toneel, zoals konijnen van de plaatselijke kleindierenvereniging en roofvogels van Roofvogels en Uilen uit Fijnaart. “Vooral de vogels waren een groot succes. Alleen vond de quizmaster het wat minder”, lacht Sjaan. “Hij was een aangewezen vrijwilliger en werd daarbij door een gier gebeten in zijn oor. Dat was zeker spectaculair en het filmpje op YouTube is inmiddels bijna vierduizend keer bekeken.” Spanje Het quizteam van de heemkundige kring bestaat uit zeven personen. Zij zijn het hele jaar bezig met het verzinnen van vragen en vragenrondes. Vooral Sjaan steekt er enorm veel tijd in. “Ik ben er eigenlijk het hele jaar mee bezig”, biecht hij op. “Voor volgend jaar heb ik al vier à vijf vragenrondes klaar die we kunnen gebruiken.” Zelfs op een vakantie in Spanje liet de Fendert Kwis hem niet los.

“Op een boulevard liep ik continu foto’s te maken. Mijn vrouw, die ook meespeelt met de quiz, wist maar niet waarvan. Totdat ze tijdens de Fendert Kwis allemaal foto’s van sportmerken voorbij zag komen. Die had ik gemaakt op die boulevard in Spanje.” Tussen 450 en 500 uur Het werk van het quizteam bestaat niet alleen uit het verzinnen van vragen. “De vragen moeten ook uitgewerkt en meerdere keren gecontroleerd worden. Verder bestaat het werk uit: voorwerpen zoeken, vragenlijsten maken, jurylijsten opstellen en de map voor de presentator samenstellen. Ook werken we sinds zes jaar met een beamer. Daardoor hebben we meer mogelijkheden met de vragen en het staat professioneler. De beamerpresentatie moet ook worden gemaakt. Het belangrijkste is dat alles klopt, zowel tekst als beeld. Samen zijn we tussen de 450 en 500 uur bezig met de quiz. Ik kom zelf wel op zo’n 150 uur.” Brede kennis Voor de deelnemende teams is het belangrijk dat zij een juiste samenstelling hebben. “In het team

Wo 27 aug 19.30 uur moet een brede kennis aanwezig zijn. Dat krijg je met acht teamleden die variëren in leeftijd en interesses”, stelt Sjaan. “Maar dan nog moet je het geluk hebben dat er vragen gesteld worden in een categorie die je ligt.” De teamleden kunnen zich goed voorbereiden op de quiz. “We hebben altijd een aantal vaste vragenrondes. Zo komen er altijd vragen over Fijnaart en Heijningen en over de gemeente Moerdijk voorbij. Ook schuwen we de actualiteit niet. De samenstellers zijn dertigers tot en met zeventigers. Daardoor krijg je een grote variatie en heeft iedereen evenveel kans.” Nootjes Populair zijn de rondes waarbij de zintuigen van de kandidaten worden geprikkeld, al moesten zij daar wel aan wennen. “We hadden een keer vooraf nootjes op tafel gezet. De teams hadden niet in de gaten dat ze hier vragen over kregen, totdat het zover was. Sommige deelnemers hadden de helft van de nootjes al opgegeten. Het jaar daarop deelde cafetaria Family hapjes uit. Niemand durfde ze op te eten”, grinnikt Sjaan. Volgens de samensteller is de quiz geslaagd als 65 à 70 procent van de vragen goed zijn beantwoord. “De geluiden dat de vragen te moeilijk waren, krijg je altijd van het team met de minste punten. Natuurlijk is er altijd discussie, dat hoort er ook bij. Een keer heb ik een hele discussie gehad met vogelliefhebbers over een distelvinkje. Bleek dat het beestje twee namen had. We hebben dat nog tijdens de quiz rechtgezet.” Een grote les Naast de terugkerende vragenrondes heeft de heemkundige kring weer een live-ronde in petto en wordt met de superronde wederom door de regio getrokken. “Eigenlijk is de Fendert Kwis een grote les. Je leert nog eens iets van je gemeente”, benadrukt Sjaan. “Ik hoop dat we een keer het maximumaantal van 25 teams halen. Wie weet gebeurt dat dit jaar wel. Voor mij is het geslaagd als iedereen het leuk heeft gevonden, tevreden naar huis gaat en ik de volgende dag op m’n schouders wordt geslagen.”

www.heemkundigekringfijnaartenheijningen.nl


Pagina 8

Gezellige middag voor senioren

Combinatie van zang en sketches Cabaret Voor de sketches zorgt cabaretgroep Steunvast. In deze groep zitten allemaal medewerkers, vrijwilligers en bewoners van steunpunten uit de gemeente Rucphen. Zij brengen cabaret in de ruimste zin van het woord en voeren leuke sketches op.

Bereikbaarheid Voor senioren in de rolstoel of scootmobiel was de bereikbaarheid van de feesttent een groot obstakel. Dat is sinds vorig jaar opgelost. “Op het terrein voor de tent

ligt gravel. Daar was geen doorkomen aan”, erkent voorzitter Johan Nijhoff. “Dat hebben we vorig jaar opgelost door rijplaten neer te leggen, zodat ook rolstoelers en scootmobiels makkelijker de tent kunnen bereiken via het pad bij de botsauto’s. Nu staat er niets meer in de weg om de gezellige middag te komen bezoeken.” De senioren krijgen bovendien een traktatie van Family Fijnaart en de Fendertse Hoeve.

Do 28 aug 14.00 uur

Voor de 55-plussers uit Fijnaart en omgeving is een gezellige middag samengesteld. “We proberen altijd een combinatie van zang en sketches te krijgen en dat is ook dit jaar weer gelukt”, zegt Adje Neelen verheugd. Donderdag 28 augustus worden de senioren om 14.00 uur bij de feesttent verwelkomd met muziek van het draaiorgel van Arie van der Ploeg uit Willemstad. Vervolgens treedt het plaatselijk koor De Vrolijke Noot op. “Het koor staat onder leiding van Corrie van Brecht en zingt oud-Hollandse liedjes.

De mensen zullen niet alleen veel liedjes herkennen, maar ook veel koorleden”, lacht Adje. Uit Stampersgat zijn De Kreekrakkers afkomstig. Het shantykoor won in april Korenslag in Bergen op Zoom met zijn zeemansliederen.

Stap op de fiets! Voor het tweede jaar kan tijdens de Fendertse Week een gezellige fietstourtocht worden gemaakt door de omgeving. De tocht is uitgezet in samenwerking met de Katholieke Bond voor Ouderen. Iedereen (jong en oud) is van harte welkom om mee te fietsen. Opstappen kan donderdag 28 augustus tussen 18.30 en 19.00 uur bij de feesttent. Vorig jaar stapten enkele tientallen fietsers op. Zij kregen een mooie en leuke tocht voorgeschoteld. De organisatie hoopt dit jaar op meer deelnemers. Er zijn twee routes uitgezet over 15 en 25 kilometer. Vooraf opgeven is mogelijk via info@fendertseweek.nl, maar kan ook op de avond zelf bij de tent. Onderweg worden er appeltjes voor de dorst uitgedeeld door Roks Streekwinkel.

