Fendert Lokaal 202 week 3

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 14 j a n u a r i 2 0 2 0 | w e e k 3 | j a a r g a n g 7 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Druk afscheid Wilma

Vuurwerkdiscussie

Herinneringen slot

Willy in Interview

Loïs (7) en Damian (9) zamelen flessen in voor hulp na bosbranden

“Hopelijk kunnen we hier heel Australië mee redden” plaatsen in de Kennedyschool. Daar kan iedereen tot en met vrijdag 24 januari zijn of haar lege flessen deponeren. Langs de klassen Vorige week woensdag zijn de jonge actievoerders langs de klassen van de Kennedyschool gegaan om hun schoolgenoota jes te vragen ook lege flessen mee te brengen. “Dat was leuk, maar ook best spannend”, zegt Damian. “Stonden we ineens in groep 7 en 8 voor de klas.” Met succes, want afgelopen week zijn meer kinderen van de Kennedyschool langs de deuren gegaan om het leeggoed in te zamelen.

Loïs en Damian met een deel van de eerste lading flessen die zij hebben opgehaald voor hulp aan Australië.

Beelden van de enorme bosbranden in Australië maakten diepe indruk op Loïs van Aken (7) en Damian Vergouwen (9) uit Fijnaart. De leerlingen uit groep 5 van de Kennedyschool besloten meteen in actie te komen. Ze zamelen lege flessen in. Het statiegeld wordt gedoneerd aan het Rode Kruis en het Wereld Natuur Fonds. Daarmee hopen zij zowel mensen als dieren in Australië te kunnen helpen. Loïs en Damian zijn al dikke maa tjes vanaf de kleuterklas. “Op het Jeugdjournaal zagen we dat er in Australië bosbranden zijn. We dachten meteen: dat is niet goed”, steekt Damian van wal. “We zagen mensen op het strand zitten, maar dat was zelfs te gevaarlijk. Ze moesten door het leger gered worden. Dat vonden we heel erg”, vult Loïs aan. “Het deel dat verwoest is, is groter dan heel Nederland. Je kunt je toch niet voorstellen dat heel Nederland is verwoest? En niet alleen mensen hebben last van

de brand. Ook veel dieren zijn omgekomen, zoals kangoeroes en koala’s. Daar schrokken we enorm van.” Lege flessen De vrienden besloten in actie te komen. “We maakten meta een een plan om flessen in te zamelen”, doet Damian uit de doeken. “Dinsdagmiddag zijn we na school in de buurt langs de deuren gegaan. We haalden meta een vijftig lege flessen op. Ook waren er mensen die geen lege flessen hadden, maar geld gaven.

Iemand gaf al zijn kleingeld. We kwamen ook bij een man die een heleboel lege flessen had. Onze tas was toen al vol. Ik vroeg of hij een vuilniszak voor ons had. Gaf hij meteen een hele rol.” Inzamelzakken Om sneller de lege flessen op te halen hebben Loïs en Damian inzamelzakken opgehangen bij Bloemenshop Marloes aan de Voorstraat 23, bij sportschool Lifestyle 13 aan de Eerste Kruisa weg 8a, in de katholieke Jacobus de Meerderekerk en op drie

Mensen en dieren Het doel is om zoveel mogelijk lege flessen en daarmee geld op te halen. “Het liefst zamelen we zoveel geld in dat we heel Australië kunnen redden”, zegt Loïs hoopvol. “Het geld halen we op voor zowel het Rode Kruis als voor het WNF, omdat we niet konden kiezen.” “We vinden zowel de mensen als de dieren belangrijk. Als de brand voorbij is, moeten er nieuwe huizen gea bouwd worden en ook de dieren moeten worden geholpen. Eerst hebben we gezocht naar een site waarop je voor allebei geld kon geven. Toen we die niet konden vinden, hebben we voor twee goede doelen gekozen. Dus lea ver allemaal je lege flessen in”, roepen Loïs en Damian de lezers van Fendert Lokaal op. Door Jan Willem van Bodegom


CAMPINA VLA

COCA-COLA

MANDARIJNEN

2 pakken à 1 liter

Regular, zero sugar of light M.u.v. losse flessen Pak met 6 flessen à 1,5 liter

2 netten à 1 kilo

2 VOOR

2

30

5+1 GRATIS*

2 VOOR

3

00

Geldig van wo 1 t/m di 28 januari 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

* 5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de verkoopprijs van het 6-pack 1,5 liter.


