Fendert Lokaal 2020 week 18

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 2 8 a p r i l 2 0 2 0 | w e e k 17 | j a a r g a n g 7 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Vier lintjes

Fendertse Week in 2021

Lieve berichtjes

Vrolijke schilderwerken

Oorlogsmonument katholieke begraafplaats uitgebreid met zeven namen

“Deze slachtoffers hebben ook recht op erkenning” “We kregen alle medewerking om bij het monument een extra paneel te plaatsen met daarop de zeven ontbrekende namen van katholieke inwoners van Fijnaart en Heijningen die elders zijn overleden”, vertelt Jan. “Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een inwoner die in Duitsland te werk was gesteld en daar is overleden. Maar ook om twee militairen die in Indië zijn gestorven en twee jongens van Bierkens die in Heusden zijn omgekomen toen ze met een granaat aan het spelen waren. Dat zijn toch echt Fijnaartse slachtoffers.”

Naast het oorlogsmonument op de katholieke begraafplaats komt een paneel met de zeven ontbrekende namen.

Op beide begraafplaatsen in Fijnaart staat een oorlogsmonument met de namen van de katholieke en protestantse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. De Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen ontdekte dat op beide monumenten namen ontbreken van oorlogsslachtoffers; in totaal elf. “Zij hebben ook recht op erkenning”, stelt voorzitter Jan Dierks. Daarom startte de kring een actie om de namen alsnog vermeld te krijgen. Maandag 4 mei wordt op de katholieke begraafplaats een paneel ingezegend met de namen van zeven slachtoffers. Het ontbreken van de namen kwam aan het licht tijdens het samenstellen van de bevrijdingstentoonstelling die sinds 1 november staat opgesteld in de expositieruimte van de heemkundige kring in Heijningen. Voor de tentoonstelling gingen Jan Dierks en archivaris Sjaan Kannekens op zoek naar alle mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Fijnaart en Heijningen om het leven zijn gekomen. Maar ook iedereen

die in de toenmalige gemeente heeft gewoond en in de oorlog is gesneuveld, waar dan ook ter wereld. Namen ontbreken De onderzoekers deden tijdens hun zoektocht een bijzondere ontdekking. “We zijn erachter gekomen dat op het oorlogsmonument op zowel de katholieke als de protestante begraafplaats namen ontbreken”, vertelt Jan. “Het gaat bijvoorbeeld om in-

woners die elders naar het ziekenhuis zijn gebracht, daar zijn overleden en door omstandigheden ook elders zijn begraven. Wij vinden dat hun namen ook op het herdenkingsmonument thuishoren. Daar hebben zij recht op.” Zeven katholieke inwoners De heemkundige kring ging in gesprek met beide kerkbesturen. Met de Immanuel Parochie verliep dat zeer voorspoedig.

Ingezegend Het paneel met de zeven namen wordt maandag 4 mei ingezegend door pastoor Maickel Prasing. Door de coronamaatregelen kan de inzegening slechts door een beperkt aantal mensen worden bijgewoond. “Het is heel bijzonder dat 75 jaar na de bevrijding deze mensen eindelijk vernoemd worden”, aldus de voorzitter van de heemkundige kring. “Op een later moment zou ik dat niet meer zien gebeuren. Daarom is het goed dat we hier aandacht voor vragen.” Namen De namen die op het paneel staan zijn: Adrianus Bierkens (1930-1945) Antonius Bierkens (1934-1945) Dingeman Govers (1909-1944) Johannes Jacobs (1920-1942) Franciscus Jansen (1921-1943) L. van Meerendonk (1924-1947) Marinus Roks (1916-1946)

Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

Van woensdag 29 april t/m zaterdag 2 mei

Roomboter croissants 4 stuks € 2,49 Bake-off stokbroden 2 stuks € 0,99

(wit, milano, waldkorn, ciabatta)

Kersenflappen per stuk € 0,99

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Riooltechniek

Voor verstoppingen en aanpassingen van riolen

24 uurs service En bij ons: geen resultaat, geen rekening

Voor inlichtingen of een vrijblijvende offerte neemt u gerust contact met ons op. Telefoonnummer: 0168-462489 Bij geen gehoor: 06-20441189


Pagina 3

Colofon

Vervolg voorpagina-artikel

Fendert Lokaal is een uitgave van

Protestante begraafplaats Het monument op de protestante begraafplaats wordt niet uitgebreid. Ouderling-kerkrentmeester en voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten Menno Bom vertelt dat het kerkbestuur een weloverwogen afweging heeft gemaakt. “We hebben uitgebreid intern historisch onderzoek gedaan. Het oorlogsmonument is feitelijk een graf waar gemeenteleden begraven zijn die rondom de bevrijding, november 1944, zijn gesneuveld. Hún namen staan op de plaquette. Indertijd is heel bewust gekozen voor deze afgebakende periode en voor de mensen die daar begraven liggen. Er is één uitzondering gemaakt. Na de bevrijding zijn twee jongens in Fijnaart verongelukt door een bom die tijdens het spelen afging. Op nadrukkelijk

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Bankrekeningnummer NL25 RABO 0154 5208 96

