Fendert Lokaal 2020 week 41

Page 1

"O ja, die zie ik wel meer hoor", zegt Snuf. “Dat is konijntje Flap die komt regelmatig lekker buurten met mij. Maar dat doet hij alleen als er niemand in de buurt is, want wilde konijnen zijn bang van mensen. Als ze die zien, dan rennen ze snel weg." "Kun je dat konijntje Flap niet even roepen Snuf?" vraagt Polleke. “Dan kunnen wij hem ook even spreken, want wij kunnen lekker met dieren praten en dan kennen wij weer een diertje uit het bos." Snuf gaat uit zijn hok en rent naar het konijntje toe. Even later komen ze samen terug. Het wilde konijntje Flap is echt bang van de kaboutertjes en blijft op een afstand staan. "Kom nou maar mee Flapje", zegt Snuf. “Dat zijn Polleke en Pelleke en die doen je geen kwaad." "Ja maar die mannetjes ken ik toch niet", zegt het konijntje Flap. “Maar ze zien er wel hetzelfde uit als Spillebeentje in het weekblad voor Fijnaart & Heijningen bos." Polleke hoort de naam Spillebeentje en hij D i n s d a g 6 o k t o b e r 2 0 2 0 | w e e k 41 | j a a r g a n g 7 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l roept: "Hé Flapje kom eens gauw, ken jij kabouter Spillebeen?" Het konijntje komt dichterbij en begint tegen de kabouters te praten. "Ja zeker wel. Dat is mijn grote vriend, want hij heeft mij een keer goed geholpen. Op een keer kwam er een grote vos in het bos en die wilde mij pakken. Ik rende zo snel ik kon, maar de vos kwam steeds dichterbij. Net op het laatste moment riep Spillebeentje mij en de vos schrok daarvan. Ik rende naar de kabouter toe en we kropen samen Dorpsfilm uit 1964 Zwem4daagse aangepast Polleke & Pelleke Ontzorgen en ontmoeten in een hol onder de grond. De vos wilde gaan graven, maar net toen hij zijn snuit in het hol stak, kneep Spillebeentje hem heel hard in zijn neus. De vos schrok en rende jankend weg. Daarna zijn Spillebeentje en ik dikke maatjes geworden.” "Zeg Flapje", zegt Pelleke. “Als jij Spillebeentje zo goed kent dan is hij toch hier in de buurt, want jij bent ook hier?" "Nee hoor, want ik ben op tocht gegaan. Ik ben een rammelaar, (dat is een mannetjeskonijn) en die trekken altijd weg, op zoek naar andere konijnen. Zo leerde ik Snuf kennen." Snuf is ondertussen weer in zijn hokje gekropen en Polleke en Pelleke doen samen het deurtje dicht. "Weet je wat Flapje, wij willen graag Spillebeentje eens opzoeken, kun jij ons de weg niet wijzen?" "Ja hoor", zegt Flapje. "Spillebeentje woont in het bos na de grote vijver, maar ik ben niet groot genoeg om jullie te dragen hoor en als jullie moeten lopen duurt dat veel te lang."

Andere organisatiestructuur als oplossing voor vrijwilligerstekort

Teams aan de slag met de toekomst van v.v. de Fendert

Vooral bij de dames en meiden is v.v. de Fendert de afgelopen jaren flink gegroeid. Veel leden betekent ook dat veel vrijwilligers nodig zijn om de club te laten draaien.

Met ongeveer 550 leden is v.v. de Fendert voor het oog een zeer gezonde vereniging. Een grote club heeft echter ook veel vrijwilligers nodig. En daar wringt hem de voetbalschoen. Door de vergrijzing en te weinig nieuwe aanwas dunt de vrijwilligersgroep uit. Steeds minder mensen doen steeds meer werk. Dat probleem pakt het bestuur aan met een andere organisatiestructuur. Daarbij wordt v.v. de Fendert georganiseerd vanuit teams met vrijwilligers die het werk klaren in behapbare brokjes. Zo gaat de club ‘Aan de slag met de Toekomst’. Het besef dat het roer om moet kwam door het 90-jarig bestaan, vorig voorjaar. “Dat waren in alle opzichten topdagen: sociaal, een sterk clubgevoel en uitstekend georganiseerd door de jubileumcommissie”, vertelt bestuurslid Joost Frijters. “Het bracht wel het besef: nu hebben we de mijlpaal van negentig gehaald, is het zo vanzelfsprekend dat we de mijlpaal van honderd gaan halen? We hebben eerlijk in de spiegel gekeken en zagen een vrijwilligersbestand dat elk jaar gemiddeld een jaar ouder wordt met weinig verversing.” “We concludeerden dat zo’n grote vereniging als v.v. de Fendert gedragen wordt door een te kleine groep vrijwilligers”, stelt voorzitter Kees Rombouts. “Ontstaat er nu

ergens een gat, dan vult een van de vrijwilligers die op. Daardoor denken anderen dat zij zich daar niet voor hoeven in te zetten. Daarmee verbloem je wel dat de spoeling te dun wordt.” Andere organisatiestructuur Het was voor het bestuur glashelder: er moesten meer vrijwilligers komen. Maar hoe? “We kwamen tot de conclusie dat we naar een andere organisatiestructuur moeten dan de manier waarop we het al negentig jaar hebben gedaan”, aldus Kees. “Mensen zijn best bereid om mee te helpen. Maar dan moet het te overzien zijn qua tijd en het liefst projectmatig. We hebben gezocht naar een formule om dat in te vullen. Eerst hebben

we in het bestuur een aantal sessies gehad, waarbij ook advies is ingewonnen bij de KNVB.” De Toekomst Dat leidde uiteindelijk tot het plan ‘Aan de slag met de Toekomst’. “We maken het makkelijker om iets voor v.v. de Fendert te doen”, legt de voorzitter uit. “Zodat iemand met een kleine bijdrage groots werk kan verrichten. We gaan het werk beter verdelen. De opzet is zeven teams met uit ieder team één afgevaardigde. Zij vormen samen met de voorzitter het bestuur.” “Neem bijvoorbeeld de penningmeester”, vult Joost aan. “Die doet nu zoveel werk in zijn eentje. Als hij in zijn team iemand heeft die de sponsoren werft,

een ander die de facturen regelt of die de administratie doet, dan is het voor iedereen maar een of twee uur werk per week. Per team leggen we uit wat elke ploeg doet en wat voor kandidaten we nodig hebben.” Snoeiochtend Daarnaast worden sommige werkzaamheden ook op een andere manier georganiseerd. “Momenteel komt elke dinsdagmorgen de vrijwilligersploeg samen. Dat zijn de mannen die de lijnen trekken, de reclameborden schoonmaken en de bosschages snoeien. Die club wordt elk jaar ouder.” Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

