Fendert Lokaal extra editie 2016 week 49

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen V r i j d a g 9 d e c e m b e r 2 0 16 | w e e k 4 9 | j a a r g a n g 3 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

EXT EDI RA TIE

“Geduld is beloond”

Een duurzaam gebouw

A R T EX IE T I D E

Huisartsen Khalili en Pourfar zijn eerste gebruikers

Toch gezondheidscentrum in oude super gezondheidscentrum. Het overige deel van het gebouw wordt verhuurd aan andere aan zorg gerelateerde partijen. Het afgelopen jaar hebben drie tot vier gegadigden zich gemeld. Nog dit jaar zet fysiotherapeut Jurgen van Oevelen zijn handtekening onder het huurcontract.

Johan Verduijn van ARCOM Partners, wethouder Thomas Zwiers en het doktersechtpaar Pooneh Khalili en Siavash Pourfar (v.l.n.r.) heffen het glas op het gezondheidscentrum.

Prosecco en petitfours kwamen donderdagmiddag op tafel in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daar was ook alle reden voor. De huisartsen Pooneh Khalili en Siavash Pourfar ondertekenden samen met Green Real Estate de ontwikkel- en koopovereenkomst van de voormalige supermarkt in Fijnaart. Daarmee wordt het pand definitief ontwikkeld tot een gezondheidscentrum. Naast de huisartsen neemt ook fysiotherapeut Jurgen van Oevelen zijn intrek in het gebouw. De verwachting is dat andere zorgverleners zullen volgen. Sinds maart 2007 staat het pand aan de Nieuwe Dorpsweg 1 in Fijnaart leeg door het vertrek van Super de Boer naar de Kadedijk. Vanaf dat moment verpauperde het gebouw en werd het bestempeld tot ‘de lelijkste plek van Fijnaart’. Vier jaar geleden leek er een nieuwe bestemming te zijn gevonden. De vier plaatselijke huisartsen, fysiotherapeut en apotheek wilden in de oude

super een medisch centrum bouwen. Wat volgde was een moeizaam onderhandelingstraject zonder resultaten. Alle partijen leken hun eigen weg weer te gaan. Handtekeningen Het doktersechtpaar Pourfar en Khalili zit echter in een tijdelijke huisvesting en bleef daardoor naarstig op zoek naar een nieuw

onderkomen. De gemeente Moerdijk heeft ervoor gezorgd dat eigenaar Green Real Estate en de huisartsen toch tot elkaar zijn gekomen. Afgelopen donderdagmiddag konden de handtekeningen gezet worden onder de ontwikkel- en koopovereenkomst. De huisartsen worden namelijk de eigenaar van ongeveer de helft van het lage gedeelte van het toekomstig

Verbouwing De planning is dat begin 2017 wordt gestart met de verbouwing van het pand. Eind 2017 kunnen de nieuwe eigenaren en gebruikers dan hun intrek in het gezondheidscentrum nemen. De gemeente Moerdijk is blij dat het moeizame traject uiteindelijk tot een mooi resultaat heeft geleid. In dit proces hebben Frank Boomaars, adviseur vastgoed van de gemeente Moerdijk en Cor de Klerck als adviseur van de huisartsen een belangrijk aandeel gehad. “Voor veel mensen, met name die in de directe omgeving van het gebouw wonen, is dit een hele opluchting”, zei wethouder Thomas Zwiers. “Ten eerste omdat het gebouw een invulling krijgt en ten tweede omdat het een gezondheidscentrum is.” Huisarts Khalili kan zich daarin volledig vinden. “Dit is goed voor Fijnaart én voor onze patiënten. We willen van dit centrum de mooiste plek van de regio maken!” Door Jan Willem van Bodegom

Deze extra editie van Fendert Lokaal is vrijwel volledig gewijd aan het laatste nieuws rondom de voormalige supermarkt aan de Nieuwe Dorpsweg in Fijnaart.


Pagina 2

Colofon

Wethouder Thomas Zwiers blij met bestemming van voormalige supermarkt

Dit is een extra uitgave van Fendert Lokaal, het weekblad voor Fijnaart & Heijningen en omgeving.