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Bankrekeningnummer NL25 RABO 0154 5208 96

KvK-nummer 60080604

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursa recht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse Activiteiten Pestalozzihuis Heijningen Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur Donderdag Biljarten: van af13.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

TER INTRO

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Dier te water Op zondag 5 januari omstreeks 13.20 uur werden de branda weer en politie aangestuurd naar de Boerendijk in Fijnaart. Een voorbijganger had gemeld dat er een paard te water was geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen bleek het paard te zijn overleden. De brandweer heeft de trieste hulpverlening verder op zich genomen. Diefstal fiets Bij een supermarkt aan de Oudemolensedijk in Fijnaart werd op 6 januari omstreeks 14.00 uur een damesfiets gestolen. Deze stond gestald bij de fietsenstalling. Betrof een zilverkleurige Gazelle, Orana ge Innergy, Framenummer GZ5975989. Vernieling auto (1) Op 10 januari tussen 1.30 uur en 9.00 uur werd van een personenauto de achterruit vernield. Het voertuig stond op de oprit van een woning in de Beukenlaan in Fijnaart. De eigenaar heeft omstreeks 01.45 uur gehoord dat er luidruchtia ge personen voorbij liepen. Vernieling auto (2) In de nacht van 10 op 11 janua ari werd van een personenauto de zijkant, voor- en achterdeur bekrast. Het voertuig stond gea parkeerd in de Leeuwerikstraat in Fijnaart. Geen rijbewijs Een 19 jarige bestuurder uit ‘s-Gravenhage werd zondag 12 januari omstreeks 00.30 uur gecontroleerd op de Parallela

weg in Fijnaart. Collega’s zagen hem rijden en zijn hoge snela heid viel hen op. De bestuura der bleek niet in het bezit te zijn van enig geldig rijbewijs. Er werd een proces verbaal opa gemaakt en de auto is getakeld door een bergingsbedrijf. Meld misdaad, desnoods anoniem Voor het oplossen van misdrija ven is de hulp van het publiek onmisbaar. De politie roept daarom op om altijd melding te doen van een misdrijf. Desa noods anoniem. Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem (M.) via het gratis telefoonnummer 0800-7000 of de website www.meldmisdaadanoniem.nl. M. is onafhankelijk en geen politie. M. ziet je telefoona nummer of IP-adres niet. Men vraagt niet naar de naam van een melder en wil die ook niet weten. Gesprekken worden niet opgenomen en de verwera king van de melding is beveia ligd. M. maakt geen ondera scheid tussen ‘zware’ en ‘lichte’ criminaliteit. De meldlijn is niet bedoeld voor situaties waar andere mogelijkheden voor zijn. Heeft u met spoed politie nodig, dan belt u 112. Hoeft u niet anoniem te blijven of is er géén spoed, bel dan de politie via 0900-8844. Johan Damen Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industriea terrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

Jaarvergadering van de KBO Fijnaart De jaarvergadering van KBO afdeling Fijnaart wordt gehouden op donderdag 23 januari in de Graanbeurs, Kadedijk 6 te Fijnaart. De aanvang is 13.30 uur. Op de agenda staan de jaarverslagen van voorzitter, secretaris en penningmeester en van de kascontrolecommissie. Daarnaast zijn er bestuursverkiezingen. Verder zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vvoor inlichtingen daarover kan men terecht bij Piet Frijters. Na de pauze is er nog een optreden van cabaretgroep De Gulle Lach. Leden kunnen zich tot 18 januari opgeven bij Piet Frijters en bij Jolanda Nieuwkerk. Het bestuur hoopt op een goede opkomst.

Het kan aan mijn geheua gen liggen, maar ik kan me niet herinneren ooit in mijn lagereschooltijd in actie te zijn gekomen voor slachtoffers van een natuurramp of oorlog. Het enige dat me bijstaat is dat mijn moeder me op maandaga morgen een kwartje meegaf om in het potje voor de arme kindjes in Afrika te stoppen. Meer wist ik ook niet van dit continent. Elke keer als ik zei honger te hebben, antwoorda de mijn vader met de wijze woorden: “Je hebt trek. De kinderen in Afrika, die hebben pas honger.” Indertijd hadden we geen Jeugdjournaal dat ons in begrijpelijke taal uitlegde hoe de toestand in de wereld was. Mijn wereld was daardoor niet groter dan de school, het schoolplein en de straten rondom ons huis. Zo groeide ik onwetend en onbekommerd op. Loïs en Damian weten exact wat zich op 16.726 kilometer afstand van hun huis afspeelt. De beelden van brandende bossen, vluchtende mensen en omgekomen dieren maken zoveel indruk op het 7-jarig meisje en haar 9-jarig vriendje dat ze iets willen doen om te helpen. Tijdens het interview twijfel ik even of deze jonge kinderen wel opgezadeld moeten wora den met de grote problemen in de wereld. Zou onwetend en onbekommerd spelen niet beter voor ze zijn? Maar dan vertelt het tweetal zich vooral druk te hebben gemaakt over mijn komst. Toen de actievoera ders hoorden dat ze met een interview in de krant kwamen, waren ze op van de zenuwen en hun klasgenootjes stikjaloers. Dat ik me helemaal geen zora gen hoef te maken over het wel en wee van de vriendjes blijkt wel aan het eind van het gea sprek. Ineens veert Loïs op. “Ik moet even m’n energie kwijt”, vertrouwt ze me toe. Nog niet uitgesproken huppelt ze door de kamer om in een split tot stilstand te komen. Voor Damia an is dat het startsein om met tikkertje te beginnen. Ik bekijk met een glimlach het rondrena nende tweetal. Met dat onbea kommerde zit het wel goed, ook al weten ze meer van onze boze wereld dan mij lief is.

