Fendert Lokaal 2015 week 14

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 3 1 m a a r t 2 0 15 | w e e k 14 | j a a r g a n g 2 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Samen smullen

Parochie is zwanger

Markten geslaagd

Gebak voor jarige

Werkgroep gooit een reddingsboei uit voor Het Volkerakkertje

“Het zwembad moet weer gaan leven” Volkerakkertje.” In die vergelijking vielen meteen twee zaken op, meldt Walter. “Het energieverbruik van het zwembad is laag, maar de loonkosten zijn hoog. Het aantal gebruikers per uur is hier extreem laag. Dat moet echt verbeterd worden.” Enquête Als voorbereiding op het businessplan hield de werkgroep een enquête. “Daar hebben we 191 reacties op gekregen”, aldus Dennis. “Maar liefst 96,9% wil dat het zwembad in Fijnaart behouden blijft. Slechts 2,1% ziet iets in een nieuw bad tussen Klundert en Zevenbergen. Volgens de enquête is ook veel vraag naar activiteiten die nu niet gehouden worden. Bovendien vindt 90,6% dat het schoolzwemmen terug moet keren.”

Mariska Maris, Dennis van Dongen en Walter Pagie gooien een reddingsboei uit om Het Volkerakkertje te redden.

De werkgroep ‘Behoud Zwembad Het Volkerakkertje’ heeft een megaklus geklaard. In iets meer dan twee maanden tijd realiseerde zij een plan om het zwembad te redden van sluiting. Afgelopen maandagmiddag werd ‘Een reddingsboei voor het zwemmen in Fijnaart’ overhandigd aan wethouder Eef Schoneveld. Door de inzet van vrijwilligers, het houden van nieuwe activiteiten en het aanboren van extra geldbronnen verwacht de werkgroep de bezuinigingsopdracht van 67.100 per jaar te gaan halen. In januari kondigde het Moerdijkse college van burgemeester en wethouders aan de vier zwembaden in de gemeente te willen sluiten. Samen hebben de baden jaarlijks een tekort van ruim 1 miljoen euro. Door ze te sluiten en een nieuw bad tussen Klundert en Zevenbergen te bouwen, dacht het college drie ton per jaar te bezuinigen. De aangekondigde sluiting leidde echter tot veel protest. Er ontstonden initiatieven om

de baden te redden. In Fijnaart sprong de werkgroep ‘Behoud Zwembad Het Volkerakkertje’ op de barricades. De gemeenteraad ging overstag. De werkgroepen kregen tot 1 april de tijd om een gedegen businessplan te maken voor hun zwembad. Eisen De afgelopen twee maanden staken Mariska Maris, Dennis van Dongen, Walter Pagie en Piet Roks vele uren in het plan

dat maandag is overhandigd. De gemeente gaf de werkgroep een toetsingskader waaraan het businessplan moest voldoen. “We hebben ons plan helemaal volgens die eisen opgebouwd”, vertelt Mariska. “Eerst zijn we informatie gaan verzamelen”, licht Dennis toe. “Daarvoor hebben we gesprekken gevoerd met mensen met expertise op dit terrein. We zijn de landelijke gemiddelden gaan vergelijken met cijfers van Het

67.100 euro De werkgroep kreeg de opdracht jaarlijks 67.100 euro te bezuinigen. “Dat is gelukt. We zullen nooit zonder een bijdrage van de gemeente kunnen. Maar met die bijdrage zitten we in onze begroting de eerste twee jaar rond de nullijn. Daarna verwachten we te kunnen gaan plussen.”

Lees verder op pagina 3

Op 8 april start Jumbo Fijnaart met de verenigingsweken. Munten sparen voor de kas van je favoriete vereniging (meer informatie verderop in deze uitgave)


PAAS SMULAANBIEDINGEN vrijdag 3 en zaterdag 4 april

Mini Rozijnenbollen

Paas brunch broodjes

Paas petit fours

Paas snitte

10 stuks voor € 0,99

10 stuks voor € 0,99

4 stuks voor € 4,99

5 persoons voor € 3,99

Paasbrood

half voor € 2,99

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 - Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.bakkerijsonneveld.nl

.....Opstapdag.....

ELEKTRISCHE FIETSEN

* PAASZATERDAG 4 APRIL *

Maak vrijblijvend een proefrit en... profiteer van onze zéér scherpe aanbiedingen Een kleine greep uit onze aanbiedingen..... Sparta B2

OP=OP

* met Bosch midden motor * aktieradius 120-160 km nu van € 2599,00

voor € 2.090,00

Votani ELO-BIKE

NIEUW

* 8 versnellingen * verende voorvork * stille borstelloze motor etc.

voor € 1.499,00

Gazelle orange XT * heren

nu van € 2099,00

voor € 1.499,00

Tevens kunt u bij ons terecht voor een uitgebreide collectie 2e hands elo-bikes met garantie Markt 1, 4731 HL OUDENBOSCH Kijk voor meer informatie op:

www.dielboeretweewielers.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Vervolg voorpagina-artikel

Reddingsboei uitgegooid voor Het Volkerakkertje

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Een hoofdsponsor mag zijn naam vijf jaar aan het zwembad verbinden.

Bezuinigingen zijn te realiseren door in de kosten te snijden of door te zorgen dat je meer inkomsten krijgt. “Wij steken met ons plan in op allebei. We besparen op de kosten door vrijwilligers in te zetten. Professionals blijven echter nodig. Wij gaan uit van drie volledige banen. Deze betaalde krachten hebben de verantwoordelijkheid over het zwembad en voor het begeleiden van de vrijwilligers. In het plan hoefden we geen rekening te houden met het overnemen van bestaand personeel. Dat is een zaak van de gemeente”, aldus Dennis. Vrijwilligers De werkgroep heeft een oproep geplaatst voor vrijwilligers. Daar hebben 37 personen op gereageerd. Zij zijn in totaal goed voor 163 uur per week. “Omdat het op vrijwillige basis is, gaan wij in het businessplan uit van 32 uur vrijwilligerswerk per week. Zij assisteren bij het zwemmen, aan de balie, receptie en in de horeca en helpen bij het schoonmaken en het plegen van onderhoud. Elke vrijwilliger wordt altijd bijgestaan door een professional.” Sponsors Voor extra inkomsten doet de werkgroep een beroep op sponsors. “Op de eerste plaats zoeken we een hoofdsponsor. Die kan voor vijf jaar zijn naam aan het

bad verbinden”, legt Walter uit. “Het zou helemaal mooi zijn als we hiervoor een Fijnaartse onderneming kunnen vinden. Het is een unieke kans. Kleine ondernemingen kunnen reclame-uitingen koppelen aan het zwembad. Particulieren kunnen voor een klein bedrag lid worden van een vriendenclub.” Nieuwe activiteiten Het bezoekersaantal is in Het Volkerakkertje de afgelopen jaren gedaald tot bijna 23.000 in 2013. Met een goede marketing en nieuwe activiteiten verwacht de werkgroep het aantal bezoekers te kunnen laten groeien. In 2017 rekent de werkgroep op 24.700 bezoekers. “We willen het schoolzwemmen weer terugkrijgen”, meldt Mariska. “Daarvoor zijn we in gesprek met de basisscholen. We willen ook meer inspelen op trendactiviteiten, zoals een nieuwjaarsduik, discozwemmen, Halloweenzwemmen, opa- en oma-zwemmen. In combinatie met De Parel willen we ons richten op kinderfeestjes. We zouden graag de zwemvereniging weer oprichten en een duikvereniging in het leven roepen. Het bad kan ook goed gebruikt worden voor revalidatie. Kortom, het zwembad moet weer gaan leven.” Door Jan Willem van Bodegom

De werkgroep licht het 44 pagina’s dikke businessplan op 16 april toe aan de raadsleden. Tevens wordt het plan getoetst door het bureau Drijver en Partners, dat het plan voor het zwembad tussen Klundert en Zevenbergen heeft ontwikkeld. Als de gemeenteraad instemt met het businessplan wordt zwembad Het Volkerakkertje op 1 januari 2016 overgedragen aan de nieuwe stichting.

TER INTRO Voor een fotomoment waag ik me zo nu en dan op blauwe schoenhoesjes in Het Volkerakkertje. De laatste keer dat ik mezelf voortbewoog in het Fijnaartse water is een kleine vijftien jaar geleden. Dat was tijdens het puppyzwemmen met de jongste, die inmiddels als stagiair voor de klas staat. Mijn zwemafkeer hebben mijn jongens niet geërfd. Vooral de jongste vond het tijdens de eerste zwemlessen al heerlijk om kopje onder te gaan. Enthousiast deed hij met alle spelletjes mee: het wassen op de rand van het bad, de busreis langs de rand, het spetteren als olifanten in het water, de konijntjesjacht en het uitrusten op de rug. Uiteraard was zijn favoriete onderdeel het nattrappelen van papa. Minder leuk vond hij het toen ik wraak mocht nemen en hem een douche bezorgde. Als pleistertje op de wonde mocht hij zijn handjes voor zijn gezicht houden. Hij wel... Na het puppyzwemmen ging hij door voor het ‘echie’. Dankzij de gedegen vooropleiding mocht hij meteen naar badje twee, een volgende stap op weg naar het A-diploma. Al de tweede les werd hij, weliswaar met twee kurken om, op pad naar het diepe gestuurd. Vol trots keek ik naar zijn beenslag die ik nooit onder de knie heb gekregen. Het avontuur in het diepe liet ook de kleine waterrat niet onbewogen. Nog hevig nadruppend stormde hij in de kleedkamer op mij af. “Heb je dat gezien?”, bracht hij hijgend uit. “Ik ben helemaal in het diepe geweest. En ik ben niet eens gezuipt!”

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Pluspunt Fendertshof april 2015 Openingstijden Pluspunt Fendertshof Inloop koffieuur: elke dag van 10.30 tot 12.00 uur

U bent van harte welkom!

