Fendert Lokaal 2020 week 32

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 4 a u g u s t u s 2 0 2 0 | w e e k 3 2 | j a a r g a n g 7 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Fietsen door polders

Boer redt nest kiekendief

Vier dagen fietsen

Deel 2 Muisemuis

Toch een Fendert Kwis in augustus

“Met het hele gezin quizzen in de eigen woonkamer” de quiz toegestuurd en kun je via de computer of tablet met het hele gezin of met een groep deelnemen”, meldt Sjaan. “Het wordt nog leuker als je de computer of tablet op de tv aansluit.” Zondag 23 augustus De online Fendert Kwis vindt plaats op zondag 23 augustus om 15.00 uur. “Dat is een mooie afsluiter van de zomervakantie en een leuke bezigheid voor het hele gezin of vriendengroep. Het zijn allemaal vragen die we ook tijdens de reguliere Fendert Kwis zouden stellen en die gericht zijn op jong en oud. Bovendien zijn het meerkeuzevragen. Je kan het antwoord altijd nog gokken. Je doet het ook niet voor niets, want we zijn bezig mooie prijzen te verzamelen”, aldus Sjaan.

Dit jaar geen volle feesttent met Fendert Kwis-deelnemers, maar volle huiskamers. Archieffoto 2019

Eind deze maand zou de Fendertse Week haar veertigste verjaardag vieren met de 21e editie van de Fendert Kwis. Zou, want zoals bij alle evenementen gooide corona roet in het eten. In de maand augustus dit jaar geen feesttent, Fasthion, Beauty & More, scholenzeskamp, 55+-middag, darts, muziekavonden, kermis of braderie. Maar wél een Fendert Kwis, in aangepaste vorm. Al 20 jaar lang stelt de Heemkundige Kring Fijnaart & Heijningen de Fendert Kwis samen. Even zag het er naar uit dat de vragen voor dit jaar in de kast konden blijven liggen. “Dat idee stond ons tegen”, zegt Sjaan Kannekens. Onder zijn leiding bedenkt een select gezelschap telkens de lastige vragen. “We doen een groot aantal inwoners een plezier met de quiz. Dat blijkt wel, want de laatste jaren zitten we aan het maximaal aantal teams van dertig. Ook is ons meerdere keren gevraagd of de quiz doorging of op een andere locatie kon wor-

den gehouden. Daarom hebben we met elkaar een alternatieve Fendert Kwis bedacht en daar kunnen ook nog eens veel meer mensen aan meedoen.” Online De populaire quiz wordt online gehouden. “De deelnemers ontvangen een link waarop de quiz is te volgen. De circa zestig vragen worden voor de camera gesteld door onze quizmaster Jan Willem van Bodegom. Bovendien komen de vragen ook in beeld. Via de smartphone kunnen de antwoorden doorgegeven wor-

den. Wie uiteindelijk het snelst de meeste goede antwoorden heeft gegeven, wint deze speciale Fendert Kwis”, legt Peter Kannekens uit. Hij is samen met Willem Nuiten verantwoordelijk voor de techniek. Inschrijfkosten Het live uitzenden van de quiz brengt wel de nodige kosten met zich mee. Daarom zijn aan de Fendert Kwis inschrijfkosten verbonden. “Om het voor iedereen toegankelijk te houden, vragen we slechts 5 euro. Voor dat bedrag krijg je een link naar

Aanmelden Het aanmelden kan op twee manieren: scan onderstaande QR-code in of ga naar de website fendertkwis.fendertlokaal.nl. Je komt dan op een inschrijfformulier. Vul je naam, e-mailadres en woonplaats in. Vervolgens ontvang je een nummer en instructies om deel te kunnen nemen. Inschrijven kan tot uiterlijk 18 augustus. Deelname is alleen mogelijk als de inschrijfkosten van 5 euro per gezin/team zijn overgemaakt. “We gaan er een hele leuke zondagmiddag van maken en hopen op zoveel mogelijk deelnemers aan deze bijzondere Fendert Kwis”, besluit Sjaan. “Dus doe allemaal mee!”

Scan deze QR-code om in te schrijven voor de online Fendert Kwis.


SMULTOPPERS

Van woensdag 5 t/m zaterdag 8 augustus

Aardbeienschnitte met slagroom 5 personen € 4,99 Belgische worstenbroodjes 4 stuks € 3,99

20% KORTING OP

SIKKENS BUITENLAKKEN

1/2 rozijnenbrood met spijs € 1,49 IJSJE VAN DE WEEK Vanille per bol slechts € 0,85 Vraag naar de voorwaarden

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Naarmate je ouder wordt, nemen collageen en elastine af in je huid. Hierdoor wordt de huid slapper en de rimpels gaan zich ontwikkelen. Ook verandert de botstructuur van het gezicht in de loop der jaren. Hierdoor zie je er eerder vermoeid uit terwijl je dat helemaal niet bent of je krijgt een boze of verdrietige uitstraling terwijl jij je niet zo voelt. Bij Natuurlijk en Mooi kun je door een subtiele aanpassing met de injectables (botox en/of filter, afhankelijk van indicatie) weer uitstralen hoe je je van binnen voelt! Ben je benieuwd? Maak snel een GRATIS INTAKE-gesprek bij Mw. Khalili, cosmetische huisarts, om de opties samen te bespreken. Nieuwe Dorpsweg 1A FIJNAART - TEL. 0168 - 46 27 30 info@natuurlijkenmooi.com


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Drie nieuwe fietsroutes door polders en langs streekwinkels

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Bankrekeningnummer NL25 RABO 0154 5208 96

KvK-nummer 60080604

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

AUTOBEDRIJF C.A. de Bruyn

Monique (l) en Gonny Herbonnet (r) van de Prullenkast ontvangen de Ruigenhilse polderroute uit handen van Petra Wevers van KrachtigBuiten.