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten Dankbetuiging

Wij willen u bedanken voor de vele kaarten en alle belangstelling bij het afscheid van mijn man, ons pa en opa.

Kees Vermeulen Dit heeft op ons een diepe indruk gemaakt. Tilly Vermeulen kinderen, klein- en achterkleinkinderen

zorgzaam omzien naar overledene en nabestaanden Lonneke de Vrij - Janita Bom 06 23 42 79 30 Zwemstraat 4, Fijnaart www.omzienuitvaart.nl

Net iets meer notaris Fijnaart • Tel. 06-40 17 93 88 www.haverkamptimmerwerken.nl

www.markvliet.nl Kadedijk 2 4793 GB Fijnaart 0168 463 550 fijnaart@markvliet.nl

Veilingweg 10 4731 CW Oudenbosch 0165 314 350 oudenbosch@markvliet.nl

Langdonk 1 Burg. Prinsensingel 47 4701 HK Roosendaal 4707 TG Roosendaal 0165 566 919 roosendaal@markvliet.nl

Garage Hollander

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop 1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

www.fendertlokaal.nl


Pagina 5

Badjuf Wilma komt handen tekort op afscheidsreceptie

“Ik ga nu zelf met veel plezier zwemmen”

Wilma kreeg zelfs van een pupil zelfgebakken taartjes die net uit de oven kwamen.

In het café van De Parel vormde zich zaterdagmiddag een lange rij. Kinderen, ouders en ook grootouders waren gekomen om afscheid te nemen van hun badjuf Wilma. Na bijna 42 jaar zwemles te hebben gegeven in allereerst ’t Volkerakkertje en later De Oester, gaat de Zevenbergse genieten van haar pensioen. Nadat iedereen Wilma van den Wijna gaart-Moonen een hand, een knuffel en een cadeautje had gegeven, was het tijd voor de toespraken. Petra Reuvers, die samen met het team de taken van Wilma overneemt, was ook 42 jaar geleden van de partij. “Ik was 17 jaar toen ik begon met mijn opleia ding. Bij jou heb ik mijn stage gelopen. Ik heb veel geleerd over zwemles en de manier van zwemles geven. De afgelopen 14 jaar werkten we opnieuw samen. Wat hebben we een fijne tijd gehad. We waren een sua pergoed team samen.” Van haar collega’s ontving Wilma een boek met tekeningen en teksten, gemaakt door de kinderen van zwemles. Ook kreeg zij een boek vol gea boorte- en trouwkaartjes uit de afgelopen decennia.

Een ander feestje Voorzitter Bert Bosch van Stichting Zwema bad Fijnaart haalde het afscheidsinterview met Wilma in Fendert Lokaal aan. “Boven het artikel stond dat het iedere dag opnieuw een feestje was. Dát feestje is nu over, maar er komt een ander feestje voor in de plaats. Volkomen vrijheid is ook veel waard. Aana vankelijk had je zorgen of het zonder jou wel goed zou gaan met het zwembad, maar uita eindelijk draait alles door.” Namens het bea stuur overhandigde hij aan Wilma een spora thorloge dat zij goed kan gebruiken bij alle sportactiviteiten die ze gaat ondernemen. Heel veel plezier In haar toespraak vertelde Wilma dat ze had toegeleefd naar haar pensioen. “Het was

Natuurlijk wil je even op de foto met je favoriete badjuf.

soms ook moeilijk. Dachten we een collega te hebben gevonden die het stokje over zou nemen, ging die plotseling weg. Uiteindelijk heeft Petra de stoute schoenen aangetrokken om het met hulp van anderen te gaan doen. Vanaf dat moment ging het in een strooma versnelling. Het zal altijd anders zijn, maar dat wil niet zeggen dat het niet goed is. Ik ga met heel veel plezier zelf zwemmen. Ik heb altijd met heel veel plezier zwemles gegeven en iedereen ontvangen in het bad. Ik hoop dat iedereen met heel veel plezier terugdenkt aan die zwemlessen.” De receptie werd afgesloten met een speciaal lied dat de familie van Wilma had geschreven, opgenoa men en gezongen. Door Jan Willem van Bodegom

Wilma was blij verrast met het boek met tekeningen van de kinderen.


