Fendert Lokaal 2020 week 14

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 3 1 m a a r t 2 0 2 0 | w e e k 14 | j a a r g a n g 7 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Corona & Fendert Lokaal

Vliegende loten

Puzzel mee

Op Berenjacht

Straten Waterwijk Fijnaart vernoemd naar kreken

Van De Vleijlaan via de Roode Kreek naar de Oude Haven den gehouden met de Waterwijk als thema. De heemkundekring kwam met namen van kreken. Uit een voordracht werden de Kleine Ton, de Amer, de Vleij, de Roode Kreek en de Oude Haven gekozen.

De Waterwijk is inmiddels voorzien van straatnamen. Nu de huizen nog.

De kopers van een kavel in Waterwijk Fijnaart wonen straks aan de Kleine Ton, Amerlaan, De Vleijlaan, Roode Kreek of de Oude Haven. De vijf nieuwe straten zijn vernoemd naar kreken. Daarvan zijn er genoeg in het buitengebied van Fijnaart en Heijningen. De kreken Kleine Ton en Roode Kreek vinden we bij Zwingelspaan. De Amer stroomt bij de Oudemolensedijk, de Vleij vinden we bij Fort Sabina en de Oude Haven loopt haaks op de Oude Appelaarsedijk. De straatnamen worden vastgesteld door de gemeente aan de hand van de ‘Verordening Straatnaamgeving en huisnummering’. Er zijn geen landelijke regels waaraan straatnamen moeten voldoen. Wel hanteren veel gemeenten dezelfde afspraken. Zo moet er samenhang zijn in de namen van straten die bij elkaar in de buurt liggen. Daarom wordt in wijken vaak gekozen voor een overkoepelend thema. Dat is herkenbaar en maakt het makkelijker om een straat te vinden. Zo heeft Fijnaart een schilderswijk, een bomenwijk, een vogelbuurt en straks dus een

waterwijk. Straatnamen mogen ook niet te veel op elkaar lijken, moeten makkelijk te schrijven, duidelijk verstaanbaar en niet langer zijn dan 24 tekens. Heemkundige kring In de gemeente Moerdijk is het gebruikelijk om bij het vaststellen van straatnamen eerst advies in te winnen bij de plaatselijke heemkundekring. In dit geval is Heemkundige Kring Fijnaart & Heijningen gepolst. Die kreeg het verzoek om met een voorzet van passende straatnamen te komen. Daarbij moest wel rekening wor-

Bouwrijp maken Het bouwrijp maken van de Waterwijk is zo goed als afgerond. De bouwstraten zijn geasfalteerd en de grond ligt klaar om bebouwd te worden. De bouw van de eerste woningen in fase 1 kan dus snel starten. Ondertussen is vandaag (dinsdag 31 maart) om 12.00 uur de inschrijving voor fase 2 afgerond. Aansluitend was een reserveringsavond gepland op 14 april. In verband met de situatie rond het coronavirus gaat die avond niet door. Op een ander moment kunnen de inschrijvers hun stroken kiezen op volgorde van de loting die de notaris eerder verricht. In principe kunnen de kopers in fase 2 na de zomerperiode starten met bouwen. De uitgifte van fase 3 vindt waarschijnlijk pas in de loop van 2021 plaats. Door Jan Willem van Bodegom

Onlangs zijn de bouwstraten geasfalteerd. Foto: Skyvisie


Ad: 06 - 103 203 71 Rob: 06 - 133 867 02

info@awfdiervoeders.nl

AWF landbouw & Diervoeders

Bereikbaarheid boerderijwinkel Ondanks herhaaldelijk protest heeft de gemeente Moerdijk tĂłch besloten de renovatie van kruising Molenstraat / Appelaarseweg door te zetten en niet uit te stellen tot na de coronacrisis. Hierdoor zal onze winkel met eerste levensbehoeften voor mens en dier wederom(!) slechter bereikbaar zijn dan u gewend bent. Om u toch van de broodnodige vitaminen te voorzien hebben wij besloten een extra (gratis) bezorgservice op te zetten om zo uw aardappelen, groenten en fruit aan huis af te leveren.

Gratis bezorging aardappelen, groente, fruit -Wij zullen bezorgen in Fijnaart en alle omliggende dorpen. -We vragen geen bezorgkosten bij een minimale afname van â‚Ź10,-Geef uw bestellingen door via 06-13386702 liefst via whatsapp / sms, vermeld uw adres en wij zorgen dat uw bestelling thuis geleverd wordt. -Betaling bij voorkeur via mobiele pin, contactloos mogelijk.

Uiteraard blijft onze winkel geopend en zijn wij bereikbaar via de andere zijde van de appelaarseweg!

Openingstijden winkel:

Maandag: Di t/m Do: Zaterdag:

13.00 tot 19.00 09.00 tot 19.00 09.00 tot 17.00

Appelaarseweg 43 - Fijnaart


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Coronavirus heeft (nog) TER INTRO geen vat op Fendert Lokaal

Een zonnestraaltje in deze sombere tijd. Dat is de Berenjacht waar hopelijk heel het dorp aan mee gaat doen. Ik zal even moeten zoeken naar een beer of een ander knuffeldier om voor het raam te zetten. Zestien jaar geleden was dat geen enkel probleem geweest.