VVV Moerdijk, KrachtigBuiten en ZLTO Moerdijk hebben drie nieuwe polderroutes samengesteld: de Ruigenhilse, de Oude Appelaarse en de Bloemendaalse polderroute. Elke fietsroute verbindt diverse streekwinkels en andere locaties met elkaar. Elke routenaam verwijst naar de (vroegere) polder waardoor de fietsroute loopt en is bedacht door de winnaar van de naamprijsvraag via de Facebookpagina van VVV Moerdijk: Leontine Ouwerling. Zij ontving maandag 27 juli als eerste alle drie de routes en een speciaal Moerdijks streekproductenpakket. Daarnaast werd elke route officieel overhandigd aan een van de deelnemende locaties op de route. Roks Streekwinkel in Fijnaart ontving de Oude Appelaarse polderroute, De Prullenkast in Oudemolen de Ruigenhilse polderroute en De Stuifakker in Zevenbergschen Hoek de Bloemendaalse polderroute. Coronaproof Fietsen en wandelen zijn een coronaproof-activiteit bij uitstek. Daarom wordt nu extra aandacht besteed aan de drie routes. Op maandag 27 juli is VVV Moerdijk met ondersteuning van KrachtigBuiten, WaterpoortWerkt en Fietsen voor m’n eten West-Brabant de poldercampagne rondom streekproducten gestart. Als onderdeel hiervan ontvangt elke deelnemende locatie aan de route een gepersonaliseerde poster met daarop informatie over de locatie en de openingstijden. VVV Moerdijk blijft tot half augustus de routes en hun locaties onder de aandacht brengen via sociale media en de website. Gratis verkrijgbaar De routes zijn zowel online als op papier gratis verkrijgbaar. Via de routepagina van vvvmoerdijk.nl zijn de routes te downladen. Via route.nl kunnen fietsers op pad aan de hand van deze website en de app. Op papier zijn de routes verkrijgbaar bij alle deelnemende locaties die op de kaart staan vermeld en bij de toeristische informatiepunten van VVV Moerdijk in Willemstad, Klundert en Zevenbergen.

Voor alle reparaties, APK, in -en verkoop van uw auto Patrijsstraat 2 Fijnaart T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL

TER INTRO Ik mag graag een quizje spelen. Fanatiek zit ik mee te peinzen met de kandidaten in tv-programma’s als De Slimste Mens, Eén tegen 100, De S.P.E.L.show en af en toe waag ik me zelfs aan 2 voor 12. Ik durf zelfs te beweren dat ik het in hun schoenen niet slecht zou doen, al zou de klok mijn grootste vijand zijn. Dankzij het PlayStation-spel Buzz neem je ook echt deel aan een quizprogramma. Vijftien jaar geleden schaften we de game aan als Sinterklaascadeau voor de jongens. Maar Buzz biedt ook vermaak aan volwassenen, zo bleek tijdens een gezellig avondje met onze toenmalige buren. Nadat ieder paar een potje winnend had afgesloten, bonden de buurman en ik de denkstrijd met elkaar aan op het gebied van oude en recente muziek. In deze categorie bleken we aan elkaar gewaagd. Per ronde wisselde de leidende positie. In de laatste, allesbeslissende ronde kwam het niet alleen op kennis aan, maar ook op snelheid. Steeds fanatieker werden de knoppen ingedrukt. We schoven steeds verder naar het puntje van de bank tot we niet verder konden. Zo zaten we allebei in dezelfde positie klaar om het juiste antwoord te geven op de volgende vraag. Het antwoord dat een eind zou maken aan de gelijke stand. Maar juist op dat moment riep de quizmaster uit het tv-toestel: “Tot zover de laatste ronde”. Sip keken we elkaar aan en schoten allebei in de lach om de dwaze situatie: twee volwassen mannen helemaal in beslag genomen door Buzz. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal

Joël Roks van Roks Streekwinkel ontving de Oude Appelaarse polderroute.