Dé bloemist voor Fijnaart e.o Ook dit jaar word de KIKA kraam op de braderie tijdens de fendertse week gesponsord en verzorgd door Bloemenshop Marloes. Ambassadrice van Kika Gemmie van de Ham-van Steen zal de artikelen van Kika aan de man proberen te brengen Voor het goede doel: Kinderen Kankervrij ! Bloemenshop Marloes heeft voor iedereen die dit goede doel steunt een gratis aardigheidje ! Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

Tip de redactie mail naar redactie@fendertlokaal.nl HÈT ADRES VOOR: financiële advisering voor ondernemers, schuldhulpverlening voor het MKB, beroeps- en bedrijfsfinancieringen, bedrijfs- en startersbegeleiding, continuïteitsvraagstukken Voorstraat 19c - Postbus 61 – 4793 ZH Fijnaart telefoon (0168) – 46 37 80 www.haverkampbedrijfsadvisering.nl info@haverkampbedrijfsadvisering.nl

of bel 06-22011800

DIVERSE AANBIEDINGEN TIJDENS DE BRADERIE Bezoek onze winkel voor: n, usb-sticks en alle stofzakken, lampen, batterije en materialen! en arat overige elektrische app

Voorstraat 7, Fijnaart, Tel (0168) 464362 www.voet-installatietechniek.nl


Pagina 9

QWARK! na vijf jaar terug op affiche Fendertse Week

“Ons enthousiasme straalt van het podium af” dan de originele uitvoering”, stelt Wouter vast. Hechte groep De onderlinge klik maakt QWARK! helemaal bijzonder. “Wat ons kenmerkt, is dat we het samen echt heel leuk hebben. We zijn een hechte groep. Dat zie je terug op het podium. Bovendien straalt het enthousiasme er vanaf”, aldus Brandl. “We repeteren niet alleen om de nummers in te studeren, maar ook omdat het zo gezellig is. Een keer ging op het laatste moment een optreden in België niet door. Zijn we toch met z’n allen naar Brussel gereden om daar akoestisch in een café te spelen. Dat zegt toch wel wat”, werpt Serge op. “We hebben ook een groepsapp. Die gesprekken gaan dag en nacht door”, zucht Bienvenida. Hoogtepunten Niet alleen de onderlinge band, ook het aantal optredens is enorm gegroeid. Vorig jaar had QWARK! maar liefst 34 boekingen. “Culinesse in Rotterdam, de Vierdaagsefeesten in Nijmegen en Heeren van Aemstel in Amsterdam waren de onbetwiste hoogtepunten”, vindt Bienvenida. “Het liefst treden we op in feesttenten en op festivals. Daar komen de mensen echt voor de band”, benadrukt Brandl. Koninginnedag 2005: een stel muzikale vrienden beklimt het podium van het Oranjefeest in Fijnaart. Al tijdens de eerste akkoorden gaat het publiek compleet uit z’n dak. Het muziekcircuit is een feestband rijker: QWARK! Op de boerderij van drummer Arjan Steendijk aan de Slobbegorsedijk druppelen ze een voor een binnen: bassist Brandl Kannekens, gitarist Wouter Steenkist, toetsenist Isabelle van den Boomen, zanger Serge Hamels en zangeres Bienvenida Linscheer. Alleen de blazerssectie, Rowalt Kannekens (trompet) en Jan Broeders (saxofoon), schittert door afwezigheid. Aan het uitblazen op vakantie, luidt de verklaring. Aan de tuintafel ontstaat een chaotisch gesprek over Spaanse liedjes, een Brussels café en appen tot diep in de nacht. In alle enthousiaste verhalen klinkt door dat QWARK! meer is dan een band. Het is een vriendengroep die niets liever wil dan samen lekker muziek maken. Eén geheel In de beginjaren was QWARK! nog op zoek naar de ideale bezetting en de eigen sound. Die zijn inmiddels gevonden. “We spelen

nu bijna vijf jaar in deze formatie”, meldt Isabelle. “Daardoor zijn we goed op elkaar ingespeeld en dat komt de kwaliteit zeker ten goede”, vult Bienvenida aan. “We staan nu anders op het podium dan jaren geleden”, stelt Isabelle. “Waren het toen vooral de zangers en zangeressen die de show maakten, nu staan we met z’n achten op het podium te spelen en te swingen. We zijn echt één geheel.” Eigen draai De aard van de band is niet veranderd. “We zijn nog steeds een coverband. Maar we geven echt een eigen draai aan de nummers. We hebben ze ons eigen gemaakt. Nummers die technisch moeilijk waren, zoals die van Bruno Mars, lieten we vroeger links liggen. Nu gaan we er juist voor”, vertelt Brandl. “We vinden het ook een uitdaging om medleys te maken en te spelen”, zegt Bienvenida.

Repertoire Het repertoire van QWARK! is door de jaren heen flink uitgebreid. “Maar we hebben wel onze grenzen hoor”, tempert de zangeres. “Volksmuziek of smartlappen doen we niet. De muziek die we spelen moet op de een of andere manier bij ons passen. We zijn er zelf nog niet helemaal achter welke muziek dat precies is. Onze nummers variëren van Zuid-Amerikaans tot aan AC/DC, maar we spelen ook funk en soul. Het is in ieder geval muziek waar je goed op kunt feesten.” “Het zijn nummers waarbij onze kwaliteiten goed naar voren komen”, vindt Isabelle. “We hebben in Serge een dijk van een zanger die prachtig Spaanse muziek vertolkt. En dan zo’n kleine Afro-zangeres met een strot waar een gigantische sound uitkomt.” “Aangevuld met blazers en vierstemmige zang kunnen we nummers origineler laten klinken

Fendertse Week De muzikanten kijken enorm uit naar de terugkeer op de Fendertse Week. “In de begintijd hebben we daar drie jaar achter elkaar opgetreden. In 2009 was de laatste keer”, meldt Arjan. “We spelen ook niet veel meer in Fijnaart, terwijl hier wel onze roots liggen.” Tegenwoordig komen de bandleden ook uit Breda, Roosendaal, Hellevoetsluis, Zuid-Beijerland en Goirle. Het Fendertse publiek heeft donderdag 28 augustus de kans op een hernieuwde kennismaking met QWARK!. “We garanderen een avond vol feest met heel veel gevarieerde muziek. Je ziet enorm veel energie op het podium. Dat werkt aanstekelijk, let maar op!”

www.qwark.nl Door Jan Willem van Bodegom

Do 28 aug 21.00 uur


Pagina 10

Junior DJ-Contest met special guests

Wie wordt de nieuwe Armin van Buuren?

nsen

He -Boy MC O

Kid F utur e

draaitafels plaats te nemen. Dat is bij ons mogelijk”, legt Jeroen van Beveren van de Evenementen Stichting Fijnaart uit.

DJ Tjex brengt de jongeren de fijne kneepjes van het draaien bij. Welke jongere droomt er niet van? Achter een mengtafel en een rij cd-spelers in een afgeladen stadion staan om met je handen in de lucht het publiek uit zijn dak te laten gaan. Armin van Buuren, Hardwell en Tiësto maken dat vrijwel dagelijks mee. Op vrijdag 29 augustus kun jij het dj-gevoel ervaren tijdens de Junior DJ-Contest van de Fendertse Week. “In de Fendertse Week willen we ook iets voor de jeugd organiseren dat ze echt aanspreekt. Enkele jaren hebben we Fendert Got’s

Talent gehouden, maar dat sloeg niet aan. Onder de jeugd zijn dj’s ontzettend populair. Veel jongeren vinden het leuk om zelf achter de

Workshop Jongeren tot 21 jaar kunnen zich aanmelden voor de Junior DJ-Contest. Vrijdag 29 augustus mogen zij van 19.00 tot 22.00 uur laten zien en horen wat zij al kunnen. “Maar tegelijk is het ook een soort dj-workshop”, vult Jeroen aan. “De regionaal bekende DJ Tjex is heel de tijd aanwezig om de jeugdige dj’s te begeleiden. Hij kent de kneepjes van het vak en geeft die graag prijs. Of je nu al jaren op je kamer plaatjes zit te draaien of het altijd al een keer hebben willen doen. Het maakt niet uit. Je bent van harte welkom. Je krijgt aanwij-

zingen en tips van DJ Tjex.” Vocaal ondersteund De dj’s worden ook vocaal ondersteund door MC O-Boy Hensen uit Fijnaart, die tevens het publiek opwarmt. De Junior DJ-Contest wordt afgesloten met een optreden van de plaatselijke rapper Kid Future (Kevin van Bodegom).