KvK-nummer 60080604

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Oorlogsmonument uitgebreid verzoek van en door de familie zelf zijn hun namen op een aparte plaquette bij het monument geplaatst. De vier personen waar het nu om gaat blijken te zijn begraven op verschillende andere begraafplaatsen. Ook is er geen uitdrukkelijke onderbouwd verzoek van de families dat zij namen op het monument wensen bij te plaatsen. We hebben wel het idee geopperd dat de gemeente Moerdijk een herdenkingsplaats inricht voor alle oorlogsslachtoffers in en uit de gemeente. Dat zou naar onze stellige overtuiging ‘recht’ doen aan alle gevallenen in de gemeente Moerdijk. Dan kunnen ook de uit Moerdijk afkomstige militairen die gesneuveld zijn herdacht worden. Want natuurlijk is het goed en zelfs nodig om iedereen te herdenken.” Door Jan Willem van Bodegom

Werkzaamheden Op 4 mei starten in opdracht van de gemeente Moerdijk wegwerkzaamheden aan de Koningin Julianastraat Fijnaart. De straat wordt gereconstrueerd, riool vervangen voor een gescheiden stelsel en nieuwe verharding aangebracht. De werkzaamheden duren tot 16 oktober en worden onderbroken tijdens de bouwvak van 20 juli t/m 14 augustus. Tijdens de bouwvak is de straat toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

AUTOBEDRIJF C.A. de Bruyn

Voor alle reparaties, APK, in -en verkoop van uw auto Patrijsstraat 2 Fijnaart T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL

- Zorgzaam - Eigentijds - Met aandacht, tijd en rust - Rouwhuiskamer met eigen sleutel voor nabestaanden

Lonneke de Vrij - Janita Bom Wilhelminastraat 64a, Fijnaart 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl

TER INTRO Op zich begrijp ik Bram wel. Waarom zou je een lintje krijgen voor iets wat je ontzettend graag doet. Ik ken mensen die elke vrije minuut aan hun tuin besteden. Hun stukje groen hebben ze veranderd tot een paradijselijk oord. Het heeft Hare Majesteit echter nooit behaagd om deze groene vingers te onderscheiden. Mijn grootste liefhebberij is om culturele activiteiten te ontspinnen. Vooral musicals zijn mijn favoriet. Als ik een zaal of tribune zie genieten van talenten die in een passende ambiance boven zichzelf uitstijgen, dan is mijn doel bereikt. Het applaus is mijn grootste beloning. Daar kan geen lintje tegenop. Toch heb ik twee jaar geleden vol trots en dankbaar mijn koninklijke onderscheiding aanvaard. Het gaat mij niet zozeer om het kleinood dat op een veilige plek in het dressoir ligt. Maar ik word nog altijd warm van binnen als ik denk aan de moeite die anderen hebben genomen om mij zo in het zonnetje te zetten. Heel wat uitpluiswerk, telefoontjes en schrijfwerk zijn verricht om die voordracht te realiseren. Dat deden ze omdat een lintje de ultieme manier is om iemand te bedanken, mij in dit geval. Eerlijk is eerlijk, elk jaar tijdens een normale Koningsdag vergeet ik het draaginsigne op te spelden. En als iemand over de onderscheiding begint, probeer ik zo snel mogelijk van onderwerp te veranderen. Net als Bram vind ik het eigenlijk te veel eer. Het liefst zag ik dat de lintjesregen van volgend jaar uitsluitend neerdaalt op alle zorgmedewerkers die levens van patiënten redden. Maar ook zij zullen zeggen dat ze alleen maar doen wat ze het liefste doen en het beste kunnen. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten Het is moeilijk te aanvaarden dat jullie weg zijn van deze aarde. Altijd stonden jullie klaar, voor ons en voor een ander. Weinig nemen en veel geven, altijd hartelijk en warm. Geslaagd zijn jullie in je leven, jullie hebben ons een goed voorbeeld gegeven. Intens verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van onze ouders mochten ontvangen, geven wij u kennis dat door het Covid-19 virus wij binnen een periode van slechts 5 dagen afscheid hebben moeten nemen van onze lieve vader en moeder, schoonvader en schoonmoeder

Josephus Gregorius Buckens * Willemstad, 12 juli 1931

†Bergen op Zoom, 24 april 2020 en

Christina Buckens - Korst * Willemstad, 3 november 1932

†Bergen op Zoom, 19 april 2020

Marion en Kees Lydia en John Correspondentieadres: L. de Vos - Buckens van Eijckstraat 1A,, 4793 AN Fijnaart Graag hadden wij u uitgenodigd voor het afscheid en de crematie maar gezien de huidige situatie waarin wij allen verkeren was en is dit niet mogelijk. Uw herinnering of condoleance ontvangen wij graag per post. Voor info: Uitvaartverzorging Leeuw