Voor wie is het Pluspunt? Het Pluspunt is een ontmoetingspunt voor alle inwoners van Fijnaart. Deze is gevestigd in het Grand-café van Woonzorgcentrum Fendertshof. Zij kunnen hier binnenlopen voor een kopje koffie maar ook deelnemen aan diverse activiteiten: van bingo en breicafé tot spelletjes en knutselen. Iedereen is dus van harte welkom! Voor de bewoners van Jan Punthof en Kerkring even is koffie en thee gratis op vertoon van uw koffiepasje. Bewoners uit de wijk kunnen via de pinpas betalen aan de kassa van het Grand-Café. Ook bestaat de mogelijkheid om een strippenkaart te kopen om zo niet elke keer te hoeven pinnen. Deze strippenkaart is verkrijgbaar bij de medewerkers van het Grand-Café. Voor eventueel vervoer dient u zelf te zorgen.

Activiteiten in april Maandag 13 en 20 april van 14.30-16.30 uur Breicafé Steeds meer mensen pakken de brei-, haak- en borduurnaalden weer op. Handwerken is niet ouderwets of saai, het is weer helemaal hip. Het breicafé is er voor iedereen,voor beginners en gevorderden. Het gaat om gezelligheid, ontmoeting, samen bezig zijn en elkaar inspireren en helpen als het nodig is. Wie zin heeft komt en neemt zijn eigen handwerkspullen mee. Competitie rikken Steeds meer mensen vinden het fijn om samen een potje te kaarten. Kom dan naar het Pluspunt voor wat gezelligheid. Zodat de competitie van start kan gaan. Wie weet heeft u het geluk aan uw zijde en wint u die middag de prijs. Deelname: € 1,00.

Woensdag 8, 15, 22 en 29 april van 14.00-16.00 uur in de Theaterzaal Bingo Bingo spreekt voor zichzelf. Een spel, meerdere prijzen en een hoop plezier. Iedereen mag deelnemen en onder begeleiding van een groep enthousiaste vrijwilligers kunnen personen die begeleiding nodig hebben ook deelnemen aan deze bingo. De eerste ronde van de bingo start om 14.00 uur. Kosten: € 1,25 per middag.

Donderdag 2, 9, 16 en 23 april van 14.30-16.30 uur Knutselclub Vindt u knutselen leuk? Kom dan naar de knutselclub. U hoeft geen materialen mee te nemen, maar wij vragen € 2,50 per keer om te materiaalkosten te kunnen betalen.

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 april van 14.30-16.30 uur

Vrijdag 3, 10, 17 en 24 april van 16.30–18.00 uur

Gezelschapsspelen Heeft u zin in een ouderwets potje sjoelen, dammen of toch liever rummicub of triominos. Dit kan deze middag er is genoeg keuze uit diverse spelen. U heeft altijd iemand om tegen te spelen, onze vrijwilliger heeft er al zin in. Dit kan voor de nodige (ont)spanning zorgen!

Frietavond Heeft u geen zin om alleen te eten? Kom dan gezellig bij ons gezamenlijk met anderen een frietje met een lekkere snack eten! De consumpties zijn voor eigen rekening.

Contact en meer informatie Voor meer informatie over activiteiten in pluspunt Fendertshof neemt u contact op met Annet van Houtum of Bianca Maliepaard v/d activiteitenbegeleiding T 0168 33 15 00

www.surpluszorg.nl www.surpluswelzijn.nl


Pagina 5

Kinderen De Roef aan tafel bij het Kompas

Samen smullen van pannenkoeken

Een bewoner reikt zijn jonge tafelgenoot de stroop aan. Zijn overbuurvrouw wordt geholpen bij het drinken. Een andere bewoonster kijkt trots hoe een peuter helemaal zelf haar pannenkoek verorbert. De kinderen van De Roef en de bewoners van het Kompas in Fendertshof zitten deze donderdag samen aan tafel, alsof het nooit anders is geweest. Kindercentra De Roef greep Nationale Pannenkoekdag aan om met 29 kinderen van 2 tot en met 4 jaar een bezoek te brengen aan de 32 bewoners van het Kompas. “Vorig jaar hebben we in de buurt pannenkoeken uitgedeeld. Maar het leek ons leuk om deze dag samen met de

ouderen te vieren”, legt leidster Sita Ardon uit. Inductie Twee ouders staan in de keuken om de lekkernijen te bakken. Dat valt nog niet mee. “Ik ben het niet gewend, zo’n inductiekookplaat. Maar ja, de eerste mag

altijd mislukken”, lacht een van hen. Als de moeders eenmaal de apparatuur onder de knie hebben, rolt de ene na de andere pannenkoek uit de pan. De kinderen zijn ondertussen aan het werk gezet om de tafel te dekken. Voorzichtig lopen zij met borden en vorken naar de

placemats. Als iedereen uiteindelijk is voorzien van een pannenkoek valt er een stilte in het Kompas. Jong en oud zitten samen te genieten van de maaltijd. Volgend jaar zijn de kinderen zeker weer van harte welkom. Door Jan Willem van Bodegom

Speelgoedwinkel en dierenspeciaalzaak zijn al verhuisd

Topshopper gaat eind april open De afgelopen maanden is er hard gewerkt in de voormalige doe-het-zelfzaak aan de Molenstraat in Fijnaart. Op de 600 m2 opent eind april Topshopper zijn deuren. Topshopper wordt een winkel met huishoudelijke artikelen, elektrische apparatuur, cadeau-artikelen, speelgoed en dierenbenodigdheden. Kortom,

een warenhuis op dorpsniveau. Nadat Jan-Willem Sanders in juli vorig jaar genoodzaakt zag afscheid te nemen van zijn Blokker moest Fijnaart het een tijdlang doen zonder winkel in huishoudelijke artikelen en speelgoed. Sinds eind oktober heeft het dorp weer een speelgoedwinkel, gevestigd in de voormalige Blok-

ker, naast de dierenspeciaalzaak. Ondertussen is er hard gewerkt om het gebouw van de toenmalige doe-het-zelfzaak op te knappen. “Dat is nu zo ver gevorderd, dat de speelgoedwinkel en de dierenspeciaalzaak kunnen verhuizen naar hun nieuwe onderkomen”, meldt Jan-Willem Sanders. Om de verhuizing te kunnen realiseren, waren beide

winkels deze week maandag en dinsdag dicht. Vanaf woensdag 1 april zijn ze weer open. “Daarna gaan we verder met het inrichten van de huishoudelijke, elektrische en cadeau-artikelen”, vervolgt Jan-Willem. “We verwachten eind april te kunnen open.”


2e Paasdag Geopend van 10 tot 17 uur Zonwering Rolluiken Verandadaken Garagedeuren Shutters & Blinds Binnenzonwering Gevelbekleding Horren Kijk op onze website voor de

aanbiedingen en paasacties

Hazeldonkse Zandweg 19a - Zevenbergen - T. 0168 330534

o h s as a P

www.dedeugd-dekkers.nl

w

Welkom bij... (eet)cafĂŠ - snackpoint - feestzaal

Kom, kijk en ervaar... het rijden in de nieuwe Picanto, Rio, Venga, Soul EV en/of Sorento

Frites, snacks en schotels voor thuis!!! Zaal voor elke feestelijke gelegenheid!!! Catering voor thuis en bedrijven!!! Een etentje in ons eetcafĂŠ!!! Willy en Marian van Kouteren Kadedijk 3 Fijnaart Tel.nr. 0168-462491 Internet: www.fendertsehoeve.nl

Openingstijden: vrijdag 3 april 10.00 - 20.00 uur zaterdag 4 april 10.00 - 17.00 uur maandag 6 april 11.00 - 16.00 uur

Uw KIA dealer voor gemeente Moerdijk e.o.

www.dueren.nl Steenpad 9, 4797 SG Willemstad, Tel.: 0168 47 34 35


Pagina 7

José Prantl Mijn lijfspreuk is… Probeer altijd iets positiefs uit iets negatiefs te halen Ik heb een grote hekel aan... Onoprechtheid. Zeg liever eerlijk wat je vindt of denkt, dan blijft de lucht geklaard Mijn bijnaam is... Weet ik niet Mijn favoriete vakantieland is… Heb ik niet. Ik ga graag iedere keer naar een ander land, al is Oostenrijk natuurlijk wel het land waar we het vaakst naar toe gaan

FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met José Prantl. Mijn naam is... José Prantl Ik woon/werk in Fijnaart sinds... Wij zijn in 1999 vanuit Rotterdam naar Fijnaart verhuisd. Mijn man David komt oorspronkelijk uit Oostenrijk en is opgegroeid op een boerderij. Ikzelf ben altijd met paarden in de weer geweest, dus toen de mogelijkheid zich voordeed om dit huis te kunnen kopen, was de keuze snel gemaakt. Heerlijk om zo vrij te kunnen wonen Het liefst eet ik… En kook ik voor mijn eigen gezin, dat inmiddels uit 10 personen bestaat. Zeker nu onze 2 dochters met hun partner een eigen plekje in Fijnaart hebben gevonden, is het voor mij een feestje als ze allemaal weer thuis komen eten. Heerlijk al die drukte en gezelligheid. Ook voor vrienden kook ik graag. En wat dan mijn favoriete eten is, is heel verschillend. Soms lekker uitgebreid met diverse gangen, maar ik kan ook enorm genieten van een grote pan soep met broodjes of een pan macaroni. Het gaat mij dan toch om de mensen die er bij zijn Deze film moet iedereen zien…

Volgens de kinderen ben ik gek op jankfilms. Bij films als The Boy in the Striped Pyjamas of Intouchables kan je wel een stapeltje theedoeken naast me neerleggen hoor!! Want ondanks mijn Rotterdamse direktheid ben ik, als iets of iemand mij echt raakt, een emotionele doos Het boek waarvan ik erg genoot was... Vroeger las ik heel veel, maar sinds we in Fijnaart wonen ben ik liever buiten aan het klussen De mooiste kleur vind ik… Alle kleuren die de natuur ons biedt; een azuurblauwe zee, de ongelooflijke hoeveelheid aan groentinten in de lente en de kleuren die de herfst ons geeft vind ik ontzettend fascinerend Ik luister graag naar… Mijn muzieksmaak is eigenlijk heel divers: in de auto luister ik graag naar Nederlandstalige liedjes, lekker meezingen (zij het ontzettend vals), maar liedjes van Elvis Presley vind ik ook fijn om naar te luisteren Zo drink ik mijn koffie… Gewoon met melk en suiker