Opgeven voor de Junior DJ-Contest kan via info@fendertseweek.nl.

Vr 29 aug 19.00-22.00 uur

Kopen en verkopen doe je op de Kraaienmarkt Iedereen heeft op zolder en in de schuur of garage een hoop overbodige spullen liggen. Gebruikt worden ze niet meer, maar weggooien is zonde. Geef ze een tweede leven en verkoop ze op de Kraaienmarkt. Succes verzekerd.

Op jacht naar een volle kaart Vrijdagmiddag 29 augustus klinkt weer veelvuldig ‘bingo!’ door de feesttent. Het bijhouden van de getrokken getallen levert leuke prijzen op. De bingo is al vele jaren vast onderdeel van de Fendertse Week. Eind jaren tachtig is het geïntroduceerd door de KVO en nooit meer weggeweest. “Het is nog steeds heel erg in trek”, meldt voorzitter Johan Nijhoff van de Evenementen Stichting Fijnaart. “We hebben elk jaar tegen de honderd deelnemers.” Wie een gokje wil wagen is van 13.30 tot 16.00 uur van harte welkom in de feesttent.

Vr 29 aug 13.30-16.00 uur

De belangstelling voor de Kraaienmarkt is altijd groot. Wees er daarom op tijd bij. Inschrijven kan alleen op vrijdagavond 29 augustus van 19.00 tot 20.00 uur in de feesttent. Het huren van een tafel kost € 2,50 en een podiumdeel € 5,-. De kosten moeten bij de reservering voldaan worden. “Het inschrijven doen we op vrijdagavond om de hectiek van de zaterdagmorgen wat weg te halen. Bovendien kunnen we dan een goede indeling van de tent maken”, legt voorzitter Johan Nijhoff uit. “Vorig jaar was de indeling wat te krap. We halen er nu een rij tussenuit, zodat elke bezoeker zich makkelijker kan bewegen en de spullen kan bekijken.” De Kraaienmarkt is een publiekstrekker en heeft altijd veel deelnemers. “Ze staan op vrijdagavond in de rij om zich aan te melden. Maar vol is echt vol. We hebben zo’n vijftig plekken beschikbaar en verhuren maximaal twee tafels per persoon.” Zaterdag 30 augustus gaat om 09.00 uur de tent open voor de verkopers die gereserveerd hebben. Om 10.00 uur begint de Kraaienmarkt voor de bezoekers. De toegang bedraagt € 1,-. Dat geldt ook voor de verkopers.

Za 30 aug 10.00-15.00 uur


Pagina 11

Andy en Berry Dellenoy laten hun vleugels thuis

Vr 29 aug 22.00 uur

“We zetten samen de hele feesttent op z’n kop” De afgelopen twee edities van de Fendertse Week stalen Andy en Berry Dellenoy de show achter hun ‘Wild Pianoz’. Vrijdag 29 augustus zijn de Roosendaalse broers terug en beloven ze als duo een nog groter feest: “We zetten samen de hele feesttent op z’n kop. Het wordt feesten, dansen en stampen!” De muzikale broers Andy (44) en Berry (39) zijn naar eigen zeggen: ‘geboren Hagenezen en getogen Brabanders’. Ze wonen sinds eind 1991 in Roosendaal. Daarvoor zagen ze vrijwel alle uithoeken van Nederland met hun muzikale moeder. “Ons moeder zat vroeger in de band Poppel Stars. Ze zong en speelde slaggitaar. Als ze moest optreden, lagen wij achter de bühne op drie stoeltjes te slapen. De band repeteerde in de huiskamer, waar ook andere artiesten langskwamen, zoals Frank en Mirella. We hadden ook een orgel in de kamer staan, waarop we allebei vanaf kleuterleeftijd al speelden. Ook stonden we met een stacaravan op de camping. Daar maakten we altijd muziek met accordeon en gitaar. Zo zijn we opgevoed”, zet Berry uiteen. Eerste optreden Als veertienjarige had Berry zijn eerste ‘betaalde’ optreden. “In een winkel zag ik hetzelfde keyboard als ik had onderin de vitrine liggen. Ik stelde de eigenaar voor om een demonstratie op het instrument te geven, zodat het beter zou verkopen. Als betaling kreeg ik een doosje cassettebandjes. Hij verkocht er die dag zes!” Zijn oudere broer Andy begon op z’n achttiende als zanger/gitarist in de Utrechtse band Romantic Flash. “Toen we in Roosendaal gingen wonen, heb ik 5,5 jaar als leadzanger in het orkest De Toendra’s gezeten. Ik was de jongste van het stel en wilde meer uitdaging. Daarom ben ik in goed overleg gestopt met die band, en ben daarna als een eenmansband gaan optreden. Dat is nu al weer zo’n 18 jaar geleden. Op een gegeven moment ben ik me gaan specialiseren als country-artiest. Dat is de muziek waarmee we zijn opgegroeid. Country blijft mijn favoriete muzieksoort, maar dan wel met een hoog entertainmentgehalte”, aldus Andy, die optrad onder de artiestennaam Dellenoy. “Die naam heb ik gekozen omdat hij lekker klinkt en nog niet bestond.” Rode Bassiepruik Berry kwam dankzij zijn broer bij

de band First Floor. Na een half jaar maakte hij de overstap naar Gently, een Top 100-band. “Daar ging een wereld voor me open. Die muziek had ik nog niet gespeeld.” Vervolgens maakte hij nog enige tijd deel uit van Heathcliff. Hoewel het wel ter sprake kwam, hadden Andy en Berry nog nooit samen opgetreden. “Als ik in een band zit, stap ik er niet zo snel uit”, legt Berry uit. “Toen ik al een tijd geen band meer had, nam Andy me een keer mee. In het begin hield ik me

zo lang samen”, vertelt Andy. “We horen precies aan de manier van spelen wat de ander gaat doen. Tijdens een nummer kunnen we heel snel switchen naar iets anders. Ook maken we met gebaren aan elkaar duidelijk wat we gaan doen. Als we ergens met z’n tweeën spelen, zijn we binnen. We worden altijd teruggevraagd. Ons repertoire is ontzettend breed: van Frans Bauer tot Avicii en alles wat daar tussen zit. We zijn in vrijwel alle genres thuis. Daardoor kunnen we

gebruik van midifiles. Ook achter de vleugels is het entertainmentgehalte hoog. Lekker gek doen en inspelen op het publiek. In januari 2011 was het eerste optreden met de Wild Pianoz en het sloeg meteen goed aan. We hebben op vele evenementen gestaan, zoals pleinfeesten, de Krabbefoor en in ‘t Veerhuis.”

op de achtergrond. Andy was de leading entertainer. Maar bij een optreden in Zeeland zette hij me ineens een rode Bassiepruik op. Daar stond ik dan voor 150 man. Maar toen was ik er wel doorheen en durfde ik ook op de voorgrond te treden.”

ons helemaal aan de sfeer van de avond aanpassen.”

dertse Week. Vrijdag 29 augustus keren Andy en Berry terug, maar dan zonder vleugels. “We spelen dan vooral staand achter onze keyboards”, meldt Andy. “Als duo hebben we meer vrijheid op het podium. De muziek heeft een nog hoger feestgehalte. Als duo zingen we soms mee met een orkestband. Dan komen we achter de keyboards vandaan en kunnen nog meer met het publiek spelen. We gaan echt de hele feesttent op z’n kop zetten. Dat is beloofd!”