Familieberichten Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze vader en (over)grootvader

Toon Dierks zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen en (achter)kleinkinderen

- Zorgzaam - Eigentijds - Met aandacht, tijd en rust - Rouwhuiskamer met eigen sleutel voor nabestaanden

Wij helpen u bij een waardig afscheid Rouwcentrum Leeuw Lindonk 49 Zevenbergen (0168) 320135 Wilhelminastraat 68 Fijnaart (0168) 462230 Kap. Kockstraat 50, Steenbergen 0167-566104

is een familiebedrijf vader en zoon Gerard en Alfred Leeuw

www.uitvaartleeuw.nl

Lonneke de Vrij - Janita Bom Wilhelminastraat 64a, Fijnaart 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl


Pagina 5

Over de bruine kiekendief en de boer die een pluim verdient

De jonge kiekendieven doen vliegoefeningen. Foto’s Alois van Mingeroet

Vorig jaar, 16 juli 2019, was Henk-Willem Breure een van zijn graanakkers aan het pikdorsen vlak achter zijn boerderij in Fijnaart. Toen hij opeens net voor de vlijmscherpe messen van de pikdorser twee jonge vogels zag zitten. Henk-Willem stopte onmiddellijk en kon nog net vermijden dat de vogels in de machine terecht kwamen. De agrariër had al meteen gezien dat het om twee juveniele bruine kiekendieven (Circus aeruginosus) ging die nog niet vlieg vlug waren. Hij maaide rond het nest heen en liet een stuk van 5 op 5 meter staan. De bruine kiekendief is een flink uit de kuitengewassen roofvogel die op de grond zijn nest bouwt in rietvelden, maar ook vaak op graanakkers. Zijn prooien zijn vooral muizen en ratten, jongen van hazen en konijnen, maar ook kleine vogels staan op het menu. In Nederland leven ongeveer 1000 broedparen van de bruine kiekendief en ze zijn wettelijk beschermd. In oktober/november trekken ze naar Afrika om er te overwinteren. Ongeoorloofde jacht op hun trekroute vooral in de landen rond de middellandse zee en de verandering van hun overwinteringsgebieden zorgt ervoor dat hun aantal afneemt. Bij ons is het toenemen van het aantal vossen een probleem. Maar ook gebrek aan prooidieren kan ervoor zorgen dat de jongen het niet halen. Toch is wellicht het grootste gevaar de pikdorsmachine als ze in een graanveld broeden. Onnodig te zeggen dat dit nooit moedwillig gebeurd. Als

de boer het wel weet, dan maait hij om het nest heen en laat een plukje graan staan van bijvoorbeeld 5 op 5 meter. En dat betekent dan de redding van de jongen. De moeilijkheid is om het nest te lokaliseren, want men kan niet het hele graanveld plat trappelen om het nest te zoeken. Mensen van natuurbeschermingsorganisaties en vogelbescherming zouden veel vaker mensen met een drone moeten inschakelen. Want met een drone kan men zonder schade toe te brengen aan de gewassen een heel graanveld afspeuren. Dat gebeurt al vaak hoor en dan kan met paaltjes en signalisatielint een stuk van 5 op 5 meter afzetten en dan kan er omheen gemaaid worden. Uiteraard kan alles wat er op een boer zijn land gebeurd in samenspraak met de boer zelf. Oog voor de natuur Maar op het land van Henk-Willem is dat

niet nodig. Hij heeft oog voor de natuur en weet wat er op zijn land leeft en rondvliegt. Het goede nieuws was dat de jongen op 1 augustus 2019 het nest met succes verlaten hebben. Maar dat happy-end-verhaal kreeg ik pas te horen bij het rapen van de noten op het erf van Henk-Willem in oktober, beetje laat dus. Afspraak werd gemaakt als de bruine kiekendieven het nog eens zouden overdoen ik mocht komen fotograferen van op veilige afstand om de vogels niet te storen. En het bleek eens temeer, een jaar is vlug voorbij. Eind juni 2020 kreeg ik een berichtje van Henk-Willem: “De kiekendieven hebben toch weer mijn wintergerst uitgekozen hoor.” Op 1 juli zijn we samen, Netty, Henk-Willem en ik, in het graanveld gaan zoeken vanuit de sproeisporen, maar we konden het nest niet vinden. Op 17 juli ging Henk–Willem het rijpe graan pikdorsen en ook nu had hij het nest op tijd gezien en er werd keurig rond gemaaid. Nog dezelfde avond kreeg ik een berichtje: “En toch zitten er kiekendieven in de wintergerst hoor. En ook nu had ik ze op tijd gezien en heb een plukje graan laten staan van 6 op 6 meter. Je mag ze komen fotograferen, je kan met de auto op het land.” Nestfotografie doe ik eigenlijk niet, maar een voedseloverdracht van op ruime afstand moet wel kunnen vind ik.

Twee jaar achtereen liet Henk-Willem Breure een stuk wintergerst staan voor de bruine kiekendief.

Vliegoefeningen We spraken af om nog enkele dagen te wachten want de bruine kiekendieven zullen wel wat stress hebben door het maaien van het veld. Op 21 juli stond ik met de auto om 05.30 uur op ongeveer 100 meter van het nest en kon ik zien dat de jongen al vliegoefeningen aan het maken waren. Ik heb daar enkele foto’s van gemaakt en daar ben ik wel heel blij mee. Maar een voedseloverdracht is niet gelukt (hopelijk volgend jaar wel). Om 06.30 uur was ik al terug thuis, want ik wou de vogels absoluut niet storen. Op 30 juli meldde Henk-Willem dat de jonge Bruine kiekendieven weggevlogen zijn. ik ben superblij met de actiefoto’s van de jonge bruine kiekendieven die vliegoefeningen maakten. Maar de pluim verdient Henk-Willem Breure. Door twee jaar na elkaar rond het nest te maaien, door zijn oplettendheid en voor zijn respect voor de natuur ervoor te zorgen dat twee nesten met telkens twee jongen van de bruine kiekendief zelfstandig geworden zijn en dat in de Fendert nog wel. Chapeau Henk-Willem. Tekst en foto’s: Alois Van Mingeroet