SMULTOPPERS

Van woensdag 15 t/m zaterdag 18 januari

Kaasgondels 4 stuks € 2,99 Oberländerbrood half € 1,29

Caramelcake € 2,99

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl BEGIN HET JAAR GOED

STOMERIJ SUPERSTUNT NU ELK KLEDINGSTUK € 5,00 m.u.v. suéde, leder, gala- en bruidskleding

www.ellenbmode.com

Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart Tel (0168) 462684 Maandagochtend gesloten

Op zoek naar extra klanten? Plaats dan een advertentie in weekblad voor Fijnaart & Heijningen

Dinsdag 9 juli 2019

weekblad voor Fijnaart & Heijningen

Dat werkt!

advertentie@ fendertlokaal.nl


Pagina 7

Burgemeester Klijs is stellig in zijn mening

“Ik vind dat we vuurwerk moeten afschaffen” Vermoedelijk is dat het topje van de ijsberg. We lopen steeds achter de feiten aan. Ik zie dat het basisteam van de politie leegloopt, wat wordt versterkt door de vergrijzing. Hea laas is Nederland niet alleen een import- en doorvoerland van drugs geworden, maar ook een exportland. En dat gaat ook via Moera dijk.” Begraafplaats In 2019 liep de gemeente Moerdijk tegen een groot intern probleem op. “Er gaat heel veel goed bij de gemeente, soms kunnen dingen beter en soms gaat het goed fout. Dat gea beurde bij de nieuwe begraafplaats in Zevena bergen. Een gemiddelde burger zou denken dat we er een potje van maken. Er is veel meer geld uitgegeven dan was goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat geld is echter niet over de balk gesmeten. De extra uitgave was wel nodig, maar had via de raad moea ten lopen. Dit had een enorme impact op de ambtelijke organisatie en op het college. Eind januari komt het opnieuw in de raad.” Veranderingen Op het gemeentehuis hebben ze naast de verbouwing aan de hal met nog een verana dering te maken. “De burger bepaalt steeds meer zelf wat er gebeurt in de dorpen en de wijken”, aldus Klijs. “Dat houdt veranderina gen in voor de organisatie; ambtelijk, in het college en in de raad. Daarbij moeten we paa rallel optrekken. Bij iedereen moet de neus dezelfde kant op staan. De gemeenteraad is daarin zoekende, want ook die moet dichter bij de burger komen te staan met een hedena daagse griffier.”

Voorgaande jaren pleitte Jac Klijs in zijn nieuwjaarstoespraak al voor het instellen van een vuurwerkverbod. Maandag 6 januari was hij stelliger dan ooit. “Ik vind dat we vuurwerk af moeten schaffen”, zei hij. Naast slachtoffers, overlast en schade is er volgens de Moerdijkse burgemeester nog een aanleiding hiervoor. “We voeren hele discussies over fijnstof, stikstof en milieuvervuiling. Ik schrik als ik in het voorjaar die rotzooi nog zie liggen. Daarom politiek: houd je rug recht en schaf die boel af. De schade voor onze gemeente is dit jaar redelijk beperkt gebleven tot enkele duizenden euro’s. Die kun je mooi inzetten voor een centrale vuurwerkshow.” In zijn toespraak haalde Klijs diverse ondera delen van het gemeentelijk beleid aan. Op het gebied van woningbouw doet Moerdijk het volgens hem niet slecht. “Er wordt heel veel gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan de Waterwijk in Fijnaart. Maar ook geeft de haven van Zevenbergen een nieuwe impuls. Dit gaat kansen bieden, ook aan de andere kernen. Ik weet hoe gevoelig deze kwestie ligt, maar heel veel van de kosten worden gedragen door onze partners. Ik vind het een enorme aanwinst.” Natuur Dat Moerdijk is uitgeroepen tot de bij-vriena

delijkste gemeente van Nederland vindt Klijs eveneens een opsteker. “We moeten het van de natuur hebben en dan kunnen we maar beter vooroplopen. Het is de jeugd die ons moet aansporen om op te komen voor naa tuur en milieu.” De andere manier van afvaa linzameling werpt zijn vruchten af. “De 253 kilo restafval per huishouden per jaar is al teruggebracht naar 153. Het moet terug naar 100, dus we zijn op de goede weg.” Politie Meer zorgen maakt de burgemeester zich over de politie-inzet. “We lopen weleens tea gen een drugslab en een hennepkwekerij op.

380 kV Hoe het niet moet is volgens Klijs de bea sluitvorming over het nieuwe 380 kV-neta werk door de Rijksoverheid. “We voelen ons in de hoek gezet door de minister. Ik word daar echt pissig van”, zei hij fel. “Als overheden onderling niet zorgvuldig met elkaar omgaan en ook niet met de inwoners, waar blijven we dan? De geluidsoverlast in Heijningen wordt binnenkort wel opgelost. Deze maand gaan we de minister overtuigen dat het opknappen van een snelweg niet ten nadele mag gaan van de omwonenden.” Aandacht Tot slot had de burgemeester nog een verzoek aan alle aanwezigen bij de nieuwa jaarsreceptie. “Voor iedereen geldt dat we aandacht moeten hebben voor de zwakkeren in de samenleving. Gelukkig gebeuren op dat gebied al heel veel goede dingen in onze gemeente. Laten we aandacht hebben voor elkaar. Geluk is niet iets wat je procesmatig kunt bereiken. Geluk is dat, als het goed is, je elke dag een beetje proeft. Helaas hoort shit ook bij het leven. Het helpt wel als je elkaar een hand op de schouder legt. Maak zo het leven een stukje beter.” Door Jan Willem van Bodegom


Pagina 8

Aflevering 5 (slot)