Van Bauer tot Avicii Andy en Berry treden samen op als de Dellenoy Brothers of als de Wild Pianoz. “Als duo zijn we ontzettend sterk. Heeft de een even een minder moment, dan vangt de ander dat meteen op en vice versa. Stem- en speeltechnisch zitten we op één lijn. We spelen ook al

Wild Pianoz Door de opkomende pianoshows ontstond enkele jaren geleden het idee om vleugels om de keyboards te bouwen. “Dat hebben we zelf gedaan”, zegt Berry trots. “Van de eerste zaagsnede tot het laatste boutje. Voor ons eerste optreden was zelfs de verf nog niet droog. Door dit concept kwamen we op de grotere en luxere evenementen te staan. Mensen kunnen hun verzoeknummers indienen en die spelen we dan. We spelen overigens alles live en maken geen

Duo Dellenoy De afgelopen twee jaar was Wild Pianoz de afsluiter van de Fen-

www.dellenoy.nl Door Jan Willem van Bodegom


Pagina 12

Protestantse Gemeente Fijnaart

Fancy Fair voor nieuwe kussens

De bezoekers van de braderie zijn zaterdag 30 augustus van harte uitgenodigd om vanaf de Voorstraat door de poort van de Dorpskerk te lopen. Rondom het kerkgebouw en in het ontmoetingsruimte Vijverhof vindt een gezellige fancy fair plaats. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe kussens in de kerkbanken. De Hervormde Gemeente (sinds augustus vorig jaar gefuseerd met de Gereformeerde Kerk) houdt van oudsher een bazaar voor de kerk. “In het verleden vond die plaats in juni. Op een gegeven moment zijn we naar de laatste zaterdag in augustus gegaan. De aanloop liep wat terug. Daarom zijn we gaan meeliften op het succes van de braderie van de Fendertse Week. Het is die dag al druk op de Voorstraat. De mensen lopen dan makkelijker de poort door naar de Dorpskerk. Het heeft geholpen, want vanaf dat moment zitten we weer in de lift”, vertelt Henk Nijhoff, voorzitter van de Fancy Fair Commissie. Snuffelmarkt De fancy fair begint stipt om 10.00 uur en sluit om 18.00 uur. Sinds enkele jaren staat de snuffelmarkt weer op het programma. “Dat was vroeger al een groot succes”, blikt Henk terug. “Indertijd brachten mensen ook kolossale meubelstukken. Daar hadden we opslagruimte voor, maar die was steeds lastiger te vinden. Daarom zijn we op een gegeven moment helemaal gestopt met de verkoop van tweedehands goederen. Tegenwoordig hebben we weer een snuffelmarkt, maar nu alleen met kleine spullen, dus geen meubels meer. Alle andere spullen zijn van harte welkom en kunnen zaterdag 30 augustus tussen 09.00 en 10.00 uur naar de kerk gebracht worden.” Oliebollen Voor de entree van het kerkgebouw worden oliebollen gebakken. Het beslag draaien de vrijwilligers zelf bij Bakkerij Sonneveld. De jongste bezoekers kunnen zich uitleven op een springkussen en eendjes vissen. Ook staat er een reuzensjoelbak opgesteld met grote stenen. In een bloemenkraam worden bloemstukken verkocht. De stukken zijn gemaakt door vrijwilligers. Zij hebben de bloemen mogen knippen in particuliere

tuinen. Daarnaast worden rondom het kerkgebouw poffertjes en zelfgemaakte kaarten verkocht. Vijverhof In de Vijverhof wordt regelmatig een slinger aan het Rad van Avontuur gegeven. “Dat is samen met de oliebollenverkoop onze grootste bron van inkomsten”, zegt Henk. “De prijzen worden geschonken door plaatselijke winkeliers. Die zijn een enorme steun.” In het ontmoetingscentrum wordt ook koffie, thee en fris geschonken. Om 18.00 uur vindt daar de trekking van de grote verloting plaats. Loten à € 2,50 zijn nu al te koop. De eerste prijs is € 330,- en de tweede prijs € 170,-. Kussens De fancy fair is voor de kerk een goede inkomstenbron, meldt Henk. “Jaarlijks halen we ongeveer 6500 euro op. Dat is ook hard nodig, want de kerk heeft met stevige kosten te maken. Veel mensen denken dat we subsidie van de gemeente ontvangen, maar dat is niet zo. De Dorpskerk ondergaat nu een metamorfose. Ook gaan we met onze tijd mee. Zo hebben we een moderne geluidsinstallatie en maken we gebruik van beamers.” De opbrengst van de komende fancy fair wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe kussens in de kerkbanken. “De huidige zijn al dertig à veertig jaar oud. Die moeten hoognodig vervangen worden, maar dat is wel allemaal maat- en handwerk.” Reünie Naast een bron van inkomsten is de fancy fair ook een soort reünie. “Mensen die elkaar al jaren niet gezien hebben, komen elkaar hier tegen. Dat is mooi om te zien. De fancy fair verwelkomt ook graag mensen die weinig of niets met de kerk hebben. Iedereen is van harte welkom .”

www.pknfijnaart.nl

Programma Fendertse Week Dinsdag 26 augustus 19.30 uur in de feesttent Ladies Night met workshops, demonstraties, proeverijen, verkoop en advies

Woensdag 27 augustus 14.00 tot 16.30 uur in en rond de feesttent Jeugdmiddag met spelletjes, beschuit versieren, schminken, tekenwedstrijd, springkussens en Jeugd- en Sportvereniging De Kieviten 14.00 tot 23.00 uur op het evenemententerrein Kermis 19.30 uur in de feesttent Fendert Kwis. Teams van maximaal acht personen beantwoorden uiteenlopende vragen over Fijnaart en Heijningen, gemeente Moerdijk, cultuur, sport, geschiedenis en actualiteit

Donderdag 28 augustus 14.00 tot 17.00 uur in de feesttent 55+ Middag met De Vrolijke Noot, De Kreekrakkers en Steunvast 16.00 tot 23.00 uur op het evenemententerrein Kermis Tussen 18.30 en 19.00 uur vanaf de feesttent Vertrek fietstoertocht over afstanden van 15 en 25 kilometer. 21.00 uur in de feesttent QWARK! De 8-koppige band, met Fendertse roots, zorgt voor een swingende avond met rock, pop, funk, disco en Nederpop

Vrijdag 29 augustus 13.30 tot 16.00 uur in de feesttent Grote bingo met geldprijzen 14.00 tot 24.00 uur op het evenemententerrein Kermis 19.00-22.00 uur in de feesttent Junior DJ-Contest. Jonge dj’s nemen plaats achter de draaitafels met medewerking van DJ Tjex, MC O-Boy Hensen en Kid Future 22.00 uur in de feesttent Duo Dellenoy Brothers. Andy & Berry zetten samen de feesttent op z’n kop met de grootste feesthits

Zaterdag 30 augustus 10.00 tot 18.00 uur op de Voorstraat en Molenstraat Gezellige dorpsbraderie met ongeveer 50 kramen en standplaatsen 10.00 tot 15.00 uur in de feesttent Kraaienmarkt waarop tweedehandsspullen gekocht en verkocht worden 14.00 tot 24.00 uur op het evenemententerrein Kermis 17.00 uur op de braderie Trekking van de grote verloting 21.00 uur in de feesttent Q-music the Party. Bekende radiodj’s draaien de grootste hits, inclusief Het Foute Uur


Pagina 13

Voorstraat en Molenstraat gevuld met leuke kramen en standplaatsen

“Een gezellige, gevarieerde dorpsbraderie” Huisorkest Met entertainment wordt elk jaar de sfeer op de braderie verder verhoogd. “Op dit moment is nog niet alles ingevuld”, vertelt Wilbert. “Uiteraard is wel dweilorkest De Deurzwammers van de partij. Dat is zo’n beetje ons huisorkest. Daarnaast lopen er nog wat offertes. Ook is er zeker iets leuks voor de kinderen. Maar wat, is nog even een verrassing.” Oldtimers Een ander vast onderdeel is de oldtimershow. De familie Van Eekelen zorgt weer voor oude motoren, tractoren, stationaire motoren, motorfietsen, fietsen, auto’s, legervoertuigen en vrachtauto’s.