Van woensdag 7 t/m zaterdag 10 oktober

Gevulde roomboter speculaasstaaf € 2,49 Broodhapjes 10 stuks € 3,75 + 9 spaarpunten cadeau

200 gram pepernoten € 1,49

Wilt u graag dat u er een paar jaar jonger uit ziet? Of wenst u weer in de spiegel kunnen kijken zonder zich aan bepaalde rimpels te storen? Met een subtiele filler of botox behandeling, is er tegenwoordig veel mogelijk. Injectables zijn al lang voor jong en oud geen taboe meer! Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar mw. Khalili, cosmetische huisarts via info@natuurlijkenmooi.com voor een gratis intake gesprek en meer informatie! U kan natuurlijk ook alvast op onze website www.natuurlijkenmooi.com een kijkje nemen voor de mogelijkheden.

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Nieuwe Dorpsweg 1A FijNAArt - tel. 0168 - 46 27 30 info@natuurlijkenmooi.com

Net iets meer notaris www.markvliet.nl Kadedijk 2 4793 GB Fijnaart 0168 463 550 fijnaart@markvliet.nl

Garage Hollander

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop 1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

LANGBROEK BouwAdvies Eerste Kruisweg 8, 4793 RS FIJNAART T. 06-53838837 E. info@langbroek-bouw.nl

www.langbroek-bouwadvies.nl

Veilingweg 10 4731 CW Oudenbosch 0165 314 350 oudenbosch@markvliet.nl

Langdonk 1 Burg. Prinsensingel 47 4701 HK Roosendaal 4707 TG Roosendaal 0165 566 919 roosendaal@markvliet.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Bankrekeningnummer NL25 RABO 0154 5208 96

KvK-nummer 60080604

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse Activiteiten Pestalozzihuis Heijningen Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur Donderdag Biljarten: van af13.00 uur tot 16.30 uur

Vervolg voorpagina-artikel

Teams aan de slag met de toekomst van v.v. de Fendert Niet iedereen staat in de rij om zich vast elke dinsdagmorgen te melden. Daarom gaan we sommige klussen projectmatig aanpakken. Moet er gesnoeid worden, dan prikken we bijvoorbeeld op een zondagmorgen een tijdstip waarop we met een man of twintig de bosschages ingaan. Dan is de klus in een snoeiochtend geklaard”, licht Joost toe. “Afgelopen winter waren de boeiboorden van de gebouwen vies. Het derde elftal heeft dat op zich genomen en op een zaterdag alle boeiboorden schoongemaakt”, vertelt Kees.

Inmiddels hebben al vier à vijf mensen aangegeven iets te willen doen. Uiteindelijk zoeken we naar twintig à dertig man extra voor de teams. Daarnaast zijn ook vrijwilligers welkom die op projectmatige basis willen helpen. We hopen hiermee bovendien mensen te bereiken waar je anders niet aan zou denken en kwaliteiten te ontdekken die je niet kent. Iedereen is welkom, ook mensen die helemaal geen lid zijn van v.v. de Fendert. Bovendien willen we het kantinebeheer anders gaan organiseren en met een poule gaan werken.”

Corona ‘Aan de slag met de Toekomst’ werd afgelopen januari tijdens de nieuwjaarsreceptie gelanceerd. Vanaf februari/maart zou gestart worden met fysieke bijeenkomsten om teamleden te werven. Door corona en de lockdown kon dat niet doorgaan. “We hebben afgewacht tot we weer konden beginnen en dat was dit seizoen”, meldt Kees. “We kunnen echter geen live-bijeenkomsten houden. Daarom doen we het op een digitale manier en via Fendert Lokaal”, zegt Joost. “Elke keer lanceren we via WhatsApp, de website en sociale media een team. Dat is al gebeurd met accommodatie en financiën.

Toekomst garanderen Kees hoopt dat het clubgevoel het individualisme overstijgt. “Wij zijn een vereniging en vinden dat we samen, verenigd de club moeten draaien. De vrijwilligers moeten een afspiegeling zijn van ons ledenbestand. We hebben veel jonge mensen als lid, maar een vergrijzend vrijwilligersbestand. Door meer mensen bij het vrijwilligerswerk te betrekken, willen we een stuk toekomst garanderen.” Kijk voor meer informatie op www.vvdefendert.nl of meld je aan via communicatie@vvdefendert.nl Door Jan Willem van Bodegom

Toeristisch Fonds Moerdijk gaat door Het Toeristisch Fonds Moerdijk is weer klaar om initiatieven te ondersteunen! Na een evaluatie in 2019 is besloten het roer binnen het Toeristisch Fonds om te gooien. Een aanjager gaat het team versterken en initiatiefnemers helpen ideeën aan te dragen en makkelijker uit te voeren. Het Toeristisch Fonds Moerdijk is sinds 2016 actief en stimuleert ondernemers om ideeën, activiteiten en projecten uit te werken die structureel kunnen bijdragen aan het versterken van toeristisch product Moerdijk. Ondernemers kunnen hiervoor (gedeeltelijke) financiering aanvragen. Op donderdag 10 september is een vernieuwde overeenkomst tussen het Toeristisch Fonds en de gemeente ondertekend. Dat betekent dat het fonds er ook de komende drie jaar weer is om initiatieven financieel te steunen. Vanaf oktober deelt het fonds meer informatie over de nieuwe manier van werken en het aangepaste toetsingskader voor ingediende initiatieven. Meer weten over het Toeristisch Fonds Moerdijk, de voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen en hoe u een financiële bijdrage kunt aanvragen? Of Heeft u een goed idee om het toeristisch product Moerdijk te versterken? Neem dan contact op. Kijk hiervoor op moerdijk.nl/Toeristisch-Fonds-Moerdijk.