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Bankrekeningnummer NL25 RABO 0154 5208 96

KvK-nummer 60080604

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

AUTOBEDRIJF C.A. de Bruyn

Voor alle reparaties, APK, in -en verkoop van uw auto Patrijsstraat 2 Fijnaart T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL

De pers waar wekelijks Fendert Lokaal op wordt gedrukt. Foto: Janssen/Pers

Het coronavirus is van grote invloed op onze samenleving. Veel mensen raken ziek. Sommigen van hen belanden zelfs op de Intensive Care of, erger nog, overlijden aan het virus. Daarnaast heeft de crisis ook zijn weerslag op het bedrijfsleven. Alle evenementen zijn verboden. Musea, concertzalen, theaters, sportclubs, eet- en drinkgelegenheden zijn dicht en ook alle contactberoepen zijn verboden. Die maatregelen zijn tevens van grote invloed op de huis-aan-huiskranten in Nederland. Advertentiemarkt ingestort Twee weken geleden is bij een groot deel van de huis-aan-huisbladen de advertentiemarkt ingestort. Volgens brancheorganisatie NNP zijn 60 tot 80 procent van hun advertenties geannuleerd. Het gevolg is dat de kranten minder vaak verschijnen of helemaal van de markt verdwijnen. De NNP heeft dan ook namens deze uitgeverijen een brief aan het kabinet gestuurd waarin wordt gevraagd om financiële steun. De situatie bij Fendert Lokaal Fendert Lokaal mag zich gelukkig prijzen met zeer trouwe advertenties. Het overgrote deel van de ondernemers plaatst gewoon zijn advertentie in de populaire weekkrant. En daar zijn we ontzettend blij om. Doordat heel het sociale leven stil is komen te vallen, is het al lastig genoeg om Fendert Lokaal te vullen met leuke, interessante artikelen. Als de adverteerders ook nog eens zouden afhaken, zou dat het einde betekenen van de plaatselijke krant. Gelukkig is dat niet het geval. Toekomst Voorlopig kan Fendert Lokaal gewoon wekelijks verschijnen. Anders wordt het als de overheid zou besluiten om de maatregelen verder aan te scherpen door bijvoorbeeld de winkels te sluiten en iedereen te verbieden om op straat te gaan. In dat geval wordt het aan de ene kant nog lastiger om de adverteerders vast te houden en aan de andere kant kunnen onze bezorgers dan niet op pad om de krant in de bus te stoppen. Op het moment van schrijven is het zover nog niet en laten we ook hopen dat het zover niet komt. De coronacrisis is op dit moment al erg genoeg. Informeren We blijven u dus informeren over het reilen en zeilen in Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Heeft u iets dat u in het krantje kwijt wilt, dan kunt u mailen naar redactie@fendertlokaal. nl. (Nieuwe) adverteerders blijven uiteraard van harte welkom. Zij zorgen er iedere week voor dat het krantje gemaakt, gedrukt en verspreid kan worden. Zij kunnen hun advertenties aanleveren via advertentie@fendertlokaal.nl Jan Willem van Bodegom - Hoofdredacteur Fendert Lokaal

Mijn jongste en zijn knuffel vormden vanaf zijn geboorte een onafscheidelijk paar. Hij heeft er veel versleten. Zijn laatste kroelmaatje ging jaren mee. Uiteindelijk leek het in niets meer op de pop die we ooit in de speelgoedzaak kochten. De vulling was plukje voor plukje verdwenen en het vele gesabbel op armpjes, beentjes en het puntje van zijn muts liet ook zijn sporen na. Bovendien waren het heldere bruin en gebroken wit door de vele knuffeluurtjes veranderd in smoezelige kleuren. Maar het allerergste was de stank die het popje was gaan verspreiden. Doordat het op de meeste vreemde plaatsen had gelegen en soms werd gebruikt als speeltje door de huisdieren, stonk de knuffel een uur in de wind. In de wasmachine stoppen was er niet bij. Dan zou hij kapot gaan. Daarom stelde ik de eigenaar voor om popje in bad te doen. Na veel vijven en zessen ging hij overstag. Maar helemaal zeker van zijn zaak was hij niet. “Hij kijkt helemaal boos”, zei hij, terwijl hij me het grauwe gezichtje toonde. “Dat komt omdat hij vies is. Stop hem maar vlug in bad”, stelde ik voor. Langzaam liet hij zijn kroel in het ruime sop zakken. Maar toen ik met de wasbeurt wilde beginnen, werd het hem te veel. “Ik kan er niet naar kijken”, gilde hij en vluchtte naar zolder. Al snel was het witte sop veranderd in een bruine massa en de pop helder schoon. “Kom eens kijken”, riep ik naar boven en liet hem het resultaat zien. “Wauw”, slaakte hij uit, “nu ziet hij er bijna net zo uit als toen in de winkel.” “En hij ruikt weer lekker ook”, vulde ik aan en stopte hem de knuffel onder zijn neusje. “Bah”, was zijn reactie, “dat is vies. Hij ruikt nu helemaal naar zeep.” Waar popje uiteindelijk is beland weet ik niet, maar ik had hem dolgraag voor het raam gezet, fris en fruitig of stinkend en vies.

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten De strijd is gestreden jouw pijn is voorbij Wij probeerden te helpen maar stonden er zo machteloos bij Je vechtlust was enorm je werd alleen zo moe Onze liefde is voor eeuwig in ons hart nemen we je overal mee naar toe

Lauran Vermunt Hartelijk dank voor de lieve woorden, de mooie kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen bij het afscheid van mijn lieve man, ons pa en opa. Wil Vermunt – van den Hurk Kinderen en kleinkinderen

- Zorgzaam - Eigentijds - Met aandacht, tijd en rust - Rouwhuiskamer met eigen sleutel voor nabestaanden

Lonneke de Vrij - Janita Bom Wilhelminastraat 64a, Fijnaart 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl


Pagina 5

Fenderts praotje

Krantje

Lotenactie om Roofvogels en Uilen door deze moeilijke tijd te loodsen

Tjonge, het is me wat met dat venijnige virus corona waar de geleerden de geleerde naam Covid-19 voor hebben bedacht. Allemaal hebben we nu een ophokplicht. Dat moet van onze, voorheen lachende maar nu zuurkijkende, premier Rutten. Natuurlijk heeft hij gelijk, want voor je het weet zijn alle mankerende of wat oudere mensen dood. Wel is dat dan weer gunstig voor de pensioenfondsen, want elk nadeel heeft zo zijn voordeel, zoals een bekend voetballer ooit filosofeerde. Iedereen wordt geacht anderhalve meter afstand van elkaar te houden en dat is tegen de menselijk natuur. Vielen we wat weken terug om de haverklap elkaar in de armen, nu voorlopig geen gezoen en geknuffel meer. Dat was trouwens vroeger de normale situatie, toen gaven mannen elkaar geen stevige omhelzing. Dat gaf geen pas. Zelfs vrouwen gaven elkaar beleefd een handje. Maar tijden en zeden veranderen. Erger is dat alle activiteiten zijn afgelast want nu vervelen we ons te pletter. Vooral voor de jongeren is dat een hel op aarde. Misschien gaan ze wel ruzie maken met huisgenoten om de verveling te verdrijven. En dat allemaal veroorzaakt door de Chinezen die alles tussen de kiezen vermalen wat op aarde rondloopt. In die provincie Wuhan, waar het virus opdook, is het onder andere heel normaal te smullen van vleermuissoep. Verder op het omvangrijke menu staat, om maar wat te noemen soep van de koffierat, gebakken cobra en gesmoorde berenpoot, nertsen, alle soorten vogels waaronder struisvogels, hamsters, Siamese krokodillen, slangen, bijlschildpadden enz. enz. het smaakt ze allemaal. Daar kunnen wij met onze erwtensoep echt niet tegenop eten. Gemalen ivoor moet ook erg goed zijn tegen allerlei kwalen. Intussen weten ze in ieder geval dat hygiëne boven alles gaat, daar zullen ze nu wel beter op letten. Om in eettermen te blijven, wij zitten met de gebakken peren. Een gezellig bezoekje ontvangen kan alleen als de stoelen ver uit elkaar staan. Het is dan ook zaak om luid te spreken. Ben je zo onfortuinlijk om in een zorgcentrum te zitten dan is het enkel nog in je elektrische (te bedienen) stoel door het raam neer te kijken op een uitgestorven straat of plein. De ophokplicht gaat nog wel paar maandjes duren is de verwachting. In ons dorp gebeurt zodoende niets meer op wat voor gebied dan ook. Het treft ook ons mooie Fendert Lokaal. Jan Willem van Bodegom moet zich helemaal uitwringen om het krantje leuk te houden, want in deze barre coronatijd is er nog heel weinig te melden. Ik wil daarom een oproep doen op alle mensen, woonachtig in de voormalige gemeente Fijnaart en Heijningen, om wat in te sturen. We zitten toch maar thuis te kniezen. Laten we een gedicht, een verhaaltje, een foto met toelichting, iets over de hobby of ik weet niet wat insturen. Als we dat doen, dan helpen we het krantje deze virusperiode door. Het zou toch spijtig zijn dat ook ons Fendert Lokaal aangetast wordt door corona. Piet Roks

De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus terug te dringen hebben grote consequenties voor veel bedrijven. Dat geldt extra voor Roofvogels en Uilen uit Fijnaart. Eigenaren en valkeniers Sjobbe en Eveline Voet zijn niet bij de pakken gaan neerzitten en bedachten een originele lotenactie; leuk om aan mee te doen en voor Roofvogels en Uilen een mogelijkheid om toch inkomsten te verwerven. “Al onze afspraken van maart, april en mei mogen niet doorgaan en zijn dan ook geannuleerd”, vertellen Sjobbe en Eveline. “Ook komen er geen nieuwe aanvragen en boekingen meer binnen, omdat iedereen voorzichtig is om iets te plannen of te boeken. Daarbij komt dat wij seizoenswerk hebben. Wij moeten het in de periode april tot en met oktober verdienen, ook voor de wintermaanden wanneer wij nauwelijks inkomsten hebben. Dat is een extra zware dobber voor ons. Net als iedereen zouden wij ook graag deze moeilijke periode doorkomen. Geen inkomsten, terwijl de verzorging van onze veertig vogels en de kosten wel gewoon doorgaan. Helaas kunnen wij geen werktijdverkorting aanvragen voor onze gevleugelde collega’s.” Tien jaar In februari bestond Roofvogels en Uilen officieel 10 jaar. Een hele prestatie voor een niet-alledaags bedrijf, dat uniek is in Fijnaart. “We hopen dat als het allemaal voorbij is we weer mensen kennis kunnen laten maken met onze fantastische gevleugelde collega’s en jong en oud kennis en respect bijbrengen voor deze dieren”, aldus de Fijnaartse valkeniers. “Het zal een zware tijd

voor ons worden, maar we proberen het van de positieve kant te bekijken en het beste uit de omstandigheden te halen.” Lotenactie Daarom hebben Sjobbe en Eveline een leuke lotenactie bedacht. Ze hopen dat hier veel mensen aan mee willen doen. Deelnemers maken kans op fantastische prijzen door een lot (of meerdere loten) te kopen. Zij kosten 10 euro per stuk. Deelnemers ontvangen sowieso een kortingscode waarmee ze dit jaar 5 euro korting krijgen op een van de activiteiten in 2020. Daarnaast maken zij kans om een van de volgende prijzen te winnen: • 1e prijs: Privé workshop voor het gezin (4 pers.) t.w.v. 250 euro • 2e prijs: Meet and greet met de Amerikaanse zeearend Antje (2 personen) t.w.v. 150 euro • 3e prijs: Deelname aan workshop (1 persoon) t.w.v. 65 euro (gratis deelname of extra deelnemer erbij) • 4e prijs: Jaarkalender van Roofvogels en Uilen t.w.v. 17,95 euro Bij verkoop van iedere 100 loten wordt een trekking gedaan en maken mensen kans op een prijs! Meedoen kan via de website www.roofvogelsenuilen.nl of door te bellen naar 06-13179335.

Katholieke Vrouwenbond In verband met het coronavirus kunnen de bijeenkomsten van de Katholieke Vrouwenbond in Fijnaart niet doorgaan op 7 april en 12 mei.


