Fendert Lokaal 2020 week 26

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 2 3 j u n i 2 0 2 0 | w e e k 2 6 | j a a r g a n g 7 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Vastenactie

Piets Pennenvruchten

Natuur & Educatie

Kingpin wint

Reddingsbrigade Het Volkerak kopje onder door tekort aan instructeurs

“Beter een korte pijn dan een langzaam einde” is de enige die wel is gebleven. Daarom wisten we dat als wij stoppen het moeilijk zou worden om opvolging te vinden.” Geoliede machine Naast het besluit van Claudia en Ans om te stoppen, gaf de in Breda wonende Ian aan te willen afbouwen. Het lesgeven zou dan vooral op de schouders komen van Patricia, die bovendien de functie van penningmeester vervult. “Ik was nog niet zover dat ik wilde stoppen, maar ik heb ook niet de ambitie om meer op te gaan pakken”, zegt ze eerlijk. “We hadden ieder ons eigen aandachtsgebied. Dat draaide als een geoliede machine. Als dat wegvalt, wordt het lastig.”

De bestuursleden Ans van der Vorm, Claudia Derene, Jacqueline Janssens en Patricia de Rooij (v.l.n.r.). Op de foto ontbreken Jeanette Strootman, Lisette van Hamburg en Ian van Peperstraten.

Het aantal leden is met 66 op peil. De financiën zijn op orde. Ook bestuurlijk gaat het voor de wind. Toch houdt Reddingsbrigade Het Volkerak op te bestaan. Een tekort aan gekwalificeerde instructeurs nekt na 47,5 jaar de Fijnaartse brigade, die door de coronamaatregelen sinds half maart stilligt. De activiteiten worden niet meer opgestart. Wel hoopt het bestuur in de loop van dit jaar alsnog goed afscheid te kunnen nemen voordat de reddingsbrigade echt kopje onder gaat. Badmeester Brunger van het voormalig zwembad ’t Volkerakkertje richtte op 22 januari 1973 een reddingsbrigade op. Enige jaren later werden de zussen Claudia Derene en Ans van der Vorm lid. “Je had op sportgebied indertijd alleen de voetbal, de Kieviten en de reddingsbrigade. Wij komen uit een gezin dat graag zwemt en werden lid van de brigade”, vertelt Claudia. Na het behalen van de brevetten zwemmend redden volgden ze allebei de opleiding tot in-

structeur. “Daar waren minder eisen aan verbonden dan nu. Zo verzorgde Chris Donders de EHBO-lessen. Dat kostte niets”, aldus Claudia, die ook als secretaris in het bestuur zit. Ans verzorgt de ledenadministratie. Motivatie was weg De twee zussen Patricia de Rooij en Jeanette Strootman traden in de voetsporen van Claudia en Ans en werden ook instructeur. Enkele jaren geleden volgde Ian van Peperstraten. Met ondersteuning

van Lisette van Hamburg werd elke woensdagavond lesgegeven. Een jaar geleden kwamen Claudia en Ans los van elkaar tot het besluit om te stoppen. “De motivatie was weg”, legt Ans uit. “Het is toch een opgave. Elke week moet je er staan voor de 40 à 45 kinderen.” “Ik geef vanaf 1985 les”, vult Claudia aan. “Dat is 35 jaar. In die tijd is er nauwelijks opvolging gekomen. Ook logisch, want de kinderen gaan op een gegeven moment studeren en op kamers. Dan houdt het op. Ian

Bijzondere ledenvergadering Vlak voor de coronacrisis werd een bijzondere ledenvergadering belegd. “Er waren genoeg ouders om Claudia en Ans in het bestuur op te volgen. Daarmee was het instructeursprobleem nog niet opgelost”, vertelt voorzitter Jacqueline Janssens. “Eén vader heeft de vereiste diploma’s en wilde wel helpen. Alleen kan hij door zijn werk niet vanaf het begin van de lessen aanwezig zijn. Een moeder en enkele jeugdleden waren bereid de diploma’s te gaan halen, maar dat duurt anderhalf tot twee jaar. Daarnaast hebben we gesproken met Stichting Zwembad Fijnaart, maar die zag ook geen mogelijkheden om de lessen over te nemen. We hebben oud-leden benaderd, evenals de reddingsbrigades van Klundert en Oud Gastel om te fuseren of het over te nemen. Allemaal zonder resultaat.” Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

Van woensdag 24 juni t/m zaterdag 27 juni

Brosse eierkoeken 5 stuks € 1,49

Gesorteerde harde broodjes 5 stuks € 0,99 Roomboter appelflappen per stuk € 0,89 IJSJE VAN DE WEEK Hazelnoot per bol slechts € 0,80

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

SALE OP DE

VOORJAARSCOLLECTIE

www.ellenbmode.com

Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart Tel (0168) 462684 Maandagochtend gesloten

Gun uw schoenen een 2e ronde. Weggooien is toch zonde!

Drogedijk 7a, Oude Molen Tel. 06-53454336

choenmakerij Zadelmakerij

geopend: van 11 - 18 uur zaterdag van 10 - 16 uur woensdag en zondag gesloten

www.pauldewitleerbewerker.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Vervolg voorpagina-artikel

Het Volkerak kopje onder

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Bankrekeningnummer NL25 RABO 0154 5208 96

KvK-nummer 60080604

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

AUTOBEDRIJF C.A. de Bruyn

Voor alle reparaties, APK, in -en verkoop van uw auto Patrijsstraat 2 Fijnaart T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL

Tijdens eens van de uitjes naar Middelburg. Archieffoto Het Volkerak

“Uiteindelijk hebben we een enquête gehouden onder de leden met de vraag of ze wilden doorgaan zonder diplomazwemmen of stoppen. Het overgrote deel koos voor het laatste. De kinderen willen toch hun diploma halen en gaan dat nu doen in Klundert.” Op de bijzondere ledenvergadering zijn Claudia, Ans, Patricia en Jeanette benoemd tot ereleden. Afscheid in stilte In de bestuursvergadering van 8 juni viel het definitieve besluit om te stoppen. “Door corona zijn er nu geen activiteiten. We nemen dan ook afscheid in stilte. Al willen we nog wel een echt afscheid houden als straks de regels worden versoepeld”, meldt Ans. “We halen helaas de 50 jaar niet. Dat heeft nog wel gespeeld, maar nog 2,5 jaar doorgaan zag ik echt niet zitten. Het besluit geeft me een hoop rust. Al doet het wel zeer, want de brigade voelt toch als je kindje. Vorige week hebben we al onze spullen uit het zwembad gehaald. Een deel staat hier op zolder, zoals reddingspoppen, zwemvesten, klossen, ballen en werpzakken. Een aantal speelmaterialen hebben we aan De Oester geschonken. De vlag schenken we aan de heemkundige kring.” Er is nog een kleine kans dat Fijnaart opnieuw een reddingsbrigade krijgt. “Als degenen die een opleiding tot instructeur wilden volgen dat ook gaan doen. Zij zouden dan over twee jaar een nieuwe brigade kunnen starten”, zegt Claudia. “Als er dan nog ruimte is in de Oester, kan er een herstart komen.” Bomvol activiteiten Het Volkerak kijkt terug op 47,5 jaar bomvol activiteiten. “Naast het lesgeven en diplomazwem-

men namen we ook deel aan wedstrijden, zoals het NK”, vertelt Ans. “Maar ook in het buitenland, zoals kanaalwedstrijden in Duitsland. Op tal van zwemmarathons waren we van de partij.” “Ieder jaar gingen we met de leden naar het strand in Middelburg”, vervolgt Claudia. “Konden onze kinderen ook in een echte reddingsboot zitten en op een uitkijktoren staan. We gingen regelmatig op kamp in het scoutinggebouw van de Murk Jansen Groep in Breda. Een vaste activiteit was muntjes opduiken op de woensdag voor Pasen. Elk jaar hadden we de clubkampioenschappen, verspreid over vier onderdelen. Iedereen had daarbij wel de mogelijkheid om te winnen.” Hele mooie periode Met het verdwijnen van Het Volkerak heeft alleen Klundert binnen de gemeentegrenzen nog een reddingsbrigade. “Het is nu aan de ouders om zelf te gaan zwemmen met hun kinderen en niet alleen te spelen. Het is belangrijk om na het behalen van je zwemdiploma te blijven zwemmen”, aldus Jacqueline. “We leerden de kinderen eerst om zichzelf te redden. Vervolgens om iemand vanaf de kant te helpen en daarna vanuit het water. Zo werd je van lieverlee helemaal klaargestoomd voor het zwemmend redden”, vertelt Ans. “Het is triest dat het nu stopt”, stelt Jacqueline, “maar dat is het over vijf jaar ook.” “Een ouder zei: ‘Kies voor de korte pijn’. Anders zou het langzaam doodbloeden en dat zou nog erger zijn”, vindt Ans. “Nu sluiten we het zelf netjes af en kunnen we terugkijken op een hele mooie periode.” Door Jan Willem van Bodegom

TER INTRO Wie de anderhalvemetermaatregel tot op de millimeter wil ervaren gaat samen een korte vakantie naar een huisje en neemt schoonmoeder mee. Net als wij, vorige week. De eerste confrontatie ontstond al bij de receptie. Met felgele pijlen op de vloer was haarfijn aangegeven welke richting we naar binnen moesten lopen. Een pijl naar de uitgang was echter in geen velden of wegen te vinden, zodat we tegen de stroom in het pand moesten verlaten. Een onvolkomenheid die we vaker zouden treffen. Omdat we er echt even tussenuit wilden, aten en dronken we zoveel mogelijk buiten de deur. Het viel op dat op elk terras en in ieder restaurant andere regels golden. Werd je bij de een alleen maar naar je tafeltje gewezen, moest je bij de ander een complete gezondheidsverklaring invullen. Brachten we de hele dag samen in een huisje door, in een horecagelegenheid werd schoonmoeder op een veilige anderhalve meter geplaatst omdat we niet tot één huishouden behoren. Daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Bij het eerste terras overviel me de vraag dan ook of we alle drie in één huis wonen. Met het doemscenario voor ogen dat schoonmoeder een apart tafeltje zou krijgen of dat we zelfs helemaal geweigerd zouden worden, antwoordde ik iets te snel: “Ja hoor, schoonmoeder woont bij ons”. Wat die week overigens niet gelogen was. Ik verwachtte dat daarmee de kous af zou zijn, totdat de ober me een papier toeschoof. “Wilt u deze verklaring dan even ondertekenen?”, vroeg hij vriendelijk doch streng. Toen kon ik niet meer terug en pleegde de allereerste valsheid in geschrifte van mijn leven. Om mij nog meer angst in te boezemen, deelde de jongen mee dat de BOA regelmatig kwam controleren. Nog nooit hadden we onze consumpties zo snel genuttigd.

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten

- Zorgzaam - Eigentijds - Met aandacht, tijd en rust - Rouwhuiskamer met eigen sleutel voor nabestaanden

Lonneke de Vrij - Janita Bom Wilhelminastraat 64a, Fijnaart 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl

Wij helpen u bij een waardig afscheid Rouwcentrum Leeuw Lindonk 49 Zevenbergen (0168) 320135 Wilhelminastraat 68 Fijnaart (0168) 462230 Kap. Kockstraat 50, Steenbergen 0167-566104

is een familiebedrijf vader en zoon Gerard en Alfred Leeuw

www.uitvaartleeuw.nl


Pagina 5

Geslaagde vastenactie Kennedyschool ondanks corona

1.484 euro voor bewoners Fendertshof geleden officieel is geopend, was het plan nu om het geld dan te besteden aan een mooie activiteit voor alle bewoners. Zakjes met paaseitjes Na de voorjaarsvakantie namen alle kinderen een intekenlijst mee naar huis en deden hun best om zoveel mogelijk zakjes met paaseitjes te verkopen. Dat ging heel hard! Er kwamen veel volle lijsten terug. Twee moeders van de ouderraad hebben daarna heel hard gewerkt om alle zakjes met eitjes in orde te maken, zodat de kinderen ze een week later (net voor de thuiswerkperiode) weer konden uitdelen.

Blij verrast neemt Annet van Houtum de cheque in ontvangst uit handen van juf Eline de Visser.