Wij helpen u bij een waardig afscheid Rouwcentrum Leeuw Lindonk 49 Zevenbergen (0168) 320135 Wilhelminastraat 68 Fijnaart (0168) 462230 Kap. Kockstraat 50, Steenbergen 0167-566104

is een familiebedrijf vader en zoon Gerard en Alfred Leeuw

www.uitvaartleeuw.nl


Pagina 5

Vier inwoners Fijnaart en Heijningen krijgen lintje doorgebeld Twee inwoners van Fijnaart en twee van Heijningen keken vrijdagmorgen verrast op toen zij ineens burgemeester Jac Klijs aan de lijn hadden. De eerste burger van de gemeente Moerdijk had een boodschap van Koning Willem-Alexander. Het had Zijne Majesteit behaagd om hen een koninklijke onderscheiding toe te kennen. Voorgaande jaren belde Klijs aan bij de gedecoreerden om hen persoonlijk het lintje op te spelden. Door de maatregelen rondom het coronavirus zat dat er dit jaar niet in. De Lintjesregen veranderde daardoor in een stroom aan telefoontjes. In totaal pleegde de burgemeester er zestien, zoveel koninklijke onderscheidingen zijn er dit jaar in de gemeente Moerdijk toegekend. Als de maatregelen zijn opgeheven worden de lintjes alsnog fysiek uitgereikt. Van de zestien gedecoreerden wonen er twee in Fijnaart, namelijk José Buckens-Voet en Mijntje Nijhoff-van der Giesen. In Heijningen gingen de lintjes naar Joke Frijters-van Driel en Arie Sonneveld. José Buckens-Voet (70) José Buckens was en is vooral actief bij Jeugd- en Sportvereniging De Kieviten in Fijnaart. Van 1978 tot 2010 zat zij in het bestuur. Zij was sectiebestuurslid pr en hoofdbestuurslid technische zaken. Daarnaast is José sinds 1978 hulpleiding bij diverse turngroepen en verleent zij tal van hand- en spandiensten bij wedstrijden en evenementen. Ook was zij betrokken bij het organiseren van diverse activiteiten en beheerde zij de wedstrijdkleding bij De Kieviten. Sinds 2018 is José bovendien activiteitenbegeleidster in woonzorgcentrum Fendertshof.

hoofdbestuur. Daarnaast was Joke leidster, instructeur jeugdturnen en grote kracht achter diverse activiteiten en evenementen. Nog steeds zet Joke zich in voor haar club.

Arie Sonneveld (75) De vrijwilligersfuncties die Arie Sonneveld vervult voert hij vele jaren uit. Zo is Arie vanaf het ontstaan in 1978 bestuurslid bij Drumfanfare Showband Heijningen. Als penningmeester zorgt hij ervoor dat de muziekvereniging financieel gezond is en blijft. Daarnaast was Arie twintig jaar lang vrijwilliger van carnavalsvereniging De Kleibatsers. Van 1991 tot 2011 was hij lid van de Raad van Elf. In 2003 zwaaide hij zelfs als Prins Arie I de scepter over het Kleigat.

Joke Frijters werd door het Oranjecomité Heijningen in de bloemen gezet.

Mijntje Nijhoff-van der Giesen (79) Veel dorpsgenoten kennen Mijntje Nijhoff als koster en pastoraal werker van de Hervormde Gemeente en tegenwoordig Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Deze functies vervult zij dan ook sinds 1987. Vanaf 2008 is Mijntje tevens vrijwilliger bij woonzorgcentrum Fendertshof van Surplus Zorg. Zij helpt mee bij de catering, de maaltijden en boodschappenkar.

Ook Arie Sonneveld ontving een bloemetje van Oranjecomité Heijningen.

Lintje te veel eer Bram Boelhouwers (75) uit Fijnaart was een van de zestien inwoners van de gemeente Moerdijk die voor waren gedragen voor een koninklijke onderscheiding. Toen de burgemeester hem vrijdag belde met het nieuws, vertelde Bram dat hij bedankte voor de eer. Joke Frijters-van Driel (64) Sport en muziek zijn twee grote drijfveren van Joke Frijters. In 1978 begon zij als vrijwilliger bij zowel Drumfanfare Showband Heijningen (DSH) als bij Jeugd- en Sportvereniging De Kieviten. Van DSH was Joke een van de oprichters. Daarnaast was zij tot 2012 hulp- en muziekinstructeur. Van 1978 tot 2014 zat Joke in het bestuur van De Kieviten. Zij was jarenlang voorzitter van het sectiebestuur, secretaris en voorzitter van het

Tegenover Omroep Brabant liet hij weten niet beloond te hoeven worden voor het werk dat hij verricht. Dat doet hij voor de mensen en hun waardering vindt hij genoeg. Bram was voorgedragen voor zijn bestuurswerk bij Winkeliersvereniging Fijnaart, Harmonie Oranjevaan en het Interkerkelijk Koor Fijnaart. Ook zet hij zich al jaren in voor de Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten.


Pagina 6

40e Fendertse Week verschoven naar volgend jaar

“We maken er in 2021 alsnog een mooie week van”

Geen Fendertse Week dit jaar, dus ook geen braderie.

Het besluit van het kabinet om de periode waarin geen evenementen mogen worden gehouden te verlengen tot 1 september zorgt ervoor dat het een jaar langer duurt voordat de 40e Fendertse Week gehouden kan worden. De Evenementen Stichting Fijnaart (ESF) kon niet anders dan besluiten om de feestweek af te gelasten. De bestuursleden richten nu hun blik op de laatste volle week van augustus in 2021. Secretaris Tamara Kokke heeft alle begrip voor het kabinetsbesluit. “Natuurlijk is het erg jammer dat de Fendertse Week in augustus niet door kan gaan. Uiteraard was er toch hoop dat

het, al dan niet met aanpassingen, toch door zou kunnen gaan. Maar helaas, het is niet anders en we moeten er het beste van maken”, zegt ze gelaten.