SMULTOPPERS

Van woensdag 1 t/m zaterdag 4 april

Paastimpen 4 stuks € 1,99 Roomboter appelflappen per stuk € 0,89

Aardbeiencake € 2,99

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

NIEUW!! Eksterstraat 26 Fijnaart

*Grote uitbouw *Groot dakkapel *Garage en stenen berging *4 slaapkamers

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Voorstraat 17 Fijnaart T. 0168 - 477077

Momenteel is het Coronavirus vóór en Coronavirus na. Het virus houdt de hele wereld in zijn greep en er is veel angst onder de mensen. Dat is begrijpelijk maar ook heel jammer want angst geeft enorm veel stress en die stress kan in principe bijna net zo ziekmakend zijn als het virus zelf. Daarom is het belangrijk om het hoofd koel te houden en er met elkaar de moed in te houden zonder de voorzichtigheid te verliezen. Er is veel voorlichting en we krijgen heel veel tips wat we zelf kunnen doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan of op zijn minst te vertragen. De laatste weken stroomt mijn mailbox over met brieven van lezers, fans en cliënten die graag willen weten of ze met voeding iets kunnen doen. Dat is natuurlijk een hele moeilijke waar ik echt niet 1, 2, 3 antwoord op heb. Ik ben geen arts, geen viroloog, geen wetenschapper dus ik wil heel voorzichtig zijn met wat ik hierover zeg. Maar mensen hebben zoveel behoefte aan tips die ze toe kunnen passen, dingen die ze zélf kunnen doen. Wat mensen mij vooral vroegen is wat ik nu zélf doe aan mijn voeding om mijn weerstand zo hoog mogelijk te houden. Dáár kan ik natuurlijk wel antwoord op geven. Daarom geef ik je 8 gezonde tips die ik zelf toepas om mijn weerstand optimaal te houden. # Ik gebruik nu éxtra vitamine C. Dat is een antioxidant die je weerstand echt een boost geeft. # Veel drinken: dat zorgt ervoor dat je afvalstoffen uitscheidt waardoor je lichaam schoner zal zijn en weerbaarder. # Ik neem extra zink in de vorm van zinkpoeder die je kunt laten smelten op je tong. Dan is de opname het hoogste. Zink is fantastisch om je weerstand flink te verbeteren en veel mensen hebben een chronisch tekort aan zink. # Probeer suiker te vermijden: dat is een lastige want juist in periodes van zorgen en verdriet ga je verlangen naar troostvoedsel. Als je suiker eet, gaan je hersenen dopamine aanmaken waardoor je je even wat gelukkiger voelt. Probeer dat troostvoedsel toch achterwege te laten want suiker is een enorme aanslag op je weerstand en werkt dus averechts. # Zorg goed voor je darmen en neem voldoende probiotica in de vorm van zelfgemaakte kefir. # Koud afdouchen is altijd belangrijk maar zeker in een tijd als deze. Als je koud afdoucht, ga je hijgen en dat is heel goed om je longen goed schoon te houden. Nog beter voor de gezondheid is een complete onderdompeling in koud water. Met winterzwemmen kun je dat bereiken. Door de intense koude van het buitenwater stijgt je lichaamstemperatuur binnen de 60 seconden tot wel 40 °C. Een gezonde vorm van koorts dus. Virussen overleven deze snelle temperatuurstijging niet. Maar eerlijk is eerlijk, ik houd het voorlopig nog even bij de koude douche! # Blijf goed bewegen, ook al is de sportschool gesloten. Ga stevig wandelen, hardlopen, doe plankoefeningen, maakt niet uit als je maar beweegt. Hoe meer beweging hoe meer spieren in je lichaam, hoe minder vet er ontstaat. Met als resultaat minder kans op ontstekingen en een verbeterde weerstand. Bovendien gaat door pittig bewegen en sporten je hartslag omhoog waardoor je dieper gaat ademhalen en je schonere longen krijgt. # Mijn to-do lijst sluit ik af met de tip om hoe dan ook de humor erin te houden. Want om door deze crisis heen te komen, moeten we elke dag ook wel even kunnen lachen. Vorige week heb ik voor Anton en mezelf mondkapjes gemaakt van boerenzakdoeken; gezien onze agrarische achtergrond vond ik dat wel gepast. We leken wel een paar boeven. We hebben dubbel gelegen van de lach. Maar het was snel uit met de pret want 10 minuten later kregen we een berichtje via de mail dat we onze jongste dochter Rieke, die woont in een woonomgeving voor mensen met een verstandelijke beperking, voorlopig niet meer zouden kunnen zien. Toen stond het huilen ons nader dan het lachen want wanneer je je geliefde in een verzorgingshuis of elders niet meer kunt opzoeken, dan is dat heel erg moeilijk. Maar we beseffen dat dit weer voorbij gaat en maken er samen het beste van. Een beetje humor op zijn tijd kan daarbij helpen. Mocht je nu nog meer adviezen willen hebben of weten wat je verder kunt doen, je mag me altijd bellen. In deze heftige tijd doe ik alle voedingsadviezen en consulten via skype of telefoon gratis. Mocht je via de webwinkel willen bestellen: wij leveren in deze Coronatijd gratis aan huis. De webshop www.shop.deeetlijn.nl draait momenteel overuren en vorige week was bijna alles uitverkocht.Gelukkig is er op dit moment weer wat nieuwe voorraad en we helpen je graag. Mijn telefoonnummer is 06-2059 7730. Rest mij je het allerbeste te wensen. Zorg goed voor jezelf en je gezin en kijk om naar elkaar.


Typisch Fenderts

Puzzel mee met Fendert Lokaal Typisch Fenderts

In deze puzzel gaan we op zoek naar typische Fendertse dingen. Als je alle woorden hebt w Onder de juiste inzendingen verloten we een leuk prijsje.

V

O

O

R

S

T

R

A

A

T

D

S

O

K

F

In deze puzzel gaan we op zoek naar typische Fendertse dingen. Als je alle woorden hebt weggestreept, dan ontstaat er een zin. Mail deze zin door naar puzzel@fendertlokaal.nl N A A V E J N A R O P R E O I Onder de juiste inzendingen verloten we een leuk prijsje.