TER INTRO Van kinds af aan is mij ingepeperd dat het lid zijn van een vereniging ook verplichtingen met zich meebrengt. Je helpt je club daar waar het nodig is. Of het nu lootjes slijten is of de vloer van de kantine een veegbeurt geven, je doet het. Daarvoor ben je een vereniging. Bij mijn vereniging betekent dat naast het maken van muziek het bakken van oliebollen. En vanzelfsprekend deze lekkernijen ook verkopen, anders schiet de clubkas er nog niets mee op. Vooral op oudejaarsdag is het traditie dat de muzikanten hun trompet en klarinet inwisselen voor ijslepel en schuimspaan. In het verleden trokken de leden op de laatste dag van het jaar met banendozen vol oliebollen langs de deuren. Tegenwoordig zijn de versnaperingen zo populair dat iedereen ze vooraf bestelt of af komt halen. Toen ik als jong ventje ventte was er alleen één adres waar geen enkele oliebollenverkoper graag kwam. Niet dat de bewoners onvriendelijke mensen waren, integendeel. Ook belde je nooit tevergeefs aan. De weerzin had alles te maken met de bijnaam van de man des huizes. Die luidde: de Oliebol. Jarenlang werd elke oudejaarsdag het volgende verhaal verteld. Tijdens een van de oliebollenverkopen weigerde weer iedereen om bij de Oliebol aan te bellen. “Ach”, zei een van de leden, die als bijnaam Fijne Jan had, “dan doe ik het wel”. Met een volle doos in zijn handen belde hij aan op het bewuste adres en keek even later in de ogen van de bewoner. “Goedemorgen”, zei Jan, “wil je een lekkere oliebol?”, met de nadruk op het laatste woord. “Dat is goed”, luidde het antwoord. “Doe maar een fijne, Jan!” Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten Toch nog onverwacht ben je van ons heengegaan mijn dierbare man, onze (schoon)vader en opa

Jan van de Weijgaert * Fijnaart, 15-04-1936

Fijnaart Standdaarbuiten

Driebergen Rosmalen Rotterdam Beneden-Leeuwen

† Breda, 28-09-2020

Betty van de Weijgaert - Jorna Ineke en Ronald Julia, Lilly, Alex Iris Ido en Gusta Ben, Bart Marieke Wiebe en Olya Jelle en Colette Ingmar, Lône

Molenstraat 5, 4793 ED Fijnaart Jan zijn laatste rustplaats is op de begraafplaats achter de H. Jacobus de Meerderekerk te Fijnaart. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

UITVAARTVERZORGING

LEEUW “Uw helpende hand in tijden van afscheid nemen” Alfred Leeuw

0168 462230 info@uitvaartleeuw.nl www.uitvaartleeuw.nl

- Zorgzaam - Eigentijds - Met aandacht, tijd en rust - Rouwhuiskamer met eigen sleutel voor nabestaanden

Lonneke de Vrij - Janita Bom Wilhelminastraat 64a, Fijnaart 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl


Pagina 5

Nogmaals de Dorpsfilm van 1964

nenverenigingen waren ook van de partij, evenals dierenvriendenverenigingen zoals de duiven- en hondensport. Van muziek en zang werden ook geluidsopnamen in een zaal gemaakt. Zo kwam de kwaliteit van het optreden veel beter naar voren. Compleet overzicht De film biedt een compleet overzicht van het verenigingsleven. “Later kun je je eigen vereniging op het witte doek zien en tegenwoordig ook op het beeldscherm! De huidige verenigingen blijven in levende beelden bewaard. De waarde hiervan zal pas bij vertoningen in latere jaren volledig beseft worden”, staat in het opnamekrantje. Dat is zeker gebleken. De organisatoren hadden dat toen al goed begrepen!

Deze bewoonster van de Kadedijk heeft speciaal voor de film de matrassen naar buiten gesjouwd.

Begin september 1964 stond er in Fijnaart een belangrijke gebeurtenis op stapel. De Dorpsfilm werd opgenomen! De Nederlandse Blindenbond was de initiatiefnemer van de film, die in het kader van een landelijke filmactie werd opgenomen. De datum was bepaald op dinsdag 8 september 1964. De opnamen werden verzorgd door Johan Adolfs uit Enschede. Het Fijnaartse contactadres voor de opnamen was Adriaan A. Nijhoff, Jan Steenstraat 2.

Op de website van de HK Deze film is in twee delen van ruim een half uur te bekijken op de website van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen. Hij is al ruim 3600 keer bekeken! En hoe vaker je de beelden ziet, hoe meer je op de film gaat zien en hoe meer personen je herkent! Naarmate je leeftijd vordert, groeit de belangstelling voor zaken uit het verleden. Niet voor niets worden ouderen lid van de erfgoedvereniging of Heemkundekring. Waar precies vind je de film? Op de beginpagina ziet u het kopje Beeldarchief. In dat rijtje staat de Dorpsfilm.

Opnamekrantje De Blindenbond had gezorgd voor een zogenaamd opnamekrantje, wat er voor moest zorgen dat de opzet van alle films in het hele land gelijk was. We zouden nu zeggen dat er een draaiboek was. Elk gezin kreeg een brief waarin stond waar allemaal aan voldaan moest worden. Er werd niets zomaar aan het toeval overgelaten! “De kinderen van kleuter- en lagere scholen worden gefilmd, al kan het wel eens iets later worden dan voorzien is. Zeker als er meerdere scholen in het dorp zijn. De filmwagen komt beslist! Wanneer u merkt dat u gefilmd wordt wilt u dan niet uw bezigheden onderbreken? De cameraman maakt geen staatsiefoto waarvoor u in uw beste kleren stil moet staan en uw gezicht in de plooi moet houden, maar een filmscène waarvoor natuurlijkheid gewenst is”, zo staat in de instructies. Blijf gewoon “Als u in werkkleding bent of uw schort voor heeft, gaat u zich dan niet gauw ‘mooi’ maken, maar blijf gewoon. Kom naar buiten als u de opnamewagen hoort en blijf niet binnen! Natuurlijk zijn er mensen die achter het raam blijven of die zich verdekt opstellen om van het filmen van anderen maar niets te missen. Mocht uw huis of boerderij niet direct aan de straat staan, kom dan even aan het hek of naar de weg. Als er op de opnamedag een consultatiebureau gehouden wordt, of een bejaardensociëteit, dan worden ter plaatste opnamen gemaakt.” Blijkbaar waren ze er niet op de 8 september in Fijnaart. Presentatie De verenigingen die benaderd waren om een presentatie te geven waren muziek- en zangverenigingen, brandweer, Rode Kruis, BB en EHBO-verenigingen. De ruiters waren gevraagd mee te doen, evenals de gymnastiekvereniging, voetbalclubs, korfbal- en tafeltennisclub. De Vrouwenverenigingen, Jongeboerenstand en boerin-