Scheepsbouw Nieuw of renovatie:

Interieur, meubels op maat, teakdek, lijsten maken Robert Berghout, Steiledijk 5, 4793 RK Fijnaart Tel: 0168-462489 / 06-23752805 Email: berghoutonderhoud@gmail.com Website: www.berghoutonderhoudgroep.nl

DOK kappers / haarwerken raadhuisstraat 12 - willemstad dokkappers.nl

0168 47 26 19 openingstijden: ma di / wo do / vr za

08:30 08:30 08:30 08:00

- 20:00 - 17:30 - 20:00 - 15:00

Adverteren in Fendert Lokaal

Bel 06-14520497

Staat hier de volgende keer uw advertentie?


Pagina 7

Fijnaartse Fiets4daagse van 8 tot en met 11 september kilometer voor de meer ervaren fietsers en wielrenners. Afwisselende routes De routecommissie heeft weer een aantal leuke afwisselende routes uitgezet. Zij leiden de fietsers door de mooiste West-Brabantse polders rondom Fijnaart. Deze routes zijn te raadplegen op de website en zijn tevens te downloaden als GPX-bestand om op navigatiesystemen te uploaden. Ook zullen de routes als pdf-document beschikbaar zijn voor de fietsers die niet over een navigatiesysteem beschikken. Hierop staan duidelijk de routes omschreven.

De Fiets4daagse is een leuk evenement voor gezinnen, recreatiefietsers en voor wielrenners.

Begin september 2019 werd voor het eerst sinds vele jaren weer een fietsvierdaagse in Fijnaart gehouden. Deze werd georganiseerd door WielerToerclub Heij=Fijn. WTC kan terugkijken op een geslaagd evenement dat voor herhaling vatbaar is. Het evenement is geëvalueerd en er is dankbaar gebruikgemaakt van alle tips en ideeën die de organisatie heeft ontvangen. Besloten werd om de fietsvierdaagse in 2020 te houden in juni. De temperatuur is dan vaak aangenamer dan in september en het blijft langer licht. Echter was men genoodzaakt het evenement te annuleren door de situatie rondom het coronavirus. Gelukkig zijn de omstandigheden verbeterd en zijn de mogelijkheden er om weer iets te organiseren. Onlangs werd besloten om de fietsvierdaagse alsnog dit jaar te organiseren en wederom net na de zomervakantie, van dinsdag 8 tot en met 11 september.

Versnaperingen Cafetaria-Eethuis Family is weer bereid medewerking te verlenen, zoals ook Rijk Zwaan en Roks Streekwinkel. Zij zorgen voor onder andere de gezonde versnaperingen onderweg. De organisatie volgt vanzelfsprekend de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de NTFU worden strikt gehandhaafd. Het fietsevenement is geschikt voor alle fietsliefhebbers. Er zijn drie afstanden waaruit men kan kiezen. De 15 kilometer is een echte gezinsafstand voor jong en oud, de 25 kilometer voor de recreatiefietsers en de 50

Inschrijven Deelnemers kunnen zich inschrijven op dinsdag 8 september en woensdag 9 september vanaf 18.00 uur voorafgaande aan het vertrek. Het vertrek is iedere avond vanaf 18.30 uur vanaf Cafetaria-Eethuis Family, waar men na afloop nog gezellig kan napraten onder het genot van een drankje. Deelnemers ontvangen een stempelkaart waarmee ze iedere avond een versnapering ontvangen van Family. Bij het volbrengen van drie avonden ontvangen de deelnemers ook een leuke herinnering. Deelname tot en met 12 jaar is gratis. Grote opkomst De organisatie hoopt dat de inwoners van Fijnaart en omstreken toe zijn om weer eens te kunnen deelnemen aan een evenement na een vervelende periode zonder georganiseerde activiteiten en evenementen en hoopt op een grote opkomst. Informatie over de fiets4daase en de routes is te vinden op de website: www.wtcheij-fijn.nl/fiets4daagse WTC Heij=Fijn beschikt ook over een facebook pagina: www.facebook.com/wielertoerclub

‘Wedervaren en toestanden’ ook te koop bij Topshopper Het boek ‘Wedervaren en toestanden in Fijnaart en Heijningen’ is van de persen gerold en sinds afgelopen zaterdag te koop. Naast de verkoopadressen die bij het artikel in Fendert Lokaal van vorige week stonden vermeld is het 175 pagina’s tellende naslagwerk ook verkrijgbaar bij de Topshopper in Fijnaart. In het boek heeft Piet Roks (73) de opvallendste nieuwsfeitjes uit de voormalige gemeente Fijnaart en Heijningen sinds 1702 verzameld. Vanaf 1861 heeft hij van elk jaar een of meerdere berichten geplaatst. Het boek stopt in 1996, het jaar waarin Fijnaart en Heijningen als gemeente ophield te bestaan. De prijs van het omvangrijke naslagwerk is 14 euro. Verkrijgbaar Het boek is verkrijgbaar op dinsdag- en donderdagmiddag in de Watersnoodwoning aan de Veluwestraat 2 in Heijningen en in Fijnaart op de adressen: Ooievaarspad 3, Appelaarseweg 8, Parelstraat 24G en bij de Topshopper aan de Molenstraat 20-22.