Vergunning is ingetrokken Ook al had de ESF de feestweek door willen zetten, dan had dat niet gekund. “De Fendertse Week is vergunningplichtig. De vergunning is ingetrokken, dus kan de Fendertse Week niet plaatsvinden”, legt Tamara uit. “Als het aan ons organisatie en vrijwilligers had gelegen, hadden we er uiteraard een feestje van willen maken. Vooral omdat dit de 40e editie zou zijn. We hebben er zelf na overleg voor gekozen om de feestweek in zijn geheel te verplaatsen naar volgend jaar. Het is niet haalbaar om het wellicht later in dit jaar alsnog te houden. Je bent namelijk afhankelijk van de vrijwilligers, maar ook van de tent, materiaal, licht en geluid, drank, artiesten enzovoorts. Daarnaast is het ook nog steeds onzeker of de corona-veiligheidsregels al dan niet verlengd gaan worden.” Enorm veel begrip De afgelasting betekende veel werk voor de organisatie. “We hebben iedereen benaderd: van deelnemende verenigingen, vrijwilligers tot deelnemers van verschillende onderdelen en

sponsoren, van de tentverhuur, licht en geluid, wc-wagens, artiesten, drank tot aan Heineken en alle anderen waar we afspraken mee hadden. Iedereen heeft tot nu toe enorm veel begrip waarom we afmelden en verplaatsen naar volgend jaar. De meeste zagen het ook al wel aankomen. Daarnaast snappen ze gelukkig dat het niet onze keus is, maar de verplichting vanuit de overheid. De meeste vrijwilligers, bedrijven en al de rest geven zelf al aan dat we volgend jaar weer een beroep op ze mogen doen en dat gaan we dan ook zeker doen”, belooft de secretaris. “Hoe jammer het ook is en hoe gek het ook gaat zijn dat we de laatste volle week van augustus ‘vrij’ hebben, we gaan ervoor om er volgend jaar alsnog een mooie week van te maken. Hopelijk houdt iedereen zich aan de regels die nu gelden. Des te eerder is er weer fysiek contact mogelijk en kunnen we misschien eind van dit jaar nog van andermans gezelschap genieten op een kortere afstand dan anderhalve meter.”

Kunst & Cultuurroute Moerdijk doorgeschoven naar 2021 De Kunst en Cultuurroute Moerdijk is afgelast en wordt verplaatst naar 2021. Dit heeft de werkgroep in overleg met het bestuur van Cultuur Moerdijk besloten na de persconferentie van het Kabinet van 21 april. Het evenement dat jaarlijks vele duizenden mensen trekt past niet in de huidige richtlijnen en niet in de 1,5 meter-samenleving die voorlopig wordt verwacht. Ook Cultuur Moerdijk laat de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers, deelnemers en bezoekers voorop staan. Tot 1 september zijn evenementen niet toegestaan. Bovendien vormen afstand houden, geen grote bijeenkomsten, voorzichtig en oppassend blijven het credo. “Onze doelstelling als organisatie om zoveel mogelijk mensen op de been te brengen en samen met de bezoekers en deelnemers te genieten van een prachtig spektakel in september staat haaks op die richtlijnen. Vandaar

ons besluit”, vertelt voorzitter Gert van der Ros. Organisatie en uitvoering Juist dit jaar wilde stichting Cultuur Moerdijk er een spektakel van maken en is in 2019 al een aparte werkgroep in het leven geroepen waarin alle culturele kennis binnen de stichting verzameld is. “En deze groep was al enthousiast bezig. Uiteraard laten we de gemaakte plannen niet varen. We zullen ze, als dat mogelijk is, volgend jaar alsnog met enthousiasme weer oppakken en uitvoeren. Kunst en cultuur in al zijn aspecten. Voor alle doelgroepen en deelnemers. Zoals al dit jaar gepland was, een brede samenwerking met o.a. theater, MeerMoerdijk, veel jongeren, diverse orkesten, studenten van kunst academies, de horeca, onze Moerdijkse forten, de prachtige monumenten van Moerdijk en natuurlijk de kunstenaars en performers.”

Vorig jaar vond de opening van de Kunst & Cultuurroute Moerdijk plaats op Fort Sabina in Heijningen door burgemeester Jac Klijs.

En nu verder “Als er toch nog mogelijkheden zijn om op een veilige manier, later dit jaar kleine losse acties te organiseren die volledig voldoen aan de richtlijnen dan houden we een ieder daarvan natuurlijk op de hoogte. Verder

zullen we proberen op onze social media, onze site en alternatieve manieren mensen alsnog te laten genieten van al het moois dat we op het gebied van kunst en cultureel in Moerdijk hebben. Middels tekst, audio, video en beeld.“


Lief

Een

berichtje voor... Lieve opa en oma, Gefeliciteerd met jullie 40-jarig huwelijk. We vinden het heel jammer dat we nu niet met z’n allen bij elkaar kunnen zijn door het coronavirus. Hopelijk kunnen we gezellig uit eten als het weer mag. Bedankt dat jullie er altijd voor ons zijn. Liefs, Romy, Luca, Lenn en Finn

OOK EEN LIEF BERICHTJE DELEN? Wil je ook een lief berichtje in Fendert Lokaal plaatsen voor iemand die je even niet kan bezoeken of om een andere reden? Daar maken we graag plaats voor. Stuur je tekst en eventuele foto naar redactie@fendertlokaal.nl Dat kan tot en met vrijdag 1 mei. Plaatsing is gratis!