Twee nog onbekende mannen met hun Bedford aan de Kadedijk. En dan naar de tegenwoordige tijd In 2020 hebben vrijwilligers van de heemkundige kring de portretten van alle personen in een soort van werkboek opgenomen. Van een groot deel van de op de film voorkomende personen is de naam bekend. Er zijn echter nog heel wat kopjes ‘zonder naam’ en er wordt aan gewerkt om ze allemaal op te sporen. Het is niet doenlijk om ze een-voor-een te laten zien in Fendert Lokaal. Daarvoor is het aantal te groot, maar we gaan gericht op zoek in de buurt waar ze destijds gefilmd zijn. Misschien dat er in enkele gevallen toch een publicatie komt in ons lokaal weekblad. Even aanzien hoe zich een en ander ontwikkelt… Het zou zomaar kunnen dat er uiteindelijk een boekwerk verschijnt met alle personen en alle namen, wat zeker een aanwinst zal zijn voor heel Fijnaart en Heijningen, want het laat veel personen uit uw/jouw familie (en van je voorouders) zien.


Alois van Mingeroet FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Dit keer met Alois van Mingeroet.

Ik ben trots op... De foto’s die ik maak Mijn favoriete vakantieland is... Nederland, de Veluwe, Texel en Zeeuws-Vlaanderen Mijn sterrenbeeld is… Kreeft Mijn vrije tijd breng ik door met… Vrijwilligerswerk in het Fendertshof Als ik 10 miljoen zou winnen… Zou ik geld geven aan mensen die het nodig hebben Mijn naam is... Alois Van Mingeroet Ik woon in Fijnaart sinds… Sinds 2009 Men kan mij kennen van... Ik ben vrijwilliger bij het Fendertshof. En heb samen met meer mensen ervoor gezorgd dat er een mooie vogelkooi op de binnenkoer staat, waar de bewoners van genieten In het dagelijks leven... Mijn grote hobby en passie is natuurfotografie en dan vooral vogels Het liefst eet ik... Mosselen Mooiste gebeurtenis in m’n leven... De dag dat ik Netty ontmoet heb

Ik ben goed in… Nou ja, wat is goed? Maar vogels fotograferen in de natuur lukt aardig Mijn guilty pleasure is… Genieten in de natuur Mijn onhebbelijkheden zijn... Soms leg ik de lat te hoog Ik luister graag naar... Alle genres muziek, maar André Rieu heeft wel een streepje voor

Mijn lievelingssport is… Dat is wielrennen Ik heb bewondering voor… Mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen Mijn grootste blunder is… Dat ik soms vergeet dat ik 74 jaar ben

Het liefst drink ik… Blonde trapist van West Vleteren, maar een tripel van Sint Bernardus is ook niet verkeerd

Op tv kijk ik graag naar… Wielerwedstrijden, natuurdocumentaires en Vroege vogels

Deze film moet iedereen zien… Ik hou niet van films Het boek waarvan ik genoot... Het ontstaan van soorten van Charles Darwin

Bovenaan mijn bucket list staat… Dat ik nog lang mooie vogels mag fotograferen

Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor… Laat me maar rustig slapen

Ik heb een grote hekel aan... Mensen die liegen

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is… Jan Terlouw. Een boeiende en wijze man

Mijn lievelingsspel is… Schaken, maar ook een potje biljarten

Ik droom van… Gezond te mogen blijven

Mijn lijfspreuk is… Als je gelukkig bent, ben je het overal en als je ongelukkig bent, ben je het ook overal

De mooiste kleur vind ik… Groen

Beste voetbalclub ter wereld… Barcelona

Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben... Eerst maar proberen om nog tien jaar gezond te blijven Mijn bijnaam is… Wies

Mijn favoriete vak op school... Geen, want ik had zo een hekel om naar school te gaan Mijn beste vriend/vriendin is…

Netty Ik ben bang voor… Ik ben nergens bang voor, maar ik zoek het gevaar niet op Het mooiste dier is… De vogel. Ze kunnen vliegen, hebben mooie kleuren en heel wat mannetjes kunnen nog mooi zingen ook Fijnaart vind ik... Een mooi en vooral rustig dorp. Alles wat je echt nodig hebt kan je er kopen, je moet nergens betalen om te parkeren met de auto en het is nooit file in Fijnaart Wat ik mis in Fijnaart is… Ik mis hier helemaal niets Mooiste plekje in Fijnaart… Ons eigen minivogeltuintje, waar we genieten van wel 100 huismussen, spreeuwen, koolen pimpelmezen, de heggenmus, de roodborst en de winterkoning. In totaal hebben we reeds 39 vogelsoorten gespot in een tuintje van 6 x 12 meter Het minst mooie plekje in Fijnaart is… Er is niet één plekje in Fijnaart waar ik triestig van word. Maar zwerfvuil, dat vind ik wel spijtig. Maar doe zoals ik en raap het op en doe het in een vuilniszak Mooiste plekje in de gemeente Moerdijk… Willemstad. Voor mij en Netty is het dubbel, want daar werden we verliefd op elkaar


Pagina 7

Stem op Fijnaart Muzikaal bij Rabo ClubSupport

Fijnaart Muzikaal is een samenwerkingsverband tussen de plaatselijke muziekverenigingen De Unie en Oranjevaan. Zij hebben ervoor gezorgd dat muzieklessen terug zijn gekeerd op de basisscholen van Fijnaart. Elk schooljaar krijgt groep 6 les op diverse muziekinstrumenten. De lessen worden afgesloten met een concert. Het promoten en stimuleren van muziek maken voor en door kinderen kost geld. Daarom doet Fijnaart Muzikaal dit jaar óók mee met Rabo ClubSupport. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het bespelen van een muziekinstrument slimmer maakt. Vindt u het ook belangrijk dat kinderen muziek maken? Stem dan op Fijnaart Muzikaal. Stemmen kan van 5 tot en met 25 oktober via Rabobank.nl/clubsupport. Namens alle schoolkinderen: ontzettend bedankt!