Het boek ‘Wedervaren en Toestanden in Fijnaart en Heijningen’.


Pagina 8

Harmke de Regt FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Dit keer met Harmke de Regt.

Het boek waarvan ik genoot... Morgen mag ik uit de kast

Mijn sterrenbeeld is… Vissen

Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor… Mokkataart

Mijn vrije tijd besteed ik aan… Bankhangen met mijn man en samen met mijn dochter Romy naar haar paard. Voor de rest werk ik

De mooiste kleur vind ik… Zwart De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is… Valentino Rossi, een geweldige motorcoureur Ik ben goed in… Zorgen voor anderen Mijn guilty pleasure is… Ik ben verslaafd aan chocolade Mijn onhebbelijkheden zijn... Ik ben ongeduldig, ik wil alles onder controle houden Ik luister graag naar... Jaren 80-muziek Ik droom van… Een groot huis met veel land zodat mijn dochters paard bij huis kan zijn Het liefst drink ik... Een biertje, wel een speciaal biertje Mijn lijfspreuk is… Niemand kent mij echt Bovenaan mijn bucket list staat... Met een camper toeren , onze tuin opknappen, vakantie Ik heb een grote hekel aan... Onrecht en liegen Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben… Dat ik samen met mijn man een leuke camper heb en kan gaan toeren

Mijn naam is... Harmke de Regt

In het dagelijks leven... Werk ik bij Fokker

Ik woon in Fijnaart sinds… 18 december 2015. Ik kom oorspronkelijk uit het kleine dorpje Eexterveenschekanaal in de provincie Drenthe. 5 jaar geleden ben ik hier komen wonen omdat de liefde van mijn leven hier woonde

Het liefst eet ik... Friet met een snack

Men kan mij kennen van... Eigenlijk geen idee

Mooiste gebeurtenis in m’n leven... Dat zijn er meerdere: de geboorte van mijn kids en dat ik Dennis, de liefde van mijn leven, leerde kennen Deze film moet iedereen zien… The whole nine yards

Als ik 10 miljoen zou winnen… Koop ik een mooi huis met veel grond voor ons gezin en zou ik de medemensen die van de voedselbank moeten leven helpen De beste voetbalclub van de wereld is… Feyenoord Mijn lievelingsspel is… Monopoly Mijn lievelingssport is… Voetbal Ik heb bewondering voor... Mezelf, dat ik het zo heb getroffen met een geweldige man Mijn grootste blunder… Iemand zijn naam verkeerd zeggen, in het Pools Op tv kijk ik graag naar… Netflix Mijn favoriete vak op school... Rekenen Mijn beste vriend/vriendin is… Mijn man Dennis Ik ben bang voor… Slechte tijden Het mooiste dier is… Een paard, het zijn sterke dieren, maar o zo lief Fijnaart vind ik... Een leuk dorp Wat ik mis in Fijnaart is… Een zwemplas

Mijn bijnaam is… Moppie

Mooiste plekje in Fijnaart… Ons huis, omdat dat thuiskomen is

Ik ben trots op... Mijn kids, dat ze het allemaal super doen en op mijn man. Hij is er altijd voor mij en mijn kids

Minst mooie plekje in Fijnaart… Alles is mooi

Mijn favoriete vakantieland is... Nederland

Mooiste plekje in de gemeente Moerdijk… Willemstad, waar we twee jaar geleden trouwden


Polleke & Pelleke

Door Piet Hendrikx

Muisemuis - deel 2 Polleke en Pelleke kunnen goed klimmen, maar tegen zo’n boom¬stam opklimmen is wel moeilijk hoor. Heel voorzichtig stukje voor stukje klimmen ze naar Muizemuis toe en even later zitten ze binnen.