Twee jaar geleden werd de braderie opgeluisterd met doedelzakmuziek. Als de Evenementen Stichting Fijnaart wil, is de braderie gevuld met zeker honderd deelnemers. Nu staan er zaterdag 30 augustus ongeveer vijftig kramen en standplaatsen op de Voorstraat en Molenstraat. Het is een bewuste keuze om de braderie niet verder uit te breiden, meldt Wilbert Moerland. “Als we in zouden gaan op alle verzoeken van eetkramen en kledingverko-

pers, dan hebben we twee keer zoveel deelnemers. Maar dat willen we niet. We willen een gezellige dorpsbraderie zijn met voor ieder wat wils. Dat betekent:

lokale ondernemers, plaatselijke verenigingen en aanbieders van verschillende producten.”

Q-music bouwt een feestje in Fijnaart

Ready to party? De 34ste Fendertse Week kent een wervelend slot. Q-music the Party komt naar de feesttent om een écht feestje te bouwen. Tussendoor gaan de van radio bekende dj’s ook nog eens een uur lang het ‘foute’ pad op. Kortom, deze party mag je niet missen!

Vorig jaar was Q-music even in Fijnaart om tijdens Proud to be Fout muziek uit Het Foute Uur te draaien. “Dat sloeg in als een bom”, blikt Jeroen van Beveren van Evenementen Stichting Fijnaart terug. “Meteen die avond en de maanden erna vroegen veel mensen of Q-music terug kon komen. Aan die roep hebben we gehoor gegeven. We hebben het zelfs uitgebreid tot een hele party, inclusief Het Foute Uur.” Adembenemend Q-music the Party staat al jarenlang garant voor een wervelend

feest. Van honderden evenementen hebben ze inmiddels een feestje gemaakt. Bovendien zijn the Party’s de meest innovatieve shows van Nederland met een adembenemend visueel decor, dat bestaat uit 18 TFT-schermen voor video en visuals en een opvallend leddecor met bigscreens. De beste muziek wordt gedraaid door dj’s van Q-music, zoals Menno Barreveld, Jeroen van Inkel, Timon Jacobs, Martijn Kolkman en Wim van Helden. “Als het goed is komen er twee bekende dj’s van het populaire radiostation. Het blijft nog even een verrassing wie dat zijn”, meldt Jeroen. Eén ding staat vast: zaterdag 30 augustus gaat het dak van de feesttent eraf! Toegang vanaf 16 jaar. Kaarten à € 7,50 zijn vanaf dinsdag 26 augustus uitsluitend in de feesttent verkrijgbaar.

Za 30 aug 21.00 uur

Afgezet De braderie begint zaterdag 30 augustus om 10.00 uur en duurt tot 18.00 uur. De kramen worden echter al op vrijdagavond 29 augustus geplaatst. Daarom zijn de Voorstraat en de Molenstraat die vrijdag vanaf 18.00 uur afgezet. Het verkeer kan dan geen gebruik meer maken van deze straten. Houd daar rekening mee.

Za 30 aug 10.00-18.00 uur


Met respect voor de natuur

Groenten eten we allemaal. Maar smaken veranderen. Daarom werkt Rijk Zwaan dagelijks en wereldwijd aan het ontwikkelen van betere, gezondere en nog smaakvollere groenten. Kijk op rijkzwaan.nl.

8-8-2014 10:43:04

Kan hij later wel een huis kopen?

Begi met En nu Huis igen 1,8% Sparen! * ren te.

Wij zijn uw bank. Haverkamp & Partners B.V.

Korte Kerkstraat 2, 4793 EW FIJNAART Bovenstraat 37 C, 4741 AS HOEVEN T (0168) 46 33 19 FIJNAART T 0165 - 50 77 50 HOEVEN I www.haverkamppartners.nl Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

* Variabele rente op jaarbasis per 24 juli 2014. Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

RZ Advertentie Fendert 20,5x14.indd 1

G.M.T. Gerard

Meeuwisse

Transport

NATIONAAL EN INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF

Volkerakweg 2, 4794 SJ Heijningen T. 0168-463648, M. 06-53389659


Buurtpreventie Heijningen gestopt Het dorp Heijningen heeft maar twee maanden een buurtpreventieteam gehad. De teamleden, die begin juni van start gingen, hebben maandag 11 augustus per direct hun werkzaamheden neergelegd. Aanleiding is een tekort aan vrijwilligers. Het buurtpreventieteam ging voortvarend van start met 15 vrijwilligers. “Het team zou eigenlijk moeten bestaan uit ongeveer 24 personen. We zijn toch gestart met in ons achterhoofd dat er meer aanmeldingen zouden komen als men de werking van de buurtpreventie zag”, aldus de initiatiefnemers op hun Facebookpagina. “Helaas kwam er niemand bij en stopten er zelfs mensen. Uiteindelijk bleven we met negen medewerkers over. Deze personen hebben tot zondagavond 10 augustus elke dag, avond en zelfs ’s nachts door Heijningen gelopen en gekeken of onze buurt veilig en sociaal was. Menigmaal hebben

Pagina 15

wij bewoners erop attent gemaakt dat er bijvoorbeeld nog een raam of deur openstond. Er zijn sleutels gevonden met een bankpasje, autoramen waren niet dicht, sleutels zaten nog op de buitendeuren, een trapleer stond nog tegen de gevel en we hebben de juiste dader van de kromme lantaarnpaal bij de voetbal achterhaald. Ook zijn diverse voor ons vreemde autokentekens genoteerd. Maar we hebben ook mensen er op attent gemaakt dat de brandgang vrij moet blijven van obstakels.” Het buurtpreventieteam kreeg echter ook regelmatig stank voor dank. “We liepen als vrijwilligers door het dorp, maar dat werd niet door iedereen gewaardeerd. We hoorden dat we verraders waren en dat men ons wel wist te wonen. Maar we hebben geprobeerd om wat meer leven in Heijningen te blazen en om wat meer onderling contact te krijgen. Jammer, maar dat is helaas niet gelukt.”

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Geluidsoverlast Vorige week zijn er meerdere meldingen binnengekomen betreffende geluidsoverlast. Onder andere uit de Lindenstraat, Prinses Christinastraat en Reigerstraat. Het betrof voornamelijk overlast van harde muziek en van feestjes die in de voortuin werden gevierd. Het zou fijn zijn als de veroorzakers ook rekening houden met hun woonomgeving. Auto-inbraak In de nacht van zondag 10 op maandag 11 augustus is er geprobeerd een navigatiesysteem te stelen uit een personenauto, die geparkeerd stond in de Torenvalkstraat. Het bleef bij een poging, omdat het navigatiesysteem goed zat bevestigd in de auto. Overlast van jongeren Maandag 11 augustus was er wederom overlast van jongeren op en nabij het speelveldje aan de Koolmees/Reigerstraat. Het dringende verzoek aan de jongeren om ervoor te zorgen dat omwonenden geen overlast hebben en hun rommel op te ruimen. Overdag spelen kleine kinderen op het speelveldje.