Mijn sterrenbeeld is… Vissen (eigenlijk een inkoppertje he?) In mijn vrije tijd doe ik… Ik ga graag met onze hond wandelen Als ik 10 miljoen euro zou winnen, dan… Kan ik eerst aan de beademing , om vervolgens lekker Sinterklaas te gaan spelen De beste voetbalclub van de wereld is… Dat is een lastige vraag; wij hebben zowel Ajax-supporters als Feynoord-fans in ons gezin, dus... om het politiek correct te houden -> Het Nederlands elftal (Sorry hoor, David) Mijn lievelingsspel is... Op dit moment spelen we thuis vaak het spel 30 seconds. En sinds kort probeer ik het bridgespel onder de knie te krijgen, wat nog niet zo eenvoudig is, maar erg leuk om te doen Mijn lievelingssport... Dat is paardrijden. Maar skiën, zowel op het water als in de sneeuw, doe ik ook heel graag Ik heb bewondering voor… Mensen die ondanks tegenspoed, positief in het leven blijven staan

Mijn grootste blunder... Uh, waar zal ik beginnen. Dat zijn er te veel om op te noemen hoor, maar deze zal ik nooit vergeten: Toen ik een jaar of 20 was liep ik voor mijn instructeursopleiding van het NHB in Deurne stage op een manege in Delft (een manege voor de rich en famous van Rotterdam en omstreken zal ik maar zeggen). In oktober wordt daar ieder jaar een groot springconcours gehouden, waardoor er geen lessen in de binnenbak gegeven kunnen worden, maar de lesklanten een buitenrit moeten maken. Zo ook op die dag, ik moest voor het eerst met zo’n 10 dames op pad. Daar dit een jaarlijks terugkerend evenement is, hadden de dames zich zeer op deze rit verheugd en zich op hun paasbest gekleed. Helaas kwam ik onderweg op de groenstrook langs laag-Zestienhoven, een enorme modderpoel tegen, waar ik niet omheen kon. Ik adviseerde de dames dan ook om af te stijgen en hun paarden aan de hand door deze modderpoel te begeleiden. Dat was achteraf niet zo’n handige zet, want alle paarden sprongen over de modderpoel heen en lanceerden de dames een voor een in de modder. Het werd dus een buitenrit inclusief modderbad. Na een flinke uitbrander te hebben gekregen kon mijn toenmalige baas er gelukkig wel om lachen Op televisie kijk ik graag naar... Documentaires over de natuur Mijn favoriete vak op school was… Biologie, handel en economie Mijn beste vriend/vriendin is... Mijn eigen gezin, met aanhang natuurlijk, daar prijs ik mij heel gelukkig mee (al zijn er wel 2 Ajax-fans bijgekomen, sorry Ben en Mies) Ik ben bang voor... Ik ben niet zo snel bang, denk meer in oplossingen Fijnaart vind ik... Een fijn dorp om in te wonen Wat ik mis in Fijnaart is... Eigenlijk mis ik niet zoveel Het mooiste plekje in Fijnaart is… Ik loop graag met de hond door de polders Het minst mooie plekje in Fijnaart is… De oude fabriek, bij binnenkomst van het dorp


Te huur: kantoorruimten/werkplekken Op een prachtige zichtlocatie langs de A59 Flexibel in te delen, al vanaf 12 m2 Met centrale hoofdingang en gezamenlijke keuken

Ook voor tuinartikelen, spade, bads, hark, tuinslang, tuinslang koppelingen, roundup ......

Eerste Kruisweg 8 in Fijnaart

elzijdig Verrassend ve kelen in w boerderij

GRATIS !!

6 eieren

bij besteding vanaf 15 euro geldig t/m 4 april.

Berghout Onderhoud Groep

ScheepS -en interieurBOuw Voor nieuw of reparatie • Interieur • Teak dek • Meubels op maat • Winkel interieur • Lijsten maken

wOninGBOuw Verbouwen of reparatie van • Keukens • Badkamers • Pannendak • Bitumen dakbedekking • kozijnen repareren of nieuw

vraagt u gerust een vrijblijvende offerte aan! Voor meer informatie over woningbouw neemt u contact op met Hans Berghout t: 0168-462489 M: 06-20441189 W: www.berghoutonderhoud.nl E: berghoutonderhoud@gmail.com Voor meer informatie over scheepsbouw neemt u contact op met Robert Berghout M: 06-23752805

Aanbieding week 14

Voor het “opleuken” van de binnen –en buitenboel in de paassfeer moet u natuurlijk zijn bij... Bloemenshop Marloes! Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

Voor aan-en verkoop, taxatie en hypotheekadvies

Voor de complete verzorging van uw elektrische installatie Bezoek onze winkel voor: s en alle lampen, batterijen, usb-stick , ken stofzak len! eria mat en overige elektrische apparaten

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

WG Makelaars BV

Voorstraat 7, Fijnaart, Tel (0168) 464362

Voorstraat 17 | 4793 ET Fijnaart | T. 0168-477077 E. info@wgmakelaars.nl | W. www.wgmakelaars.nl

www.voet-installatietechniek.nl

DOK kappers / haarwerken raadhuisstraat 12 - willemstad dokkappers.nl

0168 47 26 19 openingstijden: ma di / wo do / vr za

13:00 08:30 08:30 08:00

- 17:30 - 17:30 - 20:00 - 15:00

Glazenwasserij

Jan Kanters

Voor al uw glas- en houtwerk Prins Bernhardstraat 8 Fijnaart, tel. 0168-464718


Pagina 9

10-jarige Immanuelparochie is ‘zwanger’

Negen maanden feest ingeluid met inwijden icoon

“Wij zijn zwanger!”, riep pastoor Peter de Rooij uit bij de startviering van het 10-jarig bestaan van de Immanuelparochie. Het jubileum wordt de komende negen maanden gevierd, in hetzelfde tijdsbestek waarin Maria in blijde verwachting was van Jezus. Het moment waarop Maria te horen kreeg dat ze zwanger was, wordt elk jaar in de rooms-katholieke kerk gevierd op 25 maart. De Immanuelparochie greep de Maria Boodschap aan om het feestjaar in te luiden. In de Fijnaartse kerk woonden ongeveer zestig parochianen vorige

week woensdag de bijzondere viering bij. Speciaal voor de gelegenheid was een projectkoor samengesteld, dat onder leiding stond van Jack Vermeulen. Icoon Hoogtepunt van de viering was het inwijden van een nieuw

icoon. Deze wordt in de toekomst gebruikt bij vormselvieringen of vieringen van de eerste Heilige Communie. Nadat pastoor De Rooij de icoon had besprenkeld met gewijd water, werd de beeltenis van Maria en het kindje Jezus door pastoraal werker Piet de Meijer door de

kerk gedragen. Rond de icoon is het doek van geloof, hoop en liefde gedrapeerd. “Het doek verbindt hemel en aarde en is versierd met herinneringen”, zei De Rooij. “Er hangen al een paar herinneringen, maar er kunnen er veel meer bij.” Schuurvieringen De icoon gaat ook mee naar de negen schuurvieringen. “We gaan letterlijk op stap”, meldde de pastoor. “We maken een tocht langs de negen plaatsen die onze parochie telt. Elke maand doen we rond de 25e een boerenschuur aan, ergens in de polder. Buitenaf, zoals destijds in Bethlehem in de stal waarin Jezus ter wereld kwam.” De eerste schuurviering vond afgelopen Palmzondag 29 maart plaats bij de familie Van Overveld aan de Zuidlangeweg in Willemstad. “Ik wens ons allen een gezegende tijd toe die uitmondt in een vriend voor het leven. Immanuel, God met ons.” Door Jan Willem van Bodegom


Pagina 10

Koopgoeddag verdeelt opbrengst in drieën Annemieke Olmer met de drie cheques die Koopgoeddag verdeelt.

De vier Koopgoeddagen die Annemieke Olmer uit Fijnaart heeft gehouden, hebben bij elkaar een bedrag opgeleverd van 1500 euro. Dat bedrag houdt Annemieke niet zelf, maar schenkt zij aan goede doelen. Aan drie op precies te zijn. Een maand geleden deed Annemieke in Fendert Lokaal de oproep om ideeën voor een goede bestemming van de opbrengst aan te dragen. “Ik heb diverse aanmeldingen gehad waar ik erg blij mee ben”, meldt zij. Ze had wel op meer respons gehoopt. “Blijkbaar moet Fijnaart even wennen om op zo’n oproep te reageren”, merkt Annemieke op. In drieën Koopgoeddag heeft het besluit genomen om de 1500 euro te verdelen in drieën. “De aanmeldingen zijn in een grabbelton gedaan en blijven daar ook in zitten. Mensen die een reactie hebben gegeven en niet uitgeloot zijn, doen een volgende ronde gewoon weer mee. Er hoeft niet opnieuw een melding gemaakt te worden.”

Trekking Maandag 23 mei vindt de trekking plaats en maakt Koopgoeddag aan iedereen de uitslag bekend. Uiteraard wordt dit, om privacyredenen, niet in Fendert Lokaal bekend gemaakt. “Koopgoeddag hoopt met deze actie een aantal mensen een financieel steuntje in de rug te hebben gegeven!” Kleding inzamelen Mensen die kleding willen schenken aan Koopgoeddag kunnen deze elke maandag van 08.30 tot 10.00 uur op het parkeerterrein van de speelgoedwinkel aan de Molenstraat inleveren. De kleding moet heel en schoon zijn. Koopgoeddag De Koopgoeddag wordt elk kwartaal gehouden. De eerstvolgende verkoopdag vindt plaats in april in het gebouw tegenover Jumbo Fijnaart. De exacte datum is nog niet bekend.