Vroeger, de herinneringen aan Fijnaart en Heijningen van Huibert van Dis Jzn. “Omstreeks het begin van deze eeuw telde Fijnaart 3428 inwoners. Ongeveer 75% van de beroepsbevolking was werkzaam in de landbouw, terwijl het resterende deel werka zaam was in de ambacht- of dienstverlenende sector. Gedurende de zomer kwam de landa bouw werkkrachten tekort. Dit tekort werd aangevuld met arbeidskrachten elders vana daan, meestal uitsluitend uit de omgeving van Oudenbosch en Rucphen, of ruimer gesproa ken; uit de zandstreken van over de rivier ‘De Mark’. Deze arbeiders kwamen in de vroege morgen van de eerste dag van de week bij de landbouwers aan alwaar zij werk besproken hadden. Zij bleven daar de hele week en overa nachtten in de landbouwschuren, voor warm drinken zorgde de boerin. Zaterdagmiddag, klokslag 12 uur, vertrokken zij, alles ging toen nog te voet. De winter Gedurende de winter was er voldoende werk voor de plaatselijke bevolking, zowel in de landbouw als ook in het ambacht. In de landa bouw, om in de schuren de bijeengebrachte oogst te dorsen en het vee te verzorgen. Bij niet vriezend weer kwam ook het onderhoud aan sloten en greppels aan de beurt. Het landbouwbedrijf was in die jaren een lea vendig bedrijf met volop werk, niet alleen in de zomer, maar ook in de wintermaanden. ‘Hoe genoeglijk rolt het leven van den landa man heen’, was een spreuk die van toepassing was op iedere landman in die dagen. Men leefde niet alleen met de natuur mee, maar men werd ook geleefd door de natuur, aana gezien deze de tijd van de werkzaamheden bepaalde. Ook voor het ambacht was er gea durende de wintermaanden bij niet vriezend weer volop werk aanwezig. Vooral timmerliea den en metselaars hadden regelmatig werk. De bedrijfsgebouwen in de landbouw waren veelal van hout, wat vaak om onderhoud en vernieuwing vroeg. Ook verschillende woa ningen verkeerden in die toestand. Zij wera den vaak door de slechte toestand waarin ze verkeerden afgebroken en door nieuwbouw, meer aangepast aan de eisen van de tijd, vervangen. Vlasteelt Zeer bevorderlijk voor de werkgelegenheid in die tijd, was de teelt van vlas en de verwerking hiervan tot lint. De vraag naar dit eindproduct was dermate groot dat de teelt van vlas zeer lonend was. Op elk landbouwbedrijf van gea middelde grootte trof men dan ook onder de aanwezige producten een perceel aan bezaaid met lijnzaad bestemd voor de vlasindustrie,

De schrijver van deze artikelen, Huibert van Dis Jzn., was een markante persoonlijkheid in de Fijnaartse gemeenschap. Hij leefde van 1893 tot 1983 in Fijnaart en stond bekend als politicus, gemeenteraadslid, wethouder, waarnemend burgemeester, commissionair, lid van de kerkenraad, landbouwer, leidinggevend functionaris in het verenigingsleven en weerprofeet. Na 43 jaar raadslidmaatschap werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Fijnaart en Heijningen en werd tevens een straat naar hem genoemd. In deze aantekeningen haalt de heer Van Dis herinneringen op aan het reilen en zeilen binnen de toenmalige gemeente van ongeveer het jaar 1900 tot 1930. Dit is een bijdrage van Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen.

hetzij voor eigen rekening gezaaid om het product, wanneer het rijp was, te verkopen aan een zogenaamde vlasboer. Of wat ook dika wijls plaatsvond op een perceel dat voor het telen van vlas verhuurd was aan een vlasboer. Vele landbouwers verhuurden liever hun land voor het telen van vlas dan voor eigen rekening te telen, mede gezien het risico. Niet alleen wat de prijs betrof, maar vooral ook het risico van de groei van dit product. De ontwika keling tijdens de groei van het vlas werd nogal eens belemmerd door een insect genaamd ‘trips’, de veroorzaker van de zogeheten ‘kwaa de kopziekte’ in het vlas, waardoor het proa duct te kort bleef. Bestrijdingsmiddelen waren in die tijd nog vrijwel onbekend of werden experimenteel sporadisch toegepast. De vraag stagneert Tijdens de oorlog van 1914-1918 werd met het telen van vlas en de verwerking tot lint zeer goed geld verdiend door de grote vraag die gepaard ging met zeer hoge prijzen. Na de oorlog stagneerde de vraag, en kwam ook een einde aan de prijsstijging die inmiddels en ongekende hoogte had bereikt. De vlasboeren, de verwerkers van het vlas, waren in het begin niet bereid hun gereedgekomen product tegen lagere prijzen af te geven. Hierdoor werden de voorraden steeds groter, wat een steeds groter