Arno Melis Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan

Zilveren radiojubileum voor Nanda en Geert luisteren met een optreden. “Wij hebben dergelijke radio makers nodig. Eerst hadden we profijt van de piratenzenders, later van de lokale omroepen en nu weer van de internetstations”, vertelt Hans. De Rotterdamse zanger bracht in 1985 zijn eerste singeltje uit. “Omdat Geert en Nanda zoveel voor mij hebben gedaan, ben ik vanavond graag hier.” Op het affiche prijkten verder Richard Pertijs, Perry Zuidam en Demy de Groot.

Geert (l) neemt de cd in ontvangst van de oud-burgemeester. Hans en Nanda kijken toe. Mien Oostvogels, Rini Valentijn, Hans Somers, Eddy Wally en Frans Bauer. Stuk voor stuk waren zij te gast bij Nanda en Geert Sebregts in hun radiprogramma op Moerdijk FM. Op 9 augustus bestond ‘Nederlandse en Vlaamse Toppers’ 25 jaar. Dat werd afgelopen zaterdagavond gevierd met een artiestenavond in De Graanbeurs. Na enkele jaren als etherpiraat onder de naam Radio Brandaris te hebben uitgezonden, werd Geert gevraagd om bij de toenmalige Stichting Lokale Omroep Fijnaart en Heijningen (SLOFH) te komen draaien. Van begin af aan heeft hij zich toegelegd op het Nederlandstalige en Vlaamse lied. “Ik wil niet anders”, zegt hij kort en bondig. “Dat is voor mij dé muziek. Ik was toen ook de enige die dat draaide.”

Geert nam zijn dochter Nanda mee naar de studio, die al snel ook achter de microfoon kroop. Interview Het programma begon op zondagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur. Later werd verhuisd naar de zondagavond. Daar is het programma nu te beluisteren van 19.00 tot 22.00 uur op Moerdijk FM. Wekelijks hebben Geert en Nanda een

interview met een artiest. “De ene week via de telefoon en de andere week live in de studio”, meldt Nanda. “Frans Bauer was in het begin van zijn carrière een trouwe gast. Maar Hans Somers komt al dertig jaar bij ons over de vloer.” Hans Somers Het is dan ook niet vreemd dat Hans werd gevraagd de jubileumavond te presenteren en op te

John van Poortvliet De artiestenavond stond ook deels in het teken van John van Poortvliet. De radiomaker en vriend van Geert en Nanda overleed eerder dit jaar. Hij had graag het feestje mee willen maken, maar dat mocht helaas niet zo zijn. Voor hem was een herdenkingsplaats ingericht. De Sutter-Besters De avond begon met een officieel tintje. Oud-burgemeester De Sutter-Besters van de gemeente Fijnaart en Heijningen was naar haar geliefde dorp afgereisd om Geert een bijzondere cd te overhandigen. Dochter Nanda heeft deze cd speciaal voor haar vader opgenomen. Het schijfje staat vol met persoonlijke nummers. “Het is heel belangrijk wat Geert en Nanda voor Nederlandstalige en Vlaamstalige artiesten hebben gedaan. Daar ben ik als oud-burgemeester trots op”, aldus De Sutter-Besters.


Samen sterk...

WEEKEND SMULAANBIEDINGEN

vrijdag 22 augustus & zaterdag 23 augustus

5 gesorteerde harde broodjes voor € 0,99

Half zesgranenbrood voor € 0,99

Bereid met zonnebloempitten, gierst, lijnzaad, mais, havervlokken en pompoenpitten

Weense koeken € 0,99 per stuk

Bereid met roomboter en verse appels

0167-561678

&

0167-769024

www.toondenridder.nl www.oerlemansmooiwonen.nl Leerlooierij 6, STEENBERGEN

Kasten op maat Meubelen op maat Slaapkamers Matrassen Laminaat Tapijt PVC-vloeren Vinyl Houten vloeren Gordijnen Binnenzonwering Vitrages Shutters Horren Relaxfauteuils

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

...in maatwerk

www.bakkerijsonneveld.nl

apk ● verkoop ● reparatie

Wilhelminastraat 20 Fijnaart

Geopend: ma t/m vr 08.00-18.0 0 uur; zat. 10.0014.0 (buiten open 0 uur in den in over gstijleg)

Wij onderhouden en repareren alle merken Bij grote beurt APK gratis! En altijd gratis vervangend vervoer!!

Uw adres voor o.a. banden, uitlijning, trekhaken, aircoservice, schadeherstel, ruitreparatie, enz. Bij ons bent u ook aan het juiste adres voor goede en betrouwbare occasions. kijk op www.garagewesthoek.nl Wij kunnen ook alle merken nieuwe auto’s leveren

13964

www.garagedewesthoek.nl - telefoon (0168) 462630

Maatwerk

met

voordelen

Appelaarseweg 14, 4793 EK Fijnaart T (0168) 46 35 50, F (0168) 46 33 60 E info@cjnotarissen.nl

www.cjnotarissen.nl

Voor aan-en verkoop, taxatie en hypotheekadvies

WG Makelaars BV

Voorstraat 17 | 4793 ET Fijnaart | T. 0168-477077 E. info@wgmakelaars.nl | W. www.wgmakelaars.nl

Glazenwasserij

Jan Kanters

Voor al uw glas- en houtwerk Prins Bernhardstraat 8 Fijnaart, tel. 0168-464718


Pagina 17

geloven... Ik heb een grote hekel aan… Regels die nergens toe leiden maar blijven bestaan omdat niemand er iets aan doet Mijn bijnaam is... Volgens mij heb ik die niet? De buurman zegt altijd Sjakie

Jaco Huijzers woond, 23 jaar. Nu woon ik bijna 10 jaar in Heijningen Het liefst eet ik… Aziatische gerechten Deze film moet iedereen zeker zien… A beautiful Mind. Je hoopt dat de hoofdrolspeler gelijk heeft, maar dan blijkt toch van niet. Knap geregisseerd

FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met Jaco Huijzers, mede-eigenaar van Medivital. Mijn naam is... Jaco Huijzers Ik woon/werk in Fijnaart sinds… Ik heb tot 2000 in Fijnaart ge-

Het boek waarvan ik erg genoot was... ‘Geachte heer M’ van Herman Koch, maar ik vind veel van zijn boeken spannend om te lezen. Ook ‘Niks was wat het leek’ over Prins Bernhard is erg interessant De mooiste kleur vind ik… Blauw Ik luister graag naar… Dance en jaren 80-muziek. Of van die zomerse loungemuziek Zo drink ik mijn koffie… Zwart Mijn lijfspreuk is… Als je het zelf al niet meer gelooft, wat moet een ander er nog van

Mijn favoriete vakantieland is… Griekenland en de VS Mijn sterrenbeeld is… Vissen In mijn vrije tijd doe ik… Koken, toneelspelen en ik probeer wat te sporten Als ik 10 miljoen euro zou winnen, dan… Zou ik meteen naar de BMWdealer in Numansdorp rijden. En een groot feest organiseren voor vrienden en bekenden De beste voetbalclub van de wereld is… Toch 010, dus Feyenoord Mijn lievelingsspel is... Triviant Mijn lievelingssport is... Geen, ik doe het omdat het moet Ik heb bewondering voor… Mensen die iets presteren terwijl iedereen dacht of riep dat het niet zou lukken Mijn grootste blunder: Denken dat je op je 20e alles al weet