Kijk voor meer informatie op www.koopgoeddag.nl

Zomerschool voor vijftigplussers boordevol activiteiten In de vakantietijd liggen veel activiteiten voor senioren stil. Daarom biedt de Zomerschool voor deze periode een reeks gevarieerde activiteiten aan. Senioren vanaf vijftig jaar kunnen een keuze maken uit dit aanbod. De organiserende werkgroep van Surplus Welzijn bestaat uit vrijwilligers, ondersteund door de ouderenwerkers van Etten-Leur, Hoeven, Oud Gastel en de gemeente Moerdijk. De inschrijving sluit op 31 mei. Na deze datum is inschrijving beperkt mogelijk. Een inschrijving annuleren is mogelijk tot uiterlijk 15 juni.

Het Van Goghhuis in Zundert wordt op vrijdag 31 juli bezocht.

De Zomerschool voor vijftigplussers uit de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Etten-Leur bestaat inmiddels zes jaar. Ook deze zomer zijn er tal van activiteiten waar de senioren aan deel kunnen nemen. Dit jaar zijn dat er maar liefst 22.

Van Lien De Zomerschool start dinsdag 30 juni met een bezoek aan Museum Van Lien in Fijnaart. Het is dit jaar voor het laatst dat het museum bezocht kan worden, omdat het gaat sluiten. Daarnaast worden ook de musea Heemkundekring Willem van Strijen, het Van Goghhuis, het Wilhelmietenmuseum, de Meestoof en het Schoenenmu-

seum in Waalwijk aangedaan. In het programma zitten ook bezoeken aan dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch in Chaam, de aardappelveiling in St. Annaland, een Marokkaanse moskee, een leerlooierij, Villa Mattemburgh en Sterrenwacht Tivoli. Wandelingen De Zomerschool bevat diverse wandelingen. Zo is er een wandeling eetbare planten, bij Fort de Roovere, over de Dintelse Gorzen en door de steden Antwerpen en Geertruidenberg. Ook kunnen er workshops gevolg worden in vilten, ketting maken van fietsbanden, en djembé. Bovendien staan de films Intouchable en Pak van mijn hart op het programma. De Zomerschool wordt zaterdag 29 augustus afgesloten met een verrassingsmenu. Voor inlichtingen en inschrijfformulieren kunt u terecht bij Jan Maris, tel. 0168-462814.


Geslaagde markten

Pagina 11

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Kerstafval gedumpt Zaterdag 21 maart werd om 23.37 uur een grote zak met afval gevonden aan de Parallelweg in Fijnaart. In de gedumpte zak zat kerstversiering. De daders zijn onbekend. Mocht iemand dit hebben gezien, meld het dan via 0900-8844. Drachtige merrie Op de Parallelweg in Fijnaart werd maandag 23 maart om 22.48 uur een verdachte situatie gemeld. Toen de politie arriveerde bleek dat men aan het waken was bij een drachtige merrie. Hardrijden met mestkarren Op de Oude Heijningsedijk tussen Fijnaart en Heijningen wordt er meer dan hard en onverantwoord gereden met mestkarren. Het seizoen voor de landbouw breekt weer aan. Er zijn dan veel agrarische activiteiten in het buitengebied. Blijf alert, er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Meld het desnoods bij de politie. Afgelopen zaterdag had het plaatselijk Oranjecomité haar bloemenkraam weer vol staan met een grote diversiteit aan voorjaarsbloemen en in het Pestalozzihuis stonden de tafels vol met spulletjes die op een andere eigenaar stonden te wachten.

Vernieling en bedreiging Woensdag 25 maart werd op de Kadedijk in Fijnaart aangifte gedaan van vernieling en bedreiging na een verkeerssituatie waaraan verdachte zich ergerder. Onderzoek wordt ingesteld.

Het mindere weer leek in eerste instantie roet in het eten te gaan gooien. Gedurende de dag bleek dat de mensen, tussen de buien door, toch de weg naar het Pestalozzihuis wisten te vinden.

Aandacht voor voertuig In de regio zijn inbrekers actief die gebruikmaken van een rode bestelauto, een Renault Kangoo met het kenteken RT-VR-01. Ziet u de auto, bel dan de politie op 0900-8844.

Combinatie De combinatie van een bloemetjesmarkt en een rommelmarkt blijkt nog steeds een prima formule. Mensen die voor de Rommelmarkt komen, gaan ook altijd wel even buiten kijken bij de fleurige bloemen en andersom gebeurt dat ook. Het is vooral ook ieder jaar een hele gezellige dag samen. Mensen komen weer eens buiten en spreken elkaar en treffen vaak ook oud dorpsgeno-

ten en zo worden herinneringen weer opgehaald. Trots Volgens secretaris René Krijgh van het Oranjecomité kan de organisatie trots zijn dat er ieder jaar weer zo’n leuk en gezellig evenement op de kaart gezet kan worden in Heijningen. Aan het einde van de dag werd de balans opgemaakt. Men kon tevreden vaststellen dat de ‘marktkooplui’ op de rommelmarkt niet te klagen hadden over de verkoop en dat het Oranjecomité een mooi bedrag gaat overhouden aan deze verkoopactie.

Heijninger vrijgesproken van moord op fotograaf De rechtbank heeft de 24-jarige Govert de G. uit Heijningen vrijgesproken van moord of doodslag op de 55-jarige fotograaf Henry Meye uit Sint Maartensdijk. De G. stond samen met de 38-jarige Neeltje G. uit Sint Philipsland terecht. Beide mannen zijn donderdag 26 maart vrijgesproken. Rond 8 juni 2011 werd de fotograaf om het leven gebracht in zijn woning in Sint Maartensdijk. Eén van de mannen zou tegen zijn ex-vriendin hebben verteld dat zij Meye om het leven hebben gebracht. De twee ontkennen de moord en ook dat zij op de plaats delict zijn geweest. Forensisch en DNA-onderzoek hebben geen rechtstreeks bewijs opgeleverd dat de mannen in de woning zijn geweest. Alleen de verklaring van de ex-vriendin is onvoldoende bewijs. Vandaar dat de twee zijn vrijgesproken. Tegen hen was tien jaar gevangenisstraf geëist.

Arno Melis Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan

Belg opgepakt voor overval op Aldi Een 22-jarige inwoner van Antwerpen wordt verdacht van het plegen van een overval op supermarkt Aldi in Fijnaart. Hij is woensdag 25 maart aangehouden door de Belgische politie en uitgeleverd aan de Nederlandse politie. De politie kwam de man op het spoor na een DNA-match. Daardoor stond hij al langere tijd gesignaleerd. De Aldi aan de Oudemolensedijk in Fijnaart werd op maandag-

morgen 28 juli 2014 overvallen. Op het moment dat vier personeelsleden rond 08.15 uur aan het werk gingen, werden zij door drie daders in de supermarkt overvallen. Een vierde persoon stond buiten op de uitkijk. De drie mannen waren gemaskerd. Zij boeiden de slachtoffers en gingen er met geld vandoor in de auto van een van de personeelsleden. Deze werd enige tijd later aangetroffen op de Molenstraat. Van de daders ontbrak elk spoor.

Tip de redactie:

redactie@fendertlokaal.nl


Pagina 12

Koen de Vos succesvol bij Jan Kommandeurprijs daal. Fabio Kerstens uit Roosendaal en Koen de Vos uit Fijnaart stuurden hun profielwerkstuk met de titel ‘Re-entry, Aerodynamica en thermodynamica tijdens de terugkomst van een capsule in de aardse atmosfeer’ naar de wedstrijdjury. Half maart kregen zij van deze jury het bericht dat hun profielwerkstuk behoorde tot de vijftien genomineerden (vijf per categorie).

De derde prijswinnaars, Fabio Kerstens (midden) en Koen de Vos (rechts) met hun begeleidende docent van het Norbertus College Rudy Devente.

Alle leerlingen van het voortgezet onderwijs moeten naast gebruikelijke proefwerken en examens ook hun kennis tonen door het schrijven van een zogenaamd profielwerkstuk. Het onderwerp van dit werkstuk moet betrekking hebben op één of meer vakken uit het afstudeerprofiel. De Rijksuniversiteit van Groningen houdt elk jaar een wedstrijd voor de beste profielwerkstukken voor alle leerlingen van de eindexamenklassen vwo en hvao. Dit jaar zijn er in totaal ruim 150 profielwerkstukken ingestuurd die meedingen in drie categorieën: Alfa voor taalkundige onderwerpen, Bèta

voor onderwerpen uit de exacte vakken en Gamma voor de economische en maatschappelijke onderwerpen. Koen de Vos In de categorie Bèta is een profielwerkstuk ingestuurd door twee leerlingen uit 6-vwo van het Norbertuscollege uit Roosen-

Derde prijs Vrijdag 27 maart vond in een van de universiteitsgebouwen in Groningen de prijsuitreiking plaats. Na een korte presentatie van de genomineerde werkstukken, door middel van een poster en een filmpje, werden de prijzen uitgereikt door de juryleden. Fabio en Koen hadden de derde prijs gewonnen in de bèta-categorie, de zogenaamde Jan Kommandeurprijs. Naast een oorkonde en een geldbedrag bestaat de prijs uit deelname aan de International Conference of Young Scientists (Internationale Conferentie voor Jonge Wetenschappers) die dit jaar in april in het Turkse Izmir wordt gehouden. Daar zullen zij hun werkstuk presenteren aan een internationale jury en deelnemers aan het congres uit vele landen. De

eerste prijs is toegekend aan een student van het Vathorstcollege in Amersfoort en de tweede prijs aan een team van het Maartens College in Haren (G). Terugkeer uit de ruimte Het prijswinnende profielwerkstuk van Fabio en Koen gaat over de terugkeer van een ruimtevaartuig in de aardse atmosfeer. Vaak wordt de lancering gezien als de grootste uitdaging in de ruimtevaart, maar de terugkeer op aarde (de re-entry) is echter veel gevaarlijker en belangrijker. Wanneer men hieraan begonnen is, is er geen weg meer terug. Fabio en Koen hebben in hun werkstuk niet alleen de re-entry beschreven, maar ook zelf computersimulaties voor atmosfeer en capsule gemaakt. Tenslotte hebben zij in de windtunnel van de TU Delft gekeken naar de wijze waarop lucht rond de terugkerende capsule stroomt. In het werkstuk is ook een reactie opgenomen van Jim Lovell een Amerikaanse astronaut die tijdens vier ruimtevluchten de terugkeer heeft meegemaakt, waaronder die van de legendarische Apollo 13 vlucht in april 1970. Ook hebben zij hun werkstuk voorgelegd aan de Nederlandse astronaut André Kuipers.