“Een mooie ontwikkeling voor Fijnaart”

Deze uitgave is tot stand gekomen met medewerking van gemeente Moerdijk.

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Adverteren in Fendert Lokaal een wijs besluit!

Bel 06-14520497

Wethouder Thomas Zwiers is blij dat de oude super eindelijk een nieuwe bestemming krijgt.

De voormalige supermarkt aan de Nieuwe Dorpsweg in Fijnaart is al jarenlang een doorn in het oog van veel inwoners. Terwijl de discussies steeds verder oplaaiden, bleef het pand staan te verpauperen. De beschuldigende vinger werd naar de gemeente Moerdijk gewezen. Die zou te weinig druk uitoefenen op eigenaar Green Real Estate. Vooral wethouder Thomas Zwiers moest het ontgelden. Hij is dan ook blij dat de oude super een nieuwe bestemming krijgt en dat afgelopen donderdag eindelijk de contracten zijn getekend tussen de private partijen. “Het is een mooie ontwikkeling voor Fijnaart.” De kritiek die de gemeente kreeg te verduren vindt de wethouder onterecht. “We hebben zo ontzettend veel gedaan om deze situatie op te lossen”, verzucht hij. “Wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld was niet altijd zichtbaar. Dat kon ook niet, want het betrof onderhandelingen tussen twee private partijen. Het pand is niet ons eigendom, dus hebben we er ook niet veel over te zeggen. Was het pand wel eigendom van de gemeente geweest, dan was het al lang opgeknapt geweest. Geen enkel pand dat ons eigendom is staat er zo bij. Ik kan verzekeren dat we nog nooit zoveel moeite hebben gedaan om twee private partijen bij elkaar te krijgen. Het pand ontsiert het aanzicht van het dorp. Ik leef dan ook echt

mee met de mensen in Fijnaart. Het is alleen niet zo dat de gemeente alles in de hand heeft en kan regelen.” Procedure Onder druk van de gemeenteraad startte de gemeente Moerdijk afgelopen oktober wel een juridische procedure tegen Green Real Estate. Veel verwachtte Zwiers daar niet van. “Zo’n procedure kent een lange en moeilijke weg. Het is ongewis wat de uitkomst is. Is er een uitkomst, dan is het de vraag of het een oplossing is waar je voor meerdere jaren wat aan hebt. Zolang er geen gebruiker in het pand zit, gaat het toch weer verpauperen. De oplossing die er nu is, is de enige juiste.”

Mooie ontwikkeling De wethouder is dan ook zeer tevreden met de overeenkomst die Green Real Estate heeft gesloten met het huisartsenechtpaar Pourfar en Khalili. “Dit is een mooie ontwikkeling voor Fijnaart”, zegt hij. “Een goede huisartsenvoorziening in een kern is heel belangrijk. Pourfar en Khalili hebben een solide huisartsenpraktijk die al jarenlang geworteld is in Fijnaart met een breed patiëntenbestand. Zij krijgen nu een betere huisvesting. Het is ook mooi dat de fysiotherapeut zich in het pand gaat vestigen. Zo gaan we van een zeer negatief imago van het gebouw naar een heel positief scenario. Dat is mooi voor Fijnaart.” Door Jan Willem van Bodegom


Pagina 3

Huisartsen Khalili en Pourfar zien uit naar komst gezondheidscentrum

“Ons geduld is uiteindelijk toch beloond”

De Fijnaartse huisartsen Pooneh Khalili (l) en Siavash Pourfar zijn ontzettend blij dat ze hun handtekening konden zetten onder de ontwikkel- en koopovereenkomst voor de Nieuwe Dorpsweg 1.