Al aan het begin van dit jaar, waren er op de Kennedyschool in Fijnaart plannen voor een vastenactie in de tijd naar Pasen. Het idee was al snel dat het opgehaalde bedrag ten goede zou moeten komen aan de ouderen uit Fijnaart. En zo is ook gebeurd. De school nam contact op met Annet van Houtum van het Fendertshof. Zij gaf aan dat ze graag plantjes wilden om de bakken voor en de binnentuin op te fleuren. Toen dit bekend was, kwam al snel het fantastische

bericht van een ouder van een leerling die bij Florensis werkt. Het bedrijf stelde twee karren violen gratis beschikbaar. Geweldig! Er kwam een nieuw overleg en omdat het Fendertshof over een aantal maanden 10 jaar

Eindbedrag Door corona en het thuiswerken hebben de kinderen en ouders even moeten wachten op de bekendmaking van het eindbedrag, maar vorige week donderdag was het zover! In de klassen werd op een hele lange rol met oplopende bedragen het prachtige bedrag bekend gemaakt. Trotse koppies bij de kinderen; er werd maar liefst 1.484 euro opgehaald met de actie! ‘s Middags werd de cheque bij het Fendertshof overgedragen aan Annet. Die deze, verrast door het hoge bedrag, blij in ontvangst nam. Wordt vervolgd, want natuurlijk horen we wat ze gaan doen met dit mooie bedrag! Een geslaagde vastenactie voor de Kennedyschool!

Pennenvruchten van Piet Roks De meesten van u zullen wel weten wie Piet Roks is. Piet werd geboren aan de Kadedijk in Fijnaart en daar heeft hij ook het grootste deel van zijn leven gewoond. Tegenwoordig woont hij in het dorp, met uitzicht op een vijver. Zijn vader was vlasser en Piet heeft bij de gemeente gewerkt in de groenvoorziening. Hij heeft een grote kennis van bomen en planten. Maar er is meer wat hem interesseert! De laatste jaren van zijn arbeidzaam leven kwam Piet met zijn collega Willem wel eens op de koffie bij de mensen van de Heemkundige Kring. Toen hij met pensioen ging, zocht hij de heemkundigen weer op en zei dat hij nu wel wat wilde doen. En zo is het gekomen. Van ’iets doen’ naar een groot project is toch maar een kleine stap. Kort na de verhuizing naar Heijningen ontstond het idee om alle winkeliers en andere ondernemers in kaart te bren-

gen. Piet had daar wel oren naar en hij kende veel mensen. De bevolking was hem ook goed gezind en dat scheelt een boel. Het merendeel van de handelaren staat dus in een van de drie boeken die van de hand van Piet zijn verschenen. Sommigen zeiden dat ze liever niet meededen. Deel 1 kwam uit in 2013, het tweede deel over Oude Molen en Heijningen in 2014 en het meeste van Fijnaart staat in deel 3. De delen 1 en 3 zijn nog te verkrijgen. Wedervaren In een jaar van weinig schrijfwerk heeft Piet veel bezoekers rondgeleid in het Watersnoodhuis. Maar op een dag kreeg hij een inval en ging weer aan de slag. Hij ging allerhande nieuwsberichten verzamelen uit de vroegere gemeente Fijnaart en Heijningen. Er gebeurde toch best veel in de dorpen ‘waar nooit iets te beleven valt’. Al gaandeweg viel hem de titel voor het boek in. ‘Wedervaren

en Toestanden in Fijnaart en Heijningen’ dat moest het zijn! Roks had al een flinke hoeveelheid tekst in zijn computer zitten toen het jaar 1997 bereikt werd. En daarmee was het verhaal uit. De gemeente Moerdijk kwam er niet meer bij. Nu waren het anderen die het geheel controleerden, zo nodig corrigeerden en een ander plaatste wat foto’s tussen de regels. Gezien de grote hoeveel-

heid tekst, konden de foto’s er niet royaal aan toegevoegd worden, anders zouden we wel over de 200 pagina’s komen. Het is nu bijna zover dat de tekst naar de drukkerij gestuurd kan worden. In ieder geval in juli zal er sprake zijn van een echt boek dat in de verkoop kan. Daarover leest u binnenkort meer in deze weekkrant. Dan vertellen we u ook hoe u aan zo’n boek kunt komen.


KLIEKJES De wereld is soms kleiner dan je denkt

Riooltechniek

Voor verstoppingen en aanpassingen van riolen

Hoe vaak zijn er niet van die ontmoetingen die je je leven lang bijblijven? De ene weliswaar belangrijker dan de andere, maar toch. Over twee ontmoetingen die niet los van elkaar verteld mogen worden.

24 uurs service En bij ons: geen resultaat, geen rekening

Hoe vaak zeg je niet, zeker wanneer je Fransen ontmoet ‘Au Revoir’? Maar komt het er wel eens van? Zelden of nooit, of toch wel. Een van onze vakanties brachten wij door aan de Oostkant van het prachtige natuurpark ‘Parc Naturel Régional du Vercors’ dat op de landkaart kaart onder Grenoble is te vinden. Vanuit ‘Gresse en Vercors’ maakten we een eerste wandeltocht naar ‘Pas du Serpaton’. Een ‘inwandeletappe’ want er stonden nog wel meer langere en zwaardere tochten op het programma. De benen moesten er weer aan wennen, vandaar.

Voor inlichtingen of een vrijblijvende offerte neemt u gerust contact met ons op. Telefoonnummer: 0168-462489 Bij geen gehoor: 06-20441189