druk in de prijzen tengevolge had. Doordat de verwerkers van het vlas in de oorlogsjaren zeer veel geld verdiend hadden, en hoopten op betere prijzen in de toekomst, waren zij slechts matig bereid om voor de prijzen, die inmiddels gedaald waren met 70%, afstand te doen van hun voorraden. Alleen bij gebrek aan voldoende direct benodigd bedrijfskapitaal werd noodgedwongen iets verkocht. Dit ging zo door tot de twintiger jaren. De prija zen waren inmiddels gedaald tot beneden de kostprijs en vele verwerkers van het vlas kwaa men in financiële moeilijkheden. Nu waren ze verplicht, bij elke prijs afstand te doen van hun voorraden. Het gevolg van het een en ander was dat velen die niet over eigen werkkrachten beschikten, hun bedrijf moesten beëindigen, wat van ina vloed was op de werkgelegenheid, vooral in de wintermaanden. Na nog een korte opleving, welke een paar jaar duurde, kwam mede onder invloed van de concurrerende invloed van de kunstvezela industrie een einde aan de vlasindustrie zoals het einde was gekomen aan de teelt van de meekrap in de vorige eeuw.”


Pagina 9

Willy van Kouteren FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Dit keer met Willy van Kouteren.

Gezellig een biertje drinken (speciaal) en motor rijden

mijn kleinzoon in dat team speelt

Ik luister graag naar... Radio538 en oude rockmuziek

Mijn lievelingsspel is... Skipbo met de kleinkinderen

Ik droom van… Dat ik nog lang van mijn familie kan genieten

Mijn lievelingssport is… Biljarten

Het liefst drink ik... Bier Mijn lijfspreuk is… Blijf jezelf Bovenaan mijn bucket list staat... Als de kleinkinderen wat ouder zijn met mijn familie naar Euro Disney gaan Ik heb een grote hekel aan... Mensen die niet eerlijk zijn Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben… Gewoon gezond zijn en gezond blijven Mijn bijnaam is… Zeeuw Ik ben trots op... Mijn vrouw en mijn kleinkindea ren Mijn favoriete vakantieland is... Maakt niet uit, als de zon maar schijnt Mijn sterrenbeeld is… Weegschaal Mijn vrije tijd besteed ik aan… Vrijwilligerswerk en probeer ik te biljarten

Mijn naam is... Willy van Kouteren

de geboorte van Ronald en Erwin en mijn kleinkinderen

Ik woon in Fijnaart sinds... 1979. Ik ben geboren en getogen in Achthuizen en in 1979 ben ik naar Fijnaart verhuisd

Deze film/serie moet iedereen zien… Dat is de serie Roots

Men kan mij kennen van... Als kastelein van Piet en Riet (de Fendertse Hoeve), de buurtbus 200 waar ik als vrijwilliger in rond rijd en van het Oranje Coa mité In het dagelijks leven... Geniet ik van het leven Het liefst eet ik... Lekkere eigengemaakte snert Mooiste gebeurtenis in m'n leven... Net als bij de meeste mensen, mijn trouwdag met Marian en

Het boek waarvan ik genoot... Ik heb geen geduld om een boek te lezen. Ik lees wel graag de krant en Fendert Lokaal Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor… Liever niet, alleen als het echt nodig is De mooiste kleur vind ik… Een blauwe lucht Ik ben goed in... Slap ouwehoeren en grapjes maken Mijn guilty pleasure is…

Als ik 10 miljoen euro win… Zou ik een camper kopen en de rest laat ik aan mijn vrouw over

Ik heb bewondering voor... Mensen die positief in het leven staan Mijn grootste blunder… Dat weet een ander beter dan ik Op tv kijk ik graag naar… Nederlandstalige series Mijn favoriete vak op school... Techniek Mijn beste vriend/vriendin is… Iedereen die het goed met me voor heeft Ik ben bang voor… Dat er iets vreselijks met mijn dierbaren gebeurt Het mooiste dier is… Dat zijn tropische vissen Fijnaart vind ik... Een mooi dorp om in te wonen Wat ik mis in Fijnaart is… Eigenlijk niks bijzonders Het mooiste plekje in Fijnaart… Mijn achtertuin om te genieten, het liefst in de zon Minst mooie plekje in Fijnaart… Het kerkhof Het mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is… De buitengebieden en de natuur

Beste voetbalclub ter wereld… v.v. De Fendert JO8-1, omdat

Doe jij mee met hét interview? Het Fendertinterview wordt door veel mensen uit de Fendert (en ver daar buiten) gelezen. Meedoen aan Fendertinterview is heel eenvoudig: het invullen van een vragenlijst met vaste en niet al te ingewikkelde vragen is meestal zo gepiept. Wil jij meedoen aan het Fendertintera view? Of ken jij iemand die dat leuk vindt? Stuur een e-mailbericht naar info@fijnaartnieuws.nl


Pagina 10

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 16 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 19 januari 10.00 uur: De Dorpskerk Oecumenische viering.