V

O

O

R

S

T

R

A

A

T

D

S

O

K

F

R

P

S

K

A

N

A

A

V

E

J

N

A

R

O

P

R

E

O

I

E

A

U

I

N

N

E

L

O

M

E

D

U

O

R

A

N

R

N

S

U

R

L

B

I

O

E

S

T

E

R

U

N

I

N

N

A

Z

T

C

A

E

P

E

B

F

J

D

N

O

B

S

N

J

E

N

W

A

M

H

B

L

R

O

A

O

S

A

G

L

R

G

E

D

J

I

L

W

O

I

A

R

U

S

S

H

T

E

E

E

P

C

Y

E

N

O

O

I

E

L

N

J

S

E

R

R

N

G

T

L

O

S

B

G

Z

K

O

J

T

D

E

A

I

J

E

E

O

A

A

M

C

L

E

Z

E

L

H

K

I

E

G

C

U

T

K

V

W

N

I

H

A

L

I

R

E

I

C

A

N

R

N

O

L

L

K

J

K

T

O

U

S

H

K

T

U

E

S

G

G

S

I

B

S

E

A

I

E

O

W

P

U

R

N

N

T

K

A

E

S

W

N

U

E

G

R

V

L

E

A

I

I

I

I

G

E

J

N

N

K

I

J

S

N

N

K

N

C

A

S

N

D

E

O

R

O

E

A

T

E

J

I

H

E

I

J

G

N

I

G

I

N

E

R

E

V

S

I

U

R

K

E

O

E

W

I

T

A

A

R

T

S

N

E

L

O

M

L

N

K

A

H

F

K

Z

D

P

O

P

N

A

A

R

G

H

G

R

U

B

N

E

L

E

G

N

E

F

E

N

D

E

R

T

S

H

O

F

J

G

E

W

E

G

N

A

L

K

I

E

V

I

T

E

N

P

O

L

D

E

R

Z

A

N

G

E

R

A

P

P

E

L

A

A

R

E

T

N

I

W

S

G

O

L

R

O

O

N E L O APPELAAR BAUER O E S T DIJKRAKKERS DINTEL F J D N DSH O S A G ENGELENBURGH FENDERTSHOF H T E E GRAANPOP HEIJNINGEN R N G T JACOBUSHOF E O A A JULIANASCHOOL KEENESLUIS V W N I KENNEDYSCHOOL KERKRING J K T O KIBEO I E O W KIEVITEN KLIEKJES V L E A KRUISVERENIGING N C A S LANGEWEG MOLENSTRAAT G N I G OESTER OGENE T A A R

M E D U O R ONTMOETINGSKERK OORLOGSWINTER E R U N I N ORANJEBLAUW ORANJECOMITE O B S N J E ORANJEVAAN L R G E D J OUDEMOLEN PAREL E P C Y E N PESTALOZZIHUIS POLDERZANGER L O S B G Z SABINA M C L E Z E SCHILDERSWIJK SPRINGPLANK H A L I R E SURPLUS UNIE U S H K T U VIJVERHOF P U R N N T VOGELBUURT VOORSTRAAT I I I I G E WATERSNOOD N D E O R O WIJKAGENT ZWINGELSPAAN I N E R E V ZWINGELTJES

R

P

S

E

A

U

K

A

N

R

N

S

U

R

L

B

N

A

Z

T

C

A

E

P

E

N

W

A

M

H

B

L

R

O

I

L

W

O

I

A

R

U

S

O

O

I

E

L

N

J

S

E

K

O

J

T

D

E

A

I

L

H

K

I

E

G

C

U

I

C

A

N

R

N

O

L

E

S

G

G

S

I

B

S

E

K

A

E

S

W

N

U

E

G

J

N

N

K

I

J

S

N

N

E

A

T

E

J

I

H

E

S

I

U

R

K

E

O

E

W

T

T

S

N

E

L

O

M

L

N

K

A

H

F

K

Z

P

O

P

N

A

A

R

G

H

G

R

U

B

N

E

L

E

G

N

F

E

N

D

E

R

T

S

H

O

F

J

G

E

W

E

G

N

A

K

I

E

V

I

T

E

N

P

O

L

D

E

R

Z

A

N

G

E

A

P

P

E

L

A

A

R

E

T

N

I

W

S

G

O

L

R

O

Oplossing

Oplossing

Riooltechniek

Voor verstoppingen en aanpassingen van riolen

24 uurs service En bij ons: geen resultaat, geen rekening

Voor inlichtingen of een vrijblijvende offerte neemt u gerust contact met ons op. Telefoonnummer: 0168-462489 Bij geen gehoor: 06-20441189

Gun uw schoenen een 2e ronde. Weggooien is toch zonde!

Drogedijk 7a, Oude Molen Tel. 06-53454336

choenmakerij Zadelmakerij

geopend: van 11 - 18 uur zaterdag van 10 - 16 uur woensdag en zondag gesloten

www.pauldewitleerbewerker.nl


Berenjacht ook in Fijnaart geopend Nu door het coronavirus de scholen zijn gesloten, valt het voor de jongsten onder ons niet mee om hun dagen te vullen. Spelen met vriendjes of naar de sportclub of muziekvereniging gaan is er nu niet bij. Gelukkig is er een rage ontstaan dat voor veel vertier zorgt bij kinderen en waar iedereen een handje bij kan helpen: Berenjacht. Het fenomeen is overgewaaid uit BelgiĂŤ en AustraliĂŤ. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen een knuffelbeer voor het raam plaatsen. Kinderen gaan dan gewapend met onderstaande afstreepkaart op pad. Elke keer als zij een knuffel spotten, mogen zij een beertje van de kaart strepen. De bedoeling is om de kaart zo snel mogelijk vol te krijgen. Kinderen moeten tijdens het speuren wel de richtlijnen van de RIVM in acht nemen en dus 1,5 meter afstand van elkaar houden. Ook in Fijnaart zijn al de eerste beren gespot, maar dat mogen er natuurlijk veel meer worden. Gun de kinderen dit pleziertje en plaats een knuffel voor je raam. En speurders: veel plezier met de Berenjacht!


Pagina 9

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Alle vieringen tot 1 juni worden via Kerkdienstgemist.nl uitgezonden. Op de website van de Immanuelparochie klikt u links onder op Kerk TV. Wanneer de zondagviering weer voor publiek toegankelijk is zullen alle intenties vanaf 15 maart in de viering worden genoemd.

Zondag 5 april 09.30 uur: Palmzondag Celebrant: P. de Rooij Diaken: M. Bastiaansen, Dingemans Koster R. Vissers, Reuvers. Gebedsintenties: Sterfdag P.J. Korst e.v. Catharina Welten. Jrgt. Leo van Ham. Lies van Merrienboer- Korst.

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Mariakapel Iedere dinsdagmiddag is de kerk tussen 14.00 en 16.00 uur open. In de Mariakapel kan iedereen die daar behoefte aan heeft een kaarsje aansteken.

De kerkdiensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl en via www.pknfijnaart.nl/onlinekerkdienst.

Palmzondag; Jeugd- en gezinsdienst Voorganger: Ds. D. Hoolwerf, Stellendam Ambtsdrager van dienst: Wim Tolenaars

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Zondag 5 april 10.00 uur: De Dorpskerk

De Ruigenhilfair 2020 gaat helaas niet door

Actie Kado & Zo en Slijterij Van der Maas

Door het coronavirus gaat dit jaar ook de Ruigenhilfair niet door. Archieffoto 2018

In het kader van de huidige situatie en advies van de overheid betreffende het coronavirus, heeft de Prullenkast helaas moeten besluiten de Ruigenhilfair, dit jaar op zaterdag 27 en zondag 28 juni, te verschuiven naar 2021. Graag wil de organistoren deelnemers en bezoekers verwijzen naar de Kofferbakverkoop, zondag 13 september op het veld van de Prullenkast en onze kerstmarkt op vrijdag 13 en zaterdag 14 november. Via de site www.deprullenkast.nl kunt u de inschrijfformulieren hiervoor downloaden of stuur een mailtje naar info@deprullenkast.nl.

Een bos tulpen voor klanten cafetaria’s De maatregelen die rondom het coronavirus zijn getroffen raken veel bedrijfstakken. De eet- en drinkgelegenheden hebben het helemaal hard te verduren, omdat zij hun deuren hebben moeten sluiten. Gelukkig voor De Fendertse Hoeve en Family Fijnaart mogen de cafetaria’s wel voor afhaal open zijn. Kado & Zo en Slijterij Van der Maas willen de mensen bedanken die beide eetgelegenheden steunen door bij ze te bestellen of af te halen. Daarom krijgt iedere betalende gast op zaterdag 4 en zondag 5 april een bos tulpen van Kado & Zo en Slijterij Van der Maas. Peter en Corien hebben hiervoor 200 bossen ingekocht.


Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Update Vorige week het bericht dat er bij een bedrijf aan de Langeweg Fijnaart goederen waren weggenomen die achter het afgesloten hekwerk stonden. Inmiddels is de dader bekend en heeft grotendeels alle goederen terug gebracht naar de eigenaar. De dader zal zich mogen verantwoorden voor de rechter. Corona-criminelen We merken een toename van internetoplichting en babbeltrucs. Wees alert en waarschuw vrienden, buren en familieleden. Er gaan e-mails en sms’jes rond die zogenaamd vanuit overheidsinstanties, (nep)bedrijven of werkgevers worden verstuurd. Bij deze vorm van phishing wordt misbruik gemaakt van de situatie rondom het coronavirus. Het is belangrijk niet op de links in deze berichten te klikken en deze berichten gelijk te verwijderen. Reageer nooit op mails of sms-jes van banken. Zij vragen nooit om uw bankpas op te sturen of in te loggen via een meegestuurde link. Meldpunt Inwoners die in nood dreigen te komen omdat door het coronavirus hun (dagelijkse) ondersteuning wegvalt, kunnen dit melden bij het Meldpunt van de gemeente Moerdijk. Dat meldpunt is er voor iedereen. U mag ook bellen om te waarschuwen voor ernstige situaties die de komende weken mogelijk dreigen te ontstaan. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht. Voorbeelden zijn wegvallen van mantelzorg of ondersteuning waardoor de inwoner niet meer kan beschikken over boodschappen of een maaltijd, niet veilig in zijn woonomgeving kan functioneren of financieel in de knel komt. Het Meldpunt is bereikbaar via het telefoonnummer: 0168-373970, van 08.30 - 17.00 uur. Sluikstortingen Er wordt momenteel veel verbouwd gezien er sluikstortingen gemeld worden. In Fijnaart werd afgelopen week grof huishoudelijk afval aangetroffen die een brandgang versperde. Duidelijk was dat dit niet van 1 adres afkomstig was en het blijkbaar uitnodigend werkt om daar dan ook maar wat oude huisraad,

extra aandacht, voor de volksgezondheid.

o.a. een bankstel, bij te zetten. De milieustraat is ook door de week gewoon open. Bespaart u zelf een torenhoge milieuboete en houd uw eigen wijk netjes, zeker nu. Inbraak woning In de periode van zondag 22 maart 15.00 uur tot maandag 23 maart 11.00 uur is er ingebroken in een vrijstaande woning aan de Slobbegorsedijk in Heijningen. De woning was men aan het verbouwen. Onbekenden hebben zich de toegang verschaft door het wegbreken van het kelderraam. Uit de woning werden diverse gereedschappen weggenomen. Snelheidsovertreding Op de Appelaarsedijk in Fijnaart werd woensdag 25 maart een 48-jarige automobilist uit Fijnaart staande gehouden. De gemeten snelheid betrof 161 km/u waar max 60 km/u is toegestaan. Na aftrek van de wettelijke correctie werd proces verbaal opgemaakt voor overschrijding met 96 km/u. Daarbij werd ook het rijbewijs ingevorderd. Verdachte situatie Bewoners van een woonhuis aan de Sterappel in Fijnaart werden 27 maart omstr. 5.15 uur wakker van geluiden aan de voordeur. De politie werd gebeld omdat in de nacht van 1 op 2 maart hun voordeurslot onklaar was gemaakt. Deze keer waren er geen beschadigingen te zien. Een aannemelijk reden zou kunnen zijn dat onbekenden er op uit waren voor de Renault. Dat ze zo gepoogd hebben het signaal van de sleutel (Keyless entry) op te pikken. Advies blijft om autosleutels met draadloze transponder binnenshuis goed op te bergen en niet te dicht bij de voordeur of buitenmuren. In Fijnaart is de meest gestolen auto van het merk Renault. Corona De overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben ook in onze dorpen veel impact. Desondanks merken wij dat er een groot begrip is in deze bizarre onwerkelijke situatie waarin we ons allen bevinden. Om de 24/u noodhulp te waarborgen wordt elke agent, ook de wijkagent, ingepland met inachtneming, en