DOK kappers / haarwerken raadhuisstraat 12 - willemstad dokkappers.nl

0168 47 26 19 openingstijden: ma di / wo do / vr za

08:30 08:30 08:30 08:00

- 20:00 - 17:30 - 20:00 - 15:00

De eerste ontmoeting was met een Franse militaire communicatiepost die in verband met oefeningen in de omgeving boven in de pas was gestationeerd. Toen ik de commandowagen naderde, stapte een Franse militair uit om te zien welke bezoekers een kijkje komen nemen. Zijn gezicht nam een verbaasde uitdrukking aan. ‘Ce n’est pas vrai! Monsieur Van der Mast?’ Ik antwoordde dat het werkelijk zo was en was net zo verbaasd dat hij mij ondanks mijn wandelvermomming herkende. Het bleek dat hij mij had geholpen met het aanleggen van de telefoon tijdens de bouw van het internationale militair tehuis ‘The Bridge’ in Mostar, waar hij en zijn kornuiten enkele maanden waren gelegerd. De wereld is klein, dat bleek maar weer. Dus kletsten we bij, terwijl de anderen van het uitzicht op het dal en het er tegenover gelegen massief genoten. Maar het bewijs dat de wereld klein is werd nog sterker benadrukt door een tweede ontmoeting en op dezelfde plek. Terwijl ik met de Franse militairen bijpraatte over Mostar en over ECHOS, kwam een Nederlands echtpaar met drie kinderen per auto van de andere kant naar boven. Ook zij en vooral de kinderen waren nieuwsgierig naar de Franse militairen. Al pratend, nu dus in het Nederlands, over Mostar, over ECHOS, maar ook over Pro Rege en de PMT’s, bleek dat de mannelijke helft van het echtpaar goede herinneringen had aan ‘Pa en Ma Voogt’, die tijdens zijn dienstplichttijd in Oirschot de tehuisleiders waren van het PMT in Oirschot. Ongedwongen vertelde hij over zijn diensttijd waarin hij, zoon van een dominee, redelijk recalcitrant was ten opzichte van de kerk en alle bijbehorende zaken. Toch was hij, mede dankzij de vaderlijke en vooral moederlijke hulp van het echtpaar Voogt weer op het rechte pad gekomen. Ik vertelde hem dat ‘Pa Voogt’ enkele maanden eerder was overleden. ‘Het spijt me dat ik niet eerder contact met hen heb gezocht, maar misschien kunt u mij het adres van mevrouw Voogt geven.’ Ik beloofde hem om hierin te bemiddelen en nam na de vakantie contact op met mevrouw Voogt-Tolenaars. Ik kende haar niet alleen als collega, maar ook als mededorpsbewoonster van Fijnaart. Het contact is inderdaad tot stand gekomen, zo vernam ik later. De wereld is soms kleiner dan je denkt. Tot een volgende keer.

Houdoe. Cees van der Mast


Pagina 7

Natuur & Educatie op Fort Sabina graaf of gids het fort op. Bezoekers kunnen hun mooiste natuur- of actiefoto die ze die dag op het fort hebben gemaakt insturen. Uit deze foto’s zoekt het fort de leukste uit en daarvoor zijn vier kaartjes voor de roofvogelshow op 12 juli beschikbaar.

Vissen naar watermonsters: Geelrandkevers, kikkers, opz’nrugzwembeestjes en nog veel meer. En natuurlijk weer alles teruggezet in de spannende slotgracht. Foto: Fort Sabina - Gert van der Ros

De opening van het Natuur- en Educatie-programma op Fort Sabina was zaterdag onder leiding van professor Stinkmeyer een superleuk succes. Mooi weer, leuke en lieve mensen, veel natuur en spannende dingen te doen. Van oorwormnestjes bouwen tot het vangen van watermonsters in de gracht. Het is een natuur-doe-dingen-programma voor jong en oud, voor bezoekers, families en scholieren uit het basisonderwijs. Het Natuurlab vind je in het Kruithuis en opende

zaterdag 20 juni haar deuren. Die dag waren er allerhande natuur-doe-dingen te doen. Zoals water- en boomdiertjes zoeken, uilenballen pluizen, oorwurmpotjes maken en een spannende

speurtocht. Ook de bijenvrouw van Sabina vertelde over de bijenvolken op het fort en gaf een kijkje in haar bijenkast. Families konden met een foto-

Zomervakantieweken Tijdens de activiteiten op Fort Sabina in de zomervakantieweken (11 t/m 19 juli; 15 t/m 23 augustus) is het Natuurlab op het fort open op maandag, dinsdag en donderdag. Het programma startte op woensdag 17 juni met de serie fortlezingen ‘Elk vogeltje eet zoals het gebekt is’. Vanaf nu is er dan elke maand een fortlezing in de Tour Modele op Fort Sabina of in de natuur rondom het fort. Een uniek kans om ook in de avonduren het fort te bezoeken. Inloop 19.00 uur met een kop koffie, aanvang lezing 19.30 uur. In juli tot en met oktober is er na de lezing een avondwandeling gepland, onder andere augustus met de batsearcher op zoek naar vleermuizen. Dat omdat er, voordat de corona losbrak, er een EK-wedstrijd stond gepland op deze derde donderdag in juni, en het fort deze activiteit daarmee niet wilde laten samenvallen.

Wie herkent deze FSV-vrijwilligers? Is er nou helemaal niemand die de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen kan vertellen wie deze personen zijn? Dat kan toch bijna niet! Denk niet dat een ander wel zal reageren, want dan is de kans groot dat niemand reageert. Herken je een of meerdere personen van deze foto? Mail de namen naar info@ heemkundigekringfijnaartenheijningen.nl. Ook het jaar waarin de foto is gemaakt ontbreekt nog. De heemkundige kring is er blij mee!


Pagina 8

André de Rooij FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Dit keer met André de Rooij.

Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor… Nou, laat mij maar slapen. Ik heb vroeger wel eens iemand wakker gebeld omdat diegene zei: ”Maakt niet uit wanneer je belt, al is het midden in de nacht, je mag altijd bellen.” Die beste man kon het toch niet zo waarderen dat ik hem midden in de nacht ging opbellen…Tja De mooiste kleur vind ik… Monument blauw De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is… The Iceman (Wim Hof), daar wil ik wel een biertje mee drinken. Die beste man heeft het altijd warm. Hij heeft een methode ontwikkeld waarmee je beter bestand bent tegen kou. Ik zou de c.v. gewoon wat hoger zetten Ik ben goed in… In extreme situaties kalm blijven Mijn guilty pleasure is… Series opnieuw bekijken Mijn onhebbelijkheden zijn... Ik kan slecht tegen mijn verlies Ik luister graag naar... Radio 10

Mijn naam is... André de Rooij Ik woon in Fijnaart sinds… Ik woon niet meer in Fijnaart. Sinds 2018 woon ik in Prinsenbeek Men kan mij kennen van... Een biertje drinken in de Bereboot en/of de Fendertse Hoeve/ de Graanbeurs. Of van de voetbal… heb vroeger nog bij Kaaise Boys gevoetbald. En de Fendert is niet zo heel groot, dus bijna iedereen kent elkaar In het dagelijks leven... Woon ik samen met Natasja Matijsen en ben ik werkzaam bij APM-Terminals Maasvlakte 2