Week van het Gebed voor de Eenheid Voorgangers: Diaken M. Bastia aansen en Ds. F.C. de Ronde Het Jacobuskoor en het Interkera kelijk Koor luisteren samen de viering muzikaal op Na afloop samenzijn met koffie Maandag 20 januari 15.00 uur: Fendertshofviering U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

Oecumenische avond over vernieuwing van onze kerken De meeste Nederlandse kerken zitten al jaren in een krimpsituatie. Het aantal leden neemt af, voorgana gers zijn moeilijker te vinden en kerka gebouwen moeten noodgedwongen gesloten worden. De Canadese priester James Mallon heeft met vallen en opstaan een aana pak ontwikkeld die kan dienen als blauwdruk? voor parochies en gea meentes die verlangen naar bloei. Zijn boek heet: ‘Als God renoveert’ en heeft als ondertitel: ‘De parochie van ondera houd naar bloei’. Op donderdagavond 6 februari zal pastoraal werker Peter Derks een samenvatting geven van de inzichten van Mallon. Daarna gaan we hierover met elkaar in gesprek over “Welke toekomst zien wij voor onze kerken”? U bent van harte welkom in de kerk van H. Jacobus de Meerdere, Molenstraat 26 Fijnaart. We beginnen om 19.30 uur.

Boeken- en platenmarkt bij SV Kindervreugd Zaterdag 1 februari houdt SV Kindervreugd uit Helwijk weer een groots opgezette boekenen platenmarkt in de Blokhut aan het Prins Bernhardplein 2.

uur en de markt eindigt om 15.30 uur. De entree bedraagt 2 euro voor personen boven de 12 jaar en 0,50 euro voor personen tot 12 jaar.

De boeken- en platenmarkt trekt altijd veel bezoekers en hana delaren en staat bekend om de goede sortering en enorm ruime keus. De aanvangstijd is 10.00

De opbrengst van de boeken- en platenmarkt komt geheel ten goede aan de Speeltuinverenia ging. Voor inlichtingen kan men bellen met 06-43418894.

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 19 januari 10.00 uur: De Dorpskerk Oecumenische dienst, Week van de Eenheid; MeetingPoint en FLAME

Het Jacobuskoor en het Interkera kelijk Koor luisteren samen de viering muzikaal op Voorgangers: Diaken M. Bastia aansen en Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Adri de Vrij Gastvrouw: Tiny Bienefelt Collecte rondgang: Onderhoud begraafplaats Collecte uitgang: K&W: Eigen gea meente, pastoraat, bezoekwerk De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Weense sfeer in ‘Wiener BonBon’ in d’Engelenburgh Zondag 26 januari is in d’Engelenburgh in Fijnaart een concert onder de naam ‘Wiener Bonbon’. De sopranen Ellen Deelen, Jet Hogen Esch, Mascha van de Kuit en pianist Cleem Determeijer staan garant voor Weense sferen tijdens dit heerlijke nieuwjaarsconcert. Strauss, Lehar, Stolz, het zijn bekende namen die onsterfea lijke muziek schreven en die ons nog steeds weten te boeien. Liefhebbers van opera en opea rette kunnen hun hart ophalen in de prachtige vertrekken van

het monumentale pand. Ook Mozart, Verdi, Puccini en enkele verrassende, minder bekende componisten en uitvoeringen krijgen aandacht. Uiteraard is de weense smaak ook in de pauze te proeven. Trakteer uzelf of een ander, een mooie geste om het muzikale jaar te beginnen. Het concert in d’Engelenburgh (Molenstraat 24 in Fijnaart) op 26 januari begint om 14.15 uur. De toegang bedraagt 14 euro, inclusief koffie met Weense leka kernijen. Reserveren is noodzaa kelijk: 06-8357 2448 of engelenburgh@live.nl

Proefles Linedance bij De Driehoek Op maandag 10 februari wordt er een proefles linedance gegeven onder leiding van een ervaren lerares. Deze les zal een uurtje duren en natuurlijk zullen we voor een proefles een makkelijk te dansen dans pakken om er in te komen. Deze proefles is gratis en bij goede opkomst zal er een vervolg komen van zeker 1x per maand, dan zal er een geringe bijdrage gevraagd worden. Dus hoe groter de opkomst des te zekerder is het vervolg. Het maakt niet uit of je jong of oud bent, of je alleen komt of samen met iemand, het gaat erom of je lekker wilt dana sen met een enthousiasme die anderen aansteekt. Je hoeft er niet goed in te zijn of te worden, het is geen wedstrijd.! Het gaat erom gewoon gezellig bezig te zijn. Na de proefles is er tijd om wat te drinken ( op eigen kosten) en na te praten. Spreek je dit aan? Kom dan 10 februari naar buurthuis de Driehoek, Kwartiersedijk 1a en kom gezellig dansen. Aanvang 19.30 uur, de zaal is open om 19.15 uur.


