Fendert Lokaal week 34

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 18 a u g u s t u s 2 0 2 0 | w e e k 3 4 | j a a r g a n g 7 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 47 9 3 H N F i j n a a r t | w w w. f e n d e r t l o k a a l . n l

Weer open podium

Wat een waterpret

Zomervakantie in Sabina

Pompelientje

Een bijzonder decor voor online Fendert Kwis

Fort Oranje: van verdedigingswerk tot quizstudio werden tot beginjaren negentig van de vorige eeuw verzorgd door de huishoudster of de vrouw van de rentmeester. Daarna nam restaurant Bellevue in Willemstad deze taak op zich. Opzichters Naast rentmeesters werden ook opzichters benoemd. In 1873 ontving Pieter Hartmans deze functie. Daardoor kreeg hij bovendien de aanstelling van onbezoldigd Rijksveldwachter. Pieter werd opgevolgd door zijn zoon Cornelis, die in 1957 is gehuldigd voor 40 dienstjaren als opzichter. Voor zover bekend heeft de familie Hartmans al die jaren op het fort gewoond.

Fort Oranje dient zondag 23 augustus als decor van de online Fendert Kwis.

Bij gebrek aan een feesttent moest de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen op zoek naar een alternatieve locatie voor haar Fendert Kwis. Enorm groot hoefde de locatie niet te zijn, de jaarlijkse quiz wordt namelijk zondagmiddag 23 augustus online gespeeld. Het oog viel op het monumentale Fort Oranje aan de Oude Heijningsedijk in Heijningen. Een prachtig gebouw met veel historie dat zich bevindt tussen twee eigenaren. Als opwarmer voor de quiz hierbij de geschiedenis van Fort Oranje. Het huidige Fort Oranje (ook wel Fort Orange genoemd) is in 1768 gebouwd op de resten van de eerste bebouwing uit 1654. Het is van oorsprong een verdedigingswerk met een natte gracht. De locatie is ook gebruikt als aanlegplaats voor een pont. In de Tweede Wereldoorlog is op bevel van de Duitse Wehrmacht een gepotdekselde houten schuur aan de zeskantige woning gebouwd. Het perceel heeft een oppervlakte van 9.770 m2,

waarvan ruim 7.000 m2 weiland is. Recht der Aanwassen Tot 1995 was Fort Oranje in eigendom van de ‘Eigenaren van het Recht der Aanwassen’. De landerijen van de eigenaren werden verpacht aan boeren uit de omgeving. Zij konden daar hun vee op laten grazen. De rentmeester inde voor de eigenaren de pacht. Hij legde in de maand juni verantwoording af aan de

eigenaren. Dat vond plaats in het koepeltje van het fort. Na afloop van de presentatie kregen de heren een ‘goede maaltijd’ geserveerd op een speciaal voor deze maaltijd aanwezig servies met voor iedere eigenaar een wijnglas. Het servies is in 1996 geschonken aan de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen en te bezichtigen in de Watersnoodwoning in Heijningen. De wijnglazen zijn helaas niet bewaard gebleven. De maaltijden

Verbouwd In 1997 is Fort Oranje gekocht door Jolie en Hans Krijger. Zij hebben het pand ingrijpend verbouwd in 1999 en in 2003. Daarbij is de originaliteit van het fort zoveel mogelijk intact gelaten. Het gebouw is voorzien van de hedendaagse woongemakken in de sfeer van toen. Zo is de oude stalruimte bij het huis betrokken. Deze fungeert nu als woon- en eetkamer met de oorspronkelijke waalstenen vloer. Komend najaar krijgt het fort nieuwe eigenaren. De online Fendert Kwis komt zondag 23 augustus vanaf 15.00 uur vanuit Fort Oranje. Aanmelden kan nog even via fendertkwis.fendertlokaal.nl Bron: archief Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen

Door Jan Willem van Bodegom


SMULTOPPERS

Van woensdag 19 t/m zaterdag 22 augustus

Te koop Hoge Heijningsedijk 3 Heijningen Karakteristieke halfvrijstaande uitgebouwde dijkwoning met grote houten garage, houten tuinhuis, houten tuinberging, oprit en schuin achter de woning de achtertuin

Boterbroodjes 4 stuks € 0,99 Stroopwafelcake € 2,49 Room brioche broodjes met crème suisse € 0,99

Vraagprijs € 239.000,-- k.k.