“Oooo”, zegt Polleke. “Dat is een groot huis dat zie je aan de buitenkant niet.” “Ja, maar dat is ook de bedoeling”, zegt Muizemuis. “Ik vond het al vreemd dat jullie het meteen zagen, want niemand mag mijn huisje zien, dat is toch veel veiliger nietwaar?” “Ja maar dat komt omdat wij kabouters zijn hoor, want reus Jan zag niets.” “Let op”, zegt Muizemuis. Hij rent uit zijn huisje en roetsjt rondom zijn boom en zet wel vier deurtjes open. Dan komt hij weer terug. “Kijk nou eens” zeggen Polleke en Pelleke verbaasd. Jij hebt wel gewerkt, jij bent een vakmuis. Dat is mooi. “Waar zijn die andere deurtjes voor Muizemuis?” “Daar bewaar ik allerlei lekker eten, slim hè?” “Dus jij woont hier boven en je hebt kamers gemaakt om voor¬raad in te bewaren. Maar muizen maken toch nooit een voorraad voor de winter, die gaan toch steeds op zoek naar eten?” “Ja dat klopt, maar deze muis niet, dat heb ik een keertje gezien van een hamster. Die stopt alles in zijn wangen en brengt het naar zijn holletje. Ik breng alles naar mijn voorraadkamers. Later kunnen dat kamertjes voor mijn kindjes zijn.” “Tjee, Muizemuis, jij hebt ook aan alles gedacht”, zegt Polleke. “Heb jij nog meer verrassingen?” “Jazeker, let maar eens op.” Muizemuis rent zijn kamertje door en zet kleine luikjes open. Nu wordt alles mooi licht in zijn kamertje en is alles nog beter te zien. Polleke en Pelleke staan met grote ogen te kijken. Heel het kamertje is mooi ingericht. Een hoekje met dekentjes om te slapen, een plaatsje om te eten, een knutselhoekje, ja zelfs gordijnen voor de raampjes. “Als ik hier bezig ben doe ik voor de veiligheid mijn deurtje dicht en mijn raampjes een beetje open. Dan ben ik binnen en toch kan ik alles zien. Leuk hè?” Zo zitten Polleke en Pelleke gezellig te praten met Muizemuis en dan….. plotseling schrikken ze alledrie van een hoop lawaai en geblaf. “Help, wat is dat?” roept Muizemuis. Een verschrikkelijk groot oog komt net voor het raampje en kijkt naar binnen. “Zijn jullie

hier? Is alles goed?” “Niet bang zijn Muizemuis, dat is Loebas de hond van de reus. Hij is vast op zoek gegaan naar ons. Hallo Loebas, hoe kom jij hier?” vraagt Polleke. “Nou dat zit zo”, blaft Loebas. “Mijn baas komt thuis en hij zegt dat ik jullie moet gaan zoeken. Met mijn superneus is dat zo gebeurd hoor. Wat is dit trouwens voor een leuk huisje?” “Ja Loebas, hier woont Muizemuis en die is bang van jou, wat moeten we daaraan doen?” vraagt Pelleke. “Nou Muizemuis”, blaft Loebas. “Kom maar eens hier lekker muisje, dan zal ik jou eens een lekkere lik geven. Ik vind jou lief hoor. Weet je wat als er iets is kan ik jou misschien wel helpen, wat denk je daarvan?” “N n nou, eh, Loebas, dat is wel aardig hoor, maar ik kan het alleen wel, dank je wel”,

zegt Muizemuis bang. Die Loebas is ook zo groot. “Weet je wat”, zegt Polleke. “Muizemuis jij moet maar eens een keertje op bezoek komen. Wij komen jou wel halen met Loebas en dan laten wij jou ons huisje zien. Want toen Jan onze boom omhakte is ons huisje heel gebleven en dat staat nu bij de reus binnen op de kast.” “Nou dat vind ik reuze aardig van jullie, dat durf ik wel hoor, maar dan moeten jullie wel meekomen om mij te halen.” “Prima Muizemuis dat doen we.” De twee kaboutertjes nemen een aanloopje en springen zo uit het huisje boven op de kop van Loebas. Ze zwaaien nog even naar Muizemuis en gaan er dan in een snelle vaart vandoor naar reus Jan en zijn vrouw Marie. Daar gaan ze snel vertellen van het mooie huis van hun nieuwe vriendje Muizemuis.


Pagina 10

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu

Lector: Toos Koster: W. Schrauwen Gebedsintenties: Lies van Merrienboer-Korst Collecte voor eigen kerk

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138

Alle vieringen worden tevens uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Op de website van de Immanuelparochie klikt u links onder op Kerk TV.

Zondag 9 augustus 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: P. de Rooij. Diaken: M. Bastiaansen Misdienaars: Rina en Febe

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Verlaten plaats ongeval Een vooralsnog onbekende bestuurder heeft forse schade veroorzaakt aan een geparkeerd voertuig. In de nacht van zaterdag 1 augustus op zondag 2 augustus werd het geparkeerde voertuig op de Oude Heijningsedijk in Heijningen door een aanrijding zwaar vernield. De dader is er vandoor gegaan. Wat de dader achterliet waren veel brokstukken en een buitenspiegel van het merk Ford. Het voertuig van de dader moet ook zeer zwaar beschadigd zijn na deze aanrijding. Getuige, of weet u wie het was mag u dit melden. Mocht de dader alsnog de gedupeerde schadeloos willen stellen is dat ook welkom. Dumping vaatjes In de voormiddag van 27 juli werden gedumpte vaatjes ontdekt in de bosschages op de Verkorting in Heijningen. Deze melding was binnen gekomen via de Buiten Beter app. Er werden 20 jerrycans aangetroffen met daarin verschillende soorten gekleurde vloeistoffen. Ze lagen deels bedekt onder een camouflagezeil. De brandweer kwam ter plaatse i.v.m. de veiligheid en om metingen te verrichten. Zij constateerde geen lekkages en gaven het sein veilig. Collega’s van het milieuteam kwamen ter plaatse, alsmede ambtenaren van de gemeente en Rijkswaterstaat. In