Vijf jaar lang hebben de Fijnaartse huisartsen Pooneh Khalili en Siavash Pourfar gehoopt op en gewerkt aan een definitieve huisvesting voor hun dokterspraktijk. Daarbij hadden zij een gezamenlijk gezondheidscentrum voor ogen. Met de ondertekening van de ontwikkel- en koopovereenkomst voor de Nieuwe Dorpsweg 1 wordt die wens realiteit. “Ons geduld is uiteindelijk toch beloond”, aldus Khalili. Vijf jaar geleden nam het echtpaar de praktijk van dokter Wouters over. “Op dat moment waren de huisartsen, de apotheek en de fysiotherapeut al met elkaar in gesprek om gezamenlijk een gezondheidscentrum te starten naast de Fendertshof. Door de problemen bij initiatiefnemer Woningstichting Geertruidenberg ging dat niet door. Daarop kwam de voormalige supermarkt in beeld. Daar zouden we hetzelfde kunnen realiseren. Helaas kwamen we in de nazomer van vorig jaar niet tot overeenstemming met eigenaar Green Real Estate. De huisartsen Parmentier en Van Loon zijn naar een andere huisvesting gedaan. Ook wij dachten dat we dan maar voor onszelf iets moesten vinden. Ons uitgangspunt is echter altijd een gezamenlijk gezondheidscen-

trum geweest. Daarom hebben we indertijd de praktijk van dokter Wouters niet gekocht, maar hebben we gekozen voor een tijdelijke huisvesting”, vat Khalili het traject kort samen. Boek heropend Dat uiteindelijk toch een overeenkomst is getekend voor de oude super is volgens de huisartsen te danken aan de gemeente Moerdijk. “Ergens in het voorjaar zijn we binnengestapt om te vragen wat de mogelijkheden voor ons waren voor een definitieve huisvesting. De voormalige supermarkt was toen voor ons een gesloten boek. De gemeente heeft dat heropend. Zonder die bemiddeling waren we nu niet in het stadium aanbeland waarin we nu zitten. Datzelfde geldt voor de inzet van Cor de Klerck”, aldus Khalili. “We hebben er alle

vertrouwen in dat het een mooi gebouw wordt. Dat het een plek wordt waar iedereen in Fijnaart trots op is. Het is een moeizaam traject geweest. We zijn blij dat de gemeente erbij zat. Die keek naar de mogelijkheden in plaats van naar de onmogelijkheden.” Innovatieve plannen De huisartsen worden eigenaar van een deel van het gebouw. “Het is te groot voor alleen een huisartsenpraktijk”, geeft Khalili als verklaring. “Met ons deel hebben we innovatieve plannen. We gaan het heel modern inrichten. Naast de huisartsenpraktijk gaan we ook cosmetische behandelingen aanbieden. Daar richten we een mooie operatiekamer voor in. Daarnaast komen andere aan zorg gerelateerde partijen in het gebouw en dat is mooi. Dat is altijd ons uitgangs-

punt geweest. Iedereen was aan het wachten wie als eerste partij zijn handtekening zou zetten. We verwachten dat anderen snel zullen volgen. Toen vorig jaar het gezondheidscentrum niet doorging, hadden we wel spijt dat we niet voor onszelf hadden gekozen. Uiteindelijk is ons geduld toch beloond. Dat is niet alleen goed voor onze patiënten, maar voor heel Fijnaart.” Door Jan Willem van Bodegom


De geschiedenis van het meest besproken pand van Fijnaart

Van Spar via ‘lelijkste plek’ tot medisch centrum

Afhaken Na verloop van tijd haakte de apotheek af. Bij de anderen ontstond daardoor twijfel over de haalbaarheid van het hele project. In de onderhandelingen nam het aantal vragen toe. De huisartsen Khalili en Pourfar trokken uiteindelijk de conclusie dat een overeenstemming er niet in zat. Dat zette de andere huisartsen, Parmentier en Van Loon, voor een probleem. Zij moesten hun locatie aan de Kastanjelaan verlaten en verhuisden naar de Voorstraat. Daar zijn zij nu huisgenoot van de apotheek. Khalili en Pourfar bleven in hun noodunits aan de Wilhelminastraat. Zo kwam er in november vorig jaar een eind aan de plannen voor een gezondheidscentrum.