IJSJE VAN DE WEEK Pistache per bol slechts € 0,80

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Voorstraat 17 Fijnaart T. 0168 - 477077

Riooltechniek

Voor verstoppingen en aanpassingen van riolen

24 uurs service En bij ons: geen resultaat, geen rekening

Voor inlichtingen of een vrijblijvende offerte neemt u gerust contact met ons op. Telefoonnummer: 0168-462489 Bij geen gehoor: 06-20441189

Gun uw schoenen een 2e ronde. Weggooien is toch zonde!

Drogedijk 7a, Oude Molen Tel. 06-53454336

choenmakerij Zadelmakerij

geopend: van 11 - 18 uur zaterdag van 10 - 16 uur woensdag en zondag gesloten

www.pauldewitleerbewerker.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Grote verschil is reserveren voor plaats

d’Engelenburgh houdt weer open podium

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Bankrekeningnummer NL25 RABO 0154 5208 96

KvK-nummer 60080604

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Stichting d’Engelenburgh in Fijnaart houdt op vrijdagavond 25 september weer een (klassiek) Open Podium. Daarmee voldoet de stichting aan een grote behoefte. Zangers, musici en luisteraars zijn van harte welkom. Cultuur en met name de zang heeft het op dit moment niet makkelijk. Door alle maatregelen kunnen veel uitvoeringen, repetities en bijeenkomsten niet doorgaan, of in matige bezetting. Het Klassiek Open Podium dat eind september weer wordt georganiseerd in d’Engelenburgh in Fijnaart is dan ook voor velen een verademing. Eindelijk weer een gelegenheid om lekker te zingen of te musiceren voor publiek! Gastvrij platform Op vrijdagavond 25 september krijgen zangers en musici gelegenheid hun kunnen te laten horen. De rijksmonumentale villa aan de Molenstraat 24 biedt een gastvrij platform. Aria’s en liederen uit opera, operette en musical zijn mogelijk, evenals ballades en instrumentale muziekstukken. Pianiste Caecilia Boschman Deelnemers brengen zelf hun

bladmuziek mee. Pianiste Caecilia Boschman uit Dordrecht staat garant voor deskundige begeleiding. Voor harpspelers staat een Camac-harp klaar. Getracht wordt ieder minstens tweemaal aan bod te laten komen. Enige klassiek open podium Voor zover bekend is dit het enige klassiek open podium in Brabant. Deelnemers komen ook van buiten de provinciegrenzen. Het Open Podium is tevens een goede gelegenheid om zich voor te bereiden op een auditie of voor een optreden. Reserveren De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ± 22.00 uur. De entree is zes euro en dat is inclusief koffie en een hapje. Met afstand en ventilatie wordt rekening gehouden. ! Deelnemers en luisteraars reserveren uiterlijk 18 september een plaats via engelenburgh@ live.nl of 06 8357 2448.

AUTOBEDRIJF C.A. de Bruyn

Voor alle reparaties, APK, in -en verkoop van uw auto Patrijsstraat 2 Fijnaart T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL

DOK kappers / haarwerken raadhuisstraat 12 - willemstad dokkappers.nl

0168 47 26 19 openingstijden: ma di / wo do / vr za

08:30 08:30 08:30 08:00

- 20:00 - 17:30 - 20:00 - 15:00

TER INTRO Een van de eigenschappen die ik liever niet van mijn ouders had geërfd is het vermogen om essentiële gebruiksvoorwerpen spoorloos te doen verdwijnen. Tot aan radeloosheid toe kan ik speuren naar m’n sleutels, m’n portemonnee of andere ‘futiliteiten’. Dat was vroeger in mijn kindertijd niet anders. Altijd was iemand in huis wel iets kwijt. M’n moeder zei dan telkens zeer wijs: “Denk aan de plek waar je het voor het laatst hebt gehad”. Maar juist zij zette het hele huis op z’n kop tijdens de constante zoektocht. Vorige week was het wederom raak. Nadat overdag het zoveelste hitterecord was gebroken had ik ’s avonds de gortdroge achtertuin met de zwenksproeier op net voldoende water getrakteerd. Vol energie door de dalende temperaturen nam ik me enthousiast voor om de plantjes in de voortuin ook van vocht te voorzien. De zwenksproeier werd aan de kant geschoven en ik greep naar de handsproeier. Tenminste, naar de plek waar ik dacht dat de handsproeier lag. Waar ik ook greep en keek, geen handsproeier te bekennen. De hele tuin en schuur doorzocht ik meerdere malen, terwijl het wijze zinnetje van mijn moeder maar door mijn hoofd bleef malen. Waar had ik dat kreng (de handsproeier) voor het laatst gehad? Ja, bij de slang om hem te vervangen door de zwenksproeier. Maar waar had ik dat ding dan neergelegd? Ik had werkelijk geen idee. Na een half uur zoeken had ik het bijna opgegeven toen ik hem in beeld kreeg. Hij was onder een struik gerold. Snel rolde ik de slang uit, koppelde de weerbarstige sproeier vast en draaide de kraan open. Mijn bekoelde enthousiasme daalde tot het vriespunt toen ik bij de voortuin arriveerde. Alle planten waren al liefdevol voorzien van water door de buurman. Met de slang tussen de benen droop ik af…