de praktijk komt het erop neer dat de grondeigenaar de kosten voor het ruimen moet betalen. In dit geval was Rijkswaterstaat de gedupeerde en heeft een extern gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld die de cans heeft afgevoerd. Uit politieonderzoek kwam naar voren dat het geen druggerelateerde dumping was. De cans waren gevuld met motorolie, dieselolie en ruitenwisservloeistof. Deze stoffen zijn waarschijnlijk overgepompt (gestolen) en op deze locatie heimelijk verborgen. Feestjes en geluidsoverlast Afgelopen periodes kreeg de politie meldingen van geluidsoverlast. Dit betroffen allen tuinfeestjes waar de muziek in de late avond/na middernacht nog op een te hoog volume stond. Indien u als veroorzaker door uw buren/medewijkbewoners hierop aangesproken wordt neem dan zelf de verantwoording en handel hier naar. Voorkom dat de politie moet komen vragen of de muziek wat zachter kan. Maak vooraf duidelijke afspraken en informeer uw buurtbewoners. Voorkom a.u.b. met z’n allen dat politiecapaciteit verloren gaat aan dit soort geluidsoverlastmeldingen. Corona COVID-19 In verband met de coronacrisis is de politie sinds maart genoodzaakt het aantal persoon-

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 De kerkdiensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl en via www.pknfijnaart.nl/onlinekerkdienst.

Zondag 9 augustus 10.00 uur: De Dorpskerk Voorganger: Ds. N.J.A. van Exel, ‘s Hertogenbosch Collecte rondgang: Onderhoudsfonds Collecte uitgang: K&W, kansarme kinderen in Pretoria, Zuid-Afrika Wilt u tijdens de onlinedienst aan het collectedoel geven? Download de App Givt via www.givtapp.net/download

lijke contacten te verminderen. Alleen in dringende gevallen spreken we nog af op het politiebureau. We proberen zoveel mogelijk aangiftes telefonisch af te handelen of via internet op te nemen. Kijk op www.politie. nl/aangifte-of-melding-doen, of online aangifte voor u mogelijk is. Lukt dat niet, neem dan contact op met 0900-8844. Dan kijken we of het telefonisch kan of dat het toch op een politiebureau mag. Sommige aangiftes zijn namelijk te complex of gevoelig om telefonisch te doen. Sinds eind april zien we de criminaliteitscijfers weer langzaam toenemen. Sinds begin juni is deze weer bijna op het niveau van vóór de crisis. Alleen het aantal online-oplichtingen ligt nog steeds hoger.

worden deze opgezet als b.v. het aantal inbraken in een wijk explosief toeneemt. Echter, aan de voorkant zitten is vaak nog doeltreffender. Via WhatsApp kunnen deelnemers in groepen van tientallen tot honderden personen onderling berichten uitwisselen, met in dit geval als doel het verbeteren van de veiligheid in hun buurt. Bent u geïnteresseerd een online buurtpreventiegroep op te zetten en wilt u graag geïnformeerd worden over de vervolgstappen. Mail dan naar veiligheid@ moerdijk.nl of bel naar 14 0168. Ook met deze vorm van buurtpreventie draagt u samen met gemeente, politie, woningstichting en andere maatschappelijke organisaties bij aan een leefbare en veilige buurt.

Corona & vakantie Als u op vakantie wilt naar het buitenland, controleer dan eerst het reisadvies voor dat land op Nederlandwereldwijd.nl. Houd er rekening mee dat elk land zijn eigen maatregelen heeft tegen de verspreiding van het virus. Zorg dat u deze regels kent voor u vertrekt. Heeft u tijdens uw vakantie gezondheidsklachten meld u dan bij een lokale huisartsenpost. Bij thuiskomst en gezondheidsklachten. Blijf thuis en laat u gratis testen. Maak een afspraak via 0800-1202.

Vakantie wijkagent Ik ben i.v.m. zomervakantie afwezig t/m 23 augustus. Voor wijkgerichte politie zaken kunt u contact opnemen via 09008844 die uw melding zullen doorzetten naar mijn collega’s van de Cluster Moerdijk. Voor bepaalde wijkzaken kunt u ook contact opnemen met onze Wijk-Boa, Jeff Martens, telefoon:140168, mailen: info@ moerdijk.nl of via een formulier invullen op www.moerdijk.nl/ contact-boa. Bij grote Spoed:112

WhatsApp-groepen en andere online buurtpreventiegroepen De online buurtpreventiegroepen via WhatsApp bestaan al langer, ook in onze wijken. Vaak

Johan Damen Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl


Pagina 11

Programma

Zaterdag 8 augustus De Fendert 4 – Baardwijk 5 12.30 De Fendert Selectie 1 en 2 trainen 14.00 Zaterdag 15 augustus De Fendert 2 – SSS Klaaswaal 2 12.00 SSS Klaaswaal 1 – De Fendert 1 14.30 Dinsdag 18 augustus DIA 1 – De Fendert 1 20.00 Donderdag 20 augustus De Fendert 2 – DHV 2 19.30 Zaterdag 22 augustus De Fendert JO7-1 – Prinsenland