Lieve zangers en zangeressen van de vrijdagmorgen. Wij, de vrijwilligers van het Fendertshof, missen jullie enorm. Hopelijk kunnen we binnenkort weer beginnen. Lieve groeten van Cora, Adje, Gre, Victorien, Adje, Will en Ada.

Afgelopen vrijdag, 24 april, waren onze ouders 50 jaar getrouwd. Ondanks deze rare tijden hebben ze er toch een mooie dag van gemaakt en zijn ze goed verwend in de vorm van kaarten en bloemen.

Lieve ma, oma Mijntje, Zo blij en verrast met het lintje. Pa zou zo trots zijn!

Gefeliciteerd van Lianne & Wouter en Justin, Janneke, Marijn, Daan & Jet

Dianne, Ronald, Mick, Job Willem en Hélène, Jeroen en Elin


Gun uw schoenen een 2e ronde. Weggooien is toch zonde!

Drogedijk 7a, Oude Molen Tel. 06-53454336

choenmakerij Zadelmakerij

geopend: van 11 - 18 uur zaterdag van 10 - 16 uur woensdag en zondag gesloten

www.pauldewitleerbewerker.nl

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Verdachte situaties Veel inwoners zijn genoodzaakt nu (meer) thuis te werken. Dat heeft als resultaat dat we meerdere meldingen ontvingen inzake verdachte situaties en/of zaken waar men een raar onderbuikgevoel bij had. Complimenten voor de specifieke informatie die elke melding werd gegeven o.a. kenteken, merk, type, kleur voertuig, signalementen. Dank voor uw moeite om het te melden, want extra ogen en oren zijn immers altijd welkom. Door het direct te melden konden we personen uit de anonimiteit halen, waarvan gelukkig grotendeels alles in orde was. Bent u getuige van een verdachte situatie, ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren, is er direct hulp nodig. Meld het de politie. De politie beoordeelt dan wat voor actie er wordt ondernemen. • 112 (spoed / heterdaad / elke seconde telt) • 0900-8844 (geen spoed, wel politie) • 0800-6070 (opsporingstiplijn) • 0800-8112 (teksttelefoon: 112 voor doven en slechthorenden) • 0900-1844 (teksttelefoon: 0900-8844 voor doven en slechthorenden) • 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) • 144 (meldnummer voor dieren in nood) Eenzijdig verkeersongeval Een 26-jarige automobilist uit Willemstad belandde op 20 april rond 22.10 uur op de Stadsedijk in Heijningen in de diepe sloot. In de melding werd gesproken over meerdere inzittenden die bekneld zouden zitten en werd er groot opgeschaald. Bij aantreffen van het zwaar gehavende wrak vreesde alle hulpdiensten het ergste. De brandweer verrichte

zijn onderzoekswerkzaamheden naar mogelijke slachtoffers in de diepe met water gevulde sloot. Al gauw bleek dat de bestuurder de enige inzittende was. De bestuurder werd ter plaatste door de ambulanceverpleegkundige onderzocht en hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Hij werd door zijn ouders opgehaald. Bestuurder verklaarde met onbekende hoge snelheid over de Stadsedijk gereden te hebben komende vanuit Willemstad in de richting van Fijnaart. Hij verloor de macht over het stuur door de snelheid ,maar ook omdat hij aan het bellen was. Door de aanrijding werd er verkeermeubilair en hekwerk vernield en rondvliegende onderdelen veroorzaakte ruitschade bij een woonhuis. Het voertuig werd geborgen en Brabantse Delta kwam ter plaatse omdat het voertuig brandstof had verloren in de sloot. Van de bestuurder werd het rijbewijs ingenomen en ingestuurd naar het CBR. Verkeersongeval materieel Op 21 april rond 17.15 uur reed een 17-jarige snorfietsbestuurder uit Stampersgat tegen een geparkeerde auto in de Pr. Margrietstraat in Fijnaart. De auto en snorfiets raakten beschadigd maar dat was voor de bestuurder geen belemmering om ervan door te gaan zonder zich te melden bij de benadeelde. Er waren echter genoeg getuigen die de bestuurder hadden herkend. Inmiddels is de stand van zaken dat de benadeelde schadeloos gesteld zal worden. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder niet beschikte over een rijbewijs en ontving hiervoor een proces verbaal. Diefstal kentekenplaten Vanaf een personenauto op de