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten

- Zorgzaam - Eigentijds - Met aandacht, tijd en rust - Rouwhuiskamer met eigen sleutel voor nabestaanden

Wij helpen u bij een waardig afscheid Rouwcentrum Leeuw Lindonk 49 Zevenbergen (0168) 320135 Wilhelminastraat 68 Fijnaart (0168) 462230 Kap. Kockstraat 50, Steenbergen 0167-566104

is een familiebedrijf vader en zoon Gerard en Alfred Leeuw

www.uitvaartleeuw.nl

Lonneke de Vrij - Janita Bom Wilhelminastraat 64a, Fijnaart 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl


Pagina 5

Waterpret zorgt voor welkome verkoeling Vorige week beleefden we de warmste week ooit in ons land gemeten. Met temperaturen die opliepen tot 35 graden was verkoeling zeer welkom. Die verfrissing kregen veertig kinderen donderdagmorgen tijdens ‘Leef je uit waterpret’; een onderdeel van het zomerprogramma van meer Moerdijk. Op sportpark De Fendert kon iedereen kletsnat worden en dat was in de hitte heerlijk! Voor het tweede jaar zette meer Moerdijk een gratis zomerprogramma op voor kinderen en jongeren uit de gemeente Moerdijk. Zij werd daarbij ondersteund door kansrijk Moerdijk, Centrum Jeugd en Gezin, de gemeente Moerdijk en diverse sport- en cultuurverenigingen. Dit jaar telde het programma maar liefst 42 activiteiten. Gekozen kon worden voor onder andere een workshop fotografie, een voetbalclinic, dotpainting, turnen, boksen, een meiden-filmavond, een cursus hoe je een speelfilm maakt, silent disco en theaterlessen. Mede doordat veel kinderen vanwege corona niet op vakantie gingen, was de belangstelling voor elk onderdeel groot. Waterpret Vorige week donderdagmorgen stond ‘Leef je uit waterpret’ op het programma. Op een veld van v.v. de Fendert waren vier waterspelletjes uitgezet. Vooral het buikglijden over een kletsnatte en gladde baan viel in de smaak. Dat gold ook voor het onderdeel ‘water serveren’. De ene groep moest proberen een dienblad vol waterbekers veilig naar de overkant te krijgen, terwijl de andere groep ze bekogelde met sponzen. Iedereen had het geweldig naar zijn zin. Dat zag ook wethouder Eef Schoneveld die een kijkje kwam nemen bij het waterfestijn. Door Jan Willem van Bodegom


20% KORTING OP

SIKKENS BUITENLAKKEN

Vraag naar de voorwaarden

Staat hier de volgende keer uw advertentie?

Heb je een folder of flyer? Laat hem bezorgen met Dan wordt hij zeker gelezen! Mail voor meer informatie naar info@uitgeverijlokaal.nl of bel naar 06-22011800. Ook voor: creatieve teksten, pakkende fotografie, grafische vormgeving en haarscherp drukwerk.


Pagina 7

Sabina’s Zomervakantieweek:

Eropuit met het hele gezin Ook volgende week is er weer een Zomervakantieweek op Fort Sabina in Heijningen. Een week vol leuke doedingen, spektakel en theater. Maar ook een interessante lezing over vleermuizen met wandeling en natuurlijk de historische rondleidingen met gids. Verder is er de Streekproductenmarkt. Daar kan je de echte streekproducten kopen maar ook proeven bij de Kletsmajoor. Plezier dus voor iedereen. Hieronder een korte opsomming van al dat leuks met de data en tijden. - Gezellig picknicken op het fort op 17, 18 en 23/8* (vooraf reserveren) - Het leuke Kinder Natuurlab op 17, 18 en 20/8 van 11.00 tot 16.00 uur - Het beroemde Meemaaktheater met ‘De Hebberitus’ op 19/8 om 14.00 uur* - Een interessante fortlezing met rondwandeling over vleermuizen 20/8 om 20.15 uur* - Streekproductenmarkt, proeverij, straattheater en live-muziek op 21/8 - DĂŠ grote Roofvogels & Uilen Show is er op 22/8 om 14.00 uur* - Historische rondleidingen op woensdag en zondag om 14.00 en 15.00 uur Voor alle details en *reserveringen kunt u terecht op FortSabina.nl in de agenda. Op de foto: Vrouwe Sabina heet u graag wederom welkom. Foto Gert van der Ros