KBO-Fijnaart doet mee aan Rabobank Clubkas Campagne Rabobank West-Brabant Noord heeft een bedrag van € 125.000 ter beschikking gesteld voor verenigingen. KBO-Fijnaart heeft ingeschreven op deze actie, met de aanvraag voor het organiseren van informatiemiddagen voor leden en

niet leden van de KBO-Fijnaart en ontspanningsmiddagen voor leden van KBO-Fijnaart. We hebben van de Rabobank bericht ontvangen dat onze aanvraag is goedgekeurd. Dit betekent, dat leden van de Rabobank hun stem kunnen uitbrengen op diverse verengingen van don-

VELG BESCHADIGD OF KROM?

Onze specialisatie: velg reparatie en renovatie. Lassen, richten, uitdeuken, polijsten, stralen, spuiten, coaten!

dan met zomerbanden Bedrijvenweg 4, 4793 SK Fijnaart 0168-46 22 44 www.korstbanden.nl

massage

massage

&Tuina &Tuina Ed van Wijk Ed van Wijk www.edvanwijk.nl

www.edvanwijk.nl

06-14811732

06-14811732

derdag 2 april t/m dinsdag 14 april via een stemsite van de Rabobank. Vijf stemmen Ieder lid van de Rabobank ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging uitgebracht

mogen worden. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe hoger het uit te keren bedrag zal worden. Daarom roepen wij al onze leden en mensen die het ouderenwerk in Fijnaart een warm hart toedragen op, om twee stemmen uit te brengen op het project van KBO-Fijnaart.


Pagina 13

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie. eu I. www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Woensdag 1 april 19.00 uur: Koepelkerk Willemstad Oecumenische Vesperviering Donderdag 2 april 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Uitstelling Allerheiligste Na afloop samenzijn met koffie. Vrijdag 3 april 15.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Goede Vrijdag - Kruisweg Celebrant: P. de Rooij Koster: W. Schrauwen Zaterdag 4 april 21.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Paaswake Celebrant: G. Dirven Diaken: M. Bastiaansen Zang: Jacobuskoor Misdienaars: Rebecca en Merel

Minou Lector: Elly Koster: H. Berghout en P. Volders Collectanten:R. van Mourik en R. v/d Ham Gebedsintenties: Nelie van Hoof e.v. Wim Nuiten. Jrgt Antonius Welten e.v. Annie Strootman. Adam Damianus Laros, weduwnaar van Hennie van MerriĂŤnboer(3) Collecte: voor eigen kerk Zondag 5 april 09.30 uur H. Jacobus de Meerdere Woord- en Communieviering Diaken: M. Bastiaansen Samenzang o.l.v. Wim Hommel Misdienaars: Amy en Illa Lector: Corry Koster: R. Vissers Collectanten: Y. Reuvers en J. Dingemans Gebedsintenties: Leo van Ham. Jrgt. Kees v/d Zande. Chris Bauer e.v. Wies v Dooren. Fam. Zwagers-Cornelis. Fam. Dingemans van Steen. 1ste Collecte: Caritas 2de Collecte: voor eigen kerk 11.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Peuter- en kleuterviering Illa Hoppenbrouwers

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Ambtsdrager van dienst: M. Roks Gastheer/gastvrouw: W. Langbroek Koster: B. van Dueren-den Hollander

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Zaterdag 4 april Stille Zaterdag 19.30 uur: De Dorpskerk Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre Ambtsdrager van dienst: W. Langbroek Gastheer/gastvrouw: M. Kruis Koster: B. van Dueren-den Hollander

Donderdag 2 april Witte Donderdag 19.30 uur: De Ontmoetingskerk Bijzonderheden: Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre Ambtsdrager van dienst: M. Kruis Gastheer/gastvrouw: N. van Dam Koster: B. van Dueren-den Hollander Collecte rondgang: Diaconie The Passion Na afloop van de dienst is er gelegenheid om in de bovenzaal van De Ontmoetingskerk samen naar de tv-uitzending van The Passion te kijken.

Zondag 5 april Pasen 10.00 uur: De Dorpskerk Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: A. Dijkshoorn Gastheer/gastvrouw: W. de Loome Collecte rondgang: 1e: Paascollecte; 2e: PKN Jeugdwerk Collecte uitgang: Onderhoudsfonds

Vrijdag 3 april Goede Vrijdag 19.30 uur: De Dorpskerk Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre

Kennedyschool in actie voor Kenia 55+ bridge Op de Kennedyschool is het gebruikelijk om elk jaar tijdens de vastenactie een goed doel te ondersteunen. Dit jaar viel de keuze op Stichting Waterpas, een stichting die zich inzet voor schoon drinkwater voor de schoolkinderen in Kenia. De leerlingen van de Kennedyschool in Fijnaart hebben zich van hun beste kant laten zien. Ze bakten cupcakes en verkochten die huis aan huis. Bij de Jumbo werd zelfgemaakte lipgloss verkocht. Ook heitje voor karweitje bracht een aardige duit op. Ze gingen langs de deuren om lege statiegeldflessen op te halen. Er is hard gewerkt om geld op te halen voor de kinderen in Kenia.

Colin Bevaart Hieronder een stukje speciaal geschreven voor deze krant door Colin Bevaart, leerling uit groep 6 van de Kennedyschool.

Op 18 maart op woensdag was er een leuke rommelmarkt georganiseerd. Er is veel opgehaald en er waren leuke dingen te doen, zoals: Je kon je laten schminken en er waren natuurlijk leuke dingen te koop. Er deden ook heel veel kinderen mee zoals: Jesse, Colin, Collin, Lois, Lotte, Mila, Davey, Robin, Robyn, Martijn, Naomi, Kim, Fenne, Indy, Duuk, Doris en Finn. Wat je ook kon doen was hooghouden met de bal. Die het hoogste houdt met de bal die wint. Er was ook een loterij. Deze num-

mers hebben gewonnen: 1, 5, 9, 10, 16, 12, 18 en 20. We hebben al het geld gegeven aan het doel voor Kenia voor schoon drinkwater. Het bedrag dat we hebben opgeteld is 246,20 euro! We zijn erg blij met dit bedrag, maar hun vast nog meer! Viering Donderdagmorgen 26 maart werd de actie afgesloten met een viering in de kerk waarin een cheque van maar liefst 1700 euro werd overhandigd. De viering werd opgeluisterd door liedjes, een zelfgemaakt dansje, een toneelstukje en een muziekstuk allemaal door kinderen zelf geschreven en uitgevoerd!

Uitslag 24 maart

Gele lijn 1. Bets & Piet Kannekens 71,67% 2. Anke & Pex Rijnberk 61,81% 3. Martha & Piet Berghout 57,50% Rode lijn 1. Corrie & Jan Nieuwenhuizen 71,53% 2. Jeanne van Putten & Cobi Verhoeven 56,25% 3. Hedy Groeneveld & Adrie Nouwen 55,56%

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497


Pagina 14

Buurtvereniging Fijnaart Oost start kindervolkstuinproject brengst is voor dit project. Hulp kunnen we altijd gebruiken. We zijn nu zelf bezig het stukje grond gereed te maken, zodat de kinderen nabij Pasen/Meivakantie aan de gang kunnen. Het stukje wordt afgezet met een takkenril. Dit is een natuurlijke haag van takken. 
 Ploegen Het grote probleem is dat dit stukje grond al 20 jaar als ware braak ligt. Het is bezaaid met onkruid dus. Nu zoeken we of mensen die mee willen helpen dit om ploegen, dan wel een grotere wens is een boer die kan helpen het gras af te voeren, nieuw grond aanvoeren, ploegen en egaliseren. Dit laatste is natuurlijk veel prettiger. Wie kan ons helpen om een boer te vinden die dit stukje van 450 m2 kindervolkstuinvriendelijk te maken? Mede dankzij het tv-programma Van Hollandse Bodem is de moestuin weer helemaal in. Ook kinderen vinden het leuk om te tuinieren. Daarom is Buurtvereniging Fijnaart Oost een kindervolkstuinproject gestart. Een stukje grond is gevonden aan de Julianastraat, rechter achter Kindercentra De Roef. Het is de bedoeling dat kinderen in groepjes van vier een eigen tuintje krijgen van 4 m2. Deze moeten ze zelf onderhouden onder begeleiding. De oogst die de kinderen er vanaf halen mogen ze meenemen naar huis en lekker zelf opeten.
Zo leren de kinderen op een speelse maar educatieve manier waar onze groente vandaan komt. Hoe het groeit en wat er allemaal wel niet voor nodig is om dat lekker worteltje op te kunnen eten. Het is ook nog eens een manier om de kinderen meer gezonder te laten eten en tja bij welk kind doet buitenlucht nu niet goed? Nog een ander voordeel is, dat dit project niet stilvalt tijdens

een vakantie. Waar verenigingen een vakantiestop houden, gaat tuinieren gewoon door. En het is geen probleem als je op vakantie gaat, men heeft immers met vier man een tuintje. Wellicht kan een tuingenootje de plantjes even water geven en je tuintje onkruidvrij houden. Gratis Het laatste niet onbelangrijk: deelname is gratis voor iedereen. Een vergelijkbaar en succesvol project is al eens opgezet onder andere in Tilburg, Surplus Ook worden de scholen en de BSO benaderd door een medewerker van Surplus om hen dit project aan te bieden als naschoolse activiteit. Het is wen-

selijk vanuit de gemeente dat de drie scholen in Fijnaart meer activiteiten samen gaan doen. Daarom worden de scholen een gezamenlijke tuin aangeboden van 3 bij 5. Zodat ze deze kunnen gebruiken als eigen lesmateriaal.
Inmiddels is ook de Moerdijkse Uitdaging voor ons aan de gang om ondernemers te benaderen, die ons kunnen helpen met het een en andere aan uiteraard spullen.
Rijk Zwaan heeft zaaigoed gesponsord en wil ook wanneer we verder in het project zijn het materiaal sponsoren.
 Paasmarkt Nu gaan we ook op de Paasmarkt 5 en 6 april staan op de Westkreek in Fijnaart en gaan daar de koffie en thee verkopen. De op-