Noodverordening Op 26 maart heeft de veiligheidsregio een nieuwe noodverordening afgekondigd aansluitend op de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen. De burgemeester kan via de noodverordening makkelijker en sneller optreden. De politie en gemeentelijke handhavers (Boa’s) zijn hiervoor aangewezen en handhaven de maatregelen. De handhaving in de openbare ruimte gebeurt op basis van het Wetboek van Strafrecht. Het zijn maatregelen die we met zijn allen voelen. De meest lastigste, maar wel de belangrijkste, is om zoveel als mogelijk thuis te blijven (thuisquarantaine). Ga alleen naar buiten voor uw werk (indien thuiswerken niet kan), boodschappen te doen of om voor anderen te zorgen. Houd altijd afstand van anderen (min. 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten/groepen mensen. Als er een gezinslid koorts heeft moet iedereen thuisblijven. Uitzondering vitale beroepen, tenzij koorts. Groepen van 3 of meer personen die zich in de publieke ruimte bevinden en minder dan 1,5 meter afstand houden, zijn strafbaar. Georganiseerde bijeenkomsten zijn verboden uitzondering begrafenissen en kerkelijke bruiloften. Evenementen zijn tot 1 juni verboden. Een huishouden met 3 of meer personen is niet strafbaar. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen nog wel buiten spelen. Ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden. De burgemeester kan gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is (parken, speeltuin, straten, wijken). Winkels & openbaar vervoer zijn verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden. Ga hier begripvol en met respect naar de medewerkers mee om. Veel winkels en bedrijven hebben hun arbeid moeten staken. Het betreffen veelal de contactberoepen waarin zorgverleners zijn uitgezonderd. Markten zijn hiervan (nog) uitgesloten omdat deze in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Het is verboden om een zorginstelling te bezoeken. Handhaving Ziet de politie of de gemeentelij-

ke handhavers (Boa’s) 3 of meer mensen de onderlinge afstand van 1,5 meter niet aanhouden en/of samenscholen dan zal u op uw verantwoordelijkheidsgevoel worden aangesproken. Als blijkt dat de overtreding niet stopt dan kan een bekeuring worden uitschreven. In het uiterste geval kunt u worden aangehouden op basis van de noodverordening. Echter is ons aller hoofddoel de volksgezondheid en voorkomen van voorkomen en verspreiden van besmetting van het coronavirus. Jeugd De politie maakt zich wel zorgen om onze jeugd die dit alles niet begrijpt en zich de ernst van de coronamaatregelen niet realiseren. Jongeren denken nog steeds dat alleen oudere mensen aan corona overlijden. Spreek ze aan, leg het uit, ook thuis. We hebben ze ooit geleerd b.v. om goed te kijken bij oversteken, gordel aan te doen, een helm dragen en dat we in Nederland rechts rijden. Corona is ook levensgevaarlijk en laten we ze dat dan nu ook bijbrengen. Melden De meeste mensen houden zich zichtbaar aan de maatregelen. Ziet u mensen samenscholen en geen afstand houden, spreek ze eerst aan. Zijn ze niet gevoelig voor uw uitleg informeer dan bij jeugd de ouders. Heeft dat geen effect bel dan de gemeente 140168 of politie 0900-8844. Boa´s, politie en jongerenwerkers zullen dan aangestuurd worden. Wij verzoeken u om niet het alarmnummer 112 te bellen als personen zich niet aan de regels houden. Het nummer 112 is alleen voor situaties waarin elke seconde telt. Blijft u zich bewust van uw eigen sociale verantwoordelijkheid vanuit de gedachte dat uw gedrag bijdraagt aan een gemeenschappelijk streven om de kwaliteit van onze samenleving te behouden. Dat hoeft u echter niet alleen te doen maar die pittige opdracht hebben we, vooral nu, samen. Zorg goed voor elkaar zodat we na de coronatijd elkaar weer de hand kunnen schudden. Johan Damen Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl


Pagina 11

Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor… Mij hoef je niet wakker te maken. Laat mij maar lekker liggen hoor

Corry Husson-Frijters FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Dit keer met Corry Husson-Frijters.

De mooiste kleur vind ik… Roze De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is… Eigenlijk niet echt iemand, maar ik vind het altijd heel leuk als onze Fijnaartse carnavalsartiesten De Gospelpompers over de vloer komen. Het verveelt nooit om met deze lieve knullen gezellig muziek te luisteren onder het genot van een biertje! Ik ben goed in... Dan kom ik toch weer bij mijn werk terecht. Dat was/is het haarkleuren bij mijn klanten Mijn guilty pleasure is… Dit klinkt misschien heel gek, maar dat ‘beentje over’ schaatsen! Ik luister graag naar... Franz Liszt en Chopin. Dit heb ik van kleins af aan al meegekregen. Ik droom van… Simpel… dat is gezond blijven. Het liefst drink ik... Irish coffee

Mijn naam is... Corry Husson-Frijters Ik woon in Fijnaart sinds... Ik ben in 1945 geboren in Nieuwendijk. Drie maanden na mijn geboorte ben ik met een bootje over de Meerwede gevaren. Uiteindelijk ben ik in Fijnaart terecht gekomen. Daar woon ik dus eigenlijk al heel mijn leven Men kan mij kennen van... De meeste mensen kennen mij als kapster Corry. Ik ben 55 jaar met alle liefde en plezier kapster geweest. In die tijd heb ik natuurlijk heel veel lieve mensen ontmoet. Ook ben ik al bijna 50 jaar de vrouw van mijn lieve man Herman. Verder heb ik jaren met veel plezier in accordeonvereniging Conamore te Gastel gespeeld In het dagelijks leven... Ben ik huisvrouw, maar daar heb ik eigenlijk helemaal niet voor gestudeerd. Het liefst zou ik iedere dag nog knippen, maar dat kan helaas niet meer…. Verder gaat er nooit een dag voorbij

zonder dat ik iemand op bezoek heb gehad om gezellig te kletsen. Natuurlijk onder het genot van een lekker bakje koffie. Ook ga ik eens per week zwemmen. Dat is zowel voor je lichaam goed, als voor je geest. Een winwin situatie dus! Het liefst eet ik... Ik lus eigenlijk alles. Ik kan genieten van de dagelijkse kost. Het enige waar ik niet zo gecharmeerd van ben is nieuwe haring…. Mooiste gebeurtenis... Mijn trouwdag! Deze film moet iedereen zien… Daar is geen twijfel over: Sissie! Het boek waarvan ik genoot... Ik lees eigenlijk nooit. Waar ik wel erg van genoten heb is het boek ‘Rinkel de Kink’ van Martine Bijl. In dat boek vertelt ze wat ze allemaal heeft meegemaakt nadat ze in 2015 getroffen werd door een hersenbloeding. Het is naar, maar heel indrukwekkend hoe zij haar gevoel en gedachtes over weet te brengen op anderen