 �  �

† Â? ‚ Â? Â? Â? Â? ­ € ­

Â? Â? ­ € ­

‡ ˆ‰Š‹ �

‚‚‚�‚ ƒ „ � ‚‚‚� � � …‚ �…


Ik luister graag naar... Vrolijke (feest-)muziek Ik droom van… Ik ben niet zo’n dromer. Maak graag mooie herinneringen

Carolien van Laarhoven FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Dit keer met Carolien van Laarhoven.

Het liefst drink ik... Ik kan heel lang doen met één glaasje fris, maar van een lekkere cappuccino kan ik echt genieten Mijn lijfspreuk is… Geniet van de kleine dingen. ‘Geduld is een schone zaak’, zeg ik ook regelmatig op school en inmiddels ook thuis Bovenaan mijn bucket list staat... Ik heb wel een to-do-list. Ik heb het al druk genoeg met alle leuke dingen die ik op dit moment doe Ik heb een grote hekel aan... Liegen. Eerlijk duurt het langst Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben… Dat ik gezond en gelukkig 47 kaarsjes mag uitblazen, samen met de personen die mij dierbaar zijn Mijn bijnaam is… Juf

Mijn naam is... Carolien van Laarhoven Ik woon in Fijnaart sinds… Ik heb vroeger wel een bijbaantje gehad in Fijnaart, maar woon mijn leven lang al in Heijningen. Inmiddels werk ik ook ruim 16 jaar met veel plezier op de basisschool in Heijningen Men kan mij kennen van... Ik ben de dochter van Piet en Ad van Laarhoven (lang geleden beheerders van ’t Pestalozzihuis), basisschool Het Kompas, de toneel- en muziekvereniging in Heijningen In het dagelijks leven... Ben ik een bezige bij. Naast juf ben ik ook trotse moeder van een lieve dochter Het liefst eet ik... Hollandse pot Mooiste gebeurtenis in m’n leven... De dag dat ik mama werd Deze film moet iedereen zien… Ik ben niet zo van de films, ik kijk liever naar een goede Nederlandse drama- of politieserie

Het boek waarvan ik genoot... De (jeugd-)boeken van Simone van der Vlugt. Maar op dit moment geniet ik van de voorleesverhalen uit de boekenkast van mijn dochter Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor… Ik slaap liever gewoon door, maar daar houden mijn huisgenoten niet altijd rekening mee De mooiste kleur vind ik… Blauw De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is… Mijn overleden opa’s en oma’s. Helaas heb ik maar één oma gekend Ik ben goed in… Organiseren Mijn guilty pleasure is… Samen met mijn dochter naar 3 Uurkes Vurraf kijken en heerlijk meezingen met de carnavalskrakers Mijn onhebbelijkheden zijn... Ik kan weinig zaken uit handen geven, iets met perfectionisme

Ik ben trots op... De prachtige baan die ik heb en op mijn gezinnetje Mijn favoriete vakantieland is... Ik blijf wel lekker in Nederland. In Zeeland kan ik me best een paar dagen vermaken Mijn sterrenbeeld is… Weegschaal. Vaak eindeloos wikken en wegen Mijn vrije tijd besteed ik aan… Van alles. Ik sta graag op de planken met Toneelvereniging Kreatief en blaas soms ook een deuntje mee op mijn altsaxofoon bij muziekverenging DSH. Zingen met De Vergeet-mij-nietjes tijdens het Kleigatse Liedjesfestival of carnaval vind ik ook een gezellige ontspanning. Maar ik vind een vrije zondag thuis met mijn gezin ook heel belangrijk. Het bakken van een lekkere taart is dan favoriet Als ik 10 miljoen zou winnen… Is dat een verrassing en een uitdaging Mijn lievelingsspel is… Een gezelschapsspelletje is altijd leuk Mijn lievelingssport is… Op school had en heb ik een