De laatste jaren ziet de voormalige supermarkt er zo uit....

Het meest besproken pand van Fijnaart. Deze weinig eervolle titel is al jaren weggelegd voor het gebouw aan de Nieuwe Dorpsweg 1. Sinds maart 2007 staat het pand te verpauperen. In de loop van volgend jaar ondergaat het gebouw eindelijk een ingrijpende verbouwing en krijgt het een nieuwe bestemming. Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van een Spar-supermarkt via ‘lelijkste plek van de Fendert’ tot een multifunctioneel medisch centrum. De geschiedenis van het gebouw begint in 1977. In dat jaar werd het neergezet om dienst te doen als Spar-supermarkt van de familie Willekens. Dertig jaar lang zou het een supermarkt blijven, de laatste jaren als Super De Boer van Ronald Mol. In maart 2007 vertrok Super de Boer naar de Kadedijk 120. Vanaf dat moment staat het pand op de hoek van de Wilhelminastraat met de Nieuwe Dorpsweg leeg. De ramen zijn in de loop der tijd dichtgetimmerd en op de muren verscheen steeds meer graffiti. Vooral de kreet ‘Geluk is een richting, geen punt’ kan iedere voorbijganger inmiddels dromen. Gezondheidscentrum Eigenaar Green Real Estate had jarenlang geen plannen met het gebouw. Vier jaar geleden leek er dan toch een bestemming te zijn gevonden. De plaatselijke huisartsen, fysiotherapeut Jofib en Service Apotheek Fijnaart waren op zoek naar een locatie voor het stichten van een gezondheidscentrum. De eerste voorkeur was de ruimte naast de Fendertshof. Woningstichting Geertruidenberg (WSG) zou daar een medisch

centrum bouwen met appartementen. De financiële wanorde bij WSG gooide echter roet in het eten. De woningstichting trok zich terug en de zorgverleners konden op zoek naar een nieuwe locatie. In die zoektocht viel het oog op de voormalige supermarkt. Het werd het begin van een langdurig onderhandelingstraject met Green Real Estate.

Doktersechtpaar Na enige tijd pakte het doktersechtpaar de onderhandelingen weer op. Cor de Klerck uit Fijnaart trad daarbij op als woordvoerder namens de huisartsen. Uiteindelijk hebben deze gesprekken geleid tot de ondertekening van een huurovereenkomst op donderdag 8 december. Begin 2017 gaat de verbouwing van start. Eind van dat jaar kunnen de nieuwe gebruikers, waaronder ook fysiotherapeut Jurgen van Oevelen, hun intrek nemen in het pand. Van supermarkt en de ‘lelijkste plek van de Fendert’ wordt het gebouw nu een multifunctioneel medisch centrum. Door Jan Willem van Bodegom


Pagina 5

Oude super wordt verbouwd tot een duurzaam gebouw

Het pand krijgt niet alleen een strakke, witte uitstraling, maar wordt aan de kant van de rotonde ook voorzien van een extra bouwlaag.

Komend jaar wordt de voormalige supermarkt aan de Nieuwe Dorpsweg in Fijnaart verbouwd tot een duurzaam gebouw. Hierbij worden energiezuinige maatregelen toegepast. Aan de kant van de Wilhelminastraat krijgt het gebouw een extra bouwlaag, zodat het nog beter herkenbaar is als medisch centrum. ARCOM Partners B.V. is de architect van de verbouwing. “Voor de transformatie van het gebouw is vooral gekeken naar wat we kunnen gebruiken van het bestaande gebouw en hoe we dit kunnen inzetten voor een meer duurzaam gebouw”, vertelt algemeen directeur Johan Verduijn van ARCOM Partners. “Zo worden op een deel van het gebouw zonnepanelen toegepast en wordt het gehele gebouw voorzien van een nieuw isolatiepakket om het verlies aan energie tegen te gaan.” Extra bouwlaag Het pand krijgt niet alleen een strakke, witte uitstraling, maar wordt aan de kant van de rotonde ook voorzien van een extra bouwlaag.