Op televisie kijk ik graag naar... Discovery en National Geographic. En alles met Joling en Gordon Mijn favoriete vak op school was… Taal Mijn beste vriendin is… Anita Ik ben bang voor... Aftakeling Fijnaart vind ik... De aandacht van de gemeente Moerdijk waardig. Nu wordt er alleen maar in Zevenbergen geïnvesteerd. Breng de kern van Fijnaart terug tot leven in plaats van alles naar de buitenkant te schuiven. Er zit geen supermarkt meer in het centrum! En iedereen geeft zijn geld uit in Klundert of Dinteloord. Echt een gemiste kans Wat ik mis in Fijnaart is... Een bankvoorziening voor al je zaken. Om geld te storten moet je op pad! Het mooiste plekje in Fijnaart is… De Appelaarseweg Het minst mooie plekje in Fijnaart is… Cliché, maar de oude Super de Boer. Dat ziet er toch echt niet uit Het mooiste plekje in de Gemeente Moerdijk is… De Sabinapolder achter ons huis. Je ziet er alle seizoenen voorbijkomen. Jammer dat het uitzicht verpest gaat worden door nog meer windturbines. Afgrijselijke dingen die alleen maar draaien op subsidie. En de gemeente juicht het nog toe ook

Heerlijke vakantie voor familie Ploeg

De Fijnaartse familie Ploeg heeft dankzij een vervangende bus een heerlijke vakantie achter de rug. De vakantie leek in het water te vallen toen begin juli de Volkswagen Transporter van het gezin werd gestolen. Het busje was helemaal aangepast voor de zwaar gehandicapte broers Bas en Bart. Door toedoen van Frans Bauer en de Automotionsgroep kwam er tijdig vervangend vervoer.

“We hebben een geweldige vakantie gehad”, meldt vader Kees Ploeg. “We zijn eerst een week in de kindervallei in Houthem bij Valkenburg geweest en daarna naar de Hoeve in Beetsterzwaag bij Drachten. Beide verblijven maken deel uit van het Ronald McDonalds Kinderfonds. Als gezin kan je heerlijk tot rust komen en Bart en Bas kunnen veilig rondlopen zonder dat je ze kwijtraakt. Het gehele verblijf is op deze doelgroep ingericht. Ook de zussen hebben het daar naar hun zin, omdat er snel contact is met andere kinderen.”

we gehad hebben uit alle hoeken.” De verzekering heeft aangegeven dat het gezin naar een andere auto kan gaan kijken. “Daarmee begint het hele riedeltje weer opnieuw van wat we in 2013 al hebben gedaan”, verzucht Kees. “Aan de belasting moeten we alle gegevens doorgeven waarom wij deze aangepaste bus nodig hebben. Dat is twee weken werk om alles weer op orde te krijgen en dan maar wachten of de belasting hier weer positief op reageert. Een hoop werk en ergernis dat voortvloeit uit de diefstal van onze bus.”

Steun Met het vervoer is alles goed gegaan. “We zijn blij dat dit met toedoen van Frans Bauer en Peter Baan van de Automotionsgroep allemaal is geregeld. We kunnen niet onder woorden brengen hoeveel het voor ons heeft gedaan. Dat geldt ook voor alle steun die

Door Jan Willem van Bodegom

Tip de redactie mail naar redactie@fendertlokaal.nl of bel 06-22011800


Pagina 18

Een fraai centrum in Fijnaart (deel 2) In de eerste aflevering hebt u kunnen lezen dat B en W in 1971 een serieus plan lanceerden en dat het na een jaar weer opzij geschoven werd. Dan blijft het jaren stil, al blijft de wens om een fraai centrum te creëren wel bestaan. Op 17 november 1979 kopt het Brabants Nieuwsblad: ‘Ambitieus plan voor centrum B en W Fijnaart willen Voorstraat een heel nieuw gezicht geven’

In de loop van volgend jaar zullen B en W van Fijnaart een eerste aanzet geven tot een volledige gedaantewisseling van de Voorstraat. Met als uitgangspunt ‘van steen naar groen’ wenst het college deze slagader van het dorpscentrum vrijwel verkeersvrij te maken. Het ontwerp van een alomvattend centrumplan zal 100.000 gulden kosten, de uitvoering minstens anderhalf miljoen. 1981 Vervolgens worden de werkzaamheden omschreven, die voor dit bedrag worden uitgevoerd. Ze worden op zijn vroegst in 1981 uitgevoerd. Voor het realiseren van o.a. dit centrumplan wordt aan de raad voorgesteld om de onroerendgoedbelasting met 3% te verhogen en het reinigingsrecht met 20%. Het onderschrift van de bijgevoegde foto luidt: De Voorstraat biedt

nu nog de aanblik van veel blik (al dan niet verkeerd geparkeerde auto’s) en een kale steen met wat armzalig groen. Als het aan B en W ligt, zullen de auto’s in de komende jaren het veld moeten ruimen voor een weelderige groenaanplant. Nou, dat wekt verwachtingen!

Maandenlang niets Zoals we al eerder gezien hebben, gebeurt er vervolgens maandenlang niets. Het is al januari 1981 wanneer het onderwerp weer in de publiciteit komt.

De ‘onmogelijke’ hoek van Voorstraat met Achterweg en Molenstraat moet er in elk geval uit. Het zwaar vervallen hoekpand wordt gesloopt, aldus de centrumplannen van 1981. Praktische haalbaarheid staat voorop Binnenkort inspraak over eerste fase centrumplan voor Fijnaart Het centrumplan voor Fijnaart, waarover al lange tijd wordt gesproken zonder tastbaar resultaat, komt nu dan toch in zicht. Eind februari hopen B en W een ontwerp aan de commissie voor ruimtelijke ordening te kunnen aanbieden. In de daarop volgende maanden krijgen eerst de direct belanghebbenden (bewoners en winkeliers) en vervolgens alle inwoners de kans om zich over het ontwerp-

plan uit te spreken. In augustus komt het centrumplan dan in de gemeenteraad. (…..) Van Kerkring tot Kadedijk moet het centrum een duidelijker eenheid gaan vormen. Daar is niet alleen de aanplant van bomen en ander groen voor nodig, maar dat vereist ook maatregelen voor het verkeer. Het centrum moet niet verkeersvrij, maar wel verkeersarmer worden. Zwaar verkeer dient er zoveel mogelijk te verdwijnen, aldus burgemeester Ockels. De ‘onmogelijke’ hoek van Voorstraat met Achterweg en Molenstraat moet er in elk geval uit. Het

zwaar vervallen hoekpand wordt gesloopt. (…..) In het plangebied blijft het braakliggend terrein aan de hoek van de Kerkring en de Edvard Griegstraat voorlopig een witte vlek. Omdat dit de laatste open ruimte is, wordt de grond gereserveerd voor een openbare voorziening, bv. een bibliotheek of een gezondheidscentrum. Dit was het weer voor nu en volgende week gaan we verder!

Aan de slag met de natuur PV Fijnaart Nu de weidevogels hun broed hebben grootgebracht en sommigen nog later in het jaar wegtrekken is het voor de Natuurwerkgroep Moerdijkse Polders tijd om onderhoud te plegen.

Zondag 24 augustus gaan we aan de slag aan de kreekrand van het Gat van de Boschlust. Deze kreekrand moet opengemaakt worden en vrij van opschot van boompjes. Deze ‘openheid’ is hier vooral van belang voor diverse akkervogels, zoals de patrijs, de gele kwikstaart en de bruine kiekendief. Maar ook ligt daar een poel voor padden, kikkers en andere poelbewoners. Wij zouden graag gebruikmaken van uw hulp om onze polder

te onderhouden. Wilt u met de vrijwilligers van de Moerdijkse Polders helpen om dit Brabantse natuurgebied te onderhouden dan bent u van harte welkom. Voor aanmelden en nadere informatie kunt u zich wenden tot Phillip Verweij: pkpjverweij@hetnet.nl.