hekel aan de gymlessen. Een waterrat ben ik ook niet. En mijn nieuwe racefiets wacht ook nog steeds op een ritje Ik heb bewondering voor... Mijn ouders. Ze zijn 80+ maar nog steeds actief, staan altijd voor iedereen klaar en passen regelmatig met veel liefde en plezier op hun kleindochter Mijn grootste blunder… Dat is een goede vraag… Iedereen maakt fouten, maar daar kun je ook veel van leren Op tv kijk ik graag naar… Ik vind diverse programma’s leuk en interessant om naar te kijken. Maar Flikken Maastricht staat toch wel op nummer 1 Mijn favoriete vak op school... Op de basisschool, middelbare school en Pabo heb ik altijd genoten van de muzieklessen. Ik geef ook graag een muziekles op school Mijn beste vriend/vriendin is… Mensen die de zorgen achter je lach zien. De liefde achter je boosheid en de reden weten wanneer je zwijgt. Gelukkig heb ik een paar mensen in mijn omgeving die dat heel goed aanvoelen Ik ben bang voor… Hoogtes. Ik blijf liever met twee benen op de grond staan. Het mooiste dier is… Een fleurige vlinder. Ik zou ook wel zo heerlijk rond willen fladderen Fijnaart vind ik... Een dorp waar ik mijn boodschappen doe en vroeger in het weekend graag op stap ging Wat ik mis in Fijnaart is… Wat Fijnaart mist, vind ik dan wel in mijn eigen dorp of één van de buurdorpen Mooiste plekje in Fijnaart… Voor mij zijn een paar plekken in Fijnaart bijzonder (geweest). Ik heb gezellige stapavonden beleefd bij Piet en Riet en in de Jacobus de Meerderekerk is onze dochter gedoopt. Maar Heijningen is voor mij het allermooiste plekje. Een fijn dorp om op te groeien en te wonen Mooiste plekje in de gemeente Moerdijk… ’t Pestalozzihuis in Heijningen is niet het mooiste, maar voor mij wel het bijzonderste plekje. Ik heb daar een groot gedeelte van mijn jeugd doorgebracht en van alles meegemaakt


Pagina 9

Polleke & Pelleke

Pompelientje - deel 1 Polleke en Pelleke zitten binnen. Het regent buiten, bah alles is nat. Reus Jan en zijn vrouw Marie zitten nog aan tafel, want ze zijn juist klaar met eten. Polleke en Pelleke zitten óp de tafel, want die hebben een eigen stoeltje en tafeltje om aan te zitten bij het eten. Alles staat boven op de grote tafel. “Sjonge jonge, wat een pokkenweer”, zegt Jan. “Ik kan niets doen buiten, zo regent het.” “Jan, wat doet Loebas toch allemaal in zijn hok?”, vraagt Polleke. “Hij blaft al heel de tijd, zou hij naar binnen willen.” “Ja, dat wil hij altijd, hij wil steeds bij jullie zijn, maar dat gaat niet hoor. Hij heeft een hok met een ren en ook nog eens een afdak op die ren. Nee laat hem maar lekker zitten.” “Toch gaan we even kijken, Pelleke ga je mee”, zegt Polleke. “Ja, maar even onze jassen pakken, anders zijn we zo nat.”

tjes kruipen boven op de hond, houden zich goed vast aan zijn haren en dan, dan rent Loebas het bos in. Polleke en Pelleke zijn nu al kletsnat, Loebas ook, maar ze hebben er geen erg in. Loebas rent naar een open plekje in het bos en dan stopt hij. “Luister hier maar eens”, blaft hij. De mannetjes horen nu duidelijk een gehuil. Het regent heel hard, maar daarbij horen ze: “Buwèèèh! Ik ben alleen, waar is mijn vriendje nou, buwèèèh!”

“Wat zeg je nou?” zegt Polleke. “Dan moeten we meteen op zoek.” Ze maken samen het hok open en Loebas springt eruit. De manne-

de mannetjes met grote ogen aan. Dan ziet hij de grote hond en kruipt bang achteruit verder onder de wortel. “Kom maar hoor, wij doen je niets en die grote hond hoort bij ons. Wij zijn Polleke en Pelleke en dat is Loebas, de hond van reus Jan.” “Ik, eh, ik ben Pompelientje, en ik ben zo alleen. Ik weet niet meer hoe ik terug naar huis moet. Ik woon bij een heel lief kindje, hij heet Ole. Die zit nu vast alleen of hij is mij aan het zoeken, wij houden veel van elkaar hoor.” “Weet je wat”, zegt Polleke. “Ga jij eerst maar eens met ons mee, dan kunnen we jou eerst eens schoonmaken, want je zit onder de blubber.” Samen pakken de kaboutertjes Pompelientje op en ondersteunen hem. Dan zien ze een gat in zijn been en er loopt zand uit.