Vrijwilligers Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers die de kinderen willen ondersteunen tijdens het tuinieren. Groene vingers hebben is niet nodig. Je moet het wel leuk vinden om met kinderen om te gaan. De dagen waar we nu voor willen gaan zijn de woensdagmiddag en de zaterdagmiddag. Tijdens de vakantie en warme dagen wellicht meer dagen, maar dat is afhankelijk van de animo en uiteraard de agenda’s van de vrijwilligers. Dus heb je er inmiddels zin in gekregen om mee te willen helpen of weet je tips die ons zouden kunnen helpen met dit project, dan ben je van harte welkom. Wil je je kind al aanmelden als deelnemer om aan het project mee te doen kan, stuur dan een mail naar: info@buurtverenigingfijnaartoost.nl

Voorjaarsreisje voor alle 55-plussers De activiteitencommissie van de Seniorenraad heeft weer een leuk reisje georganiseerd. Op donderdag 28 mei gaan we naar Walcheren.

eerst naar restaurant de Boei in Wolphaartsdijk waar we gaan genieten van een drie-gangenmenu. Daarna gaan we met een gids een mooie rondrit maken.

We vertrekken om 10.30 uur vanaf Fendertshof. We rijden

Vlissingen We nemen in Vlissingen de tijd

voor een wandelingetje over de boulevard. Bij slecht weer rijden we met de bus over de boulevard. Na de rondrit keren we weer terug naar het restaurant om de dag af te sluiten met koffie en een zeeuwse bolus. Om onge-

veer 16.30 uur keren we weer huiswaarts. Opgeven Opgeven voor 13 mei bij familie Traets, Kerkring 2 met vermelding van naam en telefoonnummer. Eigen bijdrage €22,50.


Pagina 15

Jubilerende muziekvereniging moet op zoek naar alternatief

Geen Belle en het Beest voor Oranjevaan Voor de jarige Oranjevaan is dat een lelijke streep door de rekening. “We waren al best ver in onze voorbereiding. Zo was de cast al grotendeels samengesteld”, vertelt voorzitter Jan Willem van Bodegom. “Maar we zijn natuurlijk niet bij de pakken neer gaan zitten en zijn op zoek naar een goed alternatief. We hebben al een prachtige voorstelling op het oog. Wat uiteindelijk de keuze wordt, maken we binnenkort bekend.”

Het 125-jarig bestaan van Muziekvereniging Oranjevaan uit Fijnaart kan niet opgeluisterd worden met de musical Beauty and the Beast. Stage Entertainment van Joop van den Ende heeft besloten komend seizoen met de Disneymusical langs de Nederlandse theaters te trekken. Daardoor wordt de show niet vrijgegeven voor amateurgezelschappen.

Voorjaar 2016 Het was de bedoeling dat met de musicalproductie het jubileumjaar 2015 werd afgesloten. “Dat is nu niet haalbaar”, aldus Jan Willem. “Maar we hebben dat creatief opgelost. Op zaterdag 21 maart zijn we ons jubileumjaar gestart met het eerste lustrumconcert van ons zanggezelschap MOVE. In het voorjaar 2016 sluiten we ons jubileumjaar af met een musical. Tussendoor hebben we nog andere festiviteiten, zoals een jubileumboek en een tuinconcert met expositie. Het wordt een prachtig jaar!”

Rabobank Clubkas Campagne Het is niet alleen uniek dat een harmonieorkest met koor en drumband een musical op de planken brengt, het is ook een kostbare aangelegenheid. Daarom heeft Oranjevaan zich ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van Rabobank West-Brabant Noord kunnen hun stem uitbrengen via www.rabowbnleden.nl. De stemperiode is van donderdag 2 tot en met dinsdag 14 april. Ieder lid van de Rabobank ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging uitgebracht kunnen worden. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe hoger het uit te keren bedrag zal worden. “Wij roepen dan ook iedereen die Oranjevaan een warm hart toedraagt op om op onze vereniging te stemmen”, zegt de voorzitter. “Dan kunt u in het voorjaar van 2016 in ons eigen dorp genieten van een prachtige musical.”

Verenigingsweken Jumbo Fijnaart gaan van start

Munten sparen voor je favoriete club

Woensdag 8 april starten de verenigingsweken bij Jumbo Fijnaart. Tot en met zaterdag 30 mei kunnen de klanten sparen voor hun favoriete vereniging of stichting. Die kunnen daarmee gratis hun clubkas spekken. De werkwijze is dezelfde als vorig jaar. Klanten van Jumbo Fijnaart krijgen bij besteding van een gemiddeld bedrag van € 20,- en bij tien tot twaalf actieartikelen die wekelijks variëren een verenigingsmuntje. Dat muntje kunnen zij stoppen in de buis van de vereniging naar keuze. Wekelijks wordt een tussenstand bijgehouden die op de Facebookpagina van Jumbo Fijnaart en in Fendert Lokaal is te volgen. Na de prijsuitreiking op zaterdag 6 juni wordt het totaalbedrag overgemaakt op de rekening van de vereniging.


Pagina 16

Ambassadeur Rabobank komt langs met gebak

Agenda Donderdag 2 april 10.00-15.00 uur: Schilder-workshopdag, Buurthuis De Driehoek, Kwartiersedijk 1A in Fijnaart Vrijdag 3 april 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Huh…? Nou en!’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart Zaterdag 4 april 10.00-17.00 uur: Paasmarkt, Westkreekweg in Fijnaart 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Huh…? Nou en!’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 14.00-17.00 uur: Extra opening Watersnoodhuis Anno 1953, Veluwestraat 2 in Heijningen Zondag 5 april 10.00-17.00 uur: Paasmarkt, Westkreekweg in Fijnaart 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Huh…? Nou en!’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart Vrijdag 10 april 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Huh…? Nou en!’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 19.00-20.30 uur: Instuif Heijningen, slotavond, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Zaterdag 11 april Paasbrunch, Buurthuis De Driehoek, Kwartiersedijk 1a in Fijnaart 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Huh…? Nou en!’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart Zondag 12 april 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Huh…? Nou en!’ met algemene rondleiding, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart

Het team van Fendert Lokaal werd vorige week maandag verrast met een bezoek van Rabobank-ambassadeur Liesbeth Frijters. En ze kwam niet met lege handen… langs om de jarige krant te feliciVorige week was het precies een teren. Maar eerst had zij de bakjaar geleden dat de eerste Fenker aangedaan om gebakjes te dert Lokaal bij de inwoners van halen, voorzien van de logo’s van Fijnaart, Heijningen, Oudemolen de Rabobank en Fendert Lokaal. en Zwingelspaan in de bus lag. Rabobank West-Brabant Noord De makers van de huis-aanvond dat een felicitatie waard. huiskrant lieten zich de traktatie Ambassadeur van de afdeling goed smaken. Graag tot volgend Moerdijk Liesbeth Frijters kwam jaar!

Vrijdag 17 april 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Huh…? Nou en!’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart

Bridgeclub Fijnaart

Tips voor agenda? Mail: redactie@fendertlokaal.nl

Uitslag maandag 23 maart A-lijn 1. Piet Breure/Bram Huitkar 65.63% 2. John Groen/Addie Schouls 61.11% 3. Tonny van Dis/Jacques Bogard 54.51% 4. Pex Rijnberk/Henk Stam 52.43% 5. Gerry v/d Boon/Maarten Schouls 51.74% B-lijn 1. Hans Riethof/Ger Laheij 68.75%

2. Gre/Henk v/d Weerd 58.75% 3. Willy Timmers/Nelleke van Zuilichem 56.25% 4. Tonnie Broeders/Nel Keuter 52.92% 5. Corrie Voet/Tineke Vis 50.42% C-lijn 1. Nel Magielse/Jeanne van Putten 66.88% 2. Hedy Groeneveld/Christine van Huisstede 60.63% 3. Dirk Polak/Dirk Saarloos 59.38% 4. Yvonne Vogel/Corry de Krey 52.08% 5. Nettie/Anton Bom 50.00%

Zaterdag 18 april Bloesemfeest, Fruitbedrijf Roks, Blaaksedijk 14a in Fijnaart 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Huh…? Nou en!’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart Zondag 19 april 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Huh…? Nou en!’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart

Paasbrunch bij De Driehoek Op zaterdag 11 april houdt buurtvereniging De Driehoek een paasbrunch voor alle leden. Er wordt een uitgebreid buffet neergezet. De prijs voor volwassenen bedraagt € 7,50 en voor kinderen van 4 tot 16 jaar € 3,00. Kinderen tot 4 jaar eten gratis. Eigen bord en bestek graag meenemen. Aanmelden kan bij alle bestuursleden. Graag aanmelden vóór 4 april bij Leon Teunissen, tel. 0168-463776, Cor Nieuwkerk, tel. 0168-463616 of één van de andere bestuursleden of bij het buurthuis.