“Hierdoor is het gebouw meer zichtbaar in de omgeving en beter herkenbaar als medisch centrum”, noemt Verduijn als reden. Twee entrees Het medisch centrum krijgt twee entrees. “We maken een splitsing in de bezoekersstromen. De huisartsen krijgen een andere entree dan de andere functies in het gebouw. De andere functies zijn bereikbaar via een centrale entree die de overige ruimten ontsluit. Daarvan zijn er overigens nog te huur”, meldt de algemeen directeur. Afbeeldingen Binnenkort worden doeken aangebracht op de hekken die om het pand staan. De

doeken nemen niet alleen het zicht weg op het verpauperde pand, maar bevatten ook afbeeldingen van het bouwplan. Verduijn zegt blij te zijn dat er een nieuwe invulling is gevonden voor het gebouw. “We kunnen het pand nu op een duurzame manier ontwikkelen van detailhandel naar een medisch centrum.” Start De verbouwing start begin 2017. Het is de bedoeling dat eind 2017 de huisartsen Pourfar en Khalili, fysiotherapeut Jurgen van Oevelen en eventuele andere gebruikers hun intrek in het medisch centrum nemen. Door Jan Willem van Bodegom


Pagina 6

Eerste verkeersknelpunten in Fijnaart aangepakt

Werkgroep Fijnaart bereikbaar en veilig onderweg’ (v.l.n.r.: Helma Kannekens, Jaap de Vrij, Wim Santbergen en Cor Nieuwkerk) inventariseerde 37 verkeersonveilige situaties.

Een van de actiefste werkgroepen van de plaatselijke dorpstafel is ‘Fijnaart veilig en bereikbaar onderweg’. De leden inventariseerden 37 verkeersonveilige situaties in en om het dorp. Samen met de gemeente is een prioriteitenlijst opgesteld. Stuk voor stuk worden de onveilige situaties aangepakt. De werkgroep maakt zich vooral sterk voor scholieren die naar Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal fietsen. Die moeten veilig op school aan kunnen komen. “Gebeurt er onderweg een ongeluk dat voorkomen had kunnen worden, dan is dat onvergeeflijk”, vindt werkgroeplid Cor Nieuwkerk. Vooral de schoolroute van Fijnaart naar Zevenbergen is een probleem. Dat

begon bij de Eerste Kruisweg. Veel automobilisten gebruikten de weg als een sluiproute. “De weg was zo smal dat de kinderen de kant in moesten. Er is zelfs wel eens iemand de sloot in gefietst”, aldus Cor. Eerste Kruisweg Dit jaar ging de Eerste Kruisweg letterlijk en figuurlijk op de schop. Om fietsers meer ruimte

en veiligheid te bieden is onder andere de rijbaan verbreed en zijn aan weerszijden rode fietsstroken aangebracht. Ondanks dat er op de Eerste Kruisweg een inrijverbod (uitgezonderd bestemmingsverkeer) van kracht was, reed er toch veel ‘illegaal’ (sluip)verkeer. Door de weg te voorzien van een landbouwsluis is het nu fysiek onmogelijk de Eerste Kruisweg als automobilist te gebruiken als doorgaande (sluip)route. Alleen landbouwen fietsverkeer kunnen de Eerste Kruisweg als doorgaande route gebruiken. Naast de landbouwsluis is een paaltje aangebracht waarvan de bewoners van de Eerste Kruisweg een sleutel hebben. De afsluiting is precies tussen de beide toegangen van Rijk Zwaan aangelegd, waardoor dit bedrijf aan beide zijden bereikbaar blijft. De Dreef Een ander knelpunt is De Dreef, tussen Fijnaart en Noordhoek. Deze weg is te smal en heeft geen wegmarkering. Dat gaat opgelost worden. De Dreef wordt verbreed en er komen snelheidsremmende voorzieningen. Dit knelpunt zal in 2017 worden aangepakt en opgelost.