Buurtbieb in Heijningen

Aangepaste zwemvierdaagse in coronatijd

Door de coronamaatregelen vindt de zwemvierdaagse dit jaar in aangepaste vorm plaats. Archieffoto 2019

De 44e zwemvierdaagse van Zwembad De Oester gaat dit jaar toch door! Door de maatregelen is de vierdaagse wel aangepast. Er zijn vier tijdsblokken en er kan een beperkt aantal zwemmers aan deelnemen. De zwemvierdaagse is dit jaar van maandag 19 tot en met donderdag 22 oktober. Per dag kan er gekozen worden uit een van de vier tijdsblokken. Aanmelden en betalen voor de zwemvierdaagse is dit jaar alleen bij de kassa van het zwembad mogelijk. Bij het aanmelden moet men gelijk de tijdsblokken reserveren. Per tijdsblok kunnen er maximaal tien volwassenen en twintig kinderen zwemmen. Tijdsblokken De tijdsblokken zijn als volgt vastgesteld: 11.00-11.30 uur, 11.45-12.15 uur, 18.15-18.45 uur en 19.00-19.30 uur. Deze blokken gelden voor maandag tot en met donderdag. Aanmelden, betalen en reserveren kan tot en met 17 oktober. De kosten voor deelname aan de zwemvierdaagse bedragen 10,75 euro.

Help de Galgomutsen hun voorraad aan te vullen De Galgomutsen hebben dringend dekens nodig om hun voorraad aan te vullen zodat ook komende winter de honden van Galgos del Sol in een warme mand kunnen slapen.

Sinds 1 oktober is Heijningen een ‘Buurtbieb’ rijker. Twee inwoners van Heijningen kwamen met dit initiatief bij de Dorpsvereniging Heijningen’. Samen hebben ze er een mooi project van gemaakt wat nu in gebruik is. De boekenkast staat bij het Pestalozzihuis. Je kunt er zelf boeken plaatsen en/of ruilen. Er staan boeken voor jong en oud… en alles is gratis.

Hoe kunt u helpen? Heeft u dekens en woont u in de buurt van Spijkenisse, Fijnaart of Texel, dan komen de vrijwilligers graag de dekens bij u ophalen. Uiteraard kunnen zij niet voor één dekentje komen en combineren ze een rit met verschillende adressen. Woont u verder weg, maar wilt u hen met inzamelen helpen en kunt u tijdelijk de dekens opslaan, neem dan eerst contact met de vrijwilligers op. Vraag aan familie, vrienden, buren en de kringloopwinkel of ze u kunnen helpen met inzamelen. De vrijwilligers halen dan de dekens op zodra er een flinke hoeveelheid verzameld is. Ze zijn blij met alle dekens groot en klein, wol of synthetisch, nieuw of oud, een gaatje hier en daar is geen probleem, verhuisdekens, molton matrasbeschermers en grote badlakens, slaapzakken, spreien en gordijnen. Ze hoeven niet gewassen te zijn maar ook niet zo vies dat ze stinken. Donzen dekbedden, elektrische dekens en matrassen kunnen de Galgomutsen niet gebruiken. Helpt u de Galgos aan een warme en zachte mand? Bedankt voor uw hulp! galgomutsen@gmail.com


Pagina 8

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Opsporing Verzocht In navolging van de Bureau Brabant-uitzending vorige week zal dinsdag 6 oktober Opsporing Verzocht er live aandacht aan besteden. Het programma is te zien om 20.30 uur op NPO 1. De herhaling is woensdag om 13.35 uur op NPO 2. Het betreft de drugsdumpingen in en rondom Heijningen waar op maandag 17 augustus een aanhangwagen met 2500 liter drugsafval achtergelaten werd op de Sabinaweg. De aanhangwagen was zo zwaar beladen dat die waarschijnlijk niet ver gereden heeft en uit de directe omgeving moet komen. Zeer aannemelijk dat aan deze dumping er meerdere kleinere dumpingen gelinkt worden die hebben plaatsgevonden in onze omgeving. Wij zoeken getuigen die meer informatie hebben over deze zaken, ook al lijkt het voor u niet van waarde. Tip de recherche en bel met de Opsporingstiplijn: 0800 - 6070 (gratis). Diefstal uit voertuig Uit een personenauto, geparkeerd op de oprit van een woonhuis aan de Gierzwaluw in Fijnaart, werden in de nacht van 28 op 29 september diverse goederen ontvreemd. De eigenaar had zijn voertuig afgesloten maar trof deze in de morgen ontgrendeld aan. Gezien er geen braaksporen te zien waren is er vermoedelijk gebruik gemaakt van het hacken van het keyless-entry-systeem. Keyless-entry-systeem Dit systeem zorgt ervoor dat u uw auto kunt openen zonder op een knop te drukken en/ of de sleutel in het slot hoeft te steken. De auto gaat vanzelf van het slot bij aanraking van het autoportier aanraakt en de sleutel in de buurt is. U kunt vaak de autosleutel gewoon in uw binnenzak houden en naar je auto toelopen. In de sleutel en auto zitten zenders die met elkaar communiceren. Echter kan dit signaal gehackt worden waardoor onbevoegden in uw

auto kunnen en deze zelfs kunnen starten en wegnemen zonder braak. Tegenwoordig krijgen steeds meer nieuwe auto’s een sleutel die niet continu een signaal afgeeft. Deze sleutels geven alleen een signaal af als ze in beweging zijn. Als er geen beweging plaatsvindt, gaat de sleutel in slaapstand en zendt deze geen signalen uit. Dronken bestuurster Op 28 september omstreeks 14.00 uur reed een motoragent over de Oude Heijningsedijk in Heijningen. Wat hem opviel was dat er een personenauto hem vanachter snel naderde en langdurig heel erg dicht op hem kwam rijden. Hij gaf de 40jarige vrouw uit Heijningen een stopteken en sprak haar aan op haar rijgedrag. Zij ging verbaal in de weerstand en was het er niet mee eens dat zij werd aangesproken. Desondanks kreeg zij een waarschuwing. Enkele minuten later trof de motoragent dezelfde auto aan op een parkeerplaats waarbij deze over drie vakken geparkeerd stond. De bestuurster ontving hiervoor een proces-verbaal. Bij het directere contact rook de collega een alcohollucht en nam een alcohol-blaastest af die negatief uitpakte voor haar. De bestuurster stapte half in haar auto en startte de auto en poogde weg te komen. Om te beletten dat ze zou gaan rijden moest de collega haar stevig vastpakken en de handboeien aandoen. Zij werd aangehouden en overgebracht voor verder onderzoek naar het politiebureau. Uit het ademanalyse onderzoek bleek dat het ademalcoholgehalte 710 ug/l, daar waar 220 ug/l max. is toegestaan. Haar rijbewijs werd ingevorderd. Gestolen voertuig aangetroffen Een alerte melder meldde donderdag 1 oktober dat er op de Oudemolensedijk in Oudemolen al enkele weken een bestelauto stond. Collega’s gingen polshoogte nemen en troffen dit voertuig aan dat aan de binnenzijde deels gestript was.