Pagina 11

Uitslagen

De Fendert 2 – De Fendert JO191 0-4 Wemeldinge 1 – De Fendert 1 0-3 GPC Vlissingen 1 – De Fendert 1 0-0

Programma

Dinsdag 14 januari De Fendert 1 – DHV 1 20.00 Zaterdag 18 januari De Fendert MO11-1 – S.c. Welb. MO11-2 10.00 De Fendert JO17-1 – MZC’11 JO17-3 10.00 De Fendert JO19-1 – Alliance JO19-1 12.00 De Fendert 5 – Halsteren 5 12.30 Strijen 2 – De Fendert 2 12.00 Klundert JO8-2 – De Fendert JO8-1 12.00

SEOLTO 3 – De Fendert 6 14.30 Bruse boys 1 – De Fendert 1 14.30

Zaterdag 25 januari Prinsenland 5 - Oranje-Blauw’14 1 14.30 uur

Zondag 19 januari Oranje Blauw’14 4 – De Fendert 2 (zo) 10.30

Zondag 26 januari Virtus 5 - Oranje-Blauw’14 5 10.30 DOSKO 8 - Oranje-Blauw’14 4 11.00

Zaterdag 25 januari De Fendert JO19-1 – De Alblas JO19-1 12.00 De Fendert 5 – Vrederust 2 12.30 De Fendert VR2 – Sportief VR1 14.30 Klundert 1 – De Fendert 1 14.30 WHS 2 – De Fendert 2 14.30 SEOLTO 5 – De Fendert 3 14.30 Zaterdag 1 februari De Fendert 3 – Oosterhout 3 11.00 De Fendert 2 – NEO’25 2 12.00 De Fendert 4 – Internos 5 12.30 De Fendert 1 – WHS 1 14.30 De Fendert VR2 – Dubbeldam VR1 14.30 Dit programma wordt nog aana gevuld. Zondag 2 februari S.c. Kruisland 4 – De Fendert 2 (zo) 10.00

Uitslag dinsdag 7 januari Rode lijn 1. Bets Kannekens & Piet Kannea kens 60,94% 2. Hans Riethoff & Bram Huitkar 57,81% (3.) Frans Berghout & Tineke Vis 56,25% (3.) Inge Reijnders & Toon Reijna ders 56,25% 5. Nel Breure & Nel Keuter 54,17% 6. Marcia Erkamps & Mia Schoua ten 50,00%

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 6 januari Grote Club A-lijn 1. Nel & Piet Breure 58,33% 2. Anton Bom & Piet Bom 56,60% 3. Bets & Piet Kannekens 56,25% 4. Cobi Verhoeven & Bert Maat 55,90% 5. Gé & Henk v.d. Weerd 54,86% 6. Johan Schouls & Addie Schouls 52,78% B-lijn 1. Gedeeld. Teunie & Wim Boela houwers; Arie v.d. Linden & Cora rie Maat 61,67% 2. Cees Brouwers & Anita Koole 57,92% 3. Ineke van ’t Hullenaar & Toos Schrauwen 54,17%

Programma

Zondag 19 januari DEVO 4 - Oranje-Blauw’14 3 10.30

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op www.oranjeblauw14.nl

Bridgeclub Ruigenhil Uitslag competitie 3e ronde, 6e zitting donderdag 9 januari A-lijn 1. Veronica van Nieuwenhuyzen/ Piet Breure 63,54% 2. Anita Koole/Ineke Dane 58,68% 3. Anton Bom/Kees de Jong 54,86% 4.Nettie Donders/Els Kamp 53,13% 4. Magda Weaver/Cor van Veelen 53,13%

B-lijn 1. Ria van Sliedregt/Sija de Jong 60,00% 2. Cees Brouwers/Bert van Broua wershaven 59,38% 3. Jeanne van Putten/Toos Schrauben 56,77% 4. Dite Konings/Dingeman Kamp 50,63% 5. Joek van de Erve/Ellen Bilstra 49,48%

Agenda

Bridge 55+ Gele lijn 1. Corrie v.d. Berg & Ger Laheij 67,50% 2. Martha Berghout & Piet Berga hout 57,50% 3. Dit Konings & Jan Hamers 53,47% 4. Nettie Donders & Jo Sprundel 50,83 %

vv Oranje-Blauw ‘14

4. Els Kamp & Bram Huitkar 52,50% 5. Ella Huybregts & Hannie v. Tila borgh 52,08% 6. Riet Neelen & Annie Reijnders 50,42% C-lijn 1. Jacqueline Roks & Suzanne de Wit 60,53% 2. Corrie v.d. Berg & Jeanne Post 57,92% 3. Frans Kruis & Elly v.d. Nadort 55,50% 4. Nel Magielse & Jeanne van Putten 55,42% 5. Henk Stam & Ger Laheij 55,22% 6. Tanny Verhagn & Tiny Verhaa gen 49,83%

Dinsdag 14 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 16 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 21 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 23 januari 13.30 uur: Jaarvergadering KBO Fijnaart, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 24 januari 19.00-20.30 uur: Instuif, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Zondag 26 januari 14.15 uur: Wiener BonBon, d’Engelenburgh, Molenstraat 24 in Fijnaart Dinsdag 28 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 30 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 31 januari 19.00 uur: Vertrek Schouwburgbus naar ‘Tania Kross: van Mozart tot Madonna’, busstation Kerkring in Fijnaart