Pagina 17

Fendertsmannen spelen Landgoed Nieuwkerk

Robert Moorman in grootse vorm

Afgelopen zaterdag waren de Fendertsmannen te gast bij Landgoed Nieuwkerk in Goirle, een mooie en uitdagende negen holes parkbaan. De Fendertsmannen werden door de gastvrouw ontvangen met een heerlijk kopje koffie in het gezellige clubhuis met een prachtig uitzicht over de baan. De organisatie was in handen van Wim van Alphen, en dus tip top geregeld. De Zonnekoning had geen beste dag, de eerste negen holes regen en daarna bleef het een beetje miezeren. Op het spel van Robert Moorman hadden de weersomstandigheden geen vat, met een fabelachtige 42 punten liet hij alle Fendertsmannen in vertwijfeling achter zich. Landgoed Nieuwkerk is geen gemakkelijke baan, maar de Fendertsmannen waren goed voorbereid en het niveau van de wedstrijd was erg hoog met 5 Fendertsmannen met een score van 36 of meer punten. In de tweede wedstrijd van het pas prille seizoen wordt al snel duidelijk dat er een hoog niveau gehaald moet worden om aan het einde van het jaar met de eretitel Fendertsman van het jaar aan de haal te gaan. De neary op hole 2 was met een mooie slag voor Martijn Sprenkels. Ook voor de longest meldde Martijn zich, maar zijn goede drive werd overtroffen door Pascal Kreeft, maar uiteindelijk ging de longest naar Martin van Diepen met een fantastische drive op hole 12. De poedelprijs was voor Arjan

Magielse, zonder ‘wetsuit’ is Arjan in de regen niet in zijn element, met een schamele 15 punten wel laatste, maar niet met lege handen. Wim van Alphen speelde een wisselvallige ronde, fantastisch holes afgewisseld met mindere holes, resulterend in 26 punten en een tiende plaats. Jurgen houdt ook niet van regen en scoorde, ondanks een flink aantal ‘pitstops’ toch nog 27 punten, daarmee behaalde hij de negende plaats. Bij Pascal Kreeft moeten alle puzzelstukjes een keer op zijn plaats vallen, Pascal blijft te vaak hangen tussen de 25-30 punten, deze keer 27 punten en plaats acht. Toon Nuiten begon sterk op de eerste negen holes, maar zakte de tweede holes door het ijs en eindigde met 30 punten op de zevende plaats. Martijn Sprenkels begon ijzersterk en had na negen holes 21 punten, maar kon dit helaas niet doorzetten in de tweede negen, toch een mooie score met 34 punten en de zesde plaats. 36 punten scoren en genoegen moeten nemen met de vijfde plaats, dat gebeurt niet vaak bij de Fendertsmannen, Luuk Frijters moest het toch maar accepteren. Zo ook Martin van Diepen, hetzelfde verhaal, 36 punten en niet eens in de top drie maar op de vierde plaats, het moet niet gekker worden. Lex van Dis speelde een fantastische ronde en behaalde een geweldige score van 38 punten, normaal voldoende voor de zege, maar deze keer slechts goed voor de derde plaats. Uw verslaggever had u de vorige keer al gewaarschuwd voor de ‘coming man’ Robbie Haverkamp. Dat het geen loze woorden zijn blijkt wel uit de 40 punten die Robbie vandaag haalde, met een brede grijns genoot Robbie van zijn welverdiende tweede plaats. En dan de winnaar van vandaag met een onwaarschijnlijk hoge score van 42 punten, zeker gezien de moeilijkheidsgraad van de baan en de weersomstandigheden, Robert Moorman. Een man van uitersten, vorige keer de poedelprijs en nu de hoofdprijs, Robert gefeliciteerd! De mooie en gezellige dag werd weer in stijl afgesloten in clubhuis de Graanbeurs.

Activiteiten buurthuis De Driehoek Wekelijkse activiteiten Dinsdag 19.30 uur: damesgym Donderdag vanaf 18.30 uur: biljarten Vrijdag vanaf 20.00 uur: dansen en rikken (om de week) Jumbo Spaaractie In april start weer de Jumbo Spaaractie. Ook De Driehoek doet hieraan mee. Heeft u muntjes, wilt u deze dan s.v.p.

in onze koker stoppen? Alvast bedankt. Rabobank Clubkas Campagne Van 2 tot 14 april kunnen leden van de Rabobank weer stemmen voor de Rabobank Clubkas Campagne. Bent u lid, meld u dan aan en stem op De Driehoek. Een gedeelte van ons meubilair is namelijk aan vervanging toe en daar kan deze bijdrage goed bij helpen.

Fort Sabina ontvangt nieuw product

Oplossing voor geluidsoverlast windmolens Eneco en Essent slaan de handen ineen met de beheerder van Fort Sabina om geluidsoverlast tegen te gaan van de windmolens. Hiervoor stellen de bedrijven een splinternieuw product ter beschikking aan de beheerder, waarbij met een afstandsbediening de molens tijdelijk tot stilstand worden gebracht. Het apparaat is nog in de testfase en zal komende woensdag worden getest op Fort Sabina. Beheerder Joost van Rijckevorsel is erg verheugd met deze tegemoetkoming. “Ik zou graag met de betreffende partijen in gesprek gaan over het duurzaam maken van dit mooie stukje historie.”

Paasmarkt langs de Westkreekweg Webwinkel De Wild Bazaar houdt op eerste en tweede paasdag voor het eerst een Paasmarkt langs de Westkreekweg in Fijnaart. De weg wordt tussen zondag 5 april 06.30 en maandag 6 april 19.00 uur afgesloten voor het verkeer. De markt is op beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Op de markt zijn verschillende activiteiten voor kinderen. Zo komt er een grote trampoline waarop de kinderen met behulp van een elastiek hoge sprongen kunnen maken tot wel 7 meter hoog. Ook is er een Kop van Jut, waarmee leuke prijzen zijn te vinden. Bovendien is er een leuke speurtocht voor de kinderen uitgezet. Uiteraard ontbreekt de Paashaas niet. Fijnaart Oost De organisatie heeft Buurtvereniging Fijnaart Oost een aantal kramen gegeven waar kinderen

tot 12 jaar onder begeleiding hun spullen kunnen verkopen. Kinderen kunnen gratis een kraam gebruiken. Zij moeten zich alleen wel aanmelden als lid van de buurtvereniging. Snelle aanmeldingen hebben sneller kans op een kraam, want vol is vol. De buurtvereniging heeft ook een kraam waar ze koffie en thee verkopen. De opbrengst daarvan gaat naar het volkstuinenproject.


Pagina 18

MB1 van vv de Fendert dendert door Dit gaf een pijnstoot, waardoor Daphne even vervangen diende te worden. Een aantal van ons was hierdoor van slag en de tegenstander profiteerde door 2 minuten (waar kennen we dat van) voor het rustsignaal de 1-1 onhoudbaar achter Iefke schoot.

Afgelopen zaterdag stond de topper voor MB1 thuis tegen DVO’60 MB1 op het programma. De wedstrijd begon extra vroeg om 9.00 uur, want 3 sportieve talenten hadden ’s middags ook nog een wedstrijd met de Kieviten. Een topper omdat DVO’60, voor deze wedstrijd, op de 1e plaats stond en de Fendertse talenten 2e. Met 1 punt minder, maar wel met een wedstrijd minder gespeeld. 2 weken terug hadden we in Roosendaal met 1-1 gelijk gespeeld, waarbij we 2 minuten voor tijd de gelijkmaker om onze oren kregen... Aanvoerdster Jara won de toss en koos ervoor om de 1e helft met de wind schuin tegen te spelen. De sponsor van het MBteam had voor 3 nieuwe roze Derby-star ladies classic ballen gezorgd. Het begin van de wedstrijd was voor onze talenten, zonder tot grote kansen te komen. Na zo’n 10 minuten kwam de wedstrijd meer in evenwicht. Het ‘Door Vrienden Opgerichte’ meisjesteam speelde goed mee en probeerde er middels scherpe tegenaanvallen goed uit te komen. Maar onze verdediging stond als een huis en keepster Iefke werd alleen getest met een

terugspeelbal. In de 18e minuut kreeg Floor een goede schietkans in de 16, de keepster kreeg de bal niet vast en helaas voor ons stond ook het vizier van Hannah niet goed, want de rebound ging redelijk ver naast. In de 27e minuut kregen we toch loon naar werken. Na goed doorzetten van Suzanne en Floor kwam de bal op rechts bij Babette, ze passeerde haar tegenstander en gaf een strakke voorzet op Demi. Zij kwam bij de 1e paal goed voor haar tegenstander en de keepster en tikte de bal van dichtbij leep in het doel 1-0. In de 35e minuut blokte Daphne een bal met haar geopereerde enkel.

Niet te houden Onze talenten waren in de kleedkamer niet te houden en stonden al vrij snel op het veld klaar voor de 2e helft. De tegenstander en de uitstekende leidende scheidsrechter Frans Brouwer lieten nog even op zich wachten. Gelukkig bleef de concentratie ook nog even in de Tullepetaonse kleedkamer achter. De wedstrijd was nog maar net begonnen of Jara en Hannah zetten zoveel druk op de tegenstanders, veroverden de bal en zetten Babette vrij voor de keepster, die de bal koel in de korte hoek schoot. Na 1,5 minuut stonden we met 2-1 voor. Zo’n 7 minuten later volgde Demi een tip van de trainer op. Ze kwam rond de 16 meter lijn naar binnen en schoot met de wind in de rug op z’n ‘Arjan Robbens’ de bal onhoudbaar binnen, 3-1 voor... Wat een luxe. Maar het is nog niet gedaan, want onze MB1-talenten speelden zeer goed, met name in de 2e helft. Na weifelend optreden van de keepster, was Babette er als de kippen bij, omspeelde de keepster en zette de 4-1 op het scorebord. Na een dubbele

wissel met Daphne (kon gelukkig weer gewoon voetballen) en Gaby voor de ‘Kieviten-meisjes’ Suzanne en Demi kregen we een corner. Deze hoekschop van Jara werd weer goed voor de goal geslingerd (met/door de nieuwe bal!?!), waarna Britt uit haar slof schoot en de bal in 1x op de pantoffel nam, 5-1 voor. De bedrijvige aanvalster van DVO’60 had tegen het einde van de wedstrijd een mooie actie, waarop onze sterke verdediging het antwoord schuldig bleef en zo werd het 5-2. Maar het slotakkoord was voor onze talenten. Floor die een sterke 2e helft speelde, ging goed door tot de achterlijn, stuurde met een paar Kievit-moves een paar tegenstanders het bos in en gaf puntgaaf voor op Jara die de eindstand bepaalde op 6-2. Met deze uitslag staan wij halverwege de competitie op de 1e plaats. Cupkakes met slagroom Na afloop hebben we genoten van de cupcakes met slagroom van leidster Monique en Jara. Die hadden onze talenten verdiend na de overwinning van vorige week in Dorst. Komende week staan er weer cupcakes op het menu, want Heidi en Daphne gaan vrijdag bakken. Volgende week zaterdag spelen we thuis tegen Neerlandia ’31 MB1 uit Dorst. De wedstrijd begint om 11.30. De toegang is gratis. Tot volgende week?