Boerendijk in Fijnaart werden op dinsdag 21 april rond 18.00 uur de beide kentekenplaten weggenomen. De dader werd betrapt en ging ervandoor in een kleine witte auto. Het betrof een lange slanke jongeman, geschatte leeftijd 20 jaar, gekleed in een witte korte broek met wit hemd, zwart petje. Hij had rossig / blond haar dat van onder zijn petje zichtbaar was. Mocht u hierop aanslaan neem dan aub contact op met mij. Goedkoop/duurkoop Een bewoner aan de Kwartiersedijk in Fijnaart werd woensdagmiddag 22 april een mooi en ongevraagd voorstel gedaan. Twee mannen in een zwarte Volkswagen Caddy boden een scala aan professionele gereedschappen aan o.a. hogedruk reinigers en aggregaten. De vraagprijs was bijzonder laag en nagenoeg gelijk aan de BTW. Ze toonden daarbij een visitekaartje van een Duits bedrijf. De bewoner gaf aan geen interesse te hebben en stuurde ze weg. Het kenteken en signalementen werden genoteerd en doorgegeven aan de politie. Uit onderzoek bleek dat deze door geheel Nederland rondtrekkende verkopers wel rechtmatig handelde. Zij bleken al vaker gecontroleerd te zijn door de politie. Zij kopen (goedkoop) tweedehands professioneel gereedschap in het buitenland op en trachten dit weer met gladde vlotte praatjes (duurder) te verkopen aan particulieren. U koopt wat u ziet, maar blijkt vaak achteraf toch te duur. Corona De maatregelen rondom kinderen en jongeren zijn vanaf 29 april enigszins versoepeld. Deze versoepeling moet onder meer mogelijk maken dat alle kinderen en jongeren door sport-, beweegen spelactiviteiten hun energie kwijt kunnen. Sporten in de openbare ruimte is

onder begeleiding vanaf 29 april toegestaan voor de leeftijd t/m 12 jaar. Ook voor de leeftijd van 13 t/m 18 jaar is dit toegestaan, onder begeleiding en met 1,5 meter afstand. Draag als begeleider herkenbare kleding, zodat het voor Boa’s, jongerenwerkers en politie duidelijk is dat er onder begeleiding wordt getraind. Dit om te voorkomen dat het een ‘samenscholing’ is van meer dan 2 personen, wat momenteel (nog) verboden is. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Ouders langs de lijn zijn niet toegestaan. Voor verenigingen is het een mooie manier om leden te werven in de vorm van proeflessen om kinderen deel te laten deelnemen die geen lid zijn. Lukt het uw vereniging niet, maar krijg u wel de vraag of er iemand van buiten de club mag meetrainen neem dan contact op met Meer Moerdijk via info@senw-moerdijk.nl of jeroen.strootman@ senw-moerdijk. Zij organiseren zelf ook activiteiten en/of zoeken een andere vereniging waar het kind kan sporten. Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis) onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Verzoek aan de ouders rekening te houden met de haal- en brengmomenten van de kinderen. Zorg aub voor een snelle (verkeers) doorstroming bij de schoolpoort middels ‘Kiss en Go’.

Johan Damen Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl


Pagina 9

Vrolijke schilderwerken op ramen Fendertshof bereid om te sponsoren. Zo hebben we toch het geld bij elkaar gekregen.” De bewoners van Fendertshof beleven dubbel plezier aan de actie. “Ze zagen woensdagmiddag de kinderen bezig. Dat bracht weer een beetje leven in de brouwerij. De komende weken kunnen ze genieten van de gezelligheid op de ramen. De schilderwerken gaan er zomaar niet af”, zegt Anneke glimlachend. “Voor de kinderen is het mooi om te ervaren dat ze wat voor anderen over kunnen hebben. Het was ook superleuk om met elkaar te doen. Zo vaak zien we elkaar niet meer door de maatregelen. Het was dus een leuke meivakantie-activiteit, een mooie compensatie voor een dagje Efteling.” Door Jan Willem van Bodegom

De kunstenaars voor het eindresultaat met v.l.n.r. Tijn en Tara, Jelle en Bo, Jenna, Luca en Romy, Amy en Julia.

Sinds vorige week woensdag ziet woonzorgcentrum Fendertshof er een stuk fleuriger uit. Negen kinderen toonden hun schildertalenten door de ramen te voorzien van vrolijke, kleurrijke tekeningen. Hierdoor hebben de bewoners in deze nare coronatijd toch iets om van te genieten. Het idee is afkomstig van een hechte vriendengroep. “We wilden gewoon iets doen voor de bewoners van Fendertshof”, vertelt initiatiefneemster Anneke Bom. “Het is enorm balen voor deze mensen dat zij door het coronavirus niet naar buiten kunnen en geen bezoek mogen ontvangen. Ze verdienen een steuntje in de rug. Gelukkig zijn er al veel mooie initiatieven ontstaan. Daar wilden we ons steentje aan bijdragen.”