Uit verder onderzoek bleek dat dit voertuig op 29 augustus in Nederweert verduisterd was in dienstbetrekking. Een werkgever had dit voertuig meegeven aan een werknemer, maar deze had hem nooit teruggebracht. De eigenaar had hiervan aangifte gedaan. De werknemer heeft geen vaste woon of verblijfplaats en staat gesignaleerd. Het voertuig werd getakeld door een bergingsbedrijf. Roekeloos rijgedrag Collega’s van het Team Verkeer reden 1 oktober omstreeks 16.30 uur in een onopvallend politievoertuig op de A59 ter hoogte van Fijnaart. Zij werden door een personenauto ingehaald met hoge snelheid en startten de meting. Men kwam uit op een gemiddelde snelheid van 150 km/h. Zij wilden de bestuurder staande houden maar zagen hem regelmatig plotseling wisselen van rijstrook waarbij andere weggebruikers werden afgesneden en moesten afremmen. De bestuurder haalde aansluitend ook nog een vrachtwagen in over de vluchtstrook met 130 km/h. Deze reeks van overtredingen waren meer dan voldoende om het rijbewijs in te vorderen van de 51-jarige bestuurder uit Oude-Tonge. Autobrand Een 30-jarige automobilist uit Roosendaal reed zaterdag 3 oktober omstreeks 13.10 uur over de Langeweg in Fijnaart. Tot zijn grote schrik zag hij rook uit de middenconsole en dashboard komen. De brandweer kwam ter plaatse en heeft de hele console moeten verwijderen om het brandje te kunnen blussen. Het voertuig moest nadien getakeld worden. De bestuurder bleef ongedeerd. Jongeren Afgelopen week ontvingen we meldingen die betrekking hebben tot ongeoorloofd gedrag van jongeren in Fijnaart. Chillen kan en mag maar er worden grenzen overtreden die we

met zijn allen niet willen. Van het oude kleuterschooltje aan de Kon. Julianastraat werden enkele ruiten ingegooid. Het speeltuintje aan de Kon. Julianastraat werd wederom bevuild achtergelaten, echter deze keer met glasscherven. Jongeren met scooters zouden zich buiten de school openingstijden ophouden op de schoolpleintjes bij Julianaschool en Kennedyschool. Echter laten ze een vuilnisbelt aan consumptieafval achter en gooien dit in de bosschages tussen de scholen en de kerk. Daarbij is het bezit en afsteken van vuurwerk, buiten dat dit levensgevaarlijk is, ten strengste verboden. Graag aandacht vanuit de ouders richting hun kinderen en hen thuis hierop wijzen dat dit alles niet getolereerd zal worden. Bij aantreffen en/of overtredingen zal er bekeurd worden. Cybercrime veiligheidsweek De politie Zeeland-West-Brabant richt zich in de week van de veiligheid op ‘digitale weerbaarheid’ met een cybercrimecampagne met name social media. Het aantal digitale criminaliteit slachtoffers zien we met de dag toenemen. Op donderdagavond 8 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u via een livestream vragen stellen over digitale weerbaarheid. Denk dan aan vriend in nood fraude, veilige kluisrekening fraude met spoofing, helpdeskfraude, geldezels, smishing, Marktplaatsfraude en gratis open wifi. De stream kan gratis via een internetverbinding bekeken worden: www.politie. nl/youtube-zwb. Een panel van deskundige politiemensen beantwoordt de vragen. Johan Damen Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl


N PELLEKE JE

OP

BEZOEK

BIJ Door Piet Hendrikx

Pagina 9

zijn Polleke en Pelleke de kooi van hun konijntje maken. Dat moet ook gebeuren hè? Snuf vindt het alle "dropjes" worden nu uit zijn kooi gehaald en ris. Na een tijdje zijn ze klaar en in de verte zien ze ken. "Kijk eens Snuf", zegt Pelleke. "Daar staat u te kijken." meer hoor", zegt Snuf. “Dat is konijntje Flap die komt regelmatig lekker ar dat doet hij alleen als er niemand in de buurt is, want wilde konijnen zijn ls ze die zien, dan rennen ze snel weg." een even mooie dag zijn Polleke en Pellekevraagt de er een grote vos in het boskunnen en die wildewij mij hem “Zegook Flapje”, zegt Pelleke. “Als jij SpillebeenFlap Op niet roepen Snuf?" Polleke. “Dan kooi van hun konijntje Snuf aan het schoonpakken. Ik rende zo snel ik kon, maar de vos tje zo goed kent dan is hij toch hier in de wij kunnen lekker met dieren praten en dan kennen weer een diertje maken. Dat moet ook gebeuren hè? Snuf kwam steeds dichterbij.wij Net op het laatste buurt, uit want jij bent ook hier?” vindt het wel goed hoor, want alle ‘dropjes’ moment riep Spillebeentje mij en de vos it zijn worden hok en rent naar het konijntje toe. nu uit zijn kooi “Nee hoor, want ik ben op gehaald en alles ruikt dan tocht gegaan. Ik ben een samen terug. weer fris. Na een tijdje zijn rammelaar, (dat is een ap is echt de ze klaarbang en in devan verte zien mannetjeskonijn) en die ze een wild konijntje kijken. trekken altijd weg, op zoek op een afstand staan. “Kijk eens Snuf”, zegt Pellenaar andere konijnen. Zo Flapje", zegtstaat Snuf. ke. “Daar een konijnleerde ik Snuf kennen.” tje naar jou te kijken.” Pelleke en die doen je Snuf is ondertussen weer

Polleke & Pelleke

...op bezoek bij Spillebeentje (deel 1)

“O ja, die zie ik wel meer hoor”, zegt Snuf. “Dat is konijntje Flap die komt regelmatig lekker buurten met mij. Maar dat doet hij alleen als er niemand in de buurt is, want wilde konijnen zijn bang van mensen. Als ze die zien, dan rennen ze snel weg.”

etjes ken ik toch niet", lap. “Maar ze zien er s Spillebeentje in het

in zijn hokje gekropen en Polleke en Pelleke doen samen het deurtje dicht. “Weet je wat Flapje, wij willen graag Spillebeentje eens opzoeken, kun jij ons de weg niet wijzen?”