JO7-1 10.00 De Fendert JO10-2 – Prinsenland JO10-2 10.00 De Fendert JO12-1 – Prinsenland JO12-1 10.00 De Fendert JO15-1 – Prinsenland JO15-1 11.00 De Fendert JO19-1 – Prinsenland JO19-1 11.00 De Fendert MO15-1 – Prinsenland MO15-1 12.00 Prinsenland JO8-1 – De Fendert JO8-1 09.00 Prinsenland JO10-1 – De Fendert JO10-1 09.00 Prinsenland JO13-1 – De Fendert JO13-1 10.00 Prinsenland MO13-1 – De Fendert MO13-1 10.00 Prinsenland JO17-1 – De Fendert JO17-1 11.45 Prinsenland MO17-1 – De Fendert MO17-1 11.45 DHV 1 – De Fendert 1 14.30

Ben Krooswijk fietst in 13 dagen 1500 kilometer

Zondag 23 augustus De Fendert 2 (zo) in Roosendaal 10.00 Regionale Oefencampagne met: De Fendert, Oranje Blauw’14, Roosendaal, Schutters

Ben Krooswijk uit Zwijndrecht heeft een topprestatie neergezet. Vrijdag 17 juli stapte hij op zijn racefiets om maar liefst 1500 kilometer af te leggen in slechts 13 dagen. De business manager van Quinnoah Consulting uit Willemstad reed de monstertocht om geld in te zamelen voor Stichting Hartekind.

Agenda Dinsdag 4 augustus 11.00 uur: Spelletjes op het fort, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen 14.00-16.00 uur: Watersnoodwoning geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 5 augustus 11.00 uur: Spelletjes op het fort, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen 14.00 uur: Rondleidingen met gids, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Donderdag 6 augustus 11.00 uur: Spelletjes op het fort, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen 14.00-16.00 uur: Watersnoodwoning geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 7 augustus 11.00 uur: Spelletjes op het fort, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Zondag 9 augustus 14.00 uur: Rondleidingen met gids, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Dinsdag 11 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodwoning geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 12 augustus 14.00 uur: Rondleidingen met gids, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Donderdag 13 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodwoning geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Ben Krooswijk kreeg een warm onthaal in Westkapelle.

Stichting Hartekind is het enige goede doel in Nederland dat wetenschappelijk onderzoek financiert voor kinderen met een hartafwijking. In Nederland leven 25.000 kinderen met deze ziekte. Jaarlijks krijgen 1500 gezinnen in Nederland te horen dat hun kind een hartafwijking heeft. Nog steeds wordt 30% van de hartafwijkingen gemist op de echo of vlak na de geboorte. Dat maakt onder andere dat hartafwijkingen de belangrijkste doodsoorzaak zijn bij kinderen onder de 15 jaar. Ben Krooswijk

vindt dat daar iets aan moet gebeuren. Daarom besloot hij te gaan fietsen. Van vrijdag 17 juli tot en met woensdag 29 juli fietste hij van Zwijndrecht naar Basel en terug, gesteund door zijn vrouw en twee dochters. De laatste etappe ging van Brussel naar Westkapelle. Daar stond een welkomstcomité Ben op te wachten met bloemen en de Zeeuwse vlag. De teller stond op dat moment op 4617 euro. Meer informatie over Stichting Hartekind: www.hartekind.nl

Fietsen voor m’n eten genomineerd voor Tour de Force innovatieprijs ‘Fietsen voor m’n eten – West-Brabant is een van de drie genomineerden voor de prestigieuze Tour de Force innovatieprijs. De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de Tour de Force, de Fietsersbond en de ANWB hebben hun oordeel als volgt samengevat: Mooi origineel initiatief ‘van onderaf’ met veel positieve kanten. Lokaal begonnen en inmiddels verschillende regio’s en landelijke potentie / groei. Consumentenplatform voor vrijwilligers. Ondersteunt fietsen als brede mobiliteitsvorm. Mooie verbinding met lokale ondernemers. Tour de Force bijdrage kan helpen bij ‘professionaliseringsslag’. Sympathiek initiatief, past helemaal in deze tijd van lokaal eten, gezondheid en tegengaan van eenzaamheid. In augustus worden er videoopnames gemaakt van de genomineerden gevolgd door een digitale stemronde begin september. Het blijft dus nog even spannend maar dit is al een prachtig resultaat! Fietsen voor m’n eten is een initiatief van Petra Wevers. www.fietsenvoormijneten.nl/regio/west-brabant


Heb je een folder of flyer? Laat hem bezorgen met Dan wordt hij zeker gelezen! Mail voor meer informatie naar info@uitgeverijlokaal.nl of bel naar 06-22011800. Ook voor: creatieve teksten, pakkende fotografie, grafische vormgeving en haarscherp drukwerk. RUNDERGEHAKT 2 schalen à 500 gram

a7,38

2 VOOR

5.–

HEINEKEN, DESPERADOS, AMSTEL RADLER, CORONA OF LEFFE 2 verpakkingen à 25-50 cl of 2 multiverpakkingen à 4-12 stuks

2

e HALVE

LIPTON ICE TEA

4 flessen à 1,5 liter

3+1 GRATIS*

PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

Geldig t/m di 18 augustus 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk. 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties mogelijk.

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120