Koekjes Het eerste idee was om koekjes uit te delen onder de bewoners. “Dat kon niet door de maatregelen die in Fendertshof zijn getroffen. Samen met activiteitenbegeleidster Bianca Maliepaard zijn we toen op dit idee gekomen”, licht Anneke toe. Het beschilderen van de ramen had nog wel wat voeten in de aarde. “We hadden watervaste markers nodig en die zijn aardig prijzig. Gelukkig waren alle opa’s en oma’s van de kinderen

Toch uit eten… Anita en Jaco eten graag buiten de deur. Door de coronamaatregelen zit dat er even niet in. “Daarom hebben we al bij diverse eetgelegenheden maaltijden thuis laten bezorgen. Maar ja, het is toch anders of je in een restaurant of aan je eigen tafel zit te eten”, vertelt Anita. Het Heijningse stel bedacht een originele oplossing. Anita en Jaco zijn niet alleen in het gelukkige bezit van hun dochtertje Robinn, maar sinds kort ook van een caravan. Veel is het mobiele vakantiehuis nog niet gebruikt, maar nu kwam hij prima van pas. “We dachten als we niet in een restaurant kunnen zitten, dan nemen we ons eigen restaurant mee”, legt Jaco uit. En zo gebeurde het dat afgelopen vrijdag Anita, Jaco en Robinn met hun caravan de parkeerplaats van de Fendertse Hoeve op kwamen rijden. Na de bestelling te hebben doorgegeven, kwam even later mede-eigenaar Bas de Beer om de Jaco neemt de maaltijd in ontvangst van Bas, terwijl Anita in de caravan wacht op het diner. drie gasten te voorzien van een heerlijke maaltijd. Uiteraard werd deze op gepaste afstand overhandigd. Het drietal liet het zich goed smaken en benutte het dinertje om te verzinnen waar ze de volgende keer hun mobiele mini-restaurant zouden stallen. Door Jan Willem van Bodegom


Pagina 10

Mijn bijnaam is… Dan nie Ik ben trots op... Op mijn oma, hoe ze het nu doet zonder haar man!

Dani Lazeroms FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Dit keer met Dani Lazeroms

Mooiste gebeurtenis in mijn leven was... De huldiging van Ajax vorig jaar

Het boek waarvan ik genoot... Ik ben niet echt een lezer

Beste voetbalclub ter wereld… AJAX

Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor… Een lekker koud groen flesje

Mijn lievelingsspel is... Fifa

Ik ben goed in... Een lekker koud groen flesje opdrinken Mijn guilty pleasure is... Een dagje mee met een bekende of een zanger Mijn onhebbelijkheden zijn... Ik heb weinig geduld Ik luister graag naar... Hiphop, Hardstyle en Techno Ik droom van… Een gelukkige toekomst

Men kan mij kennen van... De voetbal of van de Graanbeurs In het dagelijks leven... In mijn dagelijks leven werk ik en ben ik graag bij mijn vrienden Het liefst eet ik... Macaroni

Mijn vrije tijd breng ik door met... Gamen, darten, vissen en bier drinken met mijn vrienden Als ik 10 miljoen euro win… Zou ik iedereen helpen die in een moeilijke situatie zit

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is… Hakim Ziyech, ik ben een grote fan van deze voetballer

Ik woon in Fijnaart sinds... Sinds september 1999 woon ik in Fijnaart

Mijn sterrenbeeld is… Vissen

Deze film moet iedereen zien… New Kids: Turbo en Nitro

De mooiste kleur vind ik… Rood

Mijn naam is... Dani Lazeroms

Mijn favoriete vakantieland is... Spanje

Mijn lievelingssport is… Voetbal

Op tv kijk ik graag naar… Voetbal Mijn favoriete vak op school... Gym Mijn beste vriend/vriendin is… Dat zijn Ruud, Floris, Ruben, Matthijs en Tim

Mijn lijfspreuk is… Leef zo, dat je kunt wensen dat het leven eeuwig duurt

Fijnaart vind ik... Een prachtig dorp

Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben… Huisje boompje beestje

Fijnaart en Heijningen houden naast de algemene Dodenherdenking op 4 mei ook altijd een scholenherdenking. Uiteraard komen beide nu te vervallen. Enkele leden van het Oranje Comité Fijnaart leggen wel bloemen bij de graven neer. Daarnaast nodigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei geoefende bespelers van blaasinstrumenten uit om tijdens de Nationale Herdenking van 4 mei het taptoe-signaal vanuit huis mee te spelen. Het Nationaal Comité adviseert alle blazers om exact om 19:58 uur en 30 seconden te beginnen. Daarna volgen de twee minuten stilte.

Mijn grootste blunder… Een paar jaar geleden ging ik bij Het Vierkantje schaatsen en ging ik voor de eerste keer onder een bruggetje door. Ik dacht dat ik er al was, maar dat was niet zo en toen ging ik volledig onderuit

Het liefst drink ik... Bier

Ik heb een grote hekel aan... Als ik thuiskom van mijn werk en er telkens wordt gevraagd “doe dit eens en doe dat eens”

4 en 5 mei 2020 zijn twee bijzondere data. We zouden dan 75 jaar vrijheid herdenken en vieren. Helaas gaat dat door het coronavirus niet door.

Ik heb bewondering voor... Op dit moment voor de mensen die in de zorg werken

Het mooiste dier is… Dat is een hond, in huize Lazeroms zijn er 2 hondjes waar ik dol op ben

Bovenaan mijn bucket list staat... Met al mijn vrienden een trip maken door Amerika

Geen herdenking en viering

Wat ik mis in Fijnaart… Een uitgaansgebied Mooiste plekje in Fijnaart… Koolmees 51 omdat ik hier al 19 jaar mag leven Minst mooie plekje in Fijnaart… Het oude ZNS-terrein (Scheuders) Mooiste plekje in de gemeente… De Graanbeurs

Trompettist Finn van der Zande is een van de trompettisten die op 4 mei het taptoe-signaal zal spelen, zoals hij al meerdere malen deed tijdens de scholenherdenking.