“Ja hoor”, zegt Flapje. am Spillebeentje en hij “Spillebeentje woont in het om eens gauw, ken jij bos na de grote vijver, maar “Kun je dat konijntje Flap ik ben niet groot genoeg ?" niet even roepen Snuf?” om jullie te dragen hoor vraagt Polleke. kunnen en als jullie moeten lopen dichterbij en “Dan begint wij hem ook even spreken, duurt dat veel te lang.” te praten. "Ja lekker zeker want wij kunnen met dierenwant praten hij en dan kenPolleke zegt: “Dat hoeft e vriend, heeft nen wij weer een diertje uit ook niet Flapje, wij gaan eholpen. Op een keer het bos.” Snuf gaat uit zijn op Loebas zitten en die is hok en rent naar het konijnreuze snel.” vos intjehet toe. bos en die Flapje wacht even als de rende zo snel ik kon, Even later komen ze samen twee mannetjes Loebas steeds dichterbij. Net terug. gaan halen. En dan..... LoeHet wilde konijntje Flap is bas komt aanrennen met ment riep Spillebeentje echt bang van de kabouterPolleke en Pelleke op zijn tjes en blijft op afstand rug. Flapje ziet opeens de ok daarvan. Ikeenrende staan. grote hond en schrikt. Hij e en we kropen “Kom nou maar samen mee Flapgilt: “Nee, ga weg met die je”, zegt engerd, nee, ik ben bang!” e grond. DeSnuf. vos wilde “Dat zijn Polleke en Pelleke Dan rent Flapje weg en hij net toen hijdoen zijn snuit in en die je geen kwaad.” is meteen tussen de bomen verdwenen. De kabouSpillebeentje hem heel “Ja maar die mannetjes ken tertjes roepen nog: “Kom toch niet”,en zegtrende het komaar Flapje. Kom maar, e vos ikschrok nijntje Flap. “Maar ze zien Loebas is onze vriend, kom a zijn erSpillebeentje wel hetzelfde uit alsen Spilterug!” Maar Flapje is niet lebeentje in het bos.” meer te zien. orden.” Polleke hoort de naam Spillebeentje en hij schrok daarvan. Ik rende naar de kabouter elleke.roept: “Als Spillebeentje zojijgoed kent issamen hij toch hier indedeSnuf buurt, “Héjij Flapje kom eens gauw, ken katoe en wedan kropen in een hol onder zegt: “Zie je wel, Flapje is bang en hij bouter Spillebeen?” grond. De vos wilde gaan graven, maar net heeft jullie niet zien zitten denk ik boven op ?" toen hij zijn snuit in het hol stak, kneep Spildie grote hond.” konijntje komt dichterbij en begint te- rammelaar, lebeentje hem(dat heel hard in zijn neus. De vos en opHet tocht gegaan. Ik ben een is een mannetjeskonijn) gen de kabouters te praten. “Ja zeker wel. schrok en rende jankend weg. Daarna zijn weg, op naarvriend, andere konijnen. Zo leerdeenikikSnuf kennen." Datzoek is mijn grote want hij heeft mij Spillebeentje dikke maatjes geworden.” Volgende keer het vervolg van dit avontuur een keer goed geholpen. Op een keer kwam weer in zijn hokje gekropen en Polleke en Pelleke doen samen het deurtje Flapje, wij willen graag Spillebeentje eens opzoeken, kun jij ons de weg


Pagina 10

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Woensdag 7 oktober 19.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Rozenkransgebed Kerk open om 18.50 uur. Donderdag 8 oktober 10.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 11 oktober 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Woorden Communieviering Diaken: M. Bastiaansen

Misdienaars: Illa en Esmay Lector: Toos Koster: W. Schrauwen Collecte voor eigen kerk. Woensdag 14 oktober 19.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Rozenkransgebed Kerk open om 18.50 uur. Donderdag 15 oktober 10.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering U dient zich voor iedere viering aan te melden. Dat kan op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 en vrijdagochtend tussen 9.00 en 10.30 uur. telefonisch: 0168 462345 of via de mail pkwest@ immanuel-parochie.eu

Peuter- kleuter- kinderviering!

Zondag 11 oktober 2020 – 11:00 uur Jacobus de Meerdere kerk Fijnaart

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

De kerkdiensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl en via www.pknfijnaart.nl/onlinekerkdienst. Wilt u online aan het collectedoel geven? Download de App Givt via www.givtapp.net/download

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 11 oktober 10.00 uur: De Dorpskerk Voorganger: Mw. ds. G.A.J. van der Maas, Apeldoorn Ambtsdrager van dienst: Janita Bom Collecte rondgang: Maaiwerk gras en tuin De Dorpskerk Collecte uitgang: K&W/Stille hulp, eigen gemeente

Woensdagavond 7 oktober Inzameling voor de voedselbank PKN Fijnaart wil woensdagavond 7 oktober weer een inzameling houden voor de voedselbank. Zeker in deze coronatijd kan de voedselbank vele producten goed gebruiken. Van 18.45-19.30 uur staat de poort van De Dorpskerk open en er kunnen zowel producten ingeleverd worden als een financiële bijdrage t.b.v. De Voedselbank. We hopen op hetzelfde succes als de drie voorgaande inzamelingen. Alvast bedankt!

Agenda Dinsdag 6 oktober 14.00-16.00 uur: Watersnoodwoning geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 7 oktober 18.45-19.30 uur: Inzameling voor de voedselbank, De Dorpskerk, Kerkring 1 in Fijnaart Donderdag 8 oktober 14.00-16.00 uur: Watersnoodwoning geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Zaterdag 10 oktober 20.00 uur: Pubquiz, buurtvereniging de Driekhoek, Kwartiersedijk 1a in Fijnaart

‘Er is genoeg voor iedereen’

www.fendertlokaal.nl

Zondag 11 oktober 14.30 uur: Schrijvers aan het woord: Arthur Japin, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen (uitverkocht) Dinsdag 13 oktober 14.00-16.00 uur: Watersnoodwoning geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen


Pagina 11

‘Ontzorgen, Ontmoeten, Eigen Kracht!’