Het liefst eet ik... Friet met spare-ribs, maar zuurkool stamppot smaakt ook altijd Mooiste gebeurtenis in m’n leven... De geboorte van mijn dochter Lieke de Rooij Deze film moet iedereen zien… Tja, Titanic vind ik wel heel mooi… altijd weer benieuwd of die ijsberg al gesmolten is. De serie Band of Brothers vind ik ook wel erg mooi Het boek waarvan ik genoot... Ik lees echt wel veel boeken en er zijn veel boeken die ik mooi vind, maar biografieën van bijvoorbeeld Gijp, Fernando Ricksen en Kieft lees ik graag

Mijn sterrenbeeld is… Maagd Mijn vrije tijd breng ik door met… Graag windsurfen, MTB (helaas is mijn knie zo slecht dat dit bijna niet meer gaat), BBQ-en en motor rijden Als ik 10 miljoen euro win… Dan stop ik gelijk met werken en ga ik gelijk lekker reizen (als de corona voorbij is) Beste voetbalclub ter wereld… Barcelona Mijn lievelingsspel is... Het kaartspel Eenendertigen Mijn lievelingssport is… Dat is voetbal Ik heb bewondering voor... Natasja Matijsen en Lieke de Rooij Mijn grootste blunder… Tja, als ik dat allemaal moet vertellen, mag ik de Fendert niet meer in, haha Op tv kijk ik graag naar… Formule 1

Ik droom van… Een winnend staatslot

Mijn favoriete vak op school... Wiskunde en natuurkunde, zijn echt geweldige vakken!

Het liefst drink ik... Een biertje

Mijn beste vriend/vriendin is… Natasja Matijsen

Mijn lijfspreuk is… Kalm blijven

Ik ben bang voor… Ik heb niet zo veel met slangen. Gelukkig zijn er niet zo veel in de Fendert

Bovenaan mijn bucket list staat... Ik zou nog wel eens op een circuit met een tweezitter mee willen rijden met Max Verstappen of Gerard van der Horst. Gaat toch verdomd hard Ik heb een grote hekel aan... Mensen die gemeen zijn tegen dieren Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben… Een gezond leven met Natasja en Lieke en mijn familie en vrienden

Het mooiste dier is… Een hond, die zijn altijd blij je te zien! Fijnaart vind ik... Een gezellig durpje waar ik veel gelachen heb Wat ik mis in Fijnaart is… Een treinstation Mooiste plekje in Fijnaart… Het uitzicht achter bij het huis van mijn vader en moeder

Mijn bijnaam is… Dré

Minst mooie plekje in Fijnaart… Het voormalig ZNS-terrein

Ik ben trots op... Mijn vader en moeder die altijd zo verdomd positief zijn!

Mooiste plekje in de gemeente Moerdijk… De polders rondom de Fendert

Mijn favoriete vakantieland is... Kroatië


Pagina 9

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Poging inbraak Op 3 juni rond 23.45-24.00 uur werd er gepoogd in te breken in een woning aan de Hazebrouckstraat Fijnaart. Aan de achterzijde van de woning werd een ruit vernield. De bewoners lagen te slapen maar werden wakker van het glasgerinkel en dat hun honden aansloegen. Een oproep via burgernet en uit het buurtonderzoek kwamen geen bruikbare feiten of omstandigheden naar voren die meegenomen konden worden in het onderzoek. Verlaten plaats na ongeval In de avond/nacht/morgen van 3 op 4 juni werd een aanhangwagen beschadigd. Deze stond geparkeerd aan de Molenstraat in Fijnaart. De schade is dusdanig dat dit zeer aannemelijk met een ander motorvoertuig gedaan moet zijn. Vernieling Van een personenauto die geparkeerd stond aan de Populierenstraat in Fijnaart werd in de periode 4 op 5 juni de rechterachterruit vernield. De politie heeft dit in onderzoek omdat dit mogelijk gelinkt kan worden aan een conflict elders in de straat waar de benadeelde geheel buiten stond. Verdachte situatie Een kleine witte bestelauto viel vrijdag 12 juni op in de Sportwijk in Fijnaart. De mannelijke bestuurder reed opvallend langzaam en keek heel erg lang naar de woonhuizen. Toen een buurtbewoner hem aankeek keek de bestuurder bewust weg. Het kenteken werd genoteerd. Tevens werd een man met donker haar, zwarte jas en zwarte broek gespot die naar de begroeiing aan de waterkant stond te kijken. Hij deed dit op meerdere plaatsen en viel op. Een andere bewoner zag deze man op de Westkreekweg foto’s maken. Al met al zeer opvallend gedrag dat helaas pas op maandag 15 juni aan de politie werd doorgegeven. Uit de kentekenraadpleging kwam naar voren dat het kenteken totaal niet correspondeerde met het voertuig dat was gezien en dus valse kentekenplaten voerde. Meld bij dit soort verdachte gedrag direct de politie. Zij beoordelen dan wat de mogelijkheden zijn om (direct) actie te ondernemen.

Melden Bent u getuige van een verdachte situatie. Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren. Is er direct hulp nodig. Meld het de politie. Een melding maakt u zowel via telefoonnummer 09008844 als aan de balie van een politiebureau. Natuurlijk kunt u ook een melding maken via het politie meldformulier. Liever anoniem blijven gebruik dan Meld Misdaad Anoniem online. Bel 112 bij spoed of heterdaad situaties. Bel 112 als hulp bij direct levensbedreigende situaties nodig is. Wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld na een verkeersongeval, bij brand of wanneer iemand inbreekt, of u het vermoeden heeft dat deze persoon dat gaat doen. Dan telt elke seconde. Noteer zoveel als mogelijk o.a. kenteken, merk, type en kleur van het voertuig en het signalement. Indien mogelijk maak dan foto’s. Invordering rijbewijs Collega’s van het team verkeer Zeeland West-Brabant hebben woensdag 17 juni rond 06.50 uur van een 32-jarige bestuurder uit Zuid-Beijerland zijn rijbewijs ingevorderd. Hij werd op de A59 thv Fijnaart geklokt op een gemiddelde snelheid van 193 km/h alwaar 100 km/h was toegestaan. Verkeersongeval materieel Op de Kwartiersedijk Fijnaart raakte vrijdag 19 juni omstr. 22.20 uur een 21-jarige bestuurster uit Zundert van de weg. Zij gaf aan met haar personenauto in een bocht rechtdoor van de dijk te zijn gereden omdat ze verblind werd door de laagstaande zon. Ze werd ter plaatse nagekeken door de ambulanceverpleegkundige en hoefde niet mee voor verdere behandeling. Cybercriminelen Helaas blijven momenteel de meeste meldingen in onze dorpen te maken te hebben met internet / telefoonoplichting. Gelukkig het merendeel die mislukte door scherpte en alertheid van de ontvangers. De meest voorkomende en geslaagde betreffen oplichtingpraktijken die via particuliere aankopen via Marktplaats en diverse webshops. De koper betaald wel maar er worden geen goederen geleverd.