Rainbowmarathon bij LifeStyle 13 en gymnastische bewegingen op allerlei verschillende soorten muziek. Bij de routine hoort ook een leuk en bijpassend pak. Het gebruik van de baton en de bewegingen en danspasjes op het ritme van de muziek van je routine maken twirlen zo mooi en interessant om te zien. Eigenlijk kun je het twirlen het beste omschrijven als een combinatie van turnen, ballet, ritmische gymnastiek en majorette.

Altijd al eens gedroomd om les te krijgen van de Nederlandse kampioenen twirl? Dit is je kans, schrijf je in voor de Rainbowmarathon op zondag 3 mei bij LifeStyle 13 in Fijnaart. The Rainbows is een twirlvereniging uit Roosendaal met internationaal succes. Twirlen is een

sport waarbij bewegingen worden gemaakt met een baton. De bewegingen zijn meestal dans

Drie lessen Er worden zondag 3 mei drie lessen gegeven: 09.00-09.45 uur: Twirlles: Je leert hier alles over twirlen van de beste van Nederland 10.00-10.45 uur: Power Flexible: Verbeter je lenigheid 11.00-11.45 uur: Rain-co: Burn your calories! Buik, billen en

benen worden aangepakt. Kosten Je kunt je opgeven voor één, twee of drie lessen. - Eén les kost € 7,50 - Twee lessen kosten € 10,- - Drie lessen kosten€ 12,50 WK in Italië Het geld dat The Rainbows met de lesmarathon ophalen wordt gebruikt voor de wereldkampioenschappen in Italië. Inschrijven Inschrijven kan via het inschrijfformulier dat bij LifeStyle 13 ligt. Je kunt een formulier ook aanvragen door een mail te sturen naar a.kaufman@live.nl of op de dag zelf beslissen of je mee wil doen. Uiteraard heeft vooraf inschrijven de voorkeur.


Pagina 19

Fendert pakt verdiend punt in Duiveland Afgelopen zaterdag mocht de gehele selectie van De Fendert zijn kunsten vertonen in Oosterland. Zowel het 1e als 2e team mocht aantreden tegen Duiveland 1 en 2. Trainer Paul van Buuren moest weer behoorlijke puzzelen met zijn spelersgroep door blessures van aanvallers Nick en Mitchell en sterkhouder Perry. Hij wist dat Ronald Zwager de belangrijkste pion was van Duiveland en dus kreeg Justin de opdracht om deze speler in toom te houden. Later in de wedstrijd zou blijken dat hij deze taak uitstekend had vervuld, De Fendert begon voortvarend aan deze wedstrijd en reeds in de 4e minuut schoot Janko in de linkerkruising maar de keeper rammelde deze bal zeer bekwaam uit zijn doel. Even later een mooi schot van gelegenheidsspits Noel dat helaas ook geen doel trof. In de 10e minuut kreeg Duiveland een vrije trap van circa 20 meter maar deze werd gestopt door Ronald. In de 15e minuut kwam de deze middag uitblinkende Noel weer voor de keeper maar deze redde wederom bekwaam. Het spel golfde heen en weer en in de 20e minuut een gevaarlijke counter van Duiveland maar deze werd op het laatste moment geblokt. Na ruim een half uur kwam Duiveland op links

gevaarlijk door maar het schot ging voorlangs. Net voor een rust een tegendraadse kopbal van Noel maar deze ging langs de verkeerde kant van de paal. Voor rust had De Fendert toch een 4-tal mooie kansen gehad maar helaas niet verzilverd. De wedstrijd was qua veldspel overigens wel in evenwicht. Na rust kwam Duiveland feller uit de startblokken en een schot ging rakelings naast. Even later een vrije trap van Ronald Zwager net buiten de16-meterlijn maar gelukkig voor De Fendert ging deze bal via de linker deklat over het doel. Na een kwartier in de 2e helft ging Ralph goed door op rechts helaas kwam Bart Kleinjan net een voetlengte tekort om de bal binnen te tikken. Aan de andere kant een snoeihard schot van Duiveland maar redde Ronald met zijn vuisten. In de loop van de tweede helft vielen Ron en Wouter licht geblesseerd uit en kwamen Hussein en Frank het veld in. Ongeveer 20 minuten voor tijd ging Noel op snelheid de rechtsback van Duiveland voorbij en gaf een prachtige voorzet op Janko maar deze wist deze kans helaas niet te benutten. Scoren wil in deze fase van de competitie maar moeilijk lukken. Duiveland ging in de laatste fase van de wedstrijd de druk opvoeren om toch de overwinning binnen te slepen maar onze jongens bleven fier overeind staan en zodoende werd een verdiend punt mee naar De Fendert genomen. Beide wedstrijden van zowel het 1e als 2e team eindigde in een brilstand. Wat niet onvermeld mag blijven is dat de 20-jarige scheidsrechter uit Gorinchem een uitstekende wedstrijd leidde.Volgende week

Oranje Blauw’14 VR1 - Delfia VR1 9-0 Victoria’03 C2 - Oranje Blauw’14 C1 5-0 Schijf D2G - Oranje Blauw’14 D1 1-3 Oranje Blauw’14 F1 - NVS F1 3-2

vv Oranje-Blauw ‘14 Uitslagen

Oranje Blauw’14 za1 - DVO’60 1 0-5 Oranje Blauw’14 zo2 - DOSKO 9 8-0 Oranje Blauw’14 zo3 - Unitas’30 4 0-2

Programma

Donderdag 2 april Oranje Blauw’14 VE1 - Halsteren VE1 20.00 Zaterdag 4 april Oranje Blauw’14 za1 - Alliance 1 14.30 Oranje Blauw’14 VR1 - MVV ‘27 VR3 12.00

staat de belangrijke uitwedstrijd tegen Kruiningen op het programma.

Uitslagen

Kloetinge B2 – de Fendert B1 1-1 de Fendert E4 – S.c. Kruisland E1 3-6 de Fendert E5 – Beek Vooruit E11 1-0 de Fendert F2 – DSE F2 3-1 de Fendert D2 – Virtus D3 2-0 de Fendert MP3 – Unitas’30 MP6 0-4 de Fendert MB1 – DVO’60 MB1 6-2 de Fendert B2 – Nw. Borgvliet B1 2-2 de Fendert C1 – Moerse boys C1 0-2 de Fendert F3 – Wernhout F2 NB de Fendert MD1 – WVV’67 MD1 1-4 de Fendert C2 – Vivoo C1 1-7 de Fendert 3 – Rillandia 2 6-1 de Fendert 5 – S.c. Stavenisse 2 2-6 de Fendert 4 – DHV 2 2-0 de Fendert VE1 – Vosmeer VE1 4-1 de Fendert B3 – MOC’17 B6 3-1 Jeka F17 – de Fendert F4 2-4 Unitas’30 MP5 – de Fendert MP2 11-6 DVO’60 E2 – de Fendert E2 NB Sprundel F1 – de Fendert F1 3-6 Zundert E1 – de Fendert E1 1-4 Unitas’30 E6 – de Fendert E3 0-7 TPO D1 – de Fendert D3 1-14 Kogelvangers MP1 – de Fendert MP1 0-4 Steenbergen D2 – de Fendert D1 0-3 F.c. Axel A1 – de Fendert A1 3-2 Duiveland 2 – de Fendert 2 0-0 Duiveland 1 – de Fendert 1 0-0 Hoeven 6 – de Fendert 3(zo) 6-1 Internos 4 – de Fendert 2 (zo) 3-1 Vivoo VR1 – de Fendert VR1(zo) 1-0

SC Gastel C2 - Oranje Blauw’14 C1 14.30 TPO D1G - Oranje Blauw’14 D1 11.00 Oranje Blauw’14 F1 Grenswachters F1 10.00 Maandag 2e paasdag 6 april SKNWK 1 - Oranje Blauw’14 za1 14.30 Oranje Blauw’14 zo2 - SC Kruisland 3 13.00

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website www.oranjeblauw14.nl

Programma

Zaterdag 4 april de Fendert D3 – Gesta D2 08.45 de Fendert E2 – Seolto E1 08.45 de Fendert E3 – BSC E4 08.45 de Fendert MP3 – Seolto MP2 09.00 de Fendert B2 – Prinsenland B1 10.00 de Fendert D1 – Meto D1 10.00 de Fendert MP1 – SVC MP1 10.15 de Fendert MD1 – DVO’60 MD1 10.15 de Fendert D2 – Cluzona D2 11.30 de Fendert MB1 – Neerlandia’31 MB1 11.30 de Fendert 2 – TVC Breda 2 12.00 de Fendert C2 – Rillandia C1 12.00 de Fendert B1 – Seolto B1 14.30 de Fendert B3 – Hoeven B2 14.30 de Fendert VR1 – OMC VR2 14.30 Steenbergen E4 – de Fendert E4 08.30 Meto F1 – de Fendert F1 09.00 Alliance F3 – de Fendert F2 09.00 Roosendaal F10 - de Fendert F3 09.00 DVO’60 E1 – de Fendert E1 10.00 Zwaluwe MP2 – de Fendert MP2 10.30 Wernhout F3 – de Fendert F4 11.00 Unitas’30 C2 – de Fendert C1 12.00 Kruiningen 1 – de Fendert 1 14.30 Rood Wit A1 – de Fendert A1 15.00 Paasmaandag 6 april Beek Vooruit E11 – de Fendert E5 09.00 BSC 8 – de Fendert 3 (zo) 10.00 Woensdag 8 april Kapelle D1 – de Fendert D1 19.15


facebook.com/jumbosupermarkten

e38e91a5-09e0-4b5f-84f5-a157e2555eb8.indd 1

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

30-3-2015 9:44:23