VR30+1 20.30 De Fendert VR30+1 – Klundert VR30+1 20.50

Uitslagen

De Fendert MO15-1 – MOC’17 MO15-2 1-8 De Fendert MO13-1 – Zwaluwe MO15-1 3-3 De Fendert JO13-1 – Victoria’03 JO13-1 2-5 De Fendert JO14-1 – S.c. Gastel JO14-1 3-1 De Fendert VR1 – Brouw./WIK/ ZSC VR1 12-0 De Fendert 4 – Moerstraten 2 4-2 De Fendert JO16-1 – TSC JO16-2 6-3 Unitas’30 JO12-2 – De Fendert JO12-1 0-1 Kogelvangers JO10-1 – De Fendert JO10- 1 6-6 Kogelvangers JO9-1 – De Fendert JO9-1 0-10 Schutters JO15-1 – De Fendert JO15-1 0-8 SEOLTO JO12-3 – De Fendert JO12-2 2-12 Dubbeldam 2 – De Fendert 2 2-3 Alliance 4 – De Fendert 3 0-4 Cluzona JO19-2 – De Fendert JO19-1 5-5 Prinsenland 1 – De Fendert 1 2-2 SEOLTO 7 – De Fendert 6 3-4 De Fendert 2 (zo) – BSC 5 3-1

Programma Het geslaagde uitje werd met een lekker drankje afgesloten bij Fort Sabina.

Na de succesvolle pilot ‘Hotelovernachting overbelaste mantelzorgers’ in 2018 werden drie echtparen onder toeziend oog van Jannie Meeuwisse en collega mantelzorgcoach, Barbara Rubbens opgehaald door taxibedrijf Goverde en naar Zorghotel Merlinde in Breda gebracht. Na een “te korte taxirit”, volgens de echtparen werden ze door een heel team verwelkomd in Zorghotel Merlinde. De echtparen kregen zelfs van vrijwilligers het aanbod om ’s middags samen naar de stad te gaan en te gaan varen op de singels van Breda. De volgende dag stond de taxi weer voor de deur om de echtparen naar Breda International Airport (voorheen Seppe) te brengen. Na een overheerlijke lunch en excursie bij Bovendonk in Hoeven zouden de echtparen weer naar huis gebracht worden. Daar staken ze een stokje voor, want ze konden er geen genoeg van krijgen. Dus na een rondrit in de gemeente Halderberge en Moerdijk brachten ze een bezoek aan Fort Sabina in Heijningen. De taxichauffeurs moesten op tijd weer thuis moest zijn, dus werden de echtparen hierna weer keurig naar huis gebracht.

Reacties De reacties van de mantelzorgers waren erg positief: “Niets veranderen aan het concept!” “Geweldig” “Er werd naar elkaar geluisterd” “Ontzorgen en de mogelijkheid om in de toekomst op eigen kracht op reis te gaan” “Genoten als echtpaar van heerlijke dagen” “Eigen bijdragen geen bezwaar” “Algemeen cijfer 10” “Gemeente Moerdijk, bedankt voor het realiseren om zorgeloos op reis te gaan!” Een zeer geslaagd uitje en voor herhaling vatbaar!

Vrijdag 9 oktober De Fendert VR30+1 – Steenbergen VR30+1 19.30 De Fendert VR30+1 – SEOLTO VR30+1 19.50 De Fendert VR30+1 – NVS

Zaterdag 10 oktober De Fendert JO8-1 – Klundert JO82 08.45 De Fendert JO12-1 – MOC’17 JO12-1 09.00 De Fendert JO17-1 - MOC’17 JO17-2 10.00 De Fendert 3 – SEOLTO 3 11.00 De Fendert JO19-1 – Roosendaal JO19-3 11.00 De Fendert JO15-1 – DIOZ JO15-1 11.00 De Fendert 2 – Papendrecht 3 12.00 De Fendert 5 – Alliance 6 12.30 De Fendert – Krabbendijke 14.30 De Fendert 6 – Lepelstraatse boys 2 14.30 De Fendert VE1 – Vrederust VE1 14.30 Roosendaal JO10-2 – De Fendert JO10-1 09.00 DBGC JO14-1 – De Fendert JO141 10.00 Alliance JO9-1 – De Fendert JO91 10.30 Madese b. MO13-1 – De Fendert MO13-1 10.45 The Gunners JO16-1 – De Fendert JO16-1 11.00 Victoria’03 JO12-1 – De Fendert JO12-2 11.15 Krabbend. MO15-1 – De Fendert MO15-1 11.15 Zwaluwe VR2 – De Fendert VR1 12.00 Brouw./WIK/ZSC VR1 – De Fendert VR2 12.30 Grensw. MO17-1 – De Fendert MO17-1 13.00 MOC’17 6 – De Fendert 4 17.00 Zondag 11 oktober Dubbeldam 5 – De Fendert 2 10.00 Oranje-Blauw 14 JO9-1G - Tholense Boys JO9-2 3-14

Programma

Donderdag 8 oktober Cluzona VE1 - Oranje-Blauw 14 VE1 20.00

vv Oranje-Blauw ‘14 Uitslagen Prinsenland 3 - Oranje-Blauw 14 1 afgelast NVS 3 - Oranje-Blauw 14 2 afgelast Victoria’03 5 - Oranje-Blauw 14 3 2-9 SVC 2 Oranje-Blauw 14 4 afgelast Oranje-Blauw 14 VE1- Nieuw Borgvliet VE1 6-8 Oranje-Blauw 14 JO15-1G - RCS JO15-3 2-5 SPS JO11-1G - Oranje-Blauw 14 JO11-1 11-1

Zaterdag 10 oktober Oranje-Blauw 14 1 - Internos 11 14.30 Oranje-Blauw 14 JO11-1 - Halsteren JO11-3 9.30 Zondag 11 oktober Oranje-Blauw 14 2 - Nieuw Borgvliet 5 14.00 Oranje-Blauw 14 3 - Roosendaal 10 12.15 Oranje-Blauw 14 4 - ST TPO/VOV 3 10.30

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op www.oranjeblauw14.nl