Voorstraat Met de renovatie van de Voorstraat is ook de kruising met de Kadedijk en de Molenstraat aangepakt. Voortaan is dit een gelijkwaardige kruising met een verhoogd plateau. Het doel daarvan is dat dit deel van de Kadedijk meer bij het centrum wordt getrokken en dat ook de snelheid uit het verkeer wordt gehaald. Korte Kerkstraat Onlangs is ook het kruispunt Korte Kerkstraat-Wilhelminastraat aangepast. Voortaan is duidelijker dat het verkeer in de bocht voorrang heeft. Er is een zogeheten uitritconstructie aangebracht. Op het knelpuntenlijstje staat ook de uitrit van Jumbo Fijnaart op de Kadedijk. Digitale kaart In heel de gemeente Moerdijk worden de komende 2,5 jaar zo’n tachtig maatregelen doorgevoerd die de verkeersveiligheid moeten vergroten. Daarbij is speciale aandacht voor de fietsende schooljeugd. Benieuwd welke knelpunten worden aangepakt? Alle maatregelen staan op een digitale kaart. Ga daarvoor naar www.moerdijk.nl/ verkeersoplossingen. Door Jan Willem van Bodegom

Huis van de Wijk Fijnaart voorbeeld voor andere kernen

“Een ontmoetingsplek die mensen verbindt”

Elke donderdag komt de creatiefclub bij elkaar in het Huis van de Wijk.

Een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten. Waar nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. Waar informatie en advies zijn in te winnen. Maar ook waar nieuwe ideeën welkom zijn. Dat is het doel van het Huis van de Wijk. Sinds deze zomer is in de Fendertshof in Fijnaart het eerste Huis van de Wijk gebouwd. De resultaten zijn zo goed, dat het concept als voorbeeld dient voor de andere kernen in de gemeente Moerdijk.

Welzijnsinstelling Surplus ontwikkelt de ‘Huizen van de wijk’ in opdracht van de gemeente. Zo’n huis moet vooral een laagdrempelige plek zijn waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, stelt sociaal werker Nico Rijven. “Een ruimte waar men kan deelnemen aan activiteiten die er elders nog niet zijn, maar waar wel behoefte aan is. Maar ook waar je binnen kan lopen voor advies, informatie of om samen met anderen iets op te zetten. Het Huis van de Wijk is dus een plek waar je wat kan halen, maar waarvan verwacht wordt dat je ook zelf iets brengt of doet. Het is toegankelijk voor alle inwoners van Fijnaart, niemand uitgesloten. Het Huis van de Wijk wil verbindingen leggen tussen mensen en groeperingen.”

naartse Huis van de Wijk worden ontwikkeld zijn: breien, rikken, sjoelen, bingo, knutselen en rummikub spelen. Een groot succes is ook de frietavond op vrijdagmiddag. Elke dinsdagmiddag houden het 1-Loket, de sociaal werker en de wijkzuster spreekuur en elke donderdagmorgen de Sociaal Raadslieden. De Rabobank en de BOA maken eveneens gebruik van het Huis van de Wijk. Daarnaast zijn er al diverse informatieavonden geweest, onder andere over dementie. Ook wordt in het Huis van de Wijk uitleg gegeven over het gebruik van de iPad en vinden er oppascursussen plaats. Kortom, het Huis van de Wijk neemt nu al een belangrijke plaats in de Fijnaartse gemeenschap in.

Activiteiten De activiteiten die in het Fij-

Door Jan Willem van Bodegom


Pagina 7

Dorpstafel buigt zich over uitdagingen in Fijnaart

waarop al in een vroeg stadium de activiteiten worden vermeld.

In Fijnaart-West staan tussen de 100 en 150 huizen gepland.