Nep-webshops Het landelijk meldpunt internetoplichting (LMIO) constateert dat meer mensen worden opgelicht door malafide-webshops. De producten worden betaald maar niet geleverd. U herkent deze nep-webshops vaak aan het feit dat ze alleen een betaalmogelijkheid via een link aanbieden i.p.v. reguliere mogelijkheden zoals iDeal. Voorop gesteld, als een verkoper (van afstand) met u mee wil kijken op uw computer bij betalingen klopt dit niet, ga hier niet op in en breek dan direct de verbinding. Betaalverzoeken Bij phishing via betaalverzoeken krijgt u een nep betaalverzoek toegestuurd. Een link die sterk lijkt op bijvoorbeeld Tikkie. Wanneer u deze invult, krijgen fraudeurs de beschikking over uw gegevens. Zij kunnen vervolgens geld van uw rekening halen. Een crimineel reageert op iemand die iets te koop aanbiedt op een handelssite zoals Marktplaats. Vaak gebeurt dit via WhatsApp omdat het telefoonnummer van de verkoper in de advertentie staat of omdat dat telefoonnummer verkregen is na een eerste contact. De ‘koper’ geeft aan dat hij laatst slachtoffer is geworden van oplichting en vraagt de verkoper zichzelf te verifiëren door middel van een betaling van EUR 0,01. Vervolgens stuurt de koper aan de verkoper een betaalverzoek, linkje of URL. Deze lijkt vaak op een legitiem betaalverzoek van Tikkie of banken. Het betaalverzoek, de link of URL is echter een phishinglink. Als je hierop klikt kom je op een iDEAL phishingwebsite. Een soort kopie van de echte site. Hier voert de verkoper de betaalgegevens in en denkt een betaling te doen. Op het moment van verzenden krijgt de verkoper een foutmelding te zien en wordt gevraagd het nog een keer te proberen. Elke keer dat de verkoper zijn gegevens invoert, krijgt de fraudeur deze realtime binnen. Hij gebruikt ze om in te loggen en betalingen te doen van de rekening van de verkoper. Klik dus nooit op een betaalverzoek van iemand die u niet kent.

Johan Damen Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

Agenda Woensdag 24 juni 18.45-19.30 uur: Samen voor De Voedselbank, De Dorpskerk, Kerkring 1 in Fijnaart Zondag 28 juni 14.00 uur: Rondleidingen met gids, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Woensdag 1 juli 14.00 uur: Rondleidingen met gids, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Zondag 5 juli 14.00 uur: Rondleidingen met gids, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Woensdag 8 juli 14.00 uur: Rondleidingen met gids, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Zondag 12 juli 14.00 uur: Roofvogelshow, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen 14.00 uur: Rondleidingen met gids, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Maandag 13 juli 10.00 uur: Natuurlab open en Natuurdoedingen, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Dinsdag 14 juli 10.00 uur: Natuurlab open en Natuurdoedingen, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Woensdag 15 juli 14.00 uur: Rondleidingen met gids, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen 14.00 uur: Kindertheater, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Donderdag 16 juli 10.00 uur: Natuurlab open en Natuurdoedingen, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen 19.30 uur: Fortlezing ‘Schapen, schaapshond, herder’, 10.00 uur: Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Vrijdag 17 juli 10.00 uur: Proeverij streekproducten, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Zondag 19 juli 14.00 uur: Rondleidingen met gids, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen


Pagina 10

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Alle vieringen worden via Kerkdienstgemist.nl uitgezonden. Op de website van de Immanuelparochie klikt u links onder op Kerk TV. Wanneer de zondagviering weer voor publiek toegankelijk is zullen alle intenties vanaf 15 maart in de viering worden genoemd. Zondag 28 juni 09.30 uur: Eucharistieviering Celebrant: A. Schuerman Pastoraalwerker: P. Derks

Gebedsintenties: Uit dankbaarheid voor een 45-jarig huwelijk. Adrianus Voet en Nelly Stoop. Henricus en Adriana Hoppenbrouwers. Margareth Witjes Collecte voor eigen kerk

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Mariakapel Iedere dinsdagmiddag is de kerk tussen 14.00 en 16.00 uur open. In de Mariakapel kan iedereen die daar behoefte aan heeft een kaarsje aansteken.

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Kerkdiensten De kerkdiensten met maximaal 100 kerkgangers, inclusief personele bezetting, gaan vanaf 5 juli plaatsvinden. Nadere details volgen later in juni. Dit alles onder voorbehoud van RIVM-maatregelen.

Een waarderingsmenu voor mantelzorgers Mantelzorgers, zij zijn van onschatbare waarde! Als blijk van waardering ontvangen zij van de gemeente Moerdijk een cadeaubon van 35 euro per mantelzorger. Deze bon is te besteden bij verschillende lokale ondernemers, het zogenaamde waarderingsmenu. Er kunnen maximaal vier mantelzorgers per zorgvrager aangemeld worden om het waarderingsmenu te ontvangen met een totaal bedrag van 140 euro. • Het waarderingsmenu dient ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. • De gemeente stelt per zorgvrager een maximaal bedrag van 140 euro beschikbaar welke in de vorm van een cadeaubon ter waarde van 35 euro per mantelzorger besteed mag worden bij diverse lokale ondernemers binnen gemeente Moerdijk. • Deze betrokken ondernemers doen er nog een extra waardering bij, deze staat vermeld onderaan de advertentie van het menu. • Per zorgvrager mogen maximaal vier mantelzorgers aangemeld worden om het waarderingsmenu te ontvangen. Aanvragen mantelzorgwaardering De mantelzorgwaardering is aan te vragen als je: • Minimaal 3 maanden per jaar, minimaal 8 uur per week zorgt voor iemand uit jouw naaste omgeving. • De persoon voor wie je zorgt in de gemeente Moerdijk woont. • De zorg die je verleent meer is dan de gebruikelijke zorg. Vanaf 1 juli tot en met 31 december 2020 kan het waarderingsmenu 2020 worden aangevraagd. Dit kan via www.moerdijk.nl/ Mantelzorgwaardering. Ook is het mogelijk het formulier schriftelijk aan te vragen bel dan naar 0168 - 350 500 en vraag naar Tessa van Verseveld.

De kerkdiensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl en via www.pknfijnaart.nl/onlinekerkdienst. Zondag 28 juni 10.00 uur: De Dorpskerk Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Collecte rondgang: KIA: Vakantiepret kinderen in armoede Collecte uitgang: Onderhoud orgels

Wilt u tijdens de onlinedienst aan het collectedoel geven? Download de App Givt via www.givtapp.net/download Geopend De Dorpskerk is open op dinsdagmorgen van 10.30 uur tot 12.00 uur en op donderdagmiddag van 13.30 to 15.00 uur. U heeft dan de gelegenheid om de kerk binnen te lopen en even te gaan zitten om te bidden, stil te zijn of naar muziek te luisteren. De dominee of kerkelijk werker zal aanwezig zijn en is eventueel beschikbaar voor een kort gesprek. Uiteraard worden de richtlijnen in acht genomen. We kunnen de kerkdiensten nog niet houden zoals we gewend zijn, maar zo kunt u toch weer eens naar de kerk.

Corona treft de Museumbus en de Schouwburgbus De musea zijn wel weer open, maar met beperkte toegang. De bus mag slechts 15 personen vervoeren, dus er zijn 4 bussen nodig om naar Gouda, Harderwijk, Amersfoort en Zutphen te gaan. Dat wordt erg kostbaar en vergt van de organisatie veel extra inspanning. Ook het samenscholingsverbod werkt in ons nadeel, onder andere het gezellig onderweg even koffie/thee met een appelflap nuttigen mag niet. Daarom zijn tot nadere aankondiging de 4 geplande reisjes van de Museumbus geannuleerd. Wellicht is er in september, bij verruiming van de mogelijkheden, toch iets te organiseren. Let daarom op aankondigingen, onder andere in deze krant. Schouwburgbus Ook de vooruitzichten op een leuk seizoen Schouwburgbus zijn magertjes tot nihil. Natuurlijk houden we de ontwikkelingen in de schouwburgen in de gaten. We worden bewust door de schouwburgen waar we regelmatig komen geïnformeerd. Het conceptprogramma van de Maagd zag er heel goed uit. Maar toen kwamen de beperkingen. Maximaal 30 personen in de zaal, nu wellicht 100. Dat zou voor de Schouwburgbus kunnen, maar is de schouwburg bereid om ons zo veel kaarten te verkopen? Of wil men ons een optie geven op 60 kaarten en dat wij pas 3 weken voor de uitvoering mogen beslissen hoeveel kaarten dat we werkelijk willen? En hoeveel personen mogen er in de bus? 15? Reken op 300 euro per bus per avond en een ieder zal beseffen dat dat onbetaalbaar wordt. Ook een uitbreiding naar 30 personen, dus slechts 2 bussen, is nog steeds te duur. De organisatoren wachten af, maar voorlopig zijn de vooruitzichten somber. Verheug u dus niet op een flyer de komende tijd waaruit u zo prettig kon kiezen en alvast inplannen in de agenda. Maar houd Fendert Lokaal wel in de gaten! Want zodra wij een mogelijkheid zien houden wij u via dat kanaal op de hoogte.


Pagina 11

Debutanten overrompelen gevestigde golforde

Bas van Oosten wint op de Wouwse

V.l.n.r.: trotse top drie Martin van Diepen, Bas van Oosten (winnaar) en Arjan Leijten.

De laatste keer dat u een golfheldenepos van uw onverschrokken Fendertsmannen mocht lezen was Corona nog een onschuldig vrolijk zomerbiertje uit Mexico. Als er al een probleem met Corona was betrof dat niet meer dan het vraagstuk of er een schijfje limoen in de flessenhals moet, een schijfje citroen of gewoon plain natural (geen schijfje). Wat ziet de wereld er anders uit nu het Coronavirus voor velen fysiek, emotioneel en/of financieel leed heeft veroorzaakt. De Fendertsmannen –alhoewel een aantal ook niet onberoerd gebleven door het virus- leven met alle getroffenen mee. Maar goed nu eerst waar het allemaal om gaat, wat u vele maanden heeft moeten missen en nu ongetwijfeld met trillende handen op het puntje van uw stoel aan het lezen bent: de eerste golfsaga 2020! Zaterdag 20 juni was het eindelijk zover, de eerste golfwedstrijd van het jaar. En wat was daar behoefte aan beste mensen. Vrijwel alle golfadonissen hadden zich aangemeld, niet in de laatste plaats omdat zij tuinieren/klussen/echtgenote/schoonouders/ ramen zemen/adult websites/ stofzuigen/buitenechtelijke relatie/kinderen/lezen/fietstochten/ andere verveling* inmiddels meer dan beu waren (*doorhalen wat niet van toepassing is). Onze onverklaarbaar nog immer geliefde en onbetwiste voorzitter Toon Nuiten had zijn homecourse de Wouwse Plantage afgehuurd voor zijn golfdiscipelen. Als verliefde tieners dartelden na de koffie de toch redelijk diep in de vorige eeuw geboren golfboomers met hun afgestofte uitrusting en hyperbolische verwachtingen de baan op. Iedereen wil winnen, niemand wil verliezen.