5 mei Bevrijdingsdag wordt normaal gesproken in Fijnaart gevierd met een groot feest, speciaal voor de ouderen. Op de Jan Punthof staat dan een tent waarin livemuziek wordt gespeeld en de ouderen worden voorzien van een hapje en een drankje. Hopelijk kan volgend jaar dit feest weer worden gevierd.


Pagina 11

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Alle vieringen tot 1 juni worden via Kerkdienstgemist.nl uitgezonden. Op de website van de Immanuelparochie klikt u links onder op Kerk TV. Wanneer de zondagviering weer voor publiek toegankelijk is zullen alle intenties vanaf 15 maart in de viering worden genoemd.

Zondag 3 mei 09.30 uur: Eucharistieviering Celebrant: P. de Rooij Diaken M. Bastiaanse Zang/muziek: Jeanne van Ham, Rubin van Mourik en Cora Schoonderwoerd Gebedsintenties: Lies van Merrienboer-Korst Woensdag 6 mei 19.15 uur. Rozenkransgebed Mariakapel Iedere dinsdagmiddag is de kerk tussen 14.00 en 16.00 uur open. In de Mariakapel kan iedereen die daar behoefte aan heeft een kaarsje aansteken.

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Collecte rondgang: 1e Onderhoud orgels; 2e Eigen gemeente, KerkwebRadio Collecte uitgang: Instandhouding kerk en eredienst

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 De kerkdiensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl en via www.pknfijnaart.nl/onlinekerkdienst. Zondag 3 mei 10.00 uur: De Dorpskerk Voorganger: Ds. F.C. de Ronde

Jeugdvissen en schoolvissen afgelast Wijzigen Op dit moment hebben wij de beslissing moeten nemen om het jeugdvissen en het schoolvissen af te zeggen. Mochten er in de toekomst een en ander wijzigen en het toch toegestaan zijn kunnen jullie erop vertrouwen dat wij als viscoaches en vrijwilligers ons uiterste best gaan doen om ervoor te zorgen dat het jeugdvissen deze zomer toch door kan gaan. Vissen mag Jullie mogen met de visvergunning of de Vispas natuurlijk gewoon op de aangewezen plekken vissen, zolang jullie alle regels (Sportvisserij Zuid West Nederland en het RIVM) opvolgen.

Voorlopig zitten het jeugd- en schoolvissen er niet in. ‘t Schietertje hoopt snel op betere tijden.

Zoals jullie wellicht hebben gehoord zijn alle evenementen / bijeenkomsten tot 1 september afgelast. Stiekem hadden wij, Jeugdbestuur ’t Schietertje, de hoop dat er iets anders uit de persconferentie zou komen, echter hebben wij met pijn in ons hart moeten besluiten om jullie mede te delen dat het jeugdvissen en het schoolvissen dit jaar niet door kan gaan. Wij weten dat sporten en buitenspelen weer mag, echter kunnen wij de 1,5 meter afstandsregel naar jullie toe niet waarborgen. Tevens valt een aantal van onze viscoaches

en vrijwilligers in de risicogroep. Soms komen er ouders, opa’s en oma’s, vrienden en of kennissen kijken. Ook dit is tegen de regels van het RIVM in.

Aangewezen plekken De aangewezen plekken kunnen jullie vinden op onze facebookpagina m.facebook.com/jeugdvissentschietertje. Like onze pagina zodat je op de hoogte blijft van alle gebeurtenissen rondom het jeugdvissen! Mochten jullie nog een vriend of kennis hebben die nog geen jeugdvergunning heeft kan deze de jeugdvergunning gratis aanvragen via de website https://hetschietertje.mijnhengelsportvereniging.nl/vispas/jeugdvergunning-2020.html Tevens zijn onze viscoaches via Facebook en via de mail jeugdvissen.hetschietertje@ gmail.com te bereiken mochten de kinderen of ouders of jullie vragen hebben. Wij wensen jullie veel visplezier en hopen jullie snel weer aan de waterkant te mogen ontvangen.


Heb je een folder of flyer? Laat hem bezorgen met Dan wordt hij zeker gelezen! Mail voor meer informatie naar info@uitgeverijlokaal.nl of bel naar 06-22011800. Ook voor: creatieve teksten, pakkende fotografie, grafische vormgeving en haarscherp drukwerk. CALVÉ Partysaus of fritessaus 2 verpakkingen à 320 ml of 430 ml a3,06 - a4,10

2 VOOR

2

50

CHOCOMEL OF FRISTI HOUDBAAR 2 pakken à 1 liter a2,76 - a3,66

2 VOOR

2

50

KIES & MIX FRUIT Elstar appels tas à 1,5 kilo, blauwe bessen bakje à 125 gram, frambozen bakje à 125 gram, druiven rood pitloos bak à 500 gram of Conference peren bak à 1 kilo

3 VOOR

499

Geldig van wo 22 april t/m di 19 mei 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120