Elke stad, elk dorp en het buitengebied van de gemeente Moerdijk heeft een eigen gebiedsplan. In dat plan staan de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten. De inwoners bepalen zelf welke onderwerpen behandeld worden en denken na over oplossingen en ideeën. Zij doen dat in de dorps- of stadstafels. De basisscholen, gemeente Moerdijk, Surplus, Waterschap Brabantse Delta, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zitten ook aan tafel om de inwoners te ondersteunen. De dorpstafel in Fijnaart bestaat het langst en buigt zich enkele keren per jaar over de uitdagingen in de Fendert. De dorpstafel is weer verdeeld in verschillende werkgroepen. Elke werkgroep neemt een bepaald terrein voor haar rekening. Zo zijn er in Fijnaart werkgroepen op het gebied van verkeersveiligheid, verenigingsleven, woningbouw, ouderen, basisscholen, jongeren en de waterproblematiek. Woningbouw Voor het laatst dit jaar kwam de dorpstafel op donderdag 1 december bij elkaar. Met zo’n 25 deelnemers was de tafel goed bezet. Veel aandacht ging uit naar de bouwplannen in Fijnaart. Eind mei werd tijdens een startbijeenkomst voor de omwonenden bekendgemaakt dat aan de westkant van Fijnaart tussen de 100 en 150 huizen gebouwd gaan worden. Inmiddels zijn de milieuonderzoeken afgerond en is de stedenbouwkundige opzet van de wijk uitgewerkt. Maandag 19 december worden de in-

woners van Fijnaart verder bijgepraat over Fijnaart-West tijdens een informatieavond in De Parel. De dorpstafel zou graag zien dat de gemeente zich ook richt op woningbouw op het voormalig ZNS-terrein. Mogelijk kan daar eerder gebouwd worden. Energiek Moerdijk Tijdens de dorpstafel gaf Energiek Moerdijk een presentatie over een energiezuiniger Fijnaart. Dat is niet alleen noodzakelijk voor het milieu, maar ook aantrekkelijk voor de portemonnee. Er zijn diverse mogelijkheden waarover Energiek Moerdijk graag verder met de dorpstafel en de inwoners wil praten. Verenigingen Begin volgend jaar worden de voorzitters of andere bestuursleden van de Fijnaartse verenigingen uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg. Dat overleg is bedoeld om ervaringen uit te

wisselen en om te zien waar de verenigingen elkaar kunnen ondersteunen. Ook wil men komen tot een gezamenlijke kalender

Veilige wandelroute De werkgroep voor ouderen pleit voor een veilige wandelroute van Fendertshof naar de Voorstraat. De basisscholen hebben een nieuwe programma van buitenschoolse activiteiten klaar. Zij doen tevens mee aan de actie Fijnaart voor Serious Request, het voetbaltoernooi in april en met de Koningsspelen op 12 mei. Tot slot werd over Waterproof Fijnaart nog gemeld dat de verbreding van de waterberging bij het sportpark in volle gang is. De volgende stap is het ontkoppelen van het regenwater van de riolering in Oost en de herinrichting van het productiebos in combinatie met extra waterberging. Om van het bos ook een recreatieve invulling te geven is het Technasium van het Markland College in Zevenbergen ingeschakeld voor het onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheden. Volgende dorpstafel De volgende dorpstafel is op donderdag 2 maart om 19.30 uur in De Parel. Alle inwoners van Fijnaart zijn van harte welkom. Door Jan Willem van Bodegom

Maandag 19 december in De Parel

Informatieavond over Plan-West In mei dit jaar besloot het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk om daadwerkelijk werk te maken van Fijnaart-West als woningbouwlocatie. Eind die maand werden de omwonenden geïnformeerd. Inmiddels is een stedenbouwkundige opzet voor de wijk gemaakt. Daarin staat aangegeven waar de woningbouwkavels komen, hoe de wegen gaan lopen, waar geparkeerd kan worden en op welke plekken in de wijk groen is voorzien. Het is de bedoeling dat Fijnaart-West een gemêleerde woonwijk wordt die voorziet in de behoefte aan woningbouw voor de komende jaren. Maandag 19 december vindt in De Parel een informatieavond plaats. Tijdens deze avond wordt de stedenbouwkundige structuur van de wijk toegelicht. Ook worden de vervolgstappen uiteengezet. De avond begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.


Fijnaart 9 December 16:00 tot 22:00 uur op de Voorstraat Fijnaar

ONDERNEMERSVERENIGING FIJNAART

t