19 Fendertsmannen Uw verslaggever ter plaatse telde maar liefst 19 Fendertsmannen plus gastspeler Wilco op de Wouwse. Ben Lauwers kon er helaas niet bij zijn. Tijdens de winsterstop werden door de voorzitter de gastspelers van vorig jaar gerekruteerd: Arjan Leijten, Bas van Oosten en Olaf Roks. Na lange beraadslagingen met veel pro’s, con’s, geruchten en roddels over en in afwezigheid van de kandidaat-leden en/of hun vrouwen stemden de Fendertsmannen unaniem voor toetreding. Maar goed, nu zijn er meer Fendertsmannen dan papier in uw lokale courant. Uw golfjournalist heeft dat voor nu opgelost door alleen de prestaties van de top 5 te roemen (ere wie ere toekomt) alsmede de laatste vijf te becommentariëren (na een rondje publieke name & shame doe je namelijk de volgende keer wel je best). Voor middenmoters geen aandacht meer, weg met de zesjescultuur in de Fijnaartse golfwereld! Pek en veren Om maar met pek en veren te beginnen. Met betrekking tot de ‘prestaties’ van Martijn Sprenkels (20e) past slechts een citaat van Lao Tse: “wat een ramp lijkt, blijkt vaak een kans”. De volgende wedstrijd zullen we zien welke kansen Martijn nog ziet om zijn spel op acceptabel niveau

te krijgen. Ger Tegelaar speelt meerdere keren per week op de Wouwse en kent de baan als zijn rechterbroekzak. Ger was echter helemaal niet in staat dit concurrentiële voordeel te benutten. Spanning Ger? Arjan Magielse heeft de intelligente lock-down van Rutte kennelijk verruild voor een totale mental lock-down. Nadat hij met minder punten de baan af kwam dan dat er holes zijn verklaarde Arjan dat hij ‘niet slecht had gespeeld’. Wat zo’n virus toch met je doet hè. Ben Vos was na de lock-down goed begonnen op zijn homecourse Bergvliet. Vorige week wist hij zelfs zijn toch al lage handicap nog verder te verlagen. Op de Wouwse was onze Bennie ver buiten zijn comfortzone. Tsja Ben, “life begins at the end of your comfortzone!”. Robby Haverkamp had de zaterdag toch beter kunnen besteden aan het leggen van dakpannen op zijn nieuwe huis in aanbouw dan het behalen van een schamele 16e plaats. Dat had hem zeker meer zelfvertrouwen en meer fysieke liefde van Boukje opgeleverd. Voor uw statistieken: Jo de Rooij (15), Pascal Kreeft (14e en de Neary en de Longest), Rene Consenheim (13), Olaf Roks (12), Toon Nuiten (11), Wim van Alphen (10), Luuk Frijters (9), gastspeler Wilco (8) Lex van Dis (7e en de Leary) en Peter Rutters (6). De top 5 En dan de golfers met de VOCmentaliteit, de toppers, de Fendertsmannen in de top 5 en in tegenstelling tot alle anderen met meer dan 30 punten op de scorekaart. Op de 5e plaats Jurgen van Hoof. Jurgen is na een paar mindere jaren weer helemaal in vorm. Zijn kenmerkende fuchsia roze polo is versleten maar zijn swing bepaald niet! Evenals zijn dorst overigens. Robert Moorman heeft enige weken geleden zijn agenda geheel vrij laten maken om zich dit seizoen volledig te wijden aan het golfspel. Op de Wouwse verdiende Robert nu punten als water. Eminence grise Martin van Diepen behaalde een eervolle derde plaats. Door hevige regenval was hij een dag eerder gedwongen veel langer op de vrijdagmiddagborrel te blijven dan hij wilde. Dat was aan zijn spel echter niet af te zien. Bo-

vendien maakte Martin zich ’s avonds nog verdienstelijk als het Fijnaartse equivalent van Goedele Liekens. Menig Fendertsman heeft de volgende dag besteed aan het in de praktijk brengen van Martin’s adviezen, althans pogingen daartoe onder het mom van vaderdag. Kingpin Eerder in dit verslag las u over de nieuwe leden. Olaf Roks eindigde -uit respect voor het edele gezelschap waar hij deel van mag uitmaken en haar voorzitter- netjes een plaats onder Toon Nuiten. De andere twee nieuwe leden traden echter bruut op met minachting voor de gevestigde orde, met dedain jegens de sympathieke golfers die hen eerder dit jaar zo liefdevol hadden omarmd binnen de Fendertsmannen. Zij kwamen, zij zagen en zij roofden zonder omzien wat hun goeddunkt: plaats 2 door Arjan Leijten en plaats 1 door Bas van Oosten. Vanwege zijn kleurige golfschoenen was Bas inmiddels voorzien van de bijnaam ‘Kingpin’. Voorzitter Toon gaf in zijn toespraak terecht aan dat beide heren een buitengewoon knappe prestatie hadden geleverd om vervolgens aan te kondigen de statuten van de Fendertsmannen te zullen bestuderen op de mogelijkheid van een direct royement van beide golfrovers. 150 centimeter Jurgen van Hoof had voor zijn golfvrinden gereserveerd op het terras van de Graanbeurs om na de strijd te genieten van bier, wijn, een maaltijd en van elkaar. Uiteraard met inachtneming van 150 centimeter afstand. In dat kader: steek nu uw rechter- of linkerhand in de lucht en spreid duim en wijsvinger. Bezie de afstand tussen uw duim en wijsvinger. Realiseert u zich dat iedere Fendertsman gelooft, nee ervan overtuigd is, dat die afstand tussen duim en wijsvinger tenminste 21 centimeter is. Dan begrijpt u dat met die 150 centimeter afstand ook wel goed zit bij de Fendertsmannen. Enfin, het was een bijzonder mooie en geslaagde dag met een terechte winnaar!


Heb je een folder of flyer? Laat hem bezorgen met Dan wordt hij zeker gelezen! Mail voor meer informatie naar info@uitgeverijlokaal.nl of bel naar 06-22011800. Ook voor: creatieve teksten, pakkende fotografie, grafische vormgeving en haarscherp drukwerk. BOLLETJE Alle soorten 2 verpakkingen

2

e HALVE PRIJS*

CHOCOMEL OF FRISTI Houdbaar 2 pakken à 1 liter a2,72 - a3,66

2 VOOR

2

50

ICE TEA

Alle soorten 4 verpakkingen

3+1 GRATIS*

Geldig van wo 17 juni t/m di 14 juli 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk. 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties mogelijk.

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120