De vrouw van de reus zegt: “Doe je jas goed dicht hoor, anders zit ik weer met zieke ‘kinderen’ in huis.” Polleke en Pelleke moeten erom lachen. Sinds ze in het huis van Jan wonen denkt de vrouw van reus Jan dat de mannetjes haar kinderen zijn. Niet echt hoor, maar zo goed zorgt ze voor die twee. Even later lopen Polleke en Pelleke samen door de regen naar het hok van Loebas. Het giet gewoon. Ze moeten om de grote plassen heen lopen. Als ze bij de kooi zijn blaft Loebas: “Zijn jullie daar eindelijk, ik blaf me een ongeluk. Horen jullie niets soms?” Polleke en Pelleke luisteren heel goed, maar ze horen alleen de regen die naar beneden valt. Nou kan een hond veel beter horen dan een mens of een kabouter, dus hoe de twee kaboutertjes ook proberen, ze horen niets buiten de regen. “Ik hoor huilen”, blaft Loebas. “Huilen van een kindje in het bos.”

Door Piet Hendrikx

“Let op Pelleke, we moeten dat gat dichthouden, anders loopt Pompelientje helemaal leeg.”

Polleke en Pelleke zoeken achter een paar bomen en dan vinden ze het wezentje dat het geluid maakt. Het zit verstopt onder een wortel van een boom. Het is een popje. Een pipo-popje met roze haartjes en mooie kleertjes aan. Maar door de regen is alles helemaal vies geworden. “Hallo, wie ben jij?” vraagt Polleke. Het popje schrikt en kijkt

Met veel moeite lukt het om Pompelientje op Loebas te krijgen. Polleke gaat voorop zitten en Pelleke achterop. Het popje zit tussenin, helemaal slap en vies van de regen. Voorzichtig loopt Loebas in de stromende regen naar huis. Als ze daar aankomen blaft Loebas. De deur gaat open en Loebas loopt gewoon naar binnen. Jan en zijn vrouw kijken naar de mannetjes en zien het popje zitten. “Ach klein ding, wat zie je er toch uit, kom maar gauw hier”, zegt Marie, de vrouw van de reus. Ze pakt Pompelientje op en begint meteen met wassen, borstelen èn het beentje behandelen. Eerst stopt ze er nog wat zand in en dan naait ze het beentje dicht. “Dank u wel mevrouw”, zegt Pompelientje. “Ik voel me al een stuk beter.” Volgende week het vervolg van het avontuur van Polleke en Pelleke en Pompelientje.


Pagina 10

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Zondag 23 augustus 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Woord en Communieviering Diaken: M. Bastiaansen Misdienaars: Ineke en Julia Lector: Toos

Koster: W. Schrauwen Gebedsintenties: Casie van Sprundel Coosje van Sprundel Collecte: 1ste voor eigen kerk; 2de voor MIVA. missie verkeersmiddelenactie

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Alle vieringen worden tevens uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Op de website van de Immanuelparochie klikt u links onder op Kerk TV.

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Agenda Dinsdag 18 augustus 13.00 uur: Natuurlab open en Natuurdoedingen – zomervakantieweek, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen 14.00-16.00 uur: Watersnoodwoning geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Zondag 23 augustus 10.00 uur: De Dorpskerk Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Tiny

Bienefelt Collecte rondgang: Diaconaal werk eigen gemeente Collecte uitgang: Instandhouding kerk en eredienst De kerkdiensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl en via www.pknfijnaart.nl/onlinekerkdienst. Wilt u online aan het collectedoel geven? Download de App Givt via www.givtapp.net/download

Aanmelden verplicht

Kerkdiensten in De Dorpskerk weer bij te wonen

Woensdag 19 augustus 14.00 uur: Rondleidingen met gids, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen 14.00 uur: Kindertheater – zomervakantieweek, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Donderdag 20 augustus 13.00 uur: Natuurlab open en Natuurdoedingen – zomervakantieweek, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen 14.00-16.00 uur: Watersnoodwoning geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 20.15 uur: Vleermuizen spotten – zomervakantieweek, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Vrijdag 21 augustus 11.00 uur: Proeverij streekproducten, zomervakantieweek, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Zaterdag 22 augustus 14.00 uur Extra editie roofvogelshow, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Zondag 23 augustus 13.00 uur: Zomervakantieweek borrelen met live music, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen 14.00 uur: Rondleidingen met gids, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen 15.00 uur: Online Fendert Kwis, inschrijven via fendertkwis. fendertlokaal.nl Dinsdag 25 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodwoning geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 26 augustus 14.00 uur: Rondleidingen met gids, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen

Vanaf zondag 23 augustus is het weer mogelijk om de kerkdiensten in De Dorpskerk bij te wonen. Om elkaars gezondheid zoveel mogelijk te beschermen houden we ons aan een stappenplan gebaseerd op de welbekende richtlijnen. In verband met het afstandhouden zijn we gebonden aan een maximaal aantal personen. Wilt u een kerkdienst bijwonen, dan moet u zich daarom aanmelden. Dat kan op twee manieren: via de website www.pknfijnaart.nl of telefonisch via 06-49115532. Aanmelden kan elke week tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur, voor de dienst van zondag. U krijgt vóór zaterdag 18.00 uur antwoord of u de dienst kan bezoeken Er is aardig wat ruimte in De Dorpskerk, dus voel u vrij om u aan te melden voor de kerkdienst.

Lees de krant ook digitaal: www.fendertlokaal.nl


Pagina 11

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Diefstal Op zaterdag 8 augustus omstreeks 14.50 uur was een 67-jarige bewoonster van de Brabantse Bellefleur in Fijnaart haar boodschappen aan het uitladen. Daarbij had ze haar laptop op de tassen gelegd. Op een onbewaakt moment zag ze dat de laptop weg was. Ze zag in een schim twee jongens weglopen richting de Langeweg. Het lukt niet om de jongens te achterhalen. Ze had een summier signalement en schatte ze in de leeftijd van leeftijd 14 à15 jaar oud en waren opvallend lang en smal. Ze droegen beide een spijkerbroek. De volgende dag, 9 augustus,trof de gedupeerde in de bosjes bij haar woning haar laptop aan. De laptop was beschadigd en er was duidelijk getracht er mee te werken. Echter was de laptop beveiligd met twee pincodes. Mocht u aanslaan op het signalement en/of getuige zijn geweest dan het verzoek contact op te nemen. Dossiernr: PL20002020207658. Invordering rijbewijs De rijstijl van een 62-jarige bestuurder uit Fijnaart viel maandag 10 augustus negatief op bij medeweggebruikers. Gezien zou zijn dat hij meerdere malen het trottoir had geraakt in Fijnaart. Collega’s gingen op onderzoek uit en zagen hem rijden en konden het rijgedrag bevestigen. Ze zagen hem op een afstand van ongeveer 200 meter twee keer in de berm rijden en 1 keer het trottoir raken. Alle redenen voor een alcoholcontrole waaruit bleek dat de bestuurder 865 ug/l blies waar een max van 220 ug/l is toegestaan. Het rijbewijs werd ingevorderd. Noodweer Verschillende delen van Nederland kampten dinsdagavond met heftige regen- en onweersbuien die in veel gevallen gepaard gingen met hagel. Ook de gemeente Moerdijk werd niet gespaard en men is nadien enkele dagen bezig geweest met het ruimen van de schade. Door de storm waren er behoorlijk wat dunne en soms dikkere takken uit bomen gewaaid. Zowel de

aannemerscombinatie GroenPlus (Bras/BTL) als de eigen medewerkers zijn direct aan de slag gegaan om alles zo snel mogelijk weer op te ruimen. Dit kan nog wel enkele dagen duren. Per woonplaats was de schade erg verschillend. Indien zich dit soort noodweer voordoet kunt u 112 bellen bij levensbedreigende situaties ,b.v. als er een omgewaaide boom op de weg ligt. Betreffen het takken, trek ze dan aub van het wegdek af. Ook adviseert de gemeente Moerdijk gebruik te maken van de gratis BuitenBeter-app voor meldingen die speciaal voor alle gemeenten is ontwikkeld. U kunt daarmee snel en eenvoudig een melding maken die altijd aankomt bij het serviceteam van de gemeente Moerdijk. Meldingen kunt u ook doorgeven via www.moerdijk. nl/Melding-woonomgeving. Popnagelen Het komt helaas regelmatig voor dat criminelen kentekenplaten stelen. Deze gestolen platen gebruiken ze b.v. om gratis te tanken of ze gebruiken ze op een vluchtauto bij een inbraak of ramkraak. Voorkom dit door uw kentekenplaten vast te zetten met popnagels of eentoers schroeven. Hennepkwekerijen De politie werkt bij het oprollen van hennepkwekerijen onder meer samen met de gemeente, woningstichting en energieleveranciers. Een illegale hennepkwekerij is gevaarlijk voor uzelf én voor uw omgeving. Bij de teelt wordt vaak gebruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom en installaties die slecht zijn aangelegd. Daarom levert dit een ernstig gevaar op voor de brandveiligheid. Ook kan schade aan woningen ontstaan door lekkages, stank en schimmelvorming. U kunt een hennepkwekerij herkennen aan bijvoorbeeld elektriciteitsproblemen in de buurt, afgeplakte ramen, stank / vocht / schimmel / lekkages in of rondom de woning of licht dat constant brandt. Vermoedt u een hennepkwekerij bij u in de buurt, bel dan de politie via 09008844. Blijft u liever anoniem dat kunt ook een melding doen

bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Buddy’s Surplus is op zoek naar nieuwe buddy’s. Vanwege een grotere zorgvraag en een lager aanbod vrijwilligers, komt de zorg- en welzijnsinstelling buddy’s tekort. Juist nu de vraag enorm toeneemt en met de versoepelingen mensen weer naar buiten willen of behoefte hebben aan een luisterend oor. Een buddy kan dan hulp bieden voor een praatje of een andere activiteit, zoals een wandeling. Dat ligt geheel aan de hulpvraag vanuit de cliënt. Het vrijwilligerstekort speelt al langer en is de laatste jaren afgenomen. Persoonlijk kan ik vanuit mijn wijkwerk bevestigen dat er veel vraag is achter de voordeuren. Echter in onze ‘ons kent ons’ dorpen is vaak de schaamte om hulp te vragen een blokkade. Ik juich het enorm toe en weet dat vaak simpel even een praatje en een bakkie het leven van veel van onze inwoners kan verrijken. Wanneer u zich aanmeldt als vrijwillige buddy zal er in samenspraak gezocht worden naar een match. Buddy’s krijgen via Surplus een training, onkostenvergoeding en begeleiding. Geïnteresseerden kunnen meer info vinden op de website: mantelzorgmoerdijk.nl Vakantie wijkagent Ik ben i.v.m. zomervakantie afwezig t/m 23 augustus 2020. Voor wijkgerichte politiezaken kunt u contact opnemen via 0900-8844 die uw melding zullen doorzetten naar mijn collega’s van de Cluster Moerdijk. Voor bepaalde wijkzaken kunt u ook contact opnemen met onze Wijk-Boa, Jeff Martens, telefoon:140168. Mailen kan ook: info@moerdijk.nl of via een formulier invullen op https:// www.moerdijk.nl/contact-boa. Bij grote Spoed:112 Johan Damen Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

Uitslagen

De Fendert 2 – SSS Klaaswaal 2 1-2 SSS Klaaswaal 1 – De Fendert 1 3-1

Programma

Dinsdag 18 augustus DIA 1 – De Fendert 1 20.00 Donderdag 20 augustus De Fendert JO13-1 – Roosendaal JO13-3 19.00 De Fendert 2 – DHV 2 19.30 De Fendert VR1 – Virtus VR2 20.00 Zaterdag 22 augustus De Fendert JO7-1 – Prinsenland JO7-1 10.00 De Fendert JO12-1 – Prinsenland JO12-1 10.00 De Fendert JO15-1 – Prinsenland JO15-1 11.00 De Fendert JO19-1 – Prinsenland JO19-1 11.00 De Fendert MO15-1 – Prinsenland MO15-1 12.00 Prinsenland JO8-1 – De Fendert JO8-1 09.00 Prinsenland JO10-1 – De Fendert JO10-1 09.00 Prinsenland JO13-1 – De Fendert JO13-1 10.00 Prinsenland MO13-1 – De Fendert MO13-1 10.00 Prinsenland JO17-1 – De Fendert JO17-1 11.45 Prinsenland MO17-1 – De Fendert MO17-1 11.45 DHV 1 – De Fendert 1 14.30 Zondag 23 augustus De Fendert 2 (zo) in Roosendaal 09.30 Regionale Oefencampagne met: De Fendert, Oranje Blauw’14, Roosendaal, Schutters

vv Oranje-Blauw ‘14 Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op www.oranjeblauw14.nl


Adverteren in Fendert Lokaal Een sluwe keus! advertentie@fendertlokaal.nl