Mijn vrije tijd breng ik door met... Lopen, zwemmen en lekker kletsen Als ik 10 miljoen euro win… We hebben al 10 miljoen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ben gelukkig met wat ik heb en dat wil ik graag nog heel lang zo houden Beste voetbalclub ter wereld… Eigenlijk geen club, maar ik kijk graag naar de Oranje vrouwen Mijn lievelingsspel is... Pasjansen Mijn lievelingssport is… Dat is wintersport Ik heb bewondering voor... Ik heb heel veel bewondering voor mijn neven Willem-Jan en Berend Mijn grootste blunder… Mijn man leest dit interview ook volgens mij, dus dat laat ik maar buiten beschouwing…. Geintje natuurlijk Op tv kijk ik graag naar… Actualiteiten, zoals het nieuws en diverse talkshows Mijn favoriete vak op school... Ik vond alles altijd heel leuk. Ik had nergens een hekel aan

Mijn lijfspreuk is… Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!

Mijn beste vriend/vriendin is… Dat zijn mijn vrienden van de Gospelpompers en de vrouwen van het Moederkesbal

Bovenaan mijn bucket list staat... Mijn bucket list is al compleet

Ik ben bang voor… Dat ik ooit geholpen zou moeten worden

Ik heb een grote hekel aan... Als mijn klanten vroeger niet op tijd waren voor hun kappersafspraak. Als de eerste al te laat is, loop je heel de dag niet op schema. De meeste konden dat wel aan mijn gezicht zien ook

Het mooiste dier is… Een dalmatiër. Die hebben we zelf 14 jaar gehad

Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben… Nog altijd samen met Herman gezond in het leven staan Mijn bijnaam is… Kitty Ik ben trots op... Op mijn man natuurlijk Mijn favoriete vakantieland is... Dat is Duitsland. We hebben daar altijd met ontzettend veel plezier geskied, gelanglauft en gevallen natuurlijk Mijn sterrenbeeld is… Vissen

Fijnaart vind ik... Fijnaart vind ik een heerlijk dorp. Ik heb er altijd mijn brood verdiend en woon er nog altijd met liefde en plezier Wat ik mis in Fijnaart… Helemaal niets. Het is hier erg goed en je moet er met z’n allen wat van maken. Het is vaak nooit goed, maar daar ben ik het niet mee eens. Geniet van wat er is! Mooiste plekje in Fijnaart… Thuis. En dan het uitzicht voor en achter Minst mooie plekje in Fijnaart… Ik ben tevreden met wat voor dorp wij hebben Mooiste plekje in de gemeente… Het water bij Willemstad


BELANGRIJKE BELANGRIJKE BELANGR BELANGRIJKE MEDEDELING BELANGRIJKE MEDEDELING MEDEDEL BELANGRIJKE MEDEDELING MEDEDELING MEDEDELING Geachte klant,

Geachte klant, Geachte klant, Geachte klant, Vanaf maandag a.s. zullen wij Geachte klant, Geachte Vanaf om maandag a.s. zullen wij maandag maandag 30 maart zullen wij 20.00klant, uur sluiten. Vanaf a.s. zu Vanaf maandag a.s. zullen wij om 20.00 uur sluiten. Ditmaandag i.v.m. dea.s. veiligheid van uuur en onze Vanaf zullen wij om 20.00 sluiten. om 20.00 uur sluiten. Vanaf maandag zullen wij Dit deuur veiligheid van ui.v.m. en onze medewerkers. omi.v.m. 20.00 sluiten.a.s. Dit de veiligheid Dit i.v.m. de veiligheid van u en onze om 20.00 uur sluiten. medewerkers. Dit i.v.m. de veiligheid van u en onze medewerkers. medewerkers. Dit i.v.m. de veiligheid u en onze Hierdoor kunnen wij devan vulploegen medewerkers. medewerkers. Hierdoor kunnen wij deinvulploegen gaan opsplitsen meerderekunnen groepen, Hierdoor kunnen wijHierdoor de vulploegen wij d gaan opsplitsen in wij meerdere groepen, zodatkunnen de klanten hier minder hinderin me Hierdoor de vulploegen gaan opsplitsen gaan opsplitsen inwij meerdere groepen, Hierdoor kunnen de vulploegen zodat de klanten minder hebbenhier tijdens het hinder boodschappen gaanvan opsplitsen in meerdere groepen, zodat de klanten hier zodat de klanten hier minder hinder gaan opsplitsen in meerdere groepen, van hebben tijdens het boodschappen zodatdoen. de klanten hier minder hinder van hebben tijdens he van hebben tijdens het boodschappen zodat detijdens klanten hier minder hinder doen. van hebben het boodschappen doen. doen. vanhopen hebben het boodschappen optijdens uw begrip doen.Wij doen.op uw begrip Wij hopen op uw begr Wij hopen Wij hopen op uw begrip Wij hopen op uw begrip Iedere dinsdag 07.00 op uw begrip Wijvanaf hopen Gert Driesen

Wij hopen op uw begrip

Hierdoor kunnen wij de vulploegen gaan opsplitsen in meerdere groepen, zodat de klanten hier minder hinder van hebben tijdens het boodschappen doen. Vanaf maandag a.s. zullen wij om 20.00 uur sluiten. Dit i.v.m. de veiligheid van u en onze medewerkers. Geachte klant,

BELANGRIJKE MEDEDELING

uur geopend voor ouderen en zorgpersoneel

Gert Driesen Gert Driesen Gert Driesen Gert Driesen Gert Driesen

Ge