Neem wel goede zin, eten, drinken, laarzen en werkhandschoenen mee. Heeft u zelf een takkenschaar en/of -zaag, neem ze mee. Anders hebben wij er in bruikleen van het Brabants Landschap. Ander gereedschap hebben we ook dankzij een financiële bijdrage van Shell Nederland en de Rabobank. We starten om 09.30 uur en stoppen rond 12.30 uur.

Uitslag Morlincourt (± 251 km)

Uitslag Quievrain (± 146 km)

Afd 2 P.V. Fijnaart Morlincourt op 16-08-14 gelost om 09.15 uur met 120 duiven 1. A.C.A. Kersten Fijnaart 2. A.C.A. Kersten Fijnaart 3. A.C.A. Kersten Fijnaart 4. A.C.A. Kersten Fijnaart 5. A.C.A. Kersten Fijnaart 6. A.C.A. Kersten Fijnaart 7. A.C.A. Kersten Fijnaart 8. A.C.A. Kersten Fijnaart 9. A.C.A. Kersten Fijnaart 10. A.C.A. Kersten Fijnaart

Afd 2 P.V. Fijnaart Quievrain op 16-08-14 gelost om 10.00 uur met 224 duiven 1. A.C.A. Kersten Fijnaart 2. A.C.A. Kersten Fijnaart 3. A.C.A. Kersten Fijnaart 4. L. Verheijen Fijnaart 5. S. van Sighem Fijnaart 6. A.C.A. Kersten Fijnaart 7. P. Haverkamp Fijnaart 8. A.C.A. Kersten Fijnaart 9. A.C.A. Kersten Fijnaart 10. A.C.A. Kersten Fijnaart


Openluchtdienst Zondag 24 augustus wordt voor de 4e keer een openluchtdienst gehouden aan de vooravond van de Fendertse week. Het thema van de dienst is deze keer ‘Waar drempels wegvallen’. Net als de drie afgelopen jaren wordt die weer gevierd op het plein voor de Rooms Katholieke kerk. De Opendeurcommissie heeft deze dienst samen met Jack Vermeulen voorbereid en naast enkele voorgedragen gedichten zullen er veel bekende liederen gezongen worden uit de diverse bundels. Jack zal ook dit jaar weer de gezamelijke koren uit Fijnaart dirigeren en Pastor Bastiaansen zal deze dienst voorgaan. De begeleiding op de piano is van Dick van der Giesen. De Opendeurcommissie nodigt iedereen, groot en klein, oud en jong, uit voor deze dienst. Mocht het weer niet meewerken wordt uitgeweken naar binnen. Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken in de Jacobushof.

Pagina 19

KERKBERICHTEN H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 21 augustus 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Getijdengebed Voorganger: Bart Mudde Aansluitend samenzijn met koffie Vrijdag 22 augustus 19.00 uur: Avondgebed Noordhoek Zondag 24 augustus 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Samenzang o.l.v. Wim Hommel Celebrant: G. Dirven Diaken: M. Bastiaansen Misdienaars: Illa en Michelle Lector: Jeanne Koster: R. Visser

Collectanten: P. Berthout en Y. Reuvers Gebedsintenties: Overleden ouders W. Nuiten-Willemse. Jrgt. Anna Maria de Meijer e.v. Wil van Hooijdonk. Hein van Rijn en overleden familie. Collecte: voor eigen kerk Zondag 24 augustus 11.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Doopviering Guus Sjerp Zondag 24 augustus 19.00 uur: Kerkplein voor H. Jacobus de Meerdere Oecumenische Openluchtviering ‘Waar drempels wegvallen’. Voorganger: Diaken M. Bastiaansen Zang: Gezamenlijke kerkkoren Fijnaart Koster: H. Berghout Collecte: voor al het oecumenisch werk Aansluitend samenzijn met koffie

de Fendert VR1 – Schijf VR1 11.00 de Fendert B1 – Prinsenland B1 18.45

Programma 26 augustus de Fendert 1 - Drechtstreek 1 4-2 Klundert 2 – de Fendert 2 1-2 S.c. Gastel 1 - de Fendert 1 3-2

Programma 23 augustus

de Fendert D3 – Klundert D3 08.45 de Fendert E2 – Klundert E2 08.45 de Fendert F3 – Oranje Blauw F1 08.45 de Fendert E4 – WHS E2 09.30 de Fendert C1 – Klundert C1 10.00 de Fendert MD1 – S.c. Gastel MD1 10.00 de Fendert A1 – Klundert A1 11.00 de Fendert D2 – Klundert D2 11.30 de Fendert B3 – DVO’60 B4 12.00 de Fendert MB1 – Klundert MB1 12.00 de Fendert 5 – Internos 6 12.30 Klundert F1 – de Fendert F1 08.45 Klundert F2 – de Fendert F2 08.45 Klundert E1 – de Fendert E1 08.45 WHS E1 – de Fendert E3 09.30 Klundert D1 – de Fendert D1 10.30 Klundert C2 – de Fendert C2 10.30 Klundert B1 – de Fendert B1 12.00 MZC’11 2 – de Fendert 2 12.45 Heer Arendskerke 1 – de Fendert 14.30 Sprundel 2 – de Fendert 3 14.30

Programma 27 augustus

de Fendert D1 – Prinsenland D1 18.45 Bavel VR1 – de Fendert VR1 18.30 Prinsenland B2 – de Fendert B2 18.45 Prinsenland C1 – de Fendert C1 18.45

Zondag 24 augustus 10.00 uur: De Ontmoetingskerk Bijzonderheden: Na afloop koffiedrinken Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: S. Vormeer Gastheer/gastvrouw: E. Hendrikse Koster: F. Brouwer Collecte rondgang: Kerk Collecte uitgang: Zendingsechtpaar Saane te Gambia Maandag 25 augustus 15.00 uur: Koffiekerk in het Fendertshof

Vanaf heden is de gratis kerkapp ‘Onze Kerk’ beschikbaar voor smartphone en/of tabletgebruikers binnen de Immanuelparochie.

Programma 25 augustus

Internos 1 – de Fendert 1 20.00

Scriba: mevrouw W. OostdijckVogelaar, T. 0168-462693

Gratis kerk-app

Programma 24 augustus

Uitslagen v.v. de Fendert

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Programma Oranje Blauw’14 Donderdag 21 augustus Oranje Blauw’14 Zo 2 - de Fendert 3 19.30 Zaterdag 23 augustus De Fendert F - Oranje Blauw’14 F 08.45 Lepelstr. Boys 1 - Oranje Blauw’14 1 17.00 Zondag 24 augustus Oranje Blauw’14 Zo 2 - de Fendert 2 11.00 Roosendaal 16 - Oranje Blauw’14 3 09.30

Met deze app hebt u altijd de gegevens van de kerk en parochie onder handbereik. U kunt er de agenda mee bekijken, nieuwsberichten ontvangen, online de Kijk op Immanuel inzien en nog meer. Mede via de app houdt het pastoraal team en bestuur van de Immanuelparochie u én overige geïnteresseerden op een actieve manier op de hoogte. De app is geschikt voor zowel android als IOS-apparaten (smartphone, tablet) en is gratis te downloaden via de play store of de app store. Kijk voor een uitgebreide beschrijving op de website www.immanuel-parochie.eu.


facebook.com/jumbosupermarkten

43a6715c-9c09-454e-8de7-a78e0c7240fb.indd 1

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

18-8